PT Incendiu - Dumbravita

32
P. T. nr. 842-I /2011 PROIECT TEHNIC ACORD ACCES - CONDUCTĂ DE RACORD GAZE NATURALE ȘI S.R.M.P. DUMBRĂVIȚA. JUD. TIMIȘ Sistem Detecţie Incendiu VOLUMUL 1 — Iulie 2012 — Exemplar 1/2

Transcript of PT Incendiu - Dumbravita

Page 1: PT Incendiu - Dumbravita

P. T. nr. 842-I /2011

PROIECT TEHNIC

ACORD ACCES - CONDUCTĂ DE RACORD GAZE NATURALE ȘI S.R.M.P. DUMBRĂVIȚA. JUD. TIMIȘ

Sistem Detec ţie Incendiu

VOLUMUL 1

— Iulie 2012 —

Exemplar 1/2

Page 2: PT Incendiu - Dumbravita

- 2 -

Proiect nr.: 842-I / 2011 Faza: Proiect Tehnic

Denumirea: Sistem detec ţie incendiu

Contract nr:. Rev. 0

Beneficiar: S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

P. T. nr. 842-I /2011

PROIECT TEHNIC

ACORD ACCES - CONDUCTĂ DE RACORD GAZE NATURALE ȘI S.R.M.P. DUMBRĂVIȚA. JUD. TIMIȘ

Sistem Detec ţie Incendiu Proiectan ți:

Muntean Ioan __________________

Page 3: PT Incendiu - Dumbravita

- 3 -

Proiect nr.: 842-I / 2011 Faza: Proiect Tehnic

Denumirea: Sistem detec ţie incendiu

Contract nr:. Rev. 0

Beneficiar: S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

CUPRINS 1. SISTEM DETECŢIE INCENDIU ............................................................................................. 3

MEMORIU TEHNIC ........................................................................................................ 4 1. Date generale ..................................................................................................... 5 2. Necesitatea și oportunitatea investiției ................................................................. 5 3. Amplasare și împrejurimi ..................................................................................... 6 4. Descrierea zonelor protejate ................................................................................ 7 5. Descrierea sistemului detecţie incendiu ............................................................... 8 6. Alimentarea sistemului ......................................................................................... 10 7. Verificări de efectuat pe parcursul executării lucrărilor ......................................... 11 8. Asigurarea service-ului ........................................................................................ 11

LISTA ECHIPAMENTELOR ........................................................................................... 13 SPECIFICAŢII TEHNICE ECHIPAMENTE ..................................................................... 15

Centrala de alarmă .................................................................................................. 16 Detector de fum cu gradient de creştere a temperaturii ........................................... 17 Detector de flacără în infraroșu ................................................................................ 18 Sirenă și lampă semnalizare exterior ....................................................................... 19 Sirenă și lampă semnalizare interior ........................................................................ 20

Buton incendiu mediu ɛx.......................................................................................... 21 Acumulator .............................................................................................................. 22

DETALII MONTAJ .......................................................................................................... 23 CALCUL ENERGETIC ................................................................................................... 25 SPECIFICAŢII CABLURI ................................................................................................ 27 JURNAL DE CABLURI ................................................................................................... 29

2. SCHEME ELECTRICE SISTEM DETECŢIE INCENDIU ........................................................ 32 3. ANSAMBLU SISTEM DETEC ŢIE INCENDIU ........................................................................ 40

Page 4: PT Incendiu - Dumbravita

- 4 -

Proiect nr.: 842-I / 2011 Faza: Proiect Tehnic

Denumirea: Sistem detec ţie incendiu

Contract nr:. Rev. 0

Beneficiar: S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

P. T. nr. 842-I /2011

MEMORIU TEHNIC

ACORD ACCES - CONDUCTĂ DE RACORD GAZE NATURALE ȘI S.R.M.P. DUMBRĂVIȚA. JUD. TIMIȘ

Sistem Detec ţie Incendiu

Page 5: PT Incendiu - Dumbravita

- 5 -

Proiect nr.: 842-I / 2011 Faza: Proiect Tehnic

Denumirea: Sistem detec ţie incendiu

Contract nr:. Rev. 0

Beneficiar: S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

1.Date generale

DENUMIREA LUCRĂRII: Sistem Detecţie Incendiu

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI: S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. – Mediaş, Str. C.I.Motaş, Nr.1,

Tel. 0269/842262, jud. Sibiu

J 32/301/2000, CIF RO 13068733

Cont: RO09 RNCB 0231 0195 2531 0001

BCR Mediaş.

PROIECTANT GENERAL : S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. – Departamentul Proiectare şi

Cercetare – Mediaş, Str. Unirii, Nr. 6

Tel. 0269/801028, jud. SIBIU

PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C. FIRERO S.R.L. - Tg. Mureş

PROFILUL PRODUCTIEI : Transport gaze natural

AMPLASAMENT : În extravilanul loc. Dumbrăviţa, judeţul Timiş

ANUL REALIZ ĂRII: 2012

2. Necesitatea și oportunitatea investi ției

Pentru a asigura necesarul de gaze naturale în comuna Dumbrăviţa cu localităţile

aferente, la un nivel de presiune şi debit corespunzător se va realiza racordul unei conducte

de presiune înaltă şi a unei staţii de reglare-măsurare de predare (S.R.M.P.).

Ca urmare s-a hotărât construirea unei conducte de racord presiune înaltă Ø12” cu

lungimea de 140 m, care se va conecta la conducta de transport gaze naturale Ø8”

TIMIŞOARA I – DUMBRĂVIŢA, având pe de o parte presiunea maximă de ieșire 5 bar,

presiunea minimă de ieșire 4 bari, iar pe de altă parte debitul maxim 30.000 Nmc/h, iar debitul

minim de 100 Nmc/h.

Pentru buna funcționare a acestei stații de reglare-măsurare s-a impus monitorizarea și

semnalizarea începutului de incediu ce poate accidental apărea în timpul exploatării

instalaţiilor datorate scurtcircuitelor în echipamentele electrice.

Pentru a creşte gradul de siguranţă în exploatare este necesară echiparea spaţiilor

anexe din cadrul panoului de măsurare Dumbrăviţa cu sisteme şi instalaţii de semnalizare,

Page 6: PT Incendiu - Dumbravita

- 6 -

Proiect nr.: 842-I / 2011 Faza: Proiect Tehnic

Denumirea: Sistem detec ţie incendiu

Contract nr:. Rev. 0

Beneficiar: S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

alarmare şi alertare în caz de incendiu, destinate detectării şi semnalizării începuturilor de

incendiu în zonele supravegheate, în scopul luării măsurilor imediate pentru alarmarea,

avertizarea sau evacuarea persoanelor.

Utilizarea sistemului permite personalului responsabil cu securitatea sau buna

funcţionare a utilajelor, un control eficient, atât în timp real cât şi vizualizarea arhivelor pe

anumite perioade de timp.

3. Amplasamentul şi împrejurimile

Panoul de măsurare este situat în extravilanul localităţii Dumbraviţa, judeșul Timiș, cu acces din strada Magnoliei, ocupând o suprafaţă definitivă de 560 mp (20 m * 28 m).

Page 7: PT Incendiu - Dumbravita

- 7 -

Proiect nr.: 842-I / 2011 Faza: Proiect Tehnic

Denumirea: Sistem detec ţie incendiu

Contract nr:. Rev. 0

Beneficiar: S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

4. Descrierea zonelor

Sistemul de detecţie incendiu presupune instalarea unei centrale de semnalizare a începutului de

incendiu. Echipamentele conectate la centrală vor fi: detectoare de fum cu gradient de temperatură,

detector de flacără, butoane manuale de semnalizare a incendiului, sirene şi lămpi de semnalizare.

Sistemele de detecţie vor realiza următoarele funcţii:

- detectarea automată a începutului de incendiu, pe căile de acces, cât şi în spaţiile din

încăperile auxiliare;

- posibilitatea de semnalizare manuală a incendiului;

- memorie de evenimente (alarme, defecte, lipsă alimentare);

- alarmarea locală şi la punctul de supraveghere (dispecerat) a începutului de incendiu,

automat şi/sau prin declanşatoare manuale de alarmă;

- alarmarea operativă a personalului de serviciu.

Obiectivul a fost împărţit în zone de detectare astfel încât locul de origine al alarmei să poată fi

determinat rapid din indicaţiile date de centrala de semnalizare a începutului de incendiu. În

concordanţă cu tema de proiectare, arhitectura construcţiei, normativele şi standardele în vigoare, s-au

definit arii de incendiu, în functie de destinaţia spaţiilor protejate, unde vor fi instalate elementele de

detecţie a începutului de incendiu.

Nr Zona Detector fum

Detector flacără

Buton incendiu

Sirena interior

Sirena exterior

1. Cam. Operator 1 - 1 1

1

2. Cam. tablou automatizare 1 - 1 -

3. Cam. Centrala termică 1 - 1 - 4. Hală metalică - 2 - -

5. Exterior – filtre separatoare - - 1 -

6. Exterior – intrare hala metalică - - 1 -

7. Exterior – poartă - - 1 -

Page 8: PT Incendiu - Dumbravita

- 8 -

Proiect nr.: 842-I / 2011 Faza: Proiect Tehnic

Denumirea: Sistem detec ţie incendiu

Contract nr:. Rev. 0

Beneficiar: S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

5. Descrierea sistemului detec ţie incendiu

Realizarea sistemului de detecţie incendii în încăperile cu instalaţii auxiliare din cadrul stației de

reglare-măsurare gaze presupune montarea unor echipamente corespunzătoare standardului EN 54 în

fiecare locaţie. Sistemele vor fi de tip modular, putând fi extinse în cazul în care se doreşte

supravegherea mai multor zone din obiectiv.

Realizarea sistemului presupune utilizarea următoarelor elemente şi instalarea acestora la

fiecare locaţie, după cum urmează:

- centrala de semnalizare a începutului de incendiu;

- detectoare de fum cu gradient de temperatură;

- detectoare de flacără;

- butoane manuale de semnalizare a incendiului;

- sirene de interior cu stroboscop pentru semnalizarea unui incendiu;

- sirene de exterior cu stroboscop pentru semnalizarea unui incendiu;

- cabluri de semnalizare cu întârziere la propagarea flăcării rezistent la foc 30 minute.

5.1. Centrala de semnalizare a începuturilor de incendiu

Centrală de semnalizare a începutului de incendiu va fi complet digitalizată şi programabilă, cu o

arhitectură corespunzătoare integral standardelor din seria EN 54. Perifericele centralei vor fi

detectoare de fum cu gradient de temperatură, detectoare de flacără, butoane de semnalizare, sirene

şi lămpi de semnalizare, amplasate în zonele de supraveghere. Fiecărui echipament de detecţie

montat i se va aloca o zonă pentru care este instalat.

Programarea centralelor va permite crearea a minim 8 zone prin software, în care alarma

provocată de un început de incendiu să fie semnalizată local de către sirena alocată zonei respective.

În acelaşi timp ansamblul sirenă-lămpi de semnalizare, montate pe clădirea dispecer, va emite

semnale de alarmare opto-acustice, astfel încât personalul de serviciu să poată organiza şi asigura

operativ avertizarea utilizatorilor asupra pericolului de incendiu şi transmiterea de instrucțiuni pentru

evitarea panicii din timpul evacuării. Totodată informaţiile despre evenimentele produse vor fi stocate

în memoria internă a centralei de detecţie, ele putând fi vizualizate pe display-ul alfanumeric (LCD) cu

minim 20 caractere, aflat pe panoul frontal al acesteia.

Centralele vor avea următoarele facilităţi:

- achiziţia şi prelucrarea primară a semnalelor primite de la detectoarele de fum cu

gradient de temperatură, detectoarele de flacără şi butoanele manuale de semnalizare

incendiu;

- afişarea stării de alarmă pe zonă (detector de fum cu gradient de temperatură, buton

de semnalizare incendiu şi sirene de interior), a prezenţei alimentării principale sau

Page 9: PT Incendiu - Dumbravita

- 9 -

Proiect nr.: 842-I / 2011 Faza: Proiect Tehnic

Denumirea: Sistem detec ţie incendiu

Contract nr:. Rev. 0

Beneficiar: S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

trecerea pe alimentarea de rezervă şi starea de defect a unei zone (detector de fum +

temperatură, buton de semnalizare incendiu şi sirenă de interior).

- parametrizarea algoritmilor de detecţie de la panoul de comandă;

- autotest continuu pentru detectoare sau alte elemente instalate, autotest al panoului de

comandă;

- memorie de evenimente;

Centrala de detecţie va fi livrată împreună cu softul pentru administrare, interfaţă şi cablu de

programare.

5.2. Detectoare de fum şi gradient de temperatură

Pentru sesizarea începutului de incendiu se vor utiliza detectoare optice de fum plus gradient de

temperatură, corespunzând standardului EN 54.

În fiecare locaţie detectoarele optice de fum şi gradient de temperatură vor fi montate pe tavan în

socluri adecvate, conform specificaților producătorului şi prescripţilor de montaj. Soclurile vor fi

prevăzute cu izolator de buclă, astfel un scurtcircuit pe circuitele instalației nu va afecta toate

detectoarele. În cazul în care soclul nu este prevăzut cu izolator de buclă vor fi prevăzute un număr

corespunzător de izolatoare conform I18/2/2002.

În cazul în care există spații ascunse (sub pardoseli false sau deasupra tavanelor false) se vor

monta inclusiv in aceste locuri detectoare, locuri unde incendiul se poate iniţia sau de unde se poate

răspândi.

5,3, Detectoare de flacără

În interiorul halei metalice pentru detecţia incediului s-au prevăzut detectoare de flacără prin

infraroşu și ultraviolet, conform normativului I18/2/2002 și STAS 54-10.

Aceste detectoarele de flacără detectează radiația incendiului în spectrele ultraviolet și

infraroșu, și pot răspunde la un incendiu cu flacără mai rapid decât un detector de căldură sau de fum.

Ele se pot utiliza împreună cu cele de căldură sau de fum. Din cauza transmisiei radiaţiei nu este

necesar să se monteze detectoarele de flacără pe tavan, astfel acestea se vor monta lânga camerele

de supraveghere din incinta halei metalice, cu condiţia ca fasciculul optic să nu fie întrerupt.

5.4. Butoane manuale de semnalizare a incendiului

În conformitate cu normativul I18/2/2002 şi standardul EN 54, butoanele manuale de semnalizare

a unui incendiu sunt de tip contact. Acestea se vor monta la o înălțime de 1,2 – 1,5 m de pardoseală

sau nivelul solului. Pentru fiecare zonă a fost prevăzut câte un declanşator manual care a fost

Page 10: PT Incendiu - Dumbravita

- 10 -

Proiect nr.: 842-I / 2011 Faza: Proiect Tehnic

Denumirea: Sistem detec ţie incendiu

Contract nr:. Rev. 0

Beneficiar: S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

amplasat pe căile de evacuare, la ieşirile spre exterior, lângă spațiile care reprezintă un risc mărit de

incendiu, în locuri uşor accesibile, la o distanță mai mică de parcurs de 30 m.

5.5. Sirene și lampă avertizare pentru semnalizarea unui incendiu

Din considerente de siguranţă, a fost prevăzută o sirenă de interior cu volum şi tonalităţi setabile,

amplasată în camera operatorului, iar în exterior a fost prevăzută o sirenă convenţională cu back-up,

care va fi montată pe peretele exterior al sălii operatorului. Împreună cu aceste sirene se vor monta

lămpi prevăzute cu flash pentru avertizare luminoasă. Intensitatea sonoră a sirenelor trebuie sa fie de

minim 65 Db, iar în spațiile cu nivel ridicat de zgomot, dispozitivele de semnalizare acustică vor

asugura o intensitate sonoră cu cel puțin 10 Db peste intensitatea zgomotului de fond, caz în care este

de preferat a se completa cu avertizoare luminoase.

5.6. Cabluri

Circuitele instalaţiilor de semnalizare a incendiilor se vor executa cu conductoare de cupru cu

întârziere la propagarea flăcării, rezistent la foc timp de 30 minute, conforme cu standardul EN 54.

Traseele cablurilor pentru fiecare locaţie, sunt cele prezentate în planşa DMSI-842-I-2011-0 anexată.

Secţiunea conductorului utilizat pentru realizarea instalaţiile rezultată din calcul în funcţie de încărcare

(curentul consumat în cazul cel mai defavorabil) şi consumul estimat pe circuitul respectiv, configuraţia

şi lungimea traseelor, astfel încât la cel mai îndepărtat element conectat să se asigure tensiunea

minimă de funcţionare, în conformitate cu indicaţiile producătorului de echipament.

Pentru traseele de cablu îngropat ale sistemului de detecţie incendiu se vor folosi traseele

circuitelor de iluminat pentru a nu se mai efectua săpaturi separat .

6. Alimentarea sistemului

Întregul sistem detecţie incendiu va fi alimentat dintr-un tablou electric separat, alimentat înaintea

întrerupătorului general. Va fi protejat impotriva supratensiunilor şi a scurtcircuitelor.

Totodată sistemul este prevăzut cu alimentare de rezervă, furnizată de acumulatori de 12V.

Acestea se încarcă în timpul alimentării din sursa primară şi vor asigura funcţionarea normală a

instalaţiei de semnalizare a incendiului pe o durată de minim 30 de minute, în stare de alarmă, în cazul

unei eventuale căderi a sursei principale. Timp în care este obligatorie pornirea alimentării de rezervă,

făcută dintr-un generator de intervenție sau surse neîntreruptibile, conform prevederilor I18/2/2002.

Dupa revenirea la sursa principală de tensiune, acumulatorii se vor reîncărca în termen de 24 de ore.

Capacitatea acumulatorilor se va stabili în funcţie de consumul propriu al centralei de detecţie incendii

şi consumul propriu al elementelor componente ale sistemului.

Page 11: PT Incendiu - Dumbravita

- 11 -

Proiect nr.: 842-I / 2011 Faza: Proiect Tehnic

Denumirea: Sistem detec ţie incendiu

Contract nr:. Rev. 0

Beneficiar: S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

7. Verific ări de efectuat pe parcursul execut ării lucr ărilor

Pe parcursul executării lucrărilor, verificările de calitate se efectuează de către conducătorul

tehnic al lucrărilor. Toate aparatele, echipamentele vor fi controlate separat pentru a corespunde

cerinţelor prevăzute în proiect şi calităţilor funcţionale garantate de fabrica furnizoare. Toate

materialele şi accesoriile vor fi verificate vizual. Materialele care prezintă defecţiuni neremediabile vor fi

respinse. Calitatea circuitelor electrice se va verifica după ce cablurile au fost montate.

În timpul execuţiei se va face de către executant o verificare preliminară a instalaţiilor. Verificarea

preliminară presupune:

- verificarea înainte de montaj a izolaţiei şi a continuităţii electrice a conductoarelor;

- verificarea după montaj, a izolaţiei şi a continuităţii electrice a instalaţiei, înaintea acoperirii

traseelor subterane;

- verificarea echipamentelor electrice.

Verificarea definitivă cuprinde:

- verificări prin examinare vizuală;

- verificări prin încercări.

În vederea recepţiei şi dării în exploatare a sistemului de detecţie incendii, executantul trebuie să

predea, certificatele care atestă că echipamentele folosite corespund SR EN 54. La recepţia şi darea

în exploatare a instalaţiilor, se efectuează verificarea existenţei unei legături eficiente între priza de

pământ şi elementele sistemului care necesită legare la pământ.

8. Asigurarea service-ului

În vederea asigurării bunei funcţionări a sistemului de detecţie a începutului de incendiu, se vor

face lunar verificări tehnice şi funcţionale ale echipamentelor. Verificările tehnice periodice includ toate

operaţiunile necesare pentru menţinerea operaţională şi în stare de funcţionare a sistemului,

urmărindu-se dacă elementele de detecţie nu au suferit deteriorări, deplasări ori mascări care reduc

din aria zonei supravegheate şi asigură transmiterea la distanţă a semnalelor.

Conform ART. 33 din ordinul Nr. 88 din 14 iunie 2001 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale

privind echiparea şi dotarea construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi a platformelor amenajate cu

mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor - D.G.P.S.l. - 003 se va întocmi un registru care

va cuprinde date relevante privind:

a) executarea controalelor stării de funcţionare, a operaţiunilor de verificare, întreţinere şi reparaţii;

b) executarea de modificări, extinderi, reabilitări, modernizări etc;

c) producerea unor deranjamente, alarme de incendiu, alarme false, întreruperi etc., cu menţionarea

cauzelor care le-au determinat.

Page 12: PT Incendiu - Dumbravita

- 12 -

Proiect nr.: 842-I / 2011 Faza: Proiect Tehnic

Denumirea: Sistem detec ţie incendiu

Contract nr:. Rev. 0

Beneficiar: S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

Datele consemnate trebuie să indice cu claritate ziua, luna, anul, ora şi locul de producere a

fenomenului (evenimentul). Evenimentele sunt: alarmele de incendiu (reale şi false), defecte,

avertizările de prealarmă, teste, dezactivări temporare şi vizitele pentru service. Scurte note trebuie să

fie făcute de fiecare dată când este efectuată orice depanare.

Păstrarea jurnalului se face de către beneficiarul utilizator, la acesta având acces personalul

abilitat al firmei care asigură service-ul.

Executantul va asigura înstruirea personalului beneficiarului. În acest sens acesta va preda

manualele de utilizare, va face o descriere detaliată a caracteristicilor tehnice şi funcţionale, precum şi

modul de operare a centralei de detecţie incendii, ţinând cont de condiţiile specifice de lucru.

Beneficiarul, este responsabil pentru:

- asigurarea conformităţii iniţiale şi continue a instalaţiei sau a sistemului, cu cerinţele

în vigoare;

- scrierea procedurii pentru abordarea diferitelor alarme, avertizări şi a altor evenimente

apărute în instalaţie sau sistem;

- antrenarea ocupanţilor pentru situaţii, alarme şi pentru evacuare;

- păstrarea instalaţiei sau sistemului în cele mai bune condiţii de funcţionare;

- prevenirea alarmelor false, prin luarea de măsuri adecvate pentru împiedicarea

activării detectoarelor prin operaţii de sudare, tăiere metale, fumat, încălzit, gătit,

evacuare gaze etc.;

- asigurarea că instalaţia sau sistemul este modificat corespunzător dacă apar orice

schimbări semnificative de utilizare sau configurare a clădirii.

Page 13: PT Incendiu - Dumbravita

- 13 -

Proiect nr.: 842-I / 2011 Faza: Proiect Tehnic

Denumirea: Sistem detec ţie incendiu

Contract nr:. Rev. 0

Beneficiar: S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

P. T. nr. 842-I/2011

LISTA ECHIPAMENTELOR

ACORD ACCES - CONDUCTĂ DE RACORD GAZE NATURALE ȘI S.R.M.P. DUMBRĂVIȚA. JUD. TIMIȘ

Sistem Detec ţie Incendiu

Page 14: PT Incendiu - Dumbravita

- 14 -

Proiect nr.: 842-I / 2011 Faza: Proiect Tehnic

Denumirea: Sistem detec ţie incendiu

Contract nr:. Rev. 0

Beneficiar: S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

Sistemul de alarma va cuprinde urmatoarele componente:

Nr. Simbol Denumire Buc. LOC montaj 1 CDF Centrala incendiu 1 Camera operator

2 DF1 Detector fum 1 1 Camera operator

3 DF2 Detector fum 2 1 Camera centrala electrică

4 DF3 Detector fum 3 1 Camera automatizare

5 DFI Detector flacără 2 Hala metalică

6 SIR-E Sirena de exterior 1 Pe clădirea operatorului

7 SIR-I Sirena de interior 1 Camera operator

8 BI1 Buton incendiu 1 1 Camera operator

9 BI2 Buton incendiu 2 1 Camera centrala electrică

10 BI3 Buton incendiu 3 1 Camera automatizare

11 BI4 Buton incendiu 4 1 Exterior hala metalică

12 BI5 Buton incendiu 5 1 Exterior langa filtre

13 BI6 Buton incendiu 6 1 Exterior poarta intrare SRM

14 ACUM Acumulator 7Ah 2 Centrala alarma

NOTA:

- Tabloul centralei de incendiu va conţine modulele de intrări, ieșiri și 2 acumulatori de 7Ah.

- Acumulatori 7Ah şi sursa de 12V vor fi montaţi într-un tablou separat.

Page 15: PT Incendiu - Dumbravita

- 15 -

Proiect nr.: 842-I / 2011 Faza: Proiect Tehnic

Denumirea: Sistem detec ţie incendiu

Contract nr:. Rev. 0

Beneficiar: S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

P. T. nr. 842-I/2011

SPECIFICAŢII TEHNICE ECHIPAMENTE

ACORD ACCES - CONDUCTĂ DE RACORD GAZE NATURALE ȘI S.R.M.P. DUMBRĂVIȚA. JUD. TIMIȘ

Sistem Detec ţie Incendiu

Page 16: PT Incendiu - Dumbravita

- 16 -

Proiect nr.: 842-I / 2011 Faza: Proiect Tehnic

Denumirea: Sistem detec ţie incendiu

Contract nr:. Rev. 0

Beneficiar: S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

CENTRALĂ DE INCENDIU

Fabricant : Ales la execuţie. Furnizor : Ales la execuţie. Simbol : CDF. Cantitate : 1 buc. Destina ţie : Gestionarea echipamentelor conectați și generarea alarmelor. CARACTERISTICI TEHNICE: Tip : Destinat pentru sisteme detecţie incendiu mici sau medii, echipată cu microprocesor; Standard : EN 54-2, EN 54-4; Număr zone : min. 8; Detector / zon ă : min. 12; Ieșire de alarm ă / zonă : min. 1; Ieșire auxiliar ă programabil ă : min. 4 (open colector); Ieșire supervizat ă de alarm ă : min. 2; Ieșire de alimentare : 24 V resetabilă; Suportare modul de stingere : min. 1; Interfa ță conexiune la tablou automatizare : RS485 cu protocol MODBUS RTU; Tensiune de alimentare : 23-30 VDC, sursă de 3 A inclusă; Compartiment baterii : 2 x 12 V, 7 Ah; Curent maxim : 0,5 A; Baterii : 2 buc.; : 12 V, 7 Ah; : temperatura de funcționare : -25º C ÷ 50 ºC. Montaj : Se respectă Instrucţiuni de Montaj – fabricant. NOTE : 1. Executantul va alege furnizorul de echipament.

Page 17: PT Incendiu - Dumbravita

- 17 -

Proiect nr.: 842-I / 2011 Faza: Proiect Tehnic

Denumirea: Sistem detec ţie incendiu

Contract nr:. Rev. 0

Beneficiar: S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

DETECTOR DE FUM CU SESIZARE GRADIENT DE TEMPERATURĂ

Fabricant : Ales la execuţie. Furnizor : Ales la execuţie. Simbol : DF. Cantitate : 3 buc. Destina ţie : Detecția incendiilor prin sesizare fum. CARACTERISTICI TEHNICE: Tip : Detector fum infraroșu, cu sesizare gradient de temperatură,

adresabilă Standard : EN 54-4, EN50130-4; Tensiune de alimentare, interfa ță : 10.5 – 33 V, 2 fire - serial; Consum standby : 63 µA la 10,5 V și 67 µA la 24 V; Consum in alarma : 12 mA la 10,5 V si 45 mA la 24 V; Timp de resetare : 2 – 5 sec.; Conexiuni : prin cablu rezistent la incendiu; Temperatur ă utilizare : -20 ÷ 70 °C; Temperatur ă depozitare : -25 ÷ 80 °C; Umiditate relativ ă : 0 – 95 % (fara condens). Montaj : Se respectă Instrucţiuni de Montaj – fabricant. NOTE : 1. Executantul va alege furnizorul de echipament.

Page 18: PT Incendiu - Dumbravita

- 18 -

Proiect nr.: 842-I / 2011 Faza: Proiect Tehnic

Denumirea: Sistem detec ţie incendiu

Contract nr:. Rev. 0

Beneficiar: S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

DETECTOR DE FLACĂRĂ ÎN INFRAROŞU

Fabricant : Ales la execuţie. Furnizor : Ales la execuţie. Simbol : DFI. Cantitate : 2 buc. Destina ţie : Detecția incendiilor prin sesizare radiaţie electromagnetică emisă de flacără. CARACTERISTICI TEHNICE: Tip : Detector flacără infraroşu; Distan ță detec ție : 5m (metan); Timp de r ăspuns : 150 ms pentru semnal saturat; Domeniu spectral : UV: 0.185 - 0.260 microni; IR: 2.5 - 3 microni; Unghi de deschidere vizibilitate : 100° orizontal, 100° vertical; Ieșire : Releu, 2A la 30V, 0.5 A la 250V; Tensiune de alimentare, interfa ță : 18-32 V, 3 fire; Consum standby : max. 70 mA; Consum in alarm ă : max. 150 mA; Conexiuni : prin cablu de 3 x 1,5 mm2; Temperatur ă utilizare : -50 ÷ 75 °C; Temperatur ă depozitare : -55 ÷ 85 °C; Umiditate relativ ă : 0 – 95 % (fara condens); Material carcas ă : Inox 316L; Protec ție : IP66, En60529; Montaj : Se respectă Instrucţiuni de Montaj – fabricant. NOTE : 1. Executantul va alege furnizorul de echipament.

Page 19: PT Incendiu - Dumbravita

- 19 -

Proiect nr.: 842-I / 2011 Faza: Proiect Tehnic

Denumirea: Sistem detec ţie incendiu

Contract nr:. Rev. 0

Beneficiar: S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

SIRENĂ ȘI LAMPĂ SEMNALIZARE EXTERIOR

Fabricant : Ales la execuţie. Furnizor : Ales la execuţie. Simbol : SIR-E. Cantitate : 1 buc. Destina ţie : Generarea unor semnale de alarmă sonore și vizibile. CARACTERISTICI TEHNICE: Tip : Acustic, cu stroboscop; Tensiune nominal ă : 19 – 32 Vdc; Curent mediu absorbit : stroboscop - 135 mA, sirena - 195 mA; Presiune acustica : 110 dB / 3 m; Intensitate luminoas ă : 60 Cd; Acumulator utilizat : 12/2,3 Ah; Clasa de protec ție : IP66/67; Temperatur ă func ționare : -25 ÷ +55 °C. Montaj : Se respectă Instrucţiuni de Montaj – fabricant. NOTE : 1. Executantul va alege furnizorul de echipament.

Page 20: PT Incendiu - Dumbravita

- 20 -

Proiect nr.: 842-I / 2011 Faza: Proiect Tehnic

Denumirea: Sistem detec ţie incendiu

Contract nr:. Rev. 0

Beneficiar: S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

SIRENĂ ȘI LAMPĂ SEMNALIZARE INTERIOR

Fabricant : Ales la execuţie. Furnizor : Ales la execuţie. Simbol : SIR-I. Cantitate : 1 buc. Destina ţie : Generarea unor semnale de alarmă sonore și vizibile, destinat interior. CARACTERISTICI TEHNICE: Tip : Acustic, cu stroboscop; Tensiune nominal ă : 19 - 32 Vdc; Curent mediu absorbit : stroboscop - 135 mA, sirena - 90 mA; Presiune acustica : 87± 3 dB / 100± 3 dB la 3 m; Intensitate luminoasa : 60 Cd; Clasa de protectie : IP31; Temperatura functionare : +5 ÷ +40 °C; Montaj : Se respectă Instrucţiuni de Montaj – fabricant. NOTE : 1. Executantul va alege furnizorul de echipament.

Page 21: PT Incendiu - Dumbravita

- 21 -

Proiect nr.: 842-I / 2011 Faza: Proiect Tehnic

Denumirea: Sistem detec ţie incendiu

Contract nr:. Rev. 0

Beneficiar: S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

BUTON INCENDIU MEDIU ɛx

Fabricant : Ales la execuţie. Furnizor : Ales la execuţie. Simbol : BI. Cantitate : 6 buc. Destina ţie : Permite declanșarea manuală de alarmă incendiu de către personal. CARACTERISTICI TEHNICE: Tip : cu ieșire NO/NC; Curent maxim : 12/24 VDC 30 mA; 250 VAC 1 A; Protectie : IP65; Protectie Atex : EExed II CT6; Temperatura operare : -40 ˚C ÷ 50 ˚C; Terminale : duble. Cheie de test Rezistent coroziune Montaj : Se respectă Instrucţiuni de Montaj – fabricant. NOTE : 1. Executantul va alege furnizorul de echipament.

Page 22: PT Incendiu - Dumbravita

- 22 -

Proiect nr.: 842-I / 2011 Faza: Proiect Tehnic

Denumirea: Sistem detec ţie incendiu

Contract nr:. Rev. 0

Beneficiar: S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

ACUMULATOR

Fabricant : Ales la execuţie. Furnizor : Ales la execuţie. Simbol : - Cantitate : 2 buc. Destina ţie : Alimentarea sistemului de efracție în lipsa tensiunii de alimentare. CARACTERISTICI TEHNICE: Tensiune : 12 V; Capacitate : 7 Ah; Ciclu de viata : peste 1000 încărcări; Temperatura de functionare : -25 ºC ÷ +50 ºC; Intretinere usoara Montaj : Se respectă Instrucţiuni de Montaj – fabricant. NOTE : 1. Executantul va alege furnizorul de echipament.

Page 23: PT Incendiu - Dumbravita

- 23 -

Proiect nr.: 842-I / 2011 Faza: Proiect Tehnic

Denumirea: Sistem detec ţie incendiu

Contract nr:. Rev. 0

Beneficiar: S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

P. T. nr. 842-I/2011

DETALII MONTAJ

ACORD ACCES - CONDUCTĂ DE RACORD GAZE NATURALE ȘI S.R.M.P. DUMBRĂVIȚA. JUD. TIMIȘ

Sistem Detec ţie Incendiu

Page 24: PT Incendiu - Dumbravita

- 24 -

Proiect nr.: 842-I / 2011 Faza: Proiect Tehnic

Denumirea: Sistem detec ţie incendiu

Contract nr:. Rev. 0

Beneficiar: S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

Se vor respecta cu strictețe detalii de montaj specifice fiecarui echipament. Acestea vor fi insoțite

şi de declarația de conformitate.

Unitatea centrală de incendiu va fi în camera operatorului, într-o zonă protejată şi cu accesul

pesonalului resticţionat. Centrala de incendiu se va monta la o înaltime de 1 - 1,5 m, într-o zonă vizibilă

cu acces rapid la ea.

Sirena și lampa de semnalizare de exterior va fi montată la o înalțime de minim 2,5 m pe

exteriorul clădirii. Va fi protejată împotriva vandalismului. Metoda de montare va fi cea prevazută de

producător, precizată în desenul DMS-842-I-2011-0 și desenul DMLS-842-I-2011-0.

Detectoarele de fum se montează pe tavan la o distanță minimă de perete, precizată în detalii de

montaj – fabricant, precizată în desenul DMDF-482-I-2011-0.

Butoanele de incendiu se montează la o înălțime de 1,2 - 1,5 m de nivelul pardoselii sau a

solului, în fiecare zonă supravegheată, fiind ușor vizibile și accesibile, precizată in detalii de montaj –

producător, desenul DMBI-482-I-2011-0 și DMBIP-482-I-2011-0.

Detectoarele de flacără se montează pe perete lângă camera de supraveghere la o distanță

maximă de 500 mm, conform instrucțiunilor producătorului, desen DMDFL-842-I-2011-0.

Page 25: PT Incendiu - Dumbravita

- 25 -

Proiect nr.: 842-I / 2011 Faza: Proiect Tehnic

Denumirea: Sistem detec ţie incendiu

Contract nr:. Rev. 0

Beneficiar: S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

P. T. nr. 842-I/2011

CALCUL ENERGETIC

ACORD ACCES - CONDUCTĂ DE RACORD GAZE NATURALE ȘI S.R.M.P. DUMBRĂVIȚA. JUD. TIMIȘ

Sistem Detec ţie Incendiu

Page 26: PT Incendiu - Dumbravita

- 26 -

Proiect nr.: 842-I / 2011 Faza: Proiect Tehnic

Denumirea: Sistem detec ţie incendiu

Contract nr:. Rev. 0

Beneficiar: S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

Încărcarea sistemului se calculează pe baza consumului echipamentelor în cazul cel mai defavorabil pentru fiecare element, cu respectarea Standardului SR CEI 839 – 1 – 2.

Nr crt. Echipament

Curent consumat in stand-by -

mA-

Curent consumat

in stare de alarma

- mA-

Buc Curent total consumat in

stand-by -mA-

Curent total consumat in

stare de alarma -mA-

1 Centrala incendiu 35 500 1 35 500 2 Sirenă și lampă exterior 0 330 1 0 330 3 Sirenă și lampă interior 0 225 1 0 225 4 Detector fum 1 45 3 3 135 5 Detector de flacără 70 150 2 140 300 6 Buton incendiu 5 30 6 30 180 7 0 0 0 8 0 0 0 9 0 0 0 10 0 0 0 TOTAL (mA) 208 1670

2561,5 287,5

2849

C acu=1,25(0,5 x C alarma) = 1,044 Ah

Unde: C stby - curentul total consumat din sursa in stant by; C alarma - curentul total consumat din sursa in stare de alarma; C acu - capacitatea acumulatorului (Ah);

Aceasta este capacitatea necesară pentru 30 minute în starea de alarmă, conform standardului I18-2 privind obiectivele prevăzute cu alimentare de rezervă prin generator. Se vor monta 2 acumulatori de 12V / 7Ah.

NOTA: - Acest bilanț este orientativ și diferă în funcție de consumul echipamentelor alese.

Page 27: PT Incendiu - Dumbravita

- 27 -

Proiect nr.: 842-I / 2011 Faza: Proiect Tehnic

Denumirea: Sistem detec ţie incendiu

Contract nr:. Rev. 0

Beneficiar: S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

P. T. nr. 842-I/2011

SPECIFICAȚII CABLURI

ACORD ACCES - CONDUCTĂ DE RACORD GAZE NATURALE ȘI S.R.M.P. DUMBRĂVIȚA. JUD. TIMIȘ

Sistem Detec ţie Incendiu

Page 28: PT Incendiu - Dumbravita

- 28 -

Proiect nr.: 842-I / 2011 Faza: Proiect Tehnic

Denumirea: Sistem detec ţie incendiu

Contract nr:. Rev. 0

Beneficiar: S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

CABLURI ELECTRICE

Nr. crt.

Tip de fabricaţie

Cantitate (m)

Denumire, caracteristici Montaj Note

1. FA2- 2x0.80 (sau similare)

110 m

Cablu pentru incendiu. Format: 2x0,80mm; Manta PVC antiflacara; Diametru exterior :5,3mm; Greutate:46kg/km; Rezistenta : < -26 Ω/km; Tensiune test:2kVac Rezistenta isolatiei: > 200MΩxkm; Tensiunea max operare: 300V (nu este pentru alimentare de forta) Temperaturi de operare -20÷80 º C; Norme: CEI20-11; CEI20-29; CEI20-35; CEI20-52; CEI20-22III; IEC 60332-3-24;

Exterior / Interior

1;4;5;6 Ingropat

2.

CYAbY-F 3x1,5 mm2 (sau similare)

345 m

Cablu de semnalizare cu izolatie si manta de PVC Tensiunea nominala U0/U=0,6/1 kV. Armatura din banda de otel. Standard de referinta STAS 8779-86 Utilizare: Zona Ex.

Exterior / Interior

1;4;5;6 Ingropat

3.

VLPY-6 mm2 (sau similare)

10 m Conductor flexibil Cu clasa 5 Norma SRCEI 60228

Impămâtări 3;4;

NOTE : 1. Cablurile se instalează pe pod de cabluri sau îngropat şi protejat cu ţeavă de protecţie. Pe porţiunile libere, de la aparate la podurile de cabluri, cablurile se protejează cu ţeavă sau tub de protecţie sau se montează pe profil de montaj (cornier perforat). 2. Conductor pentru conexiuni în cofret, tablou.

3. Conductor pentru împământări aparate. 4. Pentru procurare, se va prevedea cota suplimentară de 5 % - pierderi la montaj. 5. La montaj, se vor derula de pe tamburul de cablu, întâi cablurile de lungimi mai mari şi la urmă cablurile de lungimi mai mici. 6. Pentru traseele îngropate se vor folosi traseele circuitului de iluminat

Page 29: PT Incendiu - Dumbravita

- 29 -

Proiect nr.: 842-I / 2011 Faza: Proiect Tehnic

Denumirea: Sistem detec ţie incendiu

Contract nr:. Rev. 0

Beneficiar: S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

P. T. nr. 842-I/2011

JURNAL DE CABLURI

ACORD ACCES - CONDUCTĂ DE RACORD GAZE NATURALE ȘI S.R.M.P. DUMBRĂVIȚA. JUD. TIMIȘ

Sistem Detec ţie Incendiu

Page 30: PT Incendiu - Dumbravita

- 30 -

Proiect nr.: 842-I / 2011 Faza: Proiect Tehnic

Denumirea: Sistem detec ţie incendiu

Contract nr:. Rev. 0

Beneficiar: S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

Sim

bo

l cab

lu

DE LA LA

CONEXIONARE TIP CABLURI CONDUCTORI

Nr. conductori; lungime

Observaţii Simbol REGLETA

DE LA clema (borna) nr. Tip şi secţiune (mm2)

Nr.

de

cond

ucto

ri Lungime totală metri

Simbol REGLETA

LA clema (borna) nr. MODBUS

2x1 FA2-0,8

2x08 CYAbY-F

3x1,5

C-DFI1 CDF DFI1 DFI1 1 2

X 3 40 Z1 1 2

C-DFI2 CDF DFI2 DFI2 1 2

X 3 60 Z1 3 4

C-DF1 CDF DF1 DF1 1 2

X 2 15 Z1 5 6

C-DF2 CDF DF2 DF2 1 2

X 2 20 Z1 7 8

C-DF3 CDF DF3 DF3 1 2

X 2 20 S1 3 4

C-SIR1 CDF SIR1 SIR1 1 2

X 3 15 S1 1 2

C-SIR2 CDF SIR2 SIR2 1 2

X 3 15 Z1 9 10

C-H1 CDF H1 H1 1 2

X 3 15 Z1 11 12

C-H2 CDF H2 H2 1 2

X 3 15 Z1 13 14

C-BI1 CDF BI1 BI1 1 2

X 2 15 X 15 16

C-BI2 CDF BI2 BI2 1 2

X 2 20 X L N

C-BI3 CDF BI3 BI3 1 2

X 2 20 X A B

Page 31: PT Incendiu - Dumbravita

- 31 -

Proiect nr.: 842-I / 2011 Faza: Proiect Tehnic

Denumirea: Sistem detec ţie incendiu

Contract nr:. Rev. 0

Beneficiar: S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

Sim

bo

l cab

lu

DE LA LA

CONEXIONARE TIP CABLURI CONDUCTORI

Nr. conductori; lungime

Observaţii Simbol REGLETA

DE LA clema (borna) nr. Tip şi secţiune (mm2)

Nr.

de

cond

ucto

ri Lungime totală metri

Simbol REGLETA

LA clema (borna) nr. MODBUS

2x1 FA2-0,8

2x08 CYAbY-F

3x1,5

C-BI4 CDF BI1 BI4 1 2

X 2 40 X 15 16

C-BI5 CDF BI2 BI5 1 2

X 2 30 X L N

C-BI6 CDF BI3 BI6 1 2

X 2 60 X 5 6

C-CDF-DF1 CDF DF1 X 1 2

X 2 15 DF1 5 6

C-DF1-DF2 DF1 DF2 DF1 1 2

X 2 20 DF2 7 8

C-DF2-DF3 DF2 DF3 DF2 1 2

X 2 20 DF3 1 2

Page 32: PT Incendiu - Dumbravita

- 32 -

Proiect nr.: 842-I / 2011 Faza: Proiect Tehnic

Denumirea: Sistem detec ţie incendiu

Contract nr:. Rev. 0

Beneficiar: S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

P. T. nr. 842-I/2011

SCHEME ELECTRICE INSTALA ŢIE SISTEM DETECŢIE INCENDIU

ACORD ACCES - CONDUCTĂ DE RACORD GAZE NATURALE ȘI S.R.M.P. DUMBRĂVIȚA. JUD. TIMIȘ

Sistem Detec ţie Incendiu