Proiectarea fundatiilor izolate

download Proiectarea fundatiilor izolate

of 21

Transcript of Proiectarea fundatiilor izolate

 • 7/24/2019 Proiectarea fundatiilor izolate

  1/21

  Proiectarea fundatiilor izolate

  Prevederile prezentului capitol se aplica la proiectarea fundatiilor izolate ale stlpilor de beton

  armat si de metal. Fundatiile izolate pot fi utilizate si n cazul unor elemente structuralecontinue, daca structura este proiectata considernd rezemarile concentrate.Tipurile de fundatii izolate care fac obiectul prezentului normativ sunt:

  Fundatiile pentru stlpi de beton armat monolit:

  - fundatii tip talpa de beton armat (fundatii elastice);

  - fundatii tip bloc si cuzinet (fundatii riide).

  Fundatiile pentru stlpi de beton armat prefabricat:

  - fundatii tip pa!ar;

  - alte tipuri de fundatii adaptate sistemului de mbinare dintre stlpul prefabricat si fundatie.

  Fundatiile pentru stlpi metalici:

  - fundatii tip bloc si cuzinet;

  - fundatii tip talpa de beton armat.

  Proiectarea fundatiilor izolate de beton armat se face avnd ca referinta prevederile definiten relementarea te!nica "T#" $%$%&'%-%.

  imensiunile n plan ale fundatiilor izolate se stabilesc conform prevederilor de la capitolul *.

  +a alcatuirea fundatiilor izolate se va tine seama de urmatoarele reuli cu caracter eneral:

  a) sub fundatiile de beton armat monolit se prevede un strat de beton de ealizare de %$%%mm rosime, stabilit functie de conditiile de teren, eecutie si suprafata fundatiei;

  b) sub fundatiile de beton armat prefabricat se prevede un pat de nisip de &%$% mmrosime;

  c) fundatiile se pozitioneaza, de reula, centrat n aul stlpului;

  d) pentru stlpii de calcan, de rost sau situatii n care eista n vecinatate alte elemente deconstructii sau instalatii se pot utiliza fundatii ecentrice n raport cu aul stlpului; n acestcaz momentul transmis talpii fundatiei se poate reduce prin prevederea de rinzi deec!ilibrare.

  7.1. Fundatii pentru stlpi de beton armat monolit

 • 7/24/2019 Proiectarea fundatiilor izolate

  2/21

  7.1.1. Fundatii tip talpa de beton armat

  Fundatiile tip talpa de beton armat pot fi de forma prismatica (fi. &.$.a) sau forma deobelisc (fi. &.$.b).

  etonul utilizat la realizarea fu /$/s$/$/i ndatiilor tip talpa armata va fi de clasa minima0/'$%.

  &.$.$.$. 1naltimea fundatiei (2) se stabileste functie de urmatoarele conditii:

  a) asiurarea riiditatii fundatiei de beton armat; daca se respecta valorile minime aleraportului dintre naltimea fundatiei si dimensiunea cea mai mare n plan (2'+) date n tabelul&.$ (ultima coloana) este admisa ipoteza distributiei liniare a presiunilor pe teren;

  b) verificarea fundatiei la forta taietoare; daca se respecta valorile minime ale raportului

  dintre naltimea fundatiei si dimensiunea cea mai mare n plan (2'+) date n tabelul &.$,sectiunea de beton poate prelua forta taietoare nefiind necesare armaturi transversale;

  Fig. 7.1Fundatii tip talpa de beton armat

  c) verificarea fundatiei la ncovoiere; de reula verificarea sectiunii de beton armat la starealimita de rezistenta la ncovoiere nu implica modificarea naltimii sectiunii de beton stabilitaconform punctelor a si b;

  d) valoarea minima a naltimii fundatiei este 2min3 4%% mm.

  1naltimea la marinea fundatiei tip obelisc (25) rezulta n functie de urmatoarele conditii:

  naltimea minima necesara pentru ancorarea armaturilor de pe talpa fundatiei ($ma);

  panta fetelor nclinate ale fundatiei nu va fi mai mare de $'4;

  valoarea minima este 25min3 6% mm.

  &.$.$.6. #rmatura fundatiei (fi. &.6) este compusa din:

  a) armatura de pe talpa, realizata ca o retea din bare dispuse paralel cu laturile fundatiei

 • 7/24/2019 Proiectarea fundatiilor izolate

  3/21

  #rmatura rezulta din verificarea la moment ncovoietor n sectiunile de la fata stlpului. 1ncalculul momentelor ncovoietoare din fundatie se considera presiunile pe teren determinatede solicitarile transmise de stlp. "e vor considera situatiile de ncarcare (presiuni pe teren)care conduc la solicitarile maime n fundatie.

  Procentul minim de armare pe fiecare directie este %.$% 7 pentru armaturi 84& si %.%& 7pentru armaturi P06.

  iametrul minim al armaturilor este de $% mm.

  istanta maima ntre armaturi este de 6% mm; distanta minima este de $%% mm.

  #rmatura se distribuie uniform pe latimea fundatiei si se prevede la capete cu ciocuri culunimea minima de $.

  b) armatura de la partea superioara, realizata din 49 bare dispuse n dreptul stlpului

  sau ca o retea dezvoltata pe toata suprafata fundatiei

  Fundatiile tip obelisc care nu au desprindere de pe terenul de fundare au armatura constructivala partea superioara, unde se dispun pe fiecare directie principala minimum 4 bare de armatura84&, cu diametrul de minim $6 mm.

  +a fundatiile care lucreaza cu arie activa, armatura de la partea superioara rezulta din calcululla ncovoiere. imensionarea armaturii se face n sectiunile de consola cele mai solicitate,considernd momentele ncovoietoare neative rezultate din actiunea ncarcarilor din

  reutatea fundatiei, a umpluturii peste fundatie si a sarcinilor aplicate pe teren sau prinrepartizarea momentului ncovoietor transmis de stlp. 1n aceasta situatie de solicitarearmatura se realizeaza ca o retea de bare dispuse paralel cu laturile fundatiei.

  iametrul minim al armaturilor este de $% mm.

  istanta maima ntre armaturi este de 6% mm; distanta minima este de $%% mm.

  #rmatura se distribuie uniform pe latimea fundatiei si se prevede la capete cu ciocuri culunimea minima de $.

  c) armatura transversala pentru preluarea fortelor taietoare se realizeaza ca armaturanclinata

  dispusa n dreptul stlpului

  Forta taietoare n sectiunea de calcul se determina considernd o fisura nclinata cu 9 sipresiunile dezvoltate pe teren de fortele transmise de stlp.aca fundatia lucreaza cu arie activa, la calculul fortei taietoare se vor considera presiunileefective pe teren.

  armaturi pentru stlp (mustati)

 • 7/24/2019 Proiectarea fundatiilor izolate

  4/21

  #rmaturile verticale din fundatie, pentru conectarea cu stlpul de beton armat, rezulta n urmadimensionarii'verificarii stlpului. #rmaturile din fundatie (mustatile) se alcatuiesc astfel nctn prima sectiune potential plastica a stlpului, aflata deasupra fundatiei, barele de armatura safie continue (fara nnadiri).

  trierii din fundatie au rol de pozitionare a armaturilor verticale pentru stlp; se dispun ladistante de maimum 6% mm si cel putin n 4 sectiuni.

  #rmatura trebuie prelunita n fundatie pe o lunime cel putin eala cu lancorare< 6% mm, undelancorarese determina avnd ca referinta relementarea te!nica "T#" $%$%&'%-%.

  Fig. 7.2 #rmarea fundatiilor tip talpa de beton armat

  Tabelul &.$

  Presiuneaefectivamaima

  pe teren (=Pa)

  2'+ minim pentru care nu

  este necesara verificarea la

  forta taietoare a fundatiei2'+ minim pentrucare nu se verifica

  riiditatea fundatiei

  eton 0/'$% eton 0$6'$>

  $%% %.66 %.6% %.6

  $% %.6 %.64 %.6*

  6%% %.6& %.6* %.6&

  6% %.6 %.6& %.6/

  4%% %.4% %.6 %.6

 • 7/24/2019 Proiectarea fundatiilor izolate

  5/21

  9%% %.46 %.4% %.44

  *%% %.4 %.4 %.4

  >) pentru betoane de clasa superioara se utilizeaza valorile date n tabelul &.$. pentru clasa0$6'$.

  &.$.$.4. 0alculul momentelor ncovoietoare n fundatie

  Pentru calculul momentelor ncovoietoare n fundatie se considera sectiunile de ncastrare dela fata stlpului si presiunile pe teren pe suprafata delimitata de laturile talpii si planul dencastrare considerat (fi.&.4).

  0alculul simplificat al momentelor ncovoietoare n talpa fundatiei se face cu relatiile &.$ si&.6:

  (&.$)

  ; p med3 ( p$< p6) ' 6(&.6)

  Fig. 7.3

  1n cazul fundatiilor la care se respecta conditiile privind raportul minim 2'+ din tabelul &.$stabilit n functie de conditia de riiditate a talpii si pentru care aria activa este de minimum

 • 7/24/2019 Proiectarea fundatiilor izolate

  6/21

  /%7, armatura calculata functie de momentele ncovoietoare (?si ?@) se distribuie uniformpe talpa fundatiei.

  aca aria activa este mai mica de /%7, n relatia &.6 se nlocuieste pmed cu valoarea p$.

  aca fundatia este solicitata cu momente ncovoietoare pe doua directii (solicitare oblica), p $,avnd semnificatia de presiune maima pe teren, se determina cu relatiile indicate n #neaF.

  7.1.2. Fundatii tip bloc si cuzinet

  Fundatiile tip bloc de beton si cuzinet sunt alcatuite dintr-un bloc de beton simplu pe carereazema un cuzinet de beton armat n care se ncastreaza stlpul (fi. &.9).

  &.$.6.$. locul de beton simplu se realizeaza respectnd urmatoarele conditii:

  a) naltimea treptei este de minimum 9%% mm la blocul de beton cu o treapta;

  b) blocul de beton poate avea cel mult 4 trepte a caror naltime minima este de 4%% mm;naltimea treptei inferioare este de minimum 9%% mm;

  c) clasa betonului este minim 09'; daca n bloc sunt prevazute armaturi pentru ancorareacuzinetului clasa betonului este cel putin 0/'$%;

  d) naltimea blocului de beton se stabileste astfel nct tsa respecte valorile minimedin tabelul &.6; aceasta conditie va fi realizata si n cazul blocului realizat n trepte (fi.

  &.9);

  e) rosturile orizontale de turnare a betonului se vor trata astfel nct sa se asiure conditiipentru realizarea unui coeficient de frecare supraunitar ntre cele doua suprafete.

  Fig. 7.4Fundatii cu bloc de beton simplu si cuzinet de beton armat

  . Tabelul &.6

 • 7/24/2019 Proiectarea fundatiilor izolate

  7/21

  Presiuneaefectiva pe

  teren (=Pa)

  Aalori minime tfunctie de clasa

  betonului

  09'0/'$%saumai mare

  6%% $.$ $.%

  6% $.4% $.$

  4%% $.9% $.4%

  4% $.% $.9%

  9%% $.*% $.%

  *%% 6.%% $./

  &.$.6.6. 0uzinetul de beton armat se proiecteaza respectnd urmatoarele:

  a) cuzinetul se realizeaza cu forma prismatica;

  b) dimensiunile n plan (lc si bc) vor respecta urmatoarele conditii:

  - sa fie mai mari dect dimensiunile care asiura limitarea presiunilor pe planul de contact cublocul la valori mai mici dect rezistenta de calcul la compresiune a betonului;

  - se recomanda urmatoarele intervale pentru raportul lc'+ respectiv bc':

  bloc de beton cu o treapta: lc'+ 3 %.% %.*

  bloc de beton cu mai multe treapte: lc'+ 3 %.9% %.%

  c) naltimea cuzinetului (!c) va respecta urmatoalele valori minime:

  - !c4%%mm;

  - !c'lc%.6;

 • 7/24/2019 Proiectarea fundatiilor izolate

  8/21

  - t %.* (fi. &.9); daca t $.%% nu este necesara verificarea cuzinetului la fortataietoare;

  - valori minime impuse de conditia de ancorare a armaturilor pentru stlp, cu lunimealancorare < 6% mm, unde lancorare este definita n relementarea te!nica de referinta "T#"

  $%$%&'%-%;

  d) clasa betonului este minim 0/'$%; clasa betonului rezulta si din conditia de rezistentala compresiune locala a betonului din cuzinet n sectiunea de ncastrare a stlpului (de reula,BcCcuzinet%.&Bcstlp);

  e) rostul de turnare dintre bloc si cuzinet se trateaza astfel nct sa se realizeze continuitateabetonului sau, cel putin, conditiile care asiura un coeficient de frecare $.% (definit nrelementarea te!nica de referinta "T#" $%$%&'%-%).

  &.$.6.4. 0alculul momentelor ncovoietoare pozitive n cuzinet se face considernd ncastrareaconsolelor n sectiunile de la fata stlpului (fi. &.).

  Fig. 7.5

  Presiunile pe suprafata de contact dintre cuzinet si bloc, functie de care se determina eforturilesectionale n cuzinet, sunt determinate de solicitarile din stlp (nu se tine cont de reutateacuzinetului).

  Presiunile pe suprafata de contact dintre cuzinet si blocul de beton, daca nu apar desprinderisau aria activa este cel putin &%7, se determina cu relatiile (&.4):

  sau(&.4)

  daca: pc6D%, atunci se admite pc63% iar pc$se determina cu relatiile (&.9):

 • 7/24/2019 Proiectarea fundatiilor izolate

  9/21

  sau

  (&.9)

  unde: E0, ?0() si ?0(@), sunt forta aiala si momentele ncovoietore la nivelul talpiicuzinetului.

  ?omentele ncovoietoare n cuzinet se calculeaza cu (&.) si (&.*):

  (&.)

  ,(&.*)

  aca aria activa de pe suprafata de contact cuzinet - bloc este mai mica dect &%7 din talpacuzinetului (lcxbc):

  ?3 ?0()si, respectiv, ?@3 ?0(@) (&.&)

  &.$.6.9. #rmarea cuzinetului va respecta urmatoarele conditii:

  a) #rmatura de la partea inferioara:

  -se realizeaza ca o retea de bare dispuse paralel cu laturile cuzinetului; aria de armaturarezulta din verificarea la moment ncovoietor n sectiunile de la fata stlpului (fi. &.);

  - procentul minim de armare pe fiecare directie este %.$%7 pentru armaturi 84& si %.%&7pentru armaturi P06;

  - diametrul minim al armaturilor este de $% mm;

  - distanta maima ntre armaturi va fi de 6% mm; distanta minima este $%% mm.

  -armatura se distribuie uniform pe latimea cuzinetului si se prevede la capete cu ciocuri culunimea minima de $.

  b) #rmatura de la partea superioara :

  - se dispune daca cuzinetul are desprinderi de pe blocul fundatiei ;

 • 7/24/2019 Proiectarea fundatiilor izolate

  10/21

  - se realizeaza ca o retea de bare dispuse paralel cu laturile cuzinetului si ancorate n blocul debeton simplu, dupa modelul din fi. &.9.b;

  - aria de armatura pe fiecare directie rezulta din:

  . verificarea la compresiune ecentrica a sectiunii de beton armat pe suprafata de contactdintre cuzinet si bloc; n verificare se va considera rezistenta de calcul a betonului (Bc>) cuvaloarea:

  (&./)

  unde: bc este latimea talpii cuzinetului (fi. &.);

  .daca zona comprimata pe talpa cuzinetului este mai mare de &%7 din aria talpii, pentrudimensionarea armaturilor de ancorare n bloc se poate considera si o sc!ema de calcul bazatade preluarea de armatura a rezultantei volumului de eforturi unitare de ntindere de pesuprafata de contact, obtinuta dintr-o distributie liniara a presiunilor;

  . verificarea la moment ncovoietor neativ a cuzinetului ncarcat cu fortele dezvoltate narmaturile de ancorare;

  - diametrul minim al armaturilor este de $% mm;

  - distanta ntre armaturi va fi de minim $%% mm si maim 6% mm.

  c) #rmaturile pentru stlp (mustati):

  - armaturile verticale din cuzinet, pentru conectarea cu stlpul de beton armat, rezulta nurma

  dimensionarii'verificarii stlpului;

  - armaturile din cuzinet se alcatuiesc astfel nct n prima sectiune potential plastica a

  stlpului,aflata deasupra fundatiei, barele de armatura sa fie fara nnadiri;

  - etrierii din cuzinet au rol de pozitionare a armaturiilor verticale pentru stlp si se dispun ncel

  putin n 6 sectiuni;

  - armaturile trebuie prelunite n fundatie pe o lunime cel putin eala cu lunimea de

  ancorare maorata cu 6% mm;

 • 7/24/2019 Proiectarea fundatiilor izolate

  11/21

  - armaturile nclinate se dispun pentru preluarea fortei taietoare n consolelecuzinetului daca

  tD $ (fi. &.9) si se dimensioneaza avnd ca referinta relementarea te!nica "T#"$%$%&'%-%.

  7.2. Fundatii pentru stlpi de beton armat prefabricati

  Fundatiile izolate pentru stlpi de beton armat prefabricat pot fi realizate ca fundatii tip pa!ar(fi. &.*).

  Fig. 7.6 Fundatie tip pa!ar pentru stlp prefabricat

  7.2.1. Dimensiunile sectiunilor de beton

  &.6.$.$. 1naltimea pa!arului 2P

  1naltimea pa!arului 2P se stabileste respectnd urmatoarele cerinte:

  - asiurarea lunimii de ancora (lancora) a armaturilor lonitudinale din stlp: 2P lancora