Primaria Comunei Dumbravita · Venitul anual încasat Cine a realizat venitul 1.1. Titular 12....

6

Transcript of Primaria Comunei Dumbravita · Venitul anual încasat Cine a realizat venitul 1.1. Titular 12....

Page 1: Primaria Comunei Dumbravita · Venitul anual încasat Cine a realizat venitul 1.1. Titular 12. Sot/sotie 1.3. Copii Sursa venitului: numele, adresa Serviciul prestat/Obiectul enerator
Page 2: Primaria Comunei Dumbravita · Venitul anual încasat Cine a realizat venitul 1.1. Titular 12. Sot/sotie 1.3. Copii Sursa venitului: numele, adresa Serviciul prestat/Obiectul enerator
Page 3: Primaria Comunei Dumbravita · Venitul anual încasat Cine a realizat venitul 1.1. Titular 12. Sot/sotie 1.3. Copii Sursa venitului: numele, adresa Serviciul prestat/Obiectul enerator
Page 4: Primaria Comunei Dumbravita · Venitul anual încasat Cine a realizat venitul 1.1. Titular 12. Sot/sotie 1.3. Copii Sursa venitului: numele, adresa Serviciul prestat/Obiectul enerator
Page 5: Primaria Comunei Dumbravita · Venitul anual încasat Cine a realizat venitul 1.1. Titular 12. Sot/sotie 1.3. Copii Sursa venitului: numele, adresa Serviciul prestat/Obiectul enerator
Page 6: Primaria Comunei Dumbravita · Venitul anual încasat Cine a realizat venitul 1.1. Titular 12. Sot/sotie 1.3. Copii Sursa venitului: numele, adresa Serviciul prestat/Obiectul enerator