Prezentare Sursele de Fluoruri

24
Sursele de fluoruri. Metabolismul şi toxicitatea compuşilor fluorului. Metodele şi remediile profilaxiei endogene a cariei dentare la copii în perioada de formare a ţesuturilor dentare. Fluorarea apei potabile şi alimentelor pentru profilaxia cariei dentare , indicaţiile, dozarea, eficacitatea.

Transcript of Prezentare Sursele de Fluoruri

Page 1: Prezentare Sursele de Fluoruri

Sursele de fluoruri. Metabolismul şi toxicitatea compuşilor fluorului. Metodele şi remediile profilaxiei

endogene a cariei dentare la copii în perioada de formare a

ţesuturilor dentare. Fluorarea apei potabile şi alimentelor pentru

profilaxia cariei dentare , indicaţiile, dozarea, eficacitatea.

 

Page 2: Prezentare Sursele de Fluoruri

Fluorul, situat în grupa a VII- a (a halogenilor) din tabelul lui Mendeleev este considerat cel mai

stabil element al grupei, fiind folosit cu succes în profilaxia odontoparodontală. Este cel mai activ

nemetal şi posedă proprietăţi reactive foarte înalte. În natură este foarte răspîndit, dar în

stare liberă practic nu se întălneşte. Interacţionînd cu alte elemente chimice fluorul

formează fluoruri. Graţie faptului că fluorurile se întălnesc pretutindeni, practic toate apele de pe

glob conţin fluor în concentraţii diferite. Cantitatea de fluor ce se află în plazmă şi în

ţesuturile organismului depinde de pătrunderea fluorului în organism, în primul rănd cu apa potabilă. OMS a stabilit limita admisibilă a

fluorului în apa potabilă: 1 ppm/l ( mg/l).

Page 3: Prezentare Sursele de Fluoruri

În Republica Moldova, sunt localităţi aşa ca Făleşti, Nisporeni, Hînceşti, Cernoleuca, Prodăneşti,Taraclia etc., unde concentraţia fluorului în apa potabilă depăşeşte normele internaţionale stabilite, atingănd cifre de 14 mg/l.

Page 4: Prezentare Sursele de Fluoruri

Cu alimentele solide omul matur în decursul zilei primeşte 0,3-0,5 mg de fluoruri, iar cu alimentele lichide (apă, lapte, ceai, sucuri) primeşte cealaltă cantitate de fluoruri. Din tractul gastro-intestinal 90% din fluoruri nimeresc în circulaţia sangvină şi

se răspîndesc în tot organismul. Cu urina se elimină 50-66%, restul cantităţii de fluoruri se depune în ţesutul osos şi numai o cantitate mică în ţesutul

dentar.Absorbţia fluorului se realizează la nivelul

intestinului subţire fiind dependentă de felul sării. Astfel combinaţiile cu calciu , magneziu, fier sunt greu solubile şi deci greu rezorbabile, în timp ce

combinaţiile cu sodiu şi potasiu se absorb aproape în totalitate.

Page 5: Prezentare Sursele de Fluoruri

Un regim alimentar cu un conţinut crescut de fluor nu duce la modificarea concentraţiei acestuia în ţesuturile moi, deoarece acestea nu au tendinţă de acumulare a fluorului. În schimb la

nivelul oaselor şi dinţilor nivelul poate creşte în funcţie de:-concentraţia din aport;

-perioada de timp cât se face aportul; -vârsta la care se face administrarea.

Pe cale generală, incorporarea fluorului în hidroxiapatita din smalţ este dependentă de factorul de timp:

-preeruptiv – smalţul beneficiază de fluor din fluidul tisular din jurul coroanei dentare;

-posteruptiv – creştera concentraţiei de fluor de la suprafaţa dintelui este datorată în exclusivitate fluorului ionic din fluidele

orale, remodelarea generală nemaiputând fi posibilă.Spre deosebire de smalţ la nivelul dentinei şi al cementului, F

se acumulează numai prin aport pe cale generală. Dentina conţine de aproximativ 4 ori mai mult F decât smalţul.

Concentratia maximă în dentină se înregistrează în apropierea odontoplastelor şi valoarea se menţine constantă atât timp,

cât dintele rămâne vital.

Page 6: Prezentare Sursele de Fluoruri

Utilizarea controlată a fluorului a demonstrat că este singurul microelement cunoscut actualmente, ca având rol primordial în

prevenirea cariei dentare.Datele contemporane demonstrează că

efectul benefic al fluorului este asigurat de căteva mecanisme:

1.Fluorul, odată pătruns în organism cu apa potabilă sau alimentele, se uneşte cu

hidroxiapatita smalţului şi înlocuind grupa hidroxil, formează fluorapatita, mult mai

rezistentă şi mai durabilă la acţiunea acizilor, micşorănd astfel permiabilitatea

smalţului.[Ca3(PO4)2]3 Ca(OH)2 + 2NaF [Ca3)PO4)2]3 CaF2 +

2NaOH

Page 7: Prezentare Sursele de Fluoruri

2.Mecanismul de acţiune anticarioasă a fluorurilor este determinat de acţiunea inhibantă a lor asupra creşterii şi metabolismului microflorei cavităţii bucale prin inhibarea unui ferment important al metabolismului glucidic – fosfoenolpiruvatchinazei. În rezultat se micşorează intensitatea fermentării glucidelor în cavitatea bucală, şi prin urmare formarea de acid lactic.

3.Compuşii fluorului în salivă inhibă transportarea glucozei în celulele bacteriilor patogene şi formarea polizaharidelor acelulare, care formează matricea plăcii bacteriene.

4.Fluorurile dereglează absorbţia microorganismelor pe suprafaţa celulelor dentare, absorb albuminele salivei, glicoproteinele, în rezultat se dereglează formarea plăcii bacteriene.

5.La administrare enterală fluorurile normalizează metabolismul proteic şi mineral.

Page 8: Prezentare Sursele de Fluoruri

Fluorul (F) este un element constitutiv important al substanţei minerale din dinte. El se incorporează în diverse etape şi împrejurări: înainte de erupţie, în cursul mineralizării, cînd este captat din fluidele tisulare; după erupţie şi desăvîrşirea mineralizării, prin fixarea la suprafaţa smaltului a fluorului din lichidele care umectează dintele; prin eventuale fisuri ale dintelui ce permit pătrunderea salivei, resturilor de hrană şi a apei potabile, care conţin fluor. Se remarcă, că ritmul fixării fluorului la nivelul regiunilor tari ale dinţilor este mult mai mare în stadiul preeruptiv decît în cel posteruptiv. Referitor la repartizarea fluorului în smalţ, se constată că concentraţia fluorului este mai mare în pătura de la suprafaţă şi scade treptat în straturile succesive spre interior. De asemenea, concentraţia fluorului în smalţ este pe de o parte, în dependenţă directă cu concentraţia fluorului în apa potabilă, iar pe de altă parte, variază cu vîrsta.

Page 9: Prezentare Sursele de Fluoruri

Ionii de fluor, alături de alţi ioni şi de moleculele de apă, pot fi fixaţi la suprafaţa cristalelor de apatită. În genere, acest proces are loc cînd fluorul se află în concentraţii relativ mari. Reacţia de suprafaţă a fluorului adsorbit pe hidroxilapatită conduce la formarea fluorurii de calciu: Ca10(PO4)6(OH)2 + 20 F- 10 CaF2 + 6 (PO4)3 + 2 OH-

Fluorura de calciu se depune uşor din cauza produsului său de solubilitate mică, Kp5=3 10-11, iar formarea de calciu este asociată cu dizolvarea apatitei. Cînd concentraţia fluorului este mai scăzută (1 mg/l), acesta reacţionează cu hidroxiapatita, rezultînd fluorapatita: Ca10(PO4)6(OH)2 + 2 F- Ca10(PO4)6F2 + 2 OH-

Page 10: Prezentare Sursele de Fluoruri

Substituirea în reţeaua hidroxiapatitei a ionilor OH- cu ionii F- permite stabilirea unor legături de hidrogen între ionii halogenului şi grupările OH- adiacente nesubstituite. Ca urmare a înlocuirii ionilor OH- cu ionii F-, fluorapatita rezultată are o cristalinitate mărită şi este mai greu solubilă în mediul acid decît hidroxiapatita. Prin urmare, fluorapatita este mai rezistentă faţă de noxele cariogene .

Page 11: Prezentare Sursele de Fluoruri

Metodelele şi remediile profilaxiei endogene a cariei dentare la copii în perioada de formare a ţesuturilor dentare.Metoda de profilaxie endogenă presupune pătrunderea fluorurilor în organism cu apa potabilă, sarea, laptele, în pastile sau picături.Indicaţiile pentru aplicarea metodei susnumite sunt:

-Indicele înalt al cariei dentare la populaţia din localitatea dată, criteriul de apreciere fiind – la copiii de 12 ani indicele COA>3.

-Concentraţia joasă de fluor în apa potabilă în localitatea dată mai putin de jumătate din doza optimală pentru zona climatrică dată.

-Lipsa altor surse de adminisrare endogenă a fluorului.Este interzisă aplicarea a două metode sistemice de administrare endogenă a fluorurilor.

Page 12: Prezentare Sursele de Fluoruri

Fluorarea apei potabilePentru prima dată metoda a fost aplicată în trei oraşe mari din SUA în

1945. În 1959 este adoptată rezoluţia OMS despre necesitatea fluorării apei potabile. Este o metodă necostisitoare, efectivă şi inofensivă.

Pentru fluorarea artificială a apei potabile la staţiile de pompare a apei se adaugă fluoruri solubile în apa aşa ca fluorura de natriu, fluorura de calciu, fluorura de magneziu şi siliciu, pînă la obţinerea concentraţiei optimale de fluor în apă. Doza

optimală de fluor în apa potabilă este stabilită în dependenţă de zona climaterică. Pentru zonele cu climă caldă doza optimală de fluor este 0,7-0,8 mg/l, pentru zonele medii -1 mg/l şi pentru zonele cu climă rece – 1,2 mg/l. Eficacitatea cea mai înaltă a fluorării apei potabile se manifestă pe suprafeţele plate ale dinţilor, iar cea mai joasă pe suprafeţele proximale şi în fisuri, dinţii frontali sunt supuşi mai puţin acţiunii de

fluorare în comparaţie cu molarii.Pentru o eficienţă maximală se recomandă utilizarea metodei din

momentul naşterii. Dacă metoda se aplică după eriperea dinţilor, reducerea ratei cariei se observă la dinţii care au erupt după 2-3 ani din momentul aplicării metodei.

Conform datelor specialiştilor eficacitatea clinică a metodei se manifestă prin micşorarea indicelui de intensitate a cariei dentare şi variază de la 25 la

80%.

Page 13: Prezentare Sursele de Fluoruri

Avantajele fluorizării apei potabile sunt:-posibilitatea administrării timp îndelungat;-uşor de aplicat în centre cu sursă unică de apă;-metodă ieftină,efectivă şi inofensivă;-dozare uşoară şi precisă.Dezavantajele fluorizării apei potabile constau în:-necesitatea unei surse de apă centralizate;-pierderea inutilă de fluor în instalaţiile din industrie;-deteriorarea conductelor în instalaţiile industrialevariaţiile de consum individuale.

Page 14: Prezentare Sursele de Fluoruri

O metodă alternativă şi eficientă de profilaxie a cariei dentare este fluorarea laptelui.Laptele este componentul de bază a raţiei alimentare a copilului, mai ales în primii ani de viaţă, este o sursă de calciu şi fosfor, necesară pentru dezvoltarea scheletului şi dinţilor şi lactoză ce participă la fermentarea glucidelor. Componenţa unicală a laptelui contribuie la participarea laptelui în procesul de remineralizare a dinţilor. Laptele fluorizat se comercializează sub diferite forme: lichidă (laptele pasteurizat, sterlizat) şi sub formă de praf. Pentru fluorarea laptelui mai frecvent se foloseşte fluorura de natriu, mai rar monofluorfosfatul de natriu.Recomandaţiile către realizarea proiectului de fluorizare a laptelui:-este raţional de utilizat această metodă la copiii cu vârste de la 3 la 12 ani; -zilnic copilul trebuie să bea un pahar de lapte cu 0,5mg de fluor;-durata utilizării laptelui fluorozat este de 250 zile în an.Metoda se foloseşte în Bulgaria, Cehia, Ungaria, unele regiuni ale Rusiei ş.a.Eficacitatea clinică se manifestă prin micşorarea intensităţii cariei dentare atît a dinţilor temporari, cît şi permanenţi.

Page 15: Prezentare Sursele de Fluoruri

Fluorarea sării de bucătărieEste o metodă ieftină, simplă şi efectivă de

administrare endogenă a fluorurilor. Se utilizează în Ungaria, Elveţia, Columbia.

Conţinutul de fluoruri la 1 kg de sare este de 250 mg.

Dezavantajele metodei sunt imposibilitatea dozării individuale a fluorurilor şi variaţiile mari în obiceiurile de utilizare a sării ale individului.

Eficacitatea clinică este mai joasă în comparaţie cu alte metode de administrare endogenă şi reducerea ratei cariei constituie în mediu 40-

50%.

Page 16: Prezentare Sursele de Fluoruri

Pastile şi soluţii cu conţinut de fluorPentru înlăturarea deficitului de fluor din organism se administrează pastilele de fluorură de natriu. Ele sunt

eficiente în perioada de formare şi mineralizare a ţesuturilor dure dentare, deaceea se indică până la

vârsta de 14-15 ani.Dozele se stabilesc în modul următor:

Pînă la vârsta de 2 ani – 0,25 mg;De la 2 la 4 ani – 0,5 mg;

De la 5 ani- 1mg. Contraindicaţiile administrării pastilelor:

-Conţinutul fluorului în apa potabilă în localitatea dată este mai mare de 50%;

-Administrarea altor metode de administrare endogenă a fluorului.

Page 17: Prezentare Sursele de Fluoruri

Avantajele metodei sunt:-Dozarea exactă a fluorurilor, ţinînd cont de vîrsta şi particularităţile organismului-Este o metodă uşor de aplicat, ce permite administrarea fluorului anume în perioadele de dezvolare a ţesuturilor dure dentare.Dezavantajele: este cea mai scumpă metodă şi este greu de realizat administrarea regulată a pastilelor.Se recomandă administrarea pastilelor zilnic, după dejun pe parcursul a 200-250 zile în an, se va evita administrarea concomitentă a preparatelor de calciu.

Page 18: Prezentare Sursele de Fluoruri

Este raţional de administrat fluorura de natriu împreună cu Vitaftor. Reprezintă un complex de vitamine A, C şi D cu fluorură de natriu. Se administrează zilnic o dată în zi în timpul sau imediat după masă în decurs de o lună, cu intervale de 2-4 săptămîni la fiecare 3 luni. Doza se stabileşte în modul următor: copiilor de la 1 an la 6 ani – jumătate de linguriţă 1 dată în zi, de la 7 la 14 ani – o linguriţă.

Page 19: Prezentare Sursele de Fluoruri

Dar fluorul, un element cu astfel de proprietăţi farmaco-dinamice a fost suspectat de a fi capabil să declanşeze unele efecte nocive.Intoxicaţiile cronice cu fluor interesează o serie întreagă de sisteme şi organe, dar în special dinţii şi ţesutul osos. Fluoroza dentară este primul semn clinic ce determină adresarea pacienţilor la medicul stomatolog. La concentraţii de 0,8-1,0 mg/l forme uşoare de fluoroză apar la 10-12% din populaţie, la concentraţii 1,0-1,5 mg/l la 20-30%, la 1,5-2,5 mg/l – la 30-45%, la concentraţii mai mari de 2,5 mg/l – la 50% din populaţie.

Page 20: Prezentare Sursele de Fluoruri

1)Forma chestionabilă - pe suprafaţa smalţului sunt haşuri sau macule cretoase slab pronunţate;

2)Forma foarte slabă – macule albe, intransparente, de dimensiuni mari, pot să ocupe 25% din suprafaţa smalţului.

1) 2)

Page 21: Prezentare Sursele de Fluoruri

3) Forma slabă- macule albe, cretoase, situate pe 50% din suprafaţa smalţului;

4) Forma moderată – afectarea tuturor suprafeţelor dintelui, macule brune, abraziune dentară, care desfigurează suprafaţa smalţului.

3) 4)

Page 22: Prezentare Sursele de Fluoruri

5) Forma gravă - toate suprafeţele dintelui sunt afectate, cu sectoare mari de pigmentaţie brună.

Page 23: Prezentare Sursele de Fluoruri

Intoxicaţiile acute survin în urma administrării accidentale a unor doze toxice de fluor. Aportul letal este de 2500-5000 mg (5-10 mg fluorură de sodiu), iar moartea survine prin inhibarea enzimelor celulare care au cofactor un metal bivalent şi este precedată de semnele unei intoxicaţii acute, manifestată prin greaţă, crampe abdominale, colaps circulator şi respirator.

Page 24: Prezentare Sursele de Fluoruri

Mulţumesc pentru atenţie !