Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

93
Portal SEI >> Titularizare 2015 >> Rapoarte >> Pagina judeţului >> Lista posturilor ocupate Lista posturilor ocupate din ARGEȘ ordonate după disciplină şi numele ocupantului Notă: Acest raport conţine date în curs de actualizare. Data ultimei actualizări: 17.07.2015 12:00 > >> Cod post Localitate [Mediu] Unitate de învăţământ [Unitate învăţământ cu statut juridic de care aparţine] [Alte unităţi] Nivel de învăţământ Disciplină [Alte discipline] Ocupantul postului Motivul ocuparii Număr ore trunchi comun / opţionale Detalii Viabilitate Statut Post: 1. complet 2. pentru nevăzători 3. constituit din ore rezultate din reducerea cu 2 ore a normei did. 4. contine ore rezultate din reducerea cu 2 ore a normei did. 5. contine ore solicitate la intregirea normei did. Probă practică / Inspecţie specială Probe orale la lb. de predare Avize şi atestate: 1. de culte 2. de alternativă 3. al unit. de înv. mil. 4. seminar teologic 5. IGP/ARR 6. ed. specială 7. HIV 8. înv. particular 9. aviz liceu pedagogic 1078 RUCĂR (RUCĂR) [Rural] LICEUL TEHNOLOGIC VICTOR SLĂVESCU LICEAL ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / TURISM PASTIN I. ADRIANA ANCUTA COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE PE PERIOADA DETERMINATA 4 / 0 1 an Vacant 1. Nu 2. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu Inspectie la clasa Limba română 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. - 8. - 9. - 1965 PITEŞTI (MUNICIPIUL PITEŞTI) [Urban] LICEUL DE ARTE "DINU LIPATTI" LICEU MUZICA / ARTA - COREGRAFIE ARTA VOCALA - CANTO CERNEA I. ELENA CARMEN PRETRANSFER CONSIMTIT INTRE UNITATILE DE INVATAMANT 18 / 0 4 ani Vacant 1. Da 2. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu ARTA VOCALA Limba română 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. - 8. - 9. - 1531 BĂLILEŞTI (BĂLILEŞTI) [Rural] ŞCOALA GIMNAZIALĂ BĂLILEŞTI GIMNAZIAL BIOLOGIE BICA G. GEORGIANA PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PE PERIOADA DETERMINATA, CANDIDAT CU DEF. CU NOTA/MEDIA CEL PUTIN 7 9 / 0 REZ PENS MED 1 an Rezervat 1. Nu 2. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu Inspectie la clasa Limba română 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. - 8. - 9. - 1537 PITEŞTI (MUNICIPIUL PITEŞTI) [Urban] ŞCOALA GIMNAZIALĂ ION MINULESCU GIMNAZIAL BIOLOGIE BUGA M. AMALIA ELENA COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE PE PERIOADA DETERMINATA 3 / 0 1 an Vacant 1. Nu 2. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu Inspectie la clasa Limba română 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. - 8. - 9. - 2083 DAVIDEŞTI (DAVIDEŞTI) [Rural] ŞCOALA GIMNAZIALĂ GIMNAZIAL BIOLOGIE CIRSTEA G. MARIANA PRETRANSFER CONSIMTIT INTRE UNITATILE DE INVATAMANT 3 / 0 1 an Vacant 1. Nu 2. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu Inspectie la clasa Limba română 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/index.html 1 of 23 7/18/2015 2:12 PM

description

Lista posturilor ocupate din ARGEȘ ordonate după disciplină şi numele ocupantului - publicata pe Portal SEI: Titularizare 2015 Rapoarte judeţul ARGES la data de 17.07.2015

Transcript of Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

Page 1: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

Portal SEI >> Titularizare 2015 >> Rapoarte >> Pagina judeţului >> Lista posturilor ocupate

Lista posturilor ocupate din ARGEȘ

ordonate după disciplină şi numele ocupantuluiNotă: Acest raport conţine date în curs de actualizare.

Data ultimei actualizări: 17.07.2015 12:00

> >>

Codpost

Localitate

[Mediu]

Unitate de învăţământ

[Unitate învăţământ cu statut juridicde care aparţine]

[Alte unităţi]

Nivel deînvăţământ

Disciplină

[Alte discipline]

Ocupantul

postului Motivul ocuparii

Numărore

trunchicomun /opţionale

DetaliiViabilitate

Statut

Post:1. complet2. pentru nevăzători3. constituit din orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.4. contine orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.5. contine oresolicitate la intregireanormei did.

Probăpractică

/Inspecţiespecială

Probeorale lalb. de

predare

Avize şi atestate:1. de culte2. de alternativă3. al unit. de înv. mil.4. seminar teologic5. IGP/ARR6. ed. specială7. HIV8. înv. particular9. aviz liceu pedagogic

1078

RUCĂR(RUCĂR)

[Rural]

LICEUL TEHNOLOGIC VICTORSLĂVESCU

LICEALALIMENTATIEPUBLICA SI

TURISM / TURISM

PASTIN I.ADRIANAANCUTA

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

DETERMINATA

4 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1965

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

LICEUL DE ARTE "DINU LIPATTI"

LICEUMUZICA /

ARTA -COREGRAFIE

ARTA VOCALA -CANTO

CERNEA I.ELENA CARMEN

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

ARTAVOCALA

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1531

BĂLILEŞTI(BĂLILEŞTI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ BĂLILEŞTI GIMNAZIAL BIOLOGIEBICA G.

GEORGIANA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

9 / 0 REZPENSMED

1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1537

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ IONMINULESCU

GIMNAZIAL BIOLOGIEBUGA M.

AMALIA ELENA

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

DETERMINATA

3 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2083

DAVIDEŞTI(DAVIDEŞTI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ GIMNAZIAL BIOLOGIECIRSTEA G.MARIANA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

3 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/index.html

1 of 23 7/18/2015 2:12 PM

Page 2: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

7. -8. -9. -

1611

IZVORU(IZVORU)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ELENA DAVILAPERTICARI

GIMNAZIAL BIOLOGIE CIU F. LILIANA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

7 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1768RÂCA (RÂCA)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ILIESTĂNCULESCU

GIMNAZIAL BIOLOGIE CIU F. LILIANA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

6 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1673

MIOVENI(ORAŞ

MIOVENI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGETOPÎRCEANU"

GIMNAZIAL BIOLOGIECOCHINESCUM. MIHAELA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

16 / 04 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2082

MIOVENI(ORAŞ

MIOVENI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "LIVIUREBREANU"

GIMNAZIAL BIOLOGIECOCHINESCUM. MIHAELA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

2 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1030

ŞERBĂNEŞTI(ROCIU)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞERBĂNEŞTI GIMNAZIAL BIOLOGIEILIE M.

MELANIA

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

NEDETERMINATA

2 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1988

NUCŞOARA(NUCŞOARA)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ TOMAARNĂUŢOIU

GIMNAZIAL BIOLOGIEIORGARU I.

AMALIA ELENA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

6 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/index.html

2 of 23 7/18/2015 2:12 PM

Page 3: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

1414

CURTEA DEARGEŞ

(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEŞ)

[Urban]

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX"NEAGOE VODĂ BASARAB"

LICEAL BIOLOGIEIORGARU I.

AMALIA ELENA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

4 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. ORTODOX2. -3. -4. Necesita5. -6. -7. -8. -9. -

1652

BOGAŢI(BOGAŢI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ RADU CELMARE

[SCOALA ROCIU SERBANESTI]

GIMNAZIAL BIOLOGIEMARASOIU I.

ANETA

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

18 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1421

CICĂNEŞTI(CICĂNEŞTI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ GIMNAZIAL BIOLOGIEOLTEANU N.

MARIANA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

6 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1297

VALEAIAŞULUI(VALEA

IAŞULUI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GIMNAZIAL BIOLOGIEOLTEANU N.

MARIANA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

4 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1365

VALEADANULUI(VALEA

DANULUI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GIMNAZIAL BIOLOGIEOLTEANU N.

MARIANA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

6 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1350

BÂRSEŞTII DEJOS (TIGVENI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ BÂRSEŞTI

[ŞCOALA GIMNAZIALĂ GABRIELMARINESCU]

GIMNAZIAL BIOLOGIEOLTEANU N.

MARIANA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

4 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1580

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

COLEGIUL NAŢIONAL "ALEXANDRUODOBESCU"

LICEAL BIOLOGIEPETREANU I.

VICTORIADANIELA

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

NEDETERMINATA

6 / 04 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/index.html

3 of 23 7/18/2015 2:12 PM

Page 4: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

1165

BOTENI(BOTENI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PETREŢUŢEA"

GIMNAZIAL BIOLOGIESTANCILA G.

ANDREEANICOLETA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

7 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1211

POIENARI(POIENARII DE

MUSCEL)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GIMNAZIAL BIOLOGIESTANCILA G.

ANDREEANICOLETA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

8 / 04 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2062

ŢIŢEŞTI(ŢIŢEŞTI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂI.C.LĂZĂRESCU

GIMNAZIAL BIOLOGIESTROIE F.AURELIAN

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

13 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1690

ŢIŢEŞTI(ŢIŢEŞTI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂI.C.LĂZĂRESCU

GIMNAZIAL BIOLOGIESTROIE F.AURELIAN

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

NEDETERMINATA

8 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1595

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

COLEGIUL NAŢIONAL "ALEXANDRUODOBESCU"

LICEAL BIOLOGIETUDOR C.FANUTA

MARINELA

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

DETERMINATA

4 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2056

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAESIMONIDE

GIMNAZIAL BIOLOGIETUDOR C.FANUTA

MARINELA

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

DETERMINATA

2 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1805

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAESIMONIDE

GIMNAZIAL BIOLOGIEUNGUREANU I.

MARIA

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

DETERMINATA

9 / 04 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/index.html

4 of 23 7/18/2015 2:12 PM

Page 5: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

8. -9. -

1103

VULTUREŞTI(VULTUREŞTI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GIMNAZIAL BIOLOGIEVOICU I.IONICA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

8 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2036

BRATIA(CIOMĂGEŞTI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ BRATIA GIMNAZIAL BIOLOGIEVOICU I.IONICA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

5 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1927

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ALEXANDRUDAVILA

GIMNAZIAL BIOLOGIEZAINEA M.FLORINADANIELA

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

DETERMINATA

5 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1726

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

LICEUL TEHNOLOGIC DACIA LICEAL CHIMIEBARLOGEANUG. FLOAREA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

16 / 04 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1550

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MATEIBASARAB

GIMNAZIAL CHIMIEBARLOGEANUG. FLOAREA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

4 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1944

CÂMPULUNG(MUNICIPIULCÂMPULUNG)

[Urban]

COLEGIUL NAŢIONAL "DINICUGOLESCU"

LICEAL CHIMIECRETU P.PETRUTA

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

DETERMINATA

1 / 31 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2087

PURCĂRENI(MICEŞTI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ PURCĂRENI

[ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1] GIMNAZIAL CHIMIE

CĂLUGĂREANUV. MARIUS

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

4 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/index.html

5 of 23 7/18/2015 2:12 PM

Page 6: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

6. -7. -8. -9. -

1712

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAEBĂLCESCU

GIMNAZIAL CHIMIECĂLUGĂREANU

V. MARIUS

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

4 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1671

MIOVENI(ORAŞ

MIOVENI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGETOPÎRCEANU"

GIMNAZIAL CHIMIECĂLUGĂREANU

V. MARIUS

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

12 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1627

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

LICEUL TEHNOLOGIC ASTRA LICEAL CHIMIEGEORGESCU A.

NICOLETA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

6 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1262

LUNCACORBULUI(LUNCA

CORBULUI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ GENERALC-TIN CRISTESCU

GIMNAZIAL CHIMIEGEORGESCU A.

NICOLETA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

4 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1401

CURTEA DEARGEŞ

(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEŞ)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ARMANDCĂLINESCU

[COLEGIUL NAŢIONAL "VLAICUVODĂ"]

LICEAL CHIMIEGHERMAN F.MARGARETA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

4 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1326

CORBENI(CORBENI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1

[SC GIM PROF VASILE VASILESCUOESTI]

GIMNAZIAL CHIMIEGHERMAN F.MARGARETA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIA

8 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/index.html

6 of 23 7/18/2015 2:12 PM

Page 7: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

CEL PUTIN 7

1415

CURTEA DEARGEŞ

(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEŞ)

[Urban]

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX"NEAGOE VODĂ BASARAB"

LICEAL CHIMIEGHERMAN F.MARGARETA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

3 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. ORTODOX2. -3. -4. Necesita5. -6. -7. -8. -9. -

1500

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

COLEGIUL ECONOMIC MARIATEIULEANU

LICEAL CHIMIEGHITA F.

CARMEN-ELENA

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

18 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1751

MORĂREŞTI(MORĂREŞTI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MORĂREŞTI GIMNAZIAL CHIMIE ILIE R. MIHAELA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

2 / 04 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1812

DRĂGANU-OLTENI

(DRĂGANU)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”GEORGEMARINESCU”

GIMNAZIAL CHIMIE ILIE R. MIHAELA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

4 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1807COCU (COCU)

[Rural]ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GIMNAZIAL CHIMIE ILIE R. MIHAELA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

4 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1237

BÂRLA(BÂRLA)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1

[SCOALA RANCACIOV CALINESTI] GIMNAZIAL CHIMIE

ION I. IONELAALINA

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

18 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/index.html

7 of 23 7/18/2015 2:12 PM

Page 8: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

2241

MOZĂCENI(MOZĂCENI)

[Rural]

LICEUL TEHNOLOGIC LIVIUREBREANU

LICEAL CHIMIELUNGU M.

ALINA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1669

DAVIDEŞTI(DAVIDEŞTI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

[SCOALA PODU DAMBOVITEI] GIMNAZIAL

CHIMIE

[FIZICA]

MALUSANU S.STELIAN ION

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

18 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1339

TIGVENI(TIGVENI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ GABRIELMARINESCU

[SCOALA GIMN. GEORGESTEPHANESCU AREFU+SCOALA

GIMN. MIRCEA CEL BATRAN CURTEADE ARGES]

GIMNAZIALCHIMIE

[FIZICA]

NEDELEA C.CRISTINA

EMILIA

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

18 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1599

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

COLEGIUL NAŢIONAL "ALEXANDRUODOBESCU"

LICEAL CHIMIEONECI I. IULIA

VIOLETA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

4 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2088

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

COLEGIUL TEHNIC "ARMANDCĂLINESCU"

LICEAL CHIMIEONECI I. IULIA

VIOLETA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

8 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1214

POIENARI(POIENARII DE

MUSCEL)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GIMNAZIAL CHIMIEPADUREANU I.

CORNELIU

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

6 / 04 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1522

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ TRAIAN GIMNAZIAL CHIMIEPARVU E.CRISTINA

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

DETERMINATA

8 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/index.html

8 of 23 7/18/2015 2:12 PM

Page 9: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

1177

CÂMPULUNG(MUNICIPIULCÂMPULUNG)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ THEODORAMAN

GIMNAZIAL CHIMIEPESTRITU C.

ANGELA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

4 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1534

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ IONMINULESCU

GIMNAZIAL CHIMIESPRINCENEA D.VASILE MARIUS

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

16 / 04 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1288

CURTEA DEARGEŞ

(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEŞ)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA CELBĂTRÂN"

GIMNAZIAL CHIMIESTIRBOIU GH.

SORINALUMINITA

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

DETERMINATA

2 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Da5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1549

LEORDENI(LEORDENI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAECREŢULESCU

GIMNAZIAL CHIMIETATARU I.VALENTINAMARIANA

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

NEDETERMINATA

8 / 04 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2086

MIOVENI(ORAŞ

MIOVENI)

[Urban]

LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCŢIIDE MAŞINI COLIBAŞI

LICEAL CHIMIEVOICAN C.

ELENA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

3 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1859

MIOVENI(ORAŞ

MIOVENI)

[Urban]

LICEUL TEORETIC "IULIAZAMFIRESCU"

LICEAL CHIMIEVOICAN C.

ELENA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

17 / 04 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1698

ŞTEFĂNEŞTI(ORAŞ

ŞTEFĂNEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CONSTANTINBRANCOVEANU

[SC RADU GOLESCU]

GIMNAZIAL CHIMIE - FIZICAMOCANU M.

IOANA IONELA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/index.html

9 of 23 7/18/2015 2:12 PM

Page 10: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

2085

COTEŞTI(GODENI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ COTEŞTI -GODENI

GIMNAZIAL CHIMIE - FIZICAPADUREANU I.

CORNELIU

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

10 / 21 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2030

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

COLEGIUL NAŢIONAL "ION C.BRĂTIANU"

LICEAL CHIMIE - STIINTEVASILESCU G.

DANIELAILEANA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

4 / 61 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1904

CURTEA DEARGEŞ

(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEŞ)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ REGINA MARIA GIMNAZIAL CULTURA CIVICABECHERU A.

SILVIU FLORIN

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

NEDETERMINATA

2 / 04 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2044

BEREVOEŞTI(BEREVOEŞTI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI TICANRUMANO

GIMNAZIAL CULTURA CIVICABEREVOIANU I.CONSTANTIN

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

4 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1118

SCHITUGOLEŞTI(SCHITUGOLEŞTI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1

[SC GIM LAZARESTI] GIMNAZIAL CULTURA CIVICA

CRISTEA C.MARIUS

CONSTANTIN

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

4 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1046

CÂMPULUNG(MUNICIPIULCÂMPULUNG)

[Urban]

LICEUL CU PROGRAM SPORTIVCÂMPULUNG

GIMNAZIAL CULTURA CIVICADOGIOIU I.ADRIAN ION

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

DETERMINATA

5 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1575

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ I.L.CARAGIALE

GIMNAZIAL CULTURA CIVICAMIHAI R.VIORICA

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

DETERMINATA

2 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/index.html

10 of 23 7/18/2015 2:12 PM

Page 11: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

1404

CURTEA DEARGEŞ

(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEŞ)

[Urban]

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX"NEAGOE VODĂ BASARAB"

LICEAL

DISCIPLINETEOLOGICE DESPECIALITATE

(TEOLOGIEORTODOXA)

SORESCU I.ROBERT IONUT

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

16 / 24 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. ORTODOX2. -3. -4. Necesita5. -6. -7. -8. -9. -

1320

CURTEA DEARGEŞ

(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEŞ)

[Urban]

LICEUL TEHNOLOGIC FORESTIERCURTEA DE ARGEŞ

LICEAL

ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

COMERT SISERVICII /

ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

POSTA

GHICA G. ION

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

7 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1945

MOZĂCENI(MOZĂCENI)

[Rural]

LICEUL TEHNOLOGIC LIVIUREBREANU

LICEAL

ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

COMERT SISERVICII /

ECONOMIC,ADMINISTRATIV,

POSTA

GHICA G. ION

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

7 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1072

RUCĂR(RUCĂR)

[Rural]

LICEUL TEHNOLOGIC VICTORSLĂVESCU

LICEALECONOMIE;EDUCATIE

ANTREPRENORIALA

PASTIN I.ADRIANAANCUTA

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

DETERMINATA

5 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1947

MOZĂCENI(MOZĂCENI)

[Rural]

LICEUL TEHNOLOGIC LIVIUREBREANU

[LPS PITESTI]

LICEAL

ECONOMIE;EDUCATIE

ANTREPRENORIALA- ECONOMIE

APLICATA

COBZARU M.CRISTINA

GEORGETA

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

18 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1542

MĂRĂCINENI(MĂRĂCINENI)

[Rural]

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1MĂRĂCINENI

LICEAL

ECONOMIE;EDUCATIE

ANTREPRENORIALA- ECONOMIE

APLICATA

GHICA G. ION

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

7 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1219

VLĂDEŞTI(VLĂDEŞTI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GIMNAZIALEDUCATIE FIZICA

SI SPORT

AVRIGEANU I.MARIAN

GEORGIAN

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

18 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/index.html

11 of 23 7/18/2015 2:12 PM

Page 12: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

1302

CURTEA DEARGEŞ

(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEŞ)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA CELBĂTRÂN"

GIMNAZIALEDUCATIE FIZICA

SI SPORT

AYZA BERCA A.AURELIA

GABRIELA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

6 / 31 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1832

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MARIN PREDA GIMNAZIALEDUCATIE FIZICA

SI SPORTBADIRCEA Z.

NICUSOR

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

6 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2050

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

COLEGIUL TEHNIC "ARMANDCĂLINESCU"

LICEALEDUCATIE FIZICA

SI SPORTBADIRCEA Z.

NICUSOR

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

4 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2052

MIHĂEŞTI(MIHĂEŞTI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ IONIORGULESCU

GIMNAZIALEDUCATIE FIZICA

SI SPORTBAICU N. ILIE

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

18 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1842

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIRCEA CELBĂTRÂN

GIMNAZIALEDUCATIE FIZICA

SI SPORTBIBIREATA D.

NICOLETA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1464

COSTEŞTI(ORAŞ

COSTEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GIMNAZIALEDUCATIE FIZICA

SI SPORT

BURCEA A.DUMITRU

LAURENTIU

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2274

ŞTEFĂNEŞTI(ORAŞ

ŞTEFĂNEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CONSTANTINBRANCOVEANU

GIMNAZIALEDUCATIE FIZICA

SI SPORTCATANESCU I.ANCA LILIANA

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

18 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/index.html

12 of 23 7/18/2015 2:12 PM

Page 13: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

1295

VALEAIAŞULUI(VALEA

IAŞULUI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GIMNAZIALEDUCATIE FIZICA

SI SPORT

CAVESCU I.GEORGECIPRIAN

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

9 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2114

BEREVOEŞTI(BEREVOEŞTI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI TICANRUMANO

GIMNAZIALEDUCATIE FIZICA

SI SPORTCEAPRAZ N.

FLORIN

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

9 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1099

CÂMPULUNG(MUNICIPIULCÂMPULUNG)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ OPREAIORGULESCU

GIMNAZIALEDUCATIE FIZICA

SI SPORTCEAPRAZ N.

FLORIN

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

11 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1208

NEGREŞTI(BELEŢI-

NEGREŞTI)

[Rural]

SCOALA GIMNAZIALĂ GIMNAZIALEDUCATIE FIZICA

SI SPORTCLOSCAN S.

IULIAN VALERIU

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

16 / 24 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1937

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

LICEUL DE ARTE "DINU LIPATTI" LICEALEDUCATIE FIZICA

SI SPORTCOJOCARU M.

ADRIAN

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

DETERMINATA

8 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1806

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAESIMONIDE

GIMNAZIALEDUCATIE FIZICA

SI SPORTCOJOCARU M.

ADRIAN

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

14 / 04 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2112

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAEBĂLCESCU

GIMNAZIALEDUCATIE FIZICA

SI SPORTCOJOCARU M.

ADRIAN

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

6 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/index.html

13 of 23 7/18/2015 2:12 PM

Page 14: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

1258

HÂRSEŞTI(HÂRSEŞTI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ HÂRSEŞTI

[SCOALA BARLA] GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICASI SPORT

DIACONESCUC. FLORINCRISTIAN

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

18 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2116

DOMNEŞTI(DOMNEŞTI)

[Rural]

LICEUL TEHNOLOGIC PETREIONESCU MUSCEL

LICEALEDUCATIE FIZICA

SI SPORTDOBRESCU G.IOAN RAZVAN

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

6 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1374

GALEŞU(BRĂDULEŢ)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ GALEŞU GIMNAZIALEDUCATIE FIZICA

SI SPORTDOBRESCU G.IOAN RAZVAN

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

14 / 04 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2111

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ALEXANDRUDAVILA

GIMNAZIALEDUCATIE FIZICA

SI SPORTDOBRIN I. IULIA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1625ŞUICI (ŞUICI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ TOMABRĂTIANU

GIMNAZIALEDUCATIE FIZICA

SI SPORTDOVLEAC I.

IOANA ALINA

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

18 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1881

VALEABRAZILOR

(BĂICULEŞTI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ VALEABRAZILOR

[ŞCOALA GIMNAZIALĂ]

[SC GIMTUTANA+MANICESTI+ANGHINESTI]

GIMNAZIALEDUCATIE FIZICA

SI SPORTDRAGUSIN I.

FLORIN

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

18 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1707

ŞTEFĂNEŞTI(ORAŞ

ŞTEFĂNEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CONSTANTINBRANCOVEANU

GIMNAZIALEDUCATIE FIZICA

SI SPORT

GAINA G.GHEORGHE

RELU

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

7 / 04 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/index.html

14 of 23 7/18/2015 2:12 PM

Page 15: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

1635

ŞTEFĂNEŞTI(ORAŞ

ŞTEFĂNEŞTI)

[Urban]

LICEUL TEHNOLOGIC DINUBRĂTIANU

LICEALEDUCATIE FIZICA

SI SPORT

GAINA G.GHEORGHE

RELU

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

11 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1187

CĂLDĂRARU(CĂLDĂRARU)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ PROF.UNIV.DR. ION STOIA

GIMNAZIALEDUCATIE FIZICA

SI SPORTGHEORGHE I.GHEORGHE

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

10 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1614

IZVORU(IZVORU)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ELENA DAVILAPERTICARI

GIMNAZIALEDUCATIE FIZICA

SI SPORTGHEORGHE I.GHEORGHE

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

8 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1074

SLĂNIC(ANINOASA)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SLĂNIC

[ŞCOALA GIMNAZIALĂ BROŞTENI-ANINOASA]

GIMNAZIALEDUCATIE FIZICA

SI SPORTGIURCULETE N.MARIA AURORA

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

16 / 24 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2065

MORĂREŞTI(MORĂREŞTI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MORĂREŞTI

[SC DEDULESTI] GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICASI SPORT

GRIGORE S.SERGIU

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

10 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2117

POIENARI(POIENARII DE

ARGEŞ)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GIMNAZIALEDUCATIE FIZICA

SI SPORTGRIGORE S.

SERGIU

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

8 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1526

BĂLILEŞTI(BĂLILEŞTI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ BĂLILEŞTI GIMNAZIALEDUCATIE FIZICA

SI SPORT

ILINCA C.NARCIS

COSTINEL

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/index.html

15 of 23 7/18/2015 2:12 PM

Page 16: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

8. -9. -

1579

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ I.L.CARAGIALE

GIMNAZIALEDUCATIE FIZICA

SI SPORTMACRI D.

GEORGIANOS

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

6 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2113

BASCOV(BASCOV)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "VIRGILCALOTESCU"

GIMNAZIALEDUCATIE FIZICA

SI SPORTMACRI D.

GEORGIANOS

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

12 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2232

MIOVENI(ORAŞ

MIOVENI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGETOPÎRCEANU"

GIMNAZIALEDUCATIE FIZICA

SI SPORTMARGARITESCU

N. NICOLETA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

9 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2266

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIEMINESCU

GIMNAZIALEDUCATIE FIZICA

SI SPORTMARGARITESCU

N. NICOLETA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

5 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1544

MĂRĂCINENI(MĂRĂCINENI)

[Rural]

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1MĂRĂCINENI

[SC GIM ARGESELU ]

LICEALEDUCATIE FIZICA

SI SPORT

MARINESCU I.DRAGOSAURELIAN

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

18 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2252

MIOVENI(ORAŞ

MIOVENI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "LIVIUREBREANU"

GIMNAZIALEDUCATIE FIZICA

SI SPORTMILITARU M.

IONUT DANIEL

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

14 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1058

BASCOV(BASCOV)

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "VIRGILCALOTESCU" GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICASI SPORT

NAIDIN M.MARIANMARIUS

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEA18 / 0

4 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/index.html

16 of 23 7/18/2015 2:12 PM

Page 17: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

[Rural] [SCOALA BUDEASA]EDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

4. Nu5. Nu

4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1594

ŞTEFĂNEŞTI(ORAŞ

ŞTEFĂNEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ VINTILĂBRĂTIANU

GIMNAZIALEDUCATIE FIZICA

SI SPORTNICOLESCU A.

LIVIU

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

6 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1650

SUSENI(BOGAŢI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SUSENI

[ŞCOALA GIMNAZIALĂ RADU CELMARE]

GIMNAZIALEDUCATIE FIZICA

SI SPORTNICOLESCU A.

LIVIU

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

14 / 04 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1289

DAVIDEŞTI(DAVIDEŞTI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ GIMNAZIALEDUCATIE FIZICA

SI SPORTNICOLESCU I.ANA MARIA

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

18 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2003

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ TUDORVLADIMIRESCU

[SC GIM NR 2]

GIMNAZIALEDUCATIE FIZICA

SI SPORT

OPREA A.CATALINMARIAN

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1755

MORĂREŞTI(MORĂREŞTI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MORĂREŞTI

[SC GIM DEDULESTI] GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICASI SPORT

PANAITESCU P.CONSTANTIN

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

NEDETERMINATA

6 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2115

CURTEA DEARGEŞ

(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEŞ)

[Urban]

LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CURTEADE AG

LICEALEDUCATIE FIZICA

SI SPORTPETRESCU I.OCTAVIAN

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2057

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

LICEUL TEHNOLOGIC DACIA LICEALEDUCATIE FIZICA

SI SPORTPUI M D.MIHAELA

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

DETERMINATA

8 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/index.html

17 of 23 7/18/2015 2:12 PM

Page 18: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

6. -7. -8. -9. -

1182

CÂMPULUNG(MUNICIPIULCÂMPULUNG)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ THEODORAMAN

GIMNAZIALEDUCATIE FIZICA

SI SPORT

PULPEA I.IONUT

MADALIN

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

DETERMINATA

9 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2178

RĂTEŞTI(RĂTEŞTI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ GHEORGHEI.C.BRĂTIANU

GIMNAZIALEDUCATIE FIZICA

SI SPORTRADU I. NARCIS

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

18 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1895

CURTEA DEARGEŞ

(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEŞ)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ REGINA MARIA GIMNAZIALEDUCATIE FIZICA

SI SPORTRIZEA V.

LAVINIA IONELA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

8 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1438

CURTEA DEARGEŞ

(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEŞ)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "BASARAB I" GIMNAZIALEDUCATIE FIZICA

SI SPORTRIZEA V.

LAVINIA IONELA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

6 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1940

MOZĂCENI(MOZĂCENI)

[Rural]

LICEUL TEHNOLOGIC LIVIUREBREANU

LICEALEDUCATIE FIZICA

SI SPORT

STANESCU M.SEBASTIANCATALIN

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

18 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1776

SUSENI(SUSENI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MARINBRANIŞTE

GIMNAZIALEDUCATIE FIZICA

SI SPORTTANASE I.

LUCIAN MIHAI

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

8 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/index.html

18 of 23 7/18/2015 2:12 PM

Page 19: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

1490

MIOVENI(ORAŞ

MIOVENI)

[Urban]

LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCŢIIDE MAŞINI COLIBAŞI

LICEALEDUCATIE FIZICA

SI SPORTTANASE I.

LUCIAN MIHAI

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

5 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1301

CURTEA DEARGEŞ

(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEŞ)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA CELBĂTRÂN"

GIMNAZIALEDUCATIE FIZICA

SI SPORT

TOMA G.GEORGECRISTIAN

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1838

SĂMARA(POIANALACULUI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SĂMARA

[ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1]

[SC METOFU]

GIMNAZIALEDUCATIE FIZICA

SI SPORT

TOMA M.FLORIANADRIAN

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

18 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1869

MIOVENI(ORAŞ

MIOVENI)

[Urban]

LICEUL TEORETIC "IULIAZAMFIRESCU"

LICEALEDUCATIE FIZICA

SI SPORT

TURCU M.LEONARD

IONUT

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

9 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1127

LEREŞTI(LEREŞTI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 LEREŞTI

[SC PRIM POJORATA] GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICASI SPORT

VUTULICU I.ION

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1683

ŢIŢEŞTI(ŢIŢEŞTI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂI.C.LĂZĂRESCU

GIMNAZIALEDUCATIE FIZICA

SI SPORTZMARANDA G.IONUT RAZVAN

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

18 / 0 REZMED

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1515

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV"VIITORUL"

VOCATIONALLICEAL

EDUCATIE FIZICASI SPORT:PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE

BADIRCEA Z.NICUSOR

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

10 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

JUDO Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/index.html

19 of 23 7/18/2015 2:12 PM

Page 20: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

6. -7. -8. -9. -

1929

CÂMPULUNG(MUNICIPIULCÂMPULUNG)

[Urban]

COLEGIUL NAŢIONAL "DINICUGOLESCU"

VOCATIONALLICEAL

EDUCATIE FIZICASI SPORT:PREGATIRE

SPORTIVA DESPECIALITATE

DRAGANESCUE. BOGDAN

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

18 / 0 REZ1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

FOTBAL Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1130

LEREŞTI(LEREŞTI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 LEREŞTI

[SC GIM VOINESTI]

GIMNAZIU /PRIMAR

EDUCATIEMUZICALA

BUGHEANU I.LAVINIADANIELA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

7 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1654

MIHĂEŞTI(MIHĂEŞTI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ IONIORGULESCU

[SC DRAGHICI+SC VALEA POPII]

GIMNAZIU /PRIMAR

EDUCATIEMUZICALA

BUGHEANU I.LAVINIADANIELA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

11 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2092

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIEMINESCU

GIMNAZIU /PRIMAR

EDUCATIEMUZICALA

IANCU I. MIHAI

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

1 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1646

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ TUDORARGHEZI

GIMNAZIU /PRIMAR

EDUCATIEMUZICALA

IANCU I. MIHAI

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

5 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2022

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

COLEGIUL NAŢIONAL "ION C.BRĂTIANU"

LICEALEDUCATIEMUZICALA

IANCU I. MIHAI

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

12 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/index.html

20 of 23 7/18/2015 2:12 PM

Page 21: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

2093

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIRCEAELIADE

GIMNAZIU /PRIMAR

EDUCATIEMUZICALA

IANCU I. MIHAI

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

2 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2198

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIRCEA CELBĂTRÂN

GIMNAZIU /PRIMAR

EDUCATIEMUZICALA

IORDACHE D.AMONA

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

18 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2051

MĂLURENI(MĂLURENI)

[Rural]

ŞCOALA GIMANZIALĂ PETRETUDOSE

[LICEUL TEHN VEDEA + SCOALASUSENI]

GIMNAZIU /PRIMAR

EDUCATIEMUZICALA

TRANA I.MIRELA

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

18 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1040

ALBEŞTIIPAMÂNTENI

(ALBEŞTII DEARGEŞ)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ GIMNAZIALEDUCATIEPLASTICA

IACOBESCU D.CRISTINA

ELENA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

7 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1884

CURTEA DEARGEŞ

(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEŞ)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ REGINA MARIA GIMNAZIALEDUCATIEPLASTICA

IACOBESCU D.CRISTINA

ELENA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

7 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1658

BASCOV(BASCOV)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "VIRGILCALOTESCU"

GIMNAZIALEDUCATIEPLASTICA

MANOLE G.MARIA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

9 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1557

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MATEIBASARAB

GIMNAZIALEDUCATIEPLASTICA

OLTEANU S.STEFANCATALIN

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

13 / 04 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/index.html

21 of 23 7/18/2015 2:12 PM

Page 22: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

1437

CURTEA DEARGEŞ

(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEŞ)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "BASARAB I" GIMNAZIALEDUCATIEPLASTICA

UTA C. ELENA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

7 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1784

PRIBOIENI(PRIBOIENI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂC.RADULESCU-CODIN

GIMNAZIALEDUCATIE

TEHNOLOGICAFIRTE A.MIRELA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

4 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2109

BOGAŢI(BOGAŢI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ RADU CELMARE

GIMNAZIALEDUCATIE

TEHNOLOGICAFIRTE A.MIRELA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

7 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2110

LEORDENI(LEORDENI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAECREŢULESCU

GIMNAZIALEDUCATIE

TEHNOLOGICAFIRTE A.MIRELA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

5 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1820

BÂRLA(BÂRLA)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1

[SCOALA GIMNAZIALA VULPESTI] GIMNAZIAL

EDUCATIETEHNOLOGICA

IANOVSCHII A.FLORINA

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

18 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1077

CÂMPULUNG(MUNICIPIULCÂMPULUNG)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ OPREAIORGULESCU

[SCOALA C.D. ARICESCU]

GIMNAZIALEDUCATIE

TEHNOLOGICAPARVULESCU I.

CLAUDIA

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

18 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1994

NUCŞOARA(NUCŞOARA)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ TOMAARNĂUŢOIU

GIMNAZIALEDUCATIE

TEHNOLOGICA

RACOVITA I.EMILIA

MIHAELA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

4 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/index.html

22 of 23 7/18/2015 2:12 PM

Page 23: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

1713

ŞTEFĂNEŞTI(ORAŞ

ŞTEFĂNEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CONSTANTINBRANCOVEANU

[SC RADU GOLESCU]

GIMNAZIALEDUCATIE

TEHNOLOGICA

RACOVITA I.EMILIA

MIHAELA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

10 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1587

ŞTEFĂNEŞTI(ORAŞ

ŞTEFĂNEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ VINTILĂBRĂTIANU

[LICEUL DINU LIPATTI PITESTI +SCOALA NICOLAE BALCESCU

PITESTI]

GIMNAZIALEDUCATIE

TEHNOLOGICASTIRBU G.VALENTINA

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

18 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1886

CURTEA DEARGEŞ

(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEŞ)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ REGINA MARIA GIMNAZIALEDUCATIE

TEHNOLOGICATACHE I. ION

CRISTIAN

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

DETERMINATA

8 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Admitere :: Bacalaureat :: Titularizare :: Definitivat :: Euro 200 :: Subiecte :: Forum :: Termeni şi condiţii

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/index.html

23 of 23 7/18/2015 2:12 PM

Page 24: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

Portal SEI >> Titularizare 2015 >> Rapoarte >> Pagina judeţului >> Lista posturilor ocupate

Lista posturilor ocupate din ARGEȘ

ordonate după disciplină şi numele ocupantuluiNotă: Acest raport conţine date în curs de actualizare.

Data ultimei actualizări: 17.07.2015 12:00

< > >>

Codpost

Localitate

[Mediu]

Unitate deînvăţământ

[Unitate învăţământcu statut juridic de

care aparţine]

[Alte unităţi]

Nivel deînvăţământ

Disciplină

[Alte discipline]

Ocupantul

postului Motivul ocuparii

Numărore

trunchicomun /opţionale

DetaliiViabilitate

Statut

Post:1. complet2. pentru nevăzători3. constituit din orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.4. contine orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.5. contine oresolicitate la intregireanormei did.

Probăpractică

/Inspecţiespecială

Probeorale lalb. de

predare

Avize şi atestate:1. de culte2. de alternativă3. al unit. de înv. mil.4. seminar teologic5. IGP/ARR6. ed. specială7. HIV8. înv. particular9. aviz liceu pedagogic

1280

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂNEGRU VODĂ

GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICATRUTA C.

DOINA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

8 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1686

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂTUDOR MUŞATESCU

GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICATRUTA C.

DOINA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

8 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2058

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂTUDOR ARGHEZI

GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICAVELEA N.

NELIA

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

DETERMINATA

5 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1075

ANINOASA(ANINOASA)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂBROŞTENI-ANINOASA

[LICEULSTALPENI+SCOALA

VLADESTI]

GIMNAZIAL EDUCATIE TEHNOLOGICAVOLOVSCHI F.

CORNELIAMIHAELA

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

18 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2090

CURTEA DEARGEŞ

(MUNICIPIULCURTEA DE

COLEGIUL NAŢIONAL"VLAICU VODĂ"

LICEAL EDUCATIE VIZUALA UTA C. ELENA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

13 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_2.html

1 of 23 7/18/2015 2:13 PM

Page 25: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

ARGEŞ)

[Urban]5. Nu

5. -6. -7. -8. -9. -

1634

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

GRĂDINIŢA CUPROGRAM

PRELUNGIT CĂSUŢAPOVEŞTILOR

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

ADAMOIU I.MARIA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

25 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. STEP BY STEP3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2225

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

GRĂDINIŢA CUPROGRAM

PRELUNGIT PRIMIIPAŞI

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

ALDEA G.VERGINICA

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

25 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1834

BUGHEA DE JOS(BUGHEA DE

JOS)

[Rural]

GRĂDINIŢA CUPROGRAM NORMAL

POIENANDRE

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ NR.1]

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

BADULESCU V.ADELINAROXANA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

25 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2226

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

GRĂDINIŢA CUPROGRAM

PRELUNGIT PUI DELEI

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

BARBIERU I.MARCELA

REINCADRAREAIN FUNCTIA DE

PERSONALDIDACTIC A

PERSONALULUIDIDACTICTITULAR

PENSIONATCARE NU A

DEPASIT CU 3ANI VARSTA DEPENSIONARE

25 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1252

LUNCACORBULUI(LUNCA

CORBULUI)

[Rural]

Grădiniţa cu programnormal PĂDUREŢI

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ

GENERAL C-TINCRISTESCU]

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

BREZAN M.FLORINA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

25 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1655

CIOMĂGEŞTI(CIOMĂGEŞTI)

[Rural]

SCOALA PRIMARACIOMAGESTI

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ

BRATIA]

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

BULETEANU I.RAMONAIOANA

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

25 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_2.html

2 of 23 7/18/2015 2:13 PM

Page 26: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

2012

DÂRMĂNEŞTI(DÂRMĂNEŞTI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂDÂRMĂNEŞTI

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

CHIRAN I.IULIA MELANIA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

25 / 0 REZ

VICEPRIMAR

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2008

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂTUDOR

VLADIMIRESCU

[SC GIM NR 2]

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

CIRSTEA I.DIANA

LUMINITA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

25 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1054

PURCĂRENI(POPEŞTI)

[Rural]

ŞCOALA PRIMARĂPURCĂRENI

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ VICTOR

ŢÂRCOVNICUL]

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

COSTACHE C.GEORGETA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

25 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1763

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

GRĂDINIŢA CUPROGRAM NORMAL

ISTEŢEL PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

COSTACHE N.ELISABETA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

25 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1567

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

GRĂDINIŢA CUPROGRAM

PRELUNGIT ARIPIDESCHISE

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

COSTEA NITAF. GEORGETA

LAURA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

25 / 0 REZ1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1648

MIOVENI (ORAŞMIOVENI)

[Urban]

GRĂDINIŢA CUPROGRAM NORMALFLORILE SOARELUI

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

CRISTIAN C.FLORENTINA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

25 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1473UDA (UDA)

[Rural]

SCOALA GIMNAZIALĂNR.1

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

DEACONESCUI. LUMINITA

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.

25 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_2.html

3 of 23 7/18/2015 2:13 PM

Page 27: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

ROMANA) 1/2011

6. -7. -8. -9. -

1348

POIENARI(POIENARII DE

ARGEŞ)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

DEACONU I.GEORGELIA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

25 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1638

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

GRĂDINIŢA CUPROGRAM

PRELUNGIT CĂSUŢAPOVEŞTILOR

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

DINCA N.FLORENTINA

VICTORIA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

25 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1641

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

GRĂDINIŢA CUPROGRAMPRELUNGIT

CASTELUL MAGIC

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

DOBRE V.LAURA ELENA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

25 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1680

FURNICOŞI(MIHĂEŞTI)

[Rural]

ŞCOALA PRIMARĂFURNICOŞI

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ ION

IORGULESCU]

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

DOGARU L.AURA IOANA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

25 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2150

MIOVENI (ORAŞMIOVENI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"LIVIU REBREANU"

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

DUMITRU S.MADALINA

LILIANA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

25 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1509

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

GRĂDINIŢA CUPROGRAMPRELUNGIT

LUMINIŞUL PĂDURII

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

ENACHE C.ANDREEA

GEORGIANA

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

25 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. STEP BY STEP3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1069

COSTEŞTI (ORAŞCOSTEŞTI)

[Urban]

GRĂDINIŢA CUPROGRAM

PRELUNGIT FANTEZIA PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

GHERGHINA I.ELENA LIDIA

RESTRANGEREDE ACTIVITATESOLUTIONATA

PRINREPARTIZARE IN

SEDINTAPUBLICA

25 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_2.html

4 of 23 7/18/2015 2:13 PM

Page 28: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

8. -9. -

1719

MIOVENI (ORAŞMIOVENI)

[Urban]

GRĂDINIŢA CUPROGRAM NORMAL

CLUCEREASA

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ "LIVIU

REBREANU"]

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

GROZEA I.MARIA

DANIELA

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

25 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1662

BASCOV(BASCOV)

[Rural]

GRĂDINIŢA CUPROGRAM NORMAL

NR.1

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ "VIRGIL

CALOTESCU"]

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

IANCU C.GEORGETA

ALINA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

25 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2148

CÂMPULUNG(MUNICIPIULCÂMPULUNG)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂC.D. ARICESCU

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

IDORASI I.FILICA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

25 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2276

VULTUREŞTI(VULTUREŞTI)

[Rural]

ŞCOALA PRIMARĂVULTUREŞTI

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ NR.1]

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

ILEANA I.ELENA

SAVIANA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

25 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1845

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

GRĂDINIŢA CUPROGRAM

PRELUNGIT PUI DELEI

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

ISPAS C.AMALIA

FLORENTINA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

25 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1647

MIOVENI (ORAŞMIOVENI)

[Urban]

GRĂDINIŢA CUPROGRAM NORMALFLORILE SOARELUI

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

MARIN-LAZAROV T.

PAULA-RAMONA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

25 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1305

CURTEA DEARGEŞ

(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEŞ)

GRĂDINIŢA CUPROGRAMPRELUNGIT

ACADEMIA PITICILOR

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

MARTOIU V.ELENA

RESTRANGEREDE ACTIVITATESOLUTIONATA

PRIN TRANSFERCONSIMTIT

25 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_2.html

5 of 23 7/18/2015 2:13 PM

Page 29: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

[Urban]ROMANA)

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

6. -7. -8. -9. -

1543

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

GRĂDINIŢADUMBRAVAMINUNATĂ

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

MATEI C.ADRIANACRISTINA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

25 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2216

URECHEŞTI(CICĂNEŞTI)

[Rural]

GRĂDINIŢA CUPROGRAM NORMAL

URECHEŞTI

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ]

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

MATEI V.NICOLAEADRIAN

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

25 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2234

PĂCIOIU(COŞEŞTI)

[Rural]

ŞCOALA PRIMARĂPĂCIOIU

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ

IORDACHE PACESCU]

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

MIHAI I.VALENTINA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

25 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1184

STRÂMBENI(CĂLDĂRARU)

[Rural]

GRĂDINIŢA CUPROGRAM NORMALACAD.PROF. ION

ANGELESCU

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ

PROF.UNIV. DR. IONSTOIA]

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

MINCULESCUI. CEZARINACORNELIA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

25 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1221

OGREZEA(STÂLPENI)

[Rural]

GRĂDINIŢA CUPROGRAM NORMAL

OGREZEA

[LICEULTEHNOLOGIC I.C.

PETRESCU]

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

MIRITA I.ANDREEAMELANIA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

25 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1275

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂNEGRU VODĂ

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

MUSAT I.AURORA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

25 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_2.html

6 of 23 7/18/2015 2:13 PM

Page 30: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

2311

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

GRĂDINIŢA CUPROGRAM

PRELUNGIT PRIMIIPAŞI

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

MUSCALU M.ANNE MARIE

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

25 / 0 REZ CCC1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1484

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

GRĂDINIŢA CUPROGRAM

PRELUNGIT FLOAREDE COLŢ

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

NASTA G.CLAUDIATINCUTA

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

25 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. STEP BY STEP3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1222

RĂDEŞTI(STÂLPENI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂRĂDEŞTI

[LICEULTEHNOLOGIC I.C.

PETRESCU]

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

NEAGOE I.AMALIA IOANA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

25 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1571

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

GRĂDINIŢA CUPROGRAM

PRELUNGIT ARIPIDESCHISE

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

NUTA G.ALEXANDRA

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

25 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. STEP BY STEP3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1087

CÂMPULUNG(MUNICIPIULCÂMPULUNG)

[Urban]

GRĂDINIŢA CUPROGRAM

PRELUNGIT SFÂNTULNICOLAE

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

ODOROAGA V.ANI

GEORGIANA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

25 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1645

MIOVENI (ORAŞMIOVENI)

[Urban]

GRĂDINIŢA CUPROGRAM NORMALFLORILE SOARELUI

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

OPREA C.GEANINA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

25 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1483

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

GRĂDINIŢA CUPROGRAM

PRELUNGIT FLOAREDE COLŢ

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

OPREA I.ADRIANAIONELA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

25 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. STEP BY STEP3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_2.html

7 of 23 7/18/2015 2:13 PM

Page 31: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

1545

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

GRĂDINIŢADUMBRAVAMINUNATĂ

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

PEICAN C.CORNELIAROXANA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

25 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1644

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

GRĂDINIŢA CUPROGRAMPRELUNGIT

CASTELUL MAGIC

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

POPA I.RODICA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

25 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1068

CÂMPULUNG(MUNICIPIULCÂMPULUNG)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂC.D. ARICESCU

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

RADULESCU I.ANEMARI

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

25 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1914

BASCOV(BASCOV)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"VIRGIL CALOTESCU"

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

ROSU S.MADALINA

ELENA

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

25 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2147

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

GRĂDINIŢA CUPROGRAM

PRELUNGIT RAZĂ DESOARE

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

SAFTA I. ELIZAMARIANA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

25 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1581

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

GRĂDINIŢA CUPROGRAM

PRELUNGIT ARIPIDESCHISE

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

SOARE D.MIHAELA

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

25 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. STEP BY STEP3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1664

BASCOV(BASCOV)

[Rural]

GRĂDINIŢA CUPROGRAM NORMAL

NR.1

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ "VIRGIL

CALOTESCU"]

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

STANCU I.VIOLETA

FILOFTEIA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

25 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_2.html

8 of 23 7/18/2015 2:13 PM

Page 32: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

1255

HÂRSEŞTI(HÂRSEŞTI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂHÂRSEŞTI

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

STANICA I.DOINA

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

25 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1829

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂMARIN PREDA

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

STEFAN S.RAMONA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

25 / 02 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1642

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

GRĂDINIŢA CUPROGRAMPRELUNGIT

CASTELUL MAGIC

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

STEGARESCUS. LIVIA ANA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

25 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2222

BUDEASA MARE(BUDEASA)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

STOIAN I.LUMINITA

ELENA

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

25 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2149

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

GRĂDINIŢADUMBRAVAMINUNATĂ

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

VLASCEANU C.ELENA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

25 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1596

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

GRĂDINIŢA CUPROGRAM

PRELUNGIT ARMONIA PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTULPRESCOLAR (IN LIMBA

ROMANA)

VLASCEANU I.ELENA

MADALINA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

25 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1360

CURTEA DEARGEŞ

(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEŞ)

[Urban]

LICEUL TEHNOLOGIC"FERDINAND I"

LICEAL

ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI /ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI

NECSULESCUP. PAULAMONICA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_2.html

9 of 23 7/18/2015 2:13 PM

Page 33: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

2048

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

COLEGIUL TEHNIC"ARMAND

CĂLINESCU" LICEAL

ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI /ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI

PETRESCU I.NARCISA-CORINA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1204

CÂMPULUNG(MUNICIPIULCÂMPULUNG)

[Urban]

COLEGIUL TEHNICCÂMPULUNG

LICEAL

ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI /ELECTRONICA SIAUTOMATIZARI

SAFTII S.DANIELA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

9 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1493

MIOVENI (ORAŞMIOVENI)

[Urban]

LICEUL TEHNOLOGICCONSTRUCŢII DEMAŞINI COLIBAŞI

LICEALELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA /ELECTROTEHNICA

FOLTICA C.MONICASORINA

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

18 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1358

CURTEA DEARGEŞ

(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEŞ)

[Urban]

LICEUL TEHNOLOGIC"FERDINAND I"

LICEALELECTROTEHNICA,

ELECTROMECANICA /ELECTROTEHNICA

LICAN P.SINZIANAMANUELA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2268

MIOVENI (ORAŞMIOVENI)

[Urban]

LICEUL TEHNOLOGICCONSTRUCŢII DEMAŞINI COLIBAŞI

[LICEULPENTICOSTAL ELIM

PITESTI+LICEUL IONCANTACUZINO

PITESTI+LICEULTEHNOLOGICCOSTESTI]

LICEALFILOSOFIE; LOGICA,ARGUMENTARE SI

COMUNICARE

AURARIU I.IONELA

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

18 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1593

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

COLEGIUL NAŢIONAL"ALEXANDRUODOBESCU"

LICEALFIZICA

[STIINTE]

BALTAC I.FLORIN

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

DETERMINATA

9 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1340

TIGVENI(TIGVENI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂGABRIEL MARINESCU

GIMNAZIAL FIZICABLAJAN N.

MARIA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,

6 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_2.html

10 of 23 7/18/2015 2:13 PM

Page 34: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

CANDIDAT CUDEF. CU

NOTA/MEDIACEL PUTIN 7

8. -9. -

1346

BÂRSEŞTII DEJOS (TIGVENI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂBÂRSEŞTI

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ

GABRIELMARINESCU]

GIMNAZIAL FIZICABLAJAN N.

MARIA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

6 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1354

POIENARI(POIENARII DE

ARGEŞ)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1

GIMNAZIAL FIZICABLAJAN N.

MARIA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

4 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1334

CIOFRÂNGENI(CIOFRÂNGENI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1

GIMNAZIAL FIZICABLAJAN N.

MARIA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

4 / 0 REZ1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1209

RĂDEŞTI(STÂLPENI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂRĂDEŞTI

[LICEULTEHNOLOGIC I.C.

PETRESCU]

[SCOALA VALEAMARE PRAVAT]

GIMNAZIAL FIZICABUCURA N.CATALIN

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

18 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2029

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

COLEGIUL NAŢIONAL"ION C. BRĂTIANU"

LICEAL FIZICABUSCA M.DANIELA

RESTRANGEREDE ACTIVITATESOLUTIONATA

PRINREPARTIZARE IN

SEDINTAPUBLICA

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1429

CURTEA DEARGEŞ

(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEŞ)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"BASARAB I"

GIMNAZIAL FIZICACARSTEA ST.

VICTOR

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

DETERMINATA

4 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_2.html

11 of 23 7/18/2015 2:13 PM

Page 35: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

2089

COSTEŞTI (ORAŞCOSTEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1

GIMNAZIAL FIZICAHRISTEA A.CARMENSILVIA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

12 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1551

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂMATEI BASARAB

GIMNAZIAL FIZICAHRISTEA A.CARMENSILVIA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

6 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1306

CURTEA DEARGEŞ

(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEŞ)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂCAROL I

GIMNAZIAL FIZICAIONESCU I.

MARIUS

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

8 / 04 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1889

CURTEA DEARGEŞ

(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEŞ)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂREGINA MARIA

GIMNAZIAL FIZICAIONESCU I.

MARIUS

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

10 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1715

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂNICOLAE BĂLCESCU

GIMNAZIAL FIZICAMACOVEI D.

RODICA ELENA

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

DETERMINATA

4 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2035COCU (COCU)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1

GIMNAZIAL FIZICAMARESI V.POLIFRON

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

NEDETERMINATA

2 / 04 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1782

PRIBOIENI(PRIBOIENI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂC.RADULESCU-CODIN

GIMNAZIAL FIZICAMOTOC I.

MARIAMARILENA

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

NEDETERMINATA

4 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_2.html

12 of 23 7/18/2015 2:13 PM

Page 36: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

1999

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂTUDOR

VLADIMIRESCU

[SC GIM NR 2]

GIMNAZIAL FIZICAONECI I. IULIA

VIOLETA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

6 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1535

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂION MINULESCU

GIMNAZIAL FIZICAONECI I. IULIA

VIOLETA

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

DETERMINATA

4 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1213

POIENARI(POIENARII DE

MUSCEL)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1

GIMNAZIAL FIZICAPESTRITU C.

ANGELA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

8 / 04 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1176

CÂMPULUNG(MUNICIPIULCÂMPULUNG)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂTHEODOR AMAN

GIMNAZIAL FIZICAPESTRITU C.

ANGELA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

6 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1811

DRĂGANU-OLTENI

(DRĂGANU)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ”GEORGE

MARINESCU” GIMNAZIAL FIZICA

POPA L.GABRIELA

CONSTANTA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

6 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1269

MĂLURENI(MĂLURENI)

[Rural]

ŞCOALA GIMANZIALĂPETRE TUDOSE

[SC GIM ZĂRNEȘTI]

GIMNAZIAL FIZICAPOPA L.

GABRIELACONSTANTA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

8 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2084

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂION MINULESCU

GIMNAZIAL FIZICASPRINCENEA

D. VASILEMARIUS

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

2 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_2.html

13 of 23 7/18/2015 2:13 PM

Page 37: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

8. -9. -

1727

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

LICEUL TEHNOLOGICDACIA

LICEAL FIZICASTANCIU I.

LILIANA

RESTRANGEREDE ACTIVITATESOLUTIONATA

PRINREPARTIZARE IN

SEDINTAPUBLICA

9 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1501

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

COLEGIULECONOMIC MARIA

TEIULEANU LICEAL FIZICA

STANCIU I.LILIANA

RESTRANGEREDE ACTIVITATESOLUTIONATA

PRINREPARTIZARE IN

SEDINTAPUBLICA

11 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1406

COSTEŞTI (ORAŞCOSTEŞTI)

[Urban]

LICEUL TEHNOLOGICCOSTESTI

LICEAL FIZICASTANCULESCU

D.MAGDALENA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

9 / 0 REZ MECS1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1013

UNGHENI(UNGHENI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂTUDOR CORNEL

GIMNAZIAL FIZICASTANCULESCU

D.MAGDALENA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

4 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1398

CURTEA DEARGEŞ

(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEŞ)

[Urban]

COLEGIUL NAŢIONAL"VLAICU VODĂ"

LICEAL FIZICATICA N.

FILOFTEIATATIANA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1507

MIOVENI (ORAŞMIOVENI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1

GIMNAZIAL FIZICAVADEAN I.CRISTINA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

6 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1124

LEREŞTI(LEREŞTI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 LEREŞTI

[SC GIM VOINESTI]

GIMNAZIAL FIZICA - CHIMIEGHEORGHE E.

DANACLAUDIA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_2.html

14 of 23 7/18/2015 2:13 PM

Page 38: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

6. -7. -8. -9. -

1987

NUCŞOARA(NUCŞOARA)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂTOMA ARNĂUŢOIU

[SCOALA GALESU +SCOALA

DIRMANESTI]

GIMNAZIAL GEOGRAFIEBEREVOIANU

I. DELIAIONELA

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

18 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1342

TIGVENI(TIGVENI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂGABRIEL MARINESCU

GIMNAZIAL GEOGRAFIECAVESCU M.

MARIANA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

6 / 0 REZ

PRIMAR

1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1353

POIENARI(POIENARII DE

ARGEŞ)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1

GIMNAZIAL GEOGRAFIECAVESCU M.

MARIANA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

3 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2098

MĂLURENI(MĂLURENI)

[Rural]

ŞCOALA GIMANZIALĂPETRE TUDOSE

GIMNAZIAL GEOGRAFIECHITA I.

GHEORGHEMADALIN

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

11 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1879

VALEA LUIENACHE

(BĂICULEŞTI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂVALEA LUI ENACHE

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ]

[SC GIMBAICULESTI]

GIMNAZIAL GEOGRAFIECIUNGU N.NICOLAECATALIN

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

13 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1245

DRAGOSLAVELE(DRAGOSLAVELE)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂIOSIF CATRINESCU

GIMNAZIAL GEOGRAFIECOTOLAN

BALANESCU C.CATALIN

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

NEDETERMINATA

3 / 04 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1411

CURTEA DEARGEŞ

(MUNICIPIUL

SEMINARULTEOLOGIC ORTODOX

"NEAGOE VODĂ LICEAL GEOGRAFIE

DOBRA G.CARMENELENA

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PE7 / 1

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. ORTODOX2. -3. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_2.html

15 of 23 7/18/2015 2:13 PM

Page 39: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

CURTEA DEARGEŞ)

[Urban]

BASARAB"PERIOADA

DETERMINATA4. Nu5. Nu

4. Necesita5. -6. -7. -8. -9. -

1518

MIOVENI (ORAŞMIOVENI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1

GIMNAZIAL GEOGRAFIEGHERGHE I.VASILICA

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

DETERMINATA

5 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1731

MIOVENI (ORAŞMIOVENI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"LIVIU REBREANU"

GIMNAZIAL GEOGRAFIEIORDACHESCU

V. FLORILOREDANA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

4 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1489

MIOVENI (ORAŞMIOVENI)

[Urban]

LICEUL TEHNOLOGICCONSTRUCŢII DEMAŞINI COLIBAŞI

LICEAL GEOGRAFIEIORDACHESCU

V. FLORILOREDANA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

6 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2031

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

COLEGIUL NAŢIONAL"ION C. BRĂTIANU"

LICEAL GEOGRAFIEIORDACHESCU

V. FLORILOREDANA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

2 / 61 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1559

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂMATEI BASARAB

GIMNAZIAL GEOGRAFIESTANCU N.NICOLAE

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

4 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1925

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂALEXANDRU DAVILA

GIMNAZIAL GEOGRAFIESTANCU N.NICOLAE

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

2 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_2.html

16 of 23 7/18/2015 2:13 PM

Page 40: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

7. -8. -9. -

1745VEDEA (VEDEA)

[Rural]LICEUL TEHNOLOGIC LICEAL GEOGRAFIE

STANCU N.NICOLAE

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

4 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1691OARJA (OARJA)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂD.RADULESCU

GIMNAZIAL GEOGRAFIETOMESCU G.ALINA ELENA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

9 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1602

BOŢEŞTI(BOŢEŞTI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ GIMNAZIAL GEOGRAFIETOMESCU G.ALINA ELENA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

5 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1456

ŞTEFĂNEŞTI(ORAŞ

ŞTEFĂNEŞTI)

[Urban]

CENTRUL ŞCOLAR DEEDUCAŢIE INCLUZIVĂ"SFANTA FILOFTEIA"

SPECIALPRIMAR

INVATATOR ITINERANT SIDE SPRIJIN/INSTITUTORITINERANT SI DE SPRIJINPENTRU INVATAMANTUL

SPECIALPRIMAR/PROFESOR

ITINERANT SI DE SPRIJINPENTRU INVATAMANTUL

SPECIAL PRIMAR

BOBOC T.MARIANAMIHAELA

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

16 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

2184

ŞTEFĂNEŞTI(ORAŞ

ŞTEFĂNEŞTI)

[Urban]

CENTRUL ŞCOLAR DEEDUCAŢIE INCLUZIVĂ"SFANTA FILOFTEIA"

SPECIALPRIMAR

INVATATOR ITINERANT SIDE SPRIJIN/INSTITUTORITINERANT SI DE SPRIJINPENTRU INVATAMANTUL

SPECIALPRIMAR/PROFESOR

ITINERANT SI DE SPRIJINPENTRU INVATAMANTUL

SPECIAL PRIMAR

LITIU C.FLORINA

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

16 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

2221

COSTEŞTI (ORAŞCOSTEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA SPECIALĂPENTRU COPII CU

DEFICIENŢEASOCIATE " SFANTUL

STELIAN"

SPECIALPRIMAR

INVATATOR-EDUCATOR/INSTITUTOR-EDUCATOR/PROFESOR-

EDUCATOR

FIERASCU I.MARIA

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

20 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_2.html

17 of 23 7/18/2015 2:13 PM

Page 41: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

1038

DUMIREŞTI(ALBEŞTII DE

ARGEŞ)

[Rural]

SCOALA PRIMARADUMIREŞTII

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ]

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

ANANIA V.CAMELIAELENA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2236

CORBENI(CORBENI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1

[SCOALA PRIMARAOESTI PAMANTENI]

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

ANDREI I.ALEXANDRA

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

18 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2275ŞUICI (ŞUICI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂTOMA BRĂTIANU

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

BOCANECI D.MELANIACRINUTA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2005

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂTUDOR

VLADIMIRESCU

[SC GIM NR 2]

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

BOTARCA N.LUMINITA

ELENA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1277

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂNEGRU VODĂ

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

BRATU G.MARIA

MIHAELA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1701

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1 PITEŞTI

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ

NICOLAE BĂLCESCU]

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

BUTOIU I.LAURA

GEORGETA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. STEP BY STEP3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2157

ŞTEFĂNEŞTI(ORAŞ

ŞTEFĂNEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂVINTILĂ BRĂTIANU

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

CHITU I.AURELIA

GEORGETA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_2.html

18 of 23 7/18/2015 2:13 PM

Page 42: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

2164

STÂLPENI(STÂLPENI)

[Rural]

LICEUL TEHNOLOGICI.C. PETRESCU

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

CIOLAN L.LAURA ELENA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2159

ŞTEFĂNEŞTI(ORAŞ

ŞTEFĂNEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂVINTILĂ BRĂTIANU

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

CIOLOMPEA C.ALIN ADRIAN

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1943

PĂULEASCA(MICEŞTI)

[Rural]

ŞCOALA PRIMARĂNR.2

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ NR.1]

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

COJOCARU M.COSMINDANIEL

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2155

MOŞOAIA(MOŞOAIA)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

COLTOI G.IOANA

ADRIANA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1539

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂION MINULESCU

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

COMAN M.CATALINARALUCA

RESTRANGEREDE ACTIVITATESOLUTIONATA

PRINREPARTIZARE IN

SEDINTAPUBLICA

18 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2161SUSENI (SUSENI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂMARIN BRANIŞTE

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

CONSTANTINM. MIRELARALUCA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2165

POIANA LACULUI(POIANALACULUI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

DIMA C.MONICAMARIANA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_2.html

19 of 23 7/18/2015 2:13 PM

Page 43: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

1066

CÂMPULUNG(MUNICIPIULCÂMPULUNG)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂC.D. ARICESCU

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

DOBRINOIU G.MIHAELAATENA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2223

LUCIENI(HÂRTIEŞTI)

[Rural]

ŞCOALA PRIMARĂLUCIENI

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ NR.1]

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

DOLE M.IRINEL

CONSTANTIN

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

18 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1223

RĂDEŞTI(STÂLPENI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂRĂDEŞTI

[LICEULTEHNOLOGIC I.C.

PETRESCU]

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

DUCA L.DANIELA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1876

MIOVENI (ORAŞMIOVENI)

[Urban]

LICEUL TEORETIC"IULIA ZAMFIRESCU"

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

DUMITRU E.MARIA

ROXANA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1319

CORBENI(CORBENI)

[Rural]

ŞCOALA PRIMARĂOESTI PĂMANTENI

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ NR.1]

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

EANA I.CORINAIONELA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2156

MOŞOAIA(MOŞOAIA)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

ENACHE G.CAROLINA

ILEANA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2007

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂTUDOR

VLADIMIRESCU

[SC GIM NR 2]

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

FLORESCU B.CARMEN

MAGDALENA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_2.html

20 of 23 7/18/2015 2:13 PM

Page 44: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

2079

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂNICOLAE IORGA

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

GAGIU F.RUXANDRAFLORINA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1161

VALEA DANULUI(VALEA DANULUI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

GAGIU M. ANAMARIA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1697

PETREŞTI(COŞEŞTI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂPETREŞTI

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ

IORDACHE PACESCU]

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

GARTAN I.MARIA

DANIELA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1440

CURTEA DEARGEŞ

(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEŞ)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"BASARAB I"

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

GEANA G.MIHAELA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1836

METOFU (POIANALACULUI)

[Rural]

ŞCOALA PRIMARĂMETOF

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ NR.1]

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

GHINEA C.IONELA

MARIANA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1622ŞUICI (ŞUICI)

[Rural]

ŞCOALA PRIMARĂNR.1

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ TOMA

BRĂTIANU]

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

GHITA M.MIHAELA

GEORGIANA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2213

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂTUDOR ARGHEZI

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

IONESCU C.STEFANIA

ELENA

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

18 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_2.html

21 of 23 7/18/2015 2:13 PM

Page 45: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

8. -9. -

2105

ŞTEFĂNEŞTI(ORAŞ

ŞTEFĂNEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂCONSTANTIN

BRANCOVEANU PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

IORDACHE I.IONELA

GABRIELA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2033

BASCOV(BASCOV)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"VIRGIL CALOTESCU"

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

LIXANDRU V.MARIANA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2154

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

LICEUL DE ARTE"DINU LIPATTI"

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

MANEA N.EMILIA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1025

FÂLFANI(STOLNICI)

[Rural]

ŞCOALA PRIMARĂFÂLFANI

[ŞCOALAGIMNAZIALĂCONSTANTINBĂLĂCEANUSTOLNICI]

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

MANU E.ELENA DENISA

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

18 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2039

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂTUDOR ARGHEZI

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

MARCU V.VASILICA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1257

LUNCACORBULUI(LUNCA

CORBULUI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂGENERAL C-TIN

CRISTESCU PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

MELESTEU G.ELENA

DANIELA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

18 / 0 REZ CCC

15.08.2016

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1495

COSTEŞTI (ORAŞCOSTEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBA

MINCULESCUI. IRENCA

GEORGETA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PE

18 / 0 REZ CCC1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_2.html

22 of 23 7/18/2015 2:13 PM

Page 46: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

ROMANA)

PERIOADADETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

6. -7. -8. -9. -

1121

POJORÂTA(LEREŞTI)

[Rural]

SCOALA PRIMARAPOJORÂTA

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ NR.1

LEREŞTI]

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

MUSCALU D.LUCIANAELENA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2263

VULTUREŞTI(VULTUREŞTI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

NEACSU I.CORINA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2006

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂTUDOR

VLADIMIRESCU

[SC GIM NR 2]

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

NITU C.ELISABETA

RESTRANGEREDE ACTIVITATESOLUTIONATA

PRIN TRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectiela clasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Admitere :: Bacalaureat :: Titularizare :: Definitivat :: Euro 200 :: Subiecte :: Forum :: Termeni şi condiţii

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_2.html

23 of 23 7/18/2015 2:13 PM

Page 47: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

Portal SEI >> Titularizare 2015 >> Rapoarte >> Pagina judeţului >> Lista posturilor ocupate

Lista posturilor ocupate din ARGEȘ

ordonate după disciplină şi numele ocupantuluiNotă: Acest raport conţine date în curs de actualizare.

Data ultimei actualizări: 17.07.2015 12:00

<< < > >>

Codpost

Localitate

[Mediu]

Unitate deînvăţământ

[Unitateînvăţământ custatut juridic decare aparţine]

[Alte unităţi]

Nivel deînvăţământ

Disciplină

[Alte discipline]

Ocupantul

postului Motivul ocuparii

Numărore

trunchicomun /opţionale

DetaliiViabilitate

Statut

Post:1. complet2. pentru nevăzători3. constituit din orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.4. contine orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.5. contine oresolicitate la intregireanormei did.

Probă practică/ Inspecţiespecială

Probeorale lalb. de

predare

Avize şi atestate:1. de culte2. de alternativă3. al unit. de înv. mil.4. seminar teologic5. IGP/ARR6. ed. specială7. HIV8. înv. particular9. aviz liceu pedagogic

1292

SĂLĂTRUCU(SĂLĂTRUCU)

[Rural]

ŞCOALAPRIMARĂ NR.2

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ

RADU ŞERBAN]

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

OLTEANU I.MARIA

MAGDALENA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIA CEL

PUTIN 7

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1546

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

MATEI BASARAB PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

OPRESCU N.ANCA

RESTRANGEREDE ACTIVITATESOLUTIONATA

PRIN TRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1900

CURTEA DE ARGEŞ(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEŞ)

[Urban]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

REGINA MARIA PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

PATRU A. IRINA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1858

CĂTEASCA(CĂTEASCA)

[Rural]

ŞCOALAPRIMARĂ RECEA

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ

GRUIU]

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

PATRU I.ADELINA ELENA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1309STĂNEŞTI (CORBI)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

STĂNEŞTI

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

PETRICA G.MARIA DANIELA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_3.html

1 of 23 7/18/2015 2:14 PM

Page 48: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

NAUMRAMNICEANU]

7. -8. -9. -

2160TIGVENI (TIGVENI)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

GABRIELMARINESCU

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

PIELE G. ELENAROXANA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1830

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALAGIMNAZIALĂMARIN PREDA

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

PLETOIU G.FLORINASIMONA

RESTRANGEREDE ACTIVITATESOLUTIONATA

PRIN TRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1335

STOENEŞTI(STOENEŞTI)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

NR.1 PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

POPA T.ROXANA ELENA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIA CEL

PUTIN 7

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1837

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALAGIMNAZIALĂMIRCEA CEL

BĂTRÂN

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

POPESCU V.MIHAELAROXANA

RESTRANGEREDE ACTIVITATESOLUTIONATA

PRINREPARTIZARE IN

SEDINTAPUBLICA

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2162

CÂMPULUNG(MUNICIPIULCÂMPULUNG)

[Urban]

ŞCOALAGIMNAZIALĂTHEODOR

AMAN

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

POSTOACA I.MARIA

CORNELIA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

1. -2. STEP BY STEP3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1979

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

LICEUL DE ARTE"DINU LIPATTI"

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

RADU M.ADRIANACORNELIA

RESTRANGEREDE ACTIVITATESOLUTIONATA

PRINREPARTIZARE IN

SEDINTAPUBLICA

18 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2153

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

LICEUL DE ARTE"DINU LIPATTI"

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

SANDRU D.DANA

GEORGETA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_3.html

2 of 23 7/18/2015 2:14 PM

Page 49: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

7. -8. -9. -

1993

NEGRAŞI(NEGRAŞI)

[Rural]

ŞCOALAPRIMARĂBIRLOGU-NEGRAŞI

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ

PETRE BADEA]

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

SCARLATESCUN. NICOLETA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2167

VULTUREŞTI(VULTUREŞTI)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

NR.1 PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

SERB-CARAGEAD. ANCUTA

IONELA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1186

CĂLDĂRARU(CĂLDĂRARU)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

PROF.UNIV. DR.ION STOIA

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

SERBANESCUF. DORINA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIA CEL

PUTIN 7

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2212

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

TUDORVLADIMIRESCU

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

SMARANDA V.ANISIA ELENA

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

18 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

2152

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

ION MINULESCU PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

STAVRE J.CAMELIA

ALEXANDRA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2163

MIHĂEŞTI(MIHĂEŞTI)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

IONIORGULESCU

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

STIROSU V.VASILICA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2166

MERIŞANI(MERIŞANI)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

MERIŞANI PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

TOMA G.MONICAMIHAELA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_3.html

3 of 23 7/18/2015 2:14 PM

Page 50: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

7. -8. -9. -

1702

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALAGIMNAZIALĂNR.1 PITEŞTI

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ

NICOLAEBĂLCESCU]

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

TUDOR T.MARIANACRISTINA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

1. -2. STEP BY STEP3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2272

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

NICOLAESIMONIDE

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

UNGUREANU V.DIANA MARIA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIA CEL

PUTIN 7

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2034LEREŞTI (LEREŞTI)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂNR.1 LEREŞTI

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

VASILESCU M.PETRINADANIELA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1685

VALEA MĂNĂSTIRII(ŢIŢEŞTI)

[Rural]

ŞCOALAPRIMARĂ NR.1

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ

I.C.LĂZĂRESCU]

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

VLAD G.GHEORGHITALOREDANA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1907

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

ADRIANPĂUNESCU

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

VOICU I. ZOEIULIANA

RESTRANGEREDE ACTIVITATESOLUTIONATA

PRINREPARTIZARE IN

SEDINTAPUBLICA

18 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2158

MIOVENI (ORAŞMIOVENI)

[Urban]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

"LIVIUREBREANU"

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR/PROFESORPENTRU INVATAMANTUL

PRIMAR (IN LIMBAROMANA)

ZARESCU D.ROXANA ELENA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1570

DOMNEŞTI(DOMNEŞTI)

[Rural]

LICEULTEHNOLOGIC

PETRE IONESCUMUSCEL

LICEAL ISTORIEBACIU P.

GHEORGHE

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

NEDETERMINATA

6 / 21 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_3.html

4 of 23 7/18/2015 2:14 PM

Page 51: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

7. -8. -9. -

2284

BUGHEA DE SUS(BUGHEA DE SUS)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

NR.1 GIMNAZIAL

ISTORIE

[CIVICA]

BADEA V.VASILE ROBERT

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIA CEL

PUTIN 7

7 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2183

ALBEŞTI (ALBEŞTIIDE MUSCEL)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

NR.1 GIMNAZIAL

ISTORIE

[CULTURA CIVICA]

BADEA V.VASILE ROBERT

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIA CEL

PUTIN 7

6 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2097

NUCŞOARA(NUCŞOARA)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

TOMAARNĂUŢOIU

GIMNAZIALISTORIE

[CULTURA CIVICA]

BEREVOIANU I.CONSTANTIN

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

7 / 11 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1218

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

MIHAIEMINESCU

GIMNAZIALISTORIE

[CULTURA CIVICA]

BEU V. ANCAROMINA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIA CEL

PUTIN 7

18 / 0 REZ CM

22.03.2016

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1742VEDEA (VEDEA)

[Rural]

LICEULTEHNOLOGIC

LICEALISTORIE

[CULTURA CIVICA]

BREBULET D.AURORA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

20 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2096

GALEŞU(BRĂDULEŢ)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

GALEŞU GIMNAZIAL

ISTORIE

[CULTURA CIVICA]

CHITA I.GHEORGHEMADALIN

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

7 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_3.html

5 of 23 7/18/2015 2:14 PM

Page 52: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

1663

BRATIA(CIOMĂGEŞTI)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

BRATIA GIMNAZIAL

ISTORIE

[CULTURA CIVICA]

CIUNGU N.NICOLAECATALIN

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

7 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1801CUCA (CUCA)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

MIRCEAGHIŢULESCU

GIMNAZIAL ISTORIECODRESCU T.

ELENA

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

NEDETERMINATA

9 / 04 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2279

CÂMPULUNG(MUNICIPIULCÂMPULUNG)

[Urban]

LICEULTEHNOLOGIC

AUTOCAMPULUNG

LICEAL ISTORIECONSTANTING. MARIUS

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIA CEL

PUTIN 7

18 / 0 REZ CCC

01.09.2016

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1143

PODU DÂMBOVIŢEI(DÂMBOVICIOARA)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

PODUDÂMBOVIŢEI

GIMNAZIALISTORIE

[CULTURA CIVICA]

CRISTEA C.MARIUS

CONSTANTIN

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

4 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1065RUCĂR (RUCĂR)

[Rural]

LICEULTEHNOLOGIC

VICTORSLĂVESCU

LICEAL ISTORIECRISTEA C.

MARIUSCONSTANTIN

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

10 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2102

MIHĂEŞTI(MIHĂEŞTI)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

IONIORGULESCU

GIMNAZIALISTORIE

[CULTURA CIVICA]

DINU G.MIHAELA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

12 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2101

ŞTEFĂNEŞTI(ORAŞ

ŞTEFĂNEŞTI)

[Urban]

ŞCOALAGIMNAZIALĂCONSTANTIN

BRANCOVEANU

GIMNAZIALISTORIE

[CULTURA CIVICA]

DINU G.MIHAELA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

7 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_3.html

6 of 23 7/18/2015 2:14 PM

Page 53: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

1710

ŞTEFĂNEŞTI(ORAŞ

ŞTEFĂNEŞTI)

[Urban]

ŞCOALAGIMNAZIALĂCONSTANTIN

BRANCOVEANU

[SC RADUGOLESCU]

GIMNAZIALISTORIE

[CULTURA CIVICA]

DRAGHICI G.CATALINIULIAN

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

NEDETERMINATA

9 / 04 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1233MIROŞI (MIROŞI)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂPROF. EMILNEGOIŢĂ

GIMNAZIALISTORIE

[CULTURA CIVICA]

DRAGOMIR N.MARIA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

7 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2103BOTENI (BOTENI)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

"PETRE ŢUŢEA" GIMNAZIAL

ISTORIE

[CULTURA CIVICA]

DRAGOMIR N.MARIA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

11 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2100

VALEA DANULUI(VALEA DANULUI)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

NR.1 GIMNAZIAL

ISTORIE

[CULTURA CIVICA]

ENACHE V.ELENA

GABRIELA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

10 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1431

CURTEA DE ARGEŞ(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEŞ)

[Urban]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ"BASARAB I"

GIMNAZIAL ISTORIEENACHE V.

ELENAGABRIELA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

6 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1318

CURTEA DE ARGEŞ(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEŞ)

[Urban]

LICEULTEHNOLOGICFORESTIERCURTEA DE

ARGEŞ

LICEAL ISTORIEENACHE V.

ELENAGABRIELA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

2 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1015

UNGHENI(UNGHENI)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

TUDOR CORNEL GIMNAZIAL

ISTORIE

[CULTURA CIVICA]

LINA N.BOGDAN

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIA CEL

PUTIN 7

9 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_3.html

7 of 23 7/18/2015 2:14 PM

Page 54: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

1081

CÂMPULUNG(MUNICIPIULCÂMPULUNG)

[Urban]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

OPREAIORGULESCU

GIMNAZIALISTORIE

[CULTURA CIVICA]

PALADE M.CONSTANTIN

LUCIAN

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

12 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2094

CÂMPULUNG(MUNICIPIULCÂMPULUNG)

[Urban]

ŞCOALAGIMNAZIALĂTHEODOR

AMAN

GIMNAZIAL ISTORIEPALADE M.

CONSTANTINLUCIAN

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

6 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1240AREFU (AREFU)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

GEORGESTEPHANESCU

GIMNAZIALISTORIE

[cultura civica]

PECHI-OLTEANU V.FLORENTINA

MIHAELA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIA CEL

PUTIN 7

7 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1631ŞUICI (ŞUICI)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

TOMABRĂTIANU

GIMNAZIAL ISTORIE

PECHI-OLTEANU V.FLORENTINA

MIHAELA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIA CEL

PUTIN 7

4 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1923

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALAGIMNAZIALĂALEXANDRU

DAVILA

GIMNAZIAL ISTORIEPETRICA N.NICOLETAGABRIELA

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

DETERMINATA

2 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1362

CURTEA DE ARGEŞ(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEŞ)

[Urban]

LICEULTEHNOLOGIC

"FERDINAND I" LICEAL ISTORIE

POPA I.GABRIELMIHAIL

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

DETERMINATA

5 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2283

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

LICEULTEORETIC "ION

BARBU" LICEAL ISTORIE

POPESCU M.ALINA ELENA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,

9 / 0 REZ1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_3.html

8 of 23 7/18/2015 2:14 PM

Page 55: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

CANDIDAT CUDEF. CU

NOTA/MEDIA CELPUTIN 7

8. -9. -

2095

CÂMPULUNG(MUNICIPIULCÂMPULUNG)

[Urban]

LICEUL CUPROGRAMSPORTIV

CÂMPULUNG

LICEALISTORIE

[CULTURA CIVICA]

SAIN S.LOREDANAEMANUELA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1179

CÂMPULUNG(MUNICIPIULCÂMPULUNG)

[Urban]

ŞCOALAGIMNAZIALĂTHEODOR

AMAN

GIMNAZIALISTORIE

[CULTURA CIVICA]

SAIN S.LOREDANAEMANUELA

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

DETERMINATA

6 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1562

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

MATEI BASARAB GIMNAZIAL

ISTORIE

[CULTURA CIVICA]STEFAN I. ION

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

DETERMINATA

4 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1709

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

NICOLAEBĂLCESCU

GIMNAZIAL ISTORIETUDOSE M.GABRIEL

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

DETERMINATA

9 / 04 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2099

CORBENI(CORBENI)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

NR.1 GIMNAZIAL

ISTORIE

[CULTURA CIVICA]

TURIAN V.MARIANA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1791

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

LICEULPENTICOSTAL

TEOLOGIC ELIM LICEAL ISTORIE

ZIDARU I.IONUT GABRIEL

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIA CEL

PUTIN 7

8 / 41 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. PENTICOSTAL2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1620

COSTEŞTI (ORAŞCOSTEŞTI)

[Urban]

CLUBULCOPIILORCOSTEŞTI

[PALATUL

CLUBURILECOPIILOR

JURNALISM /ZIARISTICA

BEREVOESCUD. ALINA ELENA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

JURNALISTICA- ZIARISTICA(PALATE SI

CLUBURI ALECOPIILOR)

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_3.html

9 of 23 7/18/2015 2:14 PM

Page 56: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

COPIILORPITEŞTI]

6. -7. -8. -9. -

1092

COSTEŞTI (ORAŞCOSTEŞTI)

[Urban]

ŞCOALASPECIALĂ

PENTRU COPIICU DEFICIENŢE

ASOCIATE "SFANTULSTELIAN"

SPECIALGIMNAZIAL

KINETOTERAPIEBUZATU C.

GINA ANDREEA

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

16 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

1461

ŞTEFĂNEŞTI(ORAŞ

ŞTEFĂNEŞTI)

[Urban]

CENTRULŞCOLAR DEEDUCAŢIEINCLUZIVĂ"SFANTA

FILOFTEIA"

SPECIALGIMNAZIAL

KINETOTERAPIESOLNITARU F.DAN LUCIAN

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

16 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

1504

MOŞOAIA(MOŞOAIA)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZAAMUZA A.CRISTINATATIANA

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

NEDETERMINATA

4 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1774SUSENI (SUSENI)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

MARINBRANIŞTE

GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZAAMUZA A.CRISTINATATIANA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

6 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2130

ŞERBĂNEŞTI(ROCIU)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂŞERBĂNEŞTI

GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZAAMUZA A.CRISTINATATIANA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

8 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2131

MOŞOAIA(MOŞOAIA)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZAAMUZA A.CRISTINATATIANA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

4 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1466UDA (UDA)

[Rural]

SCOALAGIMNAZIALĂ

NR.1

[SC PRIMSALISTEA + SCPRIM GOVORA]

GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZABADULESCU G.

MARIAMIRABELA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,

13 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_3.html

10 of 23 7/18/2015 2:14 PM

Page 57: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

CANDIDAT CUDEF. CU

NOTA/MEDIA CELPUTIN 7

8. -9. -

1050RUCĂR (RUCĂR)

[Rural]

LICEULTEHNOLOGIC

VICTORSLĂVESCU

LICEAL LIMBA ENGLEZABALUTOIU D.ANA-MARIA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1485

MIOVENI (ORAŞMIOVENI)

[Urban]

LICEULTEHNOLOGICCONSTRUCŢII

DE MAŞINICOLIBAŞI

LICEAL LIMBA ENGLEZABERLIBA GH.CRAITA ANA

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

DETERMINATA

6 / 0 REZ CCC1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2292

STÂLPENI(STÂLPENI)

[Rural]

LICEULTEHNOLOGICI.C. PETRESCU

LICEAL LIMBA ENGLEZACONDILA I.

ANCA CRISTINA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIA CEL

PUTIN 7

3 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1661

BRATIA(CIOMĂGEŞTI)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

BRATIA GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA

CONDILA I.ANCA CRISTINA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIA CEL

PUTIN 7

9 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1909

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

ADRIANPĂUNESCU

GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA DAN I. IONELA

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

DETERMINATA

4 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1684

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

TUDORMUŞATESCU

GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZADAVID I.ANDREEARAMONA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2004

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

TUDOR GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA

DUMITRU C.MARIA

MAGDALENA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILE18 / 0

1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_3.html

11 of 23 7/18/2015 2:14 PM

Page 58: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

[Urban]

VLADIMIRESCU

[SC GIM NR 2]DE INVATAMANT

4. Nu5. Nu

4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2132

BEREVOEŞTI(BEREVOEŞTI)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂMIHAI TICAN

RUMANO

GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZAFRIGURA C.

ELENAANDREEA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

8 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2055

ALBEŞTI (ALBEŞTIIDE MUSCEL)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

NR.1 GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA

FRIGURA C.ELENA

ANDREEA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

11 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2045

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

COLEGIULTEHNIC

"ARMANDCĂLINESCU"

LICEAL LIMBA ENGLEZAGEORGESCU G.

GEORGETAVALERIA

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

DETERMINATA

9 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2124

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

LICEULTEORETIC "IONCANTACUZINO"

LICEAL LIMBA ENGLEZAGHITA FI.MIHAELACLAUDIA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

12 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2069

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

ION MINULESCU GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA

GHITA FI.MIHAELACLAUDIA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

8 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2127

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

LICEULTEHNOLOGICCONSTANTIN

BRÂNCUŞI

LICEAL LIMBA ENGLEZAGILCA M.CLAUDIUGABRIEL

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1345

CĂLDĂRARU(CĂLDĂRARU)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

PROF.UNIV. DR.ION STOIA

GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZAIORDACHE I.

ELENA CARMEN

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.

17 / 14 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_3.html

12 of 23 7/18/2015 2:14 PM

Page 59: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ

NR.1COSTEŞTI]

1/2011

6. -7. -8. -9. -

1371

GALEŞU(BRĂDULEŢ)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

GALEŞU GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA

MAZILU I.ANISELA ELENA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

9 / 04 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2126

MUSĂŢEŞTI(MUŞĂTEŞTI)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂMUŞĂTEŞTI

GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZAMAZILU I.

ANISELA ELENA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

12 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1736VEDEA (VEDEA)

[Rural]

LICEULTEHNOLOGIC

LICEAL LIMBA ENGLEZAMIERLA C.AURELIA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIA CEL

PUTIN 7

11 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2123

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

COLEGIULTEHNIC

"COSTIN D.NENIŢESCU"

LICEAL LIMBA ENGLEZAMINEA B.

ANDRA ELENA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1897

CURTEA DE ARGEŞ(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEŞ)

[Urban]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

REGINA MARIA GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA

MODEL D.MONICAADRIANA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

12 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1435

CURTEA DE ARGEŞ(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEŞ)

[Urban]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ"BASARAB I"

GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZAMODEL D.MONICAADRIANA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

8 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1134

HÂRTIEŞTI(HÂRTIEŞTI)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

NR.1

[SC PRI

GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZANEAGA V.

ANCASTEFANIA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PE

14 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_3.html

13 of 23 7/18/2015 2:14 PM

Page 60: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

LUCIENI+SCPRI LESPEZI]

PERIOADADETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIA CEL

PUTIN 7

6. -7. -8. -9. -

1844

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

MIRCEA ELIADE GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA

NEAGU T.IOANA MIRIAM

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

DETERMINATA

5 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1624ŞUICI (ŞUICI)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

TOMABRĂTIANU

[SCOALATIGVENI +

SCOALABAICULESTI]

GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZANEGRILESCU G.

MIRELAGEORGIANA

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

18 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2133

CURTEA DE ARGEŞ(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEŞ)

[Urban]

LICEULTEHNOLOGICCONSTANTINDOBRESCU

LICEAL LIMBA ENGLEZANICOLAE I.CRISTINAIONELA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2025

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

COLEGIULNAŢIONAL "IONC. BRĂTIANU"

LICEAL LIMBA ENGLEZAPANTELIMON F.

ANCAVICTORIA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIA CEL

PUTIN 7

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2287

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

COLEGIULNAŢIONAL "IONC. BRĂTIANU"

LICEAL LIMBA ENGLEZAPETEAN D.

ROXANA-MARIA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIA CEL

PUTIN 7

10 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1139

PODU DÂMBOVIŢEI(DÂMBOVICIOARA)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

PODUDÂMBOVIŢEI

GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZAPOPA NICA T.

ROXANAMINODORA

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

NEDETERMINATA

6 / 04 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_3.html

14 of 23 7/18/2015 2:14 PM

Page 61: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

2135

BĂLILEŞTI(BĂLILEŞTI)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂBĂLILEŞTI

GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZAPOPESCU G.MIHAELA-IULIANA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1616

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

COLEGIULNAŢIONAL

"ZINCAGOLESCU"

LICEAL LIMBA ENGLEZAPREDA VILCUR. GEANINA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2134

CÂMPULUNG(MUNICIPIULCÂMPULUNG)

[Urban]

LICEULTEHNOLOGIC

AUTOCAMPULUNG

LICEAL LIMBA ENGLEZAPUIU M.MIHAELALORENA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1061

CÂMPULUNG(MUNICIPIULCÂMPULUNG)

[Urban]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

C.D. ARICESCU GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA

RADU D. MARIAGEANINA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

5 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1057RUCĂR (RUCĂR)

[Rural]

LICEULTEHNOLOGIC

VICTORSLĂVESCU

LICEAL LIMBA ENGLEZARADU D. MARIA

GEANINA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

9 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2128

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

TUDORMUŞATESCU

GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZARITA D.

MIHAELALUCRETIA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

12 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1708

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

NICOLAEBĂLCESCU

GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZARITA D.

MIHAELALUCRETIA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

4 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_3.html

15 of 23 7/18/2015 2:14 PM

Page 62: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

1591

ŞTEFĂNEŞTI(ORAŞ

ŞTEFĂNEŞTI)

[Urban]

ŞCOALPRIMARĂ NR.2ŞTEFĂNEŞTI

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ

VINTILĂBRĂTIANU]

GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZARITA D.

MIHAELALUCRETIA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

3 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1675

MIHĂEŞTI(MIHĂEŞTI)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

IONIORGULESCU

[SC LIMPEDEA+ SC VALEA

POPII]

GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZARUJOIU I.

SIMONA IOANA

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

18 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1724

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

LICEULTEHNOLOGIC

DACIA LICEAL LIMBA ENGLEZA

STOICA E.ILEANA

MAGDALENA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

12 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2129

CÂMPULUNG(MUNICIPIULCÂMPULUNG)

[Urban]

ŞCOALAGIMNAZIALĂTHEODOR

AMAN

GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZASTOICA E.

ILEANAMAGDALENA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

7 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2125

CÂMPULUNG(MUNICIPIULCÂMPULUNG)

[Urban]

COLEGIULTEHNIC

CÂMPULUNG LICEAL LIMBA ENGLEZA

STRAFALOGEAM. GABRIELA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1317

CURTEA DE ARGEŞ(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEŞ)

[Urban]

LICEULTEHNOLOGICFORESTIERCURTEA DE

ARGEŞ

LICEAL LIMBA ENGLEZA TOMA D. ELENA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2136

CORBENI(CORBENI)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

NR.1 GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA

VILCEA A.MAGDALENANICOLETA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_3.html

16 of 23 7/18/2015 2:14 PM

Page 63: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

1643

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

TUDORARGHEZI

GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZAVOICULET I.NICOLETA

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

DETERMINATA

9 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1533

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

ION MINULESCU GIMNAZIAL LIMBA ENGLEZA

ZVIRID S.CECILIAMARIANA

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

NEDETERMINATA

6 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1656

BASCOV(BASCOV)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

"VIRGILCALOTESCU"

GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZABAIASU I.

GIANINA SILVIA

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

NEDETERMINATA

8 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2060

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

COLEGIULNAŢIONAL

"ALEXANDRUODOBESCU"

LICEAL LIMBA FRANCEZABANICA D.GEORGETA

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

DETERMINATA

9 / 0 REZ INSP

MECS

1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1639ŞUICI (ŞUICI)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

TOMABRĂTIANU

GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZABIRTAN G.CRISTINA

ELENA

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

NEDETERMINATA

9 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1723

LĂPUŞANI(COŞEŞTI)

[Rural]

ŞCOALAPRIMARĂLĂPUŞANI

[ŞCOALAGIMNAZIALĂIORDACHEPACESCU]

[SC.CORBU+SC.JUPANESTI]

GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZACIOLPAN A.

ANA CRISTINA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

7 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1558

DOMNEŞTI(DOMNEŞTI)

[Rural]

LICEULTEHNOLOGIC

PETRE IONESCUMUSCEL

LICEAL LIMBA FRANCEZACIOLPAN A.

ANA CRISTINA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

3 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_3.html

17 of 23 7/18/2015 2:14 PM

Page 64: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

9. -

2169

BĂICULEŞTI(BĂICULEŞTI)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZACODECI V.

ALINAGEORGIANA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

10 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1293

SĂLĂTRUCU(SĂLĂTRUCU)

[Rural]

ŞCOALAPRIMARĂ NR.2

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ

RADU ŞERBAN]

GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZACODECI V.

ALINAGEORGIANA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

2 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1270

MĂLURENI(MĂLURENI)

[Rural]

ŞCOALAPRIMARATUFANU

[ŞCOALAGIMANZIALĂ

PETRE TUDOSE]

[SC PRIMMĂLURENI]

GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZACODECI V.

ALINAGEORGIANA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

6 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1372

GALEŞU(BRĂDULEŢ)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

GALEŞU GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA

DANCI T.MIHAELACORINA

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

NEDETERMINATA

8 / 04 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1433

CURTEA DE ARGEŞ(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEŞ)

[Urban]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ"BASARAB I"

GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZADAVIDOIU G.GEORGIANANICOLETA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

2 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1299

VALEA IAŞULUI(VALEA IAŞULUI)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

NR.1 GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA

DAVIDOIU G.GEORGIANANICOLETA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

4 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2168

CURTEA DE ARGEŞ(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEŞ)

[Urban]

LICEULTEHNOLOGICCONSTANTINDOBRESCU

LICEAL LIMBA FRANCEZADAVIDOIU G.GEORGIANANICOLETA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

12 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_3.html

18 of 23 7/18/2015 2:14 PM

Page 65: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

2061

TOPOLOVENI(ORAŞ

TOPOLOVENI)

[Urban]

LICEULTEORETIC "IONMIHALACHE"

LICEAL LIMBA FRANCEZADOBRE G.ADRIANA

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

DETERMINATA

4 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1759

TOPOLOVENI(ORAŞ

TOPOLOVENI)

[Urban]

LICEULTEORETIC "IONMIHALACHE"

LICEAL LIMBA FRANCEZADUCU S.ANDREEACRISTINA

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

DETERMINATA

5 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1668

DRĂGHICI(MIHĂEŞTI)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂDRĂGHICI

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ

IONIORGULESCU]

[SC VALEAPOPII]

GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZAENACHE F.

ADINA ELENA

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

NEDETERMINATA

9 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1573

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

LICEULTEORETIC "ION

BARBU" LICEAL LIMBA FRANCEZA

ENACHE G.ADINA

RESTRANGEREDE ACTIVITATESOLUTIONATA

PRINREPARTIZARE IN

SEDINTAPUBLICA

18 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2138

CÂMPULUNG(MUNICIPIULCÂMPULUNG)

[Urban]

LICEULTEHNOLOGIC

AUTOCAMPULUNG

LICEAL LIMBA FRANCEZAGEORGESCU I.ROXANA ELENA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

11 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1031

CÂMPULUNG(MUNICIPIULCÂMPULUNG)

[Urban]

LICEUL CUPROGRAMSPORTIV

CÂMPULUNG

LICEAL LIMBA FRANCEZAGEORGESCU I.ROXANA ELENA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

7 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1848

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

MIRCEA ELIADE GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA

GHITA I. ELENALAVINIA

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

DETERMINATA

6 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_3.html

19 of 23 7/18/2015 2:14 PM

Page 66: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

2290

MIOVENI (ORAŞMIOVENI)

[Urban]

LICEULTEORETIC

"IULIAZAMFIRESCU"

LICEAL LIMBA FRANCEZAGIROVANU S.MAGDALENA

CARMEN

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIA CEL

PUTIN 7

18 / 0 REZ CCCPANA LA

30.12.2015

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1120LEREŞTI (LEREŞTI)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂNR.1 LEREŞTI

[SC GIMVOINEȘTI+SC

PRIMPOJORATA]

GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZAMALUREANU N.CLARA-ELENA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

14 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1048

CETĂŢENI(CETĂŢENI)

[Rural]

SCOALAPRIMARA NR.2Valea Cetăţuii

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ

NR.1]

GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZAMALUREANU N.CLARA-ELENA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

5 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1576

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

COLEGIULNAŢIONAL

"ALEXANDRUODOBESCU"

LICEAL LIMBA FRANCEZAMARINESCU N.

MARINELA

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

NEDETERMINATA

4 / 04 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1541

MĂRĂCINENI(MĂRĂCINENI)

[Rural]

LICEULTEHNOLOGIC

NR.1MĂRĂCINENI

LICEAL LIMBA FRANCEZAMIHAI M.

ALEXANDRADANIELA

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

DETERMINATA

7 / 0 REZ1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2286

VALEA POPII(MIHĂEŞTI)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂVALEA POPII

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ

IONIORGULESCU]

[SCOALADRAGHICI]

GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZAMILITARU V.

FLORINA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIA CEL

PUTIN 7

12 / 0 REZ CCC1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1465

COSTEŞTI (ORAŞCOSTEŞTI)

[Urban]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

NR.1 GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA

MOLDOVAN G.ANDA ELENA

DETASARE ININTERESUL

INVATAMANTULUIPENTRU

RESTRANGERENESOLUTIONATA

18 / 0 REZ CCC1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_3.html

20 of 23 7/18/2015 2:14 PM

Page 67: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

8. -9. -

1243

DRAGOSLAVELE(DRAGOSLAVELE)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

IOSIFCATRINESCU

GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZANEACSU I.IONICA-RAMONA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

4 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1138

PODU DÂMBOVIŢEI(DÂMBOVICIOARA)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

PODUDÂMBOVIŢEI

GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZANEACSU I.IONICA-RAMONA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

4 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2139

VALEA MAREPRAVĂŢ (VALEAMARE PRAVĂŢ)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

NR.1 GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA

NEACSU I.IONICA-RAMONA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

12 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1344

BÂRSEŞTII DE JOS(TIGVENI)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

BÂRSEŞTI

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ

GABRIELMARINESCU]

GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZAOPROIU V.

GEORGIANA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIA CEL

PUTIN 7

6 / 0 REZ

PRIMAR

1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1285

CURTEA DE ARGEŞ(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEŞ)

[Urban]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ"MIRCEA CEL

BĂTRÂN"

GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZAOPROIU V.

GEORGIANA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIA CEL

PUTIN 7

4 / 0 REZ CCC1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1284

CURTEA DE ARGEŞ(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEŞ)

[Urban]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ"MIRCEA CEL

BĂTRÂN"

GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZAOPROIU V.

GEORGIANA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIA CEL

PUTIN 7

4 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Da5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1555

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

MATEI BASARAB GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA

PAUN M.MIHAELA

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PE9 / 0

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_3.html

21 of 23 7/18/2015 2:14 PM

Page 68: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

[Urban]PERIOADA

DETERMINATA4. Nu5. Nu

4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1190

CÂMPULUNG(MUNICIPIULCÂMPULUNG)

[Urban]

SEMINARULTEOLOGICORTODOX"IUSTIN

PATRIARHUL"

LICEAL LIMBA FRANCEZAPOPESCU M.

IOANA-CRISTINA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIA CEL

PUTIN 7

8 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1166

CÂMPULUNG(MUNICIPIULCÂMPULUNG)

[Urban]

SCOALA SF.IACOB

CAMPULUNG GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA

POPESCU M.IOANA-

CRISTINA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIA CEL

PUTIN 7

8 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. Necesita9. -

1574

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

COLEGIULNAŢIONAL

"ALEXANDRUODOBESCU"

LICEAL LIMBA FRANCEZAPREDA I.

CORINA ELENA

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

DETERMINATA

9 / 0 REZ INSP

MEN

1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1502

DAVIDEŞTI(DAVIDEŞTI)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZASLUJITORU C.MARIA CORINA

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

NEDETERMINATA

8 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1224

COSTEŞTI (ORAŞCOSTEŞTI)

[Urban]

LICEULTEORETICCOSTEŞTI

LICEAL LIMBA FRANCEZATIBRIAN A.VERONICA

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

DETERMINATA

2 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1744

MĂŢĂU(MIOARELE)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂ

NR.1 GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZA

TOADER I.ROXANA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

8 / 11 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_3.html

22 of 23 7/18/2015 2:14 PM

Page 69: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

2140

HÂRSEŞTI(HÂRSEŞTI)

[Rural]

ŞCOALAGIMNAZIALĂHÂRSEŞTI

GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZATOADER I.ROXANA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

10 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Admitere :: Bacalaureat :: Titularizare :: Definitivat :: Euro 200 :: Subiecte :: Forum :: Termeni şi condiţii

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_3.html

23 of 23 7/18/2015 2:14 PM

Page 70: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

Portal SEI >> Titularizare 2015 >> Rapoarte >> Pagina judeţului >> Lista posturilor ocupate

Lista posturilor ocupate din ARGEȘordonate după disciplină şi numele ocupantului

Notă: Acest raport conţine date în curs de actualizare.

Data ultimei actualizări: 17.07.2015 12:00

<< < >

Codpost

Localitate

[Mediu]

Unitate de învăţământ

[Unitate învăţământ cu statut juridic decare aparţine]

[Alte unităţi]

Nivel de învăţământDisciplină

[Alte discipline]

Ocupantul

postului Motivul ocuparii

Numărore

trunchicomun /opţionale

DetaliiViabilitate

Statut

Post:1. complet2. pentru nevăzători3. constituit din orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.4. contine orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.5. contine oresolicitate la intregireanormei did.

Probă practică /Inspecţie specială

Probeorale lalb. de

predare

Avize şi atestate:1. de culte2. de alternativă3. al unit. de înv. mil.4. seminar teologic5. IGP/ARR6. ed. specială7. HIV8. înv. particular9. aviz liceu pedagogic

2106

SLOBOZIA(SLOBOZIA)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CONSTANTINBRÂNCOVEANU

GIMNAZIAL LIMBA FRANCEZATUGUI C. ALINA

ELENA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1918

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

LICEUL DE ARTE "DINU LIPATTI" LICEAL LIMBA ITALIANACIOLPAN A.

ANA CRISTINA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

8 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1839

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIRCEA CELBĂTRÂN

GIMNAZIALLIMBA SI

LITERATURAROMANA

BACIULAMBEANU M.CONSTANTINA

CRISTINA

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

DETERMINATA

8 / 0 REZ1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1769RÂCA (RÂCA)

[Rural]ŞCOALA GIMNAZIALĂ ILIE STĂNCULESCU GIMNAZIAL

LIMBA SILITERATURA

ROMANA

BELDUGAN N.ELENA ADELINA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2141

CETĂŢENI(CETĂŢENI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GIMNAZIALLIMBA SI

LITERATURAROMANA

COTESCU A.RAMONA-VANDUTA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

12 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1207

STÂLPENI(STÂLPENI)

[Rural]

LICEUL TEHNOLOGIC I.C. PETRESCU LICEALLIMBA SI

LITERATURAROMANA

COTESCU A.RAMONA-VANDUTA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

8 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_4.html

1 of 20 7/18/2015 2:30 PM

Page 71: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

9. -

1532

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ION MINULESCU GIMNAZIALLIMBA SI

LITERATURAROMANA

DIACONESCUD. ELIZA MARIA

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

DETERMINATA

5 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2285

VALEA POPII(MIHĂEŞTI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ VALEA POPII

[ŞCOALA GIMNAZIALĂ IONIORGULESCU]

GIMNAZIALLIMBA SI

LITERATURAROMANA

DRAGOMIR D.ANDREEACLAUDIA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIA CEL

PUTIN 7

18 / 0 REZ CCC1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1569

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

COLEGIUL NAŢIONAL "ALEXANDRUODOBESCU"

LICEALLIMBA SI

LITERATURAROMANA

GIJU S. LAURACRISTINA

DETASARE ININTERESUL

INVATAMANTULUIPENTRU

RESTRANGERENESOLUTIONATA

19 / 0 REZ CCC1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1503

MOŞOAIA(MOŞOAIA)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ GIMNAZIAL

LIMBA SILITERATURA

ROMANA

[LATINA]

ILIE C.MARILENADENISA

RESTRANGEREDE ACTIVITATESOLUTIONATA

PRINREPARTIZARE IN

SEDINTAPUBLICA

18 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1890

VALEA LUIENACHE

(BĂICULEŞTI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ VALEA LUI ENACHE

[ŞCOALA GIMNAZIALĂ] GIMNAZIAL

LIMBA SILITERATURA

ROMANA

[LATINA]

JUGANARU I.ALINA DELIA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

9 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2081

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

SCOALA GIMNAZIALA DE EXCELENTASFANTA MUCENITA FILOTEEA

GIMNAZIALLIMBA SI

LITERATURAROMANA

MOCIOC G.ELENA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

9 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. Necesita9. -

1242

DRAGOSLAVELE(DRAGOSLAVELE)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ IOSIF CATRINESCU GIMNAZIAL

LIMBA SILITERATURA

ROMANA

[LATINA]

RADU D. MARIAGEANINA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

5 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2077

BUZOEŞTI(BUZOEŞTI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ BUZOIEŞTI

[ŞCOALA GIMNAZIALĂ VULPEŞTI] GIMNAZIAL

LIMBA SILITERATURA

ROMANA

RAPAS A.MIRELA

LOREDANA

DETASARE ININTERESUL

INVATAMANTULUIPENTRU

RESTRANGERENESOLUTIONATA

18 / 0 REZ PENSMEDICAL

1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_4.html

2 of 20 7/18/2015 2:30 PM

Page 72: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

9. -

1361

CURTEA DEARGEŞ

(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEŞ)

[Urban]

LICEUL TEHNOLOGIC "FERDINAND I" LICEALLIMBA SI

LITERATURAROMANA

SERBANOIU I.DIANA

ANDREEA

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

DETERMINATA

8 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1919

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ALEXANDRUDAVILA

GIMNAZIALLIMBA SI

LITERATURAROMANA

STAN S.STEFANIA

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

DETERMINATA

9 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1773SUSENI (SUSENI)

[Rural]ŞCOALA GIMNAZIALĂ MARIN BRANIŞTE GIMNAZIAL

LIMBA SILITERATURA

ROMANA

[LATINA]

STANCIU I.GABRIELAIULIANA

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

NEDETERMINATA

9 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2142

BEREVOEŞTI(BEREVOEŞTI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI TICANRUMANO

GIMNAZIAL

LIMBA SILITERATURA

ROMANA

[LIMBA LATINA]

VLAD I. IRINA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

15 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2070

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ION MINULESCU GIMNAZIALLIMBA SI

LITERATURAROMANA

VLAD I. IRINA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

4 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1997

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE DIMA" LICEALLIMBA SI

LITERATURAROMANA

VOINEA S.MARIA

DETASARE ININTERESUL

INVATAMANTULUIPENTRU

RESTRANGERENESOLUTIONATA

18 / 0 REZ CCC

20,08,2016

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1888

VALEA LUIENACHE

(BĂICULEŞTI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ VALEA LUI ENACHE

[ŞCOALA GIMNAZIALĂ] GIMNAZIAL MATEMATICA

BACIU V. IOANAGRATIELA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

12 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1880

GRUIU(CĂTEASCA)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRUIU GIMNAZIAL MATEMATICABACIU V. IOANA

GRATIELA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

8 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_4.html

3 of 20 7/18/2015 2:30 PM

Page 73: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

1932

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

LICEUL DE ARTE "DINU LIPATTI" LICEAL MATEMATICACHIRIAC V.

ELENA CLAUDIA

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

DETERMINATA

6 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2120

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ I.L. CARAGIALE GIMNAZIAL MATEMATICACHIRIAC V.

ELENA CLAUDIA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

4 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1482

COTMEANA(COTMEANA)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ GIMNAZIAL MATEMATICACHIRIAC V.

ELENA CLAUDIA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

16 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1810

DRĂGANU-OLTENI

(DRĂGANU)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”GEORGEMARINESCU”

GIMNAZIAL MATEMATICACIAUSOAIA C.

GEORGETALOREDANA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

16 / 21 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2299

MOZĂCENI(MOZĂCENI)

[Rural]

LICEUL TEHNOLOGIC LIVIU REBREANU LICEAL MATEMATICACIRJAN I.CRISTINAIONELA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIA CEL

PUTIN 7

9 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2175

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MATEI BASARAB GIMNAZIAL MATEMATICACIUCULETE V.IRINA MARIA

PRETRANSFERPRIN SCHIMB DE

POSTURI18 / 0

1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1649

BUDEASA MARE(BUDEASA)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ GĂLĂŞEŞTI

[ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1]

[SC CALOTESTI]

GIMNAZIAL MATEMATICACONSTANTINM. MIHAELA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1062

CÂMPULUNG(MUNICIPIULCÂMPULUNG)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ C.D. ARICESCU GIMNAZIAL MATEMATICADOGARU F.EMANUEL

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

4 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_4.html

4 of 20 7/18/2015 2:30 PM

Page 74: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

1084

BĂDENI(STOENEŞTI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ BĂDENI

[ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1] GIMNAZIAL MATEMATICA

DOGARU F.EMANUEL

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

8 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1734

MĂŢĂU(MIOARELE)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GIMNAZIAL MATEMATICADOGARU F.EMANUEL

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

8 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2176

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIRCEA CELBĂTRÂN

GIMNAZIAL MATEMATICADUTU I.LAVINIA

PRETRANSFERPRIN SCHIMB DE

POSTURI18 / 0

1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1737VEDEA (VEDEA)

[Rural]LICEUL TEHNOLOGIC LICEAL MATEMATICA

GANECI M.DANIELAIULIANA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1287

CURTEA DEARGEŞ

(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEŞ)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA CELBĂTRÂN"

GIMNAZIAL MATEMATICAIORDACHE I.

BOGDAN

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

DETERMINATA

9 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1659

BRATIA(CIOMĂGEŞTI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ BRATIA GIMNAZIAL MATEMATICAIORDACHIOAEA

I. RAZVANCONSTANTIN

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

12 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1677

MIHĂEŞTI(MIHĂEŞTI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ION IORGULESCU GIMNAZIAL MATEMATICAIORDACHIOAEA

I. RAZVANCONSTANTIN

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

8 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1922

MOZĂCENI(MOZĂCENI)

[Rural]

LICEUL TEHNOLOGIC LIVIU REBREANU

[SC GIM MISEI] LICEAL MATEMATICA

IVAN M.ANA-MARIA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

20 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_4.html

5 of 20 7/18/2015 2:30 PM

Page 75: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

1846

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIRCEA ELIADE GIMNAZIAL MATEMATICAMARCUSANU G.

CORINAROXANA

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

DETERMINATA

4 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2078

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIRCEA ELIADE GIMNAZIAL MATEMATICAMARCUSANU G.

CORINAROXANA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

4 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1938

PURCĂRENI(MICEŞTI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ PURCĂRENI

[ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1] GIMNAZIAL MATEMATICA

MARINESCU M.NICOLETA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

16 / 04 ani

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1561

DOMNEŞTI(DOMNEŞTI)

[Rural]

LICEUL TEHNOLOGIC PETRE IONESCUMUSCEL

LICEAL MATEMATICAMARINESCU M.

NICOLETA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

4 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1750VEDEA (VEDEA)

[Rural]LICEUL TEHNOLOGIC LICEAL MATEMATICA

MATEI I.SILVIA-DANIELA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

11 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1730

COŞEŞTI(COŞEŞTI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ COŞEŞTI

[ŞCOALA GIMNAZIALĂ IORDACHEPACESCU]

GIMNAZIAL MATEMATICAMATEI I.

SILVIA-DANIELA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

8 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2171

TIGVENI(TIGVENI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ GABRIELMARINESCU

GIMNAZIAL MATEMATICAMOLEA F.

GHEORGHE

PRETRANSFERPRIN SCHIMB DE

POSTURI18 / 0

1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2118

BĂICULEŞTI(BĂICULEŞTI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ GIMNAZIAL MATEMATICANITA I. IOANA

MARILENA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_4.html

6 of 20 7/18/2015 2:30 PM

Page 76: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

2049

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

COLEGIUL TEHNIC "ARMANDCĂLINESCU"

LICEAL MATEMATICAPIRJOL I.MARINELA

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

DETERMINATA

9 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1818

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE IORGA GIMNAZIAL MATEMATICAPOSTOACA M.

LUCRETIA

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

DETERMINATA

4 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Da5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2119

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIRCEA ELIADE GIMNAZIAL MATEMATICA RUJA V. PETRE

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

4 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2121

NEGRAŞI(NEGRAŞI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETRE BADEA GIMNAZIAL MATEMATICA RUJA V. PETRE

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

16 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1328

CEPARIIPĂMÂNTENI(CEPARI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE VELEA GIMNAZIAL MATEMATICASASU I. ELENA-

CARMEN

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

16 / 24 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2281

SLOBOZIA(SLOBOZIA)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CONSTANTINBRÂNCOVEANU

GIMNAZIAL MATEMATICASTANCESCU M.

ANISOARA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIA CEL

PUTIN 7

8 / 1 REZ

VICEPRIMAR

1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2289

GRUIU(CĂTEASCA)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRUIU GIMNAZIAL MATEMATICASTANCIU M.ANA MARIA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIA CEL

PUTIN 7

8 / 21 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2122

DAVIDEŞTI(DAVIDEŞTI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ GIMNAZIAL MATEMATICAVADEAN I.CRISTINA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

12 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_4.html

7 of 20 7/18/2015 2:30 PM

Page 77: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

8. -9. -

1185RUCĂR (RUCĂR)

[Rural]ŞCOALA GIMNAZIALĂ NAE A GHICA GIMNAZIAL MATEMATICA

VLADESCU N.CRISTINA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

12 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1244

DRAGOSLAVELE(DRAGOSLAVELE)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ IOSIF CATRINESCU GIMNAZIAL MATEMATICAVLADESCU N.

CRISTINA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

4 / 21 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2172

CURTEA DEARGEŞ

(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEŞ)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "BASARAB I" GIMNAZIAL MATEMATICAVUCAN G.

CARMEN LAURA

PRETRANSFERPRIN SCHIMB DE

POSTURI18 / 0

1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1583

ŞTEFĂNEŞTI(ORAŞ

ŞTEFĂNEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ VINTILĂ BRĂTIANU GIMNAZIALMATEMATICA -

FIZICA

IORGA G.MIHAELAAURELIA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIA CEL

PUTIN 7

18 / 0 REZ PRIM1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2269

MIOVENI (ORAŞMIOVENI)

[Urban]

LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCŢII DEMAŞINI COLIBAŞI

[LICEUL TEHNOLOGIC ASTRA PITESTI]

LICEALMECANICA /MECANICA

AVRAM M.MIHAELAIULIANA

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

18 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2277

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE DIMA" LICEALMECANICA /MECANICA

FLOROIU M.ALINA CRISTINA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIA CEL

PUTIN 7

9 / 0 REZ CONC

MEDREVIZUIBIL

1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2280

CÂMPULUNG(MUNICIPIULCÂMPULUNG)

[Urban]

LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CAMPULUNG LICEALMECANICA /MECANICA

POPESCU N.GHEORGHE

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIA CEL

PUTIN 7

9 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2001

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE DIMA" LICEAL

MECANICA /MECANICA

SERBAN I.IULIANA ALINA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUI9 / 0

REZ CONCMED

REVIZUIBIL

1 an

Rezervat

1. Nu2. Nu3. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_4.html

8 of 20 7/18/2015 2:30 PM

Page 78: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

[Urban]

INDIVIDUAL DEMUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIA CEL

PUTIN 7

4. Nu5. Nu

4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1568

DOMNEŞTI(DOMNEŞTI)

[Rural]

LICEUL TEHNOLOGIC PETRE IONESCUMUSCEL

LICEALMECANICA /MECANICA

TURBATU D.VASILE

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIA CEL

PUTIN 7

10 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2073

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIRCEA CELBĂTRÂN

GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

BADEA V.CONSTANTIN

GABRIEL

DETASARE ININTERESUL

INVATAMANTULUIPENTRU

RESTRANGERENESOLUTIONATA

0 / 181 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

INFORMATICA Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2294

VALEA IAŞULUI(VALEA IAŞULUI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

BARBU V.VASILE

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIA CEL

PUTIN 7

0 / 21 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

INFORMATICA Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2238

CORBENI(CORBENI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ PROF.DR. VASILEVASILESCU

[ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1]

GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

BARBU V.VASILE

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIA CEL

PUTIN 7

0 / 71 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

INFORMATICA Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2228

CURTEA DEARGEŞ

(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEŞ)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CAROL I GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

BARBU V.VASILE

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIA CEL

PUTIN 7

0 / 61 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

INFORMATICA Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2219

CURTEA DEARGEŞ

(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEŞ)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "BASARAB I" GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

BARBU V.VASILE

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIA CEL

PUTIN 7

0 / 51 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

INFORMATICA Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2218VALEA DANULUI

(VALEA DANULUI) ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GIMNAZIALOPTIONAL INDOMENIUL

BOBIRICA I.DANIEL

PRELUNGIREADURATEI 0 / 9

1 an 1. Nu2. Nu INFORMATICA Limba

1. -2. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_4.html

9 of 20 7/18/2015 2:30 PM

Page 79: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

[Rural]

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

TIBERIUS

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIA CEL

PUTIN 7

Vacant3. Nu4. Nu5. Nu

română

3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2181

CIOFRÂNGENI(CIOFRÂNGENI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

BOBIRICA I.DANIEL

TIBERIUS

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIA CEL

PUTIN 7

0 / 91 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

INFORMATICA Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1899

BĂICULEŞTI(BĂICULEŞTI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

[VALEABRAZILOR+TUTANA+MANICESTI+VALEA

LUI ENACHE+ANGHINESTI]

GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

BODESCU P.ADRIAN

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIA CEL

PUTIN 7

0 / 111 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

INFORMATICA Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1901

CURTEA DEARGEŞ

(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEŞ)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ REGINA MARIA GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

BODESCU P.ADRIAN

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIA CEL

PUTIN 7

0 / 41 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

INFORMATICA Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1692

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ TUDORMUŞATESCU

GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

CHIPUC V.VIOREL IONUT

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

DETERMINATA

0 / 81 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

INFORMATICA Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1102

STOENEŞTI(STOENEŞTI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1

[SC. PRIM. VALEABADENILOR+SC.GIMN. COTENESTI]

GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

CIRJAN M.SORINA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIA CEL

PUTIN 7

0 / 181 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

INFORMATICA Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1582

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ I.L. CARAGIALE GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

COMAN D.DIANA CAMELIA

DETASARE ININTERESUL

INVATAMANTULUIPENTRU

RESTRANGERENESOLUTIONATA

0 / 181 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

INFORMATICA Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1867

MIOVENI (ORAŞMIOVENI) LICEUL TEORETIC "IULIA ZAMFIRESCU" GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /DENEANU G.

OVIDIU NARCIS

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUI0 / 12

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu

INFORMATICA Limbaromână

1. -2. -3. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_4.html

10 of 20 7/18/2015 2:30 PM

Page 80: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

[Urban]TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

INDIVIDUAL DEMUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIA CEL

PUTIN 7

4. Nu5. Nu

4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1513

MIOVENI (ORAŞMIOVENI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

DENEANU G.OVIDIU NARCIS

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIA CEL

PUTIN 7

0 / 41 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

INFORMATICA Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1499

COSTEŞTI (ORAŞCOSTEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

DIACONESCUC. SIMONACRISTINA

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

DETERMINATA

0 / 61 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

INFORMATICA Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2067

MIOVENI (ORAŞMIOVENI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "LIVIU REBREANU" GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

LUNGAN I.ALINA-ELENA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIA CEL

PUTIN 7

0 / 181 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

INFORMATICA Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2071

COSTEŞTI (ORAŞCOSTEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

NEAGOE N.IULIANA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIA CEL

PUTIN 7

0 / 101 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

INFORMATICA Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1175

VALEA MAREPRAVĂŢ (VALEAMARE PRAVĂŢ)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1

[SC NAMAIESTI + SC GURA PRAVAT] GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

OPRISOIU P.PETRUTACORNELIA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIA CEL

PUTIN 7

0 / 71 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

INFORMATICA Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1173BOTENI (BOTENI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PETRE ŢUŢEA"

[SC PRI LUNCA] GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

OPRISOIU P.PETRUTACORNELIA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIA CEL

PUTIN 7

0 / 71 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

INFORMATICA Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1721MIOVENI (ORAŞ

MIOVENI) ŞCOALA GIMNAZIALĂ "LIVIU REBREANU" GIMNAZIALOPTIONAL INDOMENIUL

RADOI F.IONICA IULIANA

COMPLETAREANORMEI 0 / 3

1 an 1. Nu2. Nu INFORMATICA Limba

1. -2. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_4.html

11 of 20 7/18/2015 2:30 PM

Page 81: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

[Urban]

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

DIDACTICE PEPERIOADA

DETERMINATAVacant

3. Nu4. Nu5. Nu

română

3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1112

CÂMPULUNG(MUNICIPIULCÂMPULUNG)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ OPREAIORGULESCU

GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

SERBAN C.MADALINAFLORINA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIA CEL

PUTIN 7

0 / 161 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

INFORMATICA Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1826

COŞEŞTI(COŞEŞTI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ IORDACHEPACESCU

[SCOALA COSESTI+SCOALA PETRESTI]

GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

VASILE N.MARIANA

VALENTINA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIA CEL

PUTIN 7

0 / 111 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

INFORMATICA Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1392

DEAGU DE SUS(RECEA)

[Rural]

SCOALA GIMNAZIALA DEAGURILE

[ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1] GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

VASILE N.MARIANA

VALENTINA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIA CEL

PUTIN 7

0 / 31 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

INFORMATICA Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1157

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ION PILLAT GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

VISAN M.MONICAMIHAELA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIA CEL

PUTIN 7

0 / 181 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

INFORMATICA Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2346

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ALEXANDRUDAVILA

GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

VLAD G.MARIAN

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIA CEL

PUTIN 7

0 / 161 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

INFORMATICA Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1946

MICEŞTI(MICEŞTI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

VOICU M.MIHAELA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIA CEL

PUTIN 7

0 / 181 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

INFORMATICA Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_4.html

12 of 20 7/18/2015 2:30 PM

Page 82: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

1156

HÂRTIEŞTI(HÂRTIEŞTI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1

[SC PRI LUCIENI+SC PRI LESPEZI] GIMNAZIAL

OPTIONAL INDOMENIUL

INFORMATICA /TEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

VOICULESCUM. CLAUDIAVASILICA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIA CEL

PUTIN 7

0 / 121 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

INFORMATICA Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2059

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

LICEUL TEHNOLOGIC DACIA LICEAL

PREGATIRE -INSTRUIREPRACTICA

(ELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA/ ELECTROTEHNICA

ILIE M. FLOREA

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

DETERMINATA

6 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

ELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA,

ENERGETICA /ELECTROTEHNICA -ELECTROMECANICA

- ENERGETICA

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2016

CÂMPULUNG(MUNICIPIULCÂMPULUNG)

[Urban]

LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CAMPULUNG LICEAL

PREGATIRE -INSTRUIREPRACTICA

(MECANICA)

IOSIVOIU I.GABRIEL

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

24 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII -

MECANICA NAVE -METALURGIE -

PETROL SI GAZE

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1496

MIOVENI (ORAŞMIOVENI)

[Urban]

LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCŢII DEMAŞINI COLIBAŞI

LICEAL

PREGATIRE -INSTRUIREPRACTICA

(MECANICA)

STANCIU C.CONSTANTIN

RESTRANGEREDE ACTIVITATESOLUTIONATA

PRINREPARTIZARE IN

SEDINTAPUBLICA

24 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

MECANICA /MECANICA -MECANICAAGRICOLA -

MECANICA INCONSTRUCTII -

MECANICA NAVE -METALURGIE -

PETROL SI GAZE

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1189

CÂMPULUNG(MUNICIPIULCÂMPULUNG)

[Urban]

COLEGIUL TEHNIC CÂMPULUNG LICEAL

PREGATIRE -INSTRUIREPRACTICA

(PRELUCRAREALEMNULUI /

PRELUCRAREALEMNULUI)

NITICALA F.VIOREL

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

24 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

PRELUCRAREALEMNULUI /

PRELUCRAREALEMNULUI

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1191

CÂMPULUNG(MUNICIPIULCÂMPULUNG)

[Urban]

COLEGIUL TEHNIC CÂMPULUNG LICEALPRELUCRAREA

LEMNULUI

BROSCOTEANUM. CORINAMIHAELA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIA CEL

PUTIN 7

10 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1388

CURTEA DEARGEŞ

(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEŞ)

[Urban]

SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA MARINA SPECIAL PRIMARPROFESOR -EDUCATOR

CIUCA G.GABRIELACORINA

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

20 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

1390

CURTEA DEARGEŞ

(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEŞ)

[Urban]

SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA MARINA SPECIAL

GIMNAZIALPROFESOR -EDUCATOR

DRAGOMIR N.CORINA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

20 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_4.html

13 of 20 7/18/2015 2:30 PM

Page 83: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

8. -9. -

2190

ŞTEFĂNEŞTI(ORAŞ

ŞTEFĂNEŞTI)

[Urban]

CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIEINCLUZIVĂ "SFANTA FILOFTEIA"

SPECIALGIMNAZIAL

PROFESOR -EDUCATOR

GEORGESCU F.ANDREEA

ELENA

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

20 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

2191

ŞTEFĂNEŞTI(ORAŞ

ŞTEFĂNEŞTI)

[Urban]

CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIEINCLUZIVĂ "SFANTA FILOFTEIA"

SPECIALGIMNAZIAL

PROFESOR -EDUCATOR

NEAGOE N.GHERGHINA

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

20 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

2207

CURTEA DEARGEŞ

(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEŞ)

[Urban]

SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA MARINA SPECIAL

GIMNAZIALPROFESOR -EDUCATOR

PREDA V.MARIA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIA CEL

PUTIN 7

20 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

1091

COSTEŞTI (ORAŞCOSTEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA SPECIALĂ PENTRU COPII CUDEFICIENŢE ASOCIATE " SFANTUL

STELIAN"

SPECIALGIMNAZIAL

PROFESOR -EDUCATOR

SPIREA P. PAUL

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

20 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

2220

COSTEŞTI (ORAŞCOSTEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA SPECIALĂ PENTRU COPII CUDEFICIENŢE ASOCIATE " SFANTUL

STELIAN"

SPECIALGIMNAZIAL

PROFESOR -EDUCATOR

ZANFIR I.ADELINALILIANA

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

20 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

2174

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

CENTRUL LOGOPEDIC

[CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞIASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ]

CENTRELOGOPEDICE

INTERSCOLARE

PROFESOR -LOGOPED

BUDULAC G.CASANDRA-CRISTINA

PRETRANSFERPRIN SCHIMB DE

POSTURI16 / 0

1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

2080

POIANA LACULUI(POIANALACULUI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1

[CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SIASISTENTA EDUCATIONALA ARGES]

CABINETASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA

PROFESOR INCENTRE SI

CABINETE DEASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA

IONITA M.ELENA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2312

CÂMPULUNG(MUNICIPIULCÂMPULUNG)

[Urban]

COLEGIUL NAŢIONAL "DINICU GOLESCU"

CABINETASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA(NIVEL LICEAL)

PROFESOR INCENTRE SI

CABINETE DEASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA

LACATUSU G.FLORENA ALINA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,

18 / 0 CJRAE -REZ CCC

07.04.2016

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_4.html

14 of 20 7/18/2015 2:30 PM

Page 84: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

CANDIDAT CUDEF. CU

NOTA/MEDIA CELPUTIN 7

8. -9. -

1957

DOMNEŞTI(DOMNEŞTI)

[Rural]

LICEUL TEHNOLOGIC PETRE IONESCUMUSCEL

[SC GIM 1 PIETROSANI]

CABINETASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA(NIVEL LICEAL)

PROFESOR INCENTRE SI

CABINETE DEASISTENTA

PSIHOPEDAGOGICA

MINCIU T.MIHAELA ILONA

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

18 / 0 CJRAE4 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1446

ŞTEFĂNEŞTI(ORAŞ

ŞTEFĂNEŞTI)

[Urban]

CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIEINCLUZIVĂ "SFANTA FILOFTEIA"

SPECIALGIMNAZIAL

PROFESORITINERANT SI DE

SPRIJIN

CINCA F.MIHAELACLAUDIA

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

16 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

2186

ŞTEFĂNEŞTI(ORAŞ

ŞTEFĂNEŞTI)

[Urban]

CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIEINCLUZIVĂ "SFANTA FILOFTEIA"

SPECIALGIMNAZIAL

PROFESORITINERANT SI DE

SPRIJIN

ENE M. MIRELAVALENTINA

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

16 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

2187

ŞTEFĂNEŞTI(ORAŞ

ŞTEFĂNEŞTI)

[Urban]

CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIEINCLUZIVĂ "SFANTA FILOFTEIA"

SPECIALGIMNAZIAL

PROFESORITINERANT SI DE

SPRIJIN

GEABUNEA S.LAURA ELENA

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

16 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

1368

COSTEŞTI (ORAŞCOSTEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA SPECIALĂ PENTRU COPII CUDEFICIENŢE ASOCIATE " SFANTUL

STELIAN"

SPECIALGIMNAZIAL

PROFESORITINERANT SI DE

SPRIJIN

IONESCU M.MARIUSGEORGE

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

16 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

1443

ŞTEFĂNEŞTI(ORAŞ

ŞTEFĂNEŞTI)

[Urban]

CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIEINCLUZIVĂ "SFANTA FILOFTEIA"

SPECIALGIMNAZIAL

PROFESORITINERANT SI DE

SPRIJIN

MACELARU I.PETRICA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

16 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

1449

ŞTEFĂNEŞTI(ORAŞ

ŞTEFĂNEŞTI)

[Urban]

CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIEINCLUZIVĂ "SFANTA FILOFTEIA"

SPECIALGIMNAZIAL

PROFESORITINERANT SI DE

SPRIJIN

MISICA G.IRINA MARIA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

16 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

2189

ŞTEFĂNEŞTI(ORAŞ

ŞTEFĂNEŞTI)

[Urban]

CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIEINCLUZIVĂ "SFANTA FILOFTEIA"

SPECIALGIMNAZIAL

PROFESORITINERANT SI DE

SPRIJIN

NICOLAE G.RALUCA ELENA

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

16 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_4.html

15 of 20 7/18/2015 2:30 PM

Page 85: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

8. -9. -

1451

ŞTEFĂNEŞTI(ORAŞ

ŞTEFĂNEŞTI)

[Urban]

CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIEINCLUZIVĂ "SFANTA FILOFTEIA"

SPECIALGIMNAZIAL

PROFESORITINERANT SI DE

SPRIJIN

NICU M.CARMEN

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

16 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

1454

ŞTEFĂNEŞTI(ORAŞ

ŞTEFĂNEŞTI)

[Urban]

CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIEINCLUZIVĂ "SFANTA FILOFTEIA"

SPECIALGIMNAZIAL

PROFESORITINERANT SI DE

SPRIJIN

NICULESCU L.CRISTINASIMONA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

16 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

2188

ŞTEFĂNEŞTI(ORAŞ

ŞTEFĂNEŞTI)

[Urban]

CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIEINCLUZIVĂ "SFANTA FILOFTEIA"

SPECIALGIMNAZIAL

PROFESORITINERANT SI DE

SPRIJIN

PANDELEAMANOLESCU M.

ANCUTA

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

16 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

1447

ŞTEFĂNEŞTI(ORAŞ

ŞTEFĂNEŞTI)

[Urban]

CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIEINCLUZIVĂ "SFANTA FILOFTEIA"

SPECIALGIMNAZIAL

PROFESORITINERANT SI DE

SPRIJIN

POPESCU F.FLORINAANDREEA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

16 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

1100

COSTEŞTI (ORAŞCOSTEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA SPECIALĂ PENTRU COPII CUDEFICIENŢE ASOCIATE " SFANTUL

STELIAN"

SPECIALGIMNAZIAL

PROFESORITINERANT SI DE

SPRIJIN

RADU G.CATALINAIULIANA

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

16 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

1457

ŞTEFĂNEŞTI(ORAŞ

ŞTEFĂNEŞTI)

[Urban]

CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIEINCLUZIVĂ "SFANTA FILOFTEIA"

SPECIALGIMNAZIAL

PROFESORITINERANT SI DE

SPRIJIN

STAN N.ROXANA

GEORGIANA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

16 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

1108

CÂMPULUNG(MUNICIPIULCÂMPULUNG)

[Urban]

CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIEINCLUZIVĂ "SFANTUL NICOLAE"

SPECIALGIMNAZIAL

PROFESORPSIHOPEDAGOG

COMAN I.ELENA

ANTOANETA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIA CEL

PUTIN 7

15 / 11 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

1016

COSTEŞTI (ORAŞCOSTEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA SPECIALĂ PENTRU COPII CUDEFICIENŢE ASOCIATE " SFANTUL

STELIAN"

SPECIALGIMNAZIAL

PROFESORPSIHOPEDAGOG

CUTIC M.MIRELA

GEORGIANA

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

16 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_4.html

16 of 20 7/18/2015 2:30 PM

Page 86: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

8. -9. -

1384

CURTEA DEARGEŞ

(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEŞ)

[Urban]

SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA MARINA SPECIAL

GIMNAZIALPROFESOR

PSIHOPEDAGOGJIDOVU V.

GIANINA ELENA

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

16 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

1109

CÂMPULUNG(MUNICIPIULCÂMPULUNG)

[Urban]

CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIEINCLUZIVĂ "SFANTUL NICOLAE"

SPECIALGIMNAZIAL

PROFESORPSIHOPEDAGOG

MALAIASIGHITA N.NICOLAE

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

16 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

1098

COSTEŞTI (ORAŞCOSTEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA SPECIALĂ PENTRU COPII CUDEFICIENŢE ASOCIATE " SFANTUL

STELIAN"

SPECIALGIMNAZIAL

PROFESORPSIHOPEDAGOG

NICOLESCU I.MARIA

MAGDALENA

RESTRANGEREDE ACTIVITATESOLUTIONATA

PRINREPARTIZARE IN

SEDINTAPUBLICA

16 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

1096

COSTEŞTI (ORAŞCOSTEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA SPECIALĂ PENTRU COPII CUDEFICIENŢE ASOCIATE " SFANTUL

STELIAN" SPECIAL PRIMAR

PROFESORPSIHOPEDAGOG

PIONTCOVSCHIA. ANDRADACEZARINA

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

13 / 34 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

2202

CURTEA DEARGEŞ

(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEŞ)

[Urban]

SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA MARINA SPECIAL

GIMNAZIALPROFESOR

PSIHOPEDAGOGSTANILOIU D.

MIHAELA

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

16 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

1386

CURTEA DEARGEŞ

(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEŞ)

[Urban]

SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA MARINA SPECIAL

GIMNAZIALPROFESOR

PSIHOPEDAGOG

TOMESCU I.IONELA

ECATERINA

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

16 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

2107

COSTEŞTI (ORAŞCOSTEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA SPECIALĂ PENTRU COPII CUDEFICIENŢE ASOCIATE " SFANTUL

STELIAN"

SPECIALGIMNAZIAL

PROFESORPSIHOPEDAGOG

TUDOR G.ALEXANDRU

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

16 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

2185

ŞTEFĂNEŞTI(ORAŞ

ŞTEFĂNEŞTI)

[Urban]

CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIEINCLUZIVĂ "SFANTA FILOFTEIA"

SPECIALGIMNAZIAL

PROFESORPSIHOPEDAGOG

TUTUNARU I.SABINA ANDA

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

16 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_4.html

17 of 20 7/18/2015 2:30 PM

Page 87: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

1383

CURTEA DEARGEŞ

(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEŞ)

[Urban]

SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA MARINA SPECIAL

GIMNAZIALPROFESOR

PSIHOPEDAGOG

VASILE G.CASANDRA

REBECA

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

16 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

1442

ŞTEFĂNEŞTI(ORAŞ

ŞTEFĂNEŞTI)

[Urban]

CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIEINCLUZIVĂ "SFANTA FILOFTEIA"

SPECIAL(DEFICIENTE

GRAVE, SEVERE,PROFUNDE SAU

ASOCIATE)

PROFESORPSIHOPEDAGOGIESPECIALA PENTRU

O CATEDRA DEEDUCATIESPECIALA

ALEXANDRESCUN. MARIANA

ROXANA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

16 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

2173

CURTEA DEARGEŞ

(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEŞ)

[Urban]

SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA MARINA

SPECIAL(DEFICIENTE

GRAVE, SEVERE,PROFUNDE SAU

ASOCIATE)

PROFESORPSIHOPEDAGOGIESPECIALA PENTRU

O CATEDRA DEEDUCATIESPECIALA

BARBU H.LAURA

ANDREEA

PRETRANSFERPRIN SCHIMB DE

POSTURI16 / 0

1 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

1105

CÂMPULUNG(MUNICIPIULCÂMPULUNG)

[Urban]

CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIEINCLUZIVĂ "SFANTUL NICOLAE"

SPECIAL(DEFICIENTE

GRAVE, SEVERE,PROFUNDE SAU

ASOCIATE)

PROFESORPSIHOPEDAGOGIESPECIALA PENTRU

O CATEDRA DEEDUCATIESPECIALA

HERNEST V.GEORGE PAUL

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

16 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

2192

ŞTEFĂNEŞTI(ORAŞ

ŞTEFĂNEŞTI)

[Urban]

CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIEINCLUZIVĂ "SFANTA FILOFTEIA"

SPECIAL(DEFICIENTE

GRAVE, SEVERE,PROFUNDE SAU

ASOCIATE)

PROFESORPSIHOPEDAGOGIESPECIALA PENTRU

O CATEDRA DEEDUCATIESPECIALA

MATEICA T.MARINELADANIELA

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

16 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

1380

CURTEA DEARGEŞ

(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEŞ)

[Urban]

SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA MARINA

SPECIAL(DEFICIENTE

GRAVE, SEVERE,PROFUNDE SAU

ASOCIATE)

PROFESORPSIHOPEDAGOGIESPECIALA PENTRU

O CATEDRA DEEDUCATIESPECIALA

NITULESCU V.MARIETA

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

16 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

1381

CURTEA DEARGEŞ

(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEŞ)

[Urban]

SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA MARINA

SPECIAL(DEFICIENTE

GRAVE, SEVERE,PROFUNDE SAU

ASOCIATE)

PROFESORPSIHOPEDAGOGIESPECIALA PENTRU

O CATEDRA DEEDUCATIESPECIALA

OLOGU C.MARIANAIULIANA

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

16 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

1439

ŞTEFĂNEŞTI(ORAŞ

ŞTEFĂNEŞTI)

[Urban]

CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIEINCLUZIVĂ "SFANTA FILOFTEIA"

SPECIAL(DEFICIENTE

GRAVE, SEVERE,PROFUNDE SAU

ASOCIATE)

PROFESORPSIHOPEDAGOGIESPECIALA PENTRU

O CATEDRA DEEDUCATIESPECIALA

PASCU M.VALENTINA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

16 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_4.html

18 of 20 7/18/2015 2:30 PM

Page 88: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

2047

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

COLEGIUL TEHNIC "ARMANDCĂLINESCU"

LICEALPROTECTIAMEDIULUI

BOTORCU R.OANA

MARILENA

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

DETERMINATA

8 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1928

MOZĂCENI(MOZĂCENI)

[Rural]

LICEUL TEHNOLOGIC LIVIU REBREANU LICEALPROTECTIAMEDIULUI

LACATUSU I.CLAUDIA IOANA

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

18 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2046

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

COLEGIUL TEHNIC "ARMANDCĂLINESCU"

LICEALPROTECTIAMEDIULUI

TUDOR C.FANUTA

MARINELA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1027

CÂMPULUNG(MUNICIPIULCÂMPULUNG)

[Urban]

COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC"CAROL I"

LICEALRELIGIE

ORTODOXACEALICU D.ADRIANA

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

DETERMINATA

5 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1200

CĂLDĂRARU(CĂLDĂRARU)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ PROF.UNIV. DR.ION STOIA

[SCOALA POPESTI]

GIMNAZIALRELIGIE

ORTODOXACIRSTEA D.

LAVINIA

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

16 / 24 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2257

SLOBOZIA(SLOBOZIA)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CONSTANTINBRÂNCOVEANU

GIMNAZIALRELIGIE

ORTODOXA

DIACONU G.FLORINACORALIA

REPARTIZARE INBAZA ART. 253

DIN LEGEAEDUCATIEI

NATIONALE NR.1/2011

18 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2151

MOZĂCENI(MOZĂCENI)

[Rural]

LICEUL TEHNOLOGIC LIVIU REBREANU LICEALRELIGIE

ORTODOXAJUGANARU I.ALINA DELIA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

11 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1469UDA (UDA)

[Rural]

SCOALA GIMNAZIALĂ NR.1

[SC PRIM SALISTEA + SC PRIMGOVORA]

GIMNAZIALRELIGIE

ORTODOXAMELTEI H.

MARIA NARCISA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIA CEL

PUTIN 7

7 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_4.html

19 of 20 7/18/2015 2:30 PM

Page 89: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

1119

BÂRZEŞTI(VULTUREŞTI)

[Rural]

ŞCOALA PRIMARĂ BÂRZEŞTI

[ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1]

[SC. PRIM.VULTURESTI]

GIMNAZIALRELIGIE

ORTODOXAMELTEI H.

MARIA NARCISA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIA CEL

PUTIN 7

2 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1903

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

LICEUL TEHNOLOGIC ASTRA LICEALRELIGIE

ORTODOXAMINEA I.MIRELA

RESTRANGEREDE ACTIVITATESOLUTIONATA

PRIN TRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

18 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1000

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MARIN PREDA GIMNAZIALRELIGIE

ORTODOXANITU I. IONUT

EUSEBIU

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

DETERMINATA

5 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1291

CURTEA DEARGEŞ

(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEŞ)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA CELBĂTRÂN"

GIMNAZIALRELIGIE

ORTODOXA

OANCEA GH.MARINELAGEORGETA

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

DETERMINATA

3 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2091

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTINBRÂNCUŞI

LICEALRELIGIE

ORTODOXA

OLTEANU S.STEFANCATALIN

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTRE UNITATILEDE INVATAMANT

7 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie la clasa Limbaromână

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Admitere :: Bacalaureat :: Titularizare :: Definitivat :: Euro 200 :: Subiecte :: Forum :: Termeni şi condiţii

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_4.html

20 of 20 7/18/2015 2:30 PM

Page 90: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

Portal SEI >> Titularizare 2015 >> Rapoarte >> Pagina judeţului >> Lista posturilor ocupate

Lista posturilor ocupate din ARGEȘ

ordonate după disciplină şi numele ocupantuluiNotă: Acest raport conţine date în curs de actualizare.

Data ultimei actualizări: 17.07.2015 12:00

<< <

Codpost

Localitate

[Mediu]

Unitate deînvăţământ

[Unitate învăţământcu statut juridic de

care aparţine]

[Alte unităţi]

Nivel deînvăţământ

Disciplină

[Alte discipline]

Ocupantul

postului Motivul ocuparii

Numărore

trunchicomun /opţionale

DetaliiViabilitate

Statut

Post:1. complet2. pentru nevăzători3. constituit din orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.4. contine orerezultate din reducereacu 2 ore a normei did.5. contine oresolicitate la intregireanormei did.

Probăpractică /Inspecţiespecială

Probeorale lalb. de

predare

Avize şi atestate:1. de culte2. de alternativă3. al unit. de înv. mil.4. seminar teologic5. IGP/ARR6. ed. specială7. HIV8. înv. particular9. aviz liceu pedagogic

2144CUCA (CUCA)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂMIRCEA GHIŢULESCU

GIMNAZIALRELIGIE

ORTODOXAOTELEA G.

EMILIA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTREUNITATILE DEINVATAMANT

10 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1754

MORĂREŞTI(MORĂREŞTI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂMORĂREŞTI

GIMNAZIALRELIGIE

ORTODOXAOTELEA G.

EMILIA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTREUNITATILE DEINVATAMANT

8 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1460

ŞTEFĂNEŞTI(ORAŞ

ŞTEFĂNEŞTI)

[Urban]

CENTRUL ŞCOLAR DEEDUCAŢIE INCLUZIVĂ"SFANTA FILOFTEIA"

SPECIAL(DEFICIENTE

GRAVE,SEVERE,

PROFUNDESAU

ASOCIATE)

RELIGIEORTODOXA

PLESA I.ELENA

DANIELA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTREUNITATILE DEINVATAMANT

16 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. Necesita7. -8. -9. -

1159

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂION PILLAT

GIMNAZIALRELIGIE

ORTODOXA

PLESA I.ELENA

DANIELA

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

DETERMINATA

6 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2298

MĂLURENI(MĂLURENI)

[Rural]

ŞCOALA GIMANZIALĂPETRE TUDOSE

GIMNAZIALRELIGIE

ORTODOXA

PREDA G.ALINA

GEORGETA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

18 / 0 REZ CCC1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_5.html

1 of 4 7/18/2015 2:32 PM

Page 91: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

9. -

1578

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂI.L. CARAGIALE

GIMNAZIALRELIGIE

ORTODOXAPREDESCUC. CLAUDIA

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

DETERMINATA

6 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1071

ANINOASA(ANINOASA)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂBROŞTENI-ANINOASA

[SC SLĂNICANINOASA]

GIMNAZIALRELIGIE

ORTODOXA

RADU M.STEFANMIREL

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

16 / 0 POST INLITIGIU

1 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1146

PODU DÂMBOVIŢEI(DÂMBOVICIOARA)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂPODU DÂMBOVIŢEI

GIMNAZIALRELIGIE

ORTODOXA

RADU M.STEFANMIREL

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

2 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1408

COSTEŞTI (ORAŞCOSTEŞTI)

[Urban]

LICEUL TEHNOLOGICCOSTESTI

LICEALRELIGIE

ORTODOXA

SANDU A.CLAUDIAMIHAELA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTREUNITATILE DEINVATAMANT

9 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2145

MIOVENI (ORAŞMIOVENI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂNR.1

GIMNAZIALRELIGIE

ORTODOXA

SANDU A.CLAUDIAMIHAELA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTREUNITATILE DEINVATAMANT

9 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1720

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂNICOLAE BĂLCESCU

GIMNAZIALRELIGIE

ORTODOXA

SANDU A.CLAUDIAMIHAELA

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

DETERMINATA

5 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1785

PRIBOIENI(PRIBOIENI)

[Rural]

ŞCOALA GIMNAZIALĂC.RADULESCU-CODIN

GIMNAZIALRELIGIE

ORTODOXA

STANCIU N.ELENA

LUMINITA

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

8 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. ORTODOX2. -3. -4. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_5.html

2 of 4 7/18/2015 2:32 PM

Page 92: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

DETERMINATA 5. Nu

5. -6. -7. -8. -9. -

1553

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂMATEI BASARAB

GIMNAZIALRELIGIE

ORTODOXASURDU M.MIHAELA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTREUNITATILE DEINVATAMANT

5 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1941MICEŞTI (MICEŞTI)

[Rural]

ŞCOALA PRIMARĂNR.1

[ŞCOALAGIMNAZIALĂ NR.1]

[SC. PRIMARA NR.2]

GIMNAZIALRELIGIE

ORTODOXASURDU M.MIHAELA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTREUNITATILE DEINVATAMANT

8 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2143

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂION PILLAT

GIMNAZIALRELIGIE

ORTODOXASURDU M.MIHAELA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTREUNITATILE DEINVATAMANT

6 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1538

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

ŞCOALA GIMNAZIALĂION MINULESCU

GIMNAZIALRELIGIE

ORTODOXAZAFIU S.

ANA MARIA

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

DETERMINATA

6 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

Inspectie laclasa

Limbaromână

1. ORTODOX2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2072RUCĂR (RUCĂR)

[Rural]

CLUBUL COPIILORRUCĂR

[PALATUL COPIILORPITEŞTI]

CLUBURILECOPIILOR

STUDIIEUROPENE

IDOR A.JANINAANDA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTREUNITATILE DEINVATAMANT

18 / 04 ani

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

STUDIIEUROPENE(PALATE SI

CLUBURI ALECOPIILOR)

Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1436

CURTEA DE ARGEŞ(MUNICIPIULCURTEA DE

ARGEŞ)

[Urban]

SEMINARULTEOLOGIC ORTODOX

"NEAGOE VODĂBASARAB"

LICEAL

STUDIULCULORILOR SIPICTURA DE

ICOANA

IACOBESCUD.

CRISTINAELENA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTREUNITATILE DEINVATAMANT

6 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

STUDIULCOMPOZITIEI

SIPORTOFOLIU

DESPECIALITATE

Limbaromână

1. ORTODOX2. -3. -4. Necesita5. -6. -7. -8. -9. -

1799

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

LICEUL PENTICOSTALTEOLOGIC ELIM

LICEALTEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

DENEANUG. OVIDIUNARCIS

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

5 / 11 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

INFORMATICA Limbaromână

1. PENTICOSTAL2. -3. -4. -5. -6. -

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_5.html

3 of 4 7/18/2015 2:32 PM

Page 93: Posturile ocupate din ARGE5 (după disciplină) 17.07.2015

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

7. -8. -9. -

1632

ŞTEFĂNEŞTI(ORAŞ

ŞTEFĂNEŞTI)

[Urban]

LICEUL TEHNOLOGICDINU BRĂTIANU

LICEALTEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

MINCA G.EDUARD

RESTRANGEREDE ACTIVITATESOLUTIONATA

PRINREPARTIZAREIN SEDINTA

PUBLICA

7 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

INFORMATICA Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1552

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

LICEUL TEORETIC"ION CANTACUZINO"

LICEALTEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

MINCA G.EDUARD

RESTRANGEREDE ACTIVITATESOLUTIONATA

PRINREPARTIZAREIN SEDINTA

PUBLICA

8 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

INFORMATICA Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

1960

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

LICEUL DE ARTE"DINU LIPATTI"

LICEALTEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

POPESCU I.IULIANA

COMPLETAREANORMEI

DIDACTICE PEPERIOADA

DETERMINATA

9 / 01 an

Vacant

1. Nu2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

INFORMATICA Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2146

STÂLPENI(STÂLPENI)

[Rural]

LICEUL TEHNOLOGICI.C. PETRESCU

LICEALTEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

RADOI F.IONICAIULIANA

PRETRANSFERCONSIMTIT

INTREUNITATILE DEINVATAMANT

18 / 01 an

Vacant

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

INFORMATICA Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

2024

PITEŞTI(MUNICIPIUL

PITEŞTI)

[Urban]

COLEGIUL NAŢIONAL"ION C. BRĂTIANU"

LICEALTEHNOLOGIA

INFORMATIEI SI ACOMUNICATIILOR

RADU I.NICOLETA-EUGENIA

PRELUNGIREADURATEI

CONTRACTULUIINDIVIDUAL DE

MUNCA PEPERIOADA

DETERMINATA,CANDIDAT CU

DEF. CUNOTA/MEDIACEL PUTIN 7

18 / 0 REZ

VICEPRIMAR

1 an

Rezervat

1. Da2. Nu3. Nu4. Nu5. Nu

INFORMATICA Limbaromână

1. -2. -3. -4. -5. -6. -7. -8. -9. -

Admitere :: Bacalaureat :: Titularizare :: Definitivat :: Euro 200 :: Subiecte :: Forum :: Termeni şi condiţii

Titularizare 2015 http://titularizare.edu.ro/generated/files/j/AG/po_do/page_5.html

4 of 4 7/18/2015 2:32 PM