Patologie Tumorala Hepatica

193

Click here to load reader

description

chirurgie abdominala, patologie ficat

Transcript of Patologie Tumorala Hepatica

Page 1: Patologie Tumorala Hepatica
Page 2: Patologie Tumorala Hepatica
Page 3: Patologie Tumorala Hepatica
Page 4: Patologie Tumorala Hepatica

Tumori benigneTumori benigne**Hemangioame:Hemangioame:

- orig. mezodermal- orig. mezodermalăă;;

TipuriTipuri: : - - cavernoscavernos- - capilarcapilar-- hemangio- endoteliom hemangio- endoteliom, , h-pericitom;h-pericitom;

ClinicClinic: : - asimpt- asimpt -- dim. mari: hepato-megalie; dim. mari: hepato-megalie; - pericol!–ruptur- pericol!–rupturăă -> hemoperitoneu -> hemoperitoneu

Page 5: Patologie Tumorala Hepatica

DgDg.: Echo – dd. MTS (halou).: Echo – dd. MTS (halou)Arterio, CT, Arterio, CT, IIRMRM

TratamentTratament:-segmentectomie, hepat- ectomie; - :-segmentectomie, hepat- ectomie; - embolizare (pt. cele mari)embolizare (pt. cele mari)

Hemangioame:Hemangioame:

Page 6: Patologie Tumorala Hepatica

Angiom pe ficat steatozic

Angiom hepatic

CT avt inj

CT 1 ‘ 30

Page 7: Patologie Tumorala Hepatica

angiom cavernos

CT avt inj

CT 50 ‘’

CT 1’30

CT 3 ‘

CT 3 ‘

CT 50 ‘’

Angiom pe ficat steatozic

Page 8: Patologie Tumorala Hepatica

angiom gigant

CT 50’’

CT 1’30c

CT 13 ‘

CT 5‘

CT 10 ‘

CT 1’30

CT 1‘30

Page 9: Patologie Tumorala Hepatica

angiom gigant

T1 gado 50 ‘’ T1 gado 1’ 30

T1 gado 3 ‘

T1 gado 30 ‘

T1 gado 1’ 30

Page 10: Patologie Tumorala Hepatica

Diagnostic diferenţial între angiom şi steatoza focală

nodul hiperechogen

nodul hipoechogene

CT avt inj CT 1’

CT avt inj

CT 1’30

Page 11: Patologie Tumorala Hepatica

Hemangiom hepatic – rezecţie laparoscopică

Page 12: Patologie Tumorala Hepatica

4.Tumori benigne4.Tumori benigne

**Adenoame: Adenoame: - origine epiteliala;- origine epiteliala;-solide, incapsulate;-solide, incapsulate;-benigne – pot maligniza;-benigne – pot maligniza;

Page 13: Patologie Tumorala Hepatica

adenom hepatic

T1 avt gado

T1 gado

T1 gado 5’

Page 14: Patologie Tumorala Hepatica

T1 avt gado T1 gado 10’ T1 gado

CT avt inj CT 50 ‘’

CT 3 ‘

adenom hepatic

Page 15: Patologie Tumorala Hepatica

Tumori benigneTumori benigne

**Hamartoame:Hamartoame: - origine - origine mezenchimalamezenchimala

- leziuni “tumor-like” -> incluziuni - leziuni “tumor-like” -> incluziuni embrionareembrionare

Page 16: Patologie Tumorala Hepatica

complex Von Meyenburgmicrohamartoame biliare

T2T2T1 gado 8 ‘

CT 2 ‘ CT 2 ‘

Page 17: Patologie Tumorala Hepatica

Tumori benigneTumori benigne

Hiperplazii nodulare focaleHiperplazii nodulare focale -- diagn. bioptic; diagn. bioptic; - - confuzii cu hepatoame maligne sau confuzii cu hepatoame maligne sau noduli de ciroznoduli de cirozăă

Page 18: Patologie Tumorala Hepatica

hiperplazie nodulara focala

HNF este de 20 - 40 ori mai frecventa ca adenomul

Page 19: Patologie Tumorala Hepatica

asocierea HNF-angiome este frecventa

forme multiple de HNF

T1 gado 1 ‘

T1 gado 1 ‘

T1 gado 40 ‘’

T1 gado 1 ‘

T2

Page 20: Patologie Tumorala Hepatica

hyperplasie nodulaire focale

T1 gado 45 ‘’

T1 gado 2 ‘

T1 gado 8’

CT 1 ‘

CT 2 ‘

hiperplazie nodulară focală

Page 21: Patologie Tumorala Hepatica

HNFHNF2 2 oreore după contrastdupă contrast

T1 gadoT1 gado

T1 gado

T1 gadoT2

Page 22: Patologie Tumorala Hepatica

4.Tumori benigne4.Tumori benigne

**Chisturi neparazitareChisturi neparazitare (tumori (tumori chistice)chistice)

-- solitaresolitare : bilioase / seroase; : bilioase / seroase;-- multiplemultiple: boala polichistic: boala polichisticăă hepato- hepato-

renalrenalăă ; ; - - dg. Eco; expectativdg. Eco; expectativăă!!TratamentTratament chirurgicalchirurgical: fenestrare : fenestrare

laparoscopiclaparoscopicăă; pc; pcţţ. Echo /CT ghidat. Echo /CT ghidatăă

Page 23: Patologie Tumorala Hepatica

Chist seros gigant

Page 24: Patologie Tumorala Hepatica

Boală polichistică hepatică

Page 25: Patologie Tumorala Hepatica

Ficat polichistic

Page 26: Patologie Tumorala Hepatica

Fenestrare laparoscopica chist serosFenestrare laparoscopica chist seros

Page 27: Patologie Tumorala Hepatica

Chist seros hepaticChist seros hepatic

Page 28: Patologie Tumorala Hepatica

Tumori benigneTumori benigne

ChistadenoameChistadenoameDgDg: : - - Eco Eco - CT CT Trat.Trat.- - laparoscopie laparoscopie - - laparotomie laparotomie

Page 29: Patologie Tumorala Hepatica

5.Tumori maligne5.Tumori maligne

Cancer primitivCancer primitiv : frecv. : frecv. crescutcrescutăă la barba la barbaţţi, Africa, i, Africa, Extrem OrientExtrem Orient

Anat.pat.Anat.pat.MacroMacro::- - F.F. tumoraltumoralăă unic unicăă, ,

cancer cancer îîn migdaln migdalăă (retract (retractăă capsula)capsula)

-- multipli multipli noduli:adenocancer pe ciroznoduli:adenocancer pe cirozăă: : adenocirozadenocirozăă

Page 30: Patologie Tumorala Hepatica

Micro:Micro:Epitelial:Epitelial:

- - hepatom hepatom malignmalign(80%)(80%) (trabecular, (trabecular, mmasiv)asiv)- colangiocarcinom- colangiocarcinom- mixt:hepatocolangiocarcinom- mixt:hepatocolangiocarcinom

MezotelialeMezoteliale::- reticulocolangiosarcom- reticulocolangiosarcom- hepatoblastom- hepatoblastom

Page 31: Patologie Tumorala Hepatica

hepatocarcinom fibro-lamelar T1 gado 15’

T2

CT 2 ‘

CT 1 ‘ MPR

Page 32: Patologie Tumorala Hepatica

carcinom hepatocelular diferenţiat : aspect în mozaic

T1 gado 50 ‘’ T1 gado

1’30

Page 33: Patologie Tumorala Hepatica

carcinom hepatocelular ; pseudocapsulă

T1 gado 45 ‘’

T1 gado 5 ‘

Page 34: Patologie Tumorala Hepatica

carcinom hepatocelular:angiogeneza,pseudocapsula,steatoza

CT 50 ‘’ CT 50 ‘’

CT 3 ‘ CT 3 ‘

Page 35: Patologie Tumorala Hepatica

carcinom hepatocelular pe ficat necirotic

CT avt inj

CT 50 ‘’

CT 1’30

CT 7 ‘

Page 36: Patologie Tumorala Hepatica

chistadenocarcinom biliardiagnostic diferential : CHH

T2

T1 gado 3 ‘

T1 gado 3 ‘

T1 gado 8 ‘

Page 37: Patologie Tumorala Hepatica

chistadenocarcinom biliar

T2 T2T2

CT 50 ‘’ CT 1’30

Page 38: Patologie Tumorala Hepatica

cholangiocarcinom de CBIH

Page 39: Patologie Tumorala Hepatica

cholangiocarcinom periferic

T1 gado 1 ‘

T1 gado 3 ‘T1 gado 8’

T2

Page 40: Patologie Tumorala Hepatica

5.Tumori maligne5.Tumori maligneClinicClinic::

- hepatomegalie dur- hepatomegalie durăă, dureroas, dureroasăă;;- tulbur- tulburăări digestive;ri digestive;- febr- febrăă de origine neprecizat de origine neprecizatăă, ,

alterarea st alterarea stăării generale;rii generale;- ascit- ascităă,HDS, icter ,sdr Budd-Chiari,HDS, icter ,sdr Budd-Chiari..

BiologicBiologic: alfaFP, VSH, TGP, TGO, FAlc: alfaFP, VSH, TGP, TGO, FAlc

ParaclinicParaclinic: Echo,: Echo, Scinti,Scinti, CT,CT, I IRM, Arterio, SPG, RM, Arterio, SPG, laparoscopie cu biopsielaparoscopie cu biopsie

Page 41: Patologie Tumorala Hepatica

5.Tumori maligne5.Tumori maligneEvoluEvoluţţieie: 3-6 luni de la diagn.: 3-6 luni de la diagn.MTS : pleuropulmonare, os, ggl.MTS : pleuropulmonare, os, ggl.

Tratament:Tratament: -chirurgi-chirurgiee: hepatectomii: hepatectomii reglate,reglate,

atipice, atipice, transplanttransplant he hepatic;patic;-- chimioterapie chimioterapie gen, gen, locallocalăă

(intraarterial hepatic)(intraarterial hepatic)-- chemo chemoembolizare, embolizare, - distrucţie locală - distrucţie locală

(termonecroză, crioablaţie)(termonecroză, crioablaţie). .

Page 42: Patologie Tumorala Hepatica

Hepatom malign

Page 43: Patologie Tumorala Hepatica

REREZECŢIA HEPATICĂZECŢIA HEPATICĂ

Page 44: Patologie Tumorala Hepatica

Hepatom malign-hepatectomie dr.

Page 45: Patologie Tumorala Hepatica
Page 46: Patologie Tumorala Hepatica
Page 47: Patologie Tumorala Hepatica
Page 48: Patologie Tumorala Hepatica
Page 49: Patologie Tumorala Hepatica
Page 50: Patologie Tumorala Hepatica
Page 51: Patologie Tumorala Hepatica
Page 52: Patologie Tumorala Hepatica
Page 53: Patologie Tumorala Hepatica
Page 54: Patologie Tumorala Hepatica
Page 55: Patologie Tumorala Hepatica

CRIOABLAŢIECRIOABLAŢIE

Page 56: Patologie Tumorala Hepatica

TERMONECROZĂ PRIN TERMONECROZĂ PRIN RADIOFRECVENŢĂRADIOFRECVENŢĂ

Page 57: Patologie Tumorala Hepatica

Diagnostic leziuni hepatice:

ex. clinic, ex. lab.“Screening” pacienţi cirotici - α

fetoproteina !!!

Markeri virali şi tumorali !!!

DG. IMAGISTICDG. IMAGISTICECOGRAFIE, CT, IRM, MRCP, SCINTIGRAFIE,

ARTERIOGRAFIE, EDS

Page 58: Patologie Tumorala Hepatica
Page 59: Patologie Tumorala Hepatica
Page 60: Patologie Tumorala Hepatica

T.H. secundare(36)

1Leziune ischemică ficat stâng

1Hiperplazie nodulară focală

2Adenom hepatic

5Hemangiom hepatic

12CHH

Leziuni benigne (21)

10Ca. VB Tumori CBEH (10)

MTS Ca gastric 8

28MTS Ca colo-rectal

2Colangiocarcinom periferic

14Ficat cirotic9Ficat normal

23Ca. Hepatocelular

T.H. primitive (25)

Page 61: Patologie Tumorala Hepatica

1Leziune ischemică ficat stâng

6Ca. VBBisegmentectomie IV-V

3MTS Ca gastric4CHC2Hemangiom6CHH

Sectorectomie laterală stângă II-III (15)

BISEGMENTECTOMII (21)

2Ca. VBHepatectomie transversăIVb, V, VI

3CHC Hepatectomie dreaptă (3)

1Colangiocarcinom periferic

1Hemangiom lob stâng2CHC pe ficat normal

Hepatectomie stângă (5)

HEPATECTOMII MAJORE (10)

Page 62: Patologie Tumorala Hepatica

1colangiocarc. perif.

REZECTII HEPATICE ATIPICE (27)CHC pe ciroză - 7

2CHC

2CHC pe cirozăSeg. VI

1CHC pe ficat normal

4MTSSeg. III

2CHC pe ficat normal

5CHC pe cirozăSeg. V

4MTSSeg. IV

SEGMENTECTOMII (23)

Page 63: Patologie Tumorala Hepatica

254

Adenom hepatic seg. IIIHemangiom perifericMTS cancer colic

REZECTII LAPAROSCOPICE (11)

CHT INTRARTERIALĂ HEPATICĂ (3)CHC + MTS

CHIMIOEMBOLIZARE PRE-OP. (4)

Page 64: Patologie Tumorala Hepatica

Starea generală:

-OMS 1 - 1

-OMS 2 - 17

-OMS 3 - 1

Biologic:

- anemie în 14 cazuri

- trombocitopenie în 15 cazuri

- hipoproteinemie în 8 cazuri

- transaminaze peste 100 UI/l la toţi bolnavii.

alfa-fetoproteina (15 bolnavi) - valori mari

Page 65: Patologie Tumorala Hepatica

Ex. ecografic:- noduli 23 - 86 mm (mărimea medie 56 mm)

- hipoecogeni (într-un singur caz hiperecogen), cu halou în jur

- examen Doppler - bine vascularizaţi

- semne evidente de ciroză

- cu adenopatie în hil sau lombo-aortică.

dr

stg

Nr. 1-3 lez.=14 rez.Nr. 1-6 lez.= TVALocalizare:

Page 66: Patologie Tumorala Hepatica

Ficat cirotic – s. III o form. hipoecogenă 46 x 47 mm.

Ecografie hepatică

Ficat cu str. nodulară – s. IV form. neomogenă 65 x 64 mm.

Page 67: Patologie Tumorala Hepatica

CT cu faza arteriala, portala si tardiva

Toti noduli vizibili macroscopic pe ficatul cirotic sunt CHC

CHC pe ciroza

Faza portala 70 ‘’Faza arteriala 45 ‘’

Page 68: Patologie Tumorala Hepatica

Aspect intraoperator

Ligatura ped vasculobiliari

Hemostaza tranşă argon

Page 69: Patologie Tumorala Hepatica

Hepatectomie atipică cu Ligasure®

Aspect intraoperator

Page 70: Patologie Tumorala Hepatica

Segmentectomie III Tranşa - Tachocomb

Aspect intraoperator

Page 71: Patologie Tumorala Hepatica

Aspect macroscopic - piesă rezecţie

Page 72: Patologie Tumorala Hepatica

Aspect intraoperator

Page 73: Patologie Tumorala Hepatica
Page 74: Patologie Tumorala Hepatica

Aspect intraoperator

Page 75: Patologie Tumorala Hepatica
Page 76: Patologie Tumorala Hepatica

Aspect intraoperator

Page 77: Patologie Tumorala Hepatica

Aspect macroscopic - piesă rezecţie

Page 78: Patologie Tumorala Hepatica

Carcinom hepatocelular trabecular, coloraţie HE, ob. 10

Carcinom hepatocelular trabecular, coloraţie HE:

NR – noduli de regenerare, CHC – carcinom hepatocelular trabecular

Examen histopatologic

Page 79: Patologie Tumorala Hepatica

carc. hepatocelular peomorf, HE, ob.10 - pleomorfism cito-

nuclear marcat, celule multinucleate, mitoza atipice

carc. hepatocelular pseudoglandular, HE, ob. 4

Examen histopatologic

Page 80: Patologie Tumorala Hepatica

carc. hepatocelular, embolie vasculara, detaliu - ob. 10

ciroza hepatica, van Gieson, ob.4, noduli de regenerare,

benzi de fibroza cu inflamatie cr

Examen histopatologic

Page 81: Patologie Tumorala Hepatica

O alternativă la radiofrecvenţă (RF) - termonecroza cu vapori de apă (TVA) - CERMA (termoablaţie)

Produce o temperatură locală între 80 şi 95°C

Avizat de Ministerul Sănătăţii, de Comisia de Etică a U.M.F. „Gr. T. Popa” Iaşi şi cea a Spitalului Universitar „Sf. Spiridon” Iaşi. Bolnavii au fost informaţi clar asupra studiului clinic şi au semnat consimţământul informat. Selecţia bolnavilor s-a efectuat în echipă multidisciplinară.

Două părţi distincte: 1. unitatea centrală 2. un sistem care transmite produsul activ

Page 82: Patologie Tumorala Hepatica

Distrucţia prin hipertermie - o alternativă terapeutică la bolnavii ce nu beneficiază de rezecţia hepatică.

Căi de abord:percutanlaparotomie laparoscopic

Page 83: Patologie Tumorala Hepatica

Ecografie per-operatorie

Page 84: Patologie Tumorala Hepatica

Adenocarcinom hepatic pe ciroză:ecografie per-operatorie

Control termonecrozei

Page 85: Patologie Tumorala Hepatica

Adenocarcinom hepatic pe ciroză:ecografie per-operatorie

Termonecroză incompletă

Page 86: Patologie Tumorala Hepatica

Termonecroză completă

Adenocarcinom hepatic pe ciroză:ecografie per-operatorie

Page 87: Patologie Tumorala Hepatica

T. Elena, 59 aniadenocarcinom de 7x8 cm segm VII-VIII cu invazie diafragm pe ciroză Child B, HTP, splenectomie 1980, tromboză de v. portă, litiază coledociană, litiază renală dr., bronşiectazie, HTA, CIC.

Lap dg, visceroliză, echo per-op, tva 38 ml apa, 705 pulses.

Evol postop: fav, suprv. 14 luni

Page 88: Patologie Tumorala Hepatica
Page 89: Patologie Tumorala Hepatica
Page 90: Patologie Tumorala Hepatica

Eco intraop.

Page 91: Patologie Tumorala Hepatica

Eco intraop.

Page 92: Patologie Tumorala Hepatica
Page 93: Patologie Tumorala Hepatica
Page 94: Patologie Tumorala Hepatica
Page 95: Patologie Tumorala Hepatica
Page 96: Patologie Tumorala Hepatica
Page 97: Patologie Tumorala Hepatica
Page 98: Patologie Tumorala Hepatica

Hepatocarcinom trabecular, multicentric – pre TVA

Page 99: Patologie Tumorala Hepatica

Hepatocarcinom trabecular, multicentric – post TVA

Page 100: Patologie Tumorala Hepatica

Hepatocarcinom trabecular, multicentric – pre şi post TVA (CT)

Page 101: Patologie Tumorala Hepatica

Hepatocarcinom trabecular, multicentric –post TVA (PET)

Page 102: Patologie Tumorala Hepatica

Hepatocarcinom trabecular, multicentric – post TVA (PET)

Page 103: Patologie Tumorala Hepatica

Hepatocarcinom trabecular, multicentric –TVA percutan

Page 104: Patologie Tumorala Hepatica

CHC pe ciroză 3 forme A-P: nodulară unică sau multiplămasivă sau infiltrativă, neîncapsulatăDifuză - noduli multipli răspândiţi în ficatul cirotic.

Page 105: Patologie Tumorala Hepatica

În funcţie de evoluţia tumorii, se descriu trei tipuri: CHC cu creştere rapidă (cresc de la 1 la 3 cm în 4,6 luni), CHC cu creştere medie CHC cu creştere lentă (cresc de la 1 la 10 cm în 9 luni - 10 ani)

Am înregistrat un caz cu evoluţie de 7 ani.

Page 106: Patologie Tumorala Hepatica

Diagnostic

Bilanţul preterapeutic – dg. carcinom hepatocelular, stadiul tumoral (extensie hepatică şi/sau extrahepatică), etiologiei cirozei, grinsuficienţei hepatice, HTP.

Page 107: Patologie Tumorala Hepatica

Conferinţa consens Barcelona din 2000:

În abs dovezi histo, dg CHC pe ciroză se stab pe baza rezult. concordante a două explorări imagistice care identifică o leziune > 2 cm, hipervascularizată în timpul arterial sau pe baza unui ex. imagistic concludent, asociat cu un nivel al alfa-fetoproteinei peste 400 ng/ml.

Pledează în favoarea CHC prezenţa unor factori de risc: sexul masculin, vârsta peste 50 ani, seroconversia virală C

Page 108: Patologie Tumorala Hepatica

Eco detectează noduli 1-2 cm, greu de diferenţiat de un macronodul de regenerare, focar steatozic.

Ex. CT spiral şi IRM au sensibilitate şi specificitate ↑

Page 109: Patologie Tumorala Hepatica

Pentru evaluarea cirozei:

-Clasificarea Child-Pugh

-EDS - varicelor esofagiene

-Stadializarea Okuda

Page 110: Patologie Tumorala Hepatica

Clasificarea Child-Pugh

Page 111: Patologie Tumorala Hepatica

Stadializarea Okuda în carcinomul hepatocelular pe ciroză

3 sau 4 criterii pozitiveIII

1 criteriu sau 2 criterii pozitiveII

(-)(-)(-)(-)I

<3 mg/l(-)

≥3 mg/l(+)

>3 g/dl(-)

≤3 g/dl(+)

Nu(-)

Da(+)

< 50%(-)

≥ 50%(+)

BilirubinemieAlbuminemieAscităMărimea tumorii% parenchim hepatic afectat

StadiuOkuda

Page 112: Patologie Tumorala Hepatica

CHC pe ciroză – 3 forme:

- limitată – nodul < 5 cm, 1-3 noduli de 1-3 cm Child A

- intermediară – >3 noduli de 3-5 cm sau 1 nodul > 5 cm

- avansată – noduli multipli, nodul unic voluminos, metastaze extrahepatice, stadiul Okuda III şi ciroză Child C

Page 113: Patologie Tumorala Hepatica

Strategia terapeutică:

ciroza hepatică

carcinomul hepatocelular

Page 114: Patologie Tumorala Hepatica

Rezecţia hepatică

nodul tumoral unic cu diametru până la 5 cm 1-3 noduli cu diametru de până la 3 cm (forma limitată) bolnavi cu ciroză Child A, fără HPT

Îndepărtarea în totalitate a ţesutului tumoral, sub control ecografic intraop şi prezervarea unui parenchim hepatic

suficient, care să evite insuficienţa hepatică postop

Page 115: Patologie Tumorala Hepatica

Rata de rezecabilitate a CHC pe ciroză: 9 - 20% în ţările occidentale 30-60% în ţările asiatice

Rezecţia hepatică

Rezecţie economică, cu margine de securitate de 1 cm în jurul tumorii, se vor evita clampajele prelungite limitând

ischemia şi se va minimaliza traumatismul operator.

Page 116: Patologie Tumorala Hepatica

Rezecţia hepatică

Laparoscopică, pe cazuri selecţionate, evită complicaţiile parietale, unele cu potenţial grav (infecţia,

evisceraţia, fistula ascitică).

Indicaţii: Tumori < 10 cm Leziunile tumorale situate în segmentele laparoscopice

Page 117: Patologie Tumorala Hepatica

complicaţii intraoperatorii:

- hemoragiacomplicaţii postoperatorii:

- insuficienţa hepatică (2 cazuri)

- ascita

- infecţia

Rezecţia hepatică

Page 118: Patologie Tumorala Hepatica

Mortalitate postop: 3-20% (medie-8%)

Rezecţia hepatică

Supravieţuire globală 5 ani: 30%-50%

Recidivele sau apariţia unor noi focare de CHC pe ciroză se semnalează în primii doi ani. Recidivele pot fi accesibile unor noi rezecţii, dar, de obicei, se pretează la metode de necroză locală (RF,TVA).

Page 119: Patologie Tumorala Hepatica

Tratamentul ideal în CHC pe ciroză îl reprezintă transplantul hepatic.

Indicaţii : forme limitate sau intermediare.

CI specifice (vârsta peste 65 ani, terenul, tipul de ciroză, replicare virală necontrolată)

Supravieţuirea la 5 ani - 80%

Rata recidivelor - 15%.

Page 120: Patologie Tumorala Hepatica

TRANSPLANT HEPATIC

Page 121: Patologie Tumorala Hepatica

Transplantul ridică următoarele probleme:

1) scăderea apărării antitumorale posttransplant, care poate stimula microfocare carcinomatoase extrahepatice

2) penuria de organe - perioada de aşteptare lungă, 50% dintre sunt excluşi după un an de pe listă;

3) grefa de la donatori vii permite reducerea riscului evolutiv

4) incidenţa crescută a apariţiei tumorii hepatice pe grefon sub 2 ani de la transplant.

Page 122: Patologie Tumorala Hepatica

Tehnici de distrucţie locală

Alcoolizare Crioablaţie Radiofrecvenţă Termonecroza cu vapori de apă Chemoembolizarea

Page 123: Patologie Tumorala Hepatica

Radiofrecvenţa

Abord percutan, sub anestezie locală, laparoscopic sau laparotomie.

Avantajele abordului chir.: poate detecta în 12% din cazuri leziuni extrahepatice necunoscute şi în până la 33% din cazuri alte leziuni hepatice nedecelate preop.

Page 124: Patologie Tumorala Hepatica

Contraindicaţiile metodei:Tulburările de coagulare AscităCiroză Child CMetastaze extrahepaticeInvazie sau tromboză portalăDilatarea căilor biliare intrahepaticeTumori situate subcapsular, în vecinătatea colecistului sau a elementelor hilare

Radiofrecvenţa

Page 125: Patologie Tumorala Hepatica

Complicaţii minime (9,5%):

- dureri, greţuri, febră

Complicaţiile severe (rare, 2%) : - infecţioase (colec. acută, angiocolită, abces hepatic)

- hemoragice (hemoperitoneu, hemobilie, hemotorax)

- însămânţarea traiectului de puncţie

Radiofrecvenţa

Page 126: Patologie Tumorala Hepatica

Alte metode de distrucţie focalizată prin hipertermie (laser YAG, microunde)

– rezultate în curs de evaluare

Page 127: Patologie Tumorala Hepatica

Chemoembolizarea

Indicaţii: Okuda I sau Okuda II, Child A sau Child B Recidivele tumorale inoperabile după rezecţie

Page 128: Patologie Tumorala Hepatica

Contraindicaţiile :Child C, cu ascită, icter, tromboză portală, fistulă arterio-portală, şunt porto-cav spontan sau chirurgical, trombocitopenie, metastaze extrahepatice, ateromatoză

Complicaţiile: colecistita acută, insuficienţa hepatică, insuficienţa renală, abcesul hepatic.

Chemoembolizarea

Page 129: Patologie Tumorala Hepatica

Supravieţuirea - la 3 ani se ameliorează după chemoembolizare

Mortalitatea - 4%

Chemoembolizarea

Page 130: Patologie Tumorala Hepatica

Pentru a decide atitudinea terapeutică, se vor lua în calcul trei elemente :

pacientul – scorul OMS, vârsta, antecedentele, terenul cardiovascular;

ciroza – etiologia, stadiul Child-Pugh, hipertensiunea portală;

forma tumorală – limitată, intermediară, avansată.

Page 131: Patologie Tumorala Hepatica

Tumoră care afectează peste 50% din parenchimul hepatic Okuda III, cu metastaze extrahepatice Tromboză tumorală portală bolnav vârstnic, cu stare generală alterată (indice OMS 3-4)

Tratament medical, simptomatic.

Formă depăşită

Page 132: Patologie Tumorala Hepatica

Bolnav cu stare generală bună (indice OMS ≤ 2) Tumoră unică sub 5 cm diametru 1-3 tumori până la 3 cm Clasa Child A

Rezecţia hepatică sau transplantul

Forme localizate

Page 133: Patologie Tumorala Hepatica

În formele tumorale intermediare (mai mult de 3 tumori, cu diametru peste 5 cm)

Ciroză Child C – transplant, după un tratament neoadjuvant sau medicamentos

Ciroză Child A (cu restricţie şi ciroza Child B) – chemoembolizarea, iar în caz de răspuns se va face reevaluarea în vederea unui tratament cu viză curativă (transplant, rezecţie, distrucţie focalizată)

Page 134: Patologie Tumorala Hepatica

Carcinomul hepatocelular dezvoltat pe ciroză are o incidenţă în creştere

Programele de depistare activă permit diagnosticul tumorilor în stadii precoce

Bilanţul preterapeutic trebuie să evalueze terenul (scorul OMS), stadiul tumoral (scala Okuda), gradul insuficienţei hepatocelulare şi al HTP (clasa Child-Pugh).

Page 135: Patologie Tumorala Hepatica

Transplantul hepatic reprezintă cea mai bună metodă terapeutică, ideală în formele limitate.

Dacă transplantul hepatic nu se poate realiza, este indicată rezecţia hepatică, dacă funcţia hepatocelulară o permite.

Dacă rezecţia este imposibilă, se apelează la o metodă de distrucţie focală.

Page 136: Patologie Tumorala Hepatica

Cele mai bune rezultate la distanţă în CHC pe ciroză în stadii limitate le obţine rezecţia hepatică, chiar iterativă, asociată cu tratament neoadjuvant sau adjuvant (chemoembolizare) completat de met. de distrucţie focală. Se preferă rezecţii hepatice atipice, parcimonioase, uneori iterative, pentru conservarea a cât mai mult parenchim hepatic.

Page 137: Patologie Tumorala Hepatica

5.Tumori maligne5.Tumori maligne

Cancer secundarCancer secundar::FrecvFrecv. MTS din tub digestiv: colorectal, gastric, . MTS din tub digestiv: colorectal, gastric,

intestinal, pancreas;intestinal, pancreas;Mai Mai rarrar: uter, pulmon, s: uter, pulmon, sâân, tiroidn, tiroidăă, rinichi., rinichi.Melanom malign ; triada Melanom malign ; triada VillaretVillaret: ochi de sticl: ochi de sticlăă, ,

hepatomegalie, melanurie.hepatomegalie, melanurie.

Dg. EchoDg. Echo: multipli noduli, caracteristici (halou).: multipli noduli, caracteristici (halou).Biologic:Biologic:VSH,VSH, alfaFP,alfaFP, gamaGTP: gamaGTP: crescute.crescute.

Page 138: Patologie Tumorala Hepatica

metastaza de metastaza de ADK colic ADK colic

CT avt inj

CT 70 ‘’

CT 70 ‘’

Page 139: Patologie Tumorala Hepatica

CT spiral: MTS hepatice

Page 140: Patologie Tumorala Hepatica

metastaza de metastaza de adenocarcinom adenocarcinom coliccolic

T1 gado

T1 gado

T1 gado 7 ’

T1 gado 30 min dupa IV

Page 141: Patologie Tumorala Hepatica

metastaza de metastaza de adenocarcinomadenocarcinom neuroendocrin

T1 gado 2’

T1 gado 40 ‘’

T1 gado 30 ‘

T2

CT avt inj CT 50 ‘’

Page 142: Patologie Tumorala Hepatica

5.Tumori maligne5.Tumori maligne

Cancer secundar:Cancer secundar:

TratamentTratament: agresivitatea chirurgical: agresivitatea chirurgicalăă -> -> x2 supraviex2 supravieţţuirea (t. primaruirea (t. primarăă secret secretăă f. f. de crede creşştere pt. MTS);tere pt. MTS);-- rezecţia rezecţia t.primare -> supravie t.primare -> supravieţţuire: uire:

1 an;1 an;-- rezecţia rezecţia MTS + chimioterapie: 2 ani MTS + chimioterapie: 2 ani

Page 143: Patologie Tumorala Hepatica
Page 144: Patologie Tumorala Hepatica
Page 145: Patologie Tumorala Hepatica
Page 146: Patologie Tumorala Hepatica
Page 147: Patologie Tumorala Hepatica
Page 148: Patologie Tumorala Hepatica
Page 149: Patologie Tumorala Hepatica
Page 150: Patologie Tumorala Hepatica
Page 151: Patologie Tumorala Hepatica
Page 152: Patologie Tumorala Hepatica
Page 153: Patologie Tumorala Hepatica

PacientPacient T.G.T.G., 63 ani

mediu mediu urbanurban 0I, Rh pozitiv0I, Rh pozitiv

Page 154: Patologie Tumorala Hepatica

● durere în hipocondrul drept● astenie● scădere ponderală● fatigabilitate

Page 155: Patologie Tumorala Hepatica

● 1999 hernie de disc L4-L5 operată

● 2001 ruptură menisc genunchi stâng operat

● 2004 ruptură menisc genunchi drept operat (accident rutier)

Page 156: Patologie Tumorala Hepatica

nov. 2003 neoplasm colon transvers 1/3 stângă T3N0MX operat (St. Joseph Hospital, Chicago) – hemicolectomie stângă urmată de colostomie terminală pe transversul drept;

A - adenocarcinom ulcerat infiltrativ moderat diferenţiat,

extins până la seroasă (masă tumorală de 3,2 cm) B - adenocarcinom bine diferenţiat extins până la

musculara proprie, în jurul unui adenom tubulovilos, aflat la 1,6 cm proximal de masa tumorală

C - marginile proximală şi distală de rezecţie sunt libere D -10 ggl fără invazie tumorală

Page 157: Patologie Tumorala Hepatica

ian. 2004 rezecţie endoscopică polip colon transvers

– Adenom tubular

febr. 2004 repunerea în circuit a tranzitului, anastomoză colo-colică termino-terminală

Page 158: Patologie Tumorala Hepatica

● Ian. 2005 - Metastază hepatică segm VII. ● 3 şedinţe de chimioterapie – 5 FU+acid folinic● iul. 2005 - Termonecroza metastazei unice de 4/5 cm situată la

limita dintre segm VII/VIII în imediata vecinătate a venei suprahepatice drepte.

Page 159: Patologie Tumorala Hepatica

Aspect ecografic Aspect ecografic pre şi pre şi postoperatorpostoperator

La nivelul segm VII hepatic se evidenţiază o formaţiune cu densitate lichidiană crescută, subcaplsură, cu dimens de aprox 7/4/6,5 cm (transversal/antero-posterior/cranio-caudal) cu contur neregulat, imprecis, relativ omogenă, cloazonată în porţiunea inferioară, ce nu-şi creşte densitatea după adm subs de contrast (aspect de termonecroză).

Page 160: Patologie Tumorala Hepatica

Bolnav operat pentru neoplasm colon descendent în 2004, diagnosticat cu metastază hepatică în 2005 şi care a fost termonecrozată, prezintă de 2 luni durere în hipocondrul drept, astenie, fatigabilitate.

de 2 săptămâni simptomatologia s-a accentuat, apare scăderea ponderală (5 kg/1 lună)

Page 161: Patologie Tumorala Hepatica

● Bolnav normoponderal (T=180cm, G=80 Kg)

●TA= 140/100 mmHg

● Cicatrici postoperatorii de aspect normal

● Abdomen dureros la palpare în hipocondrul drept

Page 162: Patologie Tumorala Hepatica

020406080

100120140160180200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

TERMONECROZĂ

CHT

Dinamica ACE

CHT

CLICK

Page 163: Patologie Tumorala Hepatica

Ecografia abdominalăEcografia abdominală

Ficat dimensiuni obisnuite, contine in segm VIII o Ficat dimensiuni obisnuite, contine in segm VIII o formatiune hipercogenă de 7/5 cm, cu halouformatiune hipercogenă de 7/5 cm, cu halou

Page 164: Patologie Tumorala Hepatica

CT

Ficat cu dimensiuni crescute LDH=17 cm, LSH=7 cm (diam Ficat cu dimensiuni crescute LDH=17 cm, LSH=7 cm (diam antero-post), prezinta la limita segm. VII-VIII o imagine antero-post), prezinta la limita segm. VII-VIII o imagine

hipodensa, hipofixanta discret neomogena, cu dimensiunile hipodensa, hipofixanta discret neomogena, cu dimensiunile de 4/3,8/2 cm (diam antero-post/transversal/cranio-caudal), de 4/3,8/2 cm (diam antero-post/transversal/cranio-caudal),

relativ bine delimitata relativ bine delimitata

Page 165: Patologie Tumorala Hepatica

IRM

Leziune in segmentul VIII cu diam maximal de 4,6 cmLeziune in segmentul VIII cu diam maximal de 4,6 cm

Page 166: Patologie Tumorala Hepatica

PET scan

Leziune in lobul drept hepatic cu diam. peste 4 cmLeziune in lobul drept hepatic cu diam. peste 4 cm

Page 167: Patologie Tumorala Hepatica

MTS hepatică în segm VIII Neoplasm colon transvers operat Sindrom aderenţial postoperator HTA

Page 168: Patologie Tumorala Hepatica

Bisegmentectomie VII-VIII, excizie parţială de diafragm drept

Ecografie intraoperatorie

Page 169: Patologie Tumorala Hepatica

Bisegmentectomie VII-VIII

Identificarea şi ligaturarea venei suprahepatice drepte

Page 170: Patologie Tumorala Hepatica

Bisegmentectomie VII-VIII

Bisegmentectomie VII-VIII prin digitoclazie

Page 171: Patologie Tumorala Hepatica

Bisegmentectomie VII-VIII

Hemostază cu laser Argon a tranşei de secţiune

Page 172: Patologie Tumorala Hepatica

Aspect macroscopic al metastazei hepatice

Page 173: Patologie Tumorala Hepatica

Cum trebuie urmărit postoperator acest bolnav pentru a descoperi în timp o eventuală recidivă?

La fiecare 3 luni pentru primii 2 ani prin radiografie toracică, ecografie abdominală, CT scan şi IRM hepatic, colonoscopie la 3 ani, dozarea ACE

Page 174: Patologie Tumorala Hepatica

MTS hepatice

Page 175: Patologie Tumorala Hepatica

CHIMIOTERAPIE CHIMIOTERAPIE NANOPARTICULE IN SITUNANOPARTICULE IN SITU

Page 176: Patologie Tumorala Hepatica
Page 177: Patologie Tumorala Hepatica

MI-A BĂTUT LA UŞĂ PRIMĂVARA....

Page 178: Patologie Tumorala Hepatica

"Oricât de lungă este iarna, primăvara îi va urma sigur."

Page 179: Patologie Tumorala Hepatica

"Primăvara este atunci când simţi că ai chef să fluieri chiar dacă ai un pantof plin de noroi."

Page 180: Patologie Tumorala Hepatica

"Iubesc primăvara oriunde, dar dacă aş putea alege, aş întâmpina-o mereu în grădină!"

Page 181: Patologie Tumorala Hepatica

"Vara este în capul meu, dar eterna primăvară este în inima mea."

Page 182: Patologie Tumorala Hepatica

"Primăvara este prima dată recunoscută de

plante şi apoi de oameni."

Page 183: Patologie Tumorala Hepatica

"Dacă ar fi să-mi trăiesc încă o dată viaţa,

aş începe primăvara devreme şi aş sta

aşa până târziu în toamnă când frunzele cad."

Page 184: Patologie Tumorala Hepatica

"Florile sunt cel mai frumos lucru pe care l-a creat Dumnezeu dar a uitat să le dea şi suflet."

Page 185: Patologie Tumorala Hepatica

"Primăvara este o reflexie a grădinii sufletului nostru."

Page 186: Patologie Tumorala Hepatica

"Primăvara îşi face propria declaraţie, atât de tare şi de clar, încât grădinarul pare să fie doar unul dintre multele ei instrumente, şi nu compozitorul."

Page 187: Patologie Tumorala Hepatica

“ Cine poate să reziste sentimentului de bucurie şi de fericire de care eşti animat atunci când participi la renaşterea naturii?"

Page 188: Patologie Tumorala Hepatica

"Prefer să am mai degrabă trandafiri în grădină decât pe masă."

Page 189: Patologie Tumorala Hepatica

"Oricât de bătrâni am fi, întotdeauna vom aştepta cu nerăbdare primăvara.”

Page 190: Patologie Tumorala Hepatica

"Când timpul este pregătit pentru anumite evenimente,

acestea apar în diferite locuri sub forma violetelor care ies

la lumină să întâmpine venirea primăverii."

Page 191: Patologie Tumorala Hepatica

“ Unde înfloresc florile există şi speranţă."

Page 192: Patologie Tumorala Hepatica

"Primăvara nu ar fi primăvară fără cântecul păsărelelor."

Page 193: Patologie Tumorala Hepatica

VĂ DORESC O PRIMĂVARĂ SENINĂ ŞI PLINĂ DE BUCURII !