Pamantul Planeta Albastra

download Pamantul Planeta Albastra

of 11

Transcript of Pamantul Planeta Albastra

 • 8/18/2019 Pamantul Planeta Albastra

  1/11

  GRĂDINIŢA CU ORAR PRELUNGIT NR. 33Constanţa, Str. Prelungirea Liliacului Nr. 12

  Telefon 0341 44 00 [email protected]!

  PROIECT TEMATIC

    Constanţa " a#rilie 2013

 • 8/18/2019 Pamantul Planeta Albastra

  2/11

  T$%& &N'&L( )$ ST')*'+ C'% & -ST/$ST$ * & -* P$ P(%NTP5*$CT T$%&T*C+ „PĂMÂNTUL, PLANETA ALBASTRĂ”65'P& %&5$ 7'%87'%)'5&T& + 1 S(PT(%N(

  ARGUMENT  Să privim încă odată pământul acesta drag, pe care foşnesc plopii şi

  cântă ciocârlia, şi să-i arătăm mai mult ca oricând, dragostea noastră. Să-i privim munţii şi păsările în noua lumină ce s-a deschis asupra lui, şi să-l învăluim într-o dragoste nouă, mai adâncă şi mai fierbinte.” 96eo :og;a<

    Co#iii din gru#a !are sunt fascinaţi de lu!ea de dincolo de al=astru+sateliţi, #lanete, stele, !eteoriţi. >?i doresc s cunoasc ele!ente

  co!#onente ale 'niAersului 9#lanete, Soare ?i stele, sateliţi naturali ?iartificiali ai P!Bntului, !eteoriţi, galaii, co!ete, #raf cos!ic, etc

 • 8/18/2019 Pamantul Planeta Albastra

  3/11

  o S nu!ere de la 1 la 10 recunoscBnd gru#ele cu 1810 o=iecte ?i cifrele cores#un;toareFo S efectue;e o#eraţii de adunare ?i scdere cu 182 unitţi, Dn li!itele 1810Fo S co!#una, desco!#una in li!itele 1810, identificand #o;iţia unui o=iect Dntr8un ?ir utili;Bnd

  nu!eralul ordinal.o S cunoasc unele ele!ente co!#onente ale lu!ii DnconEurtoare, ca #arte integrant a

  !ediului, #recu! ?i interde#endenţa dintre ele.o S recunoasc ?i s descrie Aer=al ?i/sau grafic anu!ite ele!ente ale 'niAersului8#lanetei

  Pa!ant, #e =a;a unor e#eriente #ro#rii.o S cunoasc ele!ente co!#onente ale !asurarii ti!#ului+ora, ;iua, ;ilele sa#ta!anii, luni

  anului, anoti!#urile, succesiunea anoti!#urilor #o;iţionBnd ele!entul u!an ca #arteintegrant a !ediului.

  o S recunoasc ?i s descrie Aer=al anu!ite sci!=ri ?i transfor!ri din !ediul a#ro#iat.o S co!unice idei, i!#resii #e =a;a celor o=serAate.o S !anifeste dis#oni=ilitate Dn a #artici#a la acţiuni de DngriEire ?i #roteEare a !ediului,

  a#licBnd cuno?tinţele do=Bndite.

  o S a#lice nor!e de co!#ortare s#ecifice asigurrii sntţii ?i #rotecţiei o!ului ?i naturii.

  )o!eniul Om "i -$#i)+'+)+o S identifice9?i s descrie< ele!ente s#ecifice 'niAersului 8Pa!antului+ Soare, stele, #lanete,

  sateliti naturali si artificiali, !eteoriti, co!ete etc.o S triasc Dn relaţiile cu cei din Eur stri afectiAe, s !anifeste #rietenie, toleranţ, ar!onie.o S e#ri!e #ro#riile o#inii si senti!ente des#re trecerea ti!#ului in cei 3 ani de gradinita.o S reali;e;e lucrri #ractice ins#irate din natur ?i Aiaţa cotidian AalorificBnd de#rinderile de

  lucru Dnsu?ite.o S se ra#orte;e la !ediul DnconEurtor contri=uind la D!=ogţirea acestuia #rin lucrrile

   #ersonale.)o!eniul E-+)+i# "i #()'+i:o S desco#ere lu!ea DnconEurtoare cu aEutorul au;uluiFo S intone;e cBntece #entru co#iiFo S asocie;e !i?crile sugerate de tetul cBntecului cu rit!ul acestuiaFo S o=ţin efecte #lastice, for!e s#ontane ?i ela=orate #rin tenici s#ecifice #icturiiFo S co!#un Dn !od original ?i #ersonal s#aţiul #lasticF

  )o!eniul  P-i/$m$+(i#:o S cunoasc ?i s a#lice regulile de igien referitoare la igiena eci#a!entuluiFo S8?i for!e;e o ţinut cor#oral corectFo S #ercea# co!#onentele s#aţio8te!#orale.

    RESURSE

  PROCEDURALE:

  %etode de inAţare #rin coo#erare 9inAţarea #rin desco#erire, =rainstor!ing8ul< o=serAaţia,conAersaţia euristic, e#licaţia, de!onstraţia, eeciţiul, Eocul.

  MATERIALE

    &tlas geografic, enciclo#edii #entru co#ii, glo=ul #!Bntesc, setul &r=orele lu!ii, i!agini ?iinfor!aţii de #e net des#re Siste!ul solar, #lan?e &2 des#re #o;iţionarea #lanetelor faţ de soare,

 • 8/18/2019 Pamantul Planeta Albastra

  4/11

  %icul #rinţ9 ))

 • 8/18/2019 Pamantul Planeta Albastra

  5/11

  8!asini si racete 9necesarede#lasarii in ti!#< o!uletilego

  a#arat de fotografiat, arti sicalendare9desenate

 • 8/18/2019 Pamantul Planeta Albastra

  6/11

  o tt#+//GGG.astro8urseanu.ro/#re;entare.t!l

  arta #roiectului „P!m8&+%2, 12'&)+' '2'-+(!” 

  Siste!ul solar+ cor#uri ceresti8 co!ete, asteroi;i,!eteoriti, sateliti naturali 8Luna,Soarele8stele9for!a, !ari!e,ase;are

 • 8/18/2019 Pamantul Planeta Albastra

  7/11

  8 factori nociAi de #oluare+ ga;e, defrisare ecesiAa, =raconaE, aruncare de deseuri,ra;=oaie etc.

   

  S+im'i 1!(i&i,

    C$1iii 0i& 6(%1' m'() -%&+ 7'-#i&'i 0) „2%m)' 0) 0i$2$0) '2'-+(%”: -'+)2ii, 12'&)+), -+)2), m)+)$(ii.  5"i 0$()-# -! #%&$'-#! )2)m)&+) #$m1$&)&+) '2) U&i)(-%2%i12'&)+), S$'() "i -+)2), -'+)2ii &'+%('2i "i '(+i7i#i'2i 'iP!m8&+%2%i, m)+)$(i+i, 6'2';ii, #$m)+), 1('7 #$-mi#, )+#'+), #$&)(-'ii

  )%(i-+i#), );1)(im)&+), 1$)-+i(i, >$#%(i , '-+7)2 =+ #$1iii -!9"i =m$6!)'-#! #'2i+'+i "i #'&+i+'+i #%&$"+i&)2) 0)-1() '#)-+-%i)#+.  5& '#)-+ -)&-, ')m &)$i) 0) -1(i>i&%2 0%m&)'$'-+(! "i  !(%6!m, -! 0i-#%+'i #% #$1iii 0)-1() '#)-+ -%i)#+, -! 2) 0'ii&7$(m'ii #$()#+), 1) #'() -! 2) =m1!(+!")'-#! "i #)2$(2'2i #$1ii0i& 6(%1!, #8+ "i m'+)(i'2)2) #'() -! 7i) '0%-) 0) #$1iii0%m&'$'-+(! 2' 6(!0i&i!: 2%1!, +)2)-#$1>%#!(i)

 • 8/18/2019 Pamantul Planeta Albastra

  8/11

  4'((. D) '-)m)&)' ! #)()m -1(i>i&%2 1)&+(% ' ()'2i' $ ii+! 2'P2'&)+'(i%.

  V! m%2%mim 1)&+(% =&)2)6)() "i '>%+$(@ C$1iii 6(%1)i ZUM9ZUM "i )0%#'+$'()2)

   TEMA ANUALĂ DE STUDIU+ CUM A FOSTESTE *I VA FI PE PĂMÂNT”PROIECT TEMATIC+ „PĂMÂNTUL, PLANETA ALBASTRĂ”

  P5*$CT&5$ C&L$N)&5*ST*C(

  Zi%' D'+'A#+ii+!i 0) =&!'() +%(' I

  L%&i.H

  ADP: >ntBlnirea de di!ineaţ+ Ce este 'niAersul  >nAţ s #roteEe; #laneta  Calendarul ;ilei

  O1i$&'2+ 6i!nastic rit!ic A#+ii+'+) i&+)6('+!: „C ! 2! +$( 1(i&+() -+)2)”  ALA: Bi2i$+)#!+ Citi! i!agini P!Bntul Dntre alte #lanete

  C$&-+(%#ii+ NaAete s#aţiale4$# 0) ($2+ „)e8a cos!onauţii

  4$#+ R Pa?i #e Lun i!itarea !ersului cos!onauţilor  ADE 9)LC, )P%ntBlnirea de di!ineaţ+ :un di!ineaţa, e#loratorilor>nAţ s #roteEe; #laneta

  Calendarul ;ilei9anoti!#, data, starea Are!ii, #re;enţa

 • 8/18/2019 Pamantul Planeta Albastra

  9/11

   A#+ii+'+) i&+)6('+!: „Mi#ii #$-m$&'%+i” ALA:Bi2i$+)#!+ Curio;itţi des#re #lanete8 citire de i!agini din crţiaduse de co#ii  *+ii&!+ ,,Siste!ul Solar9))8 #re;entare ##t<ADE: ), )S+

  H5e;olA! #ro=le!e Confectie+5aceta

  i;it la P2'&)+'(i%

  4$i K.H

  ADP:  >ntBlnirea de di!ineaţ+ )e ce tre=uie s aAe! griE de P!Bnt Calendarul ;ilei

    O1i$&'2+ -ante;ie ?i culoareA#+ii+'+) i&+)6('+!: S#(i-$'() 0i& C$-m$-ALA: Bi2i$+)#!+ Cad asteroi;i9Co!=inaţii de linii+ linia frBnt, cur=descis/Dncis<

  *+ii&!: Cu! au aEuns oa!enii #e Lun  4$# 0) m'-!: Pu;;le9reconstituire 6lo=ul #!Bntesc

 • 8/18/2019 Pamantul Planeta Albastra

  10/11

  M'(ţi

  .H

  ADP+ >nAţ s #roteEe; #laneta  Cos!onauţi, nu uitaţi, !Bnuţele s le s#laţi8de#rinderea de a ses#la #e !Bini Dnainte ?i du# !asALA+ *+ii&!+ Soarele8#rietenul nostru

  A(+!+ +HNoa#te Dnstelat8a#licaţie

  4$# 0i-+('#+i + %i?carea #lanetelorADE+ 'ite iar !8ai Dntre=at de asile 6. Po# 8!e!ori;are

  Mi)(#%(iJ.H

  ADP+ >nAţ s #roteEe; #lanetaCos!onauţi, nu uitaţi, !Bnuţele s le s#laţi8de#rinderea de a se

  s#la #e !Bini Dnainte ?i du# !asALA+ Bi2i$+)#'+ Cu! se for!ea; ;iua ?i noa#tea8 conAor=ire

  reau s ?tiu 9%V!o<A(+!+ Luna ?i cerul Dnstelat 8#ictur

  4$#: „Cos!onauţii urc Dn naAetele s#aţiale eerciţii de cţrare ADE+ 7=orul %eri?orului #e Lun, du#a . 5osin 8 #oAestirea educatoarei

  4$i

  K.H

  ADP: >nAţ s #roteEe; #laneta  Cos!onauţi, nu uitaţi, !Bnuţele s le s#laţi8de#rinderea de a ses#la #e !Bini Dnainte ?i du# !asALA: *+ii&!+ Nu!ere #are ?i nu!ere i!#are  A(+!: „5acete 9!odelaE, a#licaţie<4$# 0) mi"#'()+ Sri de #e ra!#a racetei8 sritura Dn adBnci!eADE: Planeta &l=astr sufer 9))8#re;entare ##t<Ioc de actiAi;are a Aoca=ularului+ H6se?te ri!a

  Vi&)(i

  .H

  ADP: >nAţ s #roteEe; #laneta  Cos!onauţi, nu uitaţi, !Bnuţele s le s#laţi8de#rinderea de a se

  s#la #e !Bini Dnainte ?i du# !asALA: C$&-+(%#ii+ Siste!ul solar 9#ione;e<  Bi2i$+)#!+ „Sto# #olurii” " citire de i!agini 4$# 0) '+)&ţi) " 7=oar, ;=oarADE: S.0.S. P1%234568-i?e indiAidualeConcurs de #roAer=e ?i gicitori %ic de tot Dntr8un 'niAers gigantic

   

 • 8/18/2019 Pamantul Planeta Albastra

  11/11