Pag. 1 - lei- Credite bugetare Angajamente Credite de ......Credite bugetare initiale definitive...

23
- lei- 1 Pag. Denumire indicator A B 1 Capi- tol Sub- capi- tol Pa- graf ra- Gru- / Titlu pa Ar- ti- col Ali- ne- at Credite bugetare initiale definitive Plati efectuate CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 3 2 Angajamente bugetare Angajamente legale 4 5 Angajamente legale de platit 7=5-6 Cheltuieli efective 8 Credite de angajament 6 5002 TOTAL CHELTUIELI 152.168.700 231.499.300 250.897.670 171.152.697 213.855.633 65.502.711 156.197.394 148.352.922 5100 02 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 902.000 13.064.000 13.214.640 9.416.765 9.416.765 107.947 12.189.129 9.308.818 5102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 902.000 11.689.000 11.839.640 8.549.992 8.549.992 107.947 11.322.356 8.442.045 01 Autoritati executive si legislative 902.000 11.689.000 11.839.640 8.549.992 8.549.992 107.947 11.322.356 8.442.045 03 Autoritati executive 902.000 11.689.000 11.839.640 8.549.992 8.549.992 107.947 11.322.356 8.442.045 5402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 1.125.000 1.125.000 616.773 616.773 616.773 616.773 05 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 500.000 100.000 10 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 625.000 625.000 616.773 616.773 616.773 616.773 50 Alte servicii publice generale 400.000 5602 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 06 Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor pentru protectia copilului 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 6000 02 Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 1.380.000 1.380.000 665.844 665.844 58.794 657.186 607.050 6002 APARARE 560.000 560.000 258.211 258.211 252.920 258.211 02 Aparare nationala 560.000 560.000 258.211 258.211 252.920 258.211 6102 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 820.000 820.000 407.633 407.633 58.794 404.266 348.839 05 Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 820.000 820.000 407.633 407.633 58.794 404.266 348.839 6500 02 Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 140.471.700 193.241.000 210.729.300 139.758.028 149.957.010 32.225.968 76.520.802 117.731.042 6502 INVATAMANT 13.538.000 13.328.000 13.311.388 13.311.388 64.654 13.171.014 13.246.734 03 Invatamant prescolar si primar 4.522.000 4.649.400 4.648.932 4.648.932 35.318 4.549.599 4.613.614 01 Invatamant prescolar 1.708.000 1.722.000 1.721.532 1.721.532 15.397 1.700.509 1.706.135

Transcript of Pag. 1 - lei- Credite bugetare Angajamente Credite de ......Credite bugetare initiale definitive...

- lei- 1Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8

Credite de angajament

6

5002 TOTAL CHELTUIELI 152.168.700 231.499.300 250.897.670 171.152.697 213.855.633 65.502.711 156.197.394 148.352.922

5100 02 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 902.000 13.064.000 13.214.640 9.416.765 9.416.765 107.947 12.189.129 9.308.818

5102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 902.000 11.689.000 11.839.640 8.549.992 8.549.992 107.947 11.322.356 8.442.045

01 Autoritati executive si legislative 902.000 11.689.000 11.839.640 8.549.992 8.549.992 107.947 11.322.356 8.442.045

03 Autoritati executive 902.000 11.689.000 11.839.640 8.549.992 8.549.992 107.947 11.322.356 8.442.045

5402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 1.125.000 1.125.000 616.773 616.773 616.773 616.773

05 Fond de rezerva bugetara la dispozitia

autoritatilor locale 500.000 100.000

10 Servicii publice comunitare de

evidenta a persoanelor 625.000 625.000 616.773 616.773 616.773 616.773

50 Alte servicii publice generale 400.000

5602 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL

DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000

06 Transferuri din bugetele consiliilor

judetene pentru finantarea centrelor

pentru protectia copilului 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000

6000 02 Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANTA NATIONALA 1.380.000 1.380.000 665.844 665.844 58.794 657.186 607.050

6002 APARARE 560.000 560.000 258.211 258.211 252.920 258.211

02 Aparare nationala 560.000 560.000 258.211 258.211 252.920 258.211

6102 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 820.000 820.000 407.633 407.633 58.794 404.266 348.839

05 Protectie civila si protectia contra

incendiilor (protectie civila

nonmilitara) 820.000 820.000 407.633 407.633 58.794 404.266 348.839

6500 02 Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 140.471.700 193.241.000 210.729.300 139.758.028 149.957.010 32.225.968 76.520.802 117.731.042

6502 INVATAMANT 13.538.000 13.328.000 13.311.388 13.311.388 64.654 13.171.014 13.246.734

03 Invatamant prescolar si primar 4.522.000 4.649.400 4.648.932 4.648.932 35.318 4.549.599 4.613.614

01 Invatamant prescolar 1.708.000 1.722.000 1.721.532 1.721.532 15.397 1.700.509 1.706.135

alin
Typewritten Text
U.A.T. JUDET BRAILA
alin
Typewritten Text
31.12.2011
alin
Typewritten Text
ANEXA 7b

- lei- 2Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8

Credite de angajament

6

6502 02 Invatamant primar 2.814.000 2.927.400 2.927.400 2.927.400 19.921 2.849.090 2.907.479

04 Invatamant secundar 3.120.000 3.144.600 3.144.585 3.144.585 29.336 2.994.521 3.115.249

01 Invatamant secundar inferior 3.120.000 3.144.600 3.144.585 3.144.585 29.336 2.994.521 3.115.249

07 Invatamant nedefinibil prin nivel 5.896.000 5.534.000 5.517.871 5.517.871 5.626.894 5.517.871

04 Invatamant special 5.896.000 5.534.000 5.517.871 5.517.871 5.626.894 5.517.871

6602 SANATATE 96.017.700 81.039.000 93.198.300 46.983.814 57.182.796 17.814.150 6.251.266 39.368.646

06 Servicii medicale in unitati sanitare

cu paturi 96.017.700 81.039.000 93.198.300 46.983.814 57.182.796 17.814.150 6.251.266 39.368.646

01 Spitale generale 96.017.700 81.039.000 93.198.300 46.983.814 57.182.796 17.814.150 6.251.266 39.368.646

6702 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 44.454.000 54.261.000 57.974.000 33.664.180 33.664.180 14.250.409 11.293.058 19.413.771

03 Servicii culturale 44.454.000 47.662.000 51.032.000 28.110.820 28.110.820 14.250.409 5.740.363 13.860.411

02 Biblioteci publice comunale, orasenesti,

02 municipale 2.258.000 2.258.000 2.214.793 2.214.793 1.837.456 2.214.793

03 Muzee 3.000.000 3.070.000 3.070.000 3.070.000 3.070.000 3.070.000

04 Institutii publice de spectacole si

04 concerte 150.000 150.000 149.556 149.556 149.556 149.556

05 Scoli populare de arta si meserii 900.000 900.000 676.351 676.351 676.351 676.351

12 Consolidarea si restaurarea monumentelor

12 istorice 44.454.000 41.354.000 44.654.000 22.000.120 22.000.120 14.250.409 7.000 7.749.711

05 Servicii recreative si sportive 2.785.000 2.988.000 2.516.409 2.516.409 2.515.744 2.516.409

01 Sport 2.000.000 2.200.000 2.159.105 2.159.105 2.159.105 2.159.105

03 Intretinere gradini publice, parcuri

03 zone verzi, baze sportive si de agrement 785.000 788.000 357.304 357.304 356.639 357.304

06 Servicii religioase 2.100.000 2.310.000 1.786.340 1.786.340 1.786.340 1.786.340

50 Alte servicii in domeniile culturii,

recreerii si religiei 1.714.000 1.644.000 1.250.611 1.250.611 1.250.611 1.250.611

6802 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 44.403.000 46.229.000 45.798.646 45.798.646 96.755 45.805.464 45.701.891

05 Asistenta sociala in caz de boli si

- lei- 3Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8

Credite de angajament

6

6802 invaliditati 30.571.000 32.397.000 32.310.128 32.310.128 96.755 32.340.317 32.213.373

02 Asistenta sociala in caz de invaliditate 30.571.000 32.397.000 32.310.128 32.310.128 96.755 32.340.317 32.213.373

06 Asistenta sociala pentru familie si

copii 11.161.000 11.141.000 10.913.571 10.913.571 10.968.678 10.913.571

15 Prevenirea excluderii sociale 169.000 169.000 104.364 104.364 104.364 104.364

01 Ajutor social 169.000 169.000 104.364 104.364 104.364 104.364

50 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor

si asistentei sociale 2.502.000 2.522.000 2.470.583 2.470.583 2.392.105 2.470.583

7000 02 Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 1.650.000 3.494.300 5.213.730 3.263.744 3.263.744 577.984 800.978 2.685.760

7002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE 2.944.300 3.563.730 2.829.600 2.829.600 143.840 800.978 2.685.760

03 Locuinte 450.000 535.000 502.194 502.194 502.194

01 Dezvoltarea sistemului de locuinte 450.000 535.000 502.194 502.194 502.194

05 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 760.000 1.019.000 720.548 720.548 720.548 720.548

01 Alimentare cu apa 760.000 1.019.000 720.548 720.548 720.548 720.548

50 Alte servicii in domeniile locuintelor,

serviciilor si dezvoltarii comunale 1.734.300 2.009.730 1.606.858 1.606.858 143.840 80.430 1.463.018

7402 PROTECTIA MEDIULUI 1.650.000 550.000 1.650.000 434.144 434.144 434.144

03 Reducerea si controlul poluarii 1.650.000 550.000 1.650.000 434.144 434.144 434.144

8000 02 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE 9.145.000 20.320.000 20.360.000 18.048.316 50.552.270 32.532.018 66.029.299 18.020.252

8002 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,

SI DE MUNCA 60.000 60.000

01 Actiuni generale economice si comerciale 60.000 60.000

06 Prevenire si combatere inundatii si

06 gheturi 60.000 60.000

8302 AGRICULTURA, SILVICULTURA,

SI VANATOARE 1.218.000 1.218.000 986.686 986.686 986.686 986.686

03 Agricultura 1.218.000 1.218.000 986.686 986.686 986.686 986.686

- lei- 4Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8

Credite de angajament

6

8302 07 Camere Agricole 1.218.000 1.218.000 986.686 986.686 986.686 986.686

8402 TRANSPORTURI 9.145.000 19.042.000 19.082.000 17.061.630 49.565.584 32.532.018 65.042.613 17.033.566

03 Transport rutier 9.145.000 19.042.000 19.082.000 17.061.630 49.565.584 32.532.018 65.042.613 17.033.566

01 Drumuri si poduri 9.145.000 19.042.000 19.082.000 17.061.630 49.565.584 32.532.018 65.042.613 17.033.566

- lei- 5Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8

TOTAL JUDET

Credite de angajament

6

5002 TOTAL CHELTUIELI 152.168.700 231.499.300 250.897.670 171.152.697 213.855.633 65.502.711 156.197.394 148.352.922

01 CHELTUIELI CURENTE 126.816.000 226.483.400 230.131.830 159.170.348 159.170.348 15.015.146 152.237.099 144.155.202

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 21.208.000 19.795.600 19.599.301 19.599.301 19.732.868 19.599.301

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 21.322.400 22.564.800 17.721.779 17.721.779 111.211 16.934.666 17.610.568

50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 500.000 100.000

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE 12.857.000 14.594.000 11.130.495 11.130.495 11.130.495 11.130.495

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 377.000 1.416.430 880.688 880.688 880.688 880.688

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE 126.816.000 127.978.000 126.816.000 65.617.638 65.617.638 14.742.526 59.587.766 50.875.112

57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 38.135.000 40.329.000 40.269.062 40.269.062 161.409 40.019.231 40.107.653

59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 4.106.000 4.516.000 3.951.385 3.951.385 3.951.385 3.951.385

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 25.352.700 5.015.900 20.765.840 12.083.923 54.786.859 50.487.565 3.960.295 4.299.294

71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 25.352.700 5.015.900 20.765.840 12.083.923 54.786.859 50.487.565 3.960.295 4.299.294

84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT -101.574 -101.574 -101.574

85 Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT -101.574 -101.574 -101.574

5100 02 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 902.000 13.064.000 13.214.640 9.416.765 9.416.765 107.947 12.189.129 9.308.818

5102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 902.000 11.689.000 11.839.640 8.549.992 8.549.992 107.947 11.322.356 8.442.045

01 CHELTUIELI CURENTE 502.000 10.619.000 10.429.000 8.059.156 8.059.156 83.147 7.760.089 7.976.009

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5.000.000 4.590.000 4.544.307 4.544.307 4.590.212 4.544.307

10 Cheltuieli salariale in bani01 3.979.000 3.660.000 3.623.788 3.623.788 3.661.077 3.623.788

10 Salarii de baza01 01 3.149.000 2.847.100 2.818.807 2.818.807 2.837.118 2.818.807

10 Sporuri pentru conditii de munca01 05 195.000 161.000 157.636 157.636 157.856 157.636

10 Alte sporuri01 06 5.000 4.000 3.127 3.127 3.130 3.127

alin
Typewritten Text
31.12.2011

- lei- 6Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8

Credite de angajament

6

10 Indemnizatii platite unor persoane din01 12 afara unitatii 346.000 338.100 338.025 338.025 342.672 338.025

10 Indemnizatii de delegare01 13 9.000 8.000 4.461 4.461 4.461 4.461

10 Alte drepturi salariale in bani01 30 275.000 301.800 301.732 301.732 315.840 301.732

10 Cheltuieli salariale in natura02 1.000 344 344 440 344

10 Norme de hrana02 02 1.000 344 344 440 344

10 Contributii03 1.021.000 929.000 920.175 920.175 928.695 920.175

10 Contributii de asigurari sociale de03 01 stat 754.000 688.900 682.693 682.693 689.212 682.693

10 Contributii de asigurari de somaj03 02 21.000 17.000 16.250 16.250 16.285 16.250

10 Contributii de asigurari sociale de03 03 sanatate 207.000 190.000 188.208 188.208 190.070 188.208

10 Contributii de asigurari pentru03 04 accidente de munca si boli profesionale 6.000 5.000 4.924 4.924 4.971 4.924

10 Contributii pentru concedii si03 06 indemnizatii 33.000 28.100 28.100 28.100 28.157 28.100

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 5.000.000 5.220.000 3.283.648 3.283.648 83.147 3.027.290 3.200.501

20 Bunuri si servicii01 2.776.000 2.756.000 1.947.160 1.947.160 83.147 1.825.804 1.864.013

20 Furnituri de birou01 01 45.000 45.000 29.815 29.815 19.325 29.815

20 Materiale pentru curatenie01 02 20.000 20.000 10.131 10.131 6.373 10.131

20 Incalzit, iluminat si forta motrica01 03 371.000 371.000 294.325 294.325 294.298 294.325

20 Apa, canal si salubritate01 04 30.000 30.000 16.813 16.813 16.813 16.813

20 Carburanti si lubrifianti01 05 42.000 42.000 37.302 37.302 36.478 37.302

20 Piese de schimb01 06 15.000 15.000 4.657 4.657 4.657 4.657

20 Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08 internet 130.000 130.000 76.068 76.068 71.477 76.068

20 Materiale si prestari de servicii cu01 09 caracter functional 128.000 152.000 149.552 149.552 120.569 149.552

- lei- 7Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8

Credite de angajament

6

20 Alte bunuri si servicii pentru01 30 intretinere si functionare 1.995.000 1.951.000 1.328.497 1.328.497 83.147 1.255.814 1.245.350

20 Reparatii curente02 700.000 679.000 301.230 301.230 301.230 301.230

20 Bunuri de natura obiectelor de inventar05 50.000 151.000 134.481 134.481 14.225 134.481

20 Uniforme si echipament05 01 93.000 90.000 90.000 90.000

20 Alte obiecte de inventar05 30 50.000 58.000 44.481 44.481 14.225 44.481

20 Deplasari, detasari, transferari06 65.000 65.000 27.005 27.005 27.005 27.005

20 Deplasari interne, detasari, transferari06 01 30.000 30.000 15.992 15.992 15.992 15.992

20 Deplasari in strainatate06 02 35.000 35.000 11.013 11.013 11.013 11.013

20 Carti, publicatii si materiale11documentare 35.000 36.000 34.298 34.298 19.412 34.298

20 Consultanta si expertiza12 35.000 35.000 29.760 29.760 29.760 29.760

20 Pregatire profesionala13 21.200 15.200 2.230 2.230 2.230 2.230

20 Contributii ale administratiei publice19locale la realizarea unor lucrari si

servicii de interes public local, in baza

unor conventii sau contracte de asociere 500.000 500.000 300.000 300.000 300.000 300.000

20 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare25derivate din actiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozitiilor legale 10.000 85.000 30.962 30.962 30.962 30.962

20 Alte cheltuieli30 807.800 897.800 476.522 476.522 476.662 476.522

20 Reclama si publicitate30 01 30.000 30.000 19.266 19.266 19.266 19.266

20 Protocol si reprezentare30 02 28.000 28.000 11.454 11.454 11.454 11.454

20 Prime de asigurare non-viata30 03 100.000 100.000 21.625 21.625 21.625 21.625

20 Fondul Presedintelui/Fondul conducato-30 07 rului institutiei publice 2.800 2.800

20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii30 30 647.000 737.000 424.177 424.177 424.317 424.177

- lei- 8Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8

Credite de angajament

6

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 117.000 117.000 79.710 79.710 79.710 79.710

55 A. Transferuri interne01 117.000 117.000 79.710 79.710 79.710 79.710

55 Transferuri din bugetul local catre01 42 asociatiile de dezvoltare intercomuni-

tare 117.000 117.000 79.710 79.710 79.710 79.710

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE 502.000 502.000 502.000 151.491 151.491 62.877 151.491

56 Programe din Fondul Social European (FSE) 502.00002 502.000 502.000 151.491 151.491 62.877 151.491

56 Finantarea nationala*) 136.00002 01 136.000 136.000 69.491 69.491 32.130 69.491

56 Finantarea externa nerambursabila 303.00002 02 303.000 303.000 82.000 82.000 30.747 82.000

56 Chletuieli neeligibile*) 63.00002 03 63.000 63.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 400.000 1.070.000 1.410.640 506.389 506.389 24.800 3.562.267 481.589

71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 400.000 1.070.000 1.410.640 506.389 506.389 24.800 3.562.267 481.589

71 Active fixe 400.00001 1.070.000 1.410.640 506.389 506.389 24.800 3.562.267 481.589

71 Constructii01 01 327.690 1.674.187

71 Masini, echipamente si mijloace de01 02 transport 257.000 257.000 162.733 162.733 1.452.571 162.733

71 Mobilier, aparatura birotica si alte01 03 active corporale 362.447

71 Alte active fixe (inclusiv reparatii01 30 capitale) 400.000 813.000 825.950 343.656 343.656 24.800 73.062 318.856

84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT -15.553 -15.553 -15.553

85 Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT -15.553 -15.553 -15.553

85 Plati efectuate in anii precedenti si01

- lei- 9Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8

Credite de angajament

6

recuperate in anul curent -15.553 -15.553 -15.553

85 Plati efectuate in anii precedenti si01 01recuperate in anul curent (SF) -15.553 -15.553 -15.553

5402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 1.125.000 1.125.000 616.773 616.773 616.773 616.773

01 CHELTUIELI CURENTE 1.125.000 1.125.000 616.773 616.773 616.773 616.773

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 400.000

20 Alte cheltuieli30 400.000

20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii30 30 400.000

50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 500.000 100.000

50 Fond de rezerva bugetara la dispozitia04autoritatilor locale 500.000 100.000

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE 625.000 625.000 616.773 616.773 616.773 616.773

51 Transferuri curente01 625.000 625.000 616.773 616.773 616.773 616.773

51 Transferuri catre institutiile publice01 01 625.000 625.000 616.773 616.773 616.773 616.773

5602 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL

DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000

01 CHELTUIELI CURENTE 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000

51 Transferuri curente01 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000

51 Transferuri din bugetele consiliilor01 14 judetene pentru finantarea centrelor de

zi pentru ocrotirea copilului 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000

6000 02 Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANTA NATIONALA 1.380.000 1.380.000 665.844 665.844 58.794 657.186 607.050

6002 APARARE 560.000 560.000 258.211 258.211 252.920 258.211

01 CHELTUIELI CURENTE 330.000 330.000 245.811 245.811 226.953 245.811

- lei-10Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8

Credite de angajament

6

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 330.000 330.000 245.811 245.811 226.953 245.811

20 Bunuri si servicii01 283.300 282.300 214.844 214.844 202.308 214.844

20 Furnituri de birou01 01 9.000 7.000 5.387 5.387 5.386 5.387

20 Materiale pentru curatenie01 02 8.000 8.000 3.263 3.263 3.304 3.263

20 Incalzit, iluminat si forta motrica01 03 85.000 94.000 80.105 80.105 78.878 80.105

20 Apa, canal si salubritate01 04 5.400 5.400 4.515 4.515 4.631 4.515

20 Carburanti si lubrifianti01 05 15.600 17.600 15.327 15.327 15.327 15.327

20 Piese de schimb01 06 4.400 4.400 1.564 1.564 1.564 1.564

20 Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08 internet 28.500 28.500 9.727 9.727 9.081 9.727

20 Materiale si prestari de servicii cu01 09 caracter functional 13.200 17.200 16.792 16.792 16.793 16.792

20 Alte bunuri si servicii pentru01 30 intretinere si functionare 114.200 100.200 78.164 78.164 67.344 78.164

20 Reparatii curente02 14.000 14.000 12.211 12.211 12.211 12.211

20 Bunuri de natura obiectelor de inventar05 16.700 16.700 6.515 6.515 179 6.515

20 Alte obiecte de inventar05 30 16.700 16.700 6.515 6.515 179 6.515

20 Carti, publicatii si materiale11documentare 4.000 4.000 2.139 2.139 2.153 2.139

20 Alte cheltuieli30 12.000 13.000 10.102 10.102 10.102 10.102

20 Protocol si reprezentare30 02 6.000 7.000 6.811 6.811 6.811 6.811

20 Prime de asigurare non-viata30 03 6.000 6.000 3.291 3.291 3.291 3.291

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 230.000 230.000 12.400 12.400 25.967 12.400

71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 230.000 230.000 12.400 12.400 25.967 12.400

71 Active fixe01 230.000 230.000 12.400 12.400 25.967 12.400

71 Masini, echipamente si mijloace de01 02 transport 19.801

71 Mobilier, aparatura birotica si alte01 03

- lei-11Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8

Credite de angajament

6

active corporale 4.366

71 Alte active fixe01 30 (inclusiv reparatii capitale) 230.000 230.000 12.400 12.400 1.800 12.400

6102 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 820.000 820.000 407.633 407.633 58.794 404.266 348.839

01 CHELTUIELI CURENTE 472.000 472.000 242.705 242.705 250.708 242.705

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 272.000 272.000 242.705 242.705 250.708 242.705

20 Bunuri si servicii01 213.000 213.500 195.526 195.526 203.988 195.526

20 Furnituri de birou01 01 3.000 3.000 2.248 2.248 2.248 2.248

20 Materiale pentru curatenie01 02 8.000 6.000 5.264 5.264 5.402 5.264

20 Incalzit, iluminat si forta motrica01 03 22.000 25.000 20.653 20.653 17.870 20.653

20 Apa, canal si salubritate01 04 6.000 4.000 1.800 1.800 1.842 1.800

20 Carburanti si lubrifianti01 05 38.000 41.000 40.597 40.597 40.597 40.597

20 Piese de schimb01 06 10.000 17.000 15.861 15.861 15.861 15.861

20 Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08 internet 40.000 40.000 36.959 36.959 36.959 36.959

20 Materiale si prestari de servicii cu01 09 caracter functional 12.000 10.000 7.940 7.940 14.555 7.940

20 Alte bunuri si servicii pentru01 30 intretinere si functionare 74.000 67.500 64.204 64.204 68.654 64.204

20 Reparatii curente02 15.000 16.500 16.275 16.275 16.275 16.275

20 Carti, publicatii si materiale11documentare 2.000 2.000 1.780 1.780 1.321 1.780

20 Protectia muncii14 2.000

20 Alte cheltuieli30 40.000 40.000 29.124 29.124 29.124 29.124

20 Prime de asigurare non-viata30 03 40.000 40.000 29.124 29.124 29.124 29.124

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 200.000

55 A. Transferuri interne01 200.000

55 Programe PHARE01 08 200.000

- lei-12Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8

Credite de angajament

6

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE 200.000

56 Programe din Fondul European de Dezvoltare01Regionala (FEDR) 200.000

56 Finantarea nationala*)01 01 200.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 348.000 348.000 164.928 164.928 58.794 153.558 106.134

71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 348.000 348.000 164.928 164.928 58.794 153.558 106.134

71 Active fixe01 348.000 348.000 164.928 164.928 58.794 153.558 106.134

71 Masini, echipamente si mijloace de01 02 transport 348.000 348.000 164.928 164.928 58.794 144.017 106.134

71 Mobilier, aparatura birotica si alte01 03 active corporale 9.541

6500 02 Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 140.471.700 193.241.000 210.729.300 139.758.028 149.957.010 32.225.968 76.520.802 117.731.042

6502 INVATAMANT 13.538.000 13.328.000 13.311.388 13.311.388 64.654 13.171.014 13.246.734

01 CHELTUIELI CURENTE 13.532.000 13.322.000 13.305.795 13.305.795 64.654 13.075.709 13.241.141

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5.167.000 4.849.600 4.834.209 4.834.209 4.846.998 4.834.209

10 Cheltuieli salariale in bani01 3.987.500 3.762.800 3.754.029 3.754.029 3.778.312 3.754.029

10 Salarii de baza01 01 2.808.000 2.771.700 2.765.973 2.765.973 2.785.999 2.765.973

10 Sporuri pentru conditii de munca01 05 370.000 334.600 333.454 333.454 325.746 333.454

10 Alte sporuri01 06 130.500 102.000 101.860 101.860 91.567 101.860

10 Fond aferent platii cu ora01 11 395.000 354.500 353.883 353.883 357.864 353.883

10 Alte drepturi salariale in bani01 30 284.000 200.000 198.859 198.859 217.136 198.859

10 Cheltuieli salariale in natura02 33.000 24.500 23.472 23.472 23.472 23.472

10 Transportul la si de la locul de munca02 05 33.000 24.500 23.472 23.472 23.472 23.472

10 Contributii03 1.146.500 1.062.300 1.056.708 1.056.708 1.045.214 1.056.708

10 Contributii de asigurari sociale de03 01 stat 839.500 781.800 780.238 780.238 787.989 780.238

- lei-13Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8

Credite de angajament

6

10 Contributii de asigurari de somaj03 02 24.600 18.700 18.210 18.210 18.409 18.210

10 Contributii de asigurari sociale de03 03 sanatate 212.300 195.800 194.518 194.518 196.403 194.518

10 Contributii de asigurari pentru03 04 accidente de munca si boli profesionale 16.300 11.500 10.960 10.960 11.069 10.960

10 Contributii pentru concedii si03 06 indemnizatii 53.800 54.500 52.782 52.782 31.344 52.782

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 717.000 672.400 672.129 672.129 678.651 672.129

20 Bunuri si servicii01 467.300 437.480 437.297 437.297 437.071 437.297

20 Furnituri de birou01 01 49.700 34.930 34.900 34.900 34.313 34.900

20 Materiale pentru curatenie01 02 40.500 32.110 32.100 32.100 32.419 32.100

20 Incalzit, iluminat si forta motrica01 03 161.300 169.040 169.040 169.040 169.043 169.040

20 Apa, canal si salubritate01 04 23.500 13.180 13.180 13.180 13.177 13.180

20 Carburanti si lubrifianti01 05 10.000 7.200 7.079 7.079 7.079 7.079

20 Piese de schimb01 06 5.000

20 Transport01 07 16.400 440 433 433 429 433

20 Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08 internet 30.000 21.920 21.914 21.914 21.924 21.914

20 Materiale si prestari de servicii cu01 09 caracter functional 114.700 148.650 148.643 148.643 148.644 148.643

20 Alte bunuri si servicii pentru01 30 intretinere si functionare 16.200 10.010 10.008 10.008 10.043 10.008

20 Reparatii curente02 167.000 131.480 131.473 131.473 131.473 131.473

20 Hrana03 200

20 Hrana pentru oameni03 01 200

20 Medicamente si materiale sanitare04 3.800 510 496 496 844 496

20 Medicamente04 01 2.000 50 50 50 50 50

20 Materiale sanitare04 02 600

- lei-14Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8

Credite de angajament

6

20 Dezinfectanti04 04 1.200 460 446 446 794 446

20 Bunuri de natura obiectelor de inventar05 20.800 38.720 38.710 38.710 45.701 38.710

20 Alte obiecte de inventar05 30 20.800 38.720 38.710 38.710 45.701 38.710

20 Deplasari, detasari, transferari06 4.000 160 160 160 163 160

20 Deplasari interne, detasari, transferari06 01 4.000 160 160 160 163 160

20 Carti, publicatii si materiale11documentare 13.000 810 774 774 220 774

20 Pregatire profesionala13 3.600 2.860 2.860 2.860 2.860 2.860

20 Protectia muncii14 1.000 140 140 140 138 140

20 Alte cheltuieli30 36.300 60.240 60.219 60.219 60.181 60.219

20 Reclama si publicitate30 01 2.000

20 Protocol si reprezentare30 02 1.300 600 581 581 362 581

20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii30 30 33.000 59.640 59.638 59.638 59.819 59.638

57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 7.642.000 7.794.000 7.793.517 7.793.517 64.654 7.544.120 7.728.863

57 Ajutoare sociale02 7.642.000 7.794.000 7.793.517 7.793.517 64.654 7.544.120 7.728.863

57 Ajutoare sociale in natura02 02 7.642.000 7.794.000 7.793.517 7.793.517 64.654 7.544.120 7.728.863

59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 6.000 6.000 5.940 5.940 5.940 5.940

59 Burse01 6.000 6.000 5.940 5.940 5.940 5.940

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 6.000 6.000 5.593 5.593 95.305 5.593

71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 6.000 6.000 5.593 5.593 95.305 5.593

71 Active fixe01 6.000 6.000 5.593 5.593 95.305 5.593

71 Masini, echipamente si mijloace de01 02 transport 17.054

71 Mobilier, aparatura birotica si alte01 03 active corporale 62.263

71 Alte active fixe01 30 (inclusiv reparatii capitale) 6.000 6.000 5.593 5.593 15.988 5.593

6602 SANATATE 96.017.700 81.039.000 93.198.300 46.983.814 57.182.796 17.814.150 6.251.266 39.368.646

- lei-15Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8

Credite de angajament

6

01 CHELTUIELI CURENTE 72.715.000 80.967.000 79.452.000 38.454.905 38.454.905 492.117 6.251.266 37.962.788

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE 5.000.000 6.737.000 4.130.518 4.130.518 4.130.518 4.130.518

51 Transferuri de capital02 5.000.000 6.737.000 4.130.518 4.130.518 4.130.518 4.130.518

51 Transferuri pentru finantarea investi-02 12 tiilor la spitale 137.000 137.000 137.000 137.000 137.000

51 Transferuri din bugetele locale pentru02 28 finantarea cheltuielilor de capital

din domeniul sanatatii 5.000.000 6.600.000 3.993.518 3.993.518 3.993.518 3.993.518

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE 72.715.000 75.967.000 72.715.000 34.324.387 34.324.387 492.117 2.120.748 33.832.270

56 Programe din Fondul European de Dezvoltare01Regionala (FEDR) 72.615.000 75.467.000 72.615.000 34.224.387 34.224.387 492.117 2.120.748 33.732.270

56 Finantarea nationala*) 21.603.00001 01 24.455.000 21.603.000 13.611.136 13.611.136 492.117 2.066.182 13.119.019

56 Finantarea externa nerambursabila 41.767.00001 02 41.767.000 41.767.000 16.407.186 16.407.186 54.566 16.407.186

56 Cheltuieli neeligibile*) 9.245.00001 03 9.245.000 9.245.000 4.206.065 4.206.065 4.206.065

56 Alte programe comunitare finantate in15 perioada 2007-2013 100.000 500.000 100.000 100.000 100.000 100.000

56 Finantare nationala 100.00015 01 500.000 100.000 100.000 100.000 100.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 23.302.700 72.000 13.746.300 8.528.909 18.727.891 17.322.033 1.405.858

71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 23.302.700 72.000 13.746.300 8.528.909 18.727.891 17.322.033 1.405.858

71 Active fixe 23.302.70001 72.000 13.746.300 8.528.909 18.727.891 17.322.033 1.405.858

71 Constructii 23.302.70001 01 13.462.100 8.273.717 18.472.699 17.322.033 1.150.666

71 Alte active fixe01 30 (inclusiv reparatii capitale) 72.000 284.200 255.192 255.192 255.192

6702 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 44.454.000 54.261.000 57.974.000 33.664.180 33.664.180 14.250.409 11.293.058 19.413.771

01 CHELTUIELI CURENTE 44.454.000 53.496.000 57.404.000 33.572.342 33.572.342 14.250.409 11.203.084 19.321.933

- lei-16Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8

Credite de angajament

6

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.441.000 1.449.000 1.408.721 1.408.721 1.427.524 1.408.721

10 Cheltuieli salariale in bani01 1.127.000 1.131.200 1.101.376 1.101.376 1.115.940 1.101.376

10 Salarii de baza01 01 1.124.000 1.126.500 1.097.809 1.097.809 1.110.865 1.097.809

10 Alte sporuri01 06 1.600 1.900 1.677 1.677 1.697 1.677

10 Alte drepturi salariale in bani01 30 1.400 2.800 1.890 1.890 3.378 1.890

10 Contributii03 314.000 317.800 307.345 307.345 311.584 307.345

10 Contributii de asigurari sociale de03 01 stat 235.500 237.300 229.638 229.638 232.554 229.638

10 Contributii de asigurari de somaj03 02 6.400 6.200 5.518 5.518 5.588 5.518

10 Contributii de asigurari sociale de03 03 sanatate 56.900 58.000 57.304 57.304 58.030 57.304

10 Contributii de asigurari pentru03 04 accidente de munca si boli profesionale 4.800 4.400 3.518 3.518 3.560 3.518

10 Contributii pentru concedii si03 06 indemnizatii 10.400 11.900 11.367 11.367 11.852 11.367

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.037.000 1.227.000 1.071.356 1.071.356 676.597 1.071.356

20 Bunuri si servicii01 565.000 506.200 394.263 394.263 400.142 394.263

20 Furnituri de birou01 01 12.000 11.500 11.405 11.405 14.843 11.405

20 Materiale pentru curatenie01 02 20.000 14.600 11.209 11.209 12.060 11.209

20 Incalzit, iluminat si forta motrica01 03 342.000 325.500 224.346 224.346 224.426 224.346

20 Apa, canal si salubritate01 04 10.000 10.000 8.664 8.664 8.757 8.664

20 Carburanti si lubrifianti01 05 8.000 6.100 6.066 6.066 6.164 6.066

20 Piese de schimb01 06 10.000 1.500 1.421 1.421 1.421 1.421

20 Transport01 07 7.000 1.000 718 718 718 718

20 Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08 internet 56.000 50.000 49.608 49.608 50.658 49.608

20 Materiale si prestari de servicii cu01 09 caracter functional 70.000 69.000 68.575 68.575 69.198 68.575

- lei-17Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8

Credite de angajament

6

20 Alte bunuri si servicii pentru01 30 intretinere si functionare 30.000 17.000 12.251 12.251 11.897 12.251

20 Reparatii curente02 10.000 195.300 155.754 155.754 152.805 155.754

20 Bunuri de natura obiectelor de inventar05 26.000 33.500 31.324 31.324 88 31.324

20 Alte obiecte de inventar05 30 26.000 33.500 31.324 31.324 88 31.324

20 Deplasari, detasari, transferari06 14.000 15.000 14.147 14.147 14.147 14.147

20 Deplasari interne, detasari, transferari06 01 10.000 13.200 12.381 12.381 12.381 12.381

20 Deplasari in strainatate06 02 4.000 1.800 1.766 1.766 1.766 1.766

20 Carti, publicatii si materiale11documentare 327.000 367.500 367.261 367.261 10.449 367.261

20 Pregatire profesionala13 10.000 3.500 3.312 3.312 3.312 3.312

20 Protectia muncii14 5.000 2.500 2.221 2.221 2.221 2.221

20 Alte cheltuieli30 80.000 103.500 103.074 103.074 93.433 103.074

20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii30 30 80.000 103.500 103.074 103.074 93.433 103.074

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE 5.764.000 5.764.000 5.146.518 5.146.518 5.146.518 5.146.518

51 Transferuri curente01 5.764.000 5.764.000 5.146.518 5.146.518 5.146.518 5.146.518

51 Transferuri catre institutiile publice01 01 5.764.000 5.764.000 5.146.518 5.146.518 5.146.518 5.146.518

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE 44.454.000 41.154.000 44.454.000 22.000.302 22.000.302 14.250.409 7.000 7.749.893

56 Programe din Fondul European de Dezvoltare01Regionala (FEDR) 44.454.000 41.154.000 44.454.000 22.000.302 22.000.302 14.250.409 7.000 7.749.893

56 Finantarea nationala*) 10.285.00001 01 6.985.000 10.285.000 3.119.342 3.119.342 3.119.342

56 Finantarea externa nerambursabila 26.627.00001 02 26.627.000 26.627.000 18.561.350 18.561.350 14.250.409 7.000 4.310.941

56 Cheltuieli neeligibile*) 7.542.00001 03 7.542.000 7.542.000 319.610 319.610 319.610

59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 4.100.000 4.510.000 3.945.445 3.945.445 3.945.445 3.945.445

59 Asociatii si fundatii11 2.000.000 2.200.000 2.159.105 2.159.105 2.159.105 2.159.105

- lei-18Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8

Credite de angajament

6

59 Sustinerea cultelor12 500.000 500.000

59 Contributii la salarizarea personalului15neclerical 1.600.000 1.810.000 1.786.340 1.786.340 1.786.340 1.786.340

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 765.000 570.000 92.020 92.020 89.974 92.020

71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 765.000 570.000 92.020 92.020 89.974 92.020

71 Active fixe01 765.000 570.000 92.020 92.020 89.974 92.020

71 Masini, echipamente si mijloace de01 02 transport 30.000 28.148 28.148 28.148

71 Mobilier, aparatura birotica si alte01 03 active corporale 30.825

71 Alte active fixe01 30 (inclusiv reparatii capitale) 765.000 540.000 63.872 63.872 59.149 63.872

84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT -182 -182 -182

85 Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT -182 -182 -182

85 Plati efectuate in anii precedenti si01 recuperate in anul curent -182 -182 -182

85 Plati efectuate in anii precedenti si01 02recuperate in anul curent (SD) -182 -182 -182

6802 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 44.403.000 46.229.000 45.798.646 45.798.646 96.755 45.805.464 45.701.891

01 CHELTUIELI CURENTE 44.318.000 46.144.000 45.820.203 45.820.203 96.755 45.772.240 45.723.448

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 9.600.000 8.907.000 8.812.064 8.812.064 8.868.134 8.812.064

10 Cheltuieli salariale in bani01 7.455.000 6.952.000 6.894.187 6.894.187 6.939.541 6.894.187

10 Salarii de baza01 01 6.609.000 6.186.000 6.150.294 6.150.294 6.192.095 6.150.294

10 Sporuri pentru conditii de munca01 05 815.000 735.000 716.600 716.600 720.816 716.600

10 Indemnizatii platite unor persoane din01 12

- lei-19Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8

Credite de angajament

6

afara unitatii 12.000 12.500 12.017 12.017 12.017 12.017

10 Indemnizatii de delegare01 13 2.000 1.500 403 403 403 403

10 Alte drepturi salariale in bani01 30 17.000 17.000 14.873 14.873 14.210 14.873

10 Contributii03 2.145.000 1.955.000 1.917.877 1.917.877 1.928.593 1.917.877

10 Contributii de asigurari sociale de03 01 stat 1.555.000 1.464.000 1.448.523 1.448.523 1.457.583 1.448.523

10 Contributii de asigurari de somaj03 02 35.000 35.000 34.405 34.405 34.638 34.405

10 Contributii de asigurari sociale de03 03 sanatate 377.000 364.000 358.693 358.693 361.105 358.693

10 Contributii de asigurari pentru03 04 accidente de munca si boli profesionale 17.000 17.000 16.216 16.216 16.317 16.216

10 Contributii pentru concedii si03 06 indemnizatii 161.000 75.000 60.040 60.040 58.950 60.040

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 4.225.000 4.702.000 4.532.594 4.532.594 4.428.995 4.532.594

20 Bunuri si servicii01 1.319.000 1.630.000 1.525.816 1.525.816 1.501.378 1.525.816

20 Furnituri de birou01 01 60.000 75.000 73.974 73.974 78.085 73.974

20 Materiale pentru curatenie01 02 54.000 58.000 50.334 50.334 52.104 50.334

20 Incalzit, iluminat si forta motrica01 03 376.000 514.000 503.794 503.794 478.038 503.794

20 Apa, canal si salubritate01 04 47.000 55.000 50.792 50.792 50.792 50.792

20 Carburanti si lubrifianti01 05 50.000 62.000 60.171 60.171 55.122 60.171

20 Piese de schimb01 06 4.000 4.000 2.656 2.656 3.177 2.656

20 Transport01 07 169.000 169.000 104.364 104.364 104.364 104.364

20 Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08 internet 82.000 75.000 66.115 66.115 67.825 66.115

20 Alte bunuri si servicii pentru01 30 intretinere si functionare 477.000 618.000 613.616 613.616 611.871 613.616

20 Reparatii curente02 250.000 330.000 323.124 323.124 322.954 323.124

20 Hrana03 1.936.000 1.956.000 1.936.312 1.936.312 1.927.457 1.936.312

- lei-20Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8

Credite de angajament

6

20 Hrana pentru oameni03 01 1.936.000 1.956.000 1.936.312 1.936.312 1.927.457 1.936.312

20 Medicamente si materiale sanitare04 49.000 61.000 56.793 56.793 55.226 56.793

20 Medicamente04 01 41.000 46.000 43.322 43.322 42.604 43.322

20 Materiale sanitare04 02 8.000 15.000 13.471 13.471 12.622 13.471

20 Bunuri de natura obiectelor de inventar05 36.000 154.000 144.284 144.284 92.522 144.284

20 Uniforme si echipament05 01 17.000 101.000 92.330 92.330 54.763 92.330

20 Lenjerie si accesorii de pat05 03 9.000 43.000 42.798 42.798 11.420 42.798

20 Alte obiecte de inventar05 30 10.000 10.000 9.156 9.156 26.339 9.156

20 Deplasari, detasari, transferari06 23.000 33.000 31.479 31.479 31.479 31.479

20 Deplasari interne, detasari, transferari06 01 23.000 33.000 31.479 31.479 31.479 31.479

20 Carti, publicatii si materiale11documentare 4.000 4.000 3.701 3.701 2.654 3.701

20 Pregatire profesionala13 100.000 3.000 1.810 1.810 1.810 1.810

20 Protectia muncii14 8.000 15.000 13.328 13.328 9.962 13.328

20 Alte cheltuieli30 500.000 516.000 495.947 495.947 483.553 495.947

20 Prestari servicii pentru transmiterea30 06 drepturilor 300.000 274.000 272.380 272.380 272.380 272.380

20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii30 30 200.000 242.000 223.567 223.567 211.173 223.567

57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 30.493.000 32.535.000 32.475.545 32.475.545 96.755 32.475.111 32.378.790

57 Ajutoare sociale02 30.493.000 32.535.000 32.475.545 32.475.545 96.755 32.475.111 32.378.790

57 Ajutoare sociale in numerar02 01 30.481.000 32.513.000 32.455.479 32.455.479 96.755 32.444.344 32.358.724

57 Ajutoare sociale in natura02 02 12.000 22.000 20.066 20.066 30.767 20.066

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 85.000 85.000 64.282 64.282 33.224 64.282

71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 85.000 85.000 64.282 64.282 33.224 64.282

71 Active fixe01 85.000 85.000 64.282 64.282 33.224 64.282

71 Constructii01 01 331

71 Masini, echipamente si mijloace de01 02 transport 85.000 85.000 64.282 64.282 13.240 64.282

- lei-21Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8

Credite de angajament

6

71 Mobilier, aparatura birotica si alte01 03 active corporale 2.813

71 Alte active fixe01 30 (inclusiv reparatii capitale) 16.840

84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT -85.839 -85.839 -85.839

85 Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT -85.839 -85.839 -85.839

85 Plati efectuate in anii precedenti si01 recuperate in anul curent -85.839 -85.839 -85.839

85 Plati efectuate in anii precedenti si01 01recuperate in anul curent (SF) -85.839 -85.839 -85.839

7000 02 Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 1.650.000 3.494.300 5.213.730 3.263.744 3.263.744 577.984 800.978 2.685.760

7002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE 2.944.300 3.563.730 2.829.600 2.829.600 143.840 800.978 2.685.760

01 CHELTUIELI CURENTE 760.000 1.099.430 800.978 800.978 800.978 800.978

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 260.000 1.099.430 800.978 800.978 800.978 800.978

55 A. Transferuri interne01 260.000 1.099.430 800.978 800.978 800.978 800.978

55 Programe PHARE01 08 500.000 201.680 201.680 201.680 201.680

55 Alte transferuri curente interne01 18 260.000 599.430 599.298 599.298 599.298 599.298

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE 500.000

56 Alte programe comunitare finantate in15 perioada 2007-2013 500.000

56 Finantare nationala15 01 500.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.184.300 2.464.300 2.028.622 2.028.622 143.840 1.884.782

- lei-22Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8

Credite de angajament

6

71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 2.184.300 2.464.300 2.028.622 2.028.622 143.840 1.884.782

71 Active fixe01 2.184.300 2.464.300 2.028.622 2.028.622 143.840 1.884.782

71 Constructii01 01 450.000 535.000 502.194 502.194 502.194

71 Alte active fixe01 30 (inclusiv reparatii capitale) 1.734.300 1.929.300 1.526.428 1.526.428 143.840 1.382.588

7402 PROTECTIA MEDIULUI 1.650.000 550.000 1.650.000 434.144 434.144 434.144

01 CHELTUIELI CURENTE 550.000

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE 550.000

56 Alte programe comunitare finantate in15 perioada 2007-2013 550.000

56 Finantare nationala15 01 550.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.650.000 1.650.000 434.144 434.144 434.144

71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 1.650.000 1.650.000 434.144 434.144 434.144

71 Active fixe 1.650.00001 1.650.000 434.144 434.144 434.144

71 Constructii 1.650.00001 01 1.650.000 434.144 434.144 434.144

8000 02 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE 9.145.000 20.320.000 20.360.000 18.048.316 50.552.270 32.532.018 66.029.299 18.020.252

8002 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,

SI DE MUNCA 60.000 60.000

01 CHELTUIELI CURENTE 60.000 60.000

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 60.000 60.000

20 Prevenirea si combaterea inundatiilor si23ingheturilor 60.000 60.000

8302 AGRICULTURA, SILVICULTURA,

SI VANATOARE 1.218.000 1.218.000 986.686 986.686 986.686 986.686

01 CHELTUIELI CURENTE 1.218.000 1.218.000 986.686 986.686 986.686 986.686

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

- lei-23Pag.

Denumire indicator

A B 1

Capi-

tol

Sub-

capi- tol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

Credite bugetare

initiale definitive

Plati

efectuate

32

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

4 5

Angajamente

legalede platit

7=5-6

Cheltuieli

efective

8

Credite de angajament

6

ADMINISTRATIEI PUBLICE 1.218.000 1.218.000 986.686 986.686 986.686 986.686

51 Transferuri curente01 1.218.000 1.218.000 986.686 986.686 986.686 986.686

51 Transferuri din bugetele locale pentru01 49 finantarea Camerelor Agricole 1.218.000 1.218.000 986.686 986.686 986.686 986.686

8402 TRANSPORTURI 9.145.000 19.042.000 19.082.000 17.061.630 49.565.584 32.532.018 65.042.613 17.033.566

01 CHELTUIELI CURENTE 9.145.000 18.786.400 18.826.400 16.814.994 16.814.994 28.064 65.042.613 16.786.930

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 9.681.400 9.681.400 7.673.536 7.673.536 28.064 7.645.472 7.645.472

20 Reparatii curente02 9.681.400 9.681.400 7.673.536 7.673.536 28.064 7.645.472 7.645.472

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE 9.145.000 9.105.000 9.145.000 9.141.458 9.141.458 57.397.141 9.141.458

56 Programe din Fondul European de Dezvoltare01Regionala (FEDR) 9.145.000 9.105.000 9.145.000 9.141.458 9.141.458 57.397.141 9.141.458

56 Finantarea nationala*) 955.00001 01 915.000 955.000 955.000 955.000 57.388.791 955.000

56 Finantarea externa nerambursabila 6.410.00001 02 6.410.000 6.410.000 6.406.569 6.406.569 8.350 6.406.569

56 Cheltuieli neeligibile*) 1.780.00001 03 1.780.000 1.780.000 1.779.889 1.779.889 1.779.889

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 255.600 255.600 246.636 32.750.590 32.503.954 246.636

71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 255.600 255.600 246.636 32.750.590 32.503.954 246.636

71 Active fixe01 255.600 255.600 246.636 32.750.590 32.503.954 246.636

71 Alte active fixe01 30 (inclusiv reparatii capitale) 255.600 255.600 246.636 32.750.590 32.503.954 246.636

Conducatorul institutiei, Conducatorul compartimentuluifinanciar-contabil

alin
Typewritten Text
GHEORGHE BUNEA STANCU
alin
Typewritten Text
ALINA RUSU
alin
Typewritten Text
Intocmit,
alin
Typewritten Text
ILIE ALIN