Nume Clasa a V-a FIȘA LUCRU - scifeleaarad.ro · Transcrie doar cuvintele care conţin diftong...

13
Nume şi prenume................................................................ Data..................................... Clasa a V-a FIȘA LUCRU 1.Calculaţi: 9 x 7= 4 x 4= 9 x 3 x 3= 8 x 4= 3 x 5= 2 x 3 x 8= 6 x 5= 2 x 3= 8 x 2 x 4= 2.Scrieţi numerele necunoscute: 5 x = 15 x = 48 9 x = 36 x = 72 6 x = 42 x 8 = 56 3.Scrieţi în casetă unul din semnele < , > sau = : 7 x 6 8 x 9; 4 x 9 6 x 6; 8 x 7 9 x 6 4.Completaţi tabelul: 5.Calculaţi în două moduri: 4 x (3+7)= (4+5) x 9= (3x8) + (8x5)= ................................................................................................................................................................. 6.Aflaţi: a)Numărul cu 9 mai mare decât 8 ........................................................................................................... b)Dublul numărului 6.............................................................................................................................. c)Triplul numărului 5............................................................................................................................... 7.a)Factorii sunt 7 şi 9. Care este produsul? ........................................................................................... b)Un factor este 6, iar produsul 54. Care este celalalt factor? ............................................................. c)Produsul este 24. Care pot fi factorii? ............................................................................................... 8.Scrieţi şi efectuaţi exerciţiile prin care se rezolvă problemele: a)În clasă sunt 4 rânduri a câte 5 scaune. Câte scaune sunt în clasă? .................................................................................................................................................................. b)Cosmin are 8 porumbei, iar fratele său de 9 ori mai mult. Câţi porumbei are fratele lui Cosmin? .................................................................................................................................................................. c)Sorin a cumpărat 2 sticle de suc a 7 lei fiecare şi 2 prăjituri a 4 lei fiecare. Cât l-au costat cumpărăturile? ..................................................................................................................................................................

Transcript of Nume Clasa a V-a FIȘA LUCRU - scifeleaarad.ro · Transcrie doar cuvintele care conţin diftong...

Page 1: Nume Clasa a V-a FIȘA LUCRU - scifeleaarad.ro · Transcrie doar cuvintele care conţin diftong (subliniază diftongul): pieri, niciodată, nu-i trecut, trândăvia. 3. Scrie sinonime

Nume şi prenume................................................................ Data.....................................

Clasa a V-a

FIȘA LUCRU 1.Calculaţi:

9 x 7= 4 x 4= 9 x 3 x 3=

8 x 4= 3 x 5= 2 x 3 x 8=

6 x 5= 2 x 3= 8 x 2 x 4=

2.Scrieţi numerele necunoscute:

5 x = 15 x = 48 9 x = 36

x = 72 6 x = 42 x 8 = 56

3.Scrieţi în casetă unul din semnele < , > sau = :

7 x 6 8 x 9; 4 x 9 6 x 6; 8 x 7 9 x 6

4.Completaţi tabelul:

5.Calculaţi în două moduri:

4 x (3+7)= (4+5) x 9= (3x8) + (8x5)=

.................................................................................................................................................................

6.Aflaţi:

a)Numărul cu 9 mai mare decât 8 ...........................................................................................................

b)Dublul numărului 6..............................................................................................................................

c)Triplul numărului 5...............................................................................................................................

7.a)Factorii sunt 7 şi 9. Care este produsul? ...........................................................................................

b)Un factor este 6, iar produsul 54. Care este celalalt factor? .............................................................

c)Produsul este 24. Care pot fi factorii? ...............................................................................................

8.Scrieţi şi efectuaţi exerciţiile prin care se rezolvă problemele:

a)În clasă sunt 4 rânduri a câte 5 scaune. Câte scaune sunt în clasă?

..................................................................................................................................................................

b)Cosmin are 8 porumbei, iar fratele său de 9 ori mai mult. Câţi porumbei are fratele lui Cosmin?

..................................................................................................................................................................

c)Sorin a cumpărat 2 sticle de suc a 7 lei fiecare şi 2 prăjituri a 4 lei fiecare. Cât l-au costat cumpărăturile?

..................................................................................................................................................................

Page 2: Nume Clasa a V-a FIȘA LUCRU - scifeleaarad.ro · Transcrie doar cuvintele care conţin diftong (subliniază diftongul): pieri, niciodată, nu-i trecut, trândăvia. 3. Scrie sinonime

Fisa de lucru

I. Citeşte cu atenţie textul următor, apoi răspunde cerinţelor:

― Uite, bunăoară, chiar de mâine, adăugă Zâna, ai să începi să te duci la şcoală. (Lui Pinocchio îi pieri un

picuţ din veselie.) Pe urmă ai să-ţi alegi după placul inimii o artă sau un meşteşug...

Acum Pinocchio se posomorî.

― Ce tot mormăi printre dinţi? întrebă Zâna niţel supărată.

― Spuneam... gemu Pinocchio cu gura pe jumătate, că mi se pare prea târziu să merg acum la şcoală...

― Nu, domnule! Ţine bine minte că pentru învăţătură şi pentru educaţie, niciodată timpul nu-i trecut!

― Dar eu nu vreau să învăţ nimic. Nici artă şi nici vreun meşteşug...

― Şi pentru ce, mă rog?

― Pentru că mi se pare tare greu să munceşti!

― Copilul meu, spuse Zâna, trândăvia este o boală şi încă una tare urâtă. Trebuie vindecată repede, de mic

copil. Dacă nu, când eşti mare, nu se mai vindecă niciodată!

(Carlo Collodi – Pinocchio)

Cerinţe:

1. Desparte în silabe şi accentuează cuvintele:

meşteşug……………….

timpul…………………..

2. Transcrie doar cuvintele care conţin diftong (subliniază diftongul): pieri, niciodată, nu-i trecut, trândăvia.

……………………………………………………………………………………………………………….

3. Scrie sinonime contextuale pentru cuvintele subliniate în text:

se posomorî …………………….

repede……………………….

4. Numeşte trei termeni din câmpul lexical al trăsăturilor de caracter, aşa cum reies din fragmentul citat:

………………………………………………………………………………………………………………

5. Explică folosirea semnului întrebării în contextul: Ce tot mormăi printre dinţi?

………………………………………………………………………………………………………………

6. Modul de expunere dominant în text este ……………………….…………………………………………

7. Formulează o idee principală pentru fragmentul citat.

………………………………………………………………………………………………………………

8. Care este tema literară a textului?

………………………………………………………………………………………………………………

9. Precizează motivul pentru care Pinocchio nu vrea să înveţe.

………………………………………………………………………………………………………………

10. Formulează un enunţ asertiv, dezvoltat, despre scopul învăţăturii.

……………………………………………………………………………………………………………….

II. Alcătuieşte o compunere narativă (la persoana I), în care să foloseşti trei cuvinte extrase din textul dat.

Vei avea în vedere următoarele:

- dă un titlu potrivit compunerii;

- foloseşte şi subliniază tremenii aleşi din text;

- foloseşte naraţiunea la persoana I, având un conţinut adecvat;

- respectă normele de redactare: ortografie, punctuaţie, aşezare în pagină;

- compunerea trebuie să aibă minimum 15 rânduri.

Page 3: Nume Clasa a V-a FIȘA LUCRU - scifeleaarad.ro · Transcrie doar cuvintele care conţin diftong (subliniază diftongul): pieri, niciodată, nu-i trecut, trândăvia. 3. Scrie sinonime

Fişă de lucru la limba şi literatura română

Alfabetul şi scrierea în ordine alfabetică

1. Scrie alfabetul limbii române, folosind literele mari de mână.

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

2. Completează şirul cu alte cuvinte, respectând ordinea literelor

din alfabet.

ac , birou, caiet, ........................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

3. Pune în ordine alfabetică următoarele cuvinte :

vulpe, câine, urs, leu, iepure, porc, găină, raţă, taur, oaie, albină, bivol.

...................................................................................................................

...................................................................................................................

4. Scrie numele de familie al câtorva colegi de clasă ( cel mult 5

nume ). Aşează aceste nume în ordine alfabetică.

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Page 4: Nume Clasa a V-a FIȘA LUCRU - scifeleaarad.ro · Transcrie doar cuvintele care conţin diftong (subliniază diftongul): pieri, niciodată, nu-i trecut, trândăvia. 3. Scrie sinonime

5. Scrie alfabetul florilor.

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

6. Scrie 10 cuvinte care se termină cu litera s.

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

7. Ordonează cuvintele de mai jos pentru a obţine enunţuri.

Scrie pe linia punctată propoziţia formată.

a) ariciul, ţepi, are, ascuţiţi ?

...................................................................................................................

b) vulpea, în, pădure , stă .

...................................................................................................................

c) lângă, este, masă, dulapul .

..................................................................................................................

d) văd, Luca, Corina, Alin , şi , Luca, Tudor, zebra.

................................................................................................................

Page 5: Nume Clasa a V-a FIȘA LUCRU - scifeleaarad.ro · Transcrie doar cuvintele care conţin diftong (subliniază diftongul): pieri, niciodată, nu-i trecut, trândăvia. 3. Scrie sinonime

ORIENTARE ŞI DEPLASARE ÎN SPAŢIU

1.Priveşte imaginea şi spune:

-Ce observi în ilustraţie?

-Unde şi-a făcut barza cuib?

-Cine vine pe potecă?

-Pe deal se află căprioara sau iepuraşii muzicanţi?

-Mai aproape de noi este ciuperca sau vulpea?

-Copacul este în stânga imaginii?

-În ce parte a imaginii sunt florile?

2. Încercuieşte:

- pasărea care zboară mai aproape de casă;

- fluturaşul aşezat pe floare;

- iepuraşul mai mare;

- obiectul cel mai apropiat de noi.

3. Colorează obiectele de deasupra liniei (a) şi de sub linie (b):

a) b)

Page 6: Nume Clasa a V-a FIȘA LUCRU - scifeleaarad.ro · Transcrie doar cuvintele care conţin diftong (subliniază diftongul): pieri, niciodată, nu-i trecut, trândăvia. 3. Scrie sinonime

POZIŢIA RELATIVĂ A OBIECTELOR ÎN SPAŢIU

1. Observă imaginea şi spune unde se află diverse obiecte din cameră:

2. Marchează cu „X” casetele din dreptul enunţurilor adevărate:

- Tabloul se află deasupra ferestrei.

- Şoricelul este sub masă.

- Vaza cu lalele este aşezată lângă masă.

- Câinele stă în spatele fotoliului.

- Elefantul se află lângă fotoliu.

- Pisica s-a urcat pe raftul cu cărţi.

- Păpuşile sunt aşezate pe raftul cu jucării.

- Fetiţa este între masă şi fotoliu.

- Ghiozdanul este pus sub balansoar.

- Pe raftul de jos sunt mai puţine cărţi.

- Căruciorul este aşezat deasupra ursuleţului.

3. Colorează obiectele după cerinţe:

- cu verde: obiectele aflate sus, în dreapta;

- cu roşu: obiectele aflate sus, în stânga;

- cu galben: obiectele aflate jos, în dreapta;

- cu albastru: obiectele aflate jos, în stânga.

Page 7: Nume Clasa a V-a FIȘA LUCRU - scifeleaarad.ro · Transcrie doar cuvintele care conţin diftong (subliniază diftongul): pieri, niciodată, nu-i trecut, trândăvia. 3. Scrie sinonime

4. Încercuieşte: obiectul aflat mai sus: animalul din dreapta: jucăria din exterior: animalul de deasupra.

Răţoiul nu mai

găseşte drumul

către casă şi te

roagă să-l ajuţi!

Vrei?

Page 8: Nume Clasa a V-a FIȘA LUCRU - scifeleaarad.ro · Transcrie doar cuvintele care conţin diftong (subliniază diftongul): pieri, niciodată, nu-i trecut, trândăvia. 3. Scrie sinonime

CULORI, CULORI…

1. Natura ne dăruieşte o mulţime de culori! Numeşte obiectele de mai jos şi

culorile lor:

2. Uneşte fiecare obiect cu culoarea potrivită, apoi colorează:

3. Colorează după cod! Ce ai obţinut?

Page 9: Nume Clasa a V-a FIȘA LUCRU - scifeleaarad.ro · Transcrie doar cuvintele care conţin diftong (subliniază diftongul): pieri, niciodată, nu-i trecut, trândăvia. 3. Scrie sinonime

4. Hai să scriem!

Page 10: Nume Clasa a V-a FIȘA LUCRU - scifeleaarad.ro · Transcrie doar cuvintele care conţin diftong (subliniază diftongul): pieri, niciodată, nu-i trecut, trândăvia. 3. Scrie sinonime

LINIUȚA ORIZONTALĂ

Nummele _____________________________

1. Coloreaza !

a) Mănușa pentru mâna stângă b ) Nuca din partea dreaptă c) Copacul din dreapta și coșul din stânga

2. Uniți punctele !!

3. Continuați după model !

4.. Desenați fructe pe talerul drept și legume pe talerul stâng al balanței din imagine !!

. . . . . . . . . . . . . .

Page 11: Nume Clasa a V-a FIȘA LUCRU - scifeleaarad.ro · Transcrie doar cuvintele care conţin diftong (subliniază diftongul): pieri, niciodată, nu-i trecut, trândăvia. 3. Scrie sinonime

5.Să rostim și să executăm impreună !

Mâinile pe bancă să le așezăm

Și privind în sus să le ridicăm

Bate toba : bum , bum , bum

Spatele e drept acum .

Să ieșim din bancă

Fară să facem poc !

Tot așa de iute

Trecem iar la loc .

Ordinea în juru-mi

O păstrez mereu

Pun în bancă fără zgomot

Și ghiozdanul meu .

6. Adună frunzele !!

7. Să râdem !!

- Mamă , azi am răspuns primul la școală !

- Da ? Și ce te-a întrebat doamna învățătoare ?

- Cine n- a învățat pentru astăzi poezia ?

Page 12: Nume Clasa a V-a FIȘA LUCRU - scifeleaarad.ro · Transcrie doar cuvintele care conţin diftong (subliniază diftongul): pieri, niciodată, nu-i trecut, trândăvia. 3. Scrie sinonime

211

Demonstrarea capacităţilor de exprimare cu ajutorul

unor ilustraţii

,,În ce anotimp se întâmplă?”

▪ Identificaţi anotimpurile prezentate în imagini.

▪ Descrieţi fiecare anotimp, alcătuind patru propoziţii.

Page 13: Nume Clasa a V-a FIȘA LUCRU - scifeleaarad.ro · Transcrie doar cuvintele care conţin diftong (subliniază diftongul): pieri, niciodată, nu-i trecut, trândăvia. 3. Scrie sinonime

211

CHESTIONAR

1. Cum crezi că te apreciază profesorul şi colegii?

a – mai bun decât sunt în realitate;

b – aşa cum sunt;

c – mă consideră mai rău decât sunt.

2. Te-ai gândit ce meserie ai vrea să ai în viaţă? Motivează alegerea.

3. Lupţi pentru a-ţi împlini o dorinţă, un ideal?

a – da;

b – nu;

c – îmi este indiferent.

4. Ce crezi că trebuie să reprezinte profesiunea în viaţa unui om?

a – o sursă de existenţă, de a câştiga bani;

b – un mijloc de realizare profesională, de împlinire;

c – o modalitate de a fi util societăţii;

d – un mijloc de afirmare socială, de a avea faimă;

e – un fel de a-ţi ocupa timpul;

f – nu m-am gândit.

5. Enumeră la tine 5 calităţi.

6. Enumeră la tine 5 defecte. Te accepţi aşa cum eşti? Încerci să te schimbi în bine?

7. Cum percepi învăţătura?

a- o misiune grea, dar o fac de dragul părinţilor;

b- o ocupaţie care îmi place şi-mi aduce satisfacţii;

c- o activitate pe care o îndeplinesc uneori ca să mai iau şi nişte note bune;

d- nu-s făcut pentru a învăţa, nu dau importanţă.