MOTOCOSITOARE PORTABILĂ MANUAL DE UTILIZARE · • Dacă depozitaţi maşinăria pentru o...

23
MOTOCOSITOARE PORTABILĂ MANUAL DE UTILIZARE MODEL: CG330B SHANDONG HUASHENG PESTICIDE MACHINERY CO., LTD.

Transcript of MOTOCOSITOARE PORTABILĂ MANUAL DE UTILIZARE · • Dacă depozitaţi maşinăria pentru o...

Page 1: MOTOCOSITOARE PORTABILĂ MANUAL DE UTILIZARE · • Dacă depozitaţi maşinăria pentru o perioadă mai lungă de timp, drenaţi combustibilul din rezervor şi carburator, curăţaţi

 

 

MOTOCOSITOARE PORTABILĂ MANUAL DE UTILIZARE

MODEL: CG330B

SHANDONG HUASHENG PESTICIDE MACHINERY CO., LTD.

Page 2: MOTOCOSITOARE PORTABILĂ MANUAL DE UTILIZARE · • Dacă depozitaţi maşinăria pentru o perioadă mai lungă de timp, drenaţi combustibilul din rezervor şi carburator, curăţaţi

 

 

CUPRINS INTRODUCERE/DATE TEHNICE …………………………………………………………………..…………………………………….. 1 

AVERTISMENTE GRAFICE......................................................................................................................... 2 

DESCRIERE ............................................................................................................................................... 6 

MONTARE................................................................................................................................................ 8 

REGULI PENTRU O OPERARE SIGURĂ .................................................................................................... 10 

TĂIEREA CU UN CAP DE TĂIERE  CU FIR DE NAILON ............................................................................. 11 

AMESTECAREA COMBUSTIBILULUI ŞI A ULEIULUI................................................................................. 15 

PREGĂTIREA PENTRU OPERARE ............................................................................................................ 16 

OPERAȚIUNI........................................................................................................................................... 17 

ÎNTREȚINERE ŞI ÎNGRIJIRE ..................................................................................................................... 18 

TRANSPORT, MANIPULARE ................................................................................................................... 19 

DEPOZITARE PE PERIOADE LUNGI ......................................................................................................... 19 

GHID DEPANARE.................................................................................................................................... 20 

 

Page 3: MOTOCOSITOARE PORTABILĂ MANUAL DE UTILIZARE · • Dacă depozitaţi maşinăria pentru o perioadă mai lungă de timp, drenaţi combustibilul din rezervor şi carburator, curăţaţi

 

INTRODUCERE Vă mulţumim că aţi achiziţionat motocositoarea produsă de Compania noastră. Acest manual explică cum să o utilizaţi corespunzător. Înainte să o folosiţi, vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual de operare, pentru a utiliza maşinăria corect şi pentru a vă îndeplini sarcina în siguranţă. Menţionăm că datorită modificărilor specificaţiilor este posibil ca unele detalii ale maşinăriei achiziţionate de dvs. să nu corespundă cu cele din acest manual. Vă rugăm să înţelegeţi acest lucru.

----------------------------------------------DATE TEHNICE---------------------------------------- MODEL CG330B Unitatea principală Tip separat Ambreiaj centrifugal automat

Angrenaj conic cu dinţi elicoidali, Arbore de transmisie

Viteza maximă a arborelui pinion/viteza motorului (r/min)

7000/9000

Viteza de mers în gol (r/min) 2500±150 Valori vibraţii per mâner (m/s2) ≤15 Valori presiune sonoră [dB(A)] ≤102 Valori putere acustică [dB(A)] ≤120 Raport de transmisie 17: 22 Direcţia de rotire a lamei Invers sensului acelor de ceasornic

(vedere de sus) Tip mâner Dublu Greutate uscată (kg) 6,8 Denumire motor IE36F-2A Motor Tip Că răcire pe aer; 2 cicluri; valvă piston

verticală; benzină Capacitate cilindrică (mL) 32,6 Putere maximă (kW/r/min) 0,9/6500 Carburator Tip diafragmă Igniţie Igniţie electronică non-contact Metodă de pornire Recul Carburant utilizat Benzină amestecată cu ulei lubrifiant

(raport 30:1) Capacitate rezervor(L) 0,75 Greutate uscată(kg) 3,4 Lungime secţiune conductă principală (mm)

1500

Lungime secţiune arbore motor (mm)

1522

Lame standard (mm) 3 lame GC420-2 255mm(255x1,4) Datele tehnice sunt pasibile de modificare fără notificare.

Page 4: MOTOCOSITOARE PORTABILĂ MANUAL DE UTILIZARE · • Dacă depozitaţi maşinăria pentru o perioadă mai lungă de timp, drenaţi combustibilul din rezervor şi carburator, curăţaţi

 

AVERTISMENTE GRAFICE Deoarece o maşină de tăiat este o unealtă electrică ascuţită de mare viteză, trebuie respectate măsuri speciale de precauţie pentru a reduce riscul de vătămare corporală. Citiţi acest manual cu atenţie. Familiarizaţi-vă cu modul corespunzător de controlare şi utilizare a acestei unităţi. Învăţaţi cum să o opriţi şi cum să o desfaceţi rapid.

Acest semn, însoţit de cuvintele AVERTISMENT sau PERICOL, vă atrage atenţia asupra unei condiţii care poate duce la VĂTĂMARE GRAVĂ.

CITIŢI & ÎNŢELEGEŢI Manualul de operare şi Manualul de Siguranţă.

FOLOSIŢI ÎNTOTDEAUNA ECHIPAMENT DE PROTECŢIE PENTRU OCHI ŞI URECHI.

OPRIŢI întotdeauna MOTORUL şi asiguraţi-vă că unealta de tăiat s-a oprit înainte să curăţaţi, să îndepărtaţi sau să ajustaţi lama.

AVERTISMENT! Nu modificaţi niciodată o maşină sau o unealtă de tăiat. Folosirea necorespunzătoare a oricărei unelte de tăiat poate cauza VĂTĂMARE PERSONALĂ GRAVĂ SAU FATALĂ.

ATENŢIE PERICOL Gazele de motor ale acestui produs conţin substanţe chimice care pot provoca cancer, defecte de naştere sau alte vătămări asociate reproducerii. Specificaţiile, descrierile şi materialele ilustrate din acest manual sunt cât se poate de corecte la momentul publicării lor, dar sunt pasibile de modificare fără notificare. Este posibil ca ilustraţiile să includă echipament şi accesorii opţionale şi să nu includă întregul echipament standard.

Page 5: MOTOCOSITOARE PORTABILĂ MANUAL DE UTILIZARE · • Dacă depozitaţi maşinăria pentru o perioadă mai lungă de timp, drenaţi combustibilul din rezervor şi carburator, curăţaţi

 

REGULI ŞI PRECAUŢII DE SIGURANŢĂ Trebuie respectate măsurile de precauţie corespunzătoare. La fel ca orice alt echipament motorizat, şi această unitate trebuie operată cu atenţie. NU VĂ EXPUNEŢI PE DVS. SAU PE ALŢII LA PERICOL. Respectaţi următoarele reguli generale. Permiteţi altor persoane să utilizeze această maşinărie doar dacă sunt foarte responsabile şi au citit şi înţeles manualul de operare a maşinăriei şi au fost instruite privind modul de utilizare a acesteia. • Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie. Îmbrăcaţi-vă corespunzător, nu purtaţi

îmbrăcăminte sau bijuterii largi care s-ar putea prinde în componentele mobile ale unităţii. Purtaţi mereu încălţăminte sigură, trainică, cu talpă nealunecoasă. Dacă aveţi părul lung, prindeţi-l în coadă. Se recomandă să aveţi picioarele şi tălpile acoperite pentru a le proteja de resturile împroşcate în timpul operării.

• Verificaţi ca maşinăria să nu aibă componente desprinse (piuliţe, bolţuri, şuruburi, etc.) şi să nu fie deteriorată în vreun fel. Faceţi orice reparaţie sau înlocuire necesară înainte de a utiliza maşinăria.

• NU FOLOSIŢI alte componente cu acest cap de forţă, în afară de cele recomandate de compania noastră. În caz contrar, se poate ajunge la vătămarea gravă a operatorului, a spectatorilor sau la deteriorarea maşinăriei.

• Asiguraţi-vă că nu aveţi mâinile murdare de ulei sau combustibil. • Folosiţi întotdeauna mânere şi curele de umăr corespunzătoare când utilizaţi maşinăria. • Nu fumaţi când amestecaţi combustibilul sau când alimentaţi rezervorul. • Nu amestecaţi combustibilul într-un spaţiu închis sau în apropiere de flăcări deschise.

Asiguraţi-vă că spaţiul respectiv este ventilat corespunzător. • Întotdeauna amestecaţi şi depozitaţi combustibilul într-un recipient corespunzător,

aprobat de codurile şi ordonanţele locale pentru o astfel de utilizare. • Nu îndepărtaţi niciodată buşonul de rezervor în timp ce motorul este în funcţiune. • Nu porniţi şi nu utilizaţi ambreiajul într-o cameră sau clădire închisă. Vaporii de evacuare

conţin monoxid de carbon, un gaz periculos. • Nu încercaţi niciodată să ajustaţi motorul când unitatea se află în funcţiune şi ataşată la

operator. Efectuaţi întotdeauna ajustările de motor cu unitatea poziţionată pe o suprafaţă plană, fără obstacole.

• Nu folosiţi unitatea dacă aceasta este deteriorată sau ajustată necorespunzător. Nu îndepărtaţi apărătoarea maşinăriei. În caz contrar, se poate ajunge la vătămarea corporală gravă a operatorului sau a spectatorilor sau la deteriorarea maşinăriei.

• Inspectaţi zona în care urmează să tundeţi iarba şi îndepărtaţi toate resturile care s-ar putea prinde în capul de tăiere cu nailon. Îndepărtaţi şi orice obiecte pe care unitatea le-ar putea împroşca în timpul tăierii.

• Ţineţi-i pe copii la distanţă. Spectatorii ar trebui să stea la o distanţă sigură de zona de lucru, de cel puţin 15 metri (50 de picioare).

• Nu lăsaţi niciodată maşinăria nesupravegheată.

Page 6: MOTOCOSITOARE PORTABILĂ MANUAL DE UTILIZARE · • Dacă depozitaţi maşinăria pentru o perioadă mai lungă de timp, drenaţi combustibilul din rezervor şi carburator, curăţaţi

 

• Nu folosiţi această unitate în alt scop decât cel pentru care a fost proiectată, aşa cum prevede acest manual.

• Nu vă întindeţi prea tare. Păstraţi-vă întotdeauna stabilitatea şi echilibrul. Nu folosiţi unitatea în timp ce vă aflaţi pe o scară sau în alte locaţii necorespunzătoare.

• Asiguraţi-vă că păstraţi distanţa de capul de tăiere cu fir de nailon cât timp unitatea este în uz.

• Nu folosiţi acest tip de maşinărie pentru a mătura resturi. • Nu folosiţi această unitate dacă sunteţi obosiţi, bolnavi sau sub influenţa medicamentelor,

a drogurilor sau a alcoolului. • Folosiţi doar capete de tăiere cu fir din nailon nedeteriorate. Dacă loviţi o piatră sau orice

alt obstacol, opriţi motorul şi verificaţi capul de tăiere. Nu folosiţi niciodată capete de tăiere rupte sau dezechilibrate.

RESPECTAŢI INSTRUCŢIUNILE PRIVIND ÎNLOCUIREA DE ACCESORII. • Nu stocaţi într-un spaţiu închis, unde vaporii de combustibil pot ajunge la o flacără

deschisă a unor boilere, corpuri de încălzire, furnale, etc. A se păstra doar într-un spaţiu încuiat, bine ventilat.

• Asiguraţi-vă că produsul va funcţiona în siguranţă şi corespunzător. Puteţi achiziţiona aceste componente de la furnizorul dvs. Utilizarea oricăror altor accesorii sau elemente poate provoca hazarde, vătămarea corporală a utilizatorului, deteriorarea maşinăriei şi poate duce la anularea acestei garanţii.

• Curăţaţi maşinăria în întregime, cu precădere rezervorul, componentele din jur şi filtrul de aer.

• Înainte de realimentare, opriţi motorul şi aşteptaţi să se răcească. Nu realimentaţi niciodată cu motorul în funcţiune sau cât timp acesta este încă fierbinte. Dacă se varsă benzină, ştergeţi bine şi înlăturaţi corespunzător materialele în cauză înainte să porniţi motorul.

• Păstraţi o distanţă de cel puţin 15 metri / 50 de picioare de ceilalţi muncitori sau spectatori.

• Dacă abordaţi vreodată operatorul unei astfel de maşinării, atrageţi-i cu grijă atenţia şi asiguraţi-vă că operatorul opreşte motorul. Atenţie să nu-l speriaţi sau distrageţi pe operator, acţiune care ar putea provoca o situaţie nesigură.

• Nu atingeţi niciodată capul de tăiere dacă motorul este în funcţiune. Dacă trebuie să ajustaţi apărătoarea sau capul de tăiere, opriţi mai întâi motorul şi asiguraţi-vă că s-a oprit capul de tăiere cu fir de nailon.

• Opriţi motorul când transportaţi maşinăria între zonele de lucru. • Atenţie să nu loviţi capul de tăiere de pietre sau de pământ. Operarea dură, nerezonabilă

a maşinăriei îi va scurta ciclul de viaţă şi, în plus, va crea un mediu nesigur pentru dvs. şi cei din jur.

• Atenţie la componentele care se desprind sau care se supraîncălzesc. Dacă observaţi orice anormalitate la maşinărie, opriţi-vă imediat din operarea acesteia şi verificaţi-o cu atenţie. Dacă este cazul, mergeţi cu maşinăria la un dealer autorizat pentru a fi verificată. Nu operaţi niciodată o maşinărie care ar putea fi defectă.

• La pornirea sau în timpul operării motorului, nu atingeţi niciodată componentele fierbinţi precum toba de eşapament, firul de înalt voltaj sau bujia.

Page 7: MOTOCOSITOARE PORTABILĂ MANUAL DE UTILIZARE · • Dacă depozitaţi maşinăria pentru o perioadă mai lungă de timp, drenaţi combustibilul din rezervor şi carburator, curăţaţi

 

• După oprirea motorului, toba de eşapament este în continuare fierbinte. Nu plasaţi niciodată maşinăria în locuri în care există materiale inflamabile (iarbă uscată, etc.), gaze sau lichide combustibile.

• Acordaţi o atenţie deosebită operării maşinăriei pe timp de ploaie sau imediat după ploaie, deoarece terenul poate fi alunecos.

• Dacă alunecaţi sau cădeţi la pământ sau într-o groapă, eliberaţi numaidecât clapeta de acceleraţie.

• Atenţie să nu scăpaţi maşinăria sau să nu o loviţi de obstacole. • Înainte de a ajusta sau repara maşinăria, asiguraţi-vă că opriţi motorul şi scoateţi fişa de

bujie. • Dacă depozitaţi maşinăria pentru o perioadă mai lungă de timp, drenaţi combustibilul din

rezervor şi carburator, curăţaţi componentele, transportaţi maşinăria într-un loc sigur şi asiguraţi-vă că motorul s-a răcit.

• Inspectaţi periodic maşinăria pentru a asigura utilizarea sigură şi eficientă a acesteia. Pentru o inspectare temeinică a maşinăriei, contactaţi furnizorul dvs.

• Ţineţi maşinăria la distanţă de foc sau scântei. • Se crede că expunerea la vibraţii şi temperaturi scăzute poate provoca o boală numită

fenomenul Raynaud. Expunerea la vibraţii şi temperaturi scăzute poate provoca senzaţii de furnicături şi arsuri, urmate de decolorarea şi amorţirea degetelor. Se recomandă următoarele măsuri de precauţie, deoarece nu se cunoaşte expunerea minimă care poate declanşa această boală. Păstraţi-vă corpul cald, cu precădere capul, gâtul, tălpile, gleznele, mâinile şi încheieturile. Păstraţi o bună circulaţie a sângelui, făcând exerciţii de braţe în timpul pauzelor de lucru frecvente şi renunţând la fumat. Limitaţi orele de operare a maşinăriei. Încercaţi să îndepliniţi sarcini care nu necesită operarea maşinii de tuns iarba sau a altui echipament motorizat portabil. Dacă întâmpinaţi disconfort, roşeală sau inflamare a degetelor, urmată de albirea şi pierderea simţului tactil, consultaţi medicul de familie înainte să vă expuneţi din nou temperaturilor scăzute şi vibraţiilor.

• Purtaţi întotdeauna echipament de protecţie pentru urechi, deoarece expunerea la zgomote puternice pe perioade lungi de timp poate provoca slăbirea sau chiar pierderea auzului. Purtaţi echipament de protecţie complet pentru faţă şi cap, pentru a preveni rănirea cu fire sau crengi.

• Purtaţi mănuşi pentru condiţii grele de lucru, nealunecoase, pentru a apuca mai bine mânerul maşinii de tuns iarba. De asemenea, mănuşile reduc şi transmiterea vibraţiilor de la maşinărie la mâini.

• AVERTISMENT: Maşina de tuns iarba este periculoasă şi când se află în procesul de oprire.

Page 8: MOTOCOSITOARE PORTABILĂ MANUAL DE UTILIZARE · • Dacă depozitaţi maşinăria pentru o perioadă mai lungă de timp, drenaţi combustibilul din rezervor şi carburator, curăţaţi

 

DESCRIERE

Page 9: MOTOCOSITOARE PORTABILĂ MANUAL DE UTILIZARE · • Dacă depozitaţi maşinăria pentru o perioadă mai lungă de timp, drenaţi combustibilul din rezervor şi carburator, curăţaţi

 

DESCRIERE

MANUAL DE SIGURANŢĂ inclus. Citiţi-l înainte de a utiliza maşinăria şi păstraţi-l pentru consultare ulterioară, pentru a învăţa tehnica de operare corespunzătoare, sigură. 1. LAMA Lamă circulară pentru tăierea ierbii, a buruienilor sau a tufişurilor. Pentru operarea lamei este nevoie de ham, de apărătoare din metal şi de mânere în formă de U. 2. ANSAMBLU ARBORE DE TRANSMISIE Conţine arbore de transmisie garnisit cu un design specific. 3. DISPOZITIV DE DECLANŞARE ACCELERAŢIE Cu arc, pentru a reveni în stare de repaus când i se dă drumul. Când acceleraţi, apăsaţi treptat pe declanşator pentru a obţine cea mai bună tehnică de operare. Nu ţineţi declanşatorul apăsat în timp ce porniţi maşinăria. 4. COMUTATORUL montat deasupra Carcasei declanşatorului de acceleraţie. Comutaţi întrerupătorul ÎNAINTE pentru operare, ÎNAPOI pentru oprire. 5. MANETA DE SIGURANŢĂ Apăsaţi înainte de accelerare. 6. MÂNER ÎN FORMĂ DE U Ajustabil, pentru un plus de confort. 7. ANSAMBLU HAM Element care suspendă maşinăria de operator, cu lungime reglabilă. 8. CARCASĂ FILTRU DE AER Conţine elemente care pot fi înlocuite.

9. CAPAC REZERVOR.

10. REZERVOR Conţine combustibil şi filtru de combustibil. 11. BULB DE PURJARE Apăsaţi bulbul de purjare (de 7-10 ori înainte de a porni maşinăria), pentru a îndepărta aerul şi combustibilul stătut din sistemul de alimentare, inducând aer proaspăt în carburator. 12. CLAPETĂ DE PORNIRE Se află deasupra carcasei filtrului. PORNIRI LA RECE Trageţi de manetă în sus pentru a închide clapeta de pornire. Apăsaţi maneta în poziţia RUN. 13. APĂRĂTOARE ÎMPOTRIVA RESTURILOR Montată chiar deasupra dispozitivului de tăiere. Protejează operatorul de resturile împroşcate în timpul operaţiei de tăiere. Nu operaţi unitatea fără apărătoare. 14. CUŢIT DE RETEZAT Taie filamentul din nailon la lungimea corectă – 17,78 cm, de la cap la coadă – când capul de tăiere cu fir de nailon este lovit de pământ în timpul operării, firul avansează. Dacă operaţi unitatea fără acest cuţit, firul va deveni prea lung (mai lung de 17,78cm), viteza de operare va încetini motorul, ceea ce va duce la supraîncălzirea sau deteriorarea maşinăriei. 15. CAP DE TĂIERE CU FIR DE NAILON Conţine un fir de nailon de tăiere înlocuibil, care avansează când capul de tăiere este lovit de pământ, în timp ce se răsuceşte la viteză de operare normală.

Page 10: MOTOCOSITOARE PORTABILĂ MANUAL DE UTILIZARE · • Dacă depozitaţi maşinăria pentru o perioadă mai lungă de timp, drenaţi combustibilul din rezervor şi carburator, curăţaţi

 

MONTARE  INSTALAREA APĂRĂTORII DIN PLASTIC Montaţi carcasa de siguranţă pe ax, cu consola de siguranţă şi şuruburile furnizate. Strângeţi şuruburile după ce setaţi consola de siguranţă în poziţia corespunzătoare.

 

AVERTISMENT ATENŢIE MONTAREA CAPULUI DE TĂIERE CU FIR DE NAILON Aliniaţi orificiul din placa fixă a matriţei cu cel din ax şi instalaţi dispozitivul de blocare. Conectaţi capul de tăiere la ax (rotindu-l în sensul acelor de ceasornic) până este bine fixat. Îndepărtaţi dispozitivul de blocare.

 

   

Page 11: MOTOCOSITOARE PORTABILĂ MANUAL DE UTILIZARE · • Dacă depozitaţi maşinăria pentru o perioadă mai lungă de timp, drenaţi combustibilul din rezervor şi carburator, curăţaţi

 

MONTAREA MÂNERULUI Introduceţi mânerul în consolă. Amplasaţi mânerul într-o poziţie de operare confortabilă şi strângeţi şuruburile M5 x 25. MONTAREA LAMEI Instalaţi mânerul A, tri-lama, mânerul B, apoi şaiba, în ordinea aceasta. Întăriţi apoi cu fir. Aliniaţi orificiul din carcasa cutiei de viteze cu mânerul A şi inseraţi o tijă cu S=4mm. Rotiţi piuliţa de reglare a lamei cu cheia tubulară, în direcţia acelor de ceasornic, până aceasta este bine fixată. Instalaţi cuiul de 2 x 16 şi separaţi.

AVERTISMENT ATENŢIE VIBRAŢII EXCESIVE – OPRIŢI IMEDIAT MOTORUL Dacă lama vibrează excesiv, înseamnă că nu a fost montată corespunzător. Opriţi numaidecât motorul şi verificaţi lama. Lamele instalate necorespunzător vor cauza vătămări corporale. Folosiţi doar echipamentul original produs de compania noastră când întreţineţi unitatea.

  

Page 12: MOTOCOSITOARE PORTABILĂ MANUAL DE UTILIZARE · • Dacă depozitaţi maşinăria pentru o perioadă mai lungă de timp, drenaţi combustibilul din rezervor şi carburator, curăţaţi

10 

 

REGULI PENTRU O OPERARE SIGURĂ

AVERTISMENT PERICOL Toate modelele de unelte de tăiat pot împroşca cu pietricele, bucăţi de metal sau obiecte mici, precum şi cu materialul tăiat. Citiţi cu atenţie aceste Reguli pentru o operare sigură a maşinăriei. Urmaţi instrucţiunile din manualul de operare.

Citiţi cu atenţie manualul de operare. Familiarizaţi-vă foarte bine cu modul corect de controlare şi utilizare a unităţii. Învăţaţi cum să opriţi unitatea şi motorul. Învăţaţi cum să desfaceţi repede o unitate suspendată. Permiteţi altor persoane să folosească unitatea doar dacă au fost instruite corespunzător. Asiguraţi-vă că operatorul poartă echipament de protecţie pentru tălpi, picioare, ochi, faţă şi urechi. Nu vă bazaţi pe faptul că apărătoarea unităţii vă va proteja ochii de obiectele ricoşate sau azvârlite. Asiguraţi-vă că nu sunt spectatori, copii sau animale în zona de lucru. Nu permiteţi niciodată copiilor să opereze sau să se joace cu unitatea. Nu permiteţi nimănui să pătrundă în ZONA DE PERICOL în care operaţi. Zona de pericol este o suprafaţă cu o rază de aproximativ 15 metri (aproximativ 16 paşi) sau 50 de picioare. Insistaţi ca persoanele din ZONA DE RISC, aflată în continuarea zonei de pericol, să poarte echipament de protecţie pentru ochi. Dacă folosiţi unitatea într-o zonă cu persoane

neprotejate, operaţi la viteză redusă pentru a reduce riscul de a împroşca cu obiecte. Mutaţi întrerupătorul de oprire în poziţia „stop” când motorul revine în starea de repaus; asiguraţi-vă că este fiabil înainte de a tăia. Puteţi continua să operaţi unitatea doar când întrerupătorul de oprire este în stare bună. Verificaţi ca dispozitivul de tăiere să se oprească când motorul revine în starea de repaus.

AVERTISMENT PERICOL În plus faţă de echipamentul de protecţie pentru cap, ochi, faţă şi urechi, încălţămintea de protecţie vă permite o mai mare stabilitate pe suprafeţele alunecoase. Nu purtaţi cravate, bijuterii sau îmbrăcăminte largă care atârnă, sau care se pot agăţa de unitate. Nu purtaţi încălţăminte decupată la degete, nu operaţi unitatea desculţi sau cu picioarele descoperite. În anumite situaţii, trebuie să purtaţi echipament de protecţie total pentru faţă şi cap. Atenţie la ricoşeuri şi la reacţia lamei.

SE INTERZICE ACCESUL PERSOANELOR – CU EXCEPŢIA OPERATORULUI – ÎN ZONA DE PERICOL CU O RAZĂ DE 15 METRI. OPERATORUL TREBUIE SĂ POARTE ECHIPAMENT DE PROTECŢIE PENTRU OCHI, URECHI, FAŢĂ, TĂLPI, PICIOARE ŞI CORP. PERSOANELE DIN ZONA DE PERICOL, SAU DIN ZONA DE RISC DIN CONTINUAREA CELEI DINTÂI, TREBUIE SĂ POARTE ECHIPAMENT DE PROTECŢIE PENTRU OCHI ÎN CAZ CĂ SUNT ÎMPROŞCATE OBIECTE. RISCUL SCADE ODATĂ CU ÎNDEPĂRTAREA DE ZONA DE PERICOL.

Page 13: MOTOCOSITOARE PORTABILĂ MANUAL DE UTILIZARE · • Dacă depozitaţi maşinăria pentru o perioadă mai lungă de timp, drenaţi combustibilul din rezervor şi carburator, curăţaţi

11 

 

TĂIEREA CU UN CAP DE TĂIERE  CU FIR DE NAILON 

CAPUL CU FIR DE NAILON se roteşte în SENSUL ACELOR DE CEASORNIC. CUŢITUL DE RETEZARE este poziţionat pe partea dreaptă a apărătorii împotriva resturilor.

AVERTISMENT PERICOL Montaţi apărătoarea corespunzătoare când folosiţi firul de nailon. Firul de nailon poate atârna, dacă este expus prea mult. Folosiţi întotdeauna apărătoarea de plastic şi cuţitul de retezare când folosiţi capetele de tăiere cu fir de nailon.

Pentru aproape toate tipurile de tăiere, este indicat să înclinaţi capul cu nailon pentru ca contactul să aibă loc pe partea cercului trasat de fir unde firul se ÎNDEPĂRTEAZĂ de dvs. şi de apărătoare. (Vezi imaginea corespunzătoare.) Aceasta va face ca resturile să fie aruncate în direcţia opusă dvs.

AVERTISMENT PERICOL Dacă înclinaţi capul în direcţia greşită, maşina va arunca resturile ÎNSPRE dvs. Dacă capul cu fir este ţinut plat, astfel încât mişcarea de tăiere să aibă loc pe toată suprafaţa liniei circulare, resturile vor fi ARUNCATE spre dvs., rezistenţa opusă va încetini motorul şi veţi uza o suprafaţă mare de nailon.

AVERTISMENT PERICOL Folosiţi doar nailon monofilament de calitate, de 2,5mm. Nu folosiţi sârmă sau nailon cu sârmă. Încărcaţi capul de tăiere doar cu nailon de diametrul corespunzător.

AVERTISMENT PERICOL Fiţi extrem de precauţi când operaţi în locuri pustii sau acoperite cu pietriş, deoarece firul de nailon poate azvârli particule mici de piatră la viteză mare. Apărătorile montate pe unitate nu pot opri obiecte care sunt azvârlite sau ricoşează de pe suprafeţele dure.

Page 14: MOTOCOSITOARE PORTABILĂ MANUAL DE UTILIZARE · • Dacă depozitaţi maşinăria pentru o perioadă mai lungă de timp, drenaţi combustibilul din rezervor şi carburator, curăţaţi

12 

 

 

 

TĂIERE: Tăiaţi cu atenţie. Înclinaţi uşor capul de tăiere pentru a îndepărta resturile de dvs. Dacă tăiaţi până la o barieră de orice fel, cum ar fi un gard, un perete sau un copac, apropiaţi-vă dintr-un unghi în care orice resturi care ar ricoşa din bariera în cauză ar fi azvârlite în direcţia opusă dvs. Mişcaţi încet capul de tăiere, până ajungeţi chiar lângă bariera respectivă, dar evitaţi agăţarea firului în barieră. Dacă tăiaţi până la o plasă din sârmă sau până la un gard din lanţ, aveţi grijă să folosiţi unitatea doar până ajungeţi la sârmă. Dacă vă apropiaţi prea mult, firul de nailon se poate rupe de sârmă. Puteţi tăia tulpini de buruieni pe rând. Plasaţi capul de tăiere aproape de baza buruienii – niciodată aproape de vârful plantei, ceea ce ar putea face buruiana să trepideze şi să agaţe firul. În loc să tăiaţi buruiana dintr-o mişcare, folosiţi chiar capătul firului pentru a uza treptat tulpina buruienii.

AVERTISMENT PERICOL Nu folosiţi lame de oţel pentru a tăia pe margini sau pentru decojire.

DECOJIRE ŞI TĂIERE PE MARGINI: Ambele se execută cu capul de tăiere înclinat în unghi ascuţit. Decojirea presupune îndepărtarea excrescenţelor, terenul rămânând pustiu. Tăierea pe margini presupune cosirea ierbii de pe trotuare sau alei. În timpul ambelor acţiuni, ţineţi unitatea într-un unghi ascuţit, astfel încât resturile şi orice mizerie sau pietre dislocate să nu fie azvârlite înspre dvs., nici măcar dacă ar ricoşa din suprafeţe dure. Chiar dacă imaginea vă arată cum să decojiţi şi cum să tăiaţi pe margini, fiecare operator trebuie să descopere unghiurile care i se potrivesc cel mai bine, în funcţie de statura sa şi situaţia de tăiere în cauză.

AVERTISMENT PERICOL Nu tăiaţi iarba în zone unde există garduri din sârmă împletită. Folosiţi echipament de protecţie. Nu tăiaţi unde nu puteţi vedea ce anume taie maşina de tăiat.

Page 15: MOTOCOSITOARE PORTABILĂ MANUAL DE UTILIZARE · • Dacă depozitaţi maşinăria pentru o perioadă mai lungă de timp, drenaţi combustibilul din rezervor şi carburator, curăţaţi

13 

 

TĂIEREA CU LAMĂ TĂIEREA CU LAMĂ Există numeroase tipuri de lame. Totuşi, cele mai des folosite două tipuri sunt următoarele. LAMA PENTRU TUFIŞURI se foloseşte pentru a tăia tufişuri şi buruieni cu diametrul de maxim 3/4”. Acest tip de maşină de tăiat poate utiliza doar lame cu profil triplu de tăiere de 255mm, de tip CG420-2. LAMA DE FERĂSTRĂU se foloseşte la tăierea excrescenţelor cu diametru de 3/4” – 3”.

AVERTISMENT PERICOL

AVERTISMENT PERICOL Folosiţi tot timpul hamul pentru umăr. Ajustaţi atât hamul, cât şi clema acestuia la unitate, astfel încât unitatea să fie suspendată la câţiva centimetri de pământ. Capul de tăiere şi apărătoarea de metal trebuie să fie nivelate. Suspendaţi unitatea pe partea dreaptă a corpului.

AVERTISMENT PERICOL NU FOLOSIŢI O MAŞINĂ DE TĂIAT TUFIŞURI PENTRU A TĂIA COPACI.

AVERTISMENT PERICOL Nu folosiţi maşinăria dacă lama de metal este tocită, fisurată sau deteriorată. Înainte de tăiere, verificaţi să nu existe obstacole, precum pietroaie, ţăruşi de metal sau fire de sârmă de la garduri stricate. Dacă nu puteţi îndepărta un obstacol, marcaţi poziţia acestuia, ca să evitaţi locul respectiv. Pietrele şi metalul vor toci sau deteriora lama. Sârmele se pot agăţa de capul lamei şi pot atârna de acesta sau pot fi azvârlite în aer.

Page 16: MOTOCOSITOARE PORTABILĂ MANUAL DE UTILIZARE · • Dacă depozitaţi maşinăria pentru o perioadă mai lungă de timp, drenaţi combustibilul din rezervor şi carburator, curăţaţi

14 

 

COSIREA BURUIENILOR. Acest tip de tăiere se realizează balansând lama în formă de arc. Poate tăia rapid iarba de câmp şi buruienile. Cosirea nu trebuie folosită pentru a tăia buruieni mari, dure sau excrescenţe lemnoase.

NOTĂ Nu folosiţi o lamă pentru tufişuri pentru a tăia copaci cu un diametru mai mare de 1/2 – 3/4”. Cosirea se poate executa în ambele direcţii, sau într-o singură direcţie, ceea ce va face ca resturile să fie aruncate în direcţia opusă dvs. Aceasta presupune să folosiţi partea lamei care se îndepărtează de dvs. Înclinaţi uşor lama în direcţia respectivă. Dacă cosiţi în ambele direcţii, veţi fi împroşcaţi de o parte din resturi. TĂIEREA CU FERĂSTRĂUL Aceasta se efectuează cu o lamă de ferăstrău, când buruienile sunt prea dure şi prea groase pentru a fi cosite. Dacă simţiţi o reacţie de retur, posibil ca lama să fie tocită sau materialul pe care încercaţi să-l tăiaţi să fie atât de gros încât să fie nevoie să utilizaţi o lamă de ferăstrău în locul lamei pentru tufiş. Excrescenţele cu diametrul de maxim 7,6 cm, prea groase pentru a fi cosite, pot fi tăiate cu ferăstrăul. Dvs. alegeţi dacă să tăiaţi pe partea în care lama se îndepărtează de dvs. dar azvârle resturile, sau pe partea care aruncă resturile departe de dvs., dar unde veţi întâmpina o reacţie de împingere, ceea ce poate duce la smucituri (la blocarea lamei).

Tăiaţi întotdeauna pe partea copacului care-l va face să cadă în direcţia opusă unităţii. În cazul în care copacul cade înspre unitate şi loveşte lama, aceasta se poate îndoi sau curba. Nu forţaţi lama. Nu schimbaţi unghiul de tăiere. Evitaţi să aplicaţi presiuni sau forţe care ar îndoi sau fisura lama.

Page 17: MOTOCOSITOARE PORTABILĂ MANUAL DE UTILIZARE · • Dacă depozitaţi maşinăria pentru o perioadă mai lungă de timp, drenaţi combustibilul din rezervor şi carburator, curăţaţi

15 

 

AMESTECAREA COMBUSTIBILULUI ŞI A ULEIULUI 

AVERTISMENT

• Nu umpleţi niciodată rezervorul la maxim. • Nu umpleţi niciodată rezervorul într-un spaţiu închis,

neventilat. • Nu alimentaţi această unitate în apropiere de o flacără

deschisă sau de scântei. • Asiguraţi-vă că ştergeţi bine combustibilul vărsat înainte să

încercaţi să porniţi motorul. • Nu încercaţi să alimentaţi un motor fierbinte.

Carburantul folosit de acest model este un amestec de benzină fără plumb şi lubrifiant de motor aprobat. Când amestecaţi benzina cu ulei de motor cu două cicluri, folosiţi doar benzină care NU conţine etanol sau metanol (tipuri de alcool). Folosiţi benzină fără plumb calitativă, cu cifra octanică 89 sau chiar mai mare. Astfel veţi evita posibilele deteriorări ale sistemului de conducte de combustibil şi ale altor componente ale motorului.

RAPORT AMESTEC: 30:1 BENZINĂ – 30 PĂRŢI ULEI – 1 PARTE Orice amestec de combustibil cu altă proporţie decât 30:1 poate deteriora motorul. Asiguraţi-vă că raportul amestecului este cel corect.

COMBUSTIBIL Motorul foloseşte un combustibil combinat, un amestec de benzină şi lubrifiant, în proporţie de 30:1. BENZINA Folosiţi benzină fără plumb calitativă, cu cifra octanică 89 sau mai mare. DEPOZITAREA COMBUSTIBILULUI Depozitaţi combustibilul doar în recipiente curate, sigure, aprobate. Verificaţi şi respectaţi ordonanţele locale privind tipul şi locaţia recipientelor de stocare.

IMPORTANT Combustibilul combinat se poate separa. Agitaţi bine recipientul cu combustibil înainte de utilizare. Combustibilul depozitat învecheşte. Nu amestecaţi mai mult combustibil decât vă aşteptaţi să folosiţi în decurs de o lună. AMESTEC DE COMBUSTIBIL ŞI ULEI Inspectaţi rezervorul şi asiguraţi-vă că acesta este curat. Umpleţi cu combustibil proaspăt. Folosiţi un amestec cu proporţia de 30:1.

Page 18: MOTOCOSITOARE PORTABILĂ MANUAL DE UTILIZARE · • Dacă depozitaţi maşinăria pentru o perioadă mai lungă de timp, drenaţi combustibilul din rezervor şi carburator, curăţaţi

16 

 

PREGĂTIREA PENTRU OPERARE  CÂND AMESTECAŢI BENZINA CU ULEIUL DE MOTOR CU DOUĂ CICLURI, FOLOSIŢI DOAR BENZINĂ CARE NU CONŢINE ETANOL SAU METANOL (TIPURI DE ALCOOL). ACEASTA VA AJUTA LA PREVENIREA POSIBILELOR DETERIORĂRI ALE CONDUCTELOR DE COMBUSTIBIL ALE MOTORULUI ŞI A ALTOR COMPONENTE ALE ACESTUIA. NU AMESTECAŢI BENZINA ŞI ULEIUL DIRECT ÎN REZERVORUL UNITĂŢII. IMPORTANT: Nerespectarea instrucţiunilor specifice de amestecare a carburantului poate duce la deteriorarea motorului. 1. Când pregătiţi amestecul de carburant, amestecaţi doar cantitatea necesară pentru sarcina pe care o aveţi de îndeplinit. Nu folosiţi combustibil care a fost depozitat mai mult de două luni. Amestecul de combustibil depozitat pe o perioadă mai lungă de două luni va îngreuna pornirea unităţii şi va afecta negativ performanţa acesteia. Dacă amestecul de combustibil a fost depozitat pe o perioadă mai lungă decât cea menţionată anterior, înlocuiţi-l cu altul proaspăt.

ATENŢIE PERICOL 2. Nu umpleţi niciodată rezervorul la maxim. (mai puţin de 3/4 din rezervor) 3. Nu umpleţi niciodată rezervorul într-un spaţiu închis, neventilat. 4. Nu alimentaţi această unitate în apropiere de focuri deschise sau scântei. 5. Asiguraţi-vă că ştergeţi bine combustibilul vărsat înainte să încercaţi să porniţi motorul.6. Nu încercaţi să alimentaţi un motor fierbinte.

VERIFICĂRI PE CARE SĂ LE EFECTUAŢI ÎNAINTE DE A OPERA UNITATEA 1. Verificaţi să nu existe bolţuri, piuliţe şi garnituri desprinse. 2. Verificaţi ca filtrul de aer să fie curat. Curăţaţi filtrul de aer de orice impurităţi înainte de a opera unitatea. 3. Verificaţi ca apărătoarea să se afle pe poziţie. 4. Verificaţi să nu existe scurgeri de combustibil. 5. Verificaţi ca lama să nu fie fisurată.

ATENŢIE PERICOL Gazele de motor emise de acest produs conţin substanţe chimice care pot cauza cancer, defecte de naştere sau alte vătămări asociate reproducerii.

Page 19: MOTOCOSITOARE PORTABILĂ MANUAL DE UTILIZARE · • Dacă depozitaţi maşinăria pentru o perioadă mai lungă de timp, drenaţi combustibilul din rezervor şi carburator, curăţaţi

17 

 

OPERAŢIUNI  

PROCEDURI DE PORNIRE ŞI OPRIRE A MOTORULUI PORNIRE CU MOTORUL RECE 1. Comutaţi întrerupătorul în poziţia „START”. 2. Împingeţi uşor şi repetat pompa de injecţie (7-10 ori), până când combustibilul ajunge în pompă. 3. Pornire cu motorul rece: Trageţi maneta în sus, pentru a închide duza. 4. Trageţi de maneta de pornire până auziţi zgomote ca nişte bufnituri. 5. Apăsaţi clapeta de pornire spre interior (nu exageraţi, pentru că puteţi inunda motorul, îngreuind astfel pornirea unităţii). 6. Trageţi de maneta de pornire până porneşte motorul. 7. Lăsaţi motorul să se încălzească câteva minute înainte să folosiţi unitatea.

PORNIRE CU MOTORUL CALD • Dacă rezervorul nu s-a uscat, trageţi

de maneta de pornire de până la trei ori şi motorul ar trebui să pornească.

NU FOLOSIŢI CLAPETA DE PORNIRE • Dacă rezervorul s-a uscat, după ce îl

realimentaţi, repetaţi paşii 3-7 de la PORNIREA CU MOTORUL RECE.

OPRIREA MOTORULUI • Comutaţi întrerupătorul în poziţia

STOP.

Page 20: MOTOCOSITOARE PORTABILĂ MANUAL DE UTILIZARE · • Dacă depozitaţi maşinăria pentru o perioadă mai lungă de timp, drenaţi combustibilul din rezervor şi carburator, curăţaţi

18 

 

ÎNTREŢINERE ŞI ÎNGRIJIRE FILTRUL DE AER

• Acumulările de praf din filtrul de aer vor reduce eficienţa motorului. Măriţi consumul de combustibil şi permiteţi particulelor abrazive să ajungă în motor. Îndepărtaţi filtrul de aer ori de câte ori este necesar pentru a-l menţine curat.

• Puteţi îndepărta praful uşor, de suprafaţă, lovind uşor filtrul. Depozitele consistente de impurităţi trebuie spălate în solvenţi corespunzători.

• Îndepărtaţi carcasa filtrului de aer desprinzând butonul carcasei filtrului de aer. AJUSTAREA CARBURATORULUI NOTĂ Ajustaţi carburatorul doar dacă este absolut necesar. Dacă întâmpinaţi probleme cu carburatorul, contactaţi furnizorul. Ajustarea necorespunzătoare a acestuia poate provoca deteriorarea motorului şi anularea garanţiei. FILTRUL DE COMBUSTIBIL • Rezervorul este prevăzut cu un

filtru. Filtrul se află la capătul liber al conductei de combustibil şi poate fi scos prin portul de combustibil cu o bucată de sârmă îndoită sau alt dispozitiv asemănător.

• Verificaţi periodic filtrul de combustibil. Nu permiteţi ca praful să pătrundă în rezervor. Filtrele îmbâcsite vor genera dificultăţi în pornirea motorului sau anormalităţi în performanţa motorului.

• Dacă filtrul este murdar, înlocuiţi-l. • Dacă rezervorul este murdar pe

interior, îl puteţi curăţa cu benzină.

VERIFICAŢI BUJIILE • Nu încercaţi să îndepărtaţi bujia

dintr-un motor încins, pentru a evita posibilele deteriorări ale firelor.

Page 21: MOTOCOSITOARE PORTABILĂ MANUAL DE UTILIZARE · • Dacă depozitaţi maşinăria pentru o perioadă mai lungă de timp, drenaţi combustibilul din rezervor şi carburator, curăţaţi

19 

 

DEPANARE • Curăţaţi sau înlocuiţi bujia dacă este mânjită cu depuneri uleioase. • Înlocuiţi bujia dacă electrodul central este uzat la capăt. • Distanţa între electrozi 0,6-0,7mm (.023”.028”) • Moment de torsiune fixare = 145-155kg.cm (125-135 in.lb)

TRANSPORT, MANIPULARE • Apărătoarea de lamă trebuie montată

în timpul transportului, al manipulării unităţii.

MONTARE APĂRĂTOARE LAMĂ Desfaceţi apărătoarea şi montaţi-o pe lamă, apoi inseraţi cuiul în fanta de pe apărătoare. • Opriţi motorul când mutaţi unitatea

între zonele de lucru. • După oprirea motorului, toba de

eşapament este în continuare fierbinte. Nu atingeţi niciodată componentele încinse cum ar fi toba de eşapament.

• Asiguraţi-vă că nu există scurgeri de combustibil.

DEPOZITARE PE PERIOADE LUNGI • Inspectaţi, curăţaţi şi reparaţi unitatea dacă este nevoie. • Îndepărtaţi combustibilul din rezervor. • Porniţi motorul – Aşa veţi consuma tot combustibilul de pe conducta de combustibil şi din carburator. • Îndepărtaţi bujia şi turnaţi o linguriţă de ulei de motor curat în orificiul destinat bujiei din cilindru – puneţi bujia la loc. • A se păstra în locuri curate, uscate, fără praf. Dacă acordaţi atenţie tuturor instrucţiunilor de operare şi procedurilor de întreţinere, în mod normal, puteţi preveni ERORI precum dificultăţi de pornire a motorului, neregularităţi de funcţionare şi anormalităţi în performanţa acestuia,

Dacă motorul nu funcţionează corespunzător, verificaţi: • Dacă sistemul de alimentare este în stare bună şi dacă combustibilul ajunge la motor. • Dacă sistemul de igniţie este în stare bună şi dacă bujia funcţionează. • Dacă compresia motorului este corespunzătoare. UNITATEA NU PORNEŞTE • Goliţi combustibilul din rezervor. • Asiguraţi-vă că combustibilul este proaspăt şi curat. • Verificaţi filtrul de combustibil pentru a vă asigura că este curat. (Înlocuiţi-l dacă este nevoie.) • Asiguraţi-vă că elementele filtrului de aer sunt curate. • Montaţi bujii noi, corespunzătoare. • Dacă întâmpinaţi probleme grave cu unitatea, nu încercaţi să o reparaţi dvs., ci apelaţi la distribuitorul sau dealerul dvs.

Page 22: MOTOCOSITOARE PORTABILĂ MANUAL DE UTILIZARE · • Dacă depozitaţi maşinăria pentru o perioadă mai lungă de timp, drenaţi combustibilul din rezervor şi carburator, curăţaţi

20 

 

GHID DEPANARE 1. UNITATEA NU PORNEŞTE

simptom cauză probabilă remediu anormalitate sistem de alimentare

lipsă combustibil în rezervor filtru de combustibil obstrucţionat

puneţi combustibil în rezervor curăţaţi filtrul de combustibil

scânteie bujie normală

sistem de alimentare normal

combustibil combustibilul este prea murdar apă în combustibil prea mult combustibil în cilindru raport amestec necorespunzător

înlocuiţi combustibilul înlocuiţi combustibilul desfaceţi bujia şi uscaţi-o modificaţi raportul amestecului

scânteie fir de înaltă tensiune normală

bujie bujie mânjită cu depuneri uleioase izolaţie bujie deteriorată distanţa dintre electrozi prea mare sau prea mică

curăţaţi depozitele uleioase înlocuiţi bujia ajustaţi distanţa dintre electrozi la 0,6-0,7mm

presiune compresie cilindru normală

sistem de alimentare normal

scânteie fir de înaltă tensiune anormală

întrerupere sau ruptură fir de înaltă tensiune bobină desprinsă

înlocuiţi sau strângeţi strângeţi

presiune de compresie mică

segment piston uzat segment piston rupt cimentare segment piston bujie desprinsă scurgeri la nivelul suprafeţei comune dintre cilindru şi arbore

înlocuiţi înlocuiţi eliminaţi strângeţi eliminaţi

sistem de alimentare normal

sistem de igniţie normal

compresie normală

eroare contact fir de înaltă tensiune şi bujie eroare întrerupător sau scurt-circuit

strângeţi fişa de bujie reparaţi sau înlocuiţi

Page 23: MOTOCOSITOARE PORTABILĂ MANUAL DE UTILIZARE · • Dacă depozitaţi maşinăria pentru o perioadă mai lungă de timp, drenaţi combustibilul din rezervor şi carburator, curăţaţi

21 

 

2. PUTERE REDUSĂ simptom cauză probabilă remediu

flăcări fum subţire, deversor carburator invers

filtru de combustibil obstrucţionat prea puţin combustibil toba de eşapament mânjită cu depozite uleioase

curăţaţi filtrul de carburator, curăţaţi traseul combustibilului ajustaţi carburatorul curăţaţi depozitele uleioase

presiune de compresie mică piston, segment de piston, cilindru uzate

înlocuiţi pistonul, segmentul de piston

scurgeri de motor scurgeri suprafaţă comună cilindru şi arbore cotit

reparaţi

scurgeri arbore cotit defect garnitură înlocuiţi garnitura motorul se supraîncălzeşte

camera de arderi mânjită cu depozite uleioase

evitaţi folosirea îndelungată, la viteză şi sarcină mari curăţaţi depozitele uleioase

3. INSTABILITATE MOTOR

simptom cauză probabilă remediu se aud bufnituri în motor piston, segment piston, cilindru

uzate, bolţ de piston, piston uzate, cuzineţi arbore cotit uzaţi

înlocuiţi pistonul, segmentul de piston înlocuiţi bolţul de piston, pistonul înlocuiţi cuzineţii

se aud bufnituri metalice motorul se supraîncălzeşte camera de arderi mânjită cu depozite uleioase tipul de benzină folosit este nepotrivit

evitaţi folosirea unităţii vreme îndelungată la viteză şi sarcină mari curăţaţi depozitele uleioase înlocuiţi cu tipul de benzină corect

lipsă igniţie motor apă în combustibil distanţă electrozi bujie eronată distanţă bobină eronată

înlocuiţi combustibilul ajustaţi distanţa dintre electrozii bujiei la 0,6-0,7mm ajustaţi distanţă bobină la 0,3-0,4mm

4. OPRIREA BRUSCĂ A MOTORULUI

cauză probabilă remediu combustibil epuizat bujie mânjită cu depozite uleioase şi scurt-circuit fir de înaltă tensiune desprins

adăugaţi combustibil curăţaţi depozitele uleioase conectaţi