Model Procura

of 3 /3

Transcript of Model Procura

Page 1: Model Procura
Page 2: Model Procura

Buna ziua,

Va trimit cateva clauze care, in mod obligatoriu, trebuie incluse in procura pe care o vor semna aderentii in fata notarului. Fiecare notar va folosi modelul sau de procura, insa trebuie sa il completeze in sensul indicat de noi mai jos.

Prin “aderenti” intelegem persoanele care vor avea calitatea de reclamanti in litigiul care va fi declansat in contradictoriu cu Banca. Prin “banca” se intelege banca parte in contractul de credit incheiat cu aderentul.

In primul rand, aderentii vor acorda mandatul SCA Piperea si Asociatii, cu sediul in Splaiul Unirii 223, etaj 3, sector.3, Bucuresti, cod de identificare fiscal 17849192, infiintata prin decizia Baroului Bucuresti 2245/07.2005, prin avocat coordinator Gheorghe Piperea.

In al doilea rand, obiectul mandatului va fi:

Reprezentarea in fata oricaror instante de judecata, persoane fizice sau juridice, autoritati publice centrale sau locale, autoritati jurisdictionale, oficii si institutii publice sau private.

Redactarea, semnarea, depunerea, luarea in primire de cereri, declaratii, instiintari, reclamatii sau contestatii, precum si orice alte documente si formulare in vederea indeplinirii unor proceduri judiciare sau administrative.

In vederea:

1. Indeplinirii procedurii de conciliere prealabila pentru solutionarea amiabila a diferendului cu Banca referitor la declansarea litigiului/litigiilor in contradictoriu cu Banca (…), litigii referitoare la anularea mai multor clauze abuzive cuprinse in contractele/contractul de credit incheiat(e) de aderent cu Banca si recuperarea sumelor de bani platite nedatorat de aderenti in temeiul acestor clauze;

2. Declansarii procedurii judiciare in numele aderentului in vederea suspendarii pe cale de ordonanta presedintiala sumei contestate prin litigiul subsecvent, care va avea ca obiect anularea clauzelor abuzive cuprinse in contractul/contractele de credit incheiate de aderent cu Banca si recuperarea sumelor de bani platite nedatorat de aderenti in temeiul acestor clauze, redactare, semnare, depunere, sustinere cerere ordonanta presedintiala;

3. Redactarii, semnarii, depunerii, sustinerii cererii de chemare in judecata in contradictoriu cu Banca care va avea ca obiect anularea clauzelor abuzive cuprinse in contractul/contractele de credit incheiate de aderent cu Banca si recuperarea sumelor de bani platite nedatorat de aderenti in temeiul acestor clauze (…);

4. Indeplinirii tuturor formalitatilor necesare de SCA Piperea si Asociatii in vederea deschiderii unui cont fiduciar;

5. Indeplinirii tuturor formalitatilor de executare silita, reprezentare in relatia cu Birolu Executorului Judecatoresc competent.

Daca este necesar, va vom trimite zilele urmatoare completari la aceste clauze.

Multumesc,