Memoriu Tehnic Cutie de Selectivitate

of 11 /11
MEMORIU TEHNIC pentru CUTIE DE SELECTIVITATE DE JOASA TENSIUNE ( C.S. – 0,4 kV ) 1

Embed Size (px)

Transcript of Memoriu Tehnic Cutie de Selectivitate

MEMORIU TEHNICpentru CUTIE DE SELECTIVITATE DE JOASA TENSIUNE ( C.S. 0,4 kV )

1

CUPRINS :

CAP. 1. Respectare Standarde,Normative,Instructiuni de referinta . pag. 3 CAP. 2. Domeniul de utilizarepag. 4. CAP. 3. Simbolizare...pag. 4. CAP. 4. Functiuni..pg. 4. CAP. 5. Elemente componente..pag. 4. CAP. 6.Varianta constructiva ........................................................................pag. 4. CAP.7. Dimensiuni de gabarit..pag. 5. CAP. 8. Schema electrica monofilara....pag. 5. CAP.9. Caracteristici tehnice ..pag. 5. CAP.10. Conditii de utilizare.....pag. 5. CAP.11. Montare si racordare...pag. 6.

2

CAPITOLUL 1. RESPECTARE STANDARDE ,NORMATIVE , INSTRUCTIUNI DE REFERINTA 1.1. SR EN 60439 / A1: 2004 Ansamblu aparataj de j.t. Partea 1: Ansamblu prefabricat de aparataj de j.t. si ansamblu derivat dintr-un ansamblu de prefabricat de aparataj de joasa tensiune. 1.2. SR EN 60947 :2003 Aparataj de joasa tensiune. Partea1: Reguli generale. 1.3. SE EN 60947/A1: 2003 Aparataj de joasa tensiune. Partea 3: Intreruptoare, separatoare, intreruptoare-separatoare si combinatii cu fuzibile. 1.4. SR EN 50298: 2001- Carcase destinate ansamblurilor de aparataj de joasa tensiune . Prescriptii generale. 1.5. SR EN 50274: 2003 Ansambluri de aparataj de joasa tensiune. Protectia impotriva socurilor electrice. Protectia impotriva contactului direct involuntar cu parti active periculoase. 1.6. SR EN 50300: 2004 Ansambluri de aparataj de joasa tensiune. Reguli generale pentru tablourile de distributie de joasa tensiune. 1.7. SR EN 60529 / 1995 / A1: 2003 Grade de protectie asigurate prin carcase ( Cod IP ). 1.8. SR EN 50102: 2001 Grade de protectie asigurate prin carcase pentru echipamente electrice impotriva impacturilor mecanice din exterior (Cod IK0 ). 1.9. CEI 269-1 - Sigurante fuzibile de joasa tensiune-Partea1: Conditii generale. 1.10. CEI -664 - Coordonarea izolatiei pentru echipamentul din cadrul sistemelor de joasa tensiune. 1.11. SR EN 60439 / A1: 2002 Ansambluri de aparataj de joasa tensiune. Partea 5: Prescriptii particulare pentru ansambluri destinate instalarii in exterior, in locurile publice. Ansamblu de aparataj pentru retele de distributie. 1.12. PE 106 / 2003 Normativ pentru proiectarea si executarea liniilor electrice aeriene de joasa tensiune. 1.13. 1RE Ip 45 / 1990 Indreptar de proiectare a protectiilor prin relee si sigurante fuzibile in PT si in reteaua de joasa tensiune . 1.14. STAS 8275 - 87 Protectia impotriva electrocutarilor. Terminologie. 1.15. STAS 2612 - 87 Protectia impotriva electrocutarilor. Limite admise. 1.16. STAS 12604 / 4 2004 - Protectia impotriva electrocutarilor. Prescriptii generale. 1.17.STAS 12604 / 5 2004 - Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe. Prescriptii de proiectare, executie si verificare. 1.18. STAS 755 ( SR - CEI 755 A1+A2) / 1995 - Reguli generale pentru dispozitive de protectie la curent rezidual diferential. 1.19. Legea nr. 212 / 1997 pentru aprobarea O.G. nr. 60 / 1997 privind apararea impotriva incendiilor. 1.20. H.G.R. nr. 486 / 1993 privind cresterea sigurantei in exploatare a constructiilor si instalatiilor care reprezinta surse de mare risc. 1.21. Ordinul Ministrului de Interne nr. 775 / 1998 pentru aprobarea Normelor Generale de Prevenire si Stingere a Incendiilor. 1.22. Ordinul Ministrului de Interne nr. 791 / 1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind prevenirea si stingerea incendiilor. 1.23. Legea 608 / 2001 privind evaluarea conformitatii produselor. 1.24. H.G.R. 457 / 2003 Privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente de joasa tensiune si H.G.R. nr. 1514 / 18.12.2003 Privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 457 / 2003 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente de joasa tensiune ;

3

1.25. H.G.R. 1022 / 10.09.2002 - privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului. CAPITOLUL 2. DOMENIUL DE UTILIZARE Cutiile de selectivitate intra in componenta LEA 0,4 kV; Se utilizeaza pentru asigurarea selectivitatatii si sensibilitatii protectiilor, fata de curentii de scurtcircuit, in aval de punctul de montaj, pana la capatul liniei si derivatiilor acesteia . CAPITOLUL 3. SIMBOLIZARE C..S.- 0,4 kV unde: C cutie; S selectivitate.

CAPITOLUL 4. FUNCTIUNI 5.1 Sustine si protejeaza de intemperii aparatajul de protectie necesar protectiei LEA j.t. la scurtcircuit; 5.2 Prin aparatajul de protectie ( sigurante fuzibile ), asigura intreruperea circuitelor electrice si protejarea acestora impotriva efectelor curentilor de scurtcircuit, prin eliminarea defectelor din aval de punctul de montare. CAPITOLUL 5. ELEMENTE COMPONENTE 5.1 Carcasa confectionata din policarbonat care asigura gradul de protectie IP 54. 5.2 Suporti SIST pentru sigurante tip MPR. 5.3 Accesoriile pentru accesul circuitelor electrice in / din cutia de selectivitate, amplasate la partea inferioara a acesteia; 5.4 Usa de acces este prevazuta cu sistem de securizare intr-un singur punct alcatuit din:

4

5

CAPITOLUL 6. VARIANTA CONSTRUCTIVA 6.1 Cai de curent sunt executate din cupru; 6.2 Caile de curent sunt izolate; 6.3 Conexiunile suportilor SIST la caile de curent sunt execute cu ajutorul unor cleme in ,,V fixate prin intermediul unor suruburi cu cap ,,IMBUS ; 6.4 Conductoarele de nul de pe cablurile de joasa tensiune ( intrare / iesire ) sunt fixate in doua puncte de jonctiune ( unul cu brida de conexiune, iar celalalt prin intermediul clemelor ,,V , prevazute cu surub model ,,IMBUS ).

6

CAPITOLUL 7. DIMENSIUNI DE GABARIT In proiectarea carcasei C.S.- 0,4 kV s-a tinut seama de: - numarul de circuite la intrare; - numarul de plecari spre consumatori; - exploatarea / mentenanta cutiei de jonctiune sa fie asigurate in conditii de securitate pentru personal.

CAPITOLUL 8. SCHEMA ELECTRICA MONOFILARA Spre PTA IL PEN R,S,T SIGURANTE MPR : - cu valoare nominala < cu doua trepte standard fata de protectia din amonte Spre capat retea

CAPITOLUL 9. CARACTERISTICI TEHNICE 9.1 Caracteristici tehnice generale: - gradul normal de protectie : IP 54; - tensiunea nominala de utilizare: 400 / 230 V c.a.; - curent nominal: In retea, respectiv max. 180 A ( Imax admisibil la sectiunea de 70 mm2); - frecventa nominala: 50 Hz ; - tensiunea nominala de izolare: 660 V (c.a. ). CAPITOLUL 10. CONDITII DE UTILIZARE - loc de montaj : - exterior; - zona climatic : N; - altitudine maxima: 3000m; - temperatura mediului ambiant: -30 C.+50 C ; - umiditatea relativ: 100 % la 25 C - protectia climatica: -normala; 7

-durata de viata: -20 ani; -carcasa sa fie rezistenta la foc materialul incintei sa nu intretina arderea: minim V2 conform UL 94 ( proprietatea de autostingere dupa indepartarea sursei de foc, in cazul utilizarii materialelor electroizolante); - incinta sa fie rezistenta la actiunea razelor solare si la factori externi; - carcasa sa fie rezistenta din punct de vedere mecanic si necasanta; - temperatura de transport si depozitare : - 40 C.+ 50 C;

CAPITOLUL 11. MONTARE SI RACORDARE 11.1 Cutia de selectivitate se monteaza in LEA j.t. pe stalp special, se monteaza imediat sub legaturile fascicolului de conductoare pe stalp. In cazul montarii cutiilor de selectivitate in retea cu conductoare neizolate, sunt necesare lucrari suplimentare legate de : - realizarea de legaturi terminale pe stalp, pentru conductoarele neizolate ; - realizarea a doua legaturi de trecere a conductoarelor neizolate in conductoare izolate, pentru a putea intra / iesi in / din cutia de selectivitate; - asigurarea continuitatii conductoarelor de nul si iluminat, care nu trec prin cutia de selectivitate. 11.2 Prinderea cutiei pe stalp se face in doua puncte, cu ajutorul unor coliere, inaltimea de montare optima este de 7,5-8,0 m de la sol; 11.3 Racordarea cutiei de selectivitate la retea se face prin conductoarele de faza ale retelei de j.t., prin intermediul unor cleme in ,,V la soclul sigurantelor MPR; 12.4. Cutia de selectivitate este prevazuta un marcaj vizibil cu indicator de avertizare conf. STAS 297 / 2 92. 11.4 Accesul cablurilor / conductoarelor in C.S. 0,4 kV se va face numai pe la partea inferioara a acesteia.

8

9