MEMORIU PROIECT PISTA DE ALERGARE - Cultura | · PDF fileProiect “Pista de alergare la...

32
Proiect “Pista de alergare la poalele Tampei” - Memoriu Tehnic 1 ‘PISTA DE ALERGARE LA POALELE TAMPEI’ MEMORIU TEHNIC

Transcript of MEMORIU PROIECT PISTA DE ALERGARE - Cultura | · PDF fileProiect “Pista de alergare la...

Page 1: MEMORIU PROIECT PISTA DE ALERGARE - Cultura | · PDF fileProiect “Pista de alergare la poalele Tampei” - Memoriu Tehnic 6 c. Rezultatele scontate Ca urmare a amplasării in centrul

Proiect “Pista de alergare la poalele Tampei” - Memoriu Tehnic

1

‘PISTA DE ALERGARE LA POALELE TAMPEI’

MEMORIU TEHNIC

Page 2: MEMORIU PROIECT PISTA DE ALERGARE - Cultura | · PDF fileProiect “Pista de alergare la poalele Tampei” - Memoriu Tehnic 6 c. Rezultatele scontate Ca urmare a amplasării in centrul

Proiect “Pista de alergare la poalele Tampei” - Memoriu Tehnic

2

Cuprins

I. DATE GENERALE ..............................................................................................................................3

1. Obiectul proiectului ....................................................................................................................3

2. Amplasamentul lucrării ...............................................................................................................4

3. Consideraţii generale ..................................................................................................................5

a. Ideea proiectului .....................................................................................................................5

b. Obiectivele proiectului............................................................................................................5

c. Rezultatele scontate ...............................................................................................................6

II. SITUATIA EXISTENTA .......................................................................................................................6

III. PRINCIPII GENERALE........................................................................................................................6

IV. TIPURI DE MATERIALE FOLOSITE.....................................................................................................7

V. PROIECT TEHNIC..............................................................................................................................8

VI. PROTECTIA MEDIULUI...................................................................................................................32

Page 3: MEMORIU PROIECT PISTA DE ALERGARE - Cultura | · PDF fileProiect “Pista de alergare la poalele Tampei” - Memoriu Tehnic 6 c. Rezultatele scontate Ca urmare a amplasării in centrul

Proiect “Pista de alergare la poalele Tampei” - Memoriu Tehnic

3

I. DATE GENERALE

1. Obiectul proiectului

Integrarea aleilor de promenadă de la poalele muntelui Tâmpa într-un circuit de

alergare marcat. Acest circuit va fi dotat cu elemente din lemn pentru executarea

diverselor exerciții de gimnastica: încălzire, tracțiuni, abdomene, fandări, întinderi,

exerciții de spate etc.

Exemple pista de alergare Lausanne, Elveția :

Exemplu indicator : Panou incălzire

Exemplu aparat : Bare paralele

Page 4: MEMORIU PROIECT PISTA DE ALERGARE - Cultura | · PDF fileProiect “Pista de alergare la poalele Tampei” - Memoriu Tehnic 6 c. Rezultatele scontate Ca urmare a amplasării in centrul

Proiect “Pista de alergare la poalele Tampei” - Memoriu Tehnic

4

2. Amplasamentul lucrării

Circuitul de alergare care se dorește a fi construit va fi amenajat în zona de la poalele

muntelui Tâmpa, în apropierea centrului vechi al orașului Brașov. Pista va fi amenajată

cu 6 stații de exerciții de gimnastică, pe o lungime totală de 2100 m.

Aleile pe care se va alerga sunt cele deja existente, asfaltate (exemplu Aleea Tiberiu

Brediceanu) si neasfaltate (făcând parte din traseul montan).

Exemplu aparat : Băncuțe abdomen si exerciții spate

Page 5: MEMORIU PROIECT PISTA DE ALERGARE - Cultura | · PDF fileProiect “Pista de alergare la poalele Tampei” - Memoriu Tehnic 6 c. Rezultatele scontate Ca urmare a amplasării in centrul

Proiect “Pista de alergare la poalele Tampei” - Memoriu Tehnic

5

3. Consideraţii generale

a. Ideea proiectului

Circuitele de alergare cu spații special destinate exercițiilor de gimnastică sunt

răspândite în Europa Occidentală. Ideea de a implementa acest tip de circuit de alergare

în Brașov aparține Asociației Cetatea Brașovului.

Asociația a participat cu acest proiect la un concurs organizat de compania PETROM

(‘TARA LUI ANDREI’, www.taraluiandrei.ro) şi a fost câștigătoarea lunii ianuarie.

Compania PETROM oferă asociației Cetatea Brașovului o sponsorizare de 5000 EUR

pentru implementarea proiectului, cu condiția ca autoritățile brașovene sa își dea

acordul pentru realizarea acestuia.

b. Obiectivele proiectului

Desi situat în imediata apropiere a spațiului montan, oraşul Brasov oferă puține spații

amenajate pentru practicarea sportului în natura. La ora actuală exista în oraşul nostru

doar 2 piste de alergare amenajate şi masurate, dintre care doar una în centrul oraşului.

În plus, acestea aparțin anumitor instituții (şcoli, cluburi sportive).

Constatăm că, în comparație cu situatia altor oraşe europene şi cu potențialul natural al

Braşovului, braşovenii practică putin sportul în aer liber.

Obiectivele care vor fi atinse :

- încurajarea unui număr cat mai mare de tineri şi adulți în practicarea sportului în aer

liber

- atragerea atenției către necesitatea protejării naturii şi a importantei sportului în

natură pentru menținerea unei vieți sănătoase, prin amenajarea circuitului de alergare

la poalele muntelui Tâmpa, în centrul orașului

- exploatarea mai buna şi ecologica a mediului înconjurător natural de care se bucură

orașul Brașov

- promovarea mișcării in aer liber pentru o viața mai sănătoasa în armonie cu natura

Page 6: MEMORIU PROIECT PISTA DE ALERGARE - Cultura | · PDF fileProiect “Pista de alergare la poalele Tampei” - Memoriu Tehnic 6 c. Rezultatele scontate Ca urmare a amplasării in centrul

Proiect “Pista de alergare la poalele Tampei” - Memoriu Tehnic

6

c. Rezultatele scontate

Ca urmare a amplasării in centrul Brașovului, dar totodată în mijlocul naturii, a unui

circuit de alergare care permite realizarea exercițiilor de gimnastică, speram ca

rezultatele vizibile pe termen scurt şi mediu sa fie următoarele :

• practicarea sportului în aer liber, în comunitate, la scară largă;

• creșterea nivelului de educație sportivă prin explicarea exercițiilor şi utilitatea

efectuării lor;

• conștientizarea necesitații protejării naturii înconjurătoare, dorind ca, în spațiile

destinate exercițiilor să se suplimenteze, dacă este necesar, pubelele pentru

aruncarea gunoiului.

II. SITUATIA EXISTENTĂ

Aleea de sub Tâmpa este astăzi un spațiu de recreere : promenade, practicarea anumitor

sporturi (ciclism, role, baschet). Exista persoane care aleargă pe acest traseu, însa fără

existenta unor amenajări speciale în acest sens (marcarea traseului, de exemplu).

III. PRINCIPII GENERALE

Circuitul de alergare va fi amenajat cu următoarele echipamente :

• panouri informative pentru : explicarea traseului şi realizarea mișcărilor de

încălzire înaintea începerii antrenamentului;

• șase ateliere în care vor fi instalate aparate pentru efectuarea diverselor exerciții

sportive : bănci inclinate, scări fixe, paralele, bară pentru tracțiuni, etc.;

• marcaje din 500 în 500 de metri a pistei de alergare pentru cunoasterea poziției

în timpul programului de alergare.

Fiecare din aceste puncte va fi prevăzut şi cu panouri informative.

Page 7: MEMORIU PROIECT PISTA DE ALERGARE - Cultura | · PDF fileProiect “Pista de alergare la poalele Tampei” - Memoriu Tehnic 6 c. Rezultatele scontate Ca urmare a amplasării in centrul

Proiect “Pista de alergare la poalele Tampei” - Memoriu Tehnic

7

În zonele de exerciții se vor instala de asemenea pubele de gunoi şi avertismente pentru

păstrarea curată a spațiului de alergare, precum şi încurajări pentru protecția naturii în

toată rezervația naturală Tâmpa.

Date circuit:

• Lungime: 2100 m;

• DiferenŃa de nivel: 55 m;

• Stațiile START şi SOSORE în același loc;

• Profitarea de aleile existente pentru realizarea circuitului;

• 9 aparate de exerciții amplasate în 6 ateliere;

• Tipurile de exerciții sunt definite pe culori :

galben pentru mobilitate ; roșu pentru forță ; albastru pentru anduranță;

• Vor exista săgeți de direcționare pe toata lungimea traseului;

• În funcție de necesitățile pentru fiecare zona, vor fi suplimentate pubelele de

gunoi

IV. TIPURI DE MATERIALE FOLOSITE

Echipamentele vor fi realizate din lemn tratat şi designul lor se va integra în peisajul

natural.

Panourile vor fi realizate din lemn (stâlpul de susținere) şi din metal sau plastic (placa

informativă). Toate prinderile şi ancorele vor fi din materiale tratate împotriva ruginii.

Pe sol vor fi dispuse, după caz, piatră spartă sau scoarță de copac.

Fundațiile aparatelor de exerciții vor fi executate din beton C8/10.

Page 8: MEMORIU PROIECT PISTA DE ALERGARE - Cultura | · PDF fileProiect “Pista de alergare la poalele Tampei” - Memoriu Tehnic 6 c. Rezultatele scontate Ca urmare a amplasării in centrul

Proiect “Pista de alergare la poalele Tampei” - Memoriu Tehnic

8

V. PROIECT TEHNIC

Panouri şi indicatoare GENERALE:

La fiecare stație de exerciții, precum şi la START/SOSIRE sunt prevăzute panouri

informative.

Panoul informativ va fi fixat pe o fundație din beton C 8/10 turnat monolit, cu o secțiune

de 50x50x50 cm. Înainte de întărirea betonului se va introduce ancora de fixare a

stâlpului.

Stâlpii vor fi din de lemn, având o secțiune de 10x10 cm si o înălțime de 250 cm. Stâlpii

vor fi tratați pentru protecție şi prelungirea perioadei de exploatare.

Plăcile informative vor avea o suprafață de 74x32 cm si vor fi din material plastic sau

metal.

Se vor monta, in total, 9 panouri.

Page 9: MEMORIU PROIECT PISTA DE ALERGARE - Cultura | · PDF fileProiect “Pista de alergare la poalele Tampei” - Memoriu Tehnic 6 c. Rezultatele scontate Ca urmare a amplasării in centrul

Proiect “Pista de alergare la poalele Tampei” - Memoriu Tehnic

9

Semne şi indicatoare:

Borna hectometrică:

Din 500 în 500 m vor fi montați stâlpi de delimitare marcați cu poziția hectometrică.

Stâlpii vor fi din lemn, având o secțiune de 10 x 10 cm şi o înălțime de 50 cm. Stâlpii vor

fi tratați pentru protecție şi prelungirea perioadei de exploatare.

Se vor monta, în total, 4 borne hectometrice.

Page 10: MEMORIU PROIECT PISTA DE ALERGARE - Cultura | · PDF fileProiect “Pista de alergare la poalele Tampei” - Memoriu Tehnic 6 c. Rezultatele scontate Ca urmare a amplasării in centrul

Proiect “Pista de alergare la poalele Tampei” - Memoriu Tehnic

10

Sageată de direcţionare:

Pe tot parcursul circuitului, în toate intersecțile se vor instala sageti de direcționare

pentru a se evita pierderea traseului corect. Pe totă lungimea circuitului vor fi

amplasate 6 săgeți de direcționare.

Page 11: MEMORIU PROIECT PISTA DE ALERGARE - Cultura | · PDF fileProiect “Pista de alergare la poalele Tampei” - Memoriu Tehnic 6 c. Rezultatele scontate Ca urmare a amplasării in centrul

Proiect “Pista de alergare la poalele Tampei” - Memoriu Tehnic

11

1: Staţia START / SOSIRE – IZVOR

Tip stație: mobilitate

Exerciții: Exerciții specifice de încălzire

Exerciții specifice de revenire

Page 12: MEMORIU PROIECT PISTA DE ALERGARE - Cultura | · PDF fileProiect “Pista de alergare la poalele Tampei” - Memoriu Tehnic 6 c. Rezultatele scontate Ca urmare a amplasării in centrul

Proiect “Pista de alergare la poalele Tampei” - Memoriu Tehnic

12

Situaţia existentă : în această zonă există o terasă

dezafectată care are ca strat suport o suprafață

asfaltică. În secțiune transversală este un profil mixt

format din rambleu şi debleu. Atât rambleul cat şi

zona de debleu sunt consolidate de ziduri de sprijin,

care se prezintă într-o bună stare tehnică.

Situaţie proiectată:

Aria: 6,00 x 5,00 m

Suprafața: asfaltică

Panouri: 2 buc. – harta şi prezentare

1 buc. – panou informativ exerciții

Aparat: stâlpi verticali şi bare transversale pentru exerciții de

încălzire şi streching

Pubela de gunoi: 1 buc.

Descriere: Se va sparge asfaltul în zonele în care se vor turna fundațiile

aparatelor din beton C 8/10 având o secțiune de 50 x 50 x 50 cm. Înainte de a se întări

betonul proaspăt turnat se vor introduce ancorele de fixare a stâlpilor verticali ai

aparatului de exerciții. Stâlpii verticali vor avea o deschidere de 200 cm inter ax si un

diametru variabil între 18 şi 20 cm. Aceștia se vor rigidiza prin barne transversale cu o

secțiune de 10 x 10 cm având o lungime de 180 cm. Înălțimea la care este montata bârna

este de 10 cm fată de suprafață asfaltică. Prima deschidere de la stânga la dreapta va

avea prevăzuta o bara metalica zincata la o înălțime egala cu 150 cm şi la cealaltă

deschidere la 100 cm fată de suprafață asfaltică. Barele vor avea o lungime de 180 cm şi

vor fi fixate cu șuruburi tratate împotriva ruginii. Toate componentele lemnoase vor fi

tratate pentru protecție şi prelungirea perioadei de exploatare.

Page 13: MEMORIU PROIECT PISTA DE ALERGARE - Cultura | · PDF fileProiect “Pista de alergare la poalele Tampei” - Memoriu Tehnic 6 c. Rezultatele scontate Ca urmare a amplasării in centrul

Proiect “Pista de alergare la poalele Tampei” - Memoriu Tehnic

13

Page 14: MEMORIU PROIECT PISTA DE ALERGARE - Cultura | · PDF fileProiect “Pista de alergare la poalele Tampei” - Memoriu Tehnic 6 c. Rezultatele scontate Ca urmare a amplasării in centrul

Proiect “Pista de alergare la poalele Tampei” - Memoriu Tehnic

14

Page 15: MEMORIU PROIECT PISTA DE ALERGARE - Cultura | · PDF fileProiect “Pista de alergare la poalele Tampei” - Memoriu Tehnic 6 c. Rezultatele scontate Ca urmare a amplasării in centrul

Proiect “Pista de alergare la poalele Tampei” - Memoriu Tehnic

15

2: Staţia POARTA DE PIATRĂ

Tip stație: mobilitate + forță

Exerciții: Exercitii pentru brațe –

tracțiuni şi atârnat

Page 16: MEMORIU PROIECT PISTA DE ALERGARE - Cultura | · PDF fileProiect “Pista de alergare la poalele Tampei” - Memoriu Tehnic 6 c. Rezultatele scontate Ca urmare a amplasării in centrul

Proiect “Pista de alergare la poalele Tampei” - Memoriu Tehnic

16

Situaţia existentă : La marginea din sud-est a

zidului cetății, exista o intersecție a mai multe

poteci care urcă spre vârful Tâmpei. În acest punct

se afla o terasă pe care în momentul de fată nu este

nimic amenajat. Suprafața pământului este acoperită

cu un strat de piatră spartă amestecat cu frunze.

Situaţie proiectată:

Aria: 5,00 x 5,00 m

Suprafața: piatra spartă sau scoarță de copac

Panouri: 1 buc. – panou informativ exerciții

Aparat: stâlpi verticali şi bare transversale pentru tracțiuni cu

diferite înălțimi

Pubela de gunoi: 1 buc.

Descriere: Se va curăța suprafata stației de materialul existent. Se vor săpa

gropile în care se vor turna fundațiile din beton C 8/10 având o secțiune de 50 x 50 x 50

cm . Înainte de a se întări betonul proaspăt turnat se vor introduce ancorele de fixare a

stâlpilor verticali ai aparatului de exerciții şi ai butucilor de rigidizare. Stâlpii verticali

vor avea o deschidere de 238 cm inter ax şi un diametru variabil între 18 şi 20 cm. În

plan ei vor fi așezați triunghiular unul față de celălalt şi se vor rigidiza cu bare

transversale având diferite înălțimi: H1= 180 cm, H2= 210 cm, H3= 240 cm. La baza

stâlpilor se vor așeza butucii pentru evitarea deformărilor în timp ale cadrului

aparatului. Prinderile vor fi din șuruburi tratate împotriva ruginii. Suprafața stației va fi

delimitată cu buşteni tăiați pe jumătate, prinşi între ei cu scoabe. Toate componentele

lemnoase vor fi tratate pentru protecție şi prelungirea perioadei de exploatare. Pe jos se

va așterne un strat de 10 cm de piatră spartă � 4-8 mm.

Page 17: MEMORIU PROIECT PISTA DE ALERGARE - Cultura | · PDF fileProiect “Pista de alergare la poalele Tampei” - Memoriu Tehnic 6 c. Rezultatele scontate Ca urmare a amplasării in centrul

Proiect “Pista de alergare la poalele Tampei” - Memoriu Tehnic

17

Page 18: MEMORIU PROIECT PISTA DE ALERGARE - Cultura | · PDF fileProiect “Pista de alergare la poalele Tampei” - Memoriu Tehnic 6 c. Rezultatele scontate Ca urmare a amplasării in centrul

Proiect “Pista de alergare la poalele Tampei” - Memoriu Tehnic

18

Page 19: MEMORIU PROIECT PISTA DE ALERGARE - Cultura | · PDF fileProiect “Pista de alergare la poalele Tampei” - Memoriu Tehnic 6 c. Rezultatele scontate Ca urmare a amplasării in centrul

Proiect “Pista de alergare la poalele Tampei” - Memoriu Tehnic

19

3: Staţia TEREN BASCHET

Tip stație: forță

Exerciții: Exerciții pentru brațe

Exerciții pentru muşchii spatelui

Exerciții pentru muşchii abdomenului

Page 20: MEMORIU PROIECT PISTA DE ALERGARE - Cultura | · PDF fileProiect “Pista de alergare la poalele Tampei” - Memoriu Tehnic 6 c. Rezultatele scontate Ca urmare a amplasării in centrul

Proiect “Pista de alergare la poalele Tampei” - Memoriu Tehnic

20

Situaţia existentă: În partea stângă a terenului de

baschet situat la Poalele Tâmpei se află o zonă plană

neamenajată. Suprafața terenului este de pământ.

Situaţie proiectată:

Aria: 8,00 x 3,50 m

Suprafața: piatră spartă sau scoarță de copac

Panouri: 1 buc. – panou informativ exerciții

Aparat: 2 x băncuțe din bușteni tăiați cu bară de fixare pentru

extensii ale spatelui;

2 x băncuțe inclinate din bușteni tăiați cu bară de fixare

pentru exerciții ale abdomenului;

2 x set paralele cu înălțimi diferite pentru exerciții ale

brațelor

Pubela de gunoi: 1 buc.

Descriere: Se va decapa stratul vegetal pe o adâncime de 15 cm pe toată

suprafața stației. Se vor săpa gropile în care se vor turna fundațiile din beton C 8/10

având o secțiune de 100 x 50 x 50 cm pentru paralele. Înainte de a se întări betonul

proaspăt turnat se vor introduce ancorele de fixare a stâlpilor verticali ai paralelelor. Se

va asterne un geotextil de separație pe toată suprafața stației, iar apoi se va face

umplutura de balast � 0-70 mm, având un strat de 15 cm compactat. Se vor monta

butucii de sprijin ai băncuțelor pentru exercițiile de extensii şi abdomene iar apoi barele

transversale pentru paralele. La final după montarea aparatelor, pe suprafața

compactată se va așterne un strat de 10 cm de piatră spartă cu o granulație de �4-8 mm.

Prinderile vor fi cu şuruburi tratate împotriva ruginii. Suprafața stației va fi delimitată

cu buşteni tăiați pe jumătate, prinşi între ei cu scoabe. Toate componentele lemnoase

vor fi tratate pentru protecție şi prelungirea perioadei de exploatare.

Page 21: MEMORIU PROIECT PISTA DE ALERGARE - Cultura | · PDF fileProiect “Pista de alergare la poalele Tampei” - Memoriu Tehnic 6 c. Rezultatele scontate Ca urmare a amplasării in centrul

Proiect “Pista de alergare la poalele Tampei” - Memoriu Tehnic

21

Page 22: MEMORIU PROIECT PISTA DE ALERGARE - Cultura | · PDF fileProiect “Pista de alergare la poalele Tampei” - Memoriu Tehnic 6 c. Rezultatele scontate Ca urmare a amplasării in centrul

Proiect “Pista de alergare la poalele Tampei” - Memoriu Tehnic

22

Page 23: MEMORIU PROIECT PISTA DE ALERGARE - Cultura | · PDF fileProiect “Pista de alergare la poalele Tampei” - Memoriu Tehnic 6 c. Rezultatele scontate Ca urmare a amplasării in centrul

Proiect “Pista de alergare la poalele Tampei” - Memoriu Tehnic

23

4: Staţia PARCUL DE LÂNGĂ CENTRUL DE AGREMENT

Tip stație: forță + anduranță

Exerciții: Exerciții pentru picioare

Page 24: MEMORIU PROIECT PISTA DE ALERGARE - Cultura | · PDF fileProiect “Pista de alergare la poalele Tampei” - Memoriu Tehnic 6 c. Rezultatele scontate Ca urmare a amplasării in centrul

Proiect “Pista de alergare la poalele Tampei” - Memoriu Tehnic

24

Situaţia existentă: În partea de sud – vest a

cetății între Bastionul Țesătorilor şi Baza de

Agrement se află un parc amenajat.

Situaţie proiectată:

Aria: 5,00 x 5,00 m – aparat step;

10,00 x 2,00 m – aparat sărituri.

Suprafața: piatra spartă sau scoarță de copac

Panouri: 2 buc. – panou informativ exerciții

Aparat: - 12 bușteni de diferite înălțimi pentru exerciții de ridicări

- Aparat pentru sărituri peste buşteni.

Pubela de gunoi: 1 buc.

Descriere: Se va decapa stratul vegetal pe o adâncime de 15 cm pe toata

suprafața stației. Se vor săpa gropile în care se vor turna fundațiile din beton C 8/10

pentru fixarea butucilor aparatului „ STEP” şi a ancorelor de fixare pentru buștenii

aparatului de sărituri. Se va așterne un geotextil de separație pe toată suprafața, iar apoi

se va face umplutura de balast � 0-70 mm, având un strat de 15 cm compactat. Se vor

monta buştenii aparatului de sărituri care se vor fixa în ancorele fixate în beton. La final

după montarea aparatelor, pe suprafața compactată se va așterne un strat de 10 cm de

piatră spartă cu o granulație de �4 8 mm. Prinderile vor fi cu şuruburi tratate împotriva

ruginii. Suprafața stației va fi delimitată cu buşteni tăiați pe jumătate, prinşi între ei cu

scoabe. Toate componentele lemnoase vor fi tratate pentru protecție şi prelungirea

perioadei de exploatare.

Page 25: MEMORIU PROIECT PISTA DE ALERGARE - Cultura | · PDF fileProiect “Pista de alergare la poalele Tampei” - Memoriu Tehnic 6 c. Rezultatele scontate Ca urmare a amplasării in centrul

Proiect “Pista de alergare la poalele Tampei” - Memoriu Tehnic

25

Page 26: MEMORIU PROIECT PISTA DE ALERGARE - Cultura | · PDF fileProiect “Pista de alergare la poalele Tampei” - Memoriu Tehnic 6 c. Rezultatele scontate Ca urmare a amplasării in centrul

Proiect “Pista de alergare la poalele Tampei” - Memoriu Tehnic

26

5: Staţia SCĂRILE DE LANGĂ BASTION

Tip stație: forță + anduranța

Exerciții: alergare pe scări

Page 27: MEMORIU PROIECT PISTA DE ALERGARE - Cultura | · PDF fileProiect “Pista de alergare la poalele Tampei” - Memoriu Tehnic 6 c. Rezultatele scontate Ca urmare a amplasării in centrul

Proiect “Pista de alergare la poalele Tampei” - Memoriu Tehnic

27

Situaţia existentă: lângă Bastionul Țesătorilor din

parcul situat intre bastion si centrul de agrement de

sub Tâmpa se afla o serie de trepte prevăzute cu

balustradă. Aceste trepte unesc aleea Tiberiu

Brediceanu de parc.

Situaţie proiectată:

Panouri: 1 buc. – panou informativ exerciții

Page 28: MEMORIU PROIECT PISTA DE ALERGARE - Cultura | · PDF fileProiect “Pista de alergare la poalele Tampei” - Memoriu Tehnic 6 c. Rezultatele scontate Ca urmare a amplasării in centrul

Proiect “Pista de alergare la poalele Tampei” - Memoriu Tehnic

28

6: Staţia de pe ALEEA TIBERIU BRADICEANU

Tip stație: mobilitate + anduranță + forță

Exerciții: Exerciții pentru musculatura mâinilor şi a picioarelor

Page 29: MEMORIU PROIECT PISTA DE ALERGARE - Cultura | · PDF fileProiect “Pista de alergare la poalele Tampei” - Memoriu Tehnic 6 c. Rezultatele scontate Ca urmare a amplasării in centrul

Proiect “Pista de alergare la poalele Tampei” - Memoriu Tehnic

29

Situaţia existentă: spațiul situat lângă

Bastionul Țesătorilor, la nivelul Aleii Tiberiu

Brediceanu, este neamenajat.

Situaţie proiectată:

Aria: 9,00 x 3,00 m

Suprafața: piatră spartă sau scoarță de copac

Panouri: 1 buc. – panou informativ exerciții

Aparat: - barne transversale, de diferite înălțimi, pentru exerciții

Pubela de gunoi: 1 buc.

Descriere: Se va decapa stratul vegetal pe o adâncime de 15 cm pe toata

suprafața stației Se vor săpa gropile fundațiilor aparatului. Se va turna beton C8/10,

având dimensiunile de 50x50x50 cm pentru fiecare stâlp vertical. Înainte de întărirea

betonului se vor introduce ancorele de prindere a stâlpilor verticali. Se va așterne un

geotextil de separație pe toată suprafața, iar apoi se va face umplutura de balast � 0-70

mm, având un strat de 15 cm compactat. Se vor monta stâlpii verticali cu o distanță

inter-ax de 250 cm, iar înălțimea va varia de la stânga la dreapta cu următoarele

înălțimi: H1 = 30 cm, H2=50 cm, H3=100 cm.

După fixarea stâlpilor verticali se vor monta şi bârnele transversale. La final se va

așterne un strat de 10 cm de piatră spartă sort � 4-8 mm.

Prinderile vor fi cu şuruburi tratate împotriva ruginii. Suprafața stației va fi delimitată

cu buşteni tăiați pe jumătate, prinşi între ei cu scoabe. Toate componentele lemnoase

vor fi tratate pentru protecție şi prelungirea perioadei de exploatare.

Page 30: MEMORIU PROIECT PISTA DE ALERGARE - Cultura | · PDF fileProiect “Pista de alergare la poalele Tampei” - Memoriu Tehnic 6 c. Rezultatele scontate Ca urmare a amplasării in centrul

Proiect “Pista de alergare la poalele Tampei” - Memoriu Tehnic

30

Page 31: MEMORIU PROIECT PISTA DE ALERGARE - Cultura | · PDF fileProiect “Pista de alergare la poalele Tampei” - Memoriu Tehnic 6 c. Rezultatele scontate Ca urmare a amplasării in centrul

Proiect “Pista de alergare la poalele Tampei” - Memoriu Tehnic

31

Page 32: MEMORIU PROIECT PISTA DE ALERGARE - Cultura | · PDF fileProiect “Pista de alergare la poalele Tampei” - Memoriu Tehnic 6 c. Rezultatele scontate Ca urmare a amplasării in centrul

Proiect “Pista de alergare la poalele Tampei” - Memoriu Tehnic

32

VI. PROTECŢIA MEDIULUI

Pentru execuția stațiilor se vor folosi materiale nepoluante. Soluțiile tehnice propuse în proiect sunt adaptate la condițiile de mediu locale. Materialele rezultate în urma săpăturilor se vor depozita în locații special amenajate.