mbunățăț eficacităț ș ț calităț

40
Auditul clinic, instrument de îmbunățățire a eficacității și eficienței actului medical, implementat prin sistemele de management al calității Dr. Vasile Cepoi Președinte A.N.M.C.S.– Secretar de stat 17.11.2018 Auditul clinic CREST Cluj 13.11.2018 Un sistem de sănătate consolidat este acela care analizează periodic ce a făcut, corectează și îmbunătățește.

Transcript of mbunățăț eficacităț ș ț calităț

Page 1: mbunățăț eficacităț ș ț calităț

Auditul clinic, instrument de îmbunățățire a eficacității și

eficienței actului medical, implementat

prin sistemele de management al calității

Dr. Vasile Cepoi

Președinte A.N.M.C.S.– Secretar de stat

17.11.2018Auditul clinic CREST Cluj 13.11.2018

Un sistem de sănătate

consolidat este acela care

analizează periodic ce a făcut, corectează și îmbunătățește.

Page 2: mbunățăț eficacităț ș ț calităț

Eficacitatea și eficiența actului medical

Sunt definite de:

maximizarea rezultatelro care contează pentru pacient

reducerea evenimentelor adverse asociate asistenței

medicale

optimizrea costurilor pentru obținerea acestor rezultate

17.11.2018Auditul clinic CREST Cluj 13.11.2018

Page 3: mbunățăț eficacităț ș ț calităț

Maximizarea rezultatelor care contează pentru

pacienți (Michael E. Porterer; Thomas H. Lee)

17.11.2018

Supraviețuire

Funcționalitate – gradul de recuperare,

capacitatea de a reveni la activitățile normale

Timpul de revenire la activitățile normale

Defciențe generate de procesul de îngrijire -

limitări ale activității; prejudicii suferite (EAAM)

Durabilitatea sănătății recuperate și frecvența

recurențelor

Consecințele pe termen lung ale procesului de

îngrijire – schimbări de coportament, timp alocat îngrijirilor, frecvența controalelor medicle

Nivel I

Nivel II

Nivel III

Auditul clinic CREST Cluj 13.11.2018

Page 4: mbunățăț eficacităț ș ț calităț

Nevoia de asigurare a calității

Raportul Comisiei Superioare de Disciplină CMR

26 de cazuri analizate și sancționate în 2016din care:

15 cazuri de erori medicale soldate cu deces

7 cazuri în care eroare a fost determinată de evaluarea superficială a problememlr de sănătate ale pacientului

4 cazuri în care eroare a fost determinată de de depăsțire competenței

2 cazuri în care eroare a apărut ca urmare a înregistrărilor incomplete a datelromedicale

2cazuri în care, tot ca o consecință a unei evaluări superficiale, nu au fost monitoizate post operator

17.11.2018Auditul clinic CREST Cluj 13.11.2018

Page 5: mbunățăț eficacităț ș ț calităț

Ce recomandă standardele ANMCS?

Stabilrea nivelului de competență al spitalului

Evaluarea completă a nevoilor de îngrijiri medicale și preluarea pacientului conform nivelului de competență al spitalului

Utilizarea protocoalelor de diagnostic și tratament și a procedurilor complementare care asigură posibilitatea respectării protocoalelor

Evaluarea riscurilor clinice asociate specificului asistenței medicale a fiecărei secții

Identificarea, analiza EAAM și raportarea fără caracter acuzator pentru învățarea din erori

Autoevaluarea practicii la nivelul fiecărei secții prin analiza perodică a rezultatelor

Utilizarea auditului clinic - instrumentul cel mai complex pentru asigurarea calității asistenței medicale

17.11.2018Auditul clinic CREST Cluj 13.11.2018

Page 6: mbunățăț eficacităț ș ț calităț

Definiție

Auditul clinic este o metodă de evaluare care permite utilizarea unor criterii specifice pentru a compara practicile asistențămedicală cu un referențial de bună practică, pentru a măsura calitatea acestor practici și rezultatele îngrijirii, cu scopul să le îmbunătățească

este un proces de îmbunătătire a calității asistenței medicale si a rezultatelor prin analiza critică sistematică șirevizuire a practicii curente, inclusiv a conținutului protocoalelor de diagnostic și tratament

propune schimbări acolo unde este necesar și monitorizează ulterior, pentru a confirma îmbunătățirea

(Principles for Best Practice in Clinical Audit (2002, NICE/CHI)

17.11.2018Auditul clinic CREST Cluj 13.11.2018

Page 7: mbunățăț eficacităț ș ț calităț

Definiție

Trebuie:

să fie perceput ca un proces educațional

să facă parte din practica clinică de rutină

să se bazeze pe standarde recunoscute

să genereaze rezultate care pot fi utilizate pentru a îmbunătăți calitatea asistenței medicale

Auditul este important deoarece sprijină clinicienii să se asigure că pacienții lor beneficiază de cea mai bună îngrijire posibilă.

poate furniza dovezi ale nevoii:

de schimbări organizaționale

de schimbări ale politicii guvernamentale

de cerințe suplimentare de finanțare pentru a sprijini bunelepractici în acordarea servicilor de sănătate

17.11.2018Auditul clinic CREST Cluj 13.11.2018

Page 8: mbunățăț eficacităț ș ț calităț

Implementarea auditului clinic

Scopul – îmbunătățirea practicii medicale

Obiectve

Identificarea deficiențelor (diferențelor) în raport cu un referențial

Corectarea deficiențelor (reducerea diferențelor) prin

implementarea uni plan de măsuri elaborat pe baza rezulatatelor

auditării și reevaluarea pentru a măsura progresul

Din punct de vedere organizatoric identificăm două obiective:

Organizarea activității de audit la nivelul unității sanitare

Lansarea propriu-zisă a misiunilor de audit

17.11.2018Auditul clinic CREST Cluj 13.11.2018

Page 9: mbunățăț eficacităț ș ț calităț

Cerințele standardului „Auditul

clinic” adoptat de ANMCS

17.11.2018Auditul clinic CREST Cluj 13.11.2018

Page 10: mbunățăț eficacităț ș ț calităț

Obiectivele și activitățile

17.11.2018Auditul clinic CREST Cluj 13.11.2018

Activitatea de audit clinic este organizată.

Misiunile de audit clinic intern sunt planificate anual.

Echipa de audit clinic este parte funcțională a structurii de management al

calităţii.

În situațiile în care se produc evenimentele indezirabile, echipa de audit

clinic propune conducerii spitalului misiuni suplimentare.

Îmbunătăţirea activităţii medicale se face utilizând rezultatele auditării

clinice.

Recomandările rezultate în urma auditului clinic sunt utilizate pentru

îmbunătăţirea protocoalelor de diagnostic și tratament.

Spitalul urmărește îmbunătățirea activității medicale, utilizând protocoale de

diagnostic şi terapeutice.

Page 11: mbunățăț eficacităț ș ț calităț

Dovezi ale utilizării auditului clinic ca instrument de asigurare și

îmbunătățire a calității

17.11.2018Auditul clinic CREST Cluj 13.11.2018

Page 12: mbunățăț eficacităț ș ț calităț

Organizarea procesului de audit la nivelul unității sanitare

17.11.2018Auditul clinic CREST Cluj 13.11.2018

Page 13: mbunățăț eficacităț ș ț calităț

Decizia implementării auditului clinic

17.11.2018Auditul clinic CREST Cluj 13.11.2018

Misiunile de audit clinic intern sunt planificate anual.

Planul anual de audit clinic are ca obiective evaluarea eficacității

și eficienței protocoalelor diagnostice și terapeutice.

Solicitarea de misiuni suplimentare de audit clinic extern este

reglementată.

Page 14: mbunățăț eficacităț ș ț calităț

Elaborarea planului anual de audit clinic

Cine poate propune misiuni de audit?

managementul general

structura de calitate a unității sanitare ca parte responsabilă

a punerii în aplicare a standardelor pentrum managementul calității;

orice structură funcțională din cadrul spitalului (de exemplu

consiliu medical)

șefii de secție

17.11.2018Auditul clinic CREST Cluj 13.11.2018

Page 15: mbunățăț eficacităț ș ț calităț

Elaborarea planului anual de audit clinic

Stabilirea misiunilor

Fundamentarea necesității efectuării unui audit clinic;

Identificarea problemei/problemelor care au generat

necesitatea auditului

Stabilirea scopului și obiectivelor fiecărei misiuni de audit

adecvarea alegerii auditului clinic ca metodă de îmbunătățire a calității;

evaluarea capacității unității sanitare în ceea ce privește

mijloacele de a realiza planul de audit și de îmbunătățire

17.11.2018Auditul clinic CREST Cluj 13.11.2018

Page 16: mbunățăț eficacităț ș ț calităț

Elaborarea planului de audit clinic

Temele propuse sunt priorități pentru unitatea sanitară?

Natura prioritară a temei propuse de audit poate fi evaluată în funcție de:

frecvența ueni practici cu risc;

caracterul critic pentru pacient;

variabilitatea de practică

potențialul de îmbunătățire și de motivare a profesioniștilor

Dacă credeți că subiectul nu este o prioritate curentă sau că

eforturile de îmbunătățire a acestuia sunt prea grele în

comparație cu beneficiile pe care le doriți, este inutil să investiți

timp și resurse în acest proces

17.11.2018Auditul clinic CREST Cluj 13.11.2018

Page 17: mbunățăț eficacităț ș ț calităț

Stabilirea de misiuni suplimentare

17.11.2018Auditul clinic CREST Cluj 13.11.2018

În situațiile în care se produc evenimentele indezirabile, echipa

de audit clinic propune conducerii spitalului misiuni

suplimentare. Spitalul are reglementată modalitatea de identificare, analiză și raportare a

evenimentelor indezirabile.

Număr de evenimente indezirabile raportate per total pacienți internați, pe

an.

La nivelul SMC există registrul de evidență a identificării și raportării

evenimentelor indezirabile.

Page 18: mbunățăț eficacităț ș ț calităț

Formarea echipei de audit clinic și a

actorilor importanți

17.11.2018Auditul clinic CREST Cluj 13.11.2018

Echipa de audit clinic este parte funcțională a structurii de

management al calităţii.

În atribuțiile structurii de management al calității este prevăzută

coordonarea activității de audit clinic.

În componența echipelor desemnate pentru realizarea misiunilor de audit

clinic planificate fac parte un reprezentant al structurii de management al

calității și câte un specialist, din fiecare specialitate supusă auditării.

Membrii echipei de audit clinic au urmat un curs de formare în domeniul

auditului clinic.

Page 19: mbunățăț eficacităț ș ț calităț

Formarea echipei de audit clinic și

stabilirea actorilor importanți

Identificarea structurilor și angajților care pot contribui la la realizarea auditului

Managerul unității sanitare

Structura de management al calității

Stabilirea atribuțiilor și rolurilor membrilor echipei :

Coordonatorul echipei,

membrii echipei,

alți actori;

definirea procedurilor de operare ale echipei de audit pentru fiecare misiune de audit

17.11.2018Auditul clinic CREST Cluj 13.11.2018

Page 20: mbunățăț eficacităț ș ț calităț

17.11.2018Auditul clinic CREST Cluj 13.11.2018

ACTORII IMPLICAȚI ÎN MISIUNILE DE AUDIT

Page 21: mbunățăț eficacităț ș ț calităț

Rolul managerului

desemnează șeful echipei de audit și validează împreună cu el componența echipei de audit

Stabilește și descreie contextul desfășurării misiunii de audit

explică legăturile cu procese și activitățim în curs de desfășurare din cadrul instituției,

stabilește și clarifică obiectivele împreună cu șeful echipei

stabilește termenele și mijloacele alocate auditului.

Stabilirea mijloacelor pentru planul de îmbunătățire va depinde derezultatele auditului.

Pe tot parcursul procesului, acesta este disponibil și asigură progresul proiectului.

Participă la acțiunile de comunicare și promovează acțiunea la nivel instituțional

17.11.2018Auditul clinic CREST Cluj 13.11.2018

Page 22: mbunățăț eficacităț ș ț calităț

Rolul șefului echipei de audit clinic

Pentru a asigura pilotarea auditului clinic si a planului de îmbunătătire, șeful echipei are următoarele roluri esențiale:

Manager: conduce echipa de audit și profesioniștii din serviciile medicale implicați în procesul de îmbunătățire a calității a asistenței medicale;

Coordonator al proiectului: planifică și coordonează diferitele acțiuni, ținând cont de resursele alocate și în concordanță cu obiectivele instituției;

Expert în metodă: folosește diferitele metode de lucru și de îmbunătățirea calității, garantează succesul proiectului.

Trebuie să se bucure de recunoașerea profesioniștilor și să aibă calitățile necesare coordonării echipei

17.11.2018Auditul clinic CREST Cluj 13.11.2018

Page 23: mbunățăț eficacităț ș ț calităț

Echipa de audit clinic

Se poate:

creea o singură echipă de audit pentru planul anual de audit clinic și de urmărire a măsurilor de îmbunătățire

reînnoi parțial echipa în funcție specificul misiunilor

Această a doua posibilitate pare mai potrivită pentru unitățle mari și cu procese complexe

17.11.2018Auditul clinic CREST Cluj 13.11.2018

Page 24: mbunățăț eficacităț ș ț calităț

Membrii echipei de audit clinic

Plasată sub autoritatea funcțională a șefului echipei, echipa de audit este compusă din persoane recunoscute pentru aptitudinile lor în practică pentru a evalua sau pentru poziția de lider:

profesioniști cu o bună cunoaștere a temei;

reprezentanți ai profesiilor implicate în practica studiată;

profesioniști cu abilități metodologice.

echipele eficiente sunt multiprofesionale și multidisciplinare.

Dimensiunea unei echipe de audit este în funcție de mărimea unității sanitare și de complexitatea procesului auditat – între 4 și 10 membri.

17.11.2018Auditul clinic CREST Cluj 13.11.2018

Page 25: mbunățăț eficacităț ș ț calităț

Caracteristicile echipei

Echipa de audit trebuie să cunoască și să înțeleagă

motivul declanșarii auditului clinic.

Fiecărui membru al echipei i se atribuie rolul în activitățile

specifice competențelor sale dar și activități comune cum ar fi participarea la întâlnirile de lucru și acțiunile de

comunicare cu strcutrile implicate în acest proces.

Membrii echipei de audit trebuie să participe la aceste

activități cu exercitarea funcției lor zilnice.

este necesar acordul șefilor ierarhici

17.11.2018Auditul clinic CREST Cluj 13.11.2018

Page 26: mbunățăț eficacităț ș ț calităț

Cum se constiuie echipa de audit?

De preferință, i membrii echipei este bine să fie profesioniști voluntari și motivați.

Definirea profilului echipei de audit în termeni de reprezentativitate, experiență și abilități

Stabilirea rolului și volumului de lucru pentru persoanele solicitate(ritmul întâlnirilor, activități intermediare, durata estimată a misiunii) și evaluarea disponibilității acestora;

Stabilirea listei finale a membrilor echipei de audit și Informareadespre componența acesteia a:

managerului

superiorului fiecărui membru;

structurilor managementului superior;

17.11.2018Auditul clinic CREST Cluj 13.11.2018

Page 27: mbunățăț eficacităț ș ț calităț

Lansarea propriu-zisă a unei

misiuni de audit clinic

17.11.2018Auditul clinic CREST Cluj 13.11.2018

Page 28: mbunățăț eficacităț ș ț calităț

Îmbunătățirea calității

17.11.2018Auditul clinic CREST Cluj 13.11.2018

Recomandările rezultate în urma auditului clinic sunt utilizate

pentru îmbunătăţirea protocoalelor de diagnostic și tratament.

Număr de protocoale de diagnostic și tratament auditate per număr total

de protocoale de diagnostic și tratament utilizate, în ultimul an

calendaristic.

Concluziile misiunilor de auditare a protocoalelor motivează dacă este

necesară, sau nu, revizuirea acestora.

Număr măsuri adoptate per număr recomandări rezultate în urma

auditului clinic, în ultimul an calendaristic.

Page 29: mbunățăț eficacităț ș ț calităț

Îmbunătățirea calității

17.11.2018Auditul clinic CREST Cluj 13.11.2018

Spitalul urmărește îmbunătățirea activității

medicale, utilizând protocoale de diagnostic şi

terapeutice.La nivelul spitalului se face dovada autoevaluării periodice a

respectării protocoalelor de diagnostic și/sau tratament.

Fiecare protocol de diagnostic și tratament are stabiliți

indicatori de monitorizare a eficienței și eficacității.

Page 30: mbunățăț eficacităț ș ț calităț

Principalele etape ale unei misiuni de audit

clinic sunt:

Alegerea temei

Alegerea criteriilor – a referențialului

Colectarea de date

Prelucrarea datelor

Planul de acțiune pentru îmbunătățire și reevaluarea.

Implementarea schimbărilor

Colectarea unui al doilea set de date.

Analiza datelor de reevaluare.

Evaluarea nivelului de îmbunătățire a practicii

17.11.2018Auditul clinic CREST Cluj 13.11.2018

Page 31: mbunățăț eficacităț ș ț calităț

Alegerea temei

echipa de audit identifică în mod clar scopul și

obiectivele temei de audit din planul de audit

se stabileşte modul de lucru şi se instruiesc cu privire la

metodele utilizate

se comunică misiunea părţilor interesate

se obține acordul profesioniștilor din departamentele

vizate de auditul clinic și li se asigură confidențialitatea

informațiilor care vor fi colectate.

17.11.2018Auditul clinic CREST Cluj 13.11.2018

Page 32: mbunățăț eficacităț ș ț calităț

Alegerea referențialului și a

indicatorilor

Referenșialel pot fi:

Ghiduri clinice

Ghduir metodologice

Reglementări legale și administrative

Standarde naționale și internaționale

Indicatorii vizați se grupează în:

Indicatori de structură - privesc resursele umane, materiale, organizaționale etc.

Indicatori de proces: se referă la procesele de îngrijire, de luarea a deciziilor, comunicare ... acestea sunt cele mai utilizate în auditul clinic;

Indicatori de rezultat: scopul lor este de a măsura consecințele proceselor asupra evoluției clinice sau asupra stării pacienților.

Acestă clasificare permite o prelucrare șointerpretare mai ușoară

17.11.2018Auditul clinic CREST Cluj 13.11.2018

Page 33: mbunățăț eficacităț ș ț calităț

Colectarea datelor

Se stabilesc datele care trebuie colectate și se

elaborează machete de colectare

Se stabileștecine și ce date colectează precum și

modalitatea de validare

Se stabilește modalitatea de centralizare și de

înregistrare a documentelor

17.11.2018Auditul clinic CREST Cluj 13.11.2018

Page 34: mbunățăț eficacităț ș ț calităț

Prelucrarea datelor

Scop: adoptarea măsurilor necesare reducerii deiferențelor dintre practica reală și referțialul pentru

bunele practici

Obiectve:

Estimarea diferențelor

Prezentarea punctelor tari și analiza punctelor slabe

Identificarea cauzelor

17.11.2018Auditul clinic CREST Cluj 13.11.2018

Page 35: mbunățăț eficacităț ș ț calităț

Prelucrarea datelor

Analiza decalajelor observate identifică diferitele cauze

care pot fi de natură:

profesională (exemplu, lipsa de cunoștințe);

organizațională

lipsa coordonării în gestionarea pacientului;

lipsa organizării,

lipsa motivației personalului

materiale inadecvate etc

17.11.2018Auditul clinic CREST Cluj 13.11.2018

Page 36: mbunățăț eficacităț ș ț calităț

Prelucrarea datelor

17.11.2018Auditul clinic CREST Cluj 13.11.2018

Brainstorming

Brainstorming

Diagrama cauză

efect

Diagrama Pareto

Page 37: mbunățăț eficacităț ș ț calităț

Finalizarea primei părți a misiunii

este marcată de elaborarea raportului de audit care recomandă măsuri de îmbunătățire

stabilirea planului de monitorizare a implementării

planului de măsuri

stabilirea planului de reauditare

asigurarea unei comunicări adevate, cu scop educațional

17.11.2018Auditul clinic CREST Cluj 13.11.2018

Page 38: mbunățăț eficacităț ș ț calităț

Planul de îmbunătățire

rezultă în urma constatărilor auditului clinic.

este un ansamblu de acțiuni decise și implementate împreună cu profesioniștii implicați

acțiunile corective diferă în funcție de frecvența și severitatea consecințelor determinate de diferențele relevate de auditul clinic.

schimbările așteptate se pot referi la practici, mijloace, protocoale, proceduri etc.

cuprinde:

calendarul provizoriu;

persoana responsabilă pentru fiecare acțiune

Resursele necesare implementării

17.11.2018Auditul clinic CREST Cluj 13.11.2018

Page 39: mbunățăț eficacităț ș ț calităț

Planul de reauditare

O reevaluare, de obicei la un an după primul studiu, măsoară impactul acțiunilor corective.

În cazul în care siguranța pacientului este în joc, este

nevoie urgentă de acțiuni de îmbunătățire și reevaluarea

care au loc rapid.

17.11.2018Auditul clinic CREST Cluj 13.11.2018

Page 40: mbunățăț eficacităț ș ț calităț

Multumesc

17.11.2018Auditul clinic CREST Cluj 13.11.2018