MatematicăMatematică șișșiiși Explorarea mediului ... · Numerele Numerele Numerele 0 00 0...

15
CORINA PALADE Matematică Matematică Matematică Matematică și și și și Explorarea mediului Explorarea mediului Explorarea mediului Explorarea mediului Clasa pregătitoare Semestrul I Editura TAIDA – IAŞI –

Transcript of MatematicăMatematică șișșiiși Explorarea mediului ... · Numerele Numerele Numerele 0 00 0...

Page 1: MatematicăMatematică șișșiiși Explorarea mediului ... · Numerele Numerele Numerele 0 00 0 →→→→ 10110010 Numără în ordine crescătoare, apoi descrescătoare, animalele

CORINA PALADE

MatematicăMatematicăMatematicăMatematică șișișiși Explorarea mediuluiExplorarea mediuluiExplorarea mediuluiExplorarea mediului

Clasa pregătitoare

Semestrul I

Editura TAIDA – IAŞI –

Page 2: MatematicăMatematică șișșiiși Explorarea mediului ... · Numerele Numerele Numerele 0 00 0 →→→→ 10110010 Numără în ordine crescătoare, apoi descrescătoare, animalele

� 3 �

ArgumentArgumentArgumentArgument

Centrarea activităţilor didactice pe formarea de competenţe la

elevi este un proces complex, ce implică schimbări majore în planul

didacticii fiecărei discipline.

Prezenta lucrare, concepută conform programei şcolare, aprobată

prin ordin al ministrului nr. 3418/19.03.2013 cuprinde pentru fiecare

activitate o fişă de lucru cu sarcini de învăţare variate ce permit

abordarea integrată a conţinuturilor învăţării.

Auxiliarul este însoţit de planificare calendaristică şi pe unităţi

de învăţare ce pot fi găsite pe site-ul www.editurataida.ro.

Page 3: MatematicăMatematică șișșiiși Explorarea mediului ... · Numerele Numerele Numerele 0 00 0 →→→→ 10110010 Numără în ordine crescătoare, apoi descrescătoare, animalele

� 4 �

CuprinsCuprinsCuprinsCuprins

Unitatea de învăţare 1. Paşi spre şcoală Evaluare iniţială ..................................................................................................................................... 6

Orientarea şi mişcarea în spaţiu ................................................................................................. 7 Evaluare iniţială ..................................................................................................................................... 8

Orientarea şi mişcarea în spaţiu ................................................................................................. 9 Sortarea şi clasificarea unor obiecte ................................................................................................ 10

Sortarea şi clasificarea unor obiecte ....................................................................................... 11 Corpul omenesc (părţile corpului şi rolul lor) ................................................................................... 12

Sortarea şi clasificarea unor obiecte ....................................................................................... 13 Compararea numărului de elemente ........................................................................................ 14

Recapitulare .......................................................................................................................................... 15 Organele de simţ ................................................................................................................................... 16 Evaluare ................................................................................................................................................. 17

Unitatea de învăţare 2. În împărăţia toamnei Numărul şi cifra 1 ................................................................................................................................. 18

Numărul şi cifra 1 ......................................................................................................................... 19 Simţurile şi organele de simţ .............................................................................................................. 20 Numărul şi cifra 2 ................................................................................................................................. 21

Numărul şi cifra 2 ......................................................................................................................... 22 Numărul şi cifra 3 ................................................................................................................................. 23 Igiena corpului ...................................................................................................................................... 24

Numărul şi cifra 3 ......................................................................................................................... 25 Recapitulare: Numerele 1, 2, 3 ............................................................................................................ 26 Numărul şi cifra 4 ................................................................................................................................. 27 Cum să fim sănătoşi?........................................................................................................................... 28

Numărul şi cifra 4 ......................................................................................................................... 29 Numărul şi cifra 5 ................................................................................................................................. 30

Numărul şi cifra 5 ......................................................................................................................... 31 Igiena locuinţei ..................................................................................................................................... 32 Numărul şi cifra 0 ................................................................................................................................. 33

Unitatea de învăţare 3. Prietenia – floare roditoare Recapitulare 0 → 5 ..................................................................................................................... 34 Numerele 0 → 5. Evaluare .......................................................................................................... 35 Ordinea şi curăţenia în clasa noastră ...................................................................................... 36

Numărul şi cifra 6 ................................................................................................................................. 37 Numărul şi cifra 7 ................................................................................................................................. 39 Hrana – sursă de energie .................................................................................................................... 40 Numărul şi cifra 8 ................................................................................................................................. 42 Igiena alimentaţiei ............................................................................................................................... 44

Page 4: MatematicăMatematică șișșiiși Explorarea mediului ... · Numerele Numerele Numerele 0 00 0 →→→→ 10110010 Numără în ordine crescătoare, apoi descrescătoare, animalele

� 5 �

Numărul şi cifra 9 ................................................................................................................................. 45 Numărul 10 ............................................................................................................................................. 47 Părţile componente ale unei plante ................................................................................................... 48

Unitatea de învăţare 4. Iarna – Crăiasa zăpezii Recapitulare 0 → 10 ............................................................................................................................ 50 Evaluare: Numerele 0 → 10 ................................................................................................................ 51 Animale domestice ............................................................................................................................... 52

Adunarea cu 1 ............................................................................................................................... 53 Scăderea cu 1 ................................................................................................................................ 54 Adunarea cu 2 ............................................................................................................................... 55

Animalele sălbatice .............................................................................................................................. 56 Scăderea cu 2 ................................................................................................................................ 57 Adunarea şi scăderea cu 1 şi 2 .................................................................................................. 58 Adunarea şi scăderea în concentrul 0 → 10 ............................................................................ 59

Cum protejăm natura? ........................................................................................................................ 60 Probleme care se rezolvă printr-o operaţie de adunare ....................................................... 61 Probleme care se rezolvă printr-o operaţie de scădere ........................................................ 62 Probleme care se rezolvă prin operaţii de adunare sau scădere ....................................... 63

Unitatea de învăţare - Copilăria – o lume cu poveşti Hrana – sursă de energie pentru creşterea şi dezvoltarea plantelor şi animalelor ................. 64 Recapitulare. Numerele 0 → 10 ......................................................................................................... 65

Unitatea de învăţare 5. Copilăria – o lume cu poveşti Numere 0 → 10. Probleme ................................................................................................................... 66 Recapitulare. Numerele 0 → 10. Probleme ....................................................................................... 67 Evaluare ................................................................................................................................................ 68

Numerele 0 → 10. Adunări şi scăderi ........................................................................................ 69 Evaluare ................................................................................................................................................. 70

Numerele 0 → 10. Adunări şi scăderi. Probleme ..................................................................... 71 Condiţii de viaţă .................................................................................................................................... 73

Bibliografie ................................................................................................................................................. 74

Page 5: MatematicăMatematică șișșiiși Explorarea mediului ... · Numerele Numerele Numerele 0 00 0 →→→→ 10110010 Numără în ordine crescătoare, apoi descrescătoare, animalele

� 6 �

Unitatea de învăţareUnitatea de învăţareUnitatea de învăţareUnitatea de învăţare 1111 Pași spre școalăPași spre școalăPași spre școalăPași spre școală

Evaluare iniţialăEvaluare iniţialăEvaluare iniţialăEvaluare iniţială

���� Colorează: a) copilul cel mai înalt; b) mingea cea mai mică; c) creionul cel mai lung.

���� Desenează:

� lângă şcoală un pom; � pe zidul şcolii 3 geamuri; � deasupra un nor; � în faţă 2 flori; � în stânga 1 fluture.

���� Formează grupe cu elementele: a) de acelaşi fel;

b) de aceeaşi formă;

c) de aceeaşi mărime.

Page 6: MatematicăMatematică șișșiiși Explorarea mediului ... · Numerele Numerele Numerele 0 00 0 →→→→ 10110010 Numără în ordine crescătoare, apoi descrescătoare, animalele

� 10 �

Unitatea de învăţareUnitatea de învăţareUnitatea de învăţareUnitatea de învăţare 1111 Pași spre școalăPași spre școalăPași spre școalăPași spre școală

Sortarea şi clasificarea Sortarea şi clasificarea Sortarea şi clasificarea Sortarea şi clasificarea unor obiecteunor obiecteunor obiecteunor obiecte

���� Colorează doar rechizitele şcolarului.

���� Încercuieşte obiectele de aceeaşi formă.

���� Colorează atâtea pătrate câte fructe sunt de fiecare fel.

���� Scrie, după model.

Page 7: MatematicăMatematică șișșiiși Explorarea mediului ... · Numerele Numerele Numerele 0 00 0 →→→→ 10110010 Numără în ordine crescătoare, apoi descrescătoare, animalele

� 15 �

Unitatea de învăţareUnitatea de învăţareUnitatea de învăţareUnitatea de învăţare 1111 Pași spre școalăPași spre școalăPași spre școalăPași spre școală

RecapitulareRecapitulareRecapitulareRecapitulare ���� Desenează:

� pe masă un caiet; � deasupra mesei un ceas; � în stânga mesei un copil; � în dreapta mesei un scaun.

���� Realizează corespondenţe:

���� Desenează tot atâtea pătrăţele câte sunt în fiecare casetă.

���� Marchează cu X pentru a indica animalele mai grele decât un câine.

Page 8: MatematicăMatematică șișșiiși Explorarea mediului ... · Numerele Numerele Numerele 0 00 0 →→→→ 10110010 Numără în ordine crescătoare, apoi descrescătoare, animalele

� 18 �

Unitatea de învăţareUnitatea de învăţareUnitatea de învăţareUnitatea de învăţare 2222 În împărăţia toamneiÎn împărăţia toamneiÎn împărăţia toamneiÎn împărăţia toamnei

Numărul şi cifra Numărul şi cifra Numărul şi cifra Numărul şi cifra 1111 ���� Încercuieşte: a) o stea;

b) un ghiozdan;

c) un măr;

d) un strugure.

���� Realizează corespondenţe:

���� Colorează primul:

a) cal

b) leu

c) peşte

���� Completează jumătatea pentru a obţine un obiect întreg.

Page 9: MatematicăMatematică șișșiiși Explorarea mediului ... · Numerele Numerele Numerele 0 00 0 →→→→ 10110010 Numără în ordine crescătoare, apoi descrescătoare, animalele

� 29 �

Unitatea de învăţareUnitatea de învăţareUnitatea de învăţareUnitatea de învăţare 2222 În împărăţia toamneiÎn împărăţia toamneiÎn împărăţia toamneiÎn împărăţia toamnei

Numărul şi cifra 4Numărul şi cifra 4Numărul şi cifra 4Numărul şi cifra 4

���� Scrie, după model:

���� Scrie vecinii care lipsesc.

1 2 2 3 ���� Numără până la 4 crescător, apoi descrescător:

���� Bunica a pregătit conservele de toamnă. A numerotat cu 1 borcanele cu zacuscă, cu 2 borcanele cu gem, cu 3 borcanele cu compot şi cu 4 borcanele cu zarzavat. Colorează cu roşu borcanele numerotate cu 1, cu albastru - 2, cu verde - 3, cu galben - 4.

Page 10: MatematicăMatematică șișșiiși Explorarea mediului ... · Numerele Numerele Numerele 0 00 0 →→→→ 10110010 Numără în ordine crescătoare, apoi descrescătoare, animalele

� 32 �

Igiena locuinţeiIgiena locuinţeiIgiena locuinţeiIgiena locuinţei

���� Discută imaginile şi bifează în dreptul celor care prezintă reguli de păstrare a sănătăţii.

���� Colectaţi deşeurile! Depozitaţi-le separat în locuinţa voastră!

���� Aşa da! Aşa nu!

Page 11: MatematicăMatematică șișșiiși Explorarea mediului ... · Numerele Numerele Numerele 0 00 0 →→→→ 10110010 Numără în ordine crescătoare, apoi descrescătoare, animalele

� 33 �

Unitatea de învăţareUnitatea de învăţareUnitatea de învăţareUnitatea de învăţare 2222 În împărăţia toamneiÎn împărăţia toamneiÎn împărăţia toamneiÎn împărăţia toamnei

Numărul şi cifra 0Numărul şi cifra 0Numărul şi cifra 0Numărul şi cifra 0 ���� Scrie, după model:

���� Completează casetele cu numărul corespunzător elementelor.

2. Completează cu desene fiecare din diagramele de mai jos.

���� Zâna Toamna se pregăteşte să părăsească ţinuturile noastre. Alege să ia coşurile pline cu bogăţiile toamnei numerotate cu cifre care sunt mai mari decât 4. Colorează coşul ales.

Page 12: MatematicăMatematică șișșiiși Explorarea mediului ... · Numerele Numerele Numerele 0 00 0 →→→→ 10110010 Numără în ordine crescătoare, apoi descrescătoare, animalele

� 45 �

Unitatea de învăţareUnitatea de învăţareUnitatea de învăţareUnitatea de învăţare 3333 Prietenia Prietenia Prietenia Prietenia –––– floare roditoarefloare roditoarefloare roditoarefloare roditoare

Numărul şi cifra 9Numărul şi cifra 9Numărul şi cifra 9Numărul şi cifra 9 ���� Realizează corespondenţa elementelor! Scrie cifra corespunzătoare!

���� Completaţi fiecare mulţime cu elemente corespunzătoare.

���� Scrie în casete numerele care au vecinii precizaţi mai jos:

5 7 6 8 7 9 3 5 ���� Completează casetele libere:

Page 13: MatematicăMatematică șișșiiși Explorarea mediului ... · Numerele Numerele Numerele 0 00 0 →→→→ 10110010 Numără în ordine crescătoare, apoi descrescătoare, animalele

� 51 �

Unitatea de învăţareUnitatea de învăţareUnitatea de învăţareUnitatea de învăţare 4444 Iarna Iarna Iarna Iarna –––– Crăiasa ZăpeziiCrăiasa ZăpeziiCrăiasa ZăpeziiCrăiasa Zăpezii

EvaluareEvaluareEvaluareEvaluare.... Numerele Numerele Numerele Numerele 0 0 0 0 →→→→ 10101010 ���� Numără în ordine crescătoare, apoi descrescătoare, animalele din imagine:

���� Imaginează-ţi că alegi pentru a le îngriji, pe animalele, în dreptul cărora, ai scris numere mai mari ca 2 şi mai mici ca 8 (pe primul şir). Încercuieşte-le! ���� Colorează cu verde vecinii mai mici şi cu albastru vecinii mai mari ai numărului din mijloc:

7 8 9 5 4 3 8 9 1 0 6 5 4 ���� Descompune numerele date, completând mulţimile cu numărul corespunzător de elemente.

Page 14: MatematicăMatematică șișșiiși Explorarea mediului ... · Numerele Numerele Numerele 0 00 0 →→→→ 10110010 Numără în ordine crescătoare, apoi descrescătoare, animalele

� 52 �

Unitatea de învăţareUnitatea de învăţareUnitatea de învăţareUnitatea de învăţare Iarna Iarna Iarna Iarna –––– Crăiasa ţinuturilor albeCrăiasa ţinuturilor albeCrăiasa ţinuturilor albeCrăiasa ţinuturilor albe

Animale domesticeAnimale domesticeAnimale domesticeAnimale domestice

���� Corpul unui animal domestic este alcătuit din: cap, trunchi şi membre.

���� Coloraţi casetele după cum urmează: cap – galben, trunchi – roşu, membre – albastru.

���� Încercuieşte animalele domestice.

���� Ajută animalul să ajungă la hrana lui preferată.

���� Discută despre foloasele pe care le avem de la animalele domestice. Desenează!

Page 15: MatematicăMatematică șișșiiși Explorarea mediului ... · Numerele Numerele Numerele 0 00 0 →→→→ 10110010 Numără în ordine crescătoare, apoi descrescătoare, animalele

� 61 �

Unitatea de învăţareUnitatea de învăţareUnitatea de învăţareUnitatea de învăţare 4444 Iarna Iarna Iarna Iarna –––– Crăiasa ZăpeziiCrăiasa ZăpeziiCrăiasa ZăpeziiCrăiasa Zăpezii

Probleme care se rezolvă printrProbleme care se rezolvă printrProbleme care se rezolvă printrProbleme care se rezolvă printr----o operaţie o operaţie o operaţie o operaţie de adunarede adunarede adunarede adunare

���� Pe derdeluş sunt 4 copii care se dau cu sania. 2 copii vin mai târziu. Câţi copii sunt acum pe derdeluş? Dar sănii?

���� În curtea şcolii, clasa noastră a făcut 6 oameni de zăpadă, iar clasa vecină a făcut doi. Câţi oameni de zăpadă sunt în curtea şcolii?

���� A nins mult, iar pe străzi sunt 5 maşini care curăţă zăpada. Mai vin 3. Câte maşini curăţă zăpada acum?