Mƒsuri de Protec›ie

download Mƒsuri de Protec›ie

of 10

 • date post

  07-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Mƒsuri de Protec›ie

 • 8/18/2019 Măsuri de Protecție

  1/10

  Măsuri de protec ie a mediului i aț ș

  propriei persoane în producerea i ș utilizarea curentului alternativ

  Profesor coordonator: Eftime Laura

  Realizat de: Bocșa Daniel

  Colegiul Național “Avram Iancu” Cîmpeni

 • 8/18/2019 Măsuri de Protecție

  2/10

  ș

  Efectele curentului

  electric asupra persoanei

  Curentul electric poate produceaccidente uşoare sau ra!e" atunci c#nd utilizarea instala$iilor electrice se face necorespunz%tor sau dac% acestea sunt defecte&

  'recerea curentului electric prin or anismul uman are efecte care depind de !alorile intensit%$ii" de impedan$a

 • 8/18/2019 Măsuri de Protecție

  3/10

  Cât de periculos poate f curentul electric...

  Fie curent alternativ, fe curent continu, are e ecte asupra organismului uman :

  • Curentul alternati! cu frec!en$a cuprins% intre ()-*) +z este foarte periculos&

  • ,n curent cu intensitatea p#n% la )m. nu are efecte /ziolo ice de remarcat asupra ma0orit%$ii persoanelor&

  • M%rind intensitatea curentului electric incep s% apar% contracturi musculare" di/cult%$i respiratorii" tul1ur%ri de ritm cardiac" di/cult%$i de e2primare" etc&

  • La !alori de 3)- )m. 4n curent alternati! si 5))-5*)m. 4n curent continuu sur!ine stopul cardio-respirator şi apoi moartea&

  E2ista impresia fals% c% un curent continuu este mai periculos decat unul alternati! cu aceeaşi tensiune deoarece ar putea produce contracturi musculare& 6n realitate curentul alternati! este mai periculos" deoarece poate determina tul1ur%ri de ritm cardiac&

  • Curentul ma2im admis s% treac% prin or anismul uman fara a-l pune 4n pericol este de )m. in curent alternati! si *)m. 4n curent continuu&

 • 8/18/2019 Măsuri de Protecție

  4/10

  E ectele curentului electric asupra organismului uman pot f grupate în

  două categorii:

  Electrocut%ri (şocuri electrice) accidente provocate de trecerea prin corpul omenesc a unui curent electric de intensitate periculoas!. Electrotraumatisme în care se încadrea"! celelalte accidente electrice# care produc de o$icei v!t!m!ri e%terne şi anume& -arsura electric% este un traumatism datorat fe ac'iunii unui arc electric fe datorit! trecerii prin corp a unui curent electric de intensitate oarte mare -semnele electrice apar prin contactul conductorului electric cu pielea# su$ orm! de le"iuni#

  um*!turi sau pete-electrometalizarea const! în acoperirea unei p!r'i din supra a'a pielii cu metal topit# volatili"at prin c!ldura arcului electric. -electroftalmia v!t!marea oc+ilor prin in*amarea corneei şi con,uctivei oc+iului datorit! luminii puternice (radia'iei ultraviolete) -leziunile mecanice provocate de contrac'iile musculare (ruperea ligamentelor# pielii# vaselor sanguine şi 'esutului nervos# lu%a'ia înc+eieturii# racturarea coastelor)

  -c%derea de la 4n%l$ime# ca urmare a pierderii ec+ili$rului sau a cunoştiin'ei în urma unui şoc electric.

 • 8/18/2019 Măsuri de Protecție

  5/10

  Efectele curentului electric

  asupra mediului• Ener ia electric% 4n mare parte este produs% prin arderea com1usti1ililor fosili& .ceasta are ca efect emisia C75 care este eli1erat 4n atmosfer%& El contri1uie la intensi/carea efectului de ser% si 4nc%lzirii lo1ale& Deasemenea" se emite dio2id de sulf" dio2id de azot şi fum& •

  Principalele tipuri de polu%ri pe care re$elele electrice le enereaz% asupramediului 4ncon0ur%tor sunt:

  !izual% 8 deteriorarea peisa0ului9 sonor% 8 z omote produse de func$ionarea sau !i1ra$ii ale elementelor conductoarelor; re$elelor electrice şi 4n special" a transformatoarelor9 electroma netic%: efecte sonore" pertur1a$ii radio şi ale emisiunilor de

  tele!iziune" in

 • 8/18/2019 Măsuri de Protecție

  6/10

  Norme de protecţie >u um1la$i la ta1loul electric pentru a face le %turi& El nu tre1uie atins dup% ce a fost pus su1 tensiune? 7rice modi/care 4n circuitul electric pe care 4l studia$i tre1uie f%cut% numai dup% ce a$i deconectat sursa de alimentare? E!ita$i atin erea p%r$ilor metalice ale monta0elor a

 • 8/18/2019 Măsuri de Protecție

  7/10

  -roducerea curentului alternativ

  Una din cele mai importante aplicaţii ale fenomenului de inducţie electromagnetică este producerea curentului alternativ de către generatoarele de curent alternativ (alternatoare).

  Tensiunea electromotoare alternativă se obţine prin:

  - rotirea uniformă a unei spire într-un câmp magnetic uniform;

  - rotirea uniformă a unui magnet în faţa unei bobine fi e (câmp magnetic variabil).

 • 8/18/2019 Măsuri de Protecție

  8/10

  ,n rezistor 4n curent alternati! nu introduce niciun defaza0 4ntre intensitatea

  curentului şi tensiunea electric%&

 • 8/18/2019 Măsuri de Protecție

  9/10

  $o$in! ideal! a*at! într/un circuit de curent alternativ introduce o re"isten'! aparent! şi

  de a"ea"! intensitatea curentului în urma tensiunii cu

  0

  1

 • 8/18/2019 Măsuri de Protecție

  10/10

  Condensatorul este un element de circuit caracterizat de capacitatea electrică şi care le at la o surs% de tensiune acumuleaz% a anumit% sarcin% electric%&

  Dup% cum se cunoaşte" 4ntre arm%turile unui condensator este un strat izolator numit dielectric " ce nu permite trecerea curentului electric prin el& 6ntr-un circuit de curent alternati!" condensatorul are o comportare diferit%" deoarece el se 4ncarc% şi

  se descarc% electric periodic" determin#nd prezen$a unui curent electric prin circuitule2terior lui&