MARGHITA Se distribuie GRATUIT! magazin Apare la MARGHITA … Magazin... · 2013-12-11 · Se...

of 8 /8
Se distribuie GRATUIT! Apare miercuri la MARGHITA ºi pe INTERNET Nr. 401 10-16 decembrie 2013 Publicaþie sãptãmânalã de informaþii Editor: Tipografia Autograf l ISSN 1224-8584 Citeºte despre oraºul tãu! MARGHITA magazin Pe Internet la www.marghita-magazin.ro Fondat în 1996 S.C. ROMSAR RECYCLING S.R.L. Sediul central: Oradea, str. C-tin Tãnase 13 ACHIZIÞIONÃM DEªEURI ÎN MARGHITA PREÞURI BUNE! PLATA PE LOC! TRANSPORT GRATUIT DE LA DOMICILIU - FEROASE (oþel, fontã, tablã) - NEFEROASE (aluminiu, alamã, inox, cupru, plumb) - AUTOVEHICULE UZATE - HÂRTIE (carton, ziare, reviste) - PLASTICE (pet, folie transparentã, folie color, lãzi fructe, bidoane, flacoane) - DOZE ALUMINIU Ne gãsiþi de luni pânã vineri între orele 8-17 la intrarea în Marghita, lângã Piaþa de cereale ºi animale (între Autobazã ºi Staþia de Betoane) Informaþii telefon 0756 340 704 Bilete de avion ºi autocar SUPER oferte în DAR! Sãrbãtori Fericite! Urmãreºte ofertele actuale pe Facebook! de la Heureka Travel Real Estate www.bruken.ro Agenþie imobiliarã Evaluãri judiciare ºi extrajudiciare Credite cu garanþie ºi fãrã garanþie Asigurãri Marghita, C. Republicii nr. 16 (în centru, lângã Troiþã) • Tel. 0359-800.130, Mobil 0730-60.27.00, 0728-82.89.94 Intermedieri cumpãrãri, vânzãri, schimburi ºi închirieri de terenuri, apartamente, case, hale industriale, spaþii comerciale, birouri ºi orice alt tip de imobil. RCA • CASCO • Asigurãri de viaþã • Pensii private • Malpraxis Asigurãri pentru imobile • Asigurãri pentru mãrfuri (CMR) Servicii complete de evaluãri imobiliare (terenuri, case, apartamente, spaþii comerciale ºi industriale) Evaluãri de pagube, bunuri mobile, acþiuni, afaceri, firme, capitaluri proprii... ºi altele Salina Roman SALINÃ DE SUPRAFAÞÃ cu sare de la salina Praid Marghita, str. Nicolae Bãlcescu, nr. 16 (fosta grãdiniþã de copii nr. 2) în cadrul Complexului de întreþinere ºi sãnãtate Sebi Gym House DE VÂNZARE SPAÞIU COMERCIAL PE STR. UNIRII, NR. 4, SUPRAFAÞA UTILÃ 115 MP, PREÞ 300 EURO/MP NEG. TELEFON 0744 616 893 REDUCERE 15% la orice calculator, monitor sau laptop sc PC ABC srl CALCULATOARE ºi ACCESORII LAPTOPURI PIESE DE SCHIMB (ACCEPTÃM SCHIMBURI!) TELEFOANE MOBILE Str. Nicolae Bãlcescu 54 (vis-a-vis de Spãlãtoria de maºini) TEL. 0359 440 151 - 0755 318 992 PROGRAM: zilnic 9-17 sâmbãtã-duminicã închis RECHIZITE ªCOLARE

Transcript of MARGHITA Se distribuie GRATUIT! magazin Apare la MARGHITA … Magazin... · 2013-12-11 · Se...

Page 1: MARGHITA Se distribuie GRATUIT! magazin Apare la MARGHITA … Magazin... · 2013-12-11 · Se distribuie GRATUIT! Apare miercuri la MARGHITA ºi pe INTERNET Nr. 401 • 10-16 decembrie

Se distribuie GRATUIT!

Apare miercuri la MARGHITA ºi pe INTERNET

Nr. 401 • 10-16 decembrie 2013

Publicaþie sãptãmânalã de informaþii

Editor: Tipografia Autograf l ISSN 1224-8584

Citeºte despre oraºul tãu!

MARGHITAmagazinPe Internet la www.marghita-magazin.ro

Fondat în 1996

S.C. ROMSAR RECYCLING S.R.L.Sediul central: Oradea, str. C-tin Tãnase 13

ACHIZIÞIONÃM DEªEURIÎN MARGHITA

PREÞURI BUNE! PLATA PE LOC!TRANSPORT GRATUIT DE LA DOMICILIU

- FEROASE (oþel, fontã, tablã)- NEFEROASE (aluminiu, alamã, inox, cupru, plumb)- AUTOVEHICULE UZATE- HÂRTIE (carton, ziare, reviste)- PLASTICE (pet, folie transparentã, folie color, lãzi fructe, bidoane, flacoane)- DOZE ALUMINIU

Ne gãsiþi de luni pânã vineri întreorele 8-17 la intrarea în Marghita,lângã Piaþa de cereale ºi animale (între Autobazã ºi Staþia de Betoane)Informaþii telefon 0756 340 704

Bilete de avion ºi autocar

SUPER oferte în DAR!

Sãrbãtori Fericite!

Urmãreºte ofertele actuale pe Facebook!

de la Heureka Travel

Real Estate

www.bruken.ro

Agenþie imobiliarã

Evaluãri judiciare ºi extrajudiciare

Credite cu garanþie ºi fãrã garanþie

Asigurãri

Marghita, C. Republicii nr. 16 (în centru, lângã Troiþã) • Tel. 0359-800.130, Mobil 0730-60.27.00, 0728-82.89.94

Intermedieri cumpãrãri, vânzãri, schimburi ºi închirieri de terenuri, apartamente,case, hale industriale, spaþii comerciale, birouri ºi orice alt tip de imobil.

RCA • CASCO • Asigurãri de viaþã • Pensii private • MalpraxisAsigurãri pentru imobile • Asigurãri pentru mãrfuri (CMR)

Servicii complete de evaluãri imobiliare (terenuri, case, apartamente, spaþii comerciale ºi industriale)Evaluãri de pagube, bunuri mobile, acþiuni, afaceri, firme, capitaluri proprii... ºi altele

Salina RomanSALINÃ DE SUPRAFAÞÃ cu sare de la salina Praid

Marghita, str. Nicolae Bãlcescu, nr. 16 (fosta grãdiniþã de copii nr. 2)în cadrul Complexului de întreþinere ºi sãnãtate

Sebi Gym House

DE VÂNZARE SPAÞIU COMERCIAL PE STR. UNIRII, NR. 4, SUPRAFAÞA UTILÃ 115 MP, PREÞ 300 EURO/MP NEG.

TELEFON 0744 616 893

REDUCERE 15%la orice calculator,monitor sau laptop

sc PC ABC srlCALCULATOARE ºi ACCESORIILAPTOPURIPIESE DE SCHIMB(ACCEPTÃM SCHIMBURI!)

TELEFOANE MOBILE

Str. Nicolae Bãlcescu 54(vis-a-vis de Spãlãtoria de maºini)

TEL. 0359 440 151 - 0755 318 992PROGRAM: zilnic 9-17sâmbãtã-duminicã închis

RECHIZITE ªCOLARE

Page 2: MARGHITA Se distribuie GRATUIT! magazin Apare la MARGHITA … Magazin... · 2013-12-11 · Se distribuie GRATUIT! Apare miercuri la MARGHITA ºi pe INTERNET Nr. 401 • 10-16 decembrie

Un nou magazin CBA în Marghita

Produse de curãþenie ºi igienã

Alimente proaspete ºi conservate

Mezeluri

Lactate Sucuri ºi bãuturi alcoolice

Sâmbãtã îºi deschide porþile alternativã viabilã în faþa prezenþei din un nou magazin CBA în Marghita, ce în ce mai masive a retailerilor situat în cartierul ANL, pe strada Dr. internaþionali în zonã. Pop Mircea. Este al doilea magazin Reprezentantul firmei care CBA din oraºul nostru, alãturi de cel de administreazã cele douã magazine CBA pe strada IL Caragiale. Noul magazin din Marghita, Cezar ªtefanovici, spune este însã mult mai mare, cu spaþii largi cã este foarte important cã deschiderea între rafturile încãrcate cu alimente, acestor magazine este o investiþie ceea ce permite clienþilor sã se plimbe localã, facutã de o firmã din Marghita, confortabil cu cãrucioarele pentru iar banii cheltuiþi de clienþi la CBA cumpãrãturi. Taxarea cash sau cu cardul rãmân în oraº, lucru benefic economiei se face la douã casierii, pentru a evita locale. În aceeaºi idee, aprovizionarea formarea cozilor. Magazinul are cu marfã se face în principal de la parcare auto proprie. producãtori autohtoni din zonã, lucru

Marfã proaspãtã, de calitate ºi care permite ºi un preþ mai mic. Aºa, la preþuri foarte accesibile tuturor toatã lumea are de câºtigat. categoriilor de clienþi, aceasta este Denumirea de CBA provine soluþia pe care o propune CBA, dintr-o inversare a iniþialelor micilor subliniatã ºi în sloganul “CBA - Soluþia magazine alimentare apãrute dupã ta zilnicã!”. Alimente proaspete ºi Revoluþie, dorind sã sugereze varietatea conservate, produse de panificaþie, sortimentelor produselor alimentare ºi mezeluri, lactate, sucuri, bãuturi industriale comercializate.alcoolice, dulciuri, produse de curãþenie Noul magazin este deschis în ºi igienã, toate acestea de la producãtori fiecare zi a sãptãmânii de la ora 6 de calitate, vã aºteaptã în noul magazin dimineaþa la ora 22,30 seara, inclusiv CBA din cartierul ANL - zona duminicã, pentru a oferi posibilitate de Confecþii. cumpãrãturi ºi oamenilor care merg la

CBA a ajuns în Marghita în muncã dimineaþa devreme sau se întorc urmã cu doi ani, dorindu-se o seara târziu.

Page 3: MARGHITA Se distribuie GRATUIT! magazin Apare la MARGHITA … Magazin... · 2013-12-11 · Se distribuie GRATUIT! Apare miercuri la MARGHITA ºi pe INTERNET Nr. 401 • 10-16 decembrie

nr. 2, ap. 2, sc. A, îmbunãtãþit, geamuri termopan, l Vând apartament 3 camere, lângã ºtrandul vechi, centralã proprie, preþ negociabil, telefon 0758 704 zugrãvit recent, termopane, uºã antiefracþie, etaj 4, 544 81 mp, preþ 21.000 euro, uºor negociabil, sau l De vânzare apartament cu 2 camere, zona schimb cu garsonierã sau ap. 1 camerã + diferenþa, ultracentralã, parter, prêt 60.000 lei negociabil, Tel: telefon 0748 151 570.

l Cumpãr teren agricol în zona Marghita, Cheþ, 0359-800.130; 0730-60.27.00; 0728-82.89.94 (B l Apartament cu 3 camere de vanzare, zona centrala, Buduslãu, Petreu, Abrãmuþ, Cristur, Tãuteu, Poiana, 9684333) etaj 2, modernizat, centrala proprie pe gaz, prêt orice suprafaþã. Ofer cel mai bun preþ de pe piaþã. Tel. l Vând apartament 2 camere, etaj 1, str. Crinului nr. 22.000 euro negociabil. Tel: 0359-800.130; 0771-0359-800.130; 0728-82.89.94; 0730-60.27.00. 7, decomandat, preþ 25.000 euro negociabil, telefon 28.79.05; 0730-60.27.00; 0728-82.89.94 (B l De vânzare apartament cu 3 camere, zonã centralã, 0754 089 232 sau 0769 270 569etaj 4, decomandat, parchet, microcentralã proprie. l Vând apartament 2 camere, ultracentral, recent Preþ: 22.500 Euro negociabil. Tel: 0359-800.130; renovat, imediat ocupabil, preþ negociabil, telefon 0730-60.27.00; 0728-82.89.94 (B0255759) 0744 708 330l De vânzare garsonierã, zonã centralã, etaj 4, 7.900 l Vând apartament 2 camere, etaj 1, str. Republicii, euro negociabil, Tel: 0359-800.130; 0728-82.89.94; decomandat, microcentralã proprie, parchetat, preþ 0730-60.27.00 (B 2497630) 19.500 euro negociabil, telefon 0746 233 532l De vânzare pensiune la Pãdurea Neagrã, 90.000 l Vând apartament 2 camere str. Crinului, nr. 1, sc. 6932177) euro negociabil, de închiriat la 450 euro/lunã sau C, ap. 11, preþ inf. 25.000 euro, tel. 0359 170 958 l De vânzare apartament cu 3 camere în Balc, etaj 1, schimb cu apartament, casa, în Oradea, Ungaria, l De vânzare ap. cu 2 camere în Pãdurea Neagrã, decomandat, modern, spaþios, 2 bãi, balcon, terasã, Germania. Pensiunea este funcþionalã, are la primul semidecomandat, central, et.2/4, baie, bucãtãrie, bucãtãrie mare, cãmarã, debara, living mare, SU 196 nivel demisol, magazin, depozit, garaj, bucãtãrie, gresie, faianþã, parchet laminat, instalaþie electricã mp, + garaj 32 mp. Preþ neg: 35.000 Euro. Tel: baie, grup sanitar, la parter bar cu bucãtãrie, baie, nouã din cupru, instalaþie sanitarã nouã, uºã 0359-800.130; 0771-28.79.05; 0730-60.27.00; terasã acoperitã, la mansardã 6 camere cu baie. el. metalicã, izolat termic, încãlzire aer condiþionat, SU 0728-82.89.94; (B0266601)0359-800.130; 0728-82.89.94; 0730-60.27.00 (B 35 mp, grad de finisare FB. Se vinde mobilat ºi utilat. l De vânzare apartament cu 3 camere în Pãdurea 194379) Preþ 20.000 Euro. Tel. 0359-800.130; 0728- Neagrã, semidecomandat, etaj 3, cu vedere spre l De vânzare apartament cu 2 camere, zona 82.89.94; 0730-60.27.00 (B0252784) pãdure, ST 60 mp. Preþ neg. 14500 Euro. Tel. 0359-semicentralã, modernizat, centralã proprie pe gaz, l De vânzare ap. 2 camere, zonã centralã, parter, 800.130; 0728-82.89.94; 0730-60.27.00 etaj 4, acoperiº refãcut, fãrã probleme de infiltraþii, semidecomandat, apã rece/caldã (non stop), gaz, (B0223012)preþ 11.500 Euro negociabil. Tel: 0359-800.130; faianþã baie/bucãtãrie, gresie baie, microcentralã l Vând apartament 4 camere, decomandat, 0728-82.89.94; 0730-60.27.00 (B 4759611) comunã, cablu TV, telefon, posibilitate în rate. Preþ ultracentral, lângã hotel, et. 2, trei balcoane, l De vânzare apartament cu 2 camere, decomandat, 90.000 RON, negociabil. Tel. 0359-800.130; 0728- douã bãi, sau dau în chirie, telefon 0745 949 393.zona centralã, etaj 4, preþul 11.000 euro, uºor 82.89.94; 0730-60.27.00 (E98) l Vând apartament 4 camere, lângã ªtrand, str. negociabil. Tel. 0359-800.130; 0728-82.89.94;

Crinului, bl. 9/B, ap. 4, et. 2, dublã orientare, 2 bãi, 0730-60.27.00 (B 4579751);

hol mare, centralã termicã proprie, parchetat, faianþat, geamuri termopan, uºã de siguranþã, sau schimbãm cu loc de casã în Marghita + diferenþa, telefon 0785 689 838.l Vând apartament 4 camere, Calea Republicii, nr. 71, et. 1. Apartamentul este compus din 2 l Vând apartament 3 camere, foarte spaþios, 2

l Vând garsonierã, zona centrala, etaj 4, suprafaþã dormitoare, dressing, sufragerie, salon, bucãtãrie, 2 bãi, 2 holuri, 88 mp, etaj 1, ultracentral, centralã utilã 42 mp, modernizatã, mobilatã utilatã, 12.000 bãi, terasa mare, loja sub apartament, garaj în faþa proprie, balcon mare închis cu termopan, Euro. Tel. 0359-800.130; 0728-82.89.94; 0730- scãrii. Apartamentul este complet mobilat ºi utilat eventual schimb, telefon 0742 772 62760.27.00. (B 054) foarte modern, decorat cu ºemineu funcþional, l De vânzare apartament cu 3 camere, zonã l Vând apartament cu 1 camerã, confort 1, telefon 0740 356 640ultracentralã, decomandat, 2 bãi, 2 balcoane, cãmarã parchetat, geam termopan, uºã metalicã, Calea l Vând apartament 4 camere, str. Republicii, nr. 82, alimente, pardosealã parchet, tâmplãrie L+S, etaj 4. Republicii bl. 78, et. 2, telefon 0747 463 526 sau ap. 22, et. 8 din 8, acoperiº tablã, izolat termic în Preþ 28.000 Euro negociabil. Tel. 0359-800.130; 0720 901 439 interior, total utilat ºi mobilat, amenajat lux, tavane 0730-60.27.00; 0728-82.89.94 (B0284690).l Vând apartament o camerã în Marghita, telefon din rigips cu spoturi de iluminat, douã bãi (una cu l Vând apartament 3 camere, confort 1, 2 bãi, 2 0720 788 639 cadã jacuzzi+vibromasaj ºi una cu cabinã balcoane, centralã termicã proprie, str. Calea l Vând garsonierã, Aleea Tineretului, bloc 3, ap. masaj+saunã), boiler apã propriu, douã aere Republicii, nr. 82, deasupra Magazin Satan, et. 1, ap. 62, et. 3, tel. 0746 455 782 sau 0740 911 986 condiþionate, living cu ºemineu ºi mobilã din rigips, 1, telefon 0741 031 857

microcentralã proprie, plus altele, telefon 0731 094 l De vânzare apartament cu 3 camere zona 442ultracentrala, modernizat, finisaje de calitate l De vânzare apartament cu 4 camere, zonã superioara, et.3, 2 boxe, centrala proprie pe gaz, pret ultracentralã, etaj 3, decomandat, 2 bãi, 2 balcoane, 31.000 Euro negociabil. Tel. 0359-800.130; 0730-centralã proprie, hidrofor, gresie, faianþã, parchet, 60.27.00; 0728-82.89.94 (B 4796777)SU 90 mp. Preþ neg: 29.500 Euro. Tel: 0359-l Apartament 3 camere de vanzare, zona centrala, 800.130; 0771-28.79.05; 0730-60.27.00; 0728-suprafata construita 79 mp, incalzire centrala,

l De vânzare ap. cu 2 camere zonã ultracentralã, 82.89.94; (B0221292)decomandat, bucatarie mare, etaj 4, prêt 23.000 euro etaj 1, stare bunã, semidecomandat, suprafaþã utilã negociabil, sau schimb cu garsoniera plus diferenta 51 mp, centralã proprie pe gaz, prêþ 19.500 euro Tel: 0359-800.130; 0730-60.27.00; 0728-82.89.94 negociabil. Tel: 0359-800.130; 0730-60.27.00; (B 6678420)0728-82.89.94 (B 7369555) l Vând apartament cu 3 camere în Marghita, lângã l Vând apartament 2 camere, Aleea Înfrãþirii, bl. 2, CBA, la etajul 1, balcon, camere decomandate, et. 1, ap. 4, gaz propriu, imediat ocupabil, preþ bucãtãrie mare, încãlzire proprie, uºã de metal, l Vând casã 3 camere, str. Liliacului nr. 25, tel. 19.500 euro negociabil, telefon 0745 660 834 geamuri termopane, 2 bãi, etc. Tot aici de vânzare 0744 629 353 sau 0769 362 650l De vânzare apartament 2 camere, zonã centralã, mobilierul din apartament. Tel. 0745 655 886 sau l De vânzare casã cu 4 camere, garaj, pivniþã, zonã etaj 2, nedecomandat, centralã proprie, gresie, 0744 565 331. semicentralã, modernizatã, geamuri termopan, faianþã, contor apã, contor gaz, cablu tv, internet, l Vând apartament 3 camere, etaj 1, Balc, str. Petofi încãlzire proprie pe gaz, apã, canalizare, curte interfon, uºã metalicã intrare. Preþ 18.000 Euro Tel: Sandor, bl. D4, sc. A, renovat în 2013, mobilat aranjatã, terasã, garduri, teren 350 mp, preþ 59.000 0359-800.130; 0730-60.27.00; 0728-82.89.94 complet, uºi geamuri termopan, sau schimb cu euro negociabil, Tel: 0359-800.130; 0730-(B0235024) apartament 2 camere în Marghita, telefon 0728 850 60.27.00; 0728-82.89.94 (B 4311913)l Vând apartament 2 camere, str. Aleea Tineretului, 323 sau 0741 084 927 l De vânzare casã în Marghita cu 2 camere, teren

OFERTÃ LIMITATÃ

GARSONIERE

Real Estate

Calea Republicii nr. 16 (în centru, lângã Troiþã) • Tel. 0359-800.130, Mobil 0730-60.27.00, 0728-82.89.94 • www.bruken.ro

Agenþia imobiliarã Marghita

APARTAMENTE3 camere

Anunþurile apar în ziar ºi pe INTERNET la www.marghita-magazin.ro

Anunþurile pentru ziar se depun la Tipografia Autograf, str. Arany János 87 (de la sensul giratoriu 50 m spre Sãcueni)

APARTAMENTE2 camere

APARTAMENTE4 camere

CASE în MARGHITA

Page 4: MARGHITA Se distribuie GRATUIT! magazin Apare la MARGHITA … Magazin... · 2013-12-11 · Se distribuie GRATUIT! Apare miercuri la MARGHITA ºi pe INTERNET Nr. 401 • 10-16 decembrie

719 mp, anexe, zona semicentralã, preþ 35.000 Euro 0730-60.27.00 (B 4796331) 12 arii, vie 200 butuci, pomi fructiferi, garaj, l Vând casã 3 camere, central, cu grãdinã, suprafaþã negociabil, Tel: 0359-800.130; 0730-60.27.00; pivniþã, idealã pentru locuit sau casã de odihnã la construitã 100 mp, telefon 0754 607 8920728-82.89.94 (B 4957317) þarã, telefon 0745 949 393.ll Casa de vanzare in Marghita, zona centrala, Casã nouã foarte frumoasã de vânzare parter + l De vânzare casã în Lunca, 1 km de la ªtei, modernizata, finisaje superioare, 719 mp teren, mansardã, zonã centralã, 4 camere, living, 2 bãi, suprafaþã teren 17,5 ari, posibilitate parcelare pentru piscina din piatra, foisoare, anexe, prêt 70.000 euro bucãtãrie, 2 balcoane, finisaje superioare, teren încã un loc de casã, deschidere de 22 m, apã la reþea Tel. 0359-800.130; 0728-82.89.94; 0730-60.27.00 1.200 mp, prêþ 100.000 Euro. Se poate vinde ºi ºi din fântânã, curent, verandã, magazie de lemne, (B 6794555)mobilatã. Tel. 0359-800.130; 0728-82.89.94; 0730- 15.000 euro negociabil. Tel. 0359-800.130; 0728-l De vânzare casã din cãrãmidã cu 4 camere, 60.27.00 (B 4119030) 82.89.94; 0730-60.27.00 (B 39)

l bucãtãrie, baie cu anexe, pivniþã ºi magazii, în zona Casa noua parter + mansarda cu 889 mp teren, l Casã de vânzare foarte frumoasã în Abrãmuþ, semicentralã , teren 600 mp, stare foarte buna, zona centrala, finisaje de calitate, garaj, incalzire construitã din BCA, cu terasã amenajatã, cu finisaje 50.000 euro negociabil. Tel. 0359-800.130; 0728-proprie pe gaz, apa, canalizare, geamuri termopan, interioare ºi exterioare superioare, apa canalizare în 82.89.94; 0730-60.27.00 (B 6395888)prêt 55.000 euro negociabil; Tel. 0359-800.130; funcþiune, baie bucãtãrie cu gresie faianþã, instalaþii l Vând sau schimb cu apartament + diferenþa, casã 0728-82.89.94; 0730-60.27.00 (B4765333) sanitare de apã ºi canal in funcþiune, anexe din

l cu 3 camere, bucãtãrie, baie, pivniþã, teren 13 arii, Casã de vânzare în Marghita, zonã ultracentralã, 4 caramidã pe fundaþii de beton, pivniþã, curte recent renovatã, ocupabilã imediat, Marghita, str. 1 camere, din cãrãmidã, nemodernizatã, cu garaj ºi o amenajatã, grãdinã 49 de ari, acces la ºosea asfaltatã, Decembrie nr. 68, telefon 0754 540 840 sau 0751 garsonierã deasupra, curte comunã, 33.000 euro prêþ 130.000 lei negociabil, meritã vãzutã ºi 344 479negociabil. Tel. 0359-800.130; 0728-82.89.94; cumpãratã. Tel. 0359-800.130; 0728-82.89.94; l Casa de vanzare cu 5 camere, modernizata, 2 0730-60.27.00 (B 0275709). 0730-60.27.00 (B 4764111)

l bucatarii, 2 bai, pivnita, garaj, 719 mp teren, finisaje Casã de vânzare în Marghita, nemodernizatã, cu 3 l Casa de vanzare la Sacueni in zona centrala, interioare si exterioare de calitate, izolata exterior, camere, baie, bucãtãrie, zonã semicentralã, 1.200 incalzire centrala pe gaz si apa geotermala, apa, centrala proprie pe gaz si lemne, zona centrala, prêt mp teren, apã curentã, acces la gaz, anexe, încãlzire canalizare, constructie din caramida, cu 4 camere , 100.000 euro negociabil. Tel. 0359-800.130; 0728-cu sobe de teracotã, 19.000 euro negociabil. Tel. bucatarie , pivnita, anexe, gradina cu vie si pomi, 82.89.94; 0730-60.27.00 (B 7369555)0359-800.130; 0728-82.89.94; 0730-60.27.00 (B finisaje de calitate, imediat ocupabila, se poate l Vând casã în Marghita, în zona Beverly Hills, cu 3796111). vinde si mobilata, prêt 68.000 euro negociabil. Tel.

l teren intravilan 3754 mp. Casa are suprafaþa utilã la Casã de vânzare în zona semicentralã, prêþ 28.000 0359-800.130; 0728-82.89.94; 0730-60.27.00 (B parter 145 mp: 2 camere, living, sufragerie, 2 bãi, euro, formatã din 2 construcþii care pot fi vândute ºi 4795611)bucãtãrie cu camere de alimente, debara, ºi la separate cu teren aferent la preþul de 15.000 euro l Vând casã la Cheþ nr. Administrativ 255, telefon mansardã 145 mp: living, 5 camere, bucãtãrie cu negociabil fiecare. Teren total 644 mp. Tel. 0359- 0726 724 035camere de alimente, o baie, 3 balcoane. Casa 800.130; 0728-82.89.94; 0730-60.27.00 (B l Vând casã în Chiºlaz, 3 camere, bucãtãrie de varã, împreunã cu curtea are o suprafaþã de 1150 mp. 7364889) pivniþã, coteþe, ºurã mare, puþinã vie, grãdinã de

l Vând sau schimb casã în Marghita, construitã în Anexe: garaj 42 mp, atelier 28 mp, grãdinã 920 mp legume, curte foarte mare, aproape de centrul anul 2012, în zona Beverly Hills, ST 1100 mp, 4 cu solar ºi fântânã, vie 62 mp, pomi fructiferi 1035 comunei, nr. 245, preþ 50.000 lei negociabil, telefon camere, living room, dining room, bucãtãrie, 2 bãi, mp. Telefon 0742 880 439. 0744 971 194

l De vânzare casã 4 camere, bucãtãrie, 2 bãi, garaj, beci, telefon 0731 814 705 (FOTO) l Casã boiereascã de vânzare în Valea lui Mihai, cãmarã de alimente, garaj, 2 spaþii comerciale la zonã centralã, suprafaþã construitã 430 mp, cu stradã, apã rece caldã, gaz metan, gresie-faianþã baie, pivniþã ºi anexe, suprafaþã teren 721 mp, prêþ încãlzire microcentralã proprie, fundaþie 100.000 euro negociabil. Tel. 0359-800.130; 0728-piatrã+beton, pereþi cãrãmidã, front la 2 strãzi 20m- 82.89.94; 0730-60.27.00 ( B 2174311).7m, zonã liniºtitã sau schim cu garsonierã sau ap. 2 l Casa de vanzare la 17.000 euro negociabil in camere + diferenþa. Preþ 58.000 Euro neg. Tel. 0359- Ciuhoi si la schimb cu ap cu 2 camere in Marghita, 800.130; 0728-82.89.94; 0730-60.27.00 casa este modernizata are 2 camere bucatarie, baie, (B0234130) apa rece si calda, canalizare, gresie, faianta, geamuri l De vânzare casa ºi teren în Marghita cu 4 camere, termopan, sobe de teracota, internet, telefonie, teren 2 bãi, bucãtãrie, demisol, finisaje interioare ºi 46 de ari. Tel. 0359-800.130; 0728-82.89.94; 0730-exterioare superioare, centralã proprie pe gaz ºi 60.27.00 (B 7609888)lemne, mobilatã, utilatã, curte amenajatã, piscinã, l Vând casã în localitatea Cheþ, nr. 187, stare bunã, se vinde la 60% din costul efectiv, poate fi 3 camere, bucãtãrie, pivniþã, grãdinã cu 40 ari, consideratã casã de lux, preþul 120.000 euro telefon 0740 789 262

l De vânzare casã cu 4 camere, zonã semicentralã, l De vânzare casã tip vilã cu 41 ari teren situata in negociabil. Se vinde ºi la schimb cu apartament în bucãtãrie, baie, încãlzire sobe teracotã, ST 1212 mp, loc. Chiraleu, com. Chislaz, jud. Bihor, cu 7 camere, Oradea sau Cluj Napoca plus diferenþa. Tel. 0359-sau schimb cu apartament 2 camere + diferenþa. Preþ bai bucatarie, geamuri termopan de buna calitate, 800.130; 0728-82.89.94; 0730-60.27.00 (B neg. 38.000 Euro. Tel: 0359-800.130; 0728- incalzire centrala, apa, canalizare, finisaje interioare 2547390)82.89.94; 0730-60.27.00 (B0224171) l De vânzare casã în roºu D+P+1+M, zona si exterioare de calitate, se poate adapta si la l De vânzare casã cu 3 camere, bucatarie, baie, rezidenþialã, 4 camere, living, sufragerie, apã rece, folosinta de pensiune, camin de batrani sau centru curte, teren supr.1800mp, incalzire pe gaz, apa, gaz metan, pivniþã, 2 garaje, cãmarã alimente, 4 pentru ingrijire copii,pret 59.000 euro negociabil canalizare, zona centralã, pret 39500 euro neg. Tel: nivele, curte 300 mp, 2 bãi ºi una una de servici, ST: sau schimb cu apartament 3-4 camere în Marghita 0359-800.130; 0728-82.89.94; 0730-60.27.00 6 arii, grad de finisare interior-exterior slab, plus diferenta Tel. 0359-800.130; 0728-82.89.94; (B0229098) fundaþia din beton+piatrã, pereþii din cãrãmidã, 0730-60.27.00 (B 4795111)l Vând casã str. 1 Decembrie nr. 68, 3 camere, l De vânzare casã în Fãncica, 2 camere, bucãtãrie învelitoare din þiglã, structura de rezistenþã din bucãtãrie, baie, pivniþã, anexe, teren 15 ari, pusã la de varã, anexe, curent, fântânã, suprafaþã teren 2900 beton, împrejmuit cu gard din piatrã ºi azbociment, punct, imediat ocupabilã, telefon 0754 540 840 mp. Preþ neg. 23.000 Ron. Tel: 0359-800.130; 0730-sau schimb cu ap. 2-3 camere, garsonierã, maºinã + l Vând casã din cãrãmidã, 2 camere, bucãtãrie, baie, 60.27.00; 0728-82.89.94 (B0212978)diferenþa. Preþ neg: 42.000 EURO, posibilitate în canalizare, ST 360 mp, preþ 25.000 euro negociabil, l De vânzare casã cu 2 camere în Cohan, pereþi rate. Tel. 0359-800.130; 0728-82.89.94; 0730-telefon 0747 031 992 BCA, învelitoare þiglã, puþ de apã, fosã septicã, SU 60.27.00 (B73)l De vânzare casã P+1, în rosu, zonã semicentralã, 93 mp, ST 1000 mp. Preþ neg. 21.000 Euro. Tel: zidãrie cãrãmidã, acoperiº þiglã Bramac, apã reþea, 0359-800.130; 0728-82.89.94; 0730-60.27.00 curent, pivniþã, garaj, ST. 1212 mp. Preþ neg. 27.000 (B0248844)Euro sau schimb + diferenþa. Tel. 0359-800.130; 0728-82.89.94; 0730-60.27.00 (B 0217401)l Casa de vanzare in Marghita zona rezidentiala l Vând casã la Buduslãu, nr. 191/A, lângã ºcoalã, semicentrala, din caramida, 3 camere, curte, gradina, central, cale de acces asfalt, cãrãmidã, 2 etaje, în incalzire cu sobe de teracota, teren 250 mp, 35.000 curte cabanã de lemn, anexe gospodãreºti, teren euro negociabil Tel. 0359-800.130; 0728-82.89.94; l De închiriat casã 3 camere în Marghita, baie,

Real Estate

Calea Republicii nr. 16 (în centru, lângã Troiþã) • Tel. 0359-800.130, Mobil 0730-60.27.00, 0728-82.89.94 • www.bruken.ro

Agenþia imobiliarã Marghita

Anunþurile apar în ziar ºi pe INTERNET la www.marghita-magazin.ro

Anunþurile pentru ziar se depun la Tipografia Autograf, str. Arany János 87 (de la sensul giratoriu 50 m spre Sãcueni)

CASE la ÞARÃ

CHIRII

Page 5: MARGHITA Se distribuie GRATUIT! magazin Apare la MARGHITA … Magazin... · 2013-12-11 · Se distribuie GRATUIT! Apare miercuri la MARGHITA ºi pe INTERNET Nr. 401 • 10-16 decembrie

bucãtãrie, zonã semicentralã, curte, acces auto, l (B0249729) Vând teren intravilan la Chiribiº cu 2,5 Euro/mp 2 l Vând teren intravilan in Tauteu, deschidere la mobilatã ºi utilatã, centralã proprie pe gaz. Preþ neg. parcele în suprafaþã de 2750 mp ºi cu 1,5 euro/mp o sosea, utilitati apã ºi curent introduse, suprafata 250 Euro/lunã. Tel. 0359-800.130; 0728-82.89.94; parcelã în suprafaþã de 7672 mp, telefon 0359-4.008 mp, front la strada 12,31 m, pret 27.500 Lei, 0730-60.27.00 (B 0268545) 800.130; 0728-82.89.94; 0730-60.27.00 (B

l De închiriat apartament 2 camere, mobilat, negociabil, Tel. 0359-800.130; 0728-82.89.94; 0231846)îmbunãtãþit, faianþat, gresie, str. Garoafei, nr. 5, et. 3, l 0730-60.27.00 (B1439712) De vânzare teren loc de casã în Marghita, zonã

l De vânzare teren bun pentru balastierã, telefon 0744 175 797 rezidenþialã, ST 697 mp, utilitãþi: apã, canalizare, l Caut chirie apartament cu 2 camere nemobilat, construcþii industriale, zonã perifericã, ST: 5800 mp, curent. Preþ 9.000 Euro. Tel: 0359-800.130; 0728-telefon 0763 180 339 sau 0771 746 847 drum de access pãmânt, posibilitate în rate. Preþ 82.89.94; 0730-60.27.00 (B0213486)l De inchiriat ap. cu 4 camere, zona ultracentrala, et. l 13.000 RON. Tel. 0359-800.130; 0728-82.89.94; De vânzare teren intravilan, loc de casã, în 1, mobilat, utilat, prêt 300 Euro/luna negociabil. Tel. 0730-60.27.00 (E94/B)Marghita, zonã rezidenþialã, suprafaþa 725 mp. Preþ 0359-800.130; 0728-82.89.94; 0730-60.27.00 l De vânzare teren intravilan, zonã perifericã, apã negociabil 8.000 Euro. Tel: 0359-800.130; 0730-(B7369444) curentã, curent (în proiect), livadã, fântânã, front la 60.27.00; 0728-82.89.94 (B0204581)l De inchiriat casa si curte in zona centrala, centrala l 2 strãzi (18 m ºi 55 m), ST: 1000 mp, pivniþã din Vând teren intravilan Marghita, in zona proprie pe gaz, 2 camere, bucatarie, baie, beton ºi piatrã, proiect casã 3 camere, posibilitate în semicentrala, suprafata de 2.875 mp, intabulat in CF, disponibila pentru o perioada mai mare de timp, rate. Preþ neg. 7.500 Euro. Tel. 0359-800.130; 0728-utilitati in apropiere, 17.000 euro negociabil Tel: pretul 220 Euro negociabil; Tel. 0359-800.130; 82.89.94; 0730-60.27.00 (B04)0359-800.130; 0728-82.89.94; 0730-60.27.00 0728-82.89.94; 0730-60.27.00 (B1479363) l PJ închiriazã sau vinde halã ST 268 mp, str. Ady (B0011217)l De inchiriat garsoniera modernizata, utilata, l Endre nr. 32/A, telefon 0740 689812 Vând 2 teren pt. loc de casa Marghita, in zona mobilata, totul este nou si de foarte buna calitate. Se l De închiriat halã industrialã în aproprierea mun. semicentrala, suprafata de 655 mp, front mare la 2 poate inchiria in regim hotelier cu 50 Lei/zi sau Marghita, 8 încãperi, curent MF ºi TF, transformator, strazi, utilitati in apropiere, 10.000 euro negociabil, lunar cu 200 Euro/luna; Tel. 0359-800.130; 0728- apã curentã, acces la drum asfaltat, fundaþie din Tel: 0359-800.130; 0728-82.89.94; 0730-60.27.00 82.89.94; 0730-60.27.00 (B1954) beton, pereþi din cãrãmidã, învelitoare din þiglã, (B 1149731)l Dau în chirie garsonierã mobilatã, încãlzire l tâmplãrie L+S, înãlþime clãdire 3 m, suprafaþa De vânzare 1000 mp teren intravilan în Petreu, proprie, etaj 1, telefon 0744 564 852 construitã 396.1, suprafaþa totalã 3086 mp. Preþ 1 zonã centralã, front la DN - 20 m, utilitãþi la stradã. l Caut chirie ap. 2 camere mobilat sau semimobilat Euro/mp. Tel. 0359-800.130; 0728-82.89.94; 0730-Preþ neg. 25.000 lei. Tel. 0359-800.130; 0728-pe perioadã mai lungã, pentru familie cu 2 copii, 60.27.00 (B135) 82.89.94; 0730-60.27.00 (B 0269819)telefon 0744 667 833 l De vânzare teren pentru 1 sau 2 locuri de casã, l De închiriat apartament cu 5 camere, 2 bai, zona ANL, suprafaþã de 1500 mp, front la 2 strãzi, bucatarie, living, centrala proprie pe gaz, utilat, zona acces la utilitãþi în imediata apropiere, schiþa centrala, etaj 1, chiria 500 Euro negociabil. Tel. cadastralã. Preþ 7 euro/mp negociabil, se poate vinde 0359-800.130; 0728-82.89.94; 0730-60.27.00 (B ºi în 2 parcele de câte 750 mp. Tel. 0359-800.130; 2547390) 0728-82.89.94; 0730-60.27.00 (B4957391).

l Dau în chirie spaþiu comercial, str. Eroilor, l De închiriat în loc. Abram, 4 hale a 2000 mp l De vânzare teren în Chiribiº, la ieºirea spre Tãuteu, lângã Loto, 260 mp, încãlzire pe gaz (fostul Disco fiecare, amenajate, curent MF/TF, apã curentã, suprafaþa 8934 mp, front la douã strãzi. Preþ neg. 7 53), telefon 0259 363 373, 0359 170 178, 0740 904 geamuri termopan, acces drum betonat, lângã ºosea, Euro/mp. Tel. 0359-800.130; 0728-82.89.94; 0730-271fundaþie beton, pereþi cãrãmidã. Se poate închiria ºi 60.27.00 (B 0241962)l De închiriat spaþiu comercial, zonã centralã, SU spaþiu mai mic. Preþ neg. 3 euro/mp. Tel. 0359- l De vânzare teren loc de casã, în zonã rezidenþialã, 210 mp, 8 încãperi, grupuri sanitare, pardosealã 800.130; 0728-82.89.94; 0730-60.27.00 suprafaþa 1100 mp, front la stradã 18,42 m, CF, gresie, tâmplãrie PVC, aer condiþionat. Preþ: 5 (B0201770) schiþã cadastralã. Preþ 12.000 Euro. Tel. 0359-Euro/mp. Tel: 0359-800.130; 0730-60.27.00; 0728-800.130; 0730-60.27.00; 0728-82.89.94 82.89.94 (B0299546)(B0204259)l Vând spaþiu comercial situat în Marghita, str. 1 l De vânzare teren intravilan în Pãdurea Neagrã, Decembrie, nr. 59, lângã fosta Salã de nunþi, ST 150 suprafaþa 600 mp, front la stradã 40 m, proiect mp, telefon 0763 650 526cabanã. Preþ neg. 4 Euro/mp. Tel. 0359-800.130; l Vând 3 spaþii comerciale în Marghita, central, l Cumpãr teren agricol în zona Marghita, Cheþ, 0728-82.89.94; 0730-60.27.00 (B0246735)suprafaþã totalã 130 mp, amenajate + casã ºi curte, Buduslãu, Petreu, Abrãmuþ, Cristur, Tãuteu, Poiana, l Teren intravilan in suprafata de 1.500 mp, pretul 8 telefon 0754 607 892orice suprafaþã. Ofer cel mai bun preþ de pe piaþã. Tel. euro/mp, are acces in imediata apropiere la utilitati l Dau în chirie spaþiu comercial în Marghita, 0359-800.130; 0728-82.89.94; 0730-60.27.00. (B) si la drum proiectat, se poate vinde si parcele de cate ultracentral, 200 mp, Calea Republicii, ºi spaþiu l De vânzare teren cu o suprafaþã de 700 mp, 500 mp cu front la strada de peste 12 m fiecare comercial 30 mp pe strada Crinului, telefon 0740 situat în Marghita, cartierul "Beverly Hills", str. parcela. Tel. 0359-800.130; 0728-82.89.94; 0730-851 184Kazinczy Ferenc, stradã recent asfaltatã, utilitãþi. 60.27.00 (B 6793321)l De vânzare spaþiu comercial în Marghita, zonã Informaþii la telefon: 0751 105 476 l De vânzare teren pãdure în loc. Marca, Sãlaj, centralã, o încãpere, baie, apã caldã rece, vitrinã, SU l De vânzare loc de casã în Abrãmuþ de 25 ari cu suprafaþa 10.000mp. Preþ neg. 3.000 Euro. Tel. 20mp. Preþ neg. 16.500 Euro negociabil. Tel. 0359-posibilitate de extindere a grãdinii pânã la 10.000 0359-800.130; 0728-82.89.94; 0730-60.27.00 (B 800.130; 0728-82.89.94; 0730-60.27.00 (B mp, deschidere la drum asfaltat, zona rezidenþialã, 0263370)0251949)teren liber, acces la utilitãþi curent, apã, telefonie, l De vânzare teren intravilan (loc de casã), BH, apã

internet, preþ 16.000 lei, negociabil. Tel. 0359- curentã, gaz metan ºi curent la stradã, lângã pãdure. 800.130; 0728-82.89.94; 0730-60.27.00 (B Front la stradã 59.98 m. ST 2273 mp. Preþ neg. 10 5769572); Euro/mp negociabil. Tel. 0359-800.130; 0728-l Vând teren 4020 mp în Episcopia Bihor, preþ 82.89.94; 0730-60.27.00 (B0202467)30.000 euro, teren cu fundaþie terminatã, cu proiect l De vânzare teren intravilan, central, Poiana, la 1 l Vând casã de vacanþã pe douã nivele, cu etaj, 32 ºi autorizaþie la zi, la Sântandrei, preþ 17.000 euro, ºi km de ieºirea de pe autostradã, acces drum asfaltat, mp + curte 192 mp, utilitãþi: curent electric, apã douã case noi la Bogei, preþ 17.000 euro fiecare, S-4762 mp, front stradal 200 m, magazie 100mp, 4 potabilã în curte, sobã teracotã, în curte spaþiu telefon 0049015163923705 sau 0034952596798 încãperi, cãrãmidã, structurã de rezistenþã, curent acoperit cu masã ºi bãncuþe, grãtar, preþ 16.000 euro l Vând URGENT în Petreu teren intravilan, 1701 trifazic, acces reþea apã curentã, râul Bistra la negociabil, telefon +36 705 754 914 sau 0746 210 mp, casa cu 2 camere, baie, bucãtãrie, terasã, pivniþã capãtul proprietãþii. Preþ 20.000 Euro. Tel. 0359- 749mare, vie, pomi fructiferi, preþ 12.000 euro 800.130; 0728-82.89.94; 0730-60.27.00 negociabil, tel. 0749 524 459 (B0203844)l Vând teren pentru construcþie casã, zonã l De vânzare teren intravilan, loc de casã sau halã excelentã, liniºtitã, central, 9 ari, piatrã pentru industrialã, zona confecþii, utilitãþi, front la stradã 40 fundaþie, str. Criºan, lângã stadion. Tel. 0741- m. ST 1954 mp. Preþ neg. 18E/mp. Tel. 0359-

l Vând garaj lângã Poºtã, telefon 0745 258 782926.527 800.130; 0728-82.89.94; 0730-60.27.00

Real Estate

Calea Republicii nr. 16 (în centru, lângã Troiþã) • Tel. 0359-800.130, Mobil 0730-60.27.00, 0728-82.89.94 • www.bruken.ro

Agenþia imobiliarã Marghita

Anunþurile apar în ziar ºi pe INTERNET la www.marghita-magazin.ro

Anunþurile pentru ziar se depun la Tipografia Autograf, str. Arany János 87 (de la sensul giratoriu 50 m spre Sãcueni)

SPAÞII COMERCIALE

CABANE, PENSIUNI

GARAJE

TERENURI

Page 6: MARGHITA Se distribuie GRATUIT! magazin Apare la MARGHITA … Magazin... · 2013-12-11 · Se distribuie GRATUIT! Apare miercuri la MARGHITA ºi pe INTERNET Nr. 401 • 10-16 decembrie

Real Estate

Calea Republicii nr. 16 (în centru, lângã Troiþã) • Tel. 0359-800.130, Mobil 0730-60.27.00, 0728-82.89.94 • www.bruken.ro

Agenþia imobiliarã Marghita

175/65 R 14 în stare foarte bunã, preþ 180 euro benzinãrie. Salar motivant plus bonuri de masã. l Vând garaj cãrãmidã, str. Crinului, telefon 0744 negociabil, informaþii telefon 0770 824 876 Cerinþe: cunoºtinþe medii calculator ºi 582 564 l Duca Ioan, Marghita, str. Barcãului, nr. 14, 62 ani, experienþã de cel puþin 1 an pe o poziþie similarã. nevãzãtor grad 1, limba românã, caut o femeie Constituie avantaj cunoºtinþele de gestiune. pentru întreþinere, vârsta 50-60 ani, ofer spaþiu de Informaþii la sediul firmei pe str. I.L. Caragiale locuit. nr. 49 sau la numãrul de telefon 0756 777 756.l Vând casã în Marghita, zona Beverly Hills, pe un l SC TRANSMAR SA angajeazã ºef staþie

l Vând IEFTIN un scaun de masã pt copii, 4 teren de 3754 mp ºi apt pentru cursuri de Mic carburanþi. Oferim salar motivant. Telefon 0756

Baby, stare foarte bunã, telefon 0751 207 148 Grãdinar dotat cu pomi fructiferi (45x23 mp), 777 755

l Magazie din caramida, suprafata construita 385 struguri altoiþi (23x23 mp), parcelã experimentalã l SC TRANSMAR SA angajeazã contabilã.

mp, teren concesionat 7.200 mp, acces la current, (40 x 23 mp) cu solar (4 x 6 mp), cu fântânã, curte Telefon 0756 777 735

pretabil pentru depozit de cereale, atelier, spatiu SC BON TRANS Marghita angajeazã ºoferi (50x23 mp) cu arbori ºi flori timpurii. Casa are l

pentru cresterea animalelor, pret 16.500 euro, profesioniºti în domeniul transportului suprafaþa utilã P 145 mp + M 145 mp, garaj din BCA

negociabil, Tel. 0359-800.130; 0728-82.89.94; internaþional de marfã (camioane de 20 tone) (6x7 mp), pivniþã ºi atelier din BCA (7x4 mp).

0730-60.27.00 (B 194379).pentru comunitate. CV la birou Marghita, str. IL Telefon 0742 880 439.

l De vânzare Etaj - Spatiu de birouri in suprafata l Execut lucrãri din fier forjat: porþi, garduri, Caragiale, nr. 49, jud. Bihor, fax 0259 364 548.

utila de 210 mp si Parter Spatiu de depozitare in balustrãzi, etc., preþuri accesibile, telefon 0742 818 Relaþii suplimentare la telefon 0756 777 767 Ile

suprafata utila de 276 mp, zona semicentrala, acces 684 Gheorghe.

la toate utilitatile, partial compartimentat, pretul l Dau în chirie pensiune la Pãdurea Neagrã l Restaurantul Gabriel angajeazã bucãtar

70.000 Euro negociabil. Tel. 0359-800.130; 0728-pentru weekenduri, petreceri de Sãrbãtori de (bucãtãreasã).

82.89.94; 0730-60.27.00 (B 4798676)Angajez finisori în construcþii, telefon 0745 365 Iarnã, 6 camere, bar, bucãtãrie, total 44 locuri, l

l Meditaþii englezã, începãtori ºi avansaþi, preþ 332preþuri avantajoase, telefon 0745 041 503 sau

rezonabil, telefon 0742 386 213SC Direct Service Ecologics SRL angajeazã 0735 534 870. l

l Pierdut certificat de înregistrare fiscalã al firmei mecanic utilaje - ºofer profesionist. Informaþii

SC AMITERA TRANS SRL, loc. Chiribiº, jud. telefon 0743 210 641. Aºteptãm CV-uri la adresa

Bihor, CUI 14622569, J05/450/2002 ºi certificatele de mail: [email protected]

constatatoare care atestã autorizarea activitãþii firmei. Le declar nule. l Caut pentru îngrijire persoanã în vârstã, femeie

l Angajez ospãtar pentru cafenea, telefon 0745 sau bãrbat, sau copil preºcolar sau ºcolar, telefon 397 3170740 570 795l SC TRANSMAR SA angajeaza casier l Vând set de 4 anvelope de iarnã cu jante de tablã

MONUMENTE FUNERAREMONUMENTE FUNERAREG

ANITR

MOZAICGANIT

R

MOZAICF

ARE

ELINR

APE

VZE

FARE

ELINR

APE

VZE

EXPO MARGHITA lângã Penny MarketTelefon 0756 484 452 sau 0769 020 771EXPO MARGHITA lângã Penny Market

Telefon 0756 484 452 sau 0769 020 771

NOU!

MONUMENTE FUNERARE DIN GRANIT de la 1200 LEI!

PLACÃRI MORMÂNT de la 285 LEI/mp

MONUMENTE FUNERARE DIN GRANIT de la 1200 LEI!

PLACÃRI MORMÂNT de la 285 LEI/mp

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALÃADM. VARODI FLORIN

EXECUTÃ

LUCRÃRI DIN FIER FORJAT

TEL. 0742 81 86 84

PORÞI, GARDURI, BALUSTRÃZI, TERASE, SCÃRI INTERIOARE ªI

EXTERIOARE, MESE, SCAUNE, ETC

Sat ALMAªU MARE, Nr. 245

IOVI PARTS SRL

ANGAJEAZÃMECANIC

PENTRU DEZMEMBRÃRISALAR ATRACTIV

TELEFON 0746 233 532

LOCURI DE MUNCÃ

DIVERSE

Page 7: MARGHITA Se distribuie GRATUIT! magazin Apare la MARGHITA … Magazin... · 2013-12-11 · Se distribuie GRATUIT! Apare miercuri la MARGHITA ºi pe INTERNET Nr. 401 • 10-16 decembrie

SERVICII FUNERARE NON-STOP

PAL FUNSICRIE atât la preþuri accesibile cât ºi

ultraluxoase

Transport intern ºi internaþional cu Peugeot

COROANE ºi JERBEdin flori naturale ºi artificiale

TRANSPORT GRATUIT în oraº

Marghita, Nicolae Bãlcescu 3Telefon NON-STOP 0745-262.903; 0746-383.198

Plata se poate face ºi dupã ridicarea ajutorului de înmormântare!

PFA LÕRINCZ

SIFON DE CALITATEPentru nunþi, botezuri ºi alte evenimente

Ambalaj la 1 L ºi la 2 LTel. 0749 992 459 Tãuteu nr. 313

Anunþurile apar în ziar ºi pe INTERNET la www.marghita-magazin.ro

Anunþurile pentru ziar se depun la Tipografia Autograf, str. Arany János 87 (de la sensul giratoriu 50 m spre Sãcueni)

Agenþia de Protecþie a Mediului Bihor ºi OMV Petrom SA - Zona de Producþie nr. 1 Criºana - Banat, cu sediul în comuna Suplacu de Barcãu, strada Crinului nr. 72, telefon 0372 429 314 - în calitate de titular anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de obþinere a acordului de mediu pentru proiectele:

- Forajul ºi echiparea sondei nr. 493 Abrãmuþ în extravilanul localitãþii Abrãmuþ:

- Reabilitare drum acces ºi careu sondã 496 Abrãmuþ în intravilanul localitãþii Abrãmuþ.

Informaþiile privind potenþialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bihor - Oradea, strada Bulevardul Dacia nr. 25/A ºi la sediul titularului OMV Petrom S.A. - Zona de producþie nr. 1 Criºana-Banat din Suplacu de Barcãu, strada Crinului nr. 72, zilnic între orele 9,00-14,00.

Observaþiile se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bihor, pe toatã durata derulãrii procedurii de reglementare.

ANUNÞ PUBLIC

Aceastã informare este efectuatã de OMV PETROM S.A. - Zona de Producþie nr. 1 Criºana - Banat, cu sediul în Suplacu de Barcãu, str. Crinului nr. 72, ce intenþioneazã sã solicite de la A.N. APELE ROMÂNE - Direcþia Apelor Criºuri Oradea aviz de gospodãrire a apelor pentru realizarea lucrãrilor: Forajul ºi echiparea sondei nr. 493 Abrãmuþ ºi Reabilitare drum acces ºi careu sonda 496 Abrãmuþ, amplasate în intravilanul localitãþii Petreu, jud. Bihor.

Aceastã investiþie este nouã ºi în cadrul lucrãrilor de foraj ºi echipare nu vor rezulta ape uzate.

Aceastã solicitare de aviz este conformã cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodãrire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menþionatã.

Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi recomandãri se pot adresa solicitantului OMV Petrom S.A. - Zona de Producþie nr. 1 Criºana - Banat, din Suplacu de Barcãu, str. Crinului nr. 72, telefon 0372 429 314 dupã data de 11.12.2013.

INFORMARE

Page 8: MARGHITA Se distribuie GRATUIT! magazin Apare la MARGHITA … Magazin... · 2013-12-11 · Se distribuie GRATUIT! Apare miercuri la MARGHITA ºi pe INTERNET Nr. 401 • 10-16 decembrie

pentru orice tip de maºinã

l l

l l

Vopsele preparate pe calculatorExecutãm ºi lucrãri de poliºare

Colaborãm cu toate societãþile de asigurãriOferim GARANÞIE la lucrãri

TINICHIGERIE ªI VOPSITORIE AUTOîn condiþii performante

Informaþii ºi programãri la tel. 0756 777 755

Vii cu maºina lovitã ºi o ridici reparatã în cel mai scurt timp!

l

l

l

l

Piese ºi accesorii auto

Uleiuri minerale, sintetice, semisintetice pentru toate

tipurile de motoare, uleiuri de transmisie ºi hidraulice

Aditivi ulei, soluþii parbriz, lichid Antigel, etc.

Cauciucuri, cosmetice auto ºi multe altele...

MAGAZIN PIESE AUTO NON-STOP

Cele mai mici preþuri! Cel mai bogat sortiment!

SPÃLÃTORIE AUTO CU AUTOSERVIRE

SC TRANSMAR SA(fosta Autobazã din Marghita)

Str. I.L. Caragiale, nr. 49Tel: 0259 306 140, Fax: 0259 364 548 E-mail: [email protected]

SC BON-TRANS SRL VÃ OFERÃ:

autoturisme • autoutilitare • autospecializate • remorci

INSPECÞII TEHNICE PERIODICEpentru toate tipurile de vehicule

Informaþii ºi programãri la tel. 0259 362 669 sau 0259 306 148Program: Luni-Vineri 8-18, Sâmbãtã 8-13

La fiecare ITP beneficiaþi de o spãlare gratuitã!

Verificãri tahografe analogice ºi digitale • Descãrcãri de carduri digitale

PIESE AUTO DE IMPORT LA COMANDÃ

ØTRANSPORT RUTIER DE MARFÃ

ØSERVICE AUTO ØPRODUSE BALASTIERE

10% reducere la comenzile peste 100 RON!

Informaþii la tel. 0756 777 747 - Szabolcs

Tel: 0756 777 752 - GabiStr. IL Caragiale, Nr. 49, Marghita (fosta autobazã)

www.transmar.ro

l

l

l

l

Deschisã non-stop, uºor de folosit

Costul unei spãlãri este de 7 RON/7 minute

Aspiratoare de praf în incintã

Spãlãtorie non-stop pt. autocamioane în curtea societãþii

(7 RON/10 minute cu apã caldã, la presiune mare)

pentru orice tip de maºinã

Comenzile se preiau de luni pânã vineri între orele 8-16

la Magazinul de piese auto din benzinãria Transmar

Termen de livrare 12-24 ore

La cele mai bune preþuri!NISIPBALASTPIATRÃ

l

l

l

l

l

l

l

l

Încãrcãri ºi verificãri sisteme climatizare

Echilibrãri roþi de orice tip

Reglãri unghi de fugã pentru autoturisme

Reparaþii autoturisme, autoutilitare, maºini de teren,

microbuze, camioane ºi semiremorci

Vulcanizãri pentru orice tip de anvelope

BENZINÃRIE NON-STOPCarburanþi de cea mai bunã calitate

la cel mai bun preþShop non-stop cu dulciuri, bãuturi, sucuri

Vindem ROviniete Vindem viniete

de Ungaria - HUvinieteNOU!