Lucrare de Practica Managementul Aprovizionarii

13
INTRODUCERE Tema aleasă pentru acestă lucrare își propune să aprofundeze cunoștiințele autorului, ca urmare a activității practice dobândită la firma S.C. CRAINIC PRODIMPEX S.R.L în postul de Șef serviciu marketing. Fiind o companie cu puțini angajați autorul a putut urmări, în decursul celor 4 ani de experiență traseul produselor de la furnizor până la clientul final. Lucrarea de față își propune să trateze prima parte a procesului de vânzare-cumpărare a unui distribuitor, și anume – aprovizionarea. Pentru acest lucru, se propun 2 capitole cu teme generale plus un capitol de studiu practic și anume: Capitolul 1 intitulat „Elemente generale privind aprovizionarea materială”, care conține 3 subcapitole unde se trasează cadrul general al acestei lucrări de practică. Capitolul 2 intitulat „Strategia de aprovizionare materială” care dezbate caracteristicile și factorii de influență în momentul unei achiziții. Capitolul 3 prezintă „Studiul de caz – S.C. CRAINIC PRODIMPEX S.R.L” și „analiza SWOT” a acestei societăți. Lucrarea se încheie la capitolul 4 cu anumite „Concluzii”. 3

description

Lucrare de practica Managementul Aprovizionarii

Transcript of Lucrare de Practica Managementul Aprovizionarii

Page 1: Lucrare de Practica Managementul Aprovizionarii

INTRODUCERE

Tema aleasă pentru acestă lucrare își propune să aprofundeze cunoștiințele autorului, ca urmare a activității practice dobândită la firma S.C. CRAINIC PRODIMPEX S.R.L în postul de Șef serviciu marketing.

Fiind o companie cu puțini angajați autorul a putut urmări, în decursul celor 4 ani de experiență traseul produselor de la furnizor până la clientul final.

Lucrarea de față își propune să trateze prima parte a procesului de vânzare-cumpărare a unui distribuitor, și anume – aprovizionarea. Pentru acest lucru, se propun 2 capitole cu teme generale plus un capitol de studiu practic și anume:

Capitolul 1 intitulat „Elemente generale privind aprovizionarea materială”, care conține 3 subcapitole unde se trasează cadrul general al acestei lucrări de practică.

Capitolul 2 intitulat „Strategia de aprovizionare materială” care dezbate caracteristicile și factorii de influență în momentul unei achiziții.

Capitolul 3 prezintă „Studiul de caz – S.C. CRAINIC PRODIMPEX S.R.L” și „analiza SWOT” a acestei societăți.

Lucrarea se încheie la capitolul 4 cu anumite „Concluzii”.

3

Page 2: Lucrare de Practica Managementul Aprovizionarii

1. ELEMENTE GENERALE PRIVIND APROVIZIONAREA MATERIALĂ

1.1 PROCESUL DE APROVIZIONARE

Managementul aprovizionarii constă în activitățile de asigurare a necesarului de produse care permit realizarea obiectivelor generale ale întreprinderii, la costuri cât mai mici pentru a genera un profit cât mai mare. Achiziționarea acestor produse este doar prima parte a procesului de aprovizionare, fiind apoi urmată de negocierea condițiilor de furnizare, organizarea transportului și/sau negocierea condițiilor de transport.

W. England definește termenul de achiziționare drept "un act comercial care cuprinde identificarea nevoilor, alegerea furnizorilor, negocierea prețurilor și a condițiilor de tranzacționare și urmarirea comenzilor până la livrarea acestora”.(England W, 1994: 6) În literatura românească de specialitate, aprovizionarea este definită drept: "un angajament de natură financiară prin care se cumpără materiale, produse sau servicii necesare."(Băşanu G, 1997: 17)

Managementul aprovizionării cuprinde mai multe concepte complexe, pornind de la:- conducere-coordonare, - previziune-programare-contractare, - urmărire-control, - analiză-evaluare.

1.2 IDENTIFICAREA OFERTELOR DE PRODUSE, A FURNIZORILOR ȘI ZONAREA LOR PE GRUPE DE IMPORTANȚĂ

În funcție de produsele pe care le oferă, furnizorii se pot grupa pe diferite categorii, folosind metode calitative, cantitative sau ABC. Așadar furnizorii vor fi clasificați pe grupe de importanță sau gradul de dependență. Furnizorii sunt: - strategici, care dețin aproximativ 60-70% din totalul intrărilor- medii, care dețin aproximativ 20-30% din totalul intrărilor- puțin importanți, care dețin aprox 10% din totalul intrărilor

Pentru realizarea acestor etape de segmentare este nevoie de parcurgerea succesivă a mai multor pași. În primul rând compania trebuie să își definească piața țintă, să își stabilească nevoile de consum și să identifice factorii cheie de succes.

4

Page 3: Lucrare de Practica Managementul Aprovizionarii

1.3 EVALUAREA ȘI SELECȚIA FURNIZORILOR

Evaluarea și selecția furnizorilor sunt elemente strategice în dezvoltarea unei companii, așadar analizarea acestora este un lucru esențial. Aceste lucruri devin din ce în ce mai importante, mai ales într-o economie globală, axată pe preț. Datorită schimbării permanente a cerințelor pieței, a presiunii concurenței, dar și a nevoilor consumatorului, companiile trebuie să își îmbunătățească în mod continuu atât produsele, cât și procesele de evaluare a furnizorilor.

În evaluarea unui furnizor trebuiesc luați în considerare următorii factori decizionali:a) foarte importanți:

- calitate- preț

b) de importanță mare:- timpul de livrare - posibilitatea de livrare- poziția financiară

c) de importanță medie:- flexibilitate- reputație- adaptabilitateFolosindu-se acest mod de clasificare și evaluare în ierarhizarea furnizorilor duce la

optimizarea raporturilor dintre firma intermediară și clientul final, asigurându-se în același timp și un grad ridicat de obiectivitate în selecția furnizorilor.

Un alt lucru care permite unei companii să analizeze în mod obiectiv nevoile clienților, pentru a ști exact de ce fel de furnizor are nevoie este implementarea unui sistem de management al calității (SMC), conform seriei de standarde ISO 9000:2000.

Procesul de aprovizionare este o veriga esentiala in ciclul de dezvoltare al unui produs, iar tinerea lui sub control reprezinta o cerinta obligatorie a standardului ISO 9001:2000 . Cap. 7.4.1: "Organizatia trebuie sa evalueze si sa selecteze furnizorii pe baza capabilitatii acestora de a furniza un produs in concordanta cu cerintele organizatiei. Trebuie stabilite criteriile de selectie, de evaluare si de reevaluare. Trebuie mentinute inregistrari ale rezultatelor evaluarilor si ale oricaror actiuni necesare rezultate din evaluare." (ISO 9001, 2008:17)

5

Page 4: Lucrare de Practica Managementul Aprovizionarii

2. STRATEGIA DE APROVIZIONARE MATERIALĂ

Managementul aprovizionării este împărțit în cinci mari componente:1. prezicerea vânzărilor + inventarul inițial - procesul prin care se estimează cererea

pentru produsele companiei luând în considerare atât stocurile actuale cât și comenzile în derulare

2. planificarea vânzărilor și a operațiilor - proces prin care se determină ce va vinde compania pe viitor. În acest proces trebuie ținut cont și de produsele de sezon, stocuri de siguranță, nivelurile de vânzări prezise, etc.

3. managementul cererii - procesul prin care planul este împărțit în mici unități de timp4. managementului necesarului de materiale/produse - proces prin care se determină atât

cantitatea de produse cât și momentul în care acestea vor trebui comandate5. achiziția - procesul prin care comenzile sunt transmise furnizorilor corespunzători

figura 1. Schema de aprovizionare materială

(sursa: Silviu Crisan, 2013:36)

6

Page 5: Lucrare de Practica Managementul Aprovizionarii

2.1 ELABORAREA STRATEGIEI DE APROVIZIONARE MATERIALĂ

În strategia de aprovizionare materială companiile folosesc două sisteme principale - sistemele MRP si ERP.

Sistemele software de tip MRP (Material Resource Planning) datează încă din anii 1960, când au fost implementate în principal pentru a facilita procesele de producție. Însă aceste sisteme de software nu încorporau și alte zone de interes, cum ar fi contabilitatea, vânzările sau resursele umane.

În anii 1990 s-a implementat un nou tip de sistem, care putea centraliza toate aceste informații într-o platformă comună. Sistemul, denumit ERP (Enterprise Resource Planning) a reprezentat un nou pas în dezvoltarea strategiei de aprovizionare materială.

Figura 2. Principalele module ale sistemului ERP

(sursa: http://www.pluriva.com/portfolio-view/module/)

Sistemele de tip ERP functionează cu ajutorul unor parametrii de calcul pentru obținerea necesarului de aprovizionare. Acești parametrii se introduc la implementarea sistemului, integrând toate procesele economice ale firmei în scopul optimizării acesteia. Există 11 parametrii principali, a căror pondere se stabilește în funcție de nevoile fiecărei companii.

Parametrii principali ai sistemului ERP:1) Viteza Medie Zilnică a Vânzărilor (VMZV)2) Stocul curent3) Numărul de zile pentru care se face aprovizionarea4) Durata standard de livrare a produselor către furnizori5) Ajustarea sezonieră6) Stocul minim7) Comenzi plasate la furnizori dar nerecepționate încă8) Comenzile clienților neacoperite de stoc9) Lista furnizorilor și a produselor acestora10) Cantitatea optimă de aprovizionare11) Perioada tampon

7

Page 6: Lucrare de Practica Managementul Aprovizionarii

3. STUDIU DE CAZ – S.C. CRAINIC PRODIMPEX S.R.L

3.1 ISTORICUL FIRMEI S.C. CRAINIC PRODIMPEX S.R.L

Întreprinderea S.C. CRAINIC PRODIMPEX S.R.L a fost înființată în anul 1998, în Cluj-Napoca, jud. Cluj, str. Aurel Vlaicu nr. 17, CUI RO 5205554, J12/1721/1998.

Firma se ocupă cu desfacerea și comercializarea utilajelor pentru abatoare și carmangerii.Povestea apariției aceste companii este prezentată în rândurile de mai jos:"La sfârșitul anilor '90 activam în domeniul afacerilor cu mobilier; adeseori era necesar

să merg în Munții Apuseni cu muncitorii , după lemne de brad. În pauza de masa când grătarul era încins și numai bun, îmi amintesc cum mă chinuiam să tai carnea cu brișca.

Nu puteam să nu mă gândesc la cuțitele acelea nemțesti ascuțite ca briciul.Pe urmă, ceva mai târziu, ca în toate satele în luna decembrie, în satul în care locuiam,

dis de dimineață auzeam strigătele porcilor care urmau să fie tăiati; mi se făcea sângele gheață și atunci mă înarmam cu o fele de palincă, luam calul și mergeam în pădurea din apropiere să nu mai aud nimic. Între noi fie vorba, e bine să fii în pădure vara, mai ales în bună companie, dar în decembrie….

Astfel am ajuns să mă gândesc la faptul că la mine acasă, în Italia, porcii nu strigau; după ceva timp, cineva mi-a spus că la noi porcii sunt de fapt asomați și nici măcar nu au timp să se gândească la ce se întamplă… practic merg la tăiere ca mireasa la nuntă.

Așa am început, în anul 2000, să aduc în România primele utilaje pentru abatoare. De atunci am făcut mult drum împreună cu o echipă de tineri capabili și cu voința de a face bine ceea ce fac. Desigur, au existat și greșeli, prerogativa tututor celor tineri, însă cel mai important este faptul că au acea voință puternică de a învăța.

Noi considerăm că în orice activitate trebuie să existe câștig, însă mândria noastra este mulțumirea clientului și pentru aceasta ne străduim să facem totul cât mai bine."1

În figurile atașate mai jos, voi prezenta situația firmei între anii 2005-2013 și respectiv 2002-2013:

Figura 3. Situația firmei între anii 2002-2013

(Sursa: http://www.firme.info/crainic-prodimpex-srl-cui5205554/)

1 http://crainic.ro/

8

Page 7: Lucrare de Practica Managementul Aprovizionarii

Tabel 1. Situația firmei între anii 2005-2013

(Sursa: https://membri.listafirme.ro/crainic-prodimpex-srl-5205554/)

9

Page 8: Lucrare de Practica Managementul Aprovizionarii

3.2 ANALIZA SWOT A FIRMEI S.C. CRAINIC PRODIMPEX S.R.L

Analiza SWOT este cel mai celebru instrument de analiză. Aceasta este o metodă structurată de planificare folosită pentru a evalua și analiza puncte tari (strenghts), puncte slabe (weaknesses), oportunități (opportunities) și amenințări (threats). Datorită simplității și eficacității sale, acesta se poate aplica produselr, afacerilor, proiectelor sau chiar și persoanelor. Identificare unei analize SWOT este importantă deoarece poate aduce informații valoroase cu privire la următorii pași care trebuiesc făcuți în plănuirea unei activități sau în creșterea unei afaceri.

Analiza SWOT se bazează foarte mult pe listarea și vizualizarea celor 4 puncte importante, în următorul fel:

Tabelul 2. Analiza SWOT a firmei SC CRAINIC PRODIMPEX SRL

Puncte tari:Poziție puternică pe piațăPortofoliu puternic de produseCalitate ridicată a produselorServiciu de asistență online și telefonicReduceri și bonusuri în funcție de cantitățile comandate

Puncte slabe:Lipsa personalului tehnic pentru reparații și servicePreț ridicat al anumitor produseAlocarea insuficientă de fonduri către publicitate și promovare

Oportunități:Creșterea consumului de carne în rândul populațieiCreșterea puterii de cumpărareReducerea TVA-ului la produsele din carne

Amenințări:Concurenții principali: Emerson, RiaDO TradingApariția altor concurenți care dețin o cotă minoră a piețeiInsolvența abatoarelor datorită noilor norme UE

(sursa: Autorul, 2015)

10

Page 9: Lucrare de Practica Managementul Aprovizionarii

4. CONCLUZII

Funcționare eficientă a unei societăți comerciale în contextul actualei economii de piață reprezintă un obiectiv important, poate chiar scopul fundamental al activității acesteia. Prin funcționare eficientă, în cazul unei societăți, acest lucru înseamnă profit.

Secretul unei companii de succes stă în modul în care aceasta își gestionează capitalul, economisește și își crește profitul. Economiile unei firme se fac pe tot parcursul lanțului de aprovizionare-redistribuire, însă punctul cheie al unei economii este alegerea unui furnizor care oferă acel echilibru dintre calitate-preț. Nu este întotdeauna înțelept să mergem pe varianta produsul cel mai ieftin, acest lucru ducând în timp la pierderea cotei de piața, inclusiv la pierderea profitului. Pentru a construi compania este nevoie de viziune, acest lucru calculandu-se în cât suntem dispuși să investim pentru imagine.

Achizițiile sunt punctul cheie al unei afaceri, locul unde incepe armonizare intereselor, acest lucru ducând la contractele cadru – pilonul oricărei companii de succes.

11

Page 10: Lucrare de Practica Managementul Aprovizionarii

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Băşanu G, Pricop M (1996), Managementul aprovizionării şi desfacerii, Editura Economică, Bucureşti

2. England W. (1994), Evolutionary Concepts in Contemporary Economics. University of Michigan Press

3. ***Quality Management Systems, ISO 9001, Fouth Edition (2008), Editura ISO Copyright Office, Elveția

4. http://www.pluriva.com/portfolio-view/module/5. http://www.firme.info/crainic-prodimpex-srl-cui5205554/)6. http://crainic.ro/7. https://membri.listafirme.ro/crainic-prodimpex-srl-5205554/

12

Page 11: Lucrare de Practica Managementul Aprovizionarii

ANEXE:

13