LOGO Times june 2015

12
Miercuri, 3 iunie 2015, de la ora 11:00, in cadrul Liceului Teoretic Onisifor Ghibu s-a organizat un târg cu aspect caritabil pentru fundaţ ia copiilor cu dizabilităţi. Un târg în care clasele primare împreună cu dascaăii s-au adunat în sala festivă din cadrul şcolii, pentru a vinde cărţile la un preţ rezonabil. Acesta este un proiect naţional şi banii strânşi ajung la Pro Bambini. Organizatorii acestui proiect sunt: Inspectoratul Şcolar şi Liceul Teoretic Onisifor Ghibu. / pag. 11 ANCA Ş ORODOC, ADANIA FECHETE, GABRIEL GÂRDAN Revistă lunar ă a elevilor Liceului Onisifor Ghibu Oradea - Secţia Jurnalism iunie 2015 nr. 21 12 pagini TÂRG DE CARTE CARITABIL Gianina Moldovai s-a reîntors în ţar ă după 12 ani petrecuţi în Italia / pag. 8 Bianca Urs face canto îndrumată de maestra Meda Horjan / pag. 6-7

description

school work

Transcript of LOGO Times june 2015

Page 1: LOGO Times june 2015

Miercuri, 3 iunie 2015, de la ora 11:00, in cadrul Liceului Teoretic Onisifor Ghibu s-a organizat un târg cu aspect caritabil pentru fundaţia

copiilor cu dizabilităţi.

Un târg în care clasele primare împreună cu dascaăii s-au adunat în sala festivă din

cadrul şcolii, pentru a vinde cărţile la un preţ rezonabil. Acesta este un proiect naţional şi banii strânşi ajung la Pro Bambini.

Organizatorii acestui proiect sunt: Inspectoratul Şcolar şi L i ce u l Te o r e t i c O n i s i f o r Ghibu. / pag. 11

ANCA ŞORODOC, ADANIA FECHETE, GABRIEL GÂRDAN

Revistă lunară a elevilor Liceului Onisifor Ghibu Oradea - Secţia Jurnalism iunie 2015 nr. 21 12 pagini

TÂRG DE CARTE CARITABIL

Gianina Moldovai s-a reîntors în ţară după 12 ani petrecuţi în Italia / pag. 8

Bianca Urs face canto îndrumată de maestra Meda Horjan / pag. 6-7

Page 2: LOGO Times june 2015

2 LOGO times iunie 2015

Chef Cezar Munteanu

În 5 iunie 2015, în sala festi-vă a Liceului Teoretic Onisi-for Ghibu Oradea a avut loc o activitate care face parte din programul educațional-na-țional "Sănătatea începe în farfurie".

Acest proiect urmărește să promoveze o alimentaț ie echilibrată, o atitudine poziti-vă fața de nutriție, să îi învețe pe copii cum să se hrănească

sănătos și să înțeleagă ben-eficiile fructelor și legumelor pentru o dezvoltare corectă a minții și a trupului.

Programul este derulat de cin-ci ani, de către compania SEL-G R O S C A S H & C A R R Y ROMÂNIA, împreună cu Asoci-ația Chef Cezar Munteanu.

În această acțiune s-a organi-zat un concurs de desene ded-icat claselor primare. Clasa a I-a C din Liceul Teoretic Onisifor Ghibu, sub îndrumarea atentă a doamnei învățătoare Florica Pirtea, a reușit să se claseze printre câștigători. În liceul nostru, activitatea a fost coor-donată de către doamna pro-fesoară Simona Stanca.

În decursul acestui eveniment, fructele și legumele sunt transformate în personaje de super-eroi de benzi desenate, cu super-puteri, cu care copiii să se identifice și care să le servească drept model.

Elevii din clasele I-IV înscriși în program au urmat lecții de nu-

triție, împreună cu Chef Cezar, unul dintre cei mai cunoscuți și carismatici bucătari din Ro-mânia, precum și cu învăță-toarele prezente.

La finalul evenimentului, copiii au fost răsplătiți cu un pahar de milk shake, preparat pe parcursul activității, de către reprezentanți ai SELGROS. Copiii au primit ;i o mică aten-ție din partea companiei.

Într-un scurt interviu cu Chef Cezar Munteanu, am de-scoperit faptul că acesta rela-ționează ușor cu copiii, în-vățându-i prin joacă secretul unui stil de viață sănătos.

Prin acest eveniment, micuţii au învățat ce proprietăți au fructele și legumele, au aflat că fructele și legumele au o importanță majoră în dez-voltarea organismului.

material realizat de LARISA FULOP, ANAMARIA TOMA, VIRGIL PERIANU, IOANA LINORDATOS

„Sănătatea începe în farfurie”

Page 3: LOGO Times june 2015

3LOGO times iunie 2015

"Religia este cea mai fru-moasă oră" - spun elevii cla-sei a III-a D din liceul nostru. Aceștia sunt îndrumați la oră de prof. Bogdan Cosmin, pe care îl apreciază foarte mult.

În urma numeroaselor dezba-teri cu privire la ora de religie s-a hotărât ca până pe data de 6 martie 2015 părinții să com-pleteze un formular prin care acceptă sau nu, să-și dea copilul la ora de religie.

Profesorul Bogdan Cosmin a găsit o legătură foarte intere-santă a acestei date. "Nimic nu este întâmplător în aceată lume, a declarat el. Data de 6 martie 1945 marchează în-ceputul regimului comunist, prin intrarea la putere a guver-nului Petru Groza, care, după cum știți, comuniștii nu se în-telegeau foarte bine cu biseri-ca".

După intrarea în vigoare a legii, copiii profesorului Bog-dan, "cel mai bun prof din univers", după cum spun ei, au realizat, la propia inițiativă, mai multe desene prin care iși exprimau fericirea, mândria cu care participă la oră. Nu doar că participă cu multă bucurie la oră, dar învață și câte ceva

"Totdeauna lucrul meu îl încep cu Dumnezeu" - scrie unul din-tre elevi pe desenul lui.

"Am fost foarte surprins de lu-crări, chiar nu mă așteptam la asta din partea lor, mai ales că totul a venit de la sine, făra să le spun să facă ceva proiect sau lucrare cu acest subiect", a mărturisit domnul profesor.

FLORIN MIHOCAŞ

„Totdeauna lucrul meu îl încep cu Dumnezeu!”

Page 4: LOGO Times june 2015

4 LOGO times iunie 2015

GIULIA GOLEAN

Marţi, 26 mai, clubul de lec-tură al școlii s-a adunat pen-tru a nota în jurnalul de lec-tură al clubului ceea ce toc-mai au citit. Pentru prima dată până acum, printre cei prezenţi s-a aflat și o olimpi-că naţională la Limba si Lit-eratura Română.

La aceasta întâlnire a mem-brilor clubului de lectură, d-na prof. Pop Garofița cea care e s t e ș i c o o r d o n a t o a r e clubului, a felicitat-o pe Giulia Goilean care tocmai s-a întors din Iași, unde a participat la faza națională a concursului "Ionel Teodoreanu" unde s-a clasat pe locul 9 din 55. Giulia a recunoscut că participarea la clubul de lectură a ajutat-o deoarece citind și-a îmbogățit vocabularul iar la partea orală a avut un mic avantaj față de ceilalți și aceasta spune că "Toți copiii ar trebui să citeas-că din pasiune, nu doar din obligație". Giulia a recunoscut că fără ajutorul d-nei prof. nu ar fi reușit această performan-ță.

După, d-na prof. le-a oferit cât-eva informații care să-i ajute în realizarea proiectelor care tre-buie să conțină desene, citate, personaje sau situații regăsite în cărțile citite. La final proiectele au fost prezentate și s - a u p u r t a t d i s c u ț i i p e marginea acestora.

OANA TAICHIŞ

În clasa a IX-a B a Liceului Teoretic Onisifor Ghibu se află o eleva numită Țurcău Denisa, o fata care ne-a im-presionat cu abilitățile sale de dansatoare.

Reporteri: De cât timp ai în-

ceput să practici dansurile populare?

Denisa: Am început să practic dansurile populare din clasa a VI-a, deci de 4 ani.

Reporteri: Ce te-a determinat să începi acest dans?

Denisa: Ce m-a determinat? Nu știu, asta mi-am dorit, și am zis să încerc să văd ce va ieși, și nu regret că am început să fac dansuri populare.

Reporteri: Cine te-a susținut cel mai mult în tot acest timp?

Denisa: Cel mai mult m-a susținut familia, desigur, dar și prietenii.

Reporteri: Cum se numește ansamblul din care faci parte?

Denisa: Ansamblul din care fac pa r te a c u m s e n u m eș te "Ansamblul Vergelu".

Reporteri: Câti membri sunt în ansamblu?

Denisa: În ansablu sunt 7 p e re c h i ca re s t i m toa te dansurile, dar mai sunt și încă câțiva începători.

Reporteri: Unde se desfășoară orele de dans?

Denisa: Orele de dansuri se desfășoară chiar în incinta liceului nostru, joia de la ora 17:00 .

Reporteri: Ești mulțumită de rezultatele concretizate până acum?

Denisa: Da, sunt mulțumită, deoarece am muncit foarte mult ca să ajung la aceste rezultate.

Reporteri: Care este sursa acestei pasiuni pentru dans?

Denisa: Sursa acestei pasiuni pentru dansuri populare sunt chiar eu, deoarece dacă nu pornește de la tine acestă pa-siune, nu are niciun sens, ai face totul mecanic, doar de dragul cuiva, în loc să pui su-flet, pentru că atunci când pui suflet și te dedici 100% unei pasiuni, nu are cum să nu iasă totul bine.

au consemnat DARIUS BALA şi RĂZVAN LASLĂU

Vineri, 12 iunie, am luat parte la cel mai aşteptat eveniment, premierea claselor a 8-a. Acest eveniment a fost prezentat de către domnul director Ioan Pirtea, domnul director ad-junct Călin Perţe şi doamna di-rectoare adjunctă Carpăn Anca. Elevii nu îşi arătau emoţiile, dar din vocea lor se putea simţi acest lucru. / pag. 12

GIANINA PAMFILOIU

Oaspeți de seamă ai Clubului de Lectură

Dansatoare înnăscută

Ultimul sunet, un nou drum

Page 5: LOGO Times june 2015

5LOGO times iunie 2015

V l a d M a r i a n d i n l i ce u l nostru, elev al clasei XI D, în prezent student al Școlii de Arta Francisc Hubic în anul II. studiază la categoria de can-to muzică ușoară sub îndru-marea doamnei profesoare Lăcrimioara Deac. Vlad are și un cover înregistrat, piesa "Sing", a cântărețului Ed Sheeran.

"Am realizat că am o anumită pasiune și înclinație spre muzi-că înca din clasele primare, această pasiune devenind tot mai mare". Este activitatea care ar face-o zi de zi cu aceasi plăcere.

Recent, a concertat pe data de 1 iunie la Oraselul Copiilor, în 6 iunie cu ocazia Zilelor orașului Salonta si 12 iunie in cadrul spectacolului de sfarșit de an al Şcolii de Arte. La aceste con-certe a participat sub cupola Art Band, un grup format din elevii școlii de arte, toți fiind oameni foarte talentați și min-unați!

"Nu voi dezvalui mai multe de-spre concertele următoare, însa vă pot garanta că orice concert la care va participa Art Band va fi cu adevărat special, din toate punctele de vedere".

Recent a obținut locul doi la concursul Floare de Lotus.

"În încheiere aș vrea să spun că noi, Art Band, datorăm totul doamnei profesoare Lăcrim-ioara Deac, este persoana care ne îndrumă și ne dezvoltă pe toți!"declară Vlad Marian.

PATRICIA SZMERCSANYI, PATRICK ROJAN

CĂTĂLINA RAŢ

VLAD MARIAN

Tinerii… O generație compli-cată am putea spune în sec-olul al XXI-lea. Pentru gener-ațiile trecute, tinerii nu sunt

decât o generație pierdută.

Şi ei gândesc așa deoarece au motive să o facă, datorita

faptelor și cuvintelor urâte, ceea ce denotă un caracter lip-sit de bune maniere.

Este trist că se întâmplă acest lucru pentru că noi suntem prezentul, dar și viitorul aces-tei țări și de noi atârnă soarta ei.

Consider că ar trebui sa fim ex-emple pentru generațiile care vor veni după noi, atât prin fapte, cât și prin cuvinte. Nu de puține ori mi-a fost dat ca și tânără să aud alți tineri vorbind urat, înjurând, făcând

gesturi și semne obscene, iar acest comportament îmi lasă un gust amar fiindcă tot mai mulți adolescenți adopt un astfel de stil de viață, uitând valorile învățate acasă și la școală, educația lăsând dese-ori de dorit.

Mulți nu știu că dacă seamănă un gând, vor culege o faptă, apoi un obicei, după aceea un caracter, iar dacă semeni un caracter vei culege un destin.

De aceea trebuie sa facem ceva cât mai repede posibil, ca nu cumva de la un simplu gând sau un obicei prost, des-tinul sa fie distrus.

Într-o semene situație trebuie pus accentul pe schimbare, schimbarea de la tânărul lipsit de valori la un tânăr educat, cu un vocabular decât vârstei.

Desigur că generațiile trecute nu au fost asediat de gadget-uri, nu au avut acces atât de ușor la informație cum se în-tâmplă azi și aveau modele demn de urmat. Tinerii de azi au uitat ce înseamnă sa fii un adevarat om în societate din cauza lipsei de modele.

Haideți să facem ceva în acest sens și schimbarea să înceapă

cu noi. Nu uitați, de noi de-pinde totul! Haideti sa fim generația de care alte gener-ații sa fie mândre!

CĂTĂLINA RAŢ

Generația talentelor

Tinerii, prezentul și viitorul țării

Page 6: LOGO Times june 2015

6 LOGO times iunie 2015

Bianca la înregistrările piesei „Make you feel my love”

Boboacă în

Page 7: LOGO Times june 2015

7LOGO times iunie 2015

BIANCA URS

Nu doar că anul acesta şcolar a fost o boboacă a Liceului Teoretic "Onisifor Ghibu din Oradea, dar de curând a de-venit o boboacă în industria muzicii. Bianca Urs, elevă în clasa a IX-a, a început să ia ore de canto cu doamna Meda Horjan încă din oc-tombrie.

Era o dorinţă proprie de a

practica canto, iar doamna Meda, cunoscută de mai mulţi prieteni de-a ei, i-a fost reco-mandată. "Îmi doream de foarte mult timp să fac canto, m-am interesat, iar mai mulţi prieteni mi-au recomandat-o pe doamna Meda Horjan ca fi-ind o profesoară foarte bună şi într-adevăr este!", declară Bianca.

Prima ei oră s-a desfăşurat la studio-ul profesoarei, care este plasat în incinta propriei case, a ascultat-o vocal pe B i a n c a i n t e r p r e t â n d o melodie, iar de acolo contin-uând repetiţiile de canto. Încă nu am avut ocazia să particip la vreun concurs, dar urmează în următoarele luni. Cred, nu ştiu exact când o să particip fi-indcă e nevoie de multă pre-

gătire ca să iasă foarte bine.", ne povesteşte aceasta. Repeti-ţiile se desfăşoară luni între orele 18:30-19:30, pe un inter-val de o oră, aceasta reuşind să-şi încălzească vocea cu asistentele profesoarei sau alături de colegii ei, iar după vocalize aceasta cântă alături de profesoara ei.

În mai puţin de o jumătate de

an, Bianca a înregistrat un cov-er al melodiei "Make you feel my love" a lui Adele. Profe-soara de canto,Meda Horjan îşi laudă eleva printr-un mesaj publicat Facebook, astfel etichetând-o în cuvintele "campionii mei".

CAMELIA BORTOŞ

industria muzicii

Page 8: LOGO Times june 2015

8 LOGO times iunie 2015

Gianina Moldovai, elevă în clasa a IX-a A a liceului nos-tru, a binevoit să ne răspun-dă la câteva întrebări legate de revenirea ei în România, după ce a locuit multă vreme în Italia.

REPORTERI: Cum se numește orașul unde ai locuit în Italia?

GIANINA MOLDOVAI: În Italia am locuit în orașul Perugia din județul Umbria. M-am mutat în Italia când aveam doar 3 ani și am stat acolo 12 ani, după care am revenit în România.

REPORTERI: Când ai venit în România?

GIANINA MOLDOVAI: Am venit în România după 12 ani, adică anul trecut în iulie.

REPORTERI: Cum se numește școala în care ai învățat în Italia?

GIANINA MOLDOVAI: Școala la care am învățat acolo se numește "Istituto Compressi-vo Galeazzo Alessi Assisi".

REPORTERI: Cum sunt orele la școala din Italia?

GIANINA MOLDOVAI: Sunt foarte diferite față de aici, din România. La școlile din Italia, la liceu se dau tablete la elevi, pentru a-și face temele și diferite lucruri. La sfarsitul celor 5 ani de liceu tabletele se înapoiază la școală. Apoi, în clasă nu se mai prea folosesc table ca și aici în România, ci monitoare mari pe care poti sa scrii și să ștergi. Adică, e ca un calculator doar că e mai mare și poți sa scrii pe el cu un anu-mit pix. Acestă " tablă" se numește LIM.

REPORTERI: Te-ai acomodat ușor la programul școlar de aici?

GIANINA MOLDOVAI: Da, m-am acomodat destul de ușor, având în vedere că în Italia se merge la școală și sâmbăta, doar că acolo aveam doar 5 ore, nu ca aici 6 sau chiar 7.

REPORTERI: Ce făceai în tim-pul liber în Italia?

GIANINA MOLDOVAI: În timpul liber învățam sau ieșeam cu prietenii în oraș.

REPORTERI: Cât timp ți-a luat până să te acomodezi în Ro-mânia?

GIANINA MOLDOVAI: Mi-a luat câteva luni să mă acomodez aici, în România, deoarece a trebuit să-mi refac o nouă via-ță, noi prietenii, am făcut o schimbare totală în viața mea.

REPORTERI: Ce faci în timpul liber aici?

GIANINA MOLDOVAI: La fel ce făceam și în Italia, doar că aici am început să fac dansuri pop-

ulare la ansamblul "Junii Bi-horului".

REPORTERI: Ți-ai descoperit ceva pasiune în Italia?

G I A N I N A M O L D OVA I : D a , înotul. Acolo am făcut 10 ani de înot și am ajuns la olimpia-da pe țară. Aș fi putut să ajung foarte departe, dar cum m-am mutat nu am mai putut con-tinua. Poate din toamnă mă voi reapuca de acest sport aici în România.

REPORTERI : Te -ai mutat definitiv în România?

GIANINA MOLDOVAI: Eu zic că da, dar nu se știe niciodată ce

rezervă viitorul, planurile mele sunt să termin aici liceul și fac-

ultatea și apoi să mă mut în Italia și să lucrez acolo.

REPORTERI: Unde ți-a plăcut cel mai mult să locuiești?

GIANINA MOLDOVAI: Practic, în Italia am crescut, deci viața mea se poate spune că acolo este. Îmi place foarte mult și aici în România, dar totuși e mai bine în Italia. Lumea este altfel, și orașul, și școala.

REPORTERI: Cum ai reacționat când ți-au spus ai tăi că o să vă mutați în România?

GIANINA MOLDOVAI: Am reac-ționat destul de rău, adică nu mă așteptam la o mutare definitivă. Prima dată am crezut că era doar o glumă proastă, dar apoi am realizat că părinții mei vorbeau chiar foarte serios despre această mutare. Înainte nu puteam să cred că într-o zi o să mă mut aici în România, dar acum că m-am mutat, nu mai îmi pare chiar așa de rău.

REPORTERI: Ce sfat le dai celor care s-ar putea muta într-o altă țară?

GIANINA MOLDOVAI: Ce sfat să le dau? Să se gândească că to-tul va fi bine, la început va fii greu, dar cu timpul o să se obişnuiască și poate chiar o să le placă noul loc unde s-au mutat.

au consemnat DENISA ȚUR-CĂU şi RALUCA GĂVRUȚA

GIANINA MOLDOVAI

Din Italia în România

Page 9: LOGO Times june 2015

9LOGO times iunie 2015

În data de 10.06.2015 la ora 20:00, pe strada Bumbacului PB 22, primarul Oradiei, Ilie Bolojan, a venit să vorbească cu cetățeni orădeni despre problemele orașului și despre referendumul din 14 iunie 2015.

"Bunăstarea orașului este un proiect mai presus de orice miză politică", spune acesta.

IULIA BOROŞ

În data de 9 iunie au fost invi-tate clasele de a IX-a şi a X-a în sala festivă a şcolii noastre, un inspector ne-a prezentat în ce constă proiectul SKILLS FOR JOBS.

După cum ştiţi, unii dintre noi suntem influenţaţi foarte mult de gura lumii, ajungând până la urmă ca opiniile noastre să nu le preţuim mai mult decât opiniile oamenilor, ca la urmă deciziile noastre să nu mai treacă prin filtrul minţii noas-tre.

Diferenţa pe care ar înţelege-o toată lumea dintre hobby şi job este acela că prin hobby niciodată nu vom fi evaluaţi din perspectiva hobby-ului re-spectiv, de exemplu pescar, colecţionar de timbre etc. Una o faci cu plăcere şi cealaltă prin competenţele pe care le ai în relaţie cu job-ul.

Indicat ar fi ca noi să ne gândim la viitorul nostru de pe acum, când avem mintea limpede, deoarece de prin clasa a XI-a sau a XII-a nu vom mai şti cu certitudine aceleaşi lucruri

Proiectul SKILLS FOR JOBS constă într-o evaluare a noas-tră, un test cu 298 de întrebări, care se repetă la un moment dat, dar într-o altă manieră. Cu cât răspundem mai mult la în-trebări, cu atât ni se va testa spontaneitatea, creativitatea, modul de a identifica anumite probleme şi totodată o latură a personalitaţii sau o altă com-ponentă a ei. În final, se va afişa un rezultat care e de fapt o orientare şcolară şi profe-sională.

GIANINA PAMFILOFIU

Întâlnire cu primarul Oradiei

Sugestii pentru viitorul nostru

Page 10: LOGO Times june 2015

10 LOGO times iunie 2015

Cu siguranţă aţi auzit de lan-ţul de restaurante de tip fast-food McDonald's, aşa cum probabil aţi şi consumat produsele lor alimentare. A ce a s tă co m p a n i e p r o-movează stilul de viaţă american, de asemenea pro-movează şi dezvoltarea pro-fesională a tinerilor adoles-cenţi, oferindu-le un job. Pentru un exemplu concret o avem pe Roxana Uivaroşan, elevă a Liceului Teoretic "Onisifor Ghibu" din Oradea, în clasa a XI-a.

Roxana pe 29 ianuarie a îm-plinit 18 ani, prin urmare este majoră şi are dreptul de a de-cide ce este mai corect pentru viitorul ei. Prima decizie luată cu privire la acest an a fost să încheie şcoala cu o medie

bună şi să se angajeze pe toa-tă perioada verii.

Aceasta a mai lucrat şi anii tre-

cuţi la un restaurant din incin-ta ştrandului Venus din Băile 1 Mai, dar a rămas uşor dezam-ăgită de acesta.

"Fostul meu loc de muncă era foarte dezordonat din mai multe privinţe, unul fiind chiar programul. Şi la cât munceam salarul era mic." , spune Rox-ana.

S-a interesat de un job la su-per-cunoscutul fast-food - Mc-Donald's - încă din decembrie, iar de curând aceasta a în-ceput să lucreze. A început încă din 25 mai, programul fi-ind flexibil, 6 ore după orele de şcoală, ca pe urmă, după ter-minarea anului şcolar, aceasta începând cu un program nor-mal de 8 ore a câte 5 zile pe săptămână.

"La început a fost un pic greu, dar cu timpul m-am acomodat şi cu colegii. Cred că voi putea face faţă şi în timpul liceului, dar cu un program part-time.", declară aceasta.

În momentul actual, aceasta îşi ocupă postul de casieriţă la fast-food-ul din zona cartieru-lui Nufărul.

CAMELIA BORTOŞ, ANDREI FULIAŞ

ROXANA UIVAROŞAN

Cu totii asteptam sa termi-nam scoala, sa nu ne mai gandim la teme, la cat avem d e i n v a t a t p e z i u a urmatoare, la notele mici pe care nu mai stim cum sa le marim, cum sa avem media cat mai mare si asa mai de-parte. Dar oare careva dintre noi a stat sa se gandeasca ce vine dupa ce terminam scoala?

Noi ne-am pus aceasta intre-bare si ne-am hotarat sa il in-trebam pe Madalin Sanza, un fost elev al scolii noastre, cum e viata dupa ce terminam scoala.

Acesta, lucrand la Crown Pub de un an, ne-a marturisit ca este foarte important sa iti ale-gi cu atentie meseria, ca in vi-itor sa faci ceea ce iti doresti. Madalin ne-a spus ca, desi cand esti in timpul scolii nu ai

atata de lucru, trebuie sa privesti mereu partea plina a paharului: cand esti la lucru, desi muncesti, faci bani.

El considera ca fiecare avem propria opinie si ne sfatuieste sa alegem cu grija meseria pe care vrem sa o urmam, sa fie ceea ce ne dorim. I-am mul-tumit lui Madalin si asteptam noi sfaturi de la el.

Asadar, inainte de a ne bucura ca scoala se termina, ar trebui sa stim cum e viata dupa scoala. Noi consideram ca fiecare trebuie sa ne bucuram de scoala, atata timp cat inca suntem elevi.

Ramane la alegerea fiecaruia daca este mai bine la scoala sau la lucru.

BIANCA BETE, ANDREEA GY-ONGYOSI, CIPRIAN REŞTEA

Viaţa după şcoală

O oportunitate sezonieră pentru

una de viitor!

Page 11: LOGO Times june 2015

11LOGO times iunie 2015

În data de 2.06.2015 la Liceul de Arte din Oradea a avut loc e v e n i m e n t u l "A m p r e n t a Prezentului",realizat de echipa ARRTH, proiect finanțat prin p r o g r a m u l Yo u t h B a n k . Liceenii au avut ocazia ca timp de o oră să se recreeze în stilul artei prin culoare. Evenimen-tul a avut loc în curtea școlii Fiecare dintre ei au venit cu

propriile idei, profesorii susți-nându-i. Evenimentul "Am-p r e n ta P r e z e n t u l u i " s - a încheiat cu succes, elevii fiind încantați de idee, participând mulți dintre ei.

SZMERCSANYI PATRICIA, PATRICK ROJAN

Sursă foto: oradealife.ro

Sursă foto: oradealife.ro

În 3 iunie 2015, în sala festi-va a avut loc un târg de cărți. Cărțile puse la vânzare erau cărți aduse de elevii claselor I-IV ai Liceului Teoretic Onisi-for Ghibu Oradea.

Copiii au vândut cărțile pe care nu le mai foloseau. Aces-tia au facut un act de caritate, deoarece banii din vânzarea cărților vor fi donați copiilor cu probleme financiare.

S E R G I U B U Z AŞ , I O N UŢ MEŞTER

Street artMicii librari

Page 12: LOGO Times june 2015

12 LOGO times iunie 2015

In data de 11.06.2015, la ora 10, a avut loc un meci amical intre echipa de profesori a Liceului Onisifor Ghibu si fi-nalista campionatului de fot-bal a liceului nostru, 12E .

Echipa profesorilor a fost for-mata din: Calin Perte (director adjunct), Pop Mircea (prof. de matematica ), Bogdan Cosmin (prof. de religie), Eugen Furtos (prof. de fizica), Daniel Nicolae Todoran (prof. de educatie fiz-ica), Alexandru Popoviciu (prof. limba romana), Adrian Tencutiu (prof. de educatie

muzicala), Lukacs Sandor (prof. de informatica), Letea Ionut (unul dintre portarii scol-ii).

Echipa adversa, clasa 12 E, a fost formata din: Sergiu Iagher, Cosmin Lascu, Paul Ta-rau, Adi Petricau, Vali Petricau, Adrian Pruncut. Meciul a fost arbitrat de prof. Ioan Pirtea, directorul scolii.

Meciul s-a desfasurat intr-un mod prietenesc, sub ochii unei sali pline. Partida nu a avut in-cidente, exceptie fiind acci-dentarea usoara a profesorului

de educatie fizica, Daniel Nico-lae Todoran.

La fel ca in ultimii ani, echipa elevilor a iesit invingatoare, dar de data aceasta echipa se-niorilor a facut o impresie buna, pierzand onorabil cu

scorul de 7 la 4.

MARIAN LENCAR, GABRIEL MIHOC

Fraţii gemeni Petricău, talonaţi de prof. Cosmin Bogdan şi prof. Alexandru Popoviciu

pag. 4 / Acest eveniment este printre cele mai importante din viaţa acestor elevi; nu nu-mai se vor deschide diferite drumuri pentru fiecare, dar şi prin faptul că au putut fi re-marcaţi la timp de către profe-sorii noştri prin aptitudinile lor şi au reuşit să facă din ei nişte oameni pregătiţi pentru urmă-toarea etapă a vieţii lor: liceul. Cei din a 8-a A au fost îmbră-caţi în culoarea albă; clasa a 8-a B în vişiniu; clasa a 8-a C în roşu, clasa a 8-a D în turcoaz şi clasa a 8-a E în albastru regal. Premierea în curtea şcolii a de-curs astfel: discursul domnului director Ioan Pirtea la adresa claselor a 8-a, chemarea elevilor pe podium (elevii care au media celor 4 ani gim-naziale peste 9.50), înmânarea diplomelor de merit şi a medaliilor olimpicilor, discur-sul unora dintre elevi la adresa colegilor, înmânarea cheii pen-tru clasa a 7-a şi la final lansarea baloanelor spre cer. Am fost impresionată de nu-mărul de absolvenţi a acestei şcoli şi chiar şi de numărul de p r e m i a n ţ i , c a r e n e - a u reprezentat şcoala prin aptitu-dinile lor: sportive, intelec-tuale, de forţă şi altele.

Meciul dintre generaţii Nou drum