LISTA DE LUCRĂRI - ASEdoctorat.ase.ro/Media/Default/Abilitare/GOGONEA Rodica... · 2017. 9. 8. ·...

15
1 Facultatea: CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ȘI INFORMATICĂ ECONOMICĂ Departamentul: STATISTICĂ ȘI ECONOMETRIE Domeniul ştiinţific: CIBERNETICĂ ŞI STATISTICĂ ECONOMICĂ LISTA DE LUCRĂRI GOGONEA GH. RODICA - MANUELA Doctor din 2006 (ordin MEC 382 /03.05.2006,), lector universitar din 2001 (ordin MEC 540/ 13.06.2001), conferenţiar universitar din 2009 (ordin MECI 4694/13.08.2009) 1 0 Teza de doctorat T1. Rodica-Manuela GOGONEA - Metode statistice aplicate în analiza turismului rural, Academia de Studii Economice- Bucureşti, Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, susţinută în noiembrie 2005 2 0 Cărţi/cursuri publicate în edituri recunoscute(Ca1, Ca2 etc.), îndrumare publicate (I1, I2 etc.), capitole publicate în volume colective(D1, D2 etc.) 2.1 Cărţi/cursuri publicate Ca1. Gogonea Rodica-Manuela STATISTICA. Baza teoretico-aplicativă pentru comerţ-servicii- turism, Editura Universitară, Bucureşti, 2009, 350 pagini, ISBN:978-973-749-588-4; Ca2. Zaharia Marian, Gogonea Rodica-Manuela Econometrie. Elemente fundamentale, Editura Universitară, Bucureşti, 2009, coautor, 128/298 pagini, ISBN:978-973-749-736-9; Ca3. Gogonea Rodica-Manuela, Zaharia Marian Econometrie cu aplicaţii în activitatea de comerţ- turism-servicii, Editura Universitară, Bucureşti, 2008, 160/319 pagini, ISBN:978-973-749-469-2; 2.2 Îndrumare publicate I 1. Bădiţă M., Cristache S.-E., Şerban D., Rodica-Manuela GOGONEA (Antonescu R.-M.) Statistică – compendiu, Editura Almateea, Bucureşti, 1998, 74 pg. (48-74 pg.), ISBN 973-98167-7-9; I 2. Rodica-Manuela GOGONEA Activitatea de comerţ-servicii-turism transpusă în aplicaţii statistice, Editura Universitară, Bucureşti, 2009, 160 pagini, ISBN:978-973-749-603-4.

Transcript of LISTA DE LUCRĂRI - ASEdoctorat.ase.ro/Media/Default/Abilitare/GOGONEA Rodica... · 2017. 9. 8. ·...

Page 1: LISTA DE LUCRĂRI - ASEdoctorat.ase.ro/Media/Default/Abilitare/GOGONEA Rodica... · 2017. 9. 8. · 1 Facultatea: CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ȘI INFORMATICĂ ECONOMICĂ Departamentul:

1

Facultatea: CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ȘI INFORMATICĂ ECONOMICĂ

Departamentul: STATISTICĂ ȘI ECONOMETRIE

Domeniul ştiinţific: CIBERNETICĂ ŞI STATISTICĂ ECONOMICĂ

LISTA DE LUCRĂRI

GOGONEA GH. RODICA - MANUELA – Doctor din 2006 (ordin MEC 382 /03.05.2006,), lector universitar din 2001 (ordin MEC 540/ 13.06.2001), conferenţiar universitar din 2009 (ordin MECI 4694/13.08.2009) 10 Teza de doctorat T1. Rodica-Manuela GOGONEA - Metode statistice aplicate în analiza turismului rural, Academia de Studii Economice- Bucureşti, Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, susţinută în noiembrie 2005 20 Cărţi/cursuri publicate în edituri recunoscute(Ca1, Ca2 etc.), îndrumare publicate (I1, I2 etc.), capitole publicate în volume colective(D1, D2 etc.) 2.1 Cărţi/cursuri publicate

Ca1. Gogonea Rodica-Manuela – STATISTICA. Baza teoretico-aplicativă pentru comerţ-servicii- turism, Editura Universitară, Bucureşti, 2009, 350 pagini, ISBN:978-973-749-588-4;

Ca2. Zaharia Marian, Gogonea Rodica-Manuela – Econometrie. Elemente fundamentale, Editura Universitară, Bucureşti, 2009, coautor, 128/298 pagini, ISBN:978-973-749-736-9;

Ca3. Gogonea Rodica-Manuela, Zaharia Marian – Econometrie cu aplicaţii în activitatea de comerţ-turism-servicii, Editura Universitară, Bucureşti, 2008, 160/319 pagini, ISBN:978-973-749-469-2;

2.2 Îndrumare publicate

I 1. Bădiţă M., Cristache S.-E., Şerban D., Rodica-Manuela GOGONEA (Antonescu R.-M.) –

Statistică – compendiu, Editura Almateea, Bucureşti, 1998, 74 pg. (48-74 pg.), ISBN 973-98167-7-9;

I 2. Rodica-Manuela GOGONEA – Activitatea de comerţ-servicii-turism transpusă în aplicaţii statistice,

Editura Universitară, Bucureşti, 2009, 160 pagini, ISBN:978-973-749-603-4.

Page 2: LISTA DE LUCRĂRI - ASEdoctorat.ase.ro/Media/Default/Abilitare/GOGONEA Rodica... · 2017. 9. 8. · 1 Facultatea: CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ȘI INFORMATICĂ ECONOMICĂ Departamentul:

2

LUCRĂRI PUBLICATE ÎN STRĂINĂTATE (coautor)

Di1. Zaharia, M., Gogonea, R.M., Andrei, J.V. - The Triunivocal Relationship of Rural Tourism-Regional

Development-Sustainability (Chapter 4) in Istudor, N., De los Rios, I., Andrei, J-V. (Editors) The Rural Communities in the Global Economy, Nova Science Pumlishers, Inc. New York, 2017, pp. 61-89, ISBN 978-1-53610-238-3

Di2.Zaharia, M., Gogonea, R.M. - Food Consumption Expenditure and Standard of Living in Romania

(chapter 10) in Andrei, J.V. Food Science, Production, and Engineering in Contemporary Economies. IGI-GLOBAL, 2016, pp. 245-274. ISBN13: 9781522503415, ISBN10: 1522503412, EISBN13: 9781522503422, DOI: 10.4018/978-1-5225-0341-5

http://www.igi-global.com/book/food-science-production-engineering-contemporary/145605 Di3.Zaharia, M., Gogonea, R.M., Daniela Enachescu - Romanian Rural Tourism in the Context of

Sustainable Development, Cap.7, in Agricultural Management Strategies in a Changing Economy, Editors: Popescu G., Andrei J.V., IGI GLOBAL, 2015, pp.138-160, ISBN13: 9781466675216 ISBN10: 1466675217 |EISBN13: 9781466675223, DOI: 10.4018/978-1-4666-7521-6

http://www.igi-global.com/chapter/romanian-rural-tourism-in-the-context-of-sustainable-development/125989

indexat in SCOPUS: https://www.elsevier.com/__data/assets/excel_doc/0016/91123/Scopus_books_01_03_16.xlsx Di4.Gogonea, R.M., Zaharia, M. -Tourism in Romania: From Centralized to Private Initiative, a growth

Path, Cap. 11, in European Tourism Planning and Organization Systems. The EU Member State, Editors: Costa C, Panyik E. and Buhalis D., Channel View Publications, Bristol, UK, 2014, 8 pagini/autor din 468 pagini, ISBN-13:978-1-84541-433.7

Di5.Cristian Valentin Hapenciuc, Rodica-Manuela GOGONEA, Costică Roman – The link between

economic growth and the quality of life in the globalization context, Economics: Concepts and experiences, New York Academics, 2007 (III) p. 86-93, ISBN 1-888067-23-3.

30 Cărţi de specialitate publicate (Cb1, Cb2 etc.), articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute (Ri, Ri2 etc), articole/studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din străinătate (Vi1, Vi2 etc.), articole/ studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie naţională (Rn1, Rn2 etc.), articole/studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale (Vn1, Vn2 etc.)

3.1. Cărţi de specialitate publicate în edituri recunoscute Cb1. Rodica-Manuela GOGONEA – Cercetarea statistică în turismul rural. Studiul turismului rural din

zona Bran-Moeciu, Editura Universitară, Bucureşti, 2006, 170 pg, ISBN (10)-973-749-120-3, ISBN (13)-978-973-749-120-6.

Page 3: LISTA DE LUCRĂRI - ASEdoctorat.ase.ro/Media/Default/Abilitare/GOGONEA Rodica... · 2017. 9. 8. · 1 Facultatea: CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ȘI INFORMATICĂ ECONOMICĂ Departamentul:

3

3.2. Articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulație internaţională recunoscute (cotate ISI sau indexate în Baze de Date Internaţionale) – Ri

Ri1.Gogonea, R.M., Adrian Aurel Baltălungă, Adrian Nedelcu, Daniela Dumitrescu - Tourism Pressure at

the Regional Level in the Context of Sustainable Development in Romania, Sustainability 2017, 9(5), 698; doi:10.3390/su9050698 (ISI Thomson impact factor 1,343/2015)

Ri2. Zaharia, M., Aurelia Pătrașcu, Gogonea, R.M., Ana Tănăsescu and Constanța Popescu - A Cluster

Design on the Influence of Energy Taxation in Shaping the New EU-28 Economic Paradigm, Energies 2017, 10(2), 257; doi:10.3390/en10020257(ISI Thomson SRI 2,07/2016)

Ri3.Gogonea, R.,M., Zaharia, M.- Considerations Regarding the Employee Satisfaction from some Hotel

Units. An Econometrics Approach. Journal of Tourism – Studies and research in tourism. N0 22 (dec. 2016), http://revistadeturism.ro/rdt/article/view/347/227

Ri4.Andrei,J.V., Zaharia, M., Gogonea, R.,M., Petrache, D.C., Zaharia, R. (2016) - Sustainable Wages and

Need for Convergence in EU-28 Countries. Industrija, Vol.44, No.4, 2016, pp.47-62 Ri5.Zaharia, M., Gogonea, R.M., Balacescu, A. - Seasonality impact on variance of metallurgical industry

index in european union. Annals of the university of Oradea Fascicle of Management and Technological Engineering, ISSUE #1, MAY 2016, pp.109-112, http://www.imtuoradea.ro/auo.fmte/

Ri6.Zaharia M., Gogonea R.M. - A Cluster Analysis of Industrial Production Indices in Some European

Countries and Turkey. Economic Insights – Trends and Challenges, Vol.V (LXVIII) No. 2/2016,pp. 59 – 71

Ri7.Davidescu, A.A.M., Vass Paul, A.M., Gogonea, R.M., Zaharia, M. - Evaluating Romanian Eco-

Innovation Performances in European Context, Sustainability 2015, 7(9), pp.12723-12757; doi:10.3390/su70912723, ISSN 2071-1050 (ISI Thomson impact factor 1,343/2015)

Ri8.Zaharia M., Gogonea R.M., Andrei, D.R.- Protected Natural Areas and Sustainable Development,

International Journal of Sustainable Economies Management, IJSEM, Vol 4, ISSUE 1, 2015 https://ideas.repec.org/a/igg/jsem00/v4y2015i1p1-15.html Ri9.Drăghescu, F., Davidescu, A.A.M, Gogonea, R.M., Căpățînă, G. - The analysis of flat glass exports

for Romania using the gravity model, The Annals of the University of Oradea, Economic Sciences, Oradea, iulie 2015, Vol. Tom XXIV - 2015, pp. 1224 -1235, ISSN 1582-5450 (CD-ROM), ISSN 1222-569X (tipărit), revistă cotată B+, indexat BDI în: RePEc, DOAJ, EBSCO, SCOPUS, CABELL’S DIRECTORY OF PUBLISHING OPPORTUNITIES, http://anale.steconomiceuoradea.ro/volume/2015/AUOES-1-2015.pdf

Ri10.Gogonea, R.M., Andrei, D.R. - Sustainable management strategy of protected areas in romania,

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Special Issue 2015, p.73-78, ISSN 2344-3685/ISSN-L 1844 – 7007, BDI: REPEC, EBSCO, CABELL'S, DOAJ, EconPapers

https://ideas.repec.org/a/cbu/jrnlec/y2015vspecialp73-78.html Ri11.Daniela Ruxandra Andrei, Gogonea, R.M., Zaharia, M., Jean-Vasile Andrei - Is Romanian Rural

Tourism Sustainable? Revealing Particularities, Sustainability, 6, 2014, pp.8876 -8888. ISSN 2071-1050 (ISI Thomson impact factor 0,942/2014)

www.mdpi.com/journal/sustainability

Page 4: LISTA DE LUCRĂRI - ASEdoctorat.ase.ro/Media/Default/Abilitare/GOGONEA Rodica... · 2017. 9. 8. · 1 Facultatea: CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ȘI INFORMATICĂ ECONOMICĂ Departamentul:

4

Ri12.Zaharia, M., Bălăcescu, A., Gogonea, R.M. - Global Crisis’ Impact Upon the Employed Number in Hospitality Industry, Studia UBB Negotia, LVIX, 4, 2014, pp.31-43. , ISSN 1224-8738, On-line ISSN 2065-9636, ISSN-L 1224-8738, CEEOL, EBSCO, CABELL’S, RePEc, DOAJ.

http://studia.ubbcluj.ro/arhiva/cuprins.php?id_editie=891&serie=NEGOTIA&nr=4&an=2014 Ri13.Andrei, D.R., Gogonea, R.M., Zaharia, M., - The evolution of establishments of touristic reception, in

the context of regional development in Romania during 2000-2014, Romanian Economic and Business Review, Editura ProUniversitaria, winter 2014, pp.7-19, Special ISSUE, ISSN 1842-2497, BDI: EconLit, IDEAS/RePEc database, EconPapers and Index Copernicus; http://www.rebe.rau.ro/REBE-WI14.pdf

Ri14.Rodica-Manuela GOGONEA, Marian Zaharia – “Shipping Tourism On The Tourist Market From

Romania”, Revista de turism - USV, Nr. 16, Editura Universităţii Suceava, pp. 32-38 (6 pg.), 2013, ISSN:1844-2994, revistă indexată în BDI: EBSCO, DOAJ, RePEc, Cabell’s Director, SCIPIO, SCIRUS; http://www.revistadeturism.ro/rdt/article/view/177/112

Ri15.Rodica-Manuela GOGONEA, Marian Zaharia – “Statistical Analisys Of Evolutions Of Demand And

Supply Of Agro-Touristic Boarding Houses In 2000 - 2012 Period”, în The USV Annals of Economics and Public Administration, vol 13, ISSUE 2 (18), Editura Universităţii Suceava, în curs de apariție, 2013, ISSN 2285 – 3332, On-line ISSN 2344 – 3847, ISSN-L 2285 – 3332, revistă indexată în BDI: RePEc, DOAJ, EBSCO, Cabell’s Directory, SCIPIO, SCIRUS; http://www.seap.usv.ro/annals/arhiva/USVAEPA_vol%2013,Issue_2(18),2013_content.pdf

Ri16.Alexandru (Davidescu) Adriana A., Strat, V.A., Rodica-Manuela GOGONEA - “Statistical Analysis of

Romanian Insurance Market. A gross written Premiums Perspective”, Journal of Social and Economic Statistics, vol.2, no.1/2013, pp.70-81 (12 pg.), ISSN 2285-388X, revistă indexată în BDI: DOAJ, EBSCO;

http://www.jses.ase.ro/ Ri17.Vergina Chiriţescu, Rodica-Manuela GOGONEA, Daniela Ruxandra Andrei, Mihaela Kruzslicika,

Viorica Gavrilă - Sustainable development through eco-economic development, Revista Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, Vol. 13, Issue 4, 2013, pp.73-77 (5 pg.), PRINT ISSN 2284-7995, E-ISSN 2285-3952, revistă indexată în BDI: DOAJ, CABI, EBSCO, Ulrich's Periodicals Directory, Index Copernicus;

http://managementjournal.usamv.ro/index.php/scientific-papers Ri18.Vergina Chiriţescu, Kruzslicika Mihaela, Pop Oana Ioana, Daniela Ruxandra Andrei, Rodica-

Manuela GOGONEA - Aspects of an integrated approach to economic and social development of the Romanian rural communities, „Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj - Napoca”, Vol. 69 (2)/2012 - Horticulture, pag. 80-89, ISSN 1843-5254, revistă indexată în BDI: ISI Thomson Reuters Master Journal List, CAB Abstracts, DOAJ, ASCI Asian Science Citation Index, Index Copernicus, EBSCO;

http://journals.usamvcluj.ro/index.php/horticulture/article/view/8583 Ri19.Daniela Ruxandra Andrei, Rodica-Manuela GOGONEA, Sandu Mariana, Vergina Chiriţescu, Pop

Oana Ioana - Development of sustainable Romanian eco-tourism and agro-tourism - concepts and features), „Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj - Napoca”, Vol. 69(2) / 2012 - Agriculture, ISSN 1843-5246, pg. 21-28; revistă indexată în BDI: ISI Thomson Reuters Master Journal List, CAB Abstracts, DOAJ, ASCI Asian Science Citation Index, Index Copernicus, EBSCO;

http://journals.usamvcluj.ro/index.php/agriculture/article/view/8725

Page 5: LISTA DE LUCRĂRI - ASEdoctorat.ase.ro/Media/Default/Abilitare/GOGONEA Rodica... · 2017. 9. 8. · 1 Facultatea: CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ȘI INFORMATICĂ ECONOMICĂ Departamentul:

5

Ri20.Daniela Ruxandra Andrei, Mariana Sandu, Rodica-Manuela GOGONEA, Vergina Chiriţescu, Mihaela

Kruzslicika - Modeling of rural tourism towards sustainable development from the perspective of specifically organic food, Scientific Paper Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, Vol. 12 / 2012 Issue 3, revistă indexată în BDI: DOAJ, CABI, EBSCO, Ulrich's Periodicals Directory, Index Copernicus;

http://managementjournal.usamv.ro/index.php/scientific-papers Ri21.Andrei, D. R.; Gogonea, M. R. & Stan, E. R. (2011) - Analysis of the Territorial Concentration of

Tourist Accommodation Made by Tourist Destinations from the Point of View of Sustainable Development of Romanian Tourism, Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium, 23-26th November 2011, Vienna, Austria, Volume 22, No. 1, ISSN 1726-9679, ISBN 978-3-901509-83-4, Katalinic, B. (Ed.), pp. 0579-0580 (2 pg.), Published by DAAAM International Vienna;

http://www.daaam.info/Downloads/Pdfs/proceedings/proceedings_2011/0579_Andrei.pdf Ri22.Andrei, D. R.; Gogonea, M. R. & Stan, E. R. (2011) - The Concentration Level of Touristic Units in the

Sustainable Development of Romanian Tourism, Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium, 23-26th November 2011, Vienna, Austria, Volume 22, No. 1, ISSN 1726-9679, ISBN 978-3-901509-83-4, Katalinic, B. (Ed.), pp. 0581-0582 (2 pg.), Published by DAAAM International Vienna;

http://www.daaam.info/Downloads/Pdfs/proceedings/proceedings_2011/0581_Andrei.pdf Ri23.Marian Zaharia, Rodica-Manuela Gogonea, Marian Florin Busuioc, Cristina Oprea - „The Place of

Metalurgical High Education in Higher Tehnica land Industrial Education in Romania”, in Revista Metalurgia International, vol XV (2010), Special Issue no. 8, p.187-192, ISSN 1582-2214, factor de impact în 2010 de 0,173;

Ri24.Rodica-Manuela GOGONEA, Hapenciuc C.V, Drăgan I-M – The link between of local and global

management in the rural tourism, The Annals of the Stefan cel Mare University Suceava. Fascicle of The Faculty of Economics and Public Administration, vol.9, nr. 1, 2009, pp. 31-35, (6 pg), ISSN 1582-6554, revistă categoria B+, indexată în BDI: RePEc, DOAJ, EBSCO; EBSCO, Cabell's Directory, Scientific Commons, Public Knowledge Project (PKP), SCIRUS, Socionet, Intute - Social Sciences, IndexCopernicus;

http://www.seap.usv.ro/annals/ojs/index.php/annals/article/view/146/199 Ri25.Drăgan I-M, Rodica-Manuela GOGONEA – The european experience concerning regional

decentralization, The Annals of the Stefan cel Mare University Suceava. Fascicle of The Faculty of Economics and Public Administration, vol.nr. 9, 2009, pp. 30-34 (5 pg.), ISSN 1582-6554, revistă categoria B+, indexată în BDI: RePEc, DOAJ, EBSCO, Cabell's Directory, Scientific Commons, Public Knowledge Project (PKP), SCIRUS, Socionet, Intute - Social Sciences, IndexCopernicus;

http://www.seap.usv.ro/annals/ojs/index.php/annals/article/view/144/195 Ri26.Rodica-Manuela GOGONEA, Zaharia M., Ştefan A. I., “Econometric Models Applied in Study of

Unemployment Rate Evolution in Romania”, in Recent Advances in Fuzzy Systems, Proceedings of the 10th WSEAS Int.Conf. on Fuzzy Systems (FS’09), pp.116-121 (6 pg.), Prague, Czech Republic, 2009, ISBN: 978-960-474-066-6, ISSN:1790-5109, Clasa ISI/SCI (Web of Science);

http://www.wseas.us/indexes

Page 6: LISTA DE LUCRĂRI - ASEdoctorat.ase.ro/Media/Default/Abilitare/GOGONEA Rodica... · 2017. 9. 8. · 1 Facultatea: CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ȘI INFORMATICĂ ECONOMICĂ Departamentul:

6

Ri27.Radu Despa, Cătălin Huidumac, Rodica-Manuela GOGONEA, Zaharia Marian, Analiza activităţii hoteliere prin stabilirea corelaţiei dintre numărul turiştilor şi numărul înnoptărilor, Revista “Calitatea - acces la succes”, Vol 10, Nr.101 Special, Ed. Cibernetica MC, iunie 2009, pp.172-174 (3 pg.), ISSN:1582-2559, inclusă în în BDI: SCOPUS, EBSCO, CABELL’S Directories și PROQUEST;

http://ciberneticamc.academiacomerciala.ro/view1.php?tip=a&autor=*** Ri28.Rodica-Manuela GOGONEA, Radu Despa, Zaharia Marian, Cristina Oprea, Analiza statistico-

economică a sezonalităţii circulaţiei turistice derulate la nivelul unui hotel, Revista “Calitatea - acces la succes”, Vol 10, Nr.101 Special, Ed. Cibernetica MC, iunie 2009, pp.165-168 (4 pg.), ISSN:1582-2559, inclusă în BDI: SCOPUS, EBSCO, CABELL’S Directories și PROQUEST;

http://ciberneticamc.academiacomerciala.ro/view1.php?tip=a&autor=*** Ri29.Zaharia Marian, Rodica-Manuela GOGONEA, Patrascu Aura - The statistical-econometric study of

tourists’ opinion on accommodation and the average duration of their stay in the rural boarding houses in Romania, Analele Universităţii din Oradea”, seria Ştiinţe Economice - Tom XVIII 2009 - Volumul II, pp. 709-714 (6 pg.), ISSN-1582-5450, ISSN – 122569, revistă indexată în BDI: RePEc, DOAJ, EBSCO, SCIPIO, CABELL’S DIRECTORY OF PUBLISHING OPPORTUNITIES;

http://anale.steconomiceuoradea.ro/2010/04/18/tom-2009-volumul-ii-economy-business-administration/

Ri30.Rodica-Manuela GOGONEA, Zaharia Marian, Dumitru Nicoleta-Rossela - Statistic and econometric

analysis of the motivationl factors on turistc behavour, Analele Universităţii din Oradea”, seria Ştiinţe Economice, Tom XVIII 2009 - Volumul II, pag. 654-658 (5 pg.), ISSN-1582-5450, ISSN – 122569, revistă indexată în BDI: RePEc, DOAJ, EBSCO, SCIPIO, CABELL’S DIRECTORY OF PUBLISHING OPPORTUNITIES;

http://anale.steconomiceuoradea.ro/2010/04/18/tom-2009-volumul-ii-economy-business-administration/

Ri31.Zaharia Marian, Oprea Cristina, Rodica-Manuela GOGONEA – Econometric analysis on the evolution

of the demand and offer of accommodation in camps for children under and of school age, Revista de turism, nr.7/2009, Editura Universităţii Suceava, pg. 35-40 (6pg.), ISSN:1844-2994, revistă inexată în BDI: RePEc, DOAJ, EBSCO, Cabell’s Directory, SCIPIO, SCIRUS;

http://www.revistadeturism.ro/rdt/article/view/112/81 Ri32.Maniu C., Rodica-Manuela GOGONEA, Zaharia M.– The lasting development of the Romanian and

the relation service-economic growth economic development, Analele Universităţii “Ştefan cel Mare”, Suceava, vol.9, nr. 1, 2009, pp. 45-50, (6 pp.), ISSN 1582-6554, categoria B+ în clasificarea CNCSIS, revistă indxată în BDI: RePEc, DOAJ, EBSCO, Cabell’s Directory, SCIPIO, SCIRUS;

http://www.seap.usv.ro/annals/ojs/index.php/annals/article/view/146/199 http://www.ectap.ro/suplimente.php Ri33.Marian Zaharia, Rodica-Manuela GOGONEA, Carmen Nastase - The tourism’s measurement in the

view of lasting development, articol indexat în 2009 în BDI EconPaper, http://econpapers.repec.org/article/raujournl/v_3a2_3ay_3a2007_3ai_3a3_3ap_3a48-59.htm Ri34.Zaharia Marian, Oprea Cristina, Rodica-Manuela GOGONEA – Econometric analysis on the evolution

of the demand and offer of accommodation in camps for children under and of school age, Revista de turism, nr.7/2009, Editura Universităţii Suceava, pg. 35-40 (6pg.), ISSN:1844-2994, revistă inexată în BDI: Research Papers in Economics (SciSeach),

http://www.revistadeturism.ro/rdt/article/view/112/81

Page 7: LISTA DE LUCRĂRI - ASEdoctorat.ase.ro/Media/Default/Abilitare/GOGONEA Rodica... · 2017. 9. 8. · 1 Facultatea: CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ȘI INFORMATICĂ ECONOMICĂ Departamentul:

7

Ri35.Oprea Cristina, Zaharia Marian, Rodica-Manuela Gogonea – Analysis of the accommodation capacity of Romania în the period 1990-2007, Revista de turism, Număr special/2009, Editura Universităţii Suceava, pg. 12-17 (6pg.), ISSN:1844-2994, revistă indexată în BDI: Research Papers in Economics (SciSeach)

Ri36.Rodica-Manuela GOGONEA, Zaharia, Marian and Valentin, Hapenciuc Cristian, Sustainable Development in Barsa Land: A Correlation Analysis and System Modeling (February, 18 - 2009). 31st International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, Vol. V, pp. 195-199, 2008, revistă indexată în BDI: Research Papers in Economics (SciSeach). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1345905

Ri37.Zaharia M., Hapenciuc C.V, Rodica-Manuela GOGONEA – Analysis of the Correlation Between the Existing Accommodation Capacity and the Number of Tourists Arrived in Suceava Country Structure of Tourist Reception, Revista de Turism Nr.5/anul III/2008, p.43-48, ISSN 1844-2994, revistă inexată în BDI: Research Papers in Economics (SciSeach).

Ri38.Cristache S. E., Zaharia M., Rodica-Manuela GOGONEA, Hapenciuc C. V – Modern approaches of management at level of trade company in order to increase the competitivity and efficiency, Conferinţa Internaţională - „Fascicle of management and tehnological engineering” din cadrul Universităţii din Oradea, mai 2008 CD, Ed. Universităţii Oradea, 2008, vol. VII (XVII), pg. 2057-2066 (9 pg.), ISSN 1583-0691, categoria B+ în clasificarea CNCSIS, inclusă în BDI: ISI-INSPEC;

Ri39.Rodica-Manuela GOGONEA, Zaharia M., Cristache S. E., Zaheu I. – The place of engineering science human resources in the research & development activities in Romania, Conferinţa Internaţională - „Fascicle of management and tehnological engineering” din cadrul Universităţii din Oradea, mai 2008 CD, Ed. Universităţii Oradea, 2008, vol. VII (XVII), pg. 2266-2273 (7 pg.), ISSN 1583-0691, categoria B+ în clasificarea CNCSIS, inclusă în BDI: ISI-INSPEC;

Ri40.Rodica-Manuela GOGONEA, Huidumac C., Tănase I. - Modelul social european – analiză comparativă între statele membre ale Uniunii Europene şi SUA, Simpozionul internaţional ˝Dezvoltare socială şi performanţă economică˝ organizat de Academia Comercială Satu-Mare, 20 – 21 iunie 2008, apărut în suplimentul Revistei ˝Calitatea - acces la succes˝, Ed. Cibernetica MC, pg 167-169 (3 pg), ISSN 1582-2559, Anul IX-89-2008, categoria B+ în clasificarea CNCSIS, inclusă în BDI – EBSCO;

Ri41.Huidumac C., Rodica-Manuela GOGONEA, Tănase I.- Modelul social european–principii şi performanţe, Simpozionul internaţional ˝Dezvoltare socială şi performanţă organizat de Academia Comercială Satu-Mare, 20 – 21 iunie 2008, apărut în suplimentul Revistei ˝Calitatea - acces la succes˝, Ed. Cibernetica MC, pg. 518-521(4 pg), ISSN 1582-2559, Anul IX-89-2008, categoria B+ în clasificarea CNCSIS, inclusă în BDI – EBSCO;

Ri42.Rodica-Manuela GOGONEA, Zaharia M., Hapenciuc C.-V.– Globalization and it’s impact on the tourism – labour relationship, International Scientific Concerence, Faculty of Economics, South/West University of of Neofit Rilsky «Tourism in the New Millenium» June 18-20, 2007, Blagoevgrad, Bulgaria, SSRN: http://ssrn.com/abstract=1032681;

Ri43. Dumitru N.-R., Rodica-Manuela GOGONEA, - The promotional activity in the touristic sector, Review of Management and Economical Engineering, Vol. 7, Special Issues - Business Excellence: No.1, 2008, Brasov, pg. 242-245 (4), ISSN 1583-624X, categoria B+ în clasificarea CNCSIS, revistă indexată în BDI: ULRICH’S Periodicals Directory, EBSCO, Copernicus, CABELL'S Directory; http://rmee.org/20084Aengleza.htm

Page 8: LISTA DE LUCRĂRI - ASEdoctorat.ase.ro/Media/Default/Abilitare/GOGONEA Rodica... · 2017. 9. 8. · 1 Facultatea: CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ȘI INFORMATICĂ ECONOMICĂ Departamentul:

8

Ri44. Rodica-Manuela GOGONEA, Cătălin Huidumac - Integration Prospects of the Rural Tourist Product on the European Touristic Market, apărut în suplimentul Revistei de Economie teoretică şi aplicată, vol II, 2007, ISSN 1841- 8678, pag. 125, indexată în RePEc şi DOAJ, EBSCO Publishing, ICAAP, EconPapers, EconLit;

Ri45.Rodica-Manuela GOGONEA, Cătălin Huidumac, Radu Despa, Rural Tourism – One of the

Development Solutions for the Entire Countryside, Ovidius University Annals, vol 1, section 1, General Economic Theory, 2007, ISSN 1582-9383, pag. 34-39, revistă indexată în BDI: RePEc, DOAJ, EBSCO and CABELL

Ri46.Zaharia M., Rodica-Manuela GOGONEA, - Tourism implication in Economic Growth. A Cybernetic

Approach”, International Journal of Computer, Communications & Control, Year 2006, vol. 1, Supplementary Issue p. 492-496, ISSN 1841_9836, Cod CNCSIS 849, Clasa ISI/SCI (Web of Science);

http://www.journal.univagora.ro/

3.3. Articole/studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi străinătate (cu ISSN sau ISBN) -- Vi

Vi1 Marian Zaharia, Rodica-Manuela GOGONEA, Cristina Oprea, „Developments and Characteristics of

Net Using Of the Accommodation Capacity from the Establishments of Tourist Reception in Romania”, Knowledge, in “Business Transformation through Innovation and Knowledge Management: an Academic Perspective”- The 14-th IBIMA Conference, June 23 - 24, 2010 Istanbul, Turkey, p.1827-1833, ISBN: 978-0-9821489-3-8, ISI Proceedings;

www.ibima.org Vi2 Cristina Oprea, Marian Zaharia, Rodica-Manuela GOGONEA, „Analysis of Student Performance to

License Exam Using Data Mining Techniques”, Knowledge, in “Business Transformation through Innovation and Knowledge Management: an Academic Perspective”- The 14-th IBIMA Conference, June 23 - 24, 2010 Istanbul, Turkey,p.1819-1826, ISBN: 978-0-9821489-3-8,ISI Proceedings;

www.ibima.org Vi3 Marian Zaharia, Cristina Oprea, Rodica-Manuela GOGONEA, and Cristian-Valentin Hapenciuc, “IS-

LM econometric model applied in Norwegian economy”, Knowledge Management and Innovation in Advancing Economies”- The 13-th IBIMA Conference, noiembrie 2009, pg. 1023-1029, ISBN: 978-0-9821489-2-1, ISI Proceedings; (1,75 p)

www.ibima.org Vi4 Rodica-Manuela GOGONEA, Marian Zaharia, Roxana Marinescu, and Ana Tanasescu,

“Econometrical and statistical models applied to the study of the evolution of the number of unemployed people in Romania”, Knowledge Management and Innovation in Advancing Economies”-The 13-th IBIMA Conference noiembrie 2009, pg.1030-1039, ISBN: 978-0-9821489-2-1, ISI Proceedings;

www.ibima.org Vi5 Marian Zaharia, Dorel Dusmanescu, Rodica-Manuela GOGONEA, and Cristina Oprea Statistical

Measurement of Communication Impact on Population Consumption in Romania, in Creating Global Economies through Innovation and Knowledge Management Theory & Practice Proceedings of The 12th IBIMA Conference, Kuala Lumpur, Malaysia, June 2009, pg.1632-1637, ISI Proceedings, ISBN: 978-0-9821489-1-4; www.ibima.org

Page 9: LISTA DE LUCRĂRI - ASEdoctorat.ase.ro/Media/Default/Abilitare/GOGONEA Rodica... · 2017. 9. 8. · 1 Facultatea: CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ȘI INFORMATICĂ ECONOMICĂ Departamentul:

9

Vi6 Marian Zaharia, Rodica-Manuela GOGONEA, Cristina Oprea, Econometric Study of the Unemployed

Number Evolution in Romania, The 8th International Conference Economy and Business Sunny Beach Bulgaria, 2009, în Economic & Business, Volume 3, ISSN: 1313-2525;

Vi7 Rodica-Manuela Rodica-Manuela GOGONEA and Cristian-Valentin Hapenciuc, Statistics and

Econometrics Methods of Romania’s Unemployed Number, by the Remunerations Levels, The 8th International Conference Economy and Business Sunny Beach Bulgaria, 2009, în Economic & Business, Volume 3, ISSN: 1313-2525;

Vi8 Maniu C., Rodica-Manuela GOGONEA, Zaharia M. – The Relation Services – Economic Growth /

Economic Development in Context of Romania’s Integration in Europe Union, International Conference Economy and Business Sunny Beach Bulgaria, in „Economic & Business / International Scientific Publications 2008”, vol 2, Part , p.746-771, ISSN: 1313-2555;

Vi9 Rodica-Manuela GOGONEA, Zaharia M., Hapenciuc C.V. – Sustainable Development in Barsa Land.

A Correlation Analysis and System Modeling “, 31st International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and microelectronics”, MIPRO 2008, vol. V, Opatija, Croaţia, p.195-199, ISBN: 978-953-233-404-3;

Vi10 Rodica-Manuela GOGONEA, Zaharia M., Hapenciuc C.-V.– Globalization and it’s impact on the

tourism – labor relationship, International Conference Blagoevgrad - Bulgaria, iunie 2007 vol. I «Tourism in the new millenium», University Press, South-west University of Neofit Rilskz-Blagoevgrad, 2007, pg. 137-145 (8pg.), ISBN 978-954-680-487-7;

Vi11 Dumitru N.-R., Negricea C.-I., Rodica-Manuela GOGONEA – International promotion of social

tourism, Conferinţa Internaţională de la Blagoevgrad - Bulgaria, iunie 2007 publicat în vol. I «Tourism in the new millenium», University Press, South-west University of Neofit Rilskz-Blagoevgrad, 2007, pg. 73-80 (8pg.), ISBN 978-954-680-487-7;

Vi12 Zaharia M., Rodica-Manuela GOGONEA, Zaheu I.- On the Use of Simulation Models in Learning

about Production-Stoking Process”, in “MIPRO 2007 Proceeding – Computers in Education”, vol. IV, Croatian Society for Information and Communication Technology Electronics and Microelectronics (MIPRO), Rijeka, Croatia, 2007, p.229-233 (5pg.), ISBN 978-953-233-029-8;

Vi13 Rodica-Manuela GOGONEA – Globalization and it’s impact on the tourism – labor relationship,

International Conference Blagoevgrad - Bulgaria, iunie 2007 vol. I «Tourism in the new millenium», University Press, South-west University of Neofit Rilskz-Blagoevgrad, 2007, pg. 137-145 (8pg.), ISBN 978-954-680-487-7;

Vi14 Rodica-Manuela GOGONEA – The system of indicators and the life’s quality measurement in the

context of globalization - „Present of finance-budgetary provisions in the perspective of social-economic development in the region”- Organizata de Bucovina State Finance Academy Numarul 9, Chernivtsy, Ukraine, 2007, pg. 205-210 (5 pg.), BBK 65 UDK 330 B34;

Vi15 Rodica-Manuela GOGONEA,– Particularităţile sistemului de indicatori utilizaţi în comensurarea

activităţii turismului rural în condiţiile dezvoltării durabile - „Probleme actuale ale dezvoltării social-economice a Republicii Moldova şi experienţe de dezvoltare a altor ţări” din cadrul Universităţii de stat din Moldova, Facultatea de Ştiinţe Economice, noiembrie 2006 volum, Ed. ASE, Chişinău, 2006, pg. 257-260 (4 pg.), ISBN 978-9975-70-171-6.

Page 10: LISTA DE LUCRĂRI - ASEdoctorat.ase.ro/Media/Default/Abilitare/GOGONEA Rodica... · 2017. 9. 8. · 1 Facultatea: CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ȘI INFORMATICĂ ECONOMICĂ Departamentul:

10

3.4. Alte lucrări similare

3.4.1. Articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulație națională recunoscute CNCSIS – Rn

Rn1 Zaharia Marian, Rodica-Manuela GOGONEA, OPREA Cristina,”A brief statistical analisys of nicolae iorga library Ploiesti during 2005 to 2009” in Scientific Buletin of the “Politehnica” University of Timisoara, Romania, Transactions on Economics and Social Sciences, pp.89-98 (10 pg.), 2010, ISSN 1583-7475, categoria B+ în clasificarea CNCSIS;

Rn2 Zaharia Marian, Rodica-Manuela GOGONEA, Models Applied to the Study of the Evolution of the

Accomodating Capacity of Romania, în Buletinul Ştiinţific al Universităţii Politernica din Timişoara, Seria Ştiinţe Economice şi Socio-Umane, Tomul 7, Fascicola 1-2, 2009, pp.93-102 (10 pg.), ISSN 1583-7475, categoria B+ în clasificarea CNCSIS;

Rn3 Rodica-Manuela GOGONEA, Nistoreanu P., Tănase O.M., Hapenciuc C.V. – Promoting the offer of

tourist housing facilities of SUCEVITA township – promotional polity component of the knowledge-based society, 4th International Conference on Applied Statistics, Bucureşti, 20-22 Noiembrie, 2008, apărut sub egida Revistei Română de Statistică pe CD, editată de Institutul Naţional de Statistică, Bucureşti, ISSN 1018-046x, categoria B+ în clasificarea CNCSIS;

Rn4 Voineagu, V.,Cristache, S.-E., Bodea , C., Lepădatu, G., Turdean, M.S., Rodica-Manuela

GOGONEA - Sondaj de opinie privind atitudinea populaţiei cu privire la utilizarea comerţului electronic în mediul urban, Supliment al Revistei Române de Statistică-nr.12,Decembrie 2008, România în procesul integrării Europene-Teme de cercetare ştiinţifică concretizate în comunicări la Seminarul Ştiinţific Internaţional organizat de Societatea Română de Statistică la 23.12.2008, editată de Institutul Naţional de Statistică, Bucureşti, pp.102-106, (5 pg.), ISSN 1018-046x, categoria B+ în clasificarea CNCSIS;

Rn5 Mitruţ C., Rodica-Manuela GOGONEA, Maniu C., Firoiu D. – Competitivitatea serviciilor de piată –

metode statistice de evaluare şi analiză, Revista de Statistică nr. 5/2008, editată de Institutul Naţional de Statistică, Bucureşti, 3-28 pg., (25 pg.), ISSN 1018-046X, categoria B+ în clasificarea CNCSIS;

Rn6 Cristache S.-E, Şerban D., Rodica-Manuela GOGONEA, Hapenciuc C.-V., Ion Pârţachi – Modificări

în structura serviciilor de piaţă în România, Revista de Statistică nr. 3/2008, editată de Institutul Naţional de Statistică, Bucureşti, 45-67 pg., (22 pg.), ISSN 1018-046X, categoria B+ în clasificarea CNCSIS;

Rn7 Rodica-Manuela GOGONEA, Hapenciuc C.V, Zaharia M. - The tourist opinion study regarding to the

Ice Hotel Balea Lac Brend among the clients. Articol publicat în volumul Romania within the EU: opportunities, requirements and perspectives, Editura Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu 2007, vol.2 p169-177 (9p), ISBN (13)978-973-739-443-9;

Rn8 Rodica-Manuela GOGONEA. – Oferta turistică a Hotelului de gheaţă de la Bâlea Lac – studiu de

caz-, Revista de Comerţ nr. 3 / 2007, apărută sub egida Revistei Tribuna Economică, Bucureşti, 29-36 pg., (7 pg.), ISSN 1582-0424, revistă de tip D;

Page 11: LISTA DE LUCRĂRI - ASEdoctorat.ase.ro/Media/Default/Abilitare/GOGONEA Rodica... · 2017. 9. 8. · 1 Facultatea: CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ȘI INFORMATICĂ ECONOMICĂ Departamentul:

11

Rn9 Zaharia M., Rodica-Manuela GOGONEA,. Năstase C.- The tourism’s measurement in the view of lasting development, în Romanian Economic and Business Revieu, volume 2, nr. 3 / 2007, Ed. ProUniversitaria, Bucureşti, 48-59 pg., (12 pg.), ISSN 1842-2497, revistă de tip D;

Rn10 Mitruţ C., Rodica-Manuela GOGONEA, Cristache S.-E. – Evoluţii şi mutaţii structurale privind

activitatea de comerţ intern şi servicii din România (1), Revista de Statistică nr. 11/2006, editată de Institutul Naţional de Statistică, Bucureşti, 3-10 pg., (8 pg.), ISSN 1018-046X, categoria B+ în clasificarea CNCSIS;

Rn11 Mitruţ C., Rodica-Manuela GOGONEA, Cristache S.-E. – Evoluţii şi mutaţii structurale privind

activitatea de comerţ intern şi servicii din România (2), Revista de Statistică nr. 12/2006, editată de Institutul Naţional de Statistică, Bucureşti, 15-21 pg., (7 pg.), ISSN 1018-046X, categoria B+ în clasificarea CNCSIS;

Rn12 Rodica-Manuela GOGONEA. - Turismul rural în România între anii 1997-2003, Revista de Comerţ

nr. 3 / 2005, apărută sub egida Revistei Tribuna Economică, Bucureşti, 29-40 pg., (12 pg.), ISSN 1582-0424, revistă de tip D;

Rn13 Rodica-Manuela GOGONEA - Analiza statistică a ofertei şi cererii turistice rurale din zona Bran-

Moeciu, Suplimentul nr. 2/2005 la Revista de Statistică, editată de Institutul Naţional de Statistică, Bucureşti, 37-50 pg., (14 pg.), ISSN 1018-046X, categoria B+ în clasificarea CNCSIS;

Rn14 Rodica-Manuela GOGONEA - Preferinţele turiştilor români pentru practicarea turismului rural,

Revista de Comerţ nr. 8 / 2003, apărută sub egida Revistei Tribuna Economică, Bucureşti, 29-40 pg., (12 pg.), ISSN 1582-0424, revistă de tip D;

3.4.2. Articole/studii publicate în volumele unor manifestări știinţifice naţionale (cu ISSN/ISBN) -- Vn

Vn1 Rodica Manuela GOGONEA, Marian Zaharia - Structural changes in touristic traffic evolution of navigation in Romania, The 23rd International Scientific Conference NAV-MAR-EDU (30 mai – 1 iunie

2013), Scientific Bulletin, volum pe CD, pp. 27-34 (7 pg.), Editura ACADEMIEI NAVALE MIRCEA

CEL BĂTRÂN, Constanța, 2013, ISSN 1454-864X;

Vn2 Marian Zaharia, Rodica Manuela GOGONEA - An analysis of the efficiency of accommodation

capacity in operation on fluvial and maritime ships in romania, The 23rd International

Scientific Conference NAV-MAR-EDU (30 mai – 1 iunie 2013), Scientific Bulletin, volum pe CD, pp. 44 -51 (7 pg.), Editura ACADEMIEI NAVALE MIRCEA CEL BĂTRÂN, Constanța 2013, ISSN

ISSN 1454-864X;

Vn3 Rodica Manuela GOGONEA, Marian Zaharia - “Rural touristic pensions and the evaluation of disparities in Romania in the context of sustainable development”, in “Turismul rural românesc în contextual dezvoltării durabile”, Volum I (XXV) – Issue 1, Mai 2012, volum indexat CAB International, Editura TEHNOPRESS- Iași, pg.71-77 (pg.7), ISSN 2284-7006;

Vn4 Marian Zaharia, Rodica Manuela GOGONEA - “Structural regional interdependence on the rural touristic pensions form Romania”, in “Turismul rural românesc în contextual dezvoltării durabile”, Volum I (XXV) – Issue 1, Mai 2012, volum indexat CAB International, Editor: Romanian Academy Iasi Brach, pg.79-87 (pg. 9), ISSN 2284-7006;

Page 12: LISTA DE LUCRĂRI - ASEdoctorat.ase.ro/Media/Default/Abilitare/GOGONEA Rodica... · 2017. 9. 8. · 1 Facultatea: CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ȘI INFORMATICĂ ECONOMICĂ Departamentul:

12

Vn5 Rodica-Manuela GOGONEA, Marian Zaharia, Cristina Oprea – Utilizarea metodei ANOVA în studiul circulației turistice rurale, în perioada 1997-2008, publicată în volumul XXI denumit Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile-actualitate și perspectivă, Editura TEHNOPRESS, Iași, pp. 91-100 (pg. 10), 2010, ISBN 978-973-730-482-7;

Vn6 Marian Zaharia, Rodica-Manuela GOGONEA, Cristina Oprea – Analiza econometrică a evoluției structurilor de primire turistică rurală din România, publicată în volumul XXI denumit Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile-actualitate și perspectivă, Editura TEHNOPRESS, Iași, pp. 111-119 (pg. 9), 2010, ISBN 978-973-730-482-7;

Vn7 Constantin L., Rodica-Manuela GOGONEA, Damian G. "Studiu privind activităţile economico-sociale din judeţul Vrancea", în volumul Cercetarea ştiinţifică în ASE 2006-2007. Rezultatele obţinute în cadrul temelor de cercetare prin contracte încheiate cu mediul de afaceri, Editura ASE, Bucureşti, 2008, p. 374-384, ISBN 978-606-505-078-5

Vn8 Rodica-Manuela GOGONEA, Cristian Valentin Hapenciuc - Efectul multiplicator al turismului – lucrare prezentată la Simpozionul Statistica în spaţiul soluţiilor, Bucureşti 2006 şi publicată la Editura ASE, 2006, ISBN 973-594-884-2 şi ISBN 978-973-594-884-9

Vn9 Rodica-Manuela GOGONEA – Indicatorii cererii turistice rurale în conjunctura dezvoltării durabile a turismului, Sesiune anuală de Comunicări Ştiinţifice - Universitatea Româno-Americană, Bucureşti, mai 2007, Bucureşti, 2007, ISBN 978-973-129-095-9;

Vn10 Rodica-Manuela GOGONEA, Hapenciuc C V, Andrei R.. – Comensurarea activităţilor turismului rural printr-un sistem de indicatori adecvat condiţiilor dezvoltării durabile, Sesiune anuală de Comunicări Ştiinţifice - Universitatea Româno-Americană, Bucureşti, mai 2007, , Bucureşti, 2007, ISBN 978-973-129-095-9;

Vn11 Rodica-Manuela GOGONEA – Posibilităţi de integrare a produsului turistic rural pe piaţa turistică europeană, Conferinţa Naţională de la Suceava, 26-27 mai 2006, publicat în vol. « Turismul la începutul mileniului III. Provocări şi tendinţe », Ed. Sedcom Libris, Iaşi, 2006, pg. 288-298 (10 pg.), ISBN (10) 973-670-169-7, ISBN (13) 978-973-670-169-6;

Vn12 Rodica-Manuela GOGONEA - Perspectivele integrării produsului turistic rural pe piaţa turistică europeană, Sesiunea anuală de Comunicări Ştiinţifice de la Sibiu, 19-20 mai 2006, Editura Burg, Sibiu, (8pg.), ISSN 1582-943X, ISSN 1582-9448 (CD);

Vn13 Rodica-Manuela GOGONEA - Turismul rural în circuitul turistic mondial, Sesiune anuală de Comunicări Ştiinţifice - Universitatea Româno-Americană, Bucureşti, mai 2006, Editura ProUniversitaria, pg.508-517 (9 pg.), vol. general ISBN (10) 973-7854-46-2, ISBN (13) 978-973-7854-46-9, vol. 3: ISBN (10) 973-7854-80-2, ISBN (10) 978-973-7854-80-3;

Vn14 Rodica-Manuela GOGONEA - Eficienţa utilizării capacităţii de cazare în funcţiune a pensiunilor agroturistice din România, Sesiune anuală de Comunicări Ştiinţifice Universitatea Româno-Americană, Bucureşti, 26-27 mai 2005, Editura Universul Juridic, Bucureşti, pg.225 – 231 (6 pg.), vol. general: ISBN 973-8446-93-7, vol 3:ISBN 973-8258-19-7;

Vn15 Rodica-Manuela GOGONEA – Calitatea primirii turiştilor în mediul rural, Simpozionul Marfă-Calitate-Globalizare, ASE, Facultatea de Comerţ, Catedra de Merceologie şi Managementul Calităţii, Editura ASE, Bucureşti, noiembrie 2004, pg.162-167 (5 pg.), ISBN 973-594-544-4;

Vn16 Rodica-Manuela GOGONEA, Zaharia M. – Modificări în variaţia şi structura învăţământului superior pe provincii istorice româneşti, Sesiunea Ştiinţifică Naţională <Teorie şi Practică în Dezvoltarea Regională>, Suceava, octombrie 2003, Editura ECONOMICA, Bucureşti, 2005, pg.155-167 (7pg.), ISBN 973-709-201-5;

Page 13: LISTA DE LUCRĂRI - ASEdoctorat.ase.ro/Media/Default/Abilitare/GOGONEA Rodica... · 2017. 9. 8. · 1 Facultatea: CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ȘI INFORMATICĂ ECONOMICĂ Departamentul:

13

Vn17 Zaharia M., Rodica-Manuela GOGONEA – Circulaţia turistică pe destinaţii turistice în zonele geografice ale României, Sesiunea Ştiinţifică Naţională <Teorie şi Practică în Dezvoltarea Regională>, octombrie 2003, Suceava, Editura ECONOMICA, Bucureşti, 2005, pg.186-199 (12pg.), ISBN 973-709-201-5;

Vn18 Rodica-Manuela GOGONEA – Modelarea turismului rural din zona Bran-Moeciu, Sesiune anuală de Comunicări Ştiinţifice Universitatea Româno-Americană, Bucureşti, 24-25 mai 2002, Editura Sylvi, Bucureşti, pg.340 – 353 (13 pg.), vol. general: ISBN 973-628-032-2, vol 2: ISBN 973-628-034-9;

Vn19 Bădiţă, M., Rodica-Manuela GOGONEA (Antonescu R.-M.) – Agroturismul alternativă de dezvoltare economică a Văii Doftanei, în volumul Tehnologii moderne în secolul al XXI-lea, Sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională, Universitatea Tehnică Militară, 15-16 noiembrie 2001, Bucureşti, 46-53 pg. (8 pg.), (CD ISBN 973-8290-27-9);

Vn20 Rodica-Manuela GOGONEA - Mutaţii şi tendinţe în evoluţia capacităţii de cazare pe destinaţii turistice în România, Sesiunea anuală de Comunicări Ştiinţifice de la - Universitatea Româno-Americană, mai 2001, Editura Sylvi Bucureşti, pg. 470–493 (24 pg.), Vol 2.: ISBN 973-8258-17-0, ISBN 973-8258-19-7;

Vn21 Rodica-Manuela GOGONEA - Analiza activităţii de turism rural din zona Bran-Moeciu, Sesiune anuală de Comunicări Ştiinţifice - Universitatea Româno-Americană, mai 2001, Editura Sylvi, Bucureşti,; pg. 494–518 (24 pg.), vol. 2: ISBN 973-8258-17-0, ISBN 973-8258-19-7;

Vn22 Rodica-Manuela GOGONEA (Antonescu R.-M.), Bădiţă, M., Cristache, S.-E., – Măsurarea statistică a rezultatelor financiar contabile pe baza Contului de Profit şi Pierdere, în volumul Noi tendinţe în cibernetică şi ştiinţe economice, 15-17 iunie 2000, Lugoj, Universitatea Europeană „I. C. Drăgan”, Academia de Cibernetică „Odobleja”, 60 pg. (1 pg.), Lugoj, (Collection Abstracts);

Vn23 Cristache, S.-E.; Rodica-Manuela GOGONEA (Antonescu R.-M.) – Posibilităţi de analiză a activităţii de turism balnear, montan şi de litoral în România, în volumul Noi tendinţe în cibernetică şi ştiinţe economice, 15-17 iunie 2000, Lugoj, Universitatea Europeană „I. C. Drăgan”, Academia de Cibernetică „Odobleja”, 34 pg. (1 pg.), Lugoj, (Collection Abstracts);

Vn24 Bădiţă, M., Cristache, S.-E., Rodica-Manuela GOGONEA (Antonescu R.-M.) – Modele de analiză a dinamicii profitului la nivelul firmei, în volumul Noi tendinţe în cibernetică şi ştiinţe economice, 15-17 iunie 2000, Lugoj, Universitatea Europeană „I. C. Drăgan”, Academia de Cibernetică „Odobleja”, 13-14 pg. (2 pg.), Lugoj, (Collection Abstracts);

Vn25 Rodica-Manuela GOGONEA (Antonescu R.-M.) – Turismul rural şi agroturismul – viitorul turismului românesc, Sesiune anuală de Comunicări Ştiinţifice - Universitatea Româno-Americană, 18 mai 2000, Editura Sylvi, Bucureşti,; pg. 156–175 (19 pg.), vol. 2: ISBN 973-8258-14-6, ISBN 973-8258-16-2;

Vn26 Rodica-Manuela GOGONEA (Antonescu R.-M.) – Analiza statistică a modelului european în turismul internaţional rural, Sesiune anuală de Comunicări Ştiinţifice - Universitatea Româno-Americană, 7 mai 1999, Editura Sylvi, Bucureşti, pg. 254–267 (13 pg.), vol. 2: ISBN 973-9488-60-9, ISBN 973-9488-58-7;

Vn27 Bădiţă, M., Cristache, S.-E., Rodica-Manuela GOGONEA (Antonescu R.-M.) – Analiza statistică a tranziţiei demografice a României (1990-1996), în volumul Rolul statisticii în economia de piaţă, 19 martie 1999, Editura ASE, Bucureşti, pg.169-170 (2 pg.);

Vn28 Bădiţă, M., Rodica-Manuela GOGONEA (Antonescu R.-M.) - Posibilităţi de analiză statistică a şomajului în profil teritorial în România, Sesiunea anuală de Comunicări Ştiinţifice de la Universitatea Româno-Americană, Editura Sylvi Bucureşti, mai 1998; pg.284- 295 (11 pg.), vol 1: ISBN 973-9488-05-6, ISBN 973-9488-04-8;

Page 14: LISTA DE LUCRĂRI - ASEdoctorat.ase.ro/Media/Default/Abilitare/GOGONEA Rodica... · 2017. 9. 8. · 1 Facultatea: CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ȘI INFORMATICĂ ECONOMICĂ Departamentul:

14

Vn29 Bădiţă, M., Rodica-Manuela GOGONEA (Antonescu R.-M.) - Analiza evoluţiei şi structurii capacităţii de cazare turistică a României (1991-1996), Sesiunea anuală de Comunicări Ştiinţifice de la Universitatea Româno-Americană, Editura Sylvi, Bucureşti, mai 1998; pg. 277- 284 (7 pg.), vol. 1: ISBN 973-9488-05-6, ISBN 973-9488-04-8;

3.4.3. Lucrări prezentate la diferite conferințe/seminarii/expoziții etc -- E E1 Rodica-Manuela Gogonea - The place of mountain tourism in Romania's sustainable develop-ment

process, First International Workshop: “Education And Sustainable Development Within Eu’28”,

Ploiești, November 8, 2013;

E2 Daniela Ruxandra Andrei, Rodica-Manuela Gogonea, Vergina Chiriţescu - Tourism Development of

Integrated Sustainability through Eco-sustainable Tourism Products, First International Workshop:

“Education And Sustainable Development Within Eu’28”, Ploiești, November 8, 2013;

40 Proiecte de cercetare - dezvoltare (P1, P2, etc.) pe bază de contract/grant Pn1. Proiect de cercetare -- „ Metode şi tehnici statistico-econometrice de investigare a pieţei turistice, în

vederea stabilirii tendinţelor actuale de evoluţie a cererii de produse turistice, pentru dezvoltarea activităţii agenţiei de turism S.C.REZEDA TOURS SRL” Număr contract: 56-25.03.2009 Perioada de derulare: 3.04. 2009 - 30.05. 2009 Autoritatea contractantă/beneficiar: S.C.REZEDA TOURS SRL Modul de obţinere: contract cu mediul de afaceri Nume director proiect: Conf. univ. dr. Rodica-Manuela GOGONEA – Facultatea CSIE ASE,

Bucureşti Calitatea de director Valoare proiect: 10 000 euro

Pn2. Proiect de cercetare -- „Analiza factorilor si a dinamicilor macroeconomice bazata pe cunoastere,

utilizand tehnici econometrice si de prelucrare a informatiei – acronimul ECOMA” Număr contract: 92-082/1.10.2008 Perioada de derulare: 2008-2011 Autoritatea contractantă/beneficiar: ASE - CNMP Modul de obţinere: competiţie Nume director proiect: Prof. univ. dr. Stancu Stelian – Facultatea CSIE ASE, Bucureşti Calitatea de membru

Pn3. Proiect de cercetare din PNDII - Parteneriate 2007 -- “Modelarea comportamentului financiar al

populatiei sub impactul imbatranirii demografice. Sistem de indicatori specifici si masuri de combatere a dezechilibrelor financiare” Număr contract: 91-016/2007 Perioada de derulare: 14 septembrie 2007-15 septembrie 2010 Autoritatea contractantă/beneficiar: CNMP-ANCS Modul de obţinere: competitia PNDII Parteneriate 2007 Nume director proiect: Prof. univ. dr. Constanţa MIHĂESCU – Facultatea CSIE, ASE – Bucureşti

Calitatea de membru

Page 15: LISTA DE LUCRĂRI - ASEdoctorat.ase.ro/Media/Default/Abilitare/GOGONEA Rodica... · 2017. 9. 8. · 1 Facultatea: CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ȘI INFORMATICĂ ECONOMICĂ Departamentul:

15

Pn4. Proiect de cercetare -- “Metode şi tehnici stohastice de investigare a pieţei IT în vederea desprinderii

tendinţelor actuale în evoluţia cererii de produse soft şi Hard, posibilităţi de derulare a afacerii ” Număr contract: 44 - 30.11.2007 Perioada de derulare: 2007-2008 Autoritatea contractantă/beneficiar: SC BUSINESS & TECHNOLOGY CONSULTANCY GROUP SRL

Modul de obţinere: contract cu mediul de afaceri Nume director proiect: Conf. univ. dr. Silvia-Elena Cristache – Facultatea CSIE ASE, Bucureşti Calitatea de membru

Pn5. Proiect de cercetare (subcontract INCD-URBANPROIECT) -- “Studiu privind activităţile economice

din judeţul Vrancea ” Număr contract: DCE:43/27.11.2007 Perioada de derulare: 2007 – 2008 Autoritatea contractantă/beneficiar: Consiliul Judeţean Vrancea Modul de obţinere: contract cu mediul de afaceri Nume director proiect: Prof. univ. dr. Luminiţa CONSTANTIN – Facultatea CSIE ASE, Bucureşti Calitatea de membru

Pn 6. Proiect de cercetare – “Cercetarea statistică privind piaţa turistică a judeţului Suceava”

Număr contract: CNCSIS 274 / 2002 Perioada de derulare: 2002-2003 (1an) Autoritatea contractantă/beneficiar: Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava Modul de obţinere: prin competitie Nume director proiect: conf. univ. dr. Cristian Valentin HAPENCIUC - Universitatea „Ştefan cel

Mare”, Suceava Calitatea de membru

Pn7. Proiect de cercetare – “Crearea unei structuri informaţional statistice pentru a dezvolta un sistem de

asigurare a calităţii în învăţământul superior, conform cu standardele şi cu cerinţele de integrare în

Uniunea Europeană”–

Număr contract: CNCSIS 498 / 2004 Perioada de derulare: 2003-2004 (1an) Autoritatea contractantă/beneficiar: Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava Modul de obţinere: prin competitie Nume director proiect: conf. univ. dr. Cristian Valentin HAPENCIUC - Universitatea „Ştefan cel

Mare”, Suceava Calitatea de membru

Pn 8. Proiect de cercetare Grant tip A -- Managementul strategic al ariilor naturale protejate

Număr contract: CNCSIS 33697 / 2004 Perioada de derulare: 2004-2006 (3 ani) Autoritatea contractantă/beneficiar: Universitatea Româno-Americană, Bucureşti Modul de obţinere: prin competitie Nume director proiect: prof. univ. dr. Dinu Mihaela - Universitatea Româno-Americană, Bucureşti Calitatea de membru

Data: Candidat,

19.07.2017 GOGONEA RODICA-MANUELA