KM C224e-20170427072654 · Aparitia Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionalä în...

3

Transcript of KM C224e-20170427072654 · Aparitia Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionalä în...

Page 1: KM C224e-20170427072654 · Aparitia Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionalä în administratia publicä, a dat posibilitatea cetätenilor fiecärei unitäti teritorial
Page 2: KM C224e-20170427072654 · Aparitia Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionalä în administratia publicä, a dat posibilitatea cetätenilor fiecärei unitäti teritorial
Page 3: KM C224e-20170427072654 · Aparitia Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionalä în administratia publicä, a dat posibilitatea cetätenilor fiecärei unitäti teritorial