KM 284e-20191115152314...energetice, a gestionärii inteligente a energiei si a utilizärii energiei...

13

Transcript of KM 284e-20191115152314...energetice, a gestionärii inteligente a energiei si a utilizärii energiei...