Istorii în atelier: perspectivecerto.inoe.ro/visart/resource/volum_bilingv_RO.pdfruxandra...

3

Transcript of Istorii în atelier: perspectivecerto.inoe.ro/visart/resource/volum_bilingv_RO.pdfruxandra...

Page 1: Istorii în atelier: perspectivecerto.inoe.ro/visart/resource/volum_bilingv_RO.pdfruxandra demetrescu Durabilitate și fragilitate în arta contemporan ...
Page 2: Istorii în atelier: perspectivecerto.inoe.ro/visart/resource/volum_bilingv_RO.pdfruxandra demetrescu Durabilitate și fragilitate în arta contemporan ...

Istorii contemporane în atelier: perspective artistice și științifice

TITLU

aUTor

DaTa

SaLa

Tema

CATALOG

VISART

6 – 12 DeCembRIe 2012

CĂmInuL ARTeI

PROIeCT

Page 3: Istorii în atelier: perspectivecerto.inoe.ro/visart/resource/volum_bilingv_RO.pdfruxandra demetrescu Durabilitate și fragilitate în arta contemporan ...

Argument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

ruxandra demetrescu

Durabilitate și fragilitate în arta contemporană . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

roxana rădvan Întâlnire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

adrIan Guță Pictura, la vârsta 2000 + 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

dIana dochIa Aspecte privind protejarea artei contemporane . . . 33

Ioana BeldIman

În chip de prezentare a textelor Sorinei Gheorghiță . . . . . . . . . . . . . . 39

sorIna GheorGhIță

Constatări privind starea de conservare a unor picturi de

Corneliu Baba și Ion Țuculescu. Aspecte ale degradărilor . . . 41

Ioana BeldIman

Corneliu Baba (1906–1997), întruchipări ale picturilor sale,

dar și despre om . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

sorIna GheorGhIță

Constatări privind starea de conservare a unor picturi de

Corneliu Baba și Ion Țuculescu. Aspecte ale degradărilor . . . 51

Ioana BeldIman

Ion Țuculescu (1910–1962), anii ‘60 . . . . . . . . . . . . . . . . 57

alexandru rădvan Amintiri de la sfârșitul secolului XX . . . . . . 61

Mic glosar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66

alexandru rădvan

Solicitarea la stres fizico-chimic accentuat a materialeleor acrilice . .69

BoGdan mateIaș

Amintiri flexibile (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

FlorIn BIcan / IulIan FrățIlă / FaBer studIo

Cântice mârlănești . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99

FlorIca Prevenda

Chip fără chip, Facebook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

FrancIsc chIuarIu

Timpul pe roți . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

GheorGhe rasovszky

Angela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

nIcolae comănescu

Transformator electric părăsit. Pe malul Dunării . . . . . . . . . . . . . . . 147

suzana dan

Miss Rosina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

tara (von neudorF)

Cultura în perioada interbelică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

valerIu mladIn

Obama 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

CUPRINS

Istorii contemporane în atelier: perspective artistice și științificeEditura Unarte, București, 2012

Texte: Ruxandra Demetrescu Ioana Beldiman Sorina Gheorghiță Adrian Guță Diana Dochia Roxana Rădvan Alexandru Rădvan

Coordonator: Ruxandra DemetrescuRedactor: Ioana Gruenwald, Ada HajduDesign & DTP: FABER STUDIOTiparul: Exclus Prod

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României ISBN 978-606-8296-72-2

The presented activities are part of the national project „Contemporary Visual Art Conservation Platform“, funded by ANCS, CNDI – UEFISCDI, Partnerships in prioritary domains, project number: PN-II-PT PCCA-2011-3.2-0342 .