INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE - docs.whirlpool.eudocs.whirlpool.eu/_doc/501931056229aRO.pdf · Cuptoare...

8
44 INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE RECOMANDĂRI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR INFORMAŢII IMPORTANTE ÎNAINTE DE A UTILIZA CUPTORUL ACCESORIILE CUPTORULUI ÎNTREŢINEREA ȘI CURĂŢAREA GHID DE DETECTARE A DEFECŢIUNILOR SERVICIUL DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ Pentru a utiliza cât mai bine cuptorul, vă invităm să citiţi cu atenţie toate instrucţiunile de folosire și să le păstraţi la îndemână pentru a le consulta la nevoie.

Transcript of INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE - docs.whirlpool.eudocs.whirlpool.eu/_doc/501931056229aRO.pdf · Cuptoare...

Page 1: INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE - docs.whirlpool.eudocs.whirlpool.eu/_doc/501931056229aRO.pdf · Cuptoare cu panou frontal din aluminiu ... Resturile de mâncare pot fi îndepărtate cu

44

INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE

RECOMANDĂRI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

INFORMAŢII IMPORTANTE

ÎNAINTE DE A UTILIZA CUPTORUL

ACCESORIILE CUPTORULUI

ÎNTREŢINEREA ȘI CURĂŢAREA

GHID DE DETECTARE A DEFECŢIUNILOR

SERVICIUL DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ

Pentru a utiliza cât mai bine cuptorul, vă invităm să citiţi cu atenţie toate instrucţiunile de folosire și să le păstraţi la îndemână pentru a le consulta la nevoie.

Page 2: INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE - docs.whirlpool.eudocs.whirlpool.eu/_doc/501931056229aRO.pdf · Cuptoare cu panou frontal din aluminiu ... Resturile de mâncare pot fi îndepărtate cu

45

RECOMANDĂRI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Reciclarea ambalajului

• Materialul de ambalaj este reciclabil 100% și e marcat cu simbolul de reciclare .

• De aceea, materialul de ambalaj nu trebuie aruncat la un loc cu gunoiul menajer, ci așa cum este prevăzut de autorităţile locale.

Aruncarea la gunoi a aparatelor electrocasnice vechi

• Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2002/96/CE referitoare la Deșeurile de Echipament Electric și Electronic (WEEE).Asigurându-vă că acest produs este eliminat în mod corect, contribuiţi la prevenirea potenţialelor consecinţe negative asupra mediului înconjurător și sănătăţii persoanelor, consecinţe care ar putea fi provocate de aruncarea necorespunzătoare la gunoi a acestui produs.

Simbolul de pe produs, sau de pe documentele care însoţesc produsul, indică faptul că acesta nu poate fi aruncat împreună cu deșeurile menajere. Trebuie predat la punctul de colectare corespunzător, pentru reciclarea echipamentului electric și electronic. Aruncarea la gunoi a aparatului trebuie făcută în conformitate cu normele locale pentru eliminarea deșeurilor.Pentru informaţii mai detaliate privind eliminarea, valorificarea și reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactaţi administraţia locală, serviciul de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde aţi cumpărat produsul.

Economisirea energiei

• Preîncălziţi cuptorul doar dacă așa se specifică în tabelul de coacere din Fișa Produsului sau în reţetă.

• Folosiţi forme de coacere închise la culoare, negre sau emailate, pentru că absorb căldura foarte bine.

INFORMAŢII IMPORTANTEAtenţie:

• Cuptorul nu trebuie să fie utilizat de copii sau de persoane handicapate, fără supraveghere.

• Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.

• Părţile accesibile ale cuptorului se pot înfierbânta în timpul utilizării, se recomandă să nu lăsaţi copiii să se apropie de aparat.

• E interzis să utilizaţi materiale sau substanţe abrazive pentru a curăţa GEAMURILE, pentru a nu le deteriora.

• În timpul utilizării, aparatul se înfierbântă foarte tare. Trebuie să aveţi grijă să nu atingeţi elementele de încălzire din interiorul cuptorului.

• Cuptorul este destinat în exclusivitate uzului casnic, pentru coacerea alimentelor. Orice altă utilizare este interzisă. Fabricantul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de utilizarea improprie sau incorectă.

• Eventualele reparaţii sau intervenţii trebuie executate numai de către un tehnician calificat.

• Nu expuneţi cuptorul la agenţi atmosferici.

• Nu sprijiniţi greutăţi mari pe ușă, deoarece se pot deteriora interiorul cuptorului și balamalele. Nu vă sprijiniţi pe ușă.

• Nu atârnaţi greutăţi de mânerul ușii cuptorului.

Page 3: INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE - docs.whirlpool.eudocs.whirlpool.eu/_doc/501931056229aRO.pdf · Cuptoare cu panou frontal din aluminiu ... Resturile de mâncare pot fi îndepărtate cu

46

• Nu acoperiţi partea inferioară a cuptorului cu folie de aluminiu sau cu alte obiecte.

• Ușa cuptorului trebuie să se închidă bine. Păstraţi curată suprafaţa garniturii ușii.

• Nu turnaţi niociodată apă direct în cuptorul încins. Emailul s-ar putea deteriora.

• Sucurile de fructe care se scurg din tavă pot lăsa pete care nu mai pot fi îndepărtate. Vă recomandăm să curăţaţi cuptorul înainte de a-l folosi din nou.

• Evitaţi să târâţi oale și tigăi pe fundul cuptorului, pentru a nu zgâria stratul protector.

• Condensul care rămâne la sfârșitul coacerii ar putea deteriora, în timp, cuptorul și mobilele din apropierea sa. Vă recomandăm:

- să alegeţi temperatura cea mai joasă;- să acoperiţi alimentele;- să scoateţi alimentele din cuptor; - să uscaţi părţile umede după ce cuptorul

s-a răcit.• Panoul frontal și mânerul ușii cuptorului se

încălzesc atunci când aparatul rămâne în funcţiune o perioadă îndelungată la temperaturi ridicate.

• Evitaţi să atingeţi cuptorul cu mâinile ude și să-l folosiţi dacă sunteţi desculţ.

• Nu trageţi de aparat sau de cablul de alimentare pentru a-l scoate din priză.

• Acest aparat nu trebuie utilizat de persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experienţă și cunoștinţe, decât dacă au primit instrucţiuni cu privire la utilizarea aparatului de la o persoană responsabilă de siguranţa acestora.

• Ţineţi copiii departe de:- panoul de comandă și de cuptor în

general, mai ales în timpul funcţionării acestuia și imediat după aceea, pentru a evita arsurile;

- ambalaje (pungi, polistiren, părţi metalice etc.);

- cuptorul care trebuie aruncat.• Asiguraţi-vă ca firele electrice ale altor

aparate utilizate în aproprierea cuptorului să nu intre în contact cu părţile fierbinţi sau să nu rămână prinse în ușa cuptorului.

• Unele modele de cuptoare sunt dotate cu un sistem de răcire cu aer, pentru a împiedica ajungerea la temperaturi prea ridicate a părţii frontale și a interiorului cuptorului.

Atenţie: aerul cald este evacuat printr-un orificiu aflat între panoul de comandă și ușa cuptorului. Nu blocaţi orificiul de ventilare.• Nu puneţi materiale inflamabile în cuptor sau

în apropierea sa: dacă aparatul este pus în funcţiune din greșeală, ar putea lua foc.

• Folosiţi mănuși de bucătărie pentru a scoate tăvile de gătit sau accesoriile când cuptorul este fierbinte.

• Dacă la fripturi sau la dulciuri folosiţi alcool (de ex. rom, coniac, vin etc.) reţineţi că alcoolul se evaporă la temperaturi ridicate. Vaporii de alcool pot lua foc când vin în contact cu rezistenţa electrică.

• Nu încălziţi și nu gătiţi în cuptor alimente în recipiente închise. Presiunea care se dezvoltă în interiorul ambalajului poate duce la explozia acestuia, deteriorând cuptorul.

• Nu folosiţi pentru coacere recipiente din material sintetic (cu excepţia celor adecvate; consultaţi indicaţiile producătorului). Aceste recipiente se pot topi la temperaturi ridicate.

• Supravegheaţi cuptorul dacă folosiţi multă grăsime sau mult ulei. Uleiul și grăsimea se pot supraîncălzi și se pot aprinde!

• Evitaţi să extrageţi grătarele încărcate. Procedaţi cu cea mai mare grijă.

ÎNAINTE DE A UTILIZA CUPTORUL• Scoateţi accesoriile din cuptor și încălziţi-l la

200°C timp de circa o oră, pentru a elimina mirosul și fumul materialelor izolatoare și al unsorii protectoare. Vă recomandăm să ţineţi fereastra deschisă pe durata acestei operaţiuni.

• Înainte de a utiliza cuptorul, îndepărtaţi:

- etichetele de pe partea anterioară și de pe ușa cuptorului, lăsând doar plăcuţa cu datele tehnice;

- ambalajul de carton și folia protectoare de plastic de pe panoul de comandă și de pe cuptor.

- eventualele etichete adezive de pe accesorii (de exemplu de pe fundul tăvii pentru strângerea grăsimii).

Page 4: INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE - docs.whirlpool.eudocs.whirlpool.eu/_doc/501931056229aRO.pdf · Cuptoare cu panou frontal din aluminiu ... Resturile de mâncare pot fi îndepărtate cu

47

ACCESORIILE CUPTORULUI

Accesoriile variază în funcţie de model. Accesoriile din dotarea cuptorului sunt enumerate în Fișa Produsului, care e separată (în capitolul Accesorii).

Tavă pentru scurgerea grăsimii (1)Se folosește pentru a aduna grăsimea sau bucăţi de alimente când este plasată sub grătar, sau ca tavă, pentru a găti carne, pui, pește cu sau fără legume. Pentru a evita împroșcarea cu grăsime sau fumul, vărsaţi puţină apă în tavă.

Tavă pentru dulciuri (2)Se folosește pentru a coace biscuiţi, torturi, pizza.

Grătar (3)Se folosește pentru coacerea alimentelor sau ca suport pentru oale, forme pentru prăjituri sau alte recipiente de gătit. Poate fi așezat pe oricare dintre ghidajele interne ale cuptorului. Grătarul poate fi introdus cu partea concavă în sus sau în jos.

Panouri catalitice laterale (4)Aceste panouri sunt acoperite cu un email special, microporos, care absoarbe împroșcăturile de grăsime. Vă recomandăm un ciclu de curăţare automată după gătirea unor alimente foarte grase (vezi Întreţinerea și curăţarea).

Frigarea (5)Se folosește așa cum este indicat în capitolul din Fișa Produsului, care e separată.

Set tavă și grătar (6)Setul cuprinde un grătar (6a), o tavă emailată (6b) și unul sau două mânere (6c).Acest set trebuie așezat pe grătarul (3) și utilizat cu funcţia Grill.

1

3

4

5

6

2

6a

6b

6c

Page 5: INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE - docs.whirlpool.eudocs.whirlpool.eu/_doc/501931056229aRO.pdf · Cuptoare cu panou frontal din aluminiu ... Resturile de mâncare pot fi îndepărtate cu

48

ACCESORIILE CUPTORULUI

ÎNTREŢINEREA ȘI CURĂŢAREAImportant: nu folosiţi aparate de curăţat cu jetde apă sau cu jet de vapori.

Exteriorul cuptorului• Curaţaţi cu o cârpă umedă. Dacă este foarte

murdar, folosiţi o soluţie de apă cu puţin detergent de vase. Ștergeţi cu o cârpă uscată.

• Nu folosiţi detergenţi corozivi sau abrazivi, care deteriorează suprafaţa. Dacă, din greșeală, un asemenea produs intră în contact cu cuptorul, curăţaţi-l imediat folosind o cârpă umedă.

• Ușoarele diferenţe de culoare din zona frontală a aparatului se datorează diferitelor materiale folosite, cum ar fi sticlă, plastic și metal.

Cuptoare cu panou frontal din aluminiu• Folosiţi un detergent delicat și o cârpă moale

de curăţat geamuri, sau o cârpă cu microfibre, care nu lasă scame. Ștergeţi suprafaţa în sens orizontal, fără a apăsa.

• Nu folosiţi produse corozive, bureţi tari sau cârpe aspre. Curăţaţi surafeţele din aluminiu cu o cârpă uscată.

Accesoriile• Puneţi accesoriile la înmuiat în apă cu

detergent pentru vase, imediat după utilizare. Resturile de mâncare pot fi îndepărtate cu o perie adecvată sau cu un burete.

Interiorul cuptorului• Nu folosiţi bureţi abrazivi sau de sârmă.

Folosiţi detergenţi speciali pentru cuptoare, respectând instrucţiunile producătorului.

• După fiecare utilizare, lăsaţi cuptorul să se răcească, apoi curăţaţi-l pentru a preveni depunerea resturilor de mâncare.

• Când coacerea durează mult sau în cazul în care se prepară alimente cu conţinut ridicat de apă (pizza, legume umplute etc.) pe niveluri diferite, se poate forma condens pe partea interioară a ușii precum și pe garnitură. Când cuptorul s-a răcit, ștergeţi partea interioară a ușii cu o cârpă sau cu un burete.

• Curăţaţi sticla ușii cuptorului cu un detergent lichid potrivit.

• Pentru a ușura curăţarea, ușa poate fi scoasă. Pentru a curăţa partea de sus a cuptorului, rezistenţa superioară a grill-ului poate fi coborâtă (numai la anumite modele).

Panourile catalitice laterale și peretele despărţitor posterior (dacă există în dotare) - Ciclul de curăţare• Ţineţi cuptorul aprins la 200°C, gol, timp de

aproximativ o oră.

• La terminarea ciclului, după răcirea cuptorului, folosiţi un burete umed pentru a înlătura eventualele resturi de mâncare.

• Nu curăţaţi panourile catalitice și peretele despărţitor posterior cu produse abrazive, perii aspre, bureţi de sârmă sau spray-uri de curăţat cuptorul, deoarece suprafaţa catalitică s-ar putea deterioara și ar pierdeproprietăţile de curăţare automată.

Filtrul pentru grăsime (7)Se folosește numai pentru gătirea alimentelor foarte grase. Se agaţă de peretele despărţitor posterior, în faţa ventilatorului. Poate fi spălat în mașina de spălat vase; nu poate fi utilizat cu funcţia Ventilare.

Ghidaje glisante (8)Ușurează intervenţia în timpul coacerii, permiţând scoaterea pe jumătate a grătarelor și a tăvilor.Sunt potrivite pentru toate accesoriile și se pot spăla în mașina de spălat vase.

7

8

Page 6: INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE - docs.whirlpool.eudocs.whirlpool.eu/_doc/501931056229aRO.pdf · Cuptoare cu panou frontal din aluminiu ... Resturile de mâncare pot fi îndepărtate cu

49

Atenţie: pentru următoarele operaţiuni se recomandă utilizarea mănușilor de protecţie. Pentru a evita atât rănirea, cât și posibila stricare a ușii cuptorului și a balamalelor, trebuie să respectaţi cu grijă aceste instrucţiuni.

Pentru a scoate ușa cuptorului:1. Deschideţi complet ușa cuptorului (vezi fig. 1).

2. Ridicaţi cele două dispozitive de oprire și împingeţi-le în faţă până se blochează (vezi fig. 2).

3. Închideţi ușa cât e nevoie pentru a o putea scoate trăgând-o în sus (vezi fig. 3).

Pentru a monta la loc ușa:

1. Introduceţi balamalele în locașurile lor și lăsaţi în jos ușa în întregime.

2. Coborâţi din nou cele două dispozitive de oprire.

3. Închideţi complet ușa cuptorului.

Atenţie: pentru a nu strica ușa cuptorului și balamalele și pentru a evita rănirile, trebuie să respectaţi cu grijă aceste instrucţiuni.

Pentru a coborî rezistenţa superioară (numai la anumite modele)Curăţaţi cuptorul numai după ce s-a răcit complet.

• Scoateţi grătarele glisante laterale.

• Extrageţi puţin (4) rezistenţa și coborâţi-o (5).

5

4

2

1

3

Page 7: INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE - docs.whirlpool.eudocs.whirlpool.eu/_doc/501931056229aRO.pdf · Cuptoare cu panou frontal din aluminiu ... Resturile de mâncare pot fi îndepărtate cu

50

Înlocuirea becului din spate al cuptorului (dacă există în dotare):1. Deconectaţi cuptorul de la reţeaua electrică.

2. După răcirea cuptorului, deșurubaţi capacul becului spre stânga (vezi fig. 1).

3. Înlocuiţi becul (vezi nota).

4. Înșurubaţi la loc capacul becului.

5. Conectaţi din nou aparatul la reţeaua electrică.Notă: folosiţi numai becuri de 25 W/230 V, tip E-14, T300°C, disponibile la Serviciul nostru de Asistenţă.Important: nu puneţi cuptorul în funcţiune fără a fi pus la loc capacul becului.

Înlocuirea becului lateral (dacă există în dotare):1. Deconectaţi cuptorul de la reţeaua electrică.

2. După răcirea cuptorului, scoateţi grătarul glisant din stânga (vezi fig. 2). Utilizând o șurubelniţă ca pârghie, împingeţi spre exterior capacul becului (vezi fig. 3-4).

3. Înlocuiţi becul (vezi nota).

4. Puneţi la loc capacul becului și împingeţi-l spre perete pentru a-l monta corect.

5. Puneţi la loc grătarul glisant lateral.

6. Conectaţi din nou aparatul la reţeaua electrică.Notă: folosiţi numai becuri de 25 W/230 V, tip E-14, T300°C, disponibile la Serviciul nostru de Asistenţă.Important: nu puneţi cuptorul în funcţiune fără a fi pus la loc capacul becului.

Înlocuirea becului cu halogeni lateral (dacă există în dotare):1. Deconectaţi cuptorul de la reţeaua electrică.

2. După răcirea cuptorului, scoateţi grătarul glisant lateral (vezi fig. 2). Utilizând o șurubelniţă ca pârghie, împingeţi spre exterior capacul becului și scoateţi-l (vezi fig. 3-4).

3. Când înlocuiţi becul, folosiţi mănuși de protecţie. Scoateţi cu grijă becul cu halogeni din suport și înlocuiţi-l cu unul nou (vezi nota).

4. Puneţi la loc capacul becului și împingeţi-l spre perete pentru a-l monta corect.

5. Puneţi la loc grătarul glisant lateral.

6. Conectaţi din nou aparatul la reţeaua electrică.Notă: folosiţi numai becuri de 20 W/12 V, tip G4, T300°C, disponibile la Serviciul nostru de Asistenţă.Important: nu puneţi cuptorul în funcţiune fără a fi pus la loc capacul becului.

2

3

4

1

Page 8: INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE - docs.whirlpool.eudocs.whirlpool.eu/_doc/501931056229aRO.pdf · Cuptoare cu panou frontal din aluminiu ... Resturile de mâncare pot fi îndepărtate cu

51

GHID DE DETECTARE A DEFECŢIUNILORCuptorul nu funcţionează:

• Verificaţi să nu fie întrerupt curentul electric, controlaţi dacă cuptorul este conectat la reţeaua electrică.

• Stingeţi cuptorul, apoi porniţi-l din nou pentru a vedea dacă problema a dispărut.

IMPORTANT:

• Controlaţi ca butonul de comandă al cuptorului să nu fie pe poziţia “0” sau pe simbolul “bec” .

- Dacă dispozitivul de programare electronic (dacă există în dotare) indică “ ”, consultaţi fișa produsului și/sau descrierea dispozitivului de programare electronic.

- Dacă dispozitivul de programare electronic (dacă există în dotare) indică “F XX”, contactaţi Serviciul de Asistenţă cel mai apropiat. Indicaţi numărul care urmează după litera “F”.

- Controlaţi dacă dispozitivul de programare mecanic (dacă există în dotare) este pe poziţia “manual”.

SERVICIUL DE ASISTENŢĂ TEHNICĂÎnainte de a contacta Serviciul de Asistenţă:1. Încercaţi să rezolvaţi singur problema,

urmărind punctele din “Ghid de detectare a defecţiunilor”.

2. Stingeţi cuptorul, apoi porniţi-l din nou pentru a vedea dacă problema a dispărut.

Dacă problema persistă și după controlurile menţionate, contactaţi Serviciul de Asistenţă cel mai apropiat.

Indicaţi întotdeauna:

• o scurtă descriere a defecţiunii;

• tipul și modelul exact al cuptorului;

• numărul service (numărul care se găsește după cuvântul “Service” pe plăcuţa cu datele tehnice), situată pe marginea din dreapta, în interiorul cuptorului (e vizibilă când ușa cuptorului este deschisă). Numărul service este de asemenea indicat în foaia de garanţie;

• adresa dv. completă;

• numărul dv. de telefon.

În eventualitatea în care cuptorul trebuie reparat, contactaţi un Centru de Asistenţă Tehnică autorizat (pentru a fi siguri că se vor folosi piese de schimb originale și că reparaţia se va executa corect).

Nerespectarea acestor instrucţiuni poate compromite siguranţa și calitatea produsului.

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

• Acest aparat e adecvat pentru a intra în contact cu produse alimentare și e conform cu Regulamentul (CE) nr. 1935/2004.

• A fost proiectat pentru a fi utilizat exclusiv pentru a găti.Orice altă utilizare (de ex. pentru încălzirea încăperii) este considerată improprie și, prin urmare, periculoasă.

• A fost proiectat, fabricat și comercializat în conformitate cu:

- obiectivele de siguranţă din Directiva “Joasă Tensiune” 2006/95/CE (care înlocuiește directiva 73/23/CEE și amendamentele succesive);

- normele de protecţie din Directiva “EMC” 2004/108/CE;

- normele din Directiva 93/68/CEE.