Instruc iuni de utilizare - Amann Girrbach...se usucă într-un cuptor înch is pentru ceramic ă...

of 28 /28
_ Instrucţiuni de utilizare

Embed Size (px)

Transcript of Instruc iuni de utilizare - Amann Girrbach...se usucă într-un cuptor înch is pentru ceramic ă...

 • _ Instrucţiuni deutilizare

 • C U P R I N S

  RO

  3

  weiß nichtro

  – Traducerea manualului de operare original –

  Cuprins

  Explicarea simbolurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

  Instrucţiuni generale de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

  Personal adecvat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  Garanţie/excluderea răspunderii maeriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  Proprietăţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

  Utilizare cu Ceramill ZI/ZI CAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

  Utilizare cu Ceramill ZOLID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

  Uscare preliminară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

  Accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

  Informaţii pentru download . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

 • RO

  E X P L I C A R E A S I M B O L U R I L O R

  4

  Explicarea simbolurilorAvertismente

  Avertismentele din text sunt marcate şi încadrate într-un triunghi de avertizare pe fond colorat.În cazul pericolelor cauzate de curentul electric, semnul de exclamare din triunghiul de avertizare este înlocuit printr-un sim-bol de fulger.

  Cuvintele semnal de la începutul unui avertisment marchează tipul şi gravitatea urmărilor în cazul nerespectării măsurilor de evitare a perico-lului respectiv._ INDICAŢIE înseamnă că pot surveni pagube materiale._ ATENŢIE înseamnă că pot surveni vătămări corporale de gravitate

  mică până la medie._ AVERTISMENT înseamnă că pot surveni vătămări corporale grave._ PERICOL înseamnă că pot surveni vătămări corporale care pun în

  pericol viaţa persoanelor.

  Informaţii importante

  Informaţiile importante care nu se referă la pericol de pagube materiale sau vătămări corporale sunt marcate cu simbolul ală-turat. Acestea sunt deasemeni încadrate de linii.

 • E X P L I C A R E A S I M B O L U R I L O R

  RO

  5

  Alte simboluri din instrucţiunile de utilzare

  Simbol Semnificaţie▷ Punct din descrierea unei acţiuni_ Punct dintr-o listă▪ Subpunct din descrierea unei acţiuni sau dintr-o listă

  [3] Cifrele dintre paranteze pătrate se referă la numerele zonale din schiţele grafice

 • RO

  I N S T R U CŢ I U N I G E N E R A L E D E S I G U R A NŢĂ

  6

  Instrucţiuni generale de siguranţăATENŢIE:

  Pericol pentru sănătate!▷ În timpul prelucrării folosiţi îmbrăcăminte personală de protecţie

  (mănuşi de protecţie, ochelari de protecţie, …).▷Evitaţi inspirarea vaporilor.

  După colorare, pentru uscarea lucrărilor se poate folosi un cup-tor pentru ceramică dentară. Cuptorul pentru ceramică dentară şi fuziunile ulterioare ale maselor ceramice nu sunt influenţate negativ de procesul de uscare. Totuşi este recomandabil să se lase cuptorul să ardă la 1150 °C timp de 5 minute. Alternativ se poate folosi o etuvă.

 • P E R S O N A L A D E C V A T

  RO

  7

  Personal adecvat

  Garanţie/excluderea răspunderii maerialeRecomandările tehnice de utilizare sunt hotărâtoare, indiferent dacă acestea au fost transmise verbal, în scris sau în cursul instruirii practice. Produsele noastre sunt supuse unui proces de perfecţionare continuă. De aceea ne rezervăm dreptul de a aduce modificări în ceea ce priveşte manipularea şi compoziţia acestora.

  NOTA:

  Produsul poate fi prelucrat numai de către tehnicieni dentari calificaţi.

 • RO

  P R O P R I E TĂŢ I

  8

  ProprietăţiDescrierea produsuluiCeramill Liquid sunt soluţii apoase pentru colorarea completă sau parţi-ală a scheletelor frezate şi presinterizate din Ceramill ZI/Ceramill ZI CAM/Ceramill ZOLID.Lichidele colorante sunt disponibile în 4 trepte de culoare, suplimentar în protocaliu şi gri:_ CL 1-4: coloranţi de bază pentru restaurări complete cu schelet din

  oxid de zirconiu_ CL OR (portocaliu) şi CL GR (gri): coloranţi intensivi pentru colorare

  parţială▪ CL OR: zonă fisuri▪ CL GR: zonă vârf cuspidian

  Fişă tehnică de securitate/declaraţie de conformitateFişa tehnică de securitate şi declaraţia de conformitate sunt disponibile la cerere cât şi la www.amanngirrbach.com.

  Termen de valabilitateCeramill Liquids au un termen de valabilitate de 2 ani.Termenul de valabilitate şi numărul de serie sunt vizibile pe ambalajul original.

  DepozitareA se depozita în ambalaj original şi la loc uscat. Recomandare: păstra-rea lichidelor în frigider le prelungeşte termenul de valabilitate.

 • P R O P R I E TĂŢ I

  RO

  9

  Ambalaje

  În cazul depozitării la temperatura camerei, lichidele colorante îşi pot pierde culoarea proprie, după un anumit timp (în funcţie de temperatură). Cu toate acestea, lichidele colorante pot fi uti-lizate în continuare, până la expirarea termenului lor de valabili-tate, deoarece, după sinterizare, colorarea nu este afectată de această pierdere a culorii proprii.

  Nr. art. Denumire Descriere760470 Ceramill Liquid trusă com-

  pletăconţine:Ceramill Liquid CL1Ceramill Liquid CL2Ceramill Liquid CL3Ceramill Liquid CL4Ceramill Liquid Brush Size 1Ceramill Liquid Brush Size 3pensetă din material plasticpatru cutiuţe de colorare

  760476 Ceramill Liquid CL OR Colorant portocaliu cu cutiuţă de colorare

  760477 Ceramill Liquid CL GR Colorant gri cu cutiuţă de colorare

 • RO

  U T I L I Z A R E C U C E R A M I L L Z I / Z I C A M

  10

  Utilizare cu Ceramill ZI/ZI CAM

  ▷Se adaugă şi se amestecă colorantul de bază.▷Scheletele frezate din Ceramill ZI/Ceramill ZI CAM se vor pregăti

  după cum urmează:▪ se scufundă timp de 2 minute în colorantul de bază,▪ se şterg cu o lavetă din celofibră,▪ se usucă într-un cuptor închis pentru ceramică timp de 30 minute la

  80 °C,▪ se sinterizează în Ceramill Therm (178300/178350).

  Tabel de combinare a culorilor pentru Ceramill ZIDatele de clasificare şi combinare a soluţiilor colorante reprezintă pro-punerile lui AmannGirrbach. Percepţia culorilor diferă de la om la om, de aceea se recomandă, ca înainte de colorarea obiectelor să se realizeze mostre de culori.

  NOTA:

  Evitarea urmelor metalice pe obiecte.▷Pentru imersiune se vor folosi numai pensete din material plastic.

  Recomandări pentru combinarea Ceramill Liquids vezi tabelul combinaţiilor de culori ZI/ZI CAM, tabelul 1 la pagina 11. Pentru o colorare mai puţin intensă:▷Se va mări conţinutul procentual de apă distilată.

 • U T I L I Z A R E C U C E R A M I L L Z I / Z I C A M

  RO

  11

  Colorant de bază

  Culoare dinte Liquid % Liquid% apă dis-

  tilatăSelecţie în software

  Ceramill Mind Coloranţi albire

  CL1 50 50 CL1 50

  A1 CL1 100 0 CL1 100A2 CL2 50 50 CL2 50A3 CL2 100 0 CL2 100A3,5 CL2 100 0 CL2 100

  CL3 100 0 CL3 100A4 CL2 100 0 CL2 100

  CL4 100 0 CL4 100B1 CL1 100 0 CL1 100B2 CL2 50 50 CL2 50

  CL3 50 50 CL3 50B3 CL2 100 0 CL2 100

  CL3 100 0 CL3 100B4 CL2 100 0 CL2 100

  CL3 100 0 CL3 100C1 CL3 50 50 CL3 50C2 CL3 50 50 CL3 50C3 CL3 100 0 CL3 100

  CL4 50 50 CL4 50C4 CL4 100 0 CL4 100D2 CL3 50 50 CL3 50

  CL4 75 25 CL4 75D3 CL3 100 0 CL3 100

  CL4 100 0 CL4 100D4 CL4 50 50 CL4 50Tab. 1 Tabel de combinare a culorilor Ceramill ZI/ZI CAM

 • RO

  U T I L I Z A R E C U C E R A M I L L Z O L I D

  12

  Utilizare cu Ceramill ZOLIDScheletele

  ▷Se adaugă colorantul de bază.

  Prelucraţi după cum urmează scheletele din Ceramill ZOLID:▷Scufudaţi-le 2 minute în colorant de bază, ▷ştergeţi-le cu o lavetă din celofibră,▷uscaţi-le preliminar în suficientă măsură (vezi pagina 22),▷se sinterizează în Ceramill Therm (178300/178350), în forma de sin-

  terizare ZOLID (178370).

  NOTA:

  Înainte de colorare:▷Curăţaţi scheletele cu o pensulă sau cu aer comprimat de restul de

  praf de zirconiu.

  NOTA:

  Evitarea urmelor metalice pe obiecte.▷Pentru imersiune se vor folosi numai pensete din material plastic.

  Recomandări privind combinarea Ceramill Liquids tabelul de combinare a culorilor ZOLID, tabelul 2 de la pagina 20. Pentru o colorare mai puţin intensă:▷Se va măriprocentul de apă distilată.

 • U T I L I Z A R E C U C E R A M I L L Z O L I D

  RO

  13

  NOTA:

  Pierderea translucenţei!▷Folosiţi această formă de sinterizare cu bile numai pentru Ceramill

  ZOLID şi nu pentru Ceramill ZI!▷Nu sinterizaţi împreună în aceeasi formă de sinterizare scheletele

  Ceramill ZOLID şi Ceramill ZI!

  Scheletele Ceramill ZOLID şi ZI pot fi sinterizate într-o singură etapă de sinterizare, în forme de sinterizare separate, stivuite suprapus. Stivuirea formelor de sinterizare este posibilă numai în Ceramill Therm II (178350).

 • RO

  U T I L I Z A R E C U C E R A M I L L Z O L I D

  14

  Colorarea punţilor din mai multe elemente cu bloc auxiliar de sinterizareRiscul apariţiei fisurilor la punţile din mai multe elemente cu bloc auxiliar de sinterizare poate fi redus la minimum prin următoarele măsuri:_ Îngroşarea conectorilor până la un diametru de 3 mm _ Reducerea blocurilor până la înălţimea conectorilor Blocul trebuie

  menţinut cât mai subţire posibil. _ Se colorează treptat coroana dentară, blocul ajutător de sinterizare nu

  se colorează

 • U T I L I Z A R E C U C E R A M I L L Z O L I D

  RO

  15

  Coroane şi punţi monolit

  Coroanele şi punţile monolit frezate din Ceramill ZOLID se colorează mai întâi cu pensula şi apoi se scufundă în colorant.

  Colorare cu pensula

  NOTA:

  Înainte de colorare:▷Curăţaţi scheletele cu o pensulă sau cu aer comprimat de restul de

  praf de zirconiu.

  NOTA:

  Evitarea urmelor metalice pe obiecte.▷Lucraţi numai cu pensule fără metal, cu peri din material plastic

  Dacă se folosesc pensule cu clemă metalică, metalul nu trebuie să intre în contact cu oxidul de zirconiu.

  Pensulele cu peri din material plastic sunt mai puţin sensibile la soluţiile colorante şi la alcool decât cele din păr natural.▷Spălaţi pensula de folosinţă îndelungată cu alcool (de exem-

  plu etanol) şi apoi cu apă distilată, înainte de a folosi un alt raport de amestec sau un alt colorant.

 • RO

  U T I L I Z A R E C U C E R A M I L L Z O L I D

  16

  ▷Adăugaţi colorant de bază.▷Măsuraţi grosimea scheletului GS în mm în zona cor-

  pului (x) coroanei.

  ▷Coloraţi zona cervicală şi zona corpului cu o pensulă (mărimea 3, de exemplu Ceramill Liquid Brush, Size 3, nr. art. 760479) Aplicări cu pensula PA vezi tabelul combinare a culorilor ZOLID).

  Nu trataţi cu vapori lucrările de restaurare, colorate numai prin tehnica vopsirii cu pensula (care nu sunt scufundate apoi în coloant) deoarece altfel culoarea se va deschide.

  Privind recomandări de amestecare a Ceramill Liquids, vezi tabelul de combinare a culorilor ZOLID, tabelul 2 de la pag. 20. Pentru a obţine o nuanţă mai deschisă:▷Măriţi procentul de apă distilată.

  ××

 • U T I L I Z A R E C U C E R A M I L L Z O L I D

  RO

  17

  Modelare plastică (opţional)Pentru un efect de adâncime:▷Aplicaţi de 3 ori în fisuri CL OR cu o pensulă

  (mărime 1, de ex. Ceramill Liquid Brush, Size 1, nr. art. 760478) (raport de amestec: 50 % CL OR, 50 % apă distilată).

  Pentru un efect mai atenuat de adâncime:▷Aplicaţi de 3 ori în fisuri , dinspre partea bazală spre

  zona fisurilor, CL OR cu o pensulă (mărime 1,de ex. Ceramill Liquid Brush, Size 1, nr. art. 760478) (raport de amestec: 100 % CL OR).

  Pentru un efect de înălţime:▷Aplicaţi de 3 ori pe vârfurile cuspidiene , CL GR cu o

  pensulă (mărime 1,de ex. Ceramill Liquid Brush, Size 1, nr. art. 760478): (raport de amestec: 50 % CL GR, 50 % apă distilată).

 • RO

  U T I L I Z A R E C U C E R A M I L L Z O L I D

  18

  Colorare prin scufundare

  Prelucraţi coroanele/scheletele din Ceramill Zolid după cum urmează:▷Scufundaţi-le complet timp de 2 minute în colorant

  de bază diluat (40 % colorant de bază, 60 % apă dis-tilată),

  ▷După scufundare, curăţaţi lucrările de restaurare prin purjare cu vapori:▪ Distanţă minimă la jet: 3 - 4 cm ▪ Durată: aprox. 30 secunde în cazul punţilor dn 3 elemente

  Prelucrare în continuare▷Ştergeţi cu o lavetă din celofibră lucrările de restaurare,▷uscaţi-le preliminar în suficientă măsură (vezi pagina 22),▷ în Ceramill Therm (178300/178350), sinterizaţi-le în capsula de sinte-

  rizare ZOLID (178370).

  NOTA:

  Evitarea urmelor metalice pe obiecte.▷Pentru imersiune se vor folosi numai pensete din material plastic.

  NOTA:

  În niciun caz nu depăşiţi timpul de scufundare, altfel culorile vor deveni prea intense.

 • U T I L I Z A R E C U C E R A M I L L Z O L I D

  RO

  19

  Tabel de combinare a culorilor pentru Ceramill ZOLID

  Datele de clasificare şi combinare a soluţiilor colorante reprezintă pro-punerile lui AmannGirrbach. Percepţia culorilor diferă de la om la om, deaceea se recomandă, ca înainte de colorarea obiectelor să se realize-zemostre de culori. În caz de dubiu vă recomandăm să coloraţi mai întâi într-o nuanţă mai puţin intensă după care să obineţi nuanţa finală cu aju-torul culorilor complementare.

  NOTA:

  Pierderea translucenţei!▷Folosiţi această formă de sinterizare cu bile numai pentru Ceramill

  ZOLID şi nu pentru Ceramill ZI!▷Nu sinterizaţi împreună în aceeasi formă de sinterizare scheletele

  Ceramill ZOLID şi Ceramill ZI!

  Scheletele Ceramill ZOLID şi ZI pot fi sinterizate într-o singură etapă de sinterizare, în forme de sinterizare separate, stivuite suprapus. Stivuirea formelor de sinterizare este posibilă numai în Ceramill Therm II (178350).

  Ceramill ZOLID se colorează mai intens decât Ceramill ZI în nuanţa lichidului colorant. Scheletele devin mai închise la culoare. De aceea, pentru Ceramill ZOLID există alte recoma-dări de combinare

 • RO

  U T I L I Z A R E C U C E R A M I L L Z O L I D

  20

  Cu cât scheletele sunt mai puţin groase cu atât mai intensă va fi nuanţa obţinută prin colorarea acestora.

  Culo

  are d

  inte

  Colorant de bază Colorant 1)

  Selecţie

  în

  softw

  are

  Cera

  mill

  Mind

  2)

  GS

  în m

  m

  Liquid

  (lich

  id)

  % Li

  quid

  (lich

  id)

  % ap

  ădi

  stilată

  PA % Li

  quid

  (lich

  id)

  % C

  L OR

  / CL

  GR

  A1 1 CL2 50 50 2 - 3 50 50 CL2 501,5 5 - 6A2 1 CL2 100 0 1 - 2 50 50 CL2 1001,5 2 - 3A3 1 CL2 100 0 2 - 3 50 50 CL2 1001,5 3 - 4A3,5 1 CL2 100 0 5 - 6 50 50 CL2 1001,5 6 - 7

  A41 CL2

  + CL4

  100 (CL2: 80%, CL4: 20%)

  07 - 8

  50 50CL2 100/CL4 100

  (80%/ 20%)1,5 8 - 10

  B1 1 CL2 50 50 1 - 2 50 50 CL2 501,5 3 - 4B2 1 CL2 50 50 2 - 3 50 50 CL2 501,5 5 - 6B3 1 CL2 100 0 3 - 4 50 50 CL2 1001,5 4 - 5B43) 1 CL2 100 0 4 - 5 50 50 CL2 1001,5 5 - 6C1 1 CL3 50 50 3 - 4 50 50 CL3 501,5 6 - 8Tab. 2 Tabel de combinare a culorilor Ceramill ZOLID

 • U T I L I Z A R E C U C E R A M I L L Z O L I D

  RO

  21

  GS Grosime schelet GS în mm în zona corpului coroanei PA Aplicări cu pensula (mărime pensulă 3, (de exemplu Ceramill Liquid Brush,

  Size 3, nr. art. 760479))

  C2 1 CL3 100 0 2 - 3 50 50 CL3 1001,5 3 - 4C34) 1 CL3 100 0 4 - 5 50 50 CL3 1001,5 5 - 6C4 1 CL3 100 0 6 - 7 50 50 CL3 1001,5 7 - 8D2 1 CL3 100 0 4 - 5 50 50 CL3 1001,5 5 - 6D34) 1 CL2 100 0 1 - 2 50 50 CL2 1001,5 2 - 3D44) 1 CL2 100 0 1 - 2 50 50 CL2 1001,5 2 - 3

  1) pentru aplicare opţională a CL OR (portocaliu; pentru fisuri) şi CL GR (gri; pen-tru pante cuspidiene); mărim pensulă 1

  2) în centrul Ceramill M se scufundă complet, timp de 2 minute, toate scheletele şi toate lucrările protetice complet fizionomice în colorant de bază diluat (40 % colorant de bază/ 60 % apă distilată)

  3) Pentru obţinerea culorii dintelui, folosiţi complementar setul Stain&Glaze Kit (nar. art. 760350), culoare galbenă

  4) Pentru obţinerea culorii dintelui, folosiţi complementar setul Ceramill Stain&Glaze Kit (nar. art. 760350), culoare gri

  Culo

  are d

  inte

  Colorant de bază Colorant 1)

  Selecţie

  în

  softw

  are

  Cera

  mill

  Mind

  2)

  GS

  în m

  m

  Liquid

  (lich

  id)

  % Li

  quid

  (lich

  id)

  % ap

  ădi

  stilată

  PA % Li

  quid

  (lich

  id)

  % C

  L OR

  / CL

  GR

  Tab. 2 Tabel de combinare a culorilor Ceramill ZOLID

 • RO

  U S C A R E P R E L I M I N A RĂ

  22

  Uscare preliminarăTemperaturi şi timpi de uscare

  După colorarea cu Ceramill Liquid, Ceramill ZI şi Ceramill ZOLID trebuie ucate preliminar:

  Ceramill ZOLID trebuie uscat preliminar mai mult timp, deoarece,_ comparativ cu Ceramill ZI, piesele brute prezintă o densitate de pre-

  sare mai mare (factor de mărire ZOLID: ~7, ZI: ~4) şi astfel se usucă mai lent,

  _ lucrările protetice complet fizionomice sunt mai mari şi mai masive decât scheletele,

  _ materialul este mai sensibil decât Ceramill ZI şi nu permite nicio umi-ditate reziduală. În caz de umiditate reziduală şi la temperaturi de peste 100 °C se pot produce fisuri din cauza presiunii ridicate a vapo-rilor.

  NOTA:

  Deteriorarea scheletelor prin fisurile de tensionare la sinterizare.▷Respectaţi temperatura şi timpul de uscare preliminară conform

  tabelului 3.

  Material Temperaturăde

  uscare preliminarăTimp de uscare

  preliminarăCeramill ZI 80 °C 30 minCeramill ZOLID 80 °C min. 45 minTab. 3

 • U S C A R E P R E L I M I N A RĂ

  RO

  23

  Deoarece timpul de uscare preliminară este extrem de important la Ceramill ZOLID, ţineţi seama de următorul tabel:

  Geometrie Ceramill ZOLID

  Temperatu-ră de uscare preliminară

  Timp de uscare

  preliminară Notă1 până la 2 unităţi 80 °C 45 min

  Coroane, coroane cu Pontic, coroane pe punte

  3 unităţi 80 °C 60 min Punţi, coroane pe punte4 unităţi 80 °C 120 min Punţi, coroane pe punte5 până la 6 unităţi 80 °C 180 min Punţi, coroane pe punte

  de la 7 unităţi 80 °C 180 min

  Lungime clinic admisă pentru oxizi de zirconiu 50 mm

  Punţi abutment 80 °C 180 minTab. 4

 • RO

  U S C A R E P R E L I M I N A RĂ

  24

  Aparate adecvateAparate adecvate pentru uscare preliminară sunt:_ Cuptoare de uz menajer/minicuptoare √√√_ Etuvă √√√_ Cuptor ceramică √√▪ În cazul în care cuptorul ceramic nu poate fi programat la 80 °C,

  reglaţi temperatura cea mai mică posibilă şi lăsaţi cuptorul deschis.▪ Verificaţi cu un termometru, dacă obiectul a ajuns la 80 °C.

  _ Ceramill Therm (178350 – model din 2008) √▪ Uscare preliminară şi sinterizare într-o singurpă etapă cu

  programul 4▪ Deoarece controlul temperaturii în cuptoarele de sinterizare cu tem-

  peraturi înalte ca Ceramill Therm are loc în mod diferit la temperaturi scăzute comparativ cu, de ex. cuptoarele ceramice mai mici, tempe-ratura de uscare ideală este de 70 °C iar timpul de ţinere în cuptor este de 3 h. Cu aceşti parametri este posibilă uscarea preliminară a scheletelor de orice mărime.

  Fig. 1 Program de sinterizare Ceramill ZOLID În Ceramill Therm

  8 °C/min

  8 °C/min

  5 °C/min

  900 °C

  200 °C

  1450 °C, 2 h

  70 °C, 3 h

  900 °C, 30 min

 • A C C E S O R I I

  RO

  25

  Aparate neadecvateAparatele neadecvate pentru uscare preliminară sunt lămpile de încăl-zire deoarece acestea nu ajung la °C în jurul obiectului.

  Accesorii

  Informaţii pentru downloadAlte instrucţiuni şi videotutorials pentru download găsiţi la www.ceramill-m-center.com şi/sau www.amanngirrbach.com.

  Nr. art. Descriere760471 Ceramill Liquid CL1 cu cutiuţe pentru colorare760472 Ceramill Liquid CL2 cu cutiuţe pentru colorare760473 Ceramill Liquid CL3 cu cutiuţe pentru colorare760474 Ceramill Liquid CL4 cu cutiuţe pentru colorare760476 Ceramill Liquid CL OR cu cutiuţe pentru colorare 760477 Ceramill Liquid CL GR cu cutiuţe de colorare760450 Cutiuţe colorare Ceramill Liquid (10 buc.)760478 Ceramill Liquid Brush, Size 1 (4 buc.)760479 Ceramill Liquid Brush, Size 3 (4 buc.)

 • 26

 • Made in the European Union

  ISO 9001QU

  ALI

  TÄTSMANAGEM

  ENT

  Distribution | Vertrieb D/A

  Amann Girrbach GmbH Dürrenweg 4075177 Pforzheim | GermanyFon +49 7231 957-100Fax +49 7231 [email protected]

  Manufacturer | HerstellerDistribution Int. | Vertrieb Int.

  Amann Girrbach AGHerrschaftswiesen 16842 Koblach | AustriaFon +43 5523 62333-105Fax +43 5523 [email protected]

  www.amanngirrbach.com

  DIN EN ISO 13485

  0123

  31967-FB2015-0

  4-30