ÎNCRENGĂTURA MAGNOLIOPHYTA Cheia dicotomică pentru determinarea claselor

6
50a. Flori cu 2 sepale, 2 petale şi 2 stamine sau flori cu 4 sepale, 4 petale şi 8 stamine…………………….Onagraceae (p. 132) 50b. Flori pe tipul 4-6, cu 2-12 stamine. Ovarul liber, adăpostit în hipantiu, care are la partea superioară 8-12 dinţi reprezentând caliciul dublu....Lythraceae (p. 134) III. Flori gamopetale 1a. Gineceu super………………………………………………………………2 1b. Gineceu infer sau semiinfer……………………………………………….17 2a. Gineceu format din 2 carpele libere, unite doar prin stil………….………..3 2b. Gineceu sincarp şi numai aparent ovarul este 4 lobat……………..……….4 3a. Corola cu o coronulă simplă sau dublă. Antere unite şi de obicei concrescute cu stigmatul. Polenul reunit în polinii sau tetrade. Fructe folicule… Asclepiadaceae (p. 212) 3b. Corola fără coronulă. Fructul foliculă. Polenul izolat………………………………………...… Apocynaceae (p. 212) 4a. Flori actinomorfe……………………………………….5 4b. Flori zigomorfe………………………………………..13 76

description

Cl. MAGNOLIATAE (Dicotiledonatae)Cheia dicotomică pentru determinarea familiilor - flori gamopetale

Transcript of ÎNCRENGĂTURA MAGNOLIOPHYTA Cheia dicotomică pentru determinarea claselor

Page 1: ÎNCRENGĂTURA MAGNOLIOPHYTA  Cheia dicotomică pentru determinarea claselor

50a. Flori cu 2 sepale, 2 petale şi 2 stamine sau flori cu 4 sepale, 4 petale şi 8 stamine…………………….Onagraceae (p. 132)

50b. Flori pe tipul 4-6, cu 2-12 stamine. Ovarul liber, adăpostit în hipantiu, care are la partea superioară 8-12 dinţi reprezentând caliciul dublu....Lythraceae (p. 134)

III. Flori gamopetale

1a. Gineceu super………………………………………………………………21b. Gineceu infer sau semiinfer……………………………………………….172a. Gineceu format din 2 carpele libere, unite doar prin stil………….………..32b. Gineceu sincarp şi numai aparent ovarul este 4 lobat……………..……….43a. Corola cu o coronulă simplă sau dublă. Antere

unite şi de obicei concrescute cu stigmatul. Polenul reunit în polinii sau tetrade. Fructe folicule…Asclepiadaceae (p. 212)

3b. Corola fără coronulă. Fructul foliculă. Polenul izolat………………………………………...…Apocynaceae (p. 212)

4a. Flori actinomorfe……………………………………….54b. Flori zigomorfe………………………………………..135a. Plante acoperite cu peri aspri, rigizi, rar plantele sunt

glabre. Inflorescenţa cimă scorpioidă. Ovarul evident tetralobat. Fructul tetraachenă………………………...….Boraginaceae (p. 225)

5b. Plante cu alte caractere. Ovarul nu este tetralobat……...6

6a. Plante lemnoase………………………………………...76b. Plante erbacee…………………………………………..8

7a. Flori pe tipul 4, cu androceul din 2 stamine………………………...……….Oleaceae (p. 222)

7b. Flori pe tipul 5. Stamine 5. Fruct bacă roşie……………………………………...….Solanaceae (p. 232)

76

Page 2: ÎNCRENGĂTURA MAGNOLIOPHYTA  Cheia dicotomică pentru determinarea claselor

8a. Stamine opuse lobilor corolei (epipetale). Stile 1, cu 1 stigmat. Fructul capsulă sau pixidă……………………...…………Primulaceae (p. 189)

8b. Stamine alterne cu lobii corolei…………………….…….99a. Flori pe tipul 4…………………………………...……....109b. Flori pe tipul 5…………………………………………...11

10a. Flori grupate în spice dense, terminale. Frunze în rozetă bazală…………………………………….……Plantaginaceae (p. 242)

10b. Florile nu formează spice, ci inflorescenţe cimoase. Frunze tulpinale sesile, opuse sau alterne, uneori dispuse în rozetă bazală…………………..…….Gentianaceae (p. 209)

11a. Flori solitare sau în inflorescenţe cimoase. Frunze sesile, opuse şi adesea concrescute la bază, fără stipele. Fructe capsule…………………………...…..Gentianaceae (p. 209)

11b. Plante cu alte caractere……………………..1212a. Flori solitare, cu bracteole. Corola campanulat-

infundibuliformă. Fructul capsulă…..Convolvulaceae (p. 224)

12b. Florile dispuse în inflorescenţe cimoase, mai rar solitare. Fructele bace sau capsule……….Solanaceae (p. 232)

13a. Androceu din 8 stamine, cu filamente unite la bază. Petale 3, unite între ele şi cu tubul staminal, cea inferioară cu un apendice fimbriat. Sepale 5, libere, inegale, 3 externe mai mici şi 2 interne mari, numite aripi, petaloide……………………………....Polygalaceae (p. 143)

13b. Flori cu alte caractere…...…………………………………………….....1414a. Androceu din 10 stamine. Arbuşti cu frunze

alterne, persistente……………………….Ericaceae (p. 187)14b. Androceu cu mai puţin de 10

stamine…………………………………………………....15

77

Page 3: ÎNCRENGĂTURA MAGNOLIOPHYTA  Cheia dicotomică pentru determinarea claselor

15a. Plante acoperite cu peri aspri. Frunze alterne. Flori grupate în cime scorpioide. Androceul format din 5 stamine…………………………....Boraginaceae (p. 225)

15b. Plante cu alte caractere…………16

16a. Plante cu tulpini tetraunghiulare, cu frunze simple, opuse şi decusate. Flori grupate în cime dicaziale, reunite în verticile. Corola bilabiată. Androceul didinam, sau numai din 2 stamine cu o conformaţie specială. Fructul tetraachenă….……….....Lamiaceae (p. 243)

16b. Plante cu frunze simple, opuse sau alterne. Androceul didinam, alcătuit din 2 sau 5 stamine (când sunt 5 stamine, filamentele sunt păroase, cel puţin unele)…………………………....Scrophulariaceae (p. 235)

17a. Plante lemnoase, arbuşti mici, cu frunze alterne. Androceu din 8-10 stamine. Fruct bacă…………………………....…Ericaceae (p. 187)

17b. Plante erbacee……………………….18

18a. Frunze verticilate, câte 4-8 (12), uneori opuse în partea superioară a tulpinii. Fructul dicariopsă………………………..…Rubiaceae (p. 214)

18b. Plante cu alte caractere…………..……19

19a. Flori grupate în cime, cu caliciu variat alcătuit. Androceu din 1-3 stamine. Ovar tricarpelar. Fruct achenă………………………………...…Valerianaceae (p. 219)

19b. Plante cu alte caractere………………………….2020a. Plante cu cârcei, monoice. Flori

unisexuate. Androceu din 5 stamine unite prin filamente 2 câte 2, a 5-a fiind liberă. Fructul cărnos- melonidă………….Cucurbitaceae (p. 182)

20b. Plante cu alte caractere…………...22

78

Page 4: ÎNCRENGĂTURA MAGNOLIOPHYTA  Cheia dicotomică pentru determinarea claselor

21a. Frunze opuse, imparipenat-compuse sau simple. Flori actinomorfe sau zigomorfe. Androceu din 4-5 stamine. Fructul drupă, bacă, achenă sau capsulă……………………....Caprifoliaceae (p. 217)

21b. Plante cu alte caractere…………………………………………………..22

22a. Plante cu frunze simple, alterne. Flori cu caliciu din sepale bine dezvoltate. Fructul capsulă………………….Campanulaceae (p. 253)

22b. Caliciul redus la peri sau solzi, uneori lipsă. Fructul achenă…………....2323a. Plante cu frunze opuse. Flori cu bractee în formă de scvamă

sau fără bractee. Androceu din 4 stamine, cu antere libere….Dipsacaceae (p. 220)

23b. Plante cu frunze alterne. Flori grupate în antodii, înconjurate de bractee (involucru). Caliciu alcătuit din peri. Corola actinomorfă sau zigomorfă. Androceu din 5 stamine cu anterele unite în jurul stilului (androceu sinanter)………………………....Asteraceae (p. 256)

79