I. MORBIDITATEaspms.ro/documente/11stat03.pdf · Tulburari mintale _i de comportament 06 19024 27...

22
2 FORMULAR F 000 UT: 0 0 0 AN: I. MORBIDITATE 1. Morbiditate generală (incidenţa) 1) Tabel T02 Cazuri de îmbolnăvire Cifre absolute la 1.000 locuitori Specificare Rand Total 15 ani + (adulţi) 0 - 14 ani (copii) Total 15 ani + (adulţi) 0 - 14 ani (copii) A B 01 02 03 04 05 06 Total 01 609891 413215 196676 1051.12 849.33 2098.84 Urban 02 348550 243179 105371 1157.92 945.21 2409.21 Rural 03 261341 170036 91305 935.98 741.72 1827.20 2. Morbiditate generală (incidenţă pe cauze şi grupe de vârstă) 1) Tabel T03 din care: pe grupe de vârstă Clasa R Total cazuri noi sub 1 an 1-14 ani 15-64 ani 65 ani + A B 01 02 03 04 05 Total 01 609891 31912 164764 281359 131856 Bolile infecţioase şi parazitare 02 26401 976 10999 11483 2943 Tumori 03 2536 18 55 1493 970 B. singelui, org. hemato-poietice, tulb. imunit. 04 6768 682 2456 2620 1010 Bolile endoc.de nutriţie şi metabolism 05 18300 669 1090 10874 5667 Tulburari mintale şi de comportament 06 19024 27 691 10181 8125 Bolile sistemului nervos 07 12429 44 269 7063 5053 Bolile ochiului şi anexelor sale 08 18049 714 3535 7816 5984 Bolile urechii şi apofizei mastoide 09 14511 913 4177 5992 3429 Bolile ap. circulator 10 41508 42 282 20641 20543 Bolile ap. respirator 11 253288 22819 116844 88958 24667 Bolile ap. digestiv 12 54460 2401 9341 28860 13858 Bolile pielii şi ţesutului celular subcutan. 13 27953 1917 8916 13264 3856 B.sist.osteo-art.,muşchilor şi ţes. conj. 14 61042 25 566 37034 23417 Bolile ap. genito-urinar 15 36626 216 2784 24756 8870 Complic. sarcinii, naşterii şi lăuziei 16 898 0 2 893 3 Afecţiuni perinatale 17 58 58 0 0 0 Malform. congenit, anom. cromozomiale 18 427 122 79 126 100 Simptome, semne şi rezultate anormale 19 2130 138 347 1043 602 Leziuni traumatice şi otrăviri 20 13483 131 2331 8262 2759 1) Morbiditatea raportată de medicii de familie.

Transcript of I. MORBIDITATEaspms.ro/documente/11stat03.pdf · Tulburari mintale _i de comportament 06 19024 27...

Page 1: I. MORBIDITATEaspms.ro/documente/11stat03.pdf · Tulburari mintale _i de comportament 06 19024 27 691 10181 8125 Bolile sistemului nervos 07 12429 44 269 7063 5053 Bolile ochiului

2

FORMULAR F 000

UT: 0 0 0

AN:

I. MORBIDITATE1. Morbiditate generală (incidenţa)1)

Tabel T02

Cazuri de îmbolnăvireCifre absolute la 1.000 locuitori

Specificare Ran

d

Total 15 ani +(adulţi)

0 - 14 ani(copii) Total 15 ani +

(adulţi)0 - 14 ani

(copii)A B 01 02 03 04 05 06

Total 01609891 413215 196676 1051.12 849.33 2098.84

Urban 02348550 243179 105371 1157.92 945.21 2409.21

Rural 03261341 170036 91305 935.98 741.72 1827.20

2. Morbiditate generală (incidenţă pe cauze şi grupe de vârstă)1)Tabel T03

din care: pe grupe de vârstăClasa R Totalcazuri noi sub 1 an 1-14 ani 15-64 ani 65 ani +

A B 01 02 03 04 05

Total 01 609891 31912 164764 281359 131856Bolile infecţioase şi parazitare 02 26401 976 10999 11483 2943Tumori 03 2536 18 55 1493 970B. singelui, org. hemato-poietice, tulb. imunit. 04 6768 682 2456 2620 1010Bolile endoc.de nutriţie şi metabolism 05 18300 669 1090 10874 5667Tulburari mintale şi de comportament 06 19024 27 691 10181 8125Bolile sistemului nervos 07 12429 44 269 7063 5053Bolile ochiului şi anexelor sale 08 18049 714 3535 7816 5984Bolile urechii şi apofizei mastoide 09 14511 913 4177 5992 3429Bolile ap. circulator 10 41508 42 282 20641 20543Bolile ap. respirator 11 253288 22819 116844 88958 24667Bolile ap. digestiv 12 54460 2401 9341 28860 13858Bolile pielii şi ţesutului celular subcutan. 13 27953 1917 8916 13264 3856B.sist.osteo-art.,muşchilor şi ţes. conj. 14 61042 25 566 37034 23417Bolile ap. genito-urinar 15 36626 216 2784 24756 8870Complic. sarcinii, naşterii şi lăuziei 16 898 0 2 893 3Afecţiuni perinatale 17 58 58 0 0 0Malform. congenit, anom. cromozomiale 18 427 122 79 126 100Simptome, semne şi rezultate anormale 19 2130 138 347 1043 602Leziuni traumatice şi otrăviri 20 13483 131 2331 8262 27591) Morbiditatea raportată de medicii de familie.

Page 2: I. MORBIDITATEaspms.ro/documente/11stat03.pdf · Tulburari mintale _i de comportament 06 19024 27 691 10181 8125 Bolile sistemului nervos 07 12429 44 269 7063 5053 Bolile ochiului

3

3. Boli infecţioase şi parazitareTabel T04

Specificare Ran

d Angină custrepto-

coci

Boalădiareică

acutăBotulism Dizenterie

bacilară Erizipel Febrătifoidă

Febrăpara-

tifoidăGripă

A B 01 02 03 04 05 06 07 08

Total 0171 336 0 8 17 0 0 58

Urban 0251 91 0 3 8 0 0 25

Rural 0320 245 0 5 9 0 0 33

- continuare -

Ran

d Hepatităvirală

Lepto-spiroză Malarie

Meningităcerebro-spinală

Mono-nucleoză

infecţioasă

Parotidităepidemică Rubeolă Rugeolă Salmonel-

loze Scabie

B 09 10 11 12 13 14 15 16 17 1801 208 3 0 2 2 0 0 1 24 3402 67 0 0 2 2 0 0 0 20 1903 141 3 0 0 0 0 0 1 4 15

- continuare -

Ran

d

Scarlatină Tetanos Toxiinfecţiialimentare Trichineloză Tuse

convulsivă Varicelă

B 19 20 21 22 23 24 25 26 27

0170 1 11 0 2 1271

0248 1 0 0 1 658

0322 0 11 0 1 613

4. Tuberculoza

4.1. Evidenţa bolnavilor tuberculoşi. Incidenţa (bolnavi noi şi recidive)Tabel T05

Bolnavi înregistraţi în cursul anului:Bolnavi noi

Tbc aparat respirator Tbc extrarespiratordin care: din care: tbc pulmonardin care: cu bK+

Dom

icili

ulbo

lnav

ului

Totalbolnaviînregis-

traţi

(col.01=02+13)

Totalbolnavi

noi

(col.02=04+08)

Copii0-14 ani

TotalTotal

Total d c:numai laculturi

Tota

l(c

.ol0

8=09

+...

+12

)

osteo-arti-cular

gan-gli-onar

uro-geni-

tal

altelocali-zări

A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Total 545 463 32 405 387 306 16 58 6 4 10 38

Urban 251 217 16 186 181 141 9 31 5 2 7 17

Rural 294 246 16 219 206 165 7 27 1 2 3 21

- continuare -

Page 3: I. MORBIDITATEaspms.ro/documente/11stat03.pdf · Tulburari mintale _i de comportament 06 19024 27 691 10181 8125 Bolile sistemului nervos 07 12429 44 269 7063 5053 Bolile ochiului

4

Bolnavi înregistraţi în cursul anului:Bolnavi readmişi (recidive)

Tbc aparat respirator Tbc extrarespiratordin care:

din care: tbc pulmonardin care: cu bK+

Dom

icili

ul b

olna

vulu

iTotal

recidive

(col.13=15+19)

Copii0-14 ani

TotalTotal

Total d c:numai laculturi

Total

(c.19=20+ ... +23)

osteo-arti-cular

gan-gli-onar

uro-geni-

tal

altelocali-

zări

A 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Total 82 0 79 75 70 6 3 0 0 0 3

Urban 34 0 33 33 31 3 1 0 0 0 1

Rural 48 0 46 42 39 3 2 0 0 0 2

4.2. Prevalenţa (bolnavi rămaşi în evidenţă la 31 decembrie)Tabel T06

Bolnavi rămaşi în evidenţăTbc aparat respirator Tbc extrarespirator

din care:din care: tbc pulmonar

din care: cu bK+

Dom

icili

ul b

olna

vulu

i

Total

(col.01=03+07)

Copii0-14 ani

TotalTotal

Total din care:numai laculturi

Total

(col.07=08+ ... +11)

osteo-

arti-cular

gan-gli-onar

uro-geni-

tal

altelocali-

zări

A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Total 507 50 451 417 353 29 56 5 5 10 36Urban 258 20 227 199 157 15 31 4 3 8 16Rural 249 30 224 218 196 14 25 1 2 2 20

4.3. Mişcarea anuală a baciliferilorTabel T07

Nr. bolnavilor cu BK +la sfârşitul anului

precedent

Nr. bolnavilor deveniţipozitivi în cursul anului

(inclusiv transferaţi)

Nr. bolnavilornegativaţi

în cursul anului

Nr. bolnavilorplecaţi sau decedaţi

în cursul anului

Nr. bolnavilorcu BK +

la sfârşitul anului01 02 03 04 05

340 371 311 43 357

4.4. Bolnavi cronici de tuberculoză pulmonară cu alte retratamente în anul 2010Tabel T08

din care: EvaluaţiDeceseAflaţi la

început.anului

Intraţi încursulanului

TotalBolnavicronici

(col 1+2)

Totalevaluaţi

(col5+...+11)

Vindecatsau cu

tratamentîncheiat

Aban-don,

pierdutEşec Mu-

taţiContinuătratament Tbc Alte

boli

Ne-eva-luaţi(col.3-4)

Rămaşila 31dec

(col. 3-5-8-10-11)

A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Cronici 20 9 29 14 4 1 2 0 2 2 3 15 20Reluaţidupăabandon 12 10 22 6 2 1 0 0 0 1 2 16 17Reluaţidupă eşec 17 10 27 10 7 0 0 0 2 0 1 17 19Notă: col ( 1+2 ) = col 3 = col ( 4+12 )

Page 4: I. MORBIDITATEaspms.ro/documente/11stat03.pdf · Tulburari mintale _i de comportament 06 19024 27 691 10181 8125 Bolile sistemului nervos 07 12429 44 269 7063 5053 Bolile ochiului

5

4.5. Evoluţia sub tratament a tuberculozei pentru cohorta anului 2009Tabel T94

EvaluaţiDecese

Totalîn

evid.

Totaleva-luaţi

Vinde-cat

Trata-ment

încheiat

Aban-don,

pierdutEşec

Tbc AlteMutaţi Continuă

tratament

Ne-evaluaţi

A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11N 307 307 244 10 14 9 4 4 13 9 0Tbc.pulmonară – pozitivi

la examenul microscopic R 72 72 57 5 1 3 0 0 6 0 0N 28 28 21 0 5 0 1 0 0 1 0Tbc.pulmonară – pozitivi

numai la cultură R 12 12 9 2 0 1 0 0 0 0 0N 101 101 3 19 62 0 9 4 3 1 0Alte TB (pulmonare

negative) R 4 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0N = caz nou; R = readmişi.

5. SifilisTabel T09

Cazuri noiSpecificare

Rân

d

Total din care:Sifilis recent

Rămaşi în evidenţă

A B 01 02 03

Total 0163 40 151

Urban 0225 15 75

Rural 0338 25 76

6. Hemodializă

6.1. Insuficienţă renală cronicăTabel T 13

Bolnavi dializaţidin care:

Număr bolnavicu insuficienţărenală cronică

în evidenţă

TOTAL

02 = 03 + 04 Hemodializă Dializăperitoneală

Numărtotal şedinţe

dehemodializă

Numărschimburi de

dializăperitoneală

01 02 03 04 05 06

170 219 219 0 24873 0

6.2. Insuficienţă renela acutăTabel T 14

Trataţi cu: Număr total şedinţe de:Număr bolnavicu insuficienţărenală acută,intoxicaţii,

plasmafereză

Hemodia-liză

Hemofil-trare

continuă

Hemoper-fuzie

Plasmafe-reză

Hemodia-liză

Hemofil-trare

continuă

Hemoper-fuzie

Plasmafe-reză

01 02 03 04 05 06 07 08 09147 93 29 25 0 1768 267 31 0

Page 5: I. MORBIDITATEaspms.ro/documente/11stat03.pdf · Tulburari mintale _i de comportament 06 19024 27 691 10181 8125 Bolile sistemului nervos 07 12429 44 269 7063 5053 Bolile ochiului

6

7. Cancer

7.1. Bolnavi de cancer in evidenţa cabinetelor 7.2. Depistarea citologică a cancerului de oncologie Tabel T10 colului uterin Tabel T11

Specificare

Rân

d Total cazurinoi luate în

evidenţă

Din care:în stadiicurabile

Specificare

Rân

d In acţiunide

screening

La gine-copate

A B 01 02 A B 01 02

Toate localizariledin care: 01

1881 0

Total femeiexaminate citologic 01

4176 3224

Cancer al pielii 0220 16

din care:suspecte 02

103 241Canceral sînului la femei 03

209 950 03

5 22Canceral colului uterin 04

79 41I 04

17 15Cancerbronhopulmonar 05

269 0II 05

24 17Canceral stomacului 06

149 22Canceral prostatei 07

98 0Total bolnavirămaşi în evidenţă 08

14213 0

din care:confirmateanatomo-patologic cucancer al colului uterin, înstadiile clinice III

IV06

23 14

8. Alte boli(în evidenţa medicului de familie) Tabel T12

Specificare Rân

d

Anemii(se excludanemiile

secundare)

Boalăulceroasă

Bolicerebro-vasculare

Bolihiper-tensive

Boli pul-monarecronice

obstruct.

Calcu-loză

urinară

Cardio-patie

ischemică

Cardiopatiireumatism.

cronice

Ciroza şi alte

hepatitecronice

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09Aflaţi 01 2026 5940 6223 45983 7050 1755 27051 779 5653Intraţi din care: 02 955 1019 1563 10172 1873 291 7281 317 832Confirmaţi de specialist 03 955 1019 1563 10172 1873 291 7281 317 832Ieşiţi din care: 04 1052 1293 741 6910 1606 304 7418 229 817Decedaţi 05 18 35 314 672 164 0 536 45 115Rămaşi în evidenţă 06 1929 5666 7045 49245 7317 1742 26914 867 5668Indici de prevalenţă 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- continuare -

Rân

d Cordpulmonar

cronic

Diabetzaharat Epilepsie

Guşasimplă şinodularănetoxică

Malnu-triţie

proteino-calorică

Nefritecronice

Rahitismevolutiv

Reuma-tism

articularacut

Tulburărimintale

Tumorimaligne

Anom.congenit.ap. circ.

B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2001 1009 12812 4171 5147 113 779 73 322 6303 0 64002 144 2641 777 788 88 245 31 252 1741 1125 10103 144 2641 777 788 88 245 31 252 1741 1125 10104 158 1225 455 500 156 336 29 307 594 426 4805 29 218 40 0 0 12 1 0 65 0 106 995 14228 4493 5435 45 688 75 267 7450 699 69307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 6: I. MORBIDITATEaspms.ro/documente/11stat03.pdf · Tulburari mintale _i de comportament 06 19024 27 691 10181 8125 Bolile sistemului nervos 07 12429 44 269 7063 5053 Bolile ochiului

7

9. Bolnavi ieşiţi din sanatoriile balneo-climaterice după cauza de îmbolnăvire

Tabel T15

Denumirea bolii sau a grupei de boli COD rând Total bolnavi

ieşiţi

din care:copii

0 – 14 aniA B C 01 02

Total 01

Boli reumatologice inflamatorii M05-M14 02

Boli reumatologice degenerative M15-M19 03

Boli reumatologice ţesut moale M60-M79 04

Boli neurologice centrale G00-G47 05

Boli neurologice periferice G50-G64 06

Boli ale musculaturii striate M60-M63 07

Tulburări de creştere M40-M41 08

Boli gastrointestinale K20-K31; K52 09

Boli hepatobiliare şi pancreatice K70-K87 10

Boli renourinare N18;N20-N23;N31-N39 11

Boli cardiace I05-I15 ; I20; I25;I50;I69-I70 12

Boli circulatorii periferice I83-I87 13

Boli respiratorii restrictive 14

Boli respiratorii obstructive J40-J45 15

Boli endocrine şi de metabolism E10-E11;E65-E68; 16

Boli ale sistemului osos M80-M82;M85;M87;M89 17

Boli ale aparatului reproductiv N40 18

Sechele posttraumatice şi post operatorii aleap.locomotor T91-T94; Z96.6 19

Tulburări nevrotice F30-F39; F41.2 20

Page 7: I. MORBIDITATEaspms.ro/documente/11stat03.pdf · Tulburari mintale _i de comportament 06 19024 27 691 10181 8125 Bolile sistemului nervos 07 12429 44 269 7063 5053 Bolile ochiului

8

10. Incapacitate temporară de muncă*

10.1. Prin îmbolnăvireTabel T16

CodulDin listapt. ITM

Cauza incapacităţii temporare de muncăpe clase de boli R

ând Nr. zile concediu

medical acordate

Structura

la % din total

A B C 01 02

Total 01103563 100

01 – 02 Boli infecţioase şi parazitare 024181 4

03 - 04 Tumori 038400 8

05 Anemii 04166 0

06 Alte boli ale sîngelui şi org. hematopoietice, tulb. imunitare 0583 0

07 - 08 Boli endocrine, de nutriţie, metabolism 06940 1

09 - 10 Tulburari mintale şi de comportament 072657 3

11 – 13 Bolile sistem. nervos şi ale org. de simţ 084657 5

14 – 17 Bolile ap. circulator 0911195 11

18 - 21 Bolile ap. respirator 1013839 13

22 – 27 Bolile ap. digestiv 119908 10

28 Bolile pielii şi ţesutului subcutanat 121712 2

29 - 31 Bolile sist.osteo-artic.,muşchilor şi ţes.conjunctiv 1318013 17

32 - 35 Bolile ap. genito - urinar 145069 5

36 Complicaţiile sarcinii, naşterii şi lăuziei 155374 5

37 - 38 Alte boli 161630 2

39 Leziuni traumatice şi otrăviri 1715497 15

40 Boli profesionale 18242 0

Nr. mediu de sariaţi 19 1323310. 2. Prin alte cauze

Tabel T17

Total zile de concediu medical acordate 01 30708

Sarcină şi lăuzie 02 23818din care:

Ingrijirea copiilor bolnavi 03 1829

* Se va completa pentru întreprinderile cu mai mult de 200 salariaţi

Page 8: I. MORBIDITATEaspms.ro/documente/11stat03.pdf · Tulburari mintale _i de comportament 06 19024 27 691 10181 8125 Bolile sistemului nervos 07 12429 44 269 7063 5053 Bolile ochiului

9

11. Bolnavi ieşiţi din spital / Sanatoriu T.B.C.

Tabel T31

Pe grupe de vîrstăCodul dinRevizia 10

OMSCauza de boală

Rân

d

Totalsub un an 1-4 ani 5-14 ani 15-64 ani 65 ani +

A B C 01 02 03 04 05 06

A00- T889 Total din care:

01

A00-B99 Boli infecţioase şi parazitare.,din care:

02

A15-A19 - tuberculoză 03

A37 - tuse convulsivă 04

A33-A35 - tetanosul 05

B05 - rugeola 06

B15-B19 - hepatita virală 07

C00-C96 Tumori maligne, din care: 08

C16 - t. m. stomac 09

C33-C34 - t. m. a traheii, bronhiilor şi a plămînului

10

C50 - t. m. sân 11

C53 - t. m. col uterin 12

C61 - t. m. prostata 13

C81-C96 - t. m. ale ţesutului limfatic şihematopoietic

14

D50-D89 Bolile sîngelui, org. hematop.,tulburări imunitare

15

E00-E89 Boli endoc., nutriţie, metab.şi de carenţă, din care:

16

E10-E14 - diabetul zaharat 17

F00-F99 Tulburari mintale şi comport. 18

G00-G99H00-H59H60-H95

Bolile s.nervos şi ale org. de simţ 19

I00-I99 Bolile ap. circulator, din care: 20

I10-I15 - boli hipertensive 21

I21 - infarct acut al miocardului 22

I20; I22-I25 - alte cardiopatii ischemice 23

I60-I69 - boli cerebro-vasculare 24

J00-J99 Boli ap respirator, din care: 25

Page 9: I. MORBIDITATEaspms.ro/documente/11stat03.pdf · Tulburari mintale _i de comportament 06 19024 27 691 10181 8125 Bolile sistemului nervos 07 12429 44 269 7063 5053 Bolile ochiului

10

- continuare -

Pe grupe de vîrstăCodul dinRevizia 10

OMSCauza de boală

Rân

d

Totalsub un an 1-4 ani 5-14 ani 15-64 ani 65 ani +

A B C 01 02 03 04 05 06

J00-J06 - infectii acute 26

J12-J18 - pneumonia 27

J40-J47 - boli cronice ale căilorrespiratorii inferioare

28

K00-K93 Boli ap. digestiv, din care: 29

K25-K28 - ulcer gastric şi duodenal 30

K70-K77 - bolile ficatului 31

L00-L99 Boli de piele şi ţesut.celular subc. 32

M00-M99 Bolile sist. osteo-articular,muşchilor şi ţes.conj., din care:

33

M00-M02M05-M06;M08

M10-M13

- artropatii infecţioase,poliartropatii inflamatorii 34

M15 - M25M30 - M35

- artroze, afecţiuni alearticulaţiilor, tulburări aleţesutului conjunctiv sistemic

35

M60-M62M65-M67M70-M72M75-M79

- afecţiuni ale ţesuturilor moi 36

N00-N99 Boli ap. genito-urinar, din care: 37

N17-N19 - insuficienţă renală 38

N20-N21;N23 - litiaza urinară 39

N40 - hiperplazia prostatei 40

N60-N73N75-N76N80-N98

- afecţiunile sînului şi ale org.genitale feminine 41

Q00-Q99 Malformaţii congenitale,anomalii cromozom., din care:

42

Q00-Q07 - malformaţii sistem nervos 43

Q20-Q28 - malformaţii ap. circulator 44

S00-T88 Traumatisme, otraviri 45

V01-V89 Accidente de transport 46

W00-W19 Căderi accidentale 47

Page 10: I. MORBIDITATEaspms.ro/documente/11stat03.pdf · Tulburari mintale _i de comportament 06 19024 27 691 10181 8125 Bolile sistemului nervos 07 12429 44 269 7063 5053 Bolile ochiului

11

II. CONSULTAŢII, TRATAMENTE, VACCINĂRI etc.

1. Total consultaţii şi tratamenteTabel T18

Total Urban RuralSpecificare

Rân

dTotal Adulţi

15 ani +

Copii0 - 14

aniTotal Adulţi

15 ani +

Copii0 - 14

aniTotal Adulţi

15 ani +

Copii0 - 14

aniA B 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Consultaţii 012313934 1776155 537779 1370418 1065730 304688 943516 710425 233091

la un locuitor 023.99 6.65 5.74 4.55 4.14 6.97 3.38 3.10 4.66

Tratamente 03318312 195249 123063 207086 107523 99563 111226 87726 23500

la un locuitor 040.55 0.40 1.31 0.69 0.42 2.28 0.40 0.38 0.47

2. Consultaţii şi tratamente în dispensare şi cabinete medicale

Tabel T19

Din care:Specificare

Rân

d

Total Medicinăgenerală/ familie Stomatologie Medicina

şcolarăAlte

specialităţiA B 01 02 03 04 05

Consultaţii 01 1789560 1781968 0 0 7592TotalTratamente 02 162869 162869 0 0 0

Adulţi 15 ani + 03824105 819408 0 0 4697

Copii 0 – 14 ani 04230749 230749 0 0 0Consultaţii

din care: sub un an 0539397 39397 0 0 0

Adulţi 15 ani + 0673877 73877 0 0 0

Copii 0 – 14 ani 0716173 16173 0 0 0

Urb

an

Tratamente

din care: sub un an 085964 5964 0 0 0

Adulţi 15 ani + 09545167 542793 0 0 2374

Copii 0 - 14 ani 10189539 189018 0 0 521Consultaţii

din care: sub un an 1136578 36578 0 0 0

Adulţi 15 ani + 1253082 53082 0 0 0

Copii 0 – 14 ani 1319737 19737 0 0 0

Rur

al

Tratamente

din care: sub un an 147345 7345 0 0 0

Page 11: I. MORBIDITATEaspms.ro/documente/11stat03.pdf · Tulburari mintale _i de comportament 06 19024 27 691 10181 8125 Bolile sistemului nervos 07 12429 44 269 7063 5053 Bolile ochiului

12

3. Consultaţii şi tratamente în ambulatorii, cabinetele medicale de specialitate şi spitale

3.1 Consultaţii de tip ambulatorTabel T20

Specificare

Rân

d

Total

Alergo-logie,

imunologieclinică

Boliinfec-ţioase

Cardio-logie

Chirur-gie CSM CTS

Dermato-venero-

logie

D.zaharat,nutriţie şi

bolimetabolice

Endocri-nologie

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Total 01 524374 5351 3066 15096 59228 27783 19833 17033 42780 16052Adulţi15 ani + 02 406883 0 2535 13194 48387 5676 19833 13992 41955 14544TOTALCopii0-14 ani 03 117491 5351 531 1902 10841 22107 0 3041 825 1508Adulţi15 ani + 04 241625 0 1590 8123 28756 3371 10775 9492 23598 10180Pt. loc.

dinurban Copii

0-14 ani 05 73939 3198 371 1060 6019 11402 0 2099 400 824Adulţi15 ani + 06 165258 0 945 5071 19631 2305 9058 4500 18357 4364

Uni

tăţi

ambu

lato

rii

Pt. loc.dinrural Copii

0-14 ani 07 43552 2153 160 842 4822 10705 0 942 425 684Adulţi15 ani + 08Pt. loc.

dinurban Copii

0-14 ani 09

Adulţi15 ani + 10

Dis

pens

ar,

Polic

linic

ăba

lnea

Pt. loc.dinrural Copii

0-14 ani 11

- continuare -

Rân

d Gastro-entero-logie

Geriatrieşi

geronto-logie

Hema-tologie

Medi-cină

generală

Medi-cină

internă

Medi-cina

muncii

Medi-cină

sportivă

Nefro-logie

Neuro-logie

Obste-trică

gineco-logie

Oftalmo-logie

Onco-logie

medicală

B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

01 11993 0 564 0 22483 2505 10538 100 29587 28379 23610 6872

02 11964 0 455 0 22476 2505 5304 100 29459 27504 21625 6872

03 29 0 109 0 7 0 5234 0 128 875 1985 0

04 6853 0 337 0 12882 1502 4134 69 17543 14914 13571 3815

05 17 0 69 0 4 0 4052 0 114 413 1220 0

06 5111 0 118 0 9594 1003 1170 31 11916 12590 8054 3057

07 12 0 40 0 3 0 1182 0 14 462 765 0

08

09

10

11

Page 12: I. MORBIDITATEaspms.ro/documente/11stat03.pdf · Tulburari mintale _i de comportament 06 19024 27 691 10181 8125 Bolile sistemului nervos 07 12429 44 269 7063 5053 Bolile ochiului

13

- continuare -R

ând

Orto-pedie şitrauma-tologie

ORL PediatriePlanifi-

carefamilială

Pneumo-logie Psihiatrie Reuma-

tologie

Recuperare,medicinăfizică şi

balneologie

Recuperareneuro-psiho-

motorie

Uro-logie

Stoma-tologie

Altespecia-lităţi

B 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

01 25868 16098 34510 13696 2714 23241 9687 19331 0 18547 17829 0

02 22322 8355 0 13646 2650 23226 9552 18975 0 18282 1495 0

03 3546 7743 34510 50 64 15 135 356 0 265 16334 0

04 12751 4870 0 7202 1219 13711 5496 12620 0 11251 1000 0

05 2033 4447 21153 22 28 9 33 234 0 150 14568 0

06 9571 3485 0 6444 1431 9515 4056 6355 0 7031 495 0

07 1513 3296 13357 28 36 6 102 122 0 115 1766 0

08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2 Tratamente de tip ambulatorTabel T21

Specificare

Rân

d

Total

Alergo-logie,

imunologieclinică

Boli infec-ţioase

Cardio-logie

Chirur-gie CSM

Dermato-venero-

logie

D.zaharat,nutriţie şi

bolimetabolice

Endocri-nologie

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Total 01 155861 0 799 0 23201 0 8245 0 178Adulţi15 ani + 02 68564 0 655 0 19415 0 6812 0 89TOTALCopii0-14 ani 03 87297 0 144 0 3786 0 1433 0 89Adulţi15 ani + 04 33646 0 381 0 11348 0 5187 0 49Pt. loc.

dinurban Copii

0-14 ani 05 83510 0 120 0 2253 0 1151 0 38Adulţi15 ani + 06 34918 0 274 0 8067 0 1625 0 40

Uni

tăţi

ambu

lato

rii

Pt. loc.dinrural Copii

0-14 ani 07 3787 0 24 0 1533 0 282 0 51Adulţi15 ani + 08 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pt. loc.

dinurban Copii

0-14 ani 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0Adulţi15 ani + 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0D

ispe

nsar

,po

liclin

ică

baln

eară

Pt. loc.dinrural Copii

0-14 ani 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 13: I. MORBIDITATEaspms.ro/documente/11stat03.pdf · Tulburari mintale _i de comportament 06 19024 27 691 10181 8125 Bolile sistemului nervos 07 12429 44 269 7063 5053 Bolile ochiului

14

- continuare -R

ând Gastro-

entero-logie

Geriatrieşi

geronto-logie

Hema-tologie

Medi-cină

generală

Medi-cină

internă

Medi-cina

muncii

Medi-cină

sportivă

Nefro-logie

Neuro-logie

Obste-trică

gineco-logie

Oftalmo-logie

Onco-logie

medicală

B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

01 0 0 0 0 53 0 0 0 0 1006 9765 0

02 0 0 0 0 53 0 0 0 0 987 8796 0

03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 969 0

04 0 0 0 0 51 0 0 0 0 657 5836 0

05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 576 0

06 0 0 0 0 2 0 0 0 0 330 2960 0

07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 393 0

08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- continuare -

Rân

d

Orto-pedie şitrauma-tologie

ORL PediatriePlanifi-

carefamilială

Pneumo-logie Psihiatrie Reuma-

tologie

Recuperare,medicinăfizică şi

balneologie

Recuperareneuro-psiho-

motorie

Uro-logie

Stoma-tologie

Altespecia-lităţi

B 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

01 6829 3462 0 0 0 4643 392 877 0 0 96411 0

02 6410 2505 0 0 0 4643 388 877 0 0 16934 0

03 419 957 0 0 0 0 4 0 0 0 79477 0

04 3733 1593 0 0 0 2676 282 616 0 0 1237 0

05 183 589 0 0 0 0 0 0 0 0 78584 0

06 2677 912 0 0 0 1967 106 261 0 0 15697 0

07 236 368 0 0 0 0 4 0 0 0 893 0

08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 14: I. MORBIDITATEaspms.ro/documente/11stat03.pdf · Tulburari mintale _i de comportament 06 19024 27 691 10181 8125 Bolile sistemului nervos 07 12429 44 269 7063 5053 Bolile ochiului

15

3.3 Consultaţii şi tratamente în asistenţa medicală de urgenţăTabel T35

CONSULTAŢII TRATAMENTE

Specificare Adulţi/copii R

ând

TOTAL pt. locuitoriidin urban

pt. locuitoriidin rural

TOTAL pt. locuitoriidin urban

pt. locuitoriidin rural

A B C 01 02 03 04 05 06

TOTAL 01 331274 180055 151219 140894 77294 63600adulţi 02 184271 100670 83601 81611 45170 36441Camera de gardacopii 03 74756 41052 33704 19768 10952 8816adulţi 04 68947 36461 32486 38367 20568 17799UPU/CPUcopii 05 3300 1872 1428 1148 604 544

4. Explorări funcţionaleTabel T22

din care în:Tip investigaţie 7(1-11)

(Tippr.2)Denumire

Rân

d

Totalspital unităţi

ambulatoriiA B C 01 02 03

Blocuri Total 01

1825 - 1830 Teste de diagnostic, măsurare ori investigare-sistem nervos, din care: 02

1825 - EEG 03

1831 -1835 Teste de diagnostic, măsurare ori investigare-ochi şi anexe 04

1836 - 1846 Teste de diagnostic, măsurare ori investigare-ureche, gură, nas şi gât 05

1847 - 1849 Teste de diagnostic, măsurare ori investigare-sistem respirator 06

1850 - 1857 Teste de diagnostic, măsurare ori investigare-sistem cardio- vascular, din care: 07

1853 - 1856 - EKG 08

1858 Teste de diagnostic, măsurare ori investigare-sânge şi organe hematopoietice

09

1859 Teste de diagnostic, măsurare ori investigare-sistem digestiv

10

1860 - 1862 Teste de diagnostic, măsurare ori investigare-sistem genito- urinar

11

1864 - 1865 Teste de sensibilitate cutanate; examinare sân 12

1866 Alte teste de diagnostic, măsurători sauinvestigaţii

13

4.1. Alte manopere în scop diagnosticTabel T74

Tip investigaţie 5 (Tippr. 1 - 2) Denumire Rd. TOTAL

A B C 01

Blocuri Total, din care: 01

-Total Tippr.1- alte manopere 021, 160, 300, 370, 416, 559, 520, 532, 740, 850, 891, 928, 957, 1005,1040, 1065, 1089, 1112, 1190, 1259, 1279, 1296, 1341, 1342, 1740 -Total Tippr.2- alte manopere cu scopie 03

Page 15: I. MORBIDITATEaspms.ro/documente/11stat03.pdf · Tulburari mintale _i de comportament 06 19024 27 691 10181 8125 Bolile sistemului nervos 07 12429 44 269 7063 5053 Bolile ochiului

16

5. Investigaţii de laboratorTabel T23

din care în:Cod Denumire Rând TOTALspital unităţi ambulatorii

A B C 01 02 03

Total 01 3698390 3532872 1655182.1 Biochimia sistemelor, din care: 02 2102227 2028045 741822.10 - Biochimia lichidelor organismului 03 2102527 2028345 741822.2 Probe funcţionale chimice 04 400567 376727 238402.3 Bacteriologie Virusologie, din care: 05 242669 225591 17078

2.30 - Bacteriologie, din care: 06 240305 223517 16788- culturi BK * 07 17331 11969 5362- antibiograme BK ** 08 9696 9304 392

2.32 - Virusologie 09 2364 2074 2902.4 Serologie şi Imunologie, din care: 10 73033 67141 5892

2.40 , 2.41 , 2.42 - Serologie 11 47769 43570 41992.43 - Imunologie 12 25264 23571 16932.5 Micologie şi Parazitologie, din care: 13 54374 48197 6177

2.50 - Micologie 14 14394 13514 8802.51 - Parazitologie 15 39980 34683 52972.6 Hematologie 16 569991 542857 27134

2.7 Histologie, Citologie, Patologiegenerală, din care:

17255529 244314 11215

2.70 - Histologie 18 104198 98335 58632.71 - Citologie 19 11477 8953 25242.75 - Patologie generală, din care: 20 139624 136975 2649

2.751 - proceduri postmortem 21 4664 4664 0Nr. Necropsii *** 22 437 437

* se cuprind următoarele coduri: 2.303.53; 2.303.63; 2.3102; 2.31104; 2.31114; 2.3030.3; 2.303.13; 2.303.23; 2.303.33; 2.303.43** se cuprind următoarele coduri: 2.313.0; 2.313.2; 2.313.3; 2.313.4; 2.313.5; 2.313.6;*** se trece numărul de persoane autopsiate din “ Registrul protocol necropsie”- 27.29

6. Investigaţii radiologiceTabel T24

din care în:Tip investigaţie 1(Tippr. 1 - 8) Denumire

Rân

d

TOTALspital unităţi

ambulatoriiA B C 01 02 03

Bloc 1940-2016 Total, din care: 01

Bloc 1940-1950 Ecografii 02

Bloc 1951-1966 Tomografii, din care: 03

Bloc 1951 - tomografia clasică (simplă) 04

Bloc 1952–1966 - tomografie computerizată, din care: 05

Bloc 1952-1956 - a craniului şi creierului 06

Bloc 1967-1988 Radiografii, din care: 07

Page 16: I. MORBIDITATEaspms.ro/documente/11stat03.pdf · Tulburari mintale _i de comportament 06 19024 27 691 10181 8125 Bolile sistemului nervos 07 12429 44 269 7063 5053 Bolile ochiului

17

- continuare -A B C 01 02 03

Bloc 1968,1969 - coloana vertebrală 08

Bloc 1971, 1983 - membrele superioare şi inferioare 09

Bloc 1973 - mamografia 10

Bloc 1975, 1976 - a aparatului digestiv 11

Bloc 1989–1998 Angiografii 12

Bloc 1999 Fluoroscopia 13

Bloc 2000–2014 Medicina nucleară imagistică 14

Bloc 2015 Rezonanţă magnetică nucleară - RMN 15

Bloc 2016 Alte servicii imagistice 16

Notă: Se trec investigaţiile efectuate (nu numărul de persoane investigate sau tratate).

7. Proceduri oncologiceTabel T30

din care în:Tip investigaţie 4(Tippr. 1 - 2) Denumire R

â nd TOTALspital unităţi ambulatorii

A B C 01 02 03

Bloc 1780 - 1799 Total, din care: 01

Bloc 1780-1785 Proceduri chimioterapeutice 02

Bloc 1786-1799 Radioterapie 03

8. Intervenţii chirurgicaleTabel T25

din care: decedaţiTipinvestigaţie 3(Tippr. 1 - 20)

Localizare şi denumire

Rân

d

TOTALTotal Intra-

operatoriiPrimele 24 ore 25 - 48 ore

A B C 01 02 03 04 05

Blocuri Total 01

1-86 Sistem nervos 02

110-129 Sistem endocrin 03

160-256 Ochi 04

301-333 Ureche 05

370-422 Nas, cavitate bucală, faringe 06

520-569 Aparat respirator 07

600-767 Sistem cardio-vascular 08

800-817 Sistem hematopoietic şi limfatic 09

850-1011 Aparat digestiv 10

1040-1129 Aparat urinar 11

1160-1203 Organe genitale masculine 12

1240-1299 Organe genitale feminine (ginecologice) 13

1330-1347 Proceduri obstetricale 14

1360-1579 Aparat locomotor 15

1600-1718 Proceduri dermatologice şi plastice 16

1740-1759 Proceduri la nivelul sânului 17

Page 17: I. MORBIDITATEaspms.ro/documente/11stat03.pdf · Tulburari mintale _i de comportament 06 19024 27 691 10181 8125 Bolile sistemului nervos 07 12429 44 269 7063 5053 Bolile ochiului

18

9. Servicii dentareTabel T49

din care în:Tip investigaţie 6 Denumire Rând TOTALspital unităţi ambulatorii

A B C 01 02 03

(Tippr. 1 - 12) Total 01

2 Imagistică dentară 02

3 Biopsie 03

4 Profilaxie (prevenţie) 04

5 Paraclinice 05

6 - 11 Tratamente 06

12 Ortodonţie 07

1 Alte manopere 08

10. Proceduri medicale în unităţi balneareTabel T26

din care:

Specificare

Rân

d Totalprocedur

i

Elec

tro-

tera

pie

Foto

-te

rapi

e

Pneu

mo-

tera

pie

Hid

ro-

term

o-ki

neto

-te

rapi

eB

alne

o-te

rapi

e

Mas

o-te

rapi

e

Ver

tebr

o-te

rapi

e

Cre

no-

tera

pie

Alte

proc

edur

i Nr.bol.trataţi

prin curăinternă

Nr.şed.de cult.fizicămed.

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

In ambulatoriu 01 647259 323582 2833 24 86334 138 231318 2596 434 In staţionar 02 195956 119168 0 0 23488 3 53292 5 0

11. Nr. persoane examinate medical la încadrarea în muncă şi periodicTabel T27

Nr.pers. exam.med.pt. încadrare din care: Măsuri curativo-

profilactice luatePersonal munc.dep.cu st. morb.

Specificare

Rân

d

Total

din

care

:nr.a

vize

med

.aco

rd p

t.in

aptid

.

Tota

l per

sona

l mun

cito

rco

ntro

lat m

edic

alpe

riodi

c

Expu

şi la

nox

e

Caz

uri n

oibo

li pr

of.

Caz

uri d

ebo

li cr

onic

e

Nr.p

erso

nal

mun

cito

rex

amin

atan

tiven

eria

n

Num

ăr p

erso

nal

mun

cito

r exa

min

at în

cadr

ul d

ispe

nsar

izăr

iibo

lnav

ilor c

roni

ci

Schi

mba

re lo

c de

mun

Prog

ram

de

mun

că re

dus

Alte

măs

uri

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Dispensare medicale 01 5905 4 7792 1021 3 611 3334 1794 32 13 12Cab.medicina muncii 02

12. Număr persoane supuse investigaţiilor medicale la încadrarea în muncă şi periodicTabel T28

Nr.pers.examinateradiologic Nr. persoane investigate prin laborator Număr persoane

explorate funcţional

Specificare

Rân

d Radio-grafii şi

filmstandard

R.F.M.

Examenetoxicologice în

produsebiologice

Biolo-gice

Bacterio-logice

Alteexamene Respirator Cardio-

vascularAlte

explorări

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Pt. încadrarea în muncă 01 455 522 10 1639 821 719 279 558 190Control medical periodic 02 488 822 5040 2339 1727 1069 741 1657 1016

Page 18: I. MORBIDITATEaspms.ro/documente/11stat03.pdf · Tulburari mintale _i de comportament 06 19024 27 691 10181 8125 Bolile sistemului nervos 07 12429 44 269 7063 5053 Bolile ochiului

19

13. Activitatea antituberculoasă13.1. Testări tuberculinice

Tabel 32

din care pozitive:Mediul Vârsta (ani) Rân d Total testări

< 10 mm 10 – 14 mm > 15 mmA B C 01 02 03 04

Total general 01621 486 95 40

Total urban 02340 260 55 25

0 – 1 ani 03 10 7 2 11 – 2 ani 04 41 29 9 33 – 6 ani 05 77 59 14 4

7 – 14 ani 06 120 102 12 615 ani şi peste, din care: 07 92 63 18 11

din care:grupe de vârstă

gravide 08

Total rural 09281 226 40 15

0 – 1 ani 10 4 3 1 01 – 2 ani 11 14 11 3 03 – 6 ani 12 41 35 4 27 – 14 ani 13 146 127 15 4

15 ani şi peste, din care: 14 76 50 17 9

din care:grupe de vârstă

gravide 15

13.2. Examen bacteriologic la bolnavii internaţi numai pt. Tbc. ap. respiratorTabel 33

Baciloscopia la ieşirea din unitateBaciloscopia la internaţi Rân d Total

Pozitivă Negativă NecontrolatăA B 01 02 03 04

Bolnavi cu baciloscopia pozitivă stabilită la internare 01 707 437 262 8Bolnavi cu baciloscopia negativă stabilită la internare 02 2168 0 2121 47Bolnavi cu baciloscopia necontrolată 03 29 0 0 29

13.3. Acţiuni profilacticeTabel 34

Depistare radiologicăDepistări

Rân

d

Număr persoaneexaminate

Nr. persoane suspecte demodificări pulmonare

Număr persoaneconfirmate cu TBC

A B 01 02 03

Grupe vulnerabile 01 3405 330 124

Anchete epidemiologice 02 625 131 77Notă: Nu se cuprind bolnavii trimişi de dispensare, ambulatorii, spitale, ca suspecţi de tbc. pt. precizare de diagnostic.

Page 19: I. MORBIDITATEaspms.ro/documente/11stat03.pdf · Tulburari mintale _i de comportament 06 19024 27 691 10181 8125 Bolile sistemului nervos 07 12429 44 269 7063 5053 Bolile ochiului

20

14. Educaţie sanitarăTabel T36

Specificare Rân

d Total absolvenţi aicursurilor sanitare

de masă

Nr. ore predatept. instruirea

coechipierilor grupelorsanitare

Nr. acţiuni educativesanitare efectuate(lecţii/conferinţe)

Nr. acţiuni cu alte forurijudeţene

A B 01 02 03 04

Total 01 4889Urban 02 1327Rural 03 3562

15. Activitatea personalului mediu sanitarTabel T37

Vizite la domiciliu efectuate de personalul mediu sanitar:de ocrotire de pediatrieSpecificare

Rân

d

Total din care: lacopii sub 1 an Total din care: la

copii sub 1 an

de obstetrică-ginecologie

alt personalmediu sanitar

A B 01 02 03 04 05 06

Total 01 13812 6574 11480 8288 4008 2913Urban 02 5356 3371 4109 2243 1186 855Rural 03 8456 3203 7371 6045 2822 2058

16. Dezinfecţii şi dezinsecţiiTabel T38

Specificare Rând Total dezinfecţii Total dezinsecţiiA B 01 02

Total 01 5086 575Urban 02 3475 167Rural 03 1611 408

17. TransfuziiTabel T39

În spitaleSpecificare Rând Total,din care: Urban* Rural*

Sanatorii tbc. Alte unităţi

A B 01 02 03 04 05

Sînge şi plasmă (litri) 01 63573.20 63573.20Nr. transfuzii 02 25105 25105Nr. bolnavi transfuzaţi 03 8077 8077

Total, din care: 10.00 10Acci-

dente decese 0 0

*) După sediul unităţii sanitare.

18. Activitatea cabinetului medical de frontierăTabel T40

Persoane oprite în carantină Mijloace de transport

Supuse la:Internate Puse sub

observaţie

Scutiri dederatizare Controlate

Dezinfecţie Dezinsecţie Deratizare01 02 03 04 05 06 07

Page 20: I. MORBIDITATEaspms.ro/documente/11stat03.pdf · Tulburari mintale _i de comportament 06 19024 27 691 10181 8125 Bolile sistemului nervos 07 12429 44 269 7063 5053 Bolile ochiului

21

19. Imunizarea populaţieiVaccinări, rapeluri

Tabel 41

Total BCG Antihepatită BMediul Vârsta (ani)

Rân

d

V R V R 3 doze RA B C 01 02 03 04 05 06

Total general 01 85920 30962 4960 0 4505

Total urban 02 51161 17021 2448 0 2366

0 - 2 ani 03 12204 4620 2448 0 23663 - 4 ani 04 70 4 0 0 0

5 - 14 ani 05 236 9694 0 0 015 ani şi peste, din care: 06 38651 2703 0 0 0

din care:grupe de

vîrstă

gravide 07 14 891 0 0 0

Total rural 08 34759 13941 2512 0 2139

0 - 2 ani 09 11369 4254 2512 0 21393 - 4 ani 10 35 7 0 0 0

5 - 14 ani 11 324 6352 0 0 015 ani şi peste, din care: 12 23031 3328 0 0 0

din care:grupe de

vîrstă

gravide 13 0 970 0 0 0

- continuare –Antipoliomielitice

V. POT V.PI*) Diftero-tetano-pertusis

Rân

d

3 doze 4 doze 5 doze 3 doze 4 doze 5 doze 3 doze 4 doze 5 dozeC 07 08 09 10 11 12 13 14 15

01 0 0 0 4540 4437 5724 4519 4437 002 0 0 0 2379 2310 2817 2358 2310 003 0 0 0 2364 2310 0 2354 2310 004 0 0 0 15 0 0 4 0 005 0 0 0 0 0 2817 0 0 006 0 0 0 0 0 0 0 0 007 0 0 0 0 0 0 0 0 008 0 0 0 2161 2127 2907 2161 2127 0

09 2161 2127 0 2161 212710 0 0 0 0 011 0 0 2907 0 012

13

*) La copiii din centrele de plasament

Page 21: I. MORBIDITATEaspms.ro/documente/11stat03.pdf · Tulburari mintale _i de comportament 06 19024 27 691 10181 8125 Bolile sistemului nervos 07 12429 44 269 7063 5053 Bolile ochiului

22

- continuare -

Antirujeolice ROR Antirubeolice Diftero-tetanice (DT, dT)

Rân

d

V R DI DII V V RC 16 17 18 19 20 21 22

01 5076 5463 0 4 444102 2680 2693 0 4 402203 2670 0 0 0 004 9 0 0 4 005 1 2693 0 0 402206 0 0 0 0 007 0 0 0 0 008 2396 2770 0 0 41909 2396 0 0 0 010 0 0 0 0 011 0 2770 0 0 41912

13

- continuare -

Antitetanice Antigri-pale Antitifoidice Antidi-

zentericeAntiama-

rilice Alte

Rân

d

V R V V R V V V RC 23 24 25 26 27 28 29 30 31

01 6460 61974 34202 2869 38836 9003 0 0 204 4 32 605 162 153 8206 2703 38651 007 891 14 008 3591 23138 25209 0 0 010 7 0 3511 256 150 17412 3328 22988 4313 970 0 0

Page 22: I. MORBIDITATEaspms.ro/documente/11stat03.pdf · Tulburari mintale _i de comportament 06 19024 27 691 10181 8125 Bolile sistemului nervos 07 12429 44 269 7063 5053 Bolile ochiului

23

III. GRAVIDE, ÎNTRERUPEREA SARCINII1. Evidenţa gravidelor

Tabel T42

Nou intrate în evidenţă în cursul anului

Nou depistate după vârsta sarciniiMediul

Rân

d

Total,

din care:

Noudepistate

total,

din care:

Gravidecu risc Luna

I-IIILunaIV-V

LunaVI-IX

Venitedin alteteritorii

Scoase dinevidenţă

Rămase înevidenţă

A B 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Total 01 3933 3714 433 2724 610 380 219 4117 2485Urban 02 2269 2146 220 1677 271 198 123 2353 1429Rural 03 1664 1568 213 1047 339 182 96 1764 1056

2. Gravide nou depistate pe grupe de vârstă

Tabel T48

Grupa de vârstă a gravideiTotalgravide nou

depistate Sub 15 ani 15-19 ani 20-24 ani 25-29 ani 30-34 ani 35-39 ani 40-44 ani 45-49 ani 50 ani şipeste

01 02 03 04 05 06 07 08 09 103714 30 380 959 1208 799 292 43 3 0

3. Evidenţa întreruperii cursului sarciniiTabel T43

Repartizarea după domiciliul stabilal gravidei

din care:Specificare

Rân

d

Total întreruperi de sarcină

Urban RuralA B 01 02 03

Total 01 2864 1110 1754Întreruperea cursului sarcinii la cerere 02 1634 592 1042Avort spontan 03 1230 518 712Avort provocat 04

- continuare –

Întreruperile de sarcină (col.01) după grupa de vârstă a gravidei

Rân

d

Sub 15 ani 15-19 ani 20-24 ani 25-29 ani 30-34 ani 35-39 ani 40-44 ani 45-49 ani 50 anişi peste

B 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01 24 247 677 724 649 452 85 602 10 138 420 443 324 248 48 303 14 109 257 281 325 204 37 304