HOTĂRÂREA NR. 15 pentru aprobarea tarifelor privind ... · Anexa nr. 16 Pentru curatarea zapezii...

of 32 /32
HOTĂRÂREA NR. 15 pentru aprobarea tarifelor privind curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice din municipiul Tulcea şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 ianuarie 2017; Examinând proiectul de hotărâre pentru aprobarea tarifelor privind curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice din municipiul Tulcea şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, proiect din initiativa Primarului; Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului municipiului Tulcea înregistrată sub nr. 1247/16.01.2017 şi coraportul întocmit de S.C. Servicii Publice S.A. şi Direcţia Economică, înregistrat sub nr. 1246/16.01.2017; Reţinând avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; Având în vedere prevederile: - Legii nr. 101/2006 - Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; - Legii nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; - Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor; În temeiul art. 10, art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (3) lit. c), alin. (4) lit. c) şi alin. (6) lit. a) pct.14, art. 45 alin. (1), (2) şi (6), art. 49 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE: Art. 1 Se aprobă tarifele activităţii privind curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice din municipiul Tulcea şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, prezentate în Anexa nr. I, stabilite conform fişelor de fundamentare nr. 1 -32. Art. 2 Anexele nr. I, nr. 1-32 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3 Tarifele nu conţin T.V.A. şi se aplică începând cu data de 01 februarie 2017. Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcţia Economică, Serviciul Gospodărie Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea şi S.C. SERVICII PUBLICE S.A.. Art. 5 Cu data adoptării prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 18/01.02.2016 se revocă. Art. 6 Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinirea a prevederilor sale. Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ale consilierilor locali din 17 consilieri locali prezenţi. CONTRASEMNEAZĂ PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR, CONSILIER, Jr.BRUDIU Maria DRĂNICEANU Daniel

Embed Size (px)

Transcript of HOTĂRÂREA NR. 15 pentru aprobarea tarifelor privind ... · Anexa nr. 16 Pentru curatarea zapezii...

Page 1: HOTĂRÂREA NR. 15 pentru aprobarea tarifelor privind ... · Anexa nr. 16 Pentru curatarea zapezii de pe strazi ore stationare cu Tractorul U650 cu plug 33.20 ORA Anexa nr. 17 Incarcarea

HOTĂRÂREA NR. 15 pentru aprobarea tarifelor privind curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice din municipiul Tulcea şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de

polei sau de îngheţ

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 ianuarie 2017;

Examinând proiectul de hotărâre pentru aprobarea tarifelor privind curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice din municipiul Tulcea şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, proiect din initiativa Primarului;

Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului municipiului Tulcea înregistrată sub nr. 1247/16.01.2017 şi coraportul întocmit de S.C. Servicii Publice S.A. şi Direcţia Economică, înregistrat sub nr. 1246/16.01.2017;

Reţinând avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; Având în vedere prevederile: - Legii nr. 101/2006 - Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare; - Legii nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare; - Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile

Comunitare de Utilităţi Publice nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;

În temeiul art. 10, art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (3) lit. c), alin. (4) lit. c) şi alin. (6) lit. a) pct.14, art. 45 alin. (1), (2) şi (6), art. 49 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă tarifele activităţii privind curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice din municipiul Tulcea şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, prezentate în Anexa nr. I, stabilite conform fişelor de fundamentare nr. 1-32.

Art. 2 Anexele nr. I, nr. 1-32 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3 Tarifele nu conţin T.V.A. şi se aplică începând cu data de 01 februarie 2017. Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcţia Economică,

Serviciul Gospodărie Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea şi S.C. SERVICII PUBLICE S.A..

Art. 5 Cu data adoptării prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 18/01.02.2016 se revocă. Art. 6 Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri

autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinirea a prevederilor sale. Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ale consilierilor locali din 17 consilieri locali

prezenţi.

CONTRASEMNEAZĂ PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR, CONSILIER, Jr.BRUDIU Maria DRĂNICEANU Daniel

Page 2: HOTĂRÂREA NR. 15 pentru aprobarea tarifelor privind ... · Anexa nr. 16 Pentru curatarea zapezii de pe strazi ore stationare cu Tractorul U650 cu plug 33.20 ORA Anexa nr. 17 Incarcarea

Anexa nr. I la HCL nr ____/______

Anexa nr. 1 Curatat manual zapada afanata, cu grosimea stratului pana la 15 cm 24.04 100/MP

Anexa nr. 2 Curatat manual zapada afanata, cu grosimea stratului de la 16 cm la 25 cm 37.35 100/MP

Anexa nr. 3 Curatat manual zapada afanata, cu grosimea stratului de la 26 cm la 35 cm 55.86 100/MP

Anexa nr. 4 Curatat manual zapada afanata, cu grosimea stratului de la 36 cm la 50 cm 69.28 100/MP

Anexa nr. 5 Curatat manual zapada imbibata cu apa, cu grosimea stratului pana la 15 cm 40.43 100/MP

Anexa nr. 6 Curatat manual zapada imbibata cu apa, cu grosimea stratului de la 16 la 25 cm 62.58 100/MP

Anexa nr. 7 Curatat manual zapada imbibata cu apa, cu grosimea stratului de la 26 la 35 cm 81.77 100/MP

Anexa nr. 8 Curatat manual zapada imbibata cu apa, cu grosimea stratului de la 36 la 50 cm 99.81 100/MP

Anexa nr. 9 Curatat manual zapada inghetata cu grosimea stratului pana la 15 cm 76.87 100/MP

Anexa nr. 10 Curatat manual zapada inghetata cu grosimea stratului de la 16 cm la 25 cm 92.88 100/MP

Anexa nr. 11 Curatat manual zapada inghetata cu grosimea stratului de la 26 cm la 35 cm 103.63 100/MP

Anexa nr. 12 Curatat manual zapada inghetata cu grosimea stratului de la 36 cm la 50 cm 108.43 100/MP

Anexa nr. 13 Raspandire manuala, din autocamion cu nisip 18.89 TO

Anexa nr. 14 Raspandire manuala, din autocamion cu sare si inhibitor de coroziune 21.75 TO

Anexa nr. 15 Pentru curatarea zapezii de pe strazi ore functionare cu Tractorul U650 cu plug 84.54 ORA

Anexa nr. 16 Pentru curatarea zapezii de pe strazi ore stationare cu Tractorul U650 cu plug 33.20 ORA

Anexa nr. 17 Incarcarea zapezii si a materialelor antiderapante ore functionare cu tractor hidraulic (T.I.H.-445) 83.88 ORA

Anexa nr. 18 Incarcarea zapezii si a materialelor antiderapante ore stationare cu tractor hidraulic (T.I.H.-445) 33.20 ORA

Anexa nr. 19 Pentru imprastierea si transportul materialelor antiderapante ore functionare cu Autocisterna cu motor raba 8.5 to 111.61 ORA

Anexa nr. 20 Pentru imprastierea si transportul materialelor antiderapante ore stationare cu Autocisterna cu motor raba 8.5 to 33.20 ORA

Anexa nr. 21 Pentru transportul materialelor antiderapance ore functionare cu Autoutilitara TL 19 SSP 88.82 ORA

Anexa nr. 22 Pentru transportul materialelor antiderapance ore stationare cu Autoutilitara TL 19 SSP 33.20 ORA

Anexa nr. 23 Transportul zapezii si a materialelor antiderapante ore functionare cu Autocamion 8.5 to 88.75 ORA

Anexa nr. 24 Transportul zapezii si a materialelor antiderapante ore stationare cu Autocamion 8.5 to 33.20 ORA

Anexa nr. 25 Pentru indepartarea zapezii si imprastierea materialelor antiderapante ore functionare cu Autospeciala sararita cu lama 147.26 ORA

Anexa nr. 26 Pentru indepartarea zapezii si imprastierea materialelor antiderapante ore stationare cu Autospeciala sararita cu lama 33.20 ORA

Anexa nr. 27 Spor acordat pentru orele lucrate in zilele de sambata, duminica si alte sarbatori legale 33.20 ORA

Anexa nr. 28 Spor de 25% acordat pentru orele de noapte 8.30 ORA

Anexa nr. 29 Ore suplimentare muncitor calificat 33.20 ORA

Anexa nr. 30 Ore suplimentare muncitor necalificat 22.54 ORA

Tabel tarife activitate iarna LEI FARA TVA UM

Page 3: HOTĂRÂREA NR. 15 pentru aprobarea tarifelor privind ... · Anexa nr. 16 Pentru curatarea zapezii de pe strazi ore stationare cu Tractorul U650 cu plug 33.20 ORA Anexa nr. 17 Incarcarea

Anexa nr. 1 la HCL nr ____/______

SPECIFICATIE U.M.PROGRAMAT

ANNUAL LEI

TARIF PROPUS

LEI/100 MP

1. Cheltuieli materiale, din care: 100 mp 1.103240

Combustibil si lubrifianti 100 mp

Energie electrica tehnologica 100 mp

Piese de schimb, utilaje 100 mp

Materii prime si materiale consumabile 100 mp 0.993708

Echipament de lucru si protectia muncii 100 mp 0.109532

Reparatii 100 mp

Amortizarea utilajelor si a mijloacelor de transport 100 mp

Redeventa 100 mp

Cheltuieli cu protectia mediului 100 mp

Alte servicii executate de terti 100 mp

Alte cheltuiei materiale 100 mp

2. Cheltuieli cu munca vie, din care: 100 mp 18.849600

Salarii 100 mp 14.355300

CAS 15.80% 100 mp 3.284300

Fond de somaj: 0.50% 100 mp

CASS 5.2% 100 mp

Fond accidente si boli profesionale 0.279% 100 mp

Cota de contributii pentru concedii si indemnizatii 0.85% 100 mp

Font garantare creante salariale 0.25% 100 mp

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masa) 100 mp 1.210000

3. Taxe licente (A.N.R.S.C.) 0.12% 100 mp 0.023943

4. Cheltuieli cu inchirierea utilajelor 100 mp

5. Cheltuieli cu depunerea in rampa 100 mp

6. Fond pentru inchiderea depozitului de deseuri si urmarirea

acestuia post inchidere 100 mp

7. Alte cheltuieli 100 mp 3.364889

A. Cheltuieili de exploatare (1+2+3+4+5+7) 100 mp 23.341673

B. Cheltuieli financiare 100 mp

I. Cheltuieli totale (A+B) 100 mp 23.341673

II. Profit 100 mp 0.700250

III. Cota de dezvoltare 100 mp

IV. Venituri obtinute din activitatea de DDD (I+II+III) 100 mp

V. Cantitatea programata 100 mp

VI. Tarif, exclusiv T.V.A. (IV : V) 100 mp 24.04

VII. TVA 19% 100 mp 4.57

VIII. Tarif, inclusiv T.V.A. 100 mp 28.61

S.C. SERVICII PUBLICE S.A.

Director general Contabil sef Intocmit, redactat

Casian Feodor Ghiban Mirela Marilena Mocanu Iulian

FISA DE FUNDAMENTAREpentru stabilirea tarifelor in municipiul Tulcea privind activitatea de iarna

Curatat manual zapada afanata, cu grosimea stratului pana la 15 cm

Page 4: HOTĂRÂREA NR. 15 pentru aprobarea tarifelor privind ... · Anexa nr. 16 Pentru curatarea zapezii de pe strazi ore stationare cu Tractorul U650 cu plug 33.20 ORA Anexa nr. 17 Incarcarea

Anexa nr. 2 la HCL nr ____/______

SPECIFICATIE U.M.PROGRAMAT

ANNUAL LEI

TARIF PROPUS

LEI/100 MP

1. Cheltuieli materiale, din care: 100 mp 1.714232

Combustibil si lubrifianti 100 mp

Energie electrica tehnologica 100 mp

Piese de schimb, utilaje 100 mp

Materii prime si materiale consumabile 100 mp 1.544040

Echipament de lucru si protectia muncii 100 mp 0.170192

Reparatii 100 mp

Amortizarea utilajelor si a mijloacelor de transport 100 mp

Redeventa 100 mp

Cheltuieli cu protectia mediului 100 mp

Alte servicii executate de terti 100 mp

Alte cheltuiei materiale 100 mp

2. Cheltuieli cu munca vie, din care: 100 mp 29.284200

Salarii 100 mp 22.301800

CAS 15.80% 100 mp 5.102400

Fond de somaj: 0.50% 100 mp

CASS 5.2% 100 mp

Fond accidente si boli profesionale 0.279% 100 mp

Cota de contributii pentru concedii si indemnizatii 0.85% 100 mp

Font garantare creante salariale 0.25% 100 mp

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masa) 100 mp 1.880000

3. Taxe licente (A.N.R.S.C.) 0.12% 100 mp 0.037198

4. Cheltuieli cu inchirierea utilajelor 100 mp

5. Cheltuieli cu depunerea in rampa 100 mp

6. Fond pentru inchiderea depozitului de deseuri si urmarirea

acestuia post inchidere 100 mp

7. Alte cheltuieli 100 mp 5.227642

A. Cheltuieili de exploatare (1+2+3+4+5+7) 100 mp 36.263272

B. Cheltuieli financiare 100 mp

I. Cheltuieli totale (A+B) 100 mp 36.263272

II. Profit 100 mp 1.087898

III. Cota de dezvoltare 100 mp

IV. Venituri obtinute din activitatea de DDD (I+II+III) 100 mp

V. Cantitatea programata 100 mp

VI. Tarif, exclusiv T.V.A. (IV : V) 100 mp 37.35

VII. TVA 19% 100 mp 7.10

VIII. Tarif, inclusiv T.V.A. 100 mp 44.45

S.C. SERVICII PUBLICE S.A.

Director general Contabil sef Intocmit, redactat

Casian Feodor Ghiban Mirela Marilena Mocanu Iulian

FISA DE FUNDAMENTAREpentru stabilirea tarifelor in municipiul Tulcea privind activitatea de iarna

Curatat manual zapada afanata, cu grosimea stratului de la 16 cm la 25 cm

Page 5: HOTĂRÂREA NR. 15 pentru aprobarea tarifelor privind ... · Anexa nr. 16 Pentru curatarea zapezii de pe strazi ore stationare cu Tractorul U650 cu plug 33.20 ORA Anexa nr. 17 Incarcarea

Anexa nr. 3 la HCL nr ____/______

SPECIFICATIE U.M.PROGRAMAT

ANNUAL LEI

TARIF PROPUS

LEI/100 MP

1. Cheltuieli materiale, din care: 100 mp 1.425625

Combustibil si lubrifianti 100 mp

Energie electrica tehnologica 100 mp

Piese de schimb, utilaje 100 mp

Materii prime si materiale consumabile 100 mp 1.164459

Echipament de lucru si protectia muncii 100 mp 0.261166

Reparatii 100 mp

Amortizarea utilajelor si a mijloacelor de transport 100 mp

Redeventa 100 mp

Cheltuieli cu protectia mediului 100 mp

Alte servicii executate de terti 100 mp

Alte cheltuiei materiale 100 mp

2. Cheltuieli cu munca vie, din care: 100 mp 44.936100

Salarii 100 mp 34.225600

CAS 15.80% 100 mp 7.830500

Fond de somaj: 0.50% 100 mp

CASS 5.2% 100 mp

Fond accidente si boli profesionale 0.279% 100 mp

Cota de contributii pentru concedii si indemnizatii 0.85% 100 mp

Font garantare creante salariale 0.25% 100 mp

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masa) 100 mp 2.880000

3. Taxe licente (A.N.R.S.C.) 0.12% 100 mp 0.055634

4. Cheltuieli cu inchirierea utilajelor 100 mp

5. Cheltuieli cu depunerea in rampa 100 mp

6. Fond pentru inchiderea depozitului de deseuri si urmarirea

acestuia post inchidere 100 mp

7. Alte cheltuieli 100 mp 7.818540

A. Cheltuieili de exploatare (1+2+3+4+5+7) 100 mp 54.235899

B. Cheltuieli financiare 100 mp

I. Cheltuieli totale (A+B) 100 mp 54.235899

II. Profit 100 mp 1.627077

III. Cota de dezvoltare 100 mp

IV. Venituri obtinute din activitatea de DDD (I+II+III) 100 mp

V. Cantitatea programata 100 mp

VI. Tarif, exclusiv T.V.A. (IV : V) 100 mp 55.86

VII. TVA 19% 100 mp 10.61

VIII. Tarif, inclusiv T.V.A. 100 mp 66.48

S.C. SERVICII PUBLICE S.A.

Director general Contabil sef Intocmit, redactat

Casian Feodor Ghiban Mirela Marilena Mocanu Iulian

FISA DE FUNDAMENTAREpentru stabilirea tarifelor in municipiul Tulcea privind activitatea de iarna

Curatat manual zapada afanata, cu grosimea stratului de la 26 cm la 35 cm

Page 6: HOTĂRÂREA NR. 15 pentru aprobarea tarifelor privind ... · Anexa nr. 16 Pentru curatarea zapezii de pe strazi ore stationare cu Tractorul U650 cu plug 33.20 ORA Anexa nr. 17 Incarcarea

Anexa nr. 4 la HCL nr ____/______

SPECIFICATIE U.M.PROGRAMAT

ANNUAL LEI

TARIF PROPUS

LEI/100 MP

1. Cheltuieli materiale, din care: 100 mp 1.771392

Combustibil si lubrifianti 100 mp

Energie electrica tehnologica 100 mp

Piese de schimb, utilaje 100 mp

Materii prime si materiale consumabile 100 mp 1.446883

Echipament de lucru si protectia muncii 100 mp 0.324509

Reparatii 100 mp

Amortizarea utilajelor si a mijloacelor de transport 100 mp

Redeventa 100 mp

Cheltuieli cu protectia mediului 100 mp

Alte servicii executate de terti 100 mp

Alte cheltuiei materiale 100 mp

2. Cheltuieli cu munca vie, din care: 100 mp 55.726000

Salarii 100 mp 42.436900

CAS 15.80% 100 mp 9.709100

Fond de somaj: 0.50% 100 mp

CASS 5.2% 100 mp

Fond accidente si boli profesionale 0.279% 100 mp

Cota de contributii pentru concedii si indemnizatii 0.85% 100 mp

Font garantare creante salariale 0.25% 100 mp

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masa) 100 mp 3.580000

3. Taxe licente (A.N.R.S.C.) 0.12% 100 mp 0.068997

4. Cheltuieli cu inchirierea utilajelor 100 mp

5. Cheltuieli cu depunerea in rampa 100 mp

6. Fond pentru inchiderea depozitului de deseuri si urmarirea

acestuia post inchidere 100 mp

7. Alte cheltuieli 100 mp 9.696483

A. Cheltuieili de exploatare (1+2+3+4+5+7) 100 mp 67.262871

B. Cheltuieli financiare 100 mp

I. Cheltuieli totale (A+B) 100 mp 67.262871

II. Profit 100 mp 2.017886

III. Cota de dezvoltare 100 mp

IV. Venituri obtinute din activitatea de DDD (I+II+III) 100 mp

V. Cantitatea programata 100 mp

VI. Tarif, exclusiv T.V.A. (IV : V) 100 mp 69.28

VII. TVA 19% 100 mp 13.16

VIII. Tarif, inclusiv T.V.A. 100 mp 82.44

S.C. SERVICII PUBLICE S.A.

Director general Contabil sef Intocmit, redactat

Casian Feodor Ghiban Mirela Marilena Mocanu Iulian

FISA DE FUNDAMENTAREpentru stabilirea tarifelor in municipiul Tulcea privind activitatea de iarna

Curatat manual zapada afanata, cu grosimea stratului de la 36 cm la 50 cm

Page 7: HOTĂRÂREA NR. 15 pentru aprobarea tarifelor privind ... · Anexa nr. 16 Pentru curatarea zapezii de pe strazi ore stationare cu Tractorul U650 cu plug 33.20 ORA Anexa nr. 17 Incarcarea

Anexa nr. 5 la HCL nr ____/______

SPECIFICATIE U.M.PROGRAMAT

ANNUAL LEI

TARIF PROPUS

LEI/100 MP

1. Cheltuieli materiale, din care: 100 mp 0.451382

Combustibil si lubrifianti 100 mp

Energie electrica tehnologica 100 mp

Piese de schimb, utilaje 100 mp

Materii prime si materiale consumabile 100 mp 0.258974

Echipament de lucru si protectia muncii 100 mp 0.192408

Reparatii 100 mp

Amortizarea utilajelor si a mijloacelor de transport 100 mp

Redeventa 100 mp

Cheltuieli cu protectia mediului 100 mp

Alte servicii executate de terti 100 mp

Alte cheltuiei materiale 100 mp

2. Cheltuieli cu munca vie, din care: 100 mp 33.099000

Salarii 100 mp 25.211000

CAS 15.80% 100 mp 5.768000

Fond de somaj: 0.50% 100 mp

CASS 5.2% 100 mp

Fond accidente si boli profesionale 0.279% 100 mp

Cota de contributii pentru concedii si indemnizatii 0.85% 100 mp

Font garantare creante salariale 0.25% 100 mp

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masa) 100 mp 2.120000

3. Taxe licente (A.N.R.S.C.) 0.12% 100 mp 0.040260

4. Cheltuieli cu inchirierea utilajelor 100 mp

5. Cheltuieli cu depunerea in rampa 100 mp

6. Fond pentru inchiderea depozitului de deseuri si urmarirea

acestuia post inchidere 100 mp

7. Alte cheltuieli 100 mp 5.658008

A. Cheltuieili de exploatare (1+2+3+4+5+7) 100 mp 39.248651

B. Cheltuieli financiare 100 mp

I. Cheltuieli totale (A+B) 100 mp 39.248651

II. Profit 100 mp 1.177460

III. Cota de dezvoltare 100 mp

IV. Venituri obtinute din activitatea de DDD (I+II+III) 100 mp

V. Cantitatea programata 100 mp

VI. Tarif, exclusiv T.V.A. (IV : V) 100 mp 40.43

VII. TVA 19% 100 mp 7.68

VIII. Tarif, inclusiv T.V.A. 100 mp 48.11

S.C. SERVICII PUBLICE S.A.

Director general Contabil sef Intocmit, redactat

Casian Feodor Ghiban Mirela Marilena Mocanu Iulian

FISA DE FUNDAMENTAREpentru stabilirea tarifelor in municipiul Tulcea privind activitatea de iarna

Curatat manual zapada imbibata cu apa, cu grosimea stratului pana la 15 cm

Page 8: HOTĂRÂREA NR. 15 pentru aprobarea tarifelor privind ... · Anexa nr. 16 Pentru curatarea zapezii de pe strazi ore stationare cu Tractorul U650 cu plug 33.20 ORA Anexa nr. 17 Incarcarea

Anexa nr. 6 la HCL nr ____/______

SPECIFICATIE U.M.PROGRAMAT

ANNUAL LEI

TARIF PROPUS

LEI/100 MP

1. Cheltuieli materiale, din care: 100 mp 0.698715

Combustibil si lubrifianti 100 mp

Energie electrica tehnologica 100 mp

Piese de schimb, utilaje 100 mp

Materii prime si materiale consumabile 100 mp 0.400878

Echipament de lucru si protectia muncii 100 mp 0.297837

Reparatii 100 mp

Amortizarea utilajelor si a mijloacelor de transport 100 mp

Redeventa 100 mp

Cheltuieli cu protectia mediului 100 mp

Alte servicii executate de terti 100 mp

Alte cheltuiei materiale 100 mp

2. Cheltuieli cu munca vie, din care: 100 mp 51.238000

Salarii 100 mp 39.020500

CAS 15.80% 100 mp 8.927500

Fond de somaj: 0.50% 100 mp

CASS 5.2% 100 mp

Fond accidente si boli profesionale 0.279% 100 mp

Cota de contributii pentru concedii si indemnizatii 0.85% 100 mp

Font garantare creante salariale 0.25% 100 mp

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masa) 100 mp 3.290000

3. Taxe licente (A.N.R.S.C.) 0.12% 100 mp 0.062324

4. Cheltuieli cu inchirierea utilajelor 100 mp

5. Cheltuieli cu depunerea in rampa 100 mp

6. Fond pentru inchiderea depozitului de deseuri si urmarirea

acestuia post inchidere 100 mp

7. Alte cheltuieli 100 mp 8.758718

A. Cheltuieili de exploatare (1+2+3+4+5+7) 100 mp 60.757757

B. Cheltuieli financiare 100 mp

I. Cheltuieli totale (A+B) 100 mp 60.757757

II. Profit 100 mp 1.822733

III. Cota de dezvoltare 100 mp

IV. Venituri obtinute din activitatea de DDD (I+II+III) 100 mp

V. Cantitatea programata 100 mp

VI. Tarif, exclusiv T.V.A. (IV : V) 100 mp 62.58

VII. TVA 19% 100 mp 11.89

VIII. Tarif, inclusiv T.V.A. 100 mp 74.47

S.C. SERVICII PUBLICE S.A.

Director general Contabil sef Intocmit, redactat

Casian Feodor Ghiban Mirela Marilena Mocanu Iulian

FISA DE FUNDAMENTAREpentru stabilirea tarifelor in municipiul Tulcea privind activitatea de iarna

Curatat manual zapada imbibata cu apa, cu grosimea stratului de la 16 la 25 cm

Page 9: HOTĂRÂREA NR. 15 pentru aprobarea tarifelor privind ... · Anexa nr. 16 Pentru curatarea zapezii de pe strazi ore stationare cu Tractorul U650 cu plug 33.20 ORA Anexa nr. 17 Incarcarea

Anexa nr. 7 la HCL nr ____/______

SPECIFICATIE U.M.PROGRAMAT

ANNUAL LEI

TARIF PROPUS

LEI/100 MP

1. Cheltuieli materiale, din care: 100 mp 0.914910

Combustibil si lubrifianti 100 mp

Energie electrica tehnologica 100 mp

Piese de schimb, utilaje 100 mp

Materii prime si materiale consumabile 100 mp 0.524917

Echipament de lucru si protectia muncii 100 mp 0.389993

Reparatii 100 mp

Amortizarea utilajelor si a mijloacelor de transport 100 mp

Redeventa 100 mp

Cheltuieli cu protectia mediului 100 mp

Alte servicii executate de terti 100 mp

Alte cheltuiei materiale 100 mp

2. Cheltuieli cu munca vie, din care: 100 mp 66.946000

Salarii 100 mp 50.981900

CAS 15.80% 100 mp 11.664100

Fond de somaj: 0.50% 100 mp

CASS 5.2% 100 mp

Fond accidente si boli profesionale 0.279% 100 mp

Cota de contributii pentru concedii si indemnizatii 0.85% 100 mp

Font garantare creante salariale 0.25% 100 mp

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masa) 100 mp 4.300000

3. Taxe licente (A.N.R.S.C.) 0.12% 100 mp 0.081433

4. Cheltuieli cu inchirierea utilajelor 100 mp

5. Cheltuieli cu depunerea in rampa 100 mp

6. Fond pentru inchiderea depozitului de deseuri si urmarirea

acestuia post inchidere 100 mp

7. Alte cheltuieli 100 mp 11.444208

A. Cheltuieili de exploatare (1+2+3+4+5+7) 100 mp 79.386551

B. Cheltuieli financiare 100 mp

I. Cheltuieli totale (A+B) 100 mp 79.386551

II. Profit 100 mp 2.381597

III. Cota de dezvoltare 100 mp

IV. Venituri obtinute din activitatea de DDD (I+II+III) 100 mp

V. Cantitatea programata 100 mp

VI. Tarif, exclusiv T.V.A. (IV : V) 100 mp 81.77

VII. TVA 19% 100 mp 15.54

VIII. Tarif, inclusiv T.V.A. 100 mp 97.30

S.C. SERVICII PUBLICE S.A.

Director general Contabil sef Intocmit, redactat

Casian Feodor Ghiban Mirela Marilena Mocanu Iulian

FISA DE FUNDAMENTAREpentru stabilirea tarifelor in municipiul Tulcea privind activitatea de iarna

Curatat manual zapada imbibata cu apa, cu grosimea stratului de la 26 la 35 cm

Page 10: HOTĂRÂREA NR. 15 pentru aprobarea tarifelor privind ... · Anexa nr. 16 Pentru curatarea zapezii de pe strazi ore stationare cu Tractorul U650 cu plug 33.20 ORA Anexa nr. 17 Incarcarea

Anexa nr. 8 la HCL nr ____/______

SPECIFICATIE U.M.PROGRAMAT

ANNUAL LEI

TARIF PROPUS

LEI/100 MP

1. Cheltuieli materiale, din care: 100 mp 1.114890

Combustibil si lubrifianti 100 mp

Energie electrica tehnologica 100 mp

Piese de schimb, utilaje 100 mp

Materii prime si materiale consumabile 100 mp 0.639653

Echipament de lucru si protectia muncii 100 mp 0.475237

Reparatii 100 mp

Amortizarea utilajelor si a mijloacelor de transport 100 mp

Redeventa 100 mp

Cheltuieli cu protectia mediului 100 mp

Alte servicii executate de terti 100 mp

Alte cheltuiei materiale 100 mp

2. Cheltuieli cu munca vie, din care: 100 mp 81.719000

Salarii 100 mp 62.239300

CAS 15.80% 100 mp 14.239700

Fond de somaj: 0.50% 100 mp

CASS 5.2% 100 mp

Fond accidente si boli profesionale 0.279% 100 mp

Cota de contributii pentru concedii si indemnizatii 0.85% 100 mp

Font garantare creante salariale 0.25% 100 mp

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masa) 100 mp 5.240000

3. Taxe licente (A.N.R.S.C.) 0.12% 100 mp 0.099401

4. Cheltuieli cu inchirierea utilajelor 100 mp

5. Cheltuieli cu depunerea in rampa 100 mp

6. Fond pentru inchiderea depozitului de deseuri si urmarirea

acestuia post inchidere 100 mp

7. Alte cheltuieli 100 mp 13.969283

A. Cheltuieili de exploatare (1+2+3+4+5+7) 100 mp 96.902574

B. Cheltuieli financiare 100 mp

I. Cheltuieli totale (A+B) 100 mp 96.902574

II. Profit 100 mp 2.907077

III. Cota de dezvoltare 100 mp

IV. Venituri obtinute din activitatea de DDD (I+II+III) 100 mp

V. Cantitatea programata 100 mp

VI. Tarif, exclusiv T.V.A. (IV : V) 100 mp 99.81

VII. TVA 19% 100 mp 18.96

VIII. Tarif, inclusiv T.V.A. 100 mp 118.77

S.C. SERVICII PUBLICE S.A.

Director general Contabil sef Intocmit, redactat

Casian Feodor Ghiban Mirela Marilena Mocanu Iulian

FISA DE FUNDAMENTAREpentru stabilirea tarifelor in municipiul Tulcea privind activitatea de iarna

Curatat manual zapada imbibata cu apa, cu grosimea stratului de la 36 la 50 cm

Page 11: HOTĂRÂREA NR. 15 pentru aprobarea tarifelor privind ... · Anexa nr. 16 Pentru curatarea zapezii de pe strazi ore stationare cu Tractorul U650 cu plug 33.20 ORA Anexa nr. 17 Incarcarea

Anexa nr. 9 la HCL nr ____/______

SPECIFICATIE U.M.PROGRAMAT

ANNUAL LEI

TARIF PROPUS

LEI/100 MP

1. Cheltuieli materiale, din care: 100 mp 0.959925

Combustibil si lubrifianti 100 mp

Energie electrica tehnologica 100 mp

Piese de schimb, utilaje 100 mp

Materii prime si materiale consumabile 100 mp 0.594511

Echipament de lucru si protectia muncii 100 mp 0.365413

Reparatii 100 mp

Amortizarea utilajelor si a mijloacelor de transport 100 mp

Redeventa 100 mp

Cheltuieli cu protectia mediului 100 mp

Alte servicii executate de terti 100 mp

Alte cheltuiei materiale 100 mp

2. Cheltuieli cu munca vie, din care: 100 mp 62.832000

Salarii 100 mp 47.853600

CAS 15.80% 100 mp 10.948400

Fond de somaj: 0.50% 100 mp

CASS 5.2% 100 mp

Fond accidente si boli profesionale 0.279% 100 mp

Cota de contributii pentru concedii si indemnizatii 0.85% 100 mp

Font garantare creante salariale 0.25% 100 mp

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masa) 100 mp 4.030000

3. Taxe licente (A.N.R.S.C.) 0.12% 100 mp 0.076550

4. Cheltuieli cu inchirierea utilajelor 100 mp

5. Cheltuieli cu depunerea in rampa 100 mp

6. Fond pentru inchiderea depozitului de deseuri si urmarirea

acestuia post inchidere 100 mp

7. Alte cheltuieli 100 mp 10.758006

A. Cheltuieili de exploatare (1+2+3+4+5+7) 100 mp 74.626481

B. Cheltuieli financiare 100 mp

I. Cheltuieli totale (A+B) 100 mp 74.626481

II. Profit 100 mp 2.238794

III. Cota de dezvoltare 100 mp

IV. Venituri obtinute din activitatea de DDD (I+II+III) 100 mp

V. Cantitatea programata 100 mp

VI. Tarif, exclusiv T.V.A. (IV : V) 100 mp 76.87

VII. TVA 19% 100 mp 14.60

VIII. Tarif, inclusiv T.V.A. 100 mp 91.47

S.C. SERVICII PUBLICE S.A.

Director general Contabil sef Intocmit, redactat

Casian Feodor Ghiban Mirela Marilena Mocanu Iulian

FISA DE FUNDAMENTAREpentru stabilirea tarifelor in municipiul Tulcea privind activitatea de iarna

Curatat manual zapada inghetata cu grosimea stratului pana la 15 cm

Page 12: HOTĂRÂREA NR. 15 pentru aprobarea tarifelor privind ... · Anexa nr. 16 Pentru curatarea zapezii de pe strazi ore stationare cu Tractorul U650 cu plug 33.20 ORA Anexa nr. 17 Incarcarea

Anexa nr. 10 la HCL nr ____/____

SPECIFICATIE U.M.PROGRAMAT

ANNUAL LEI

TARIF PROPUS

LEI/100 MP

1. Cheltuieli materiale, din care: 100 mp 1.159706

Combustibil si lubrifianti 100 mp

Energie electrica tehnologica 100 mp

Piese de schimb, utilaje 100 mp

Materii prime si materiale consumabile 100 mp 0.718242

Echipament de lucru si protectia muncii 100 mp 0.441464

Reparatii 100 mp

Amortizarea utilajelor si a mijloacelor de transport 100 mp

Redeventa 100 mp

Cheltuieli cu protectia mediului 100 mp

Alte servicii executate de terti 100 mp

Alte cheltuiei materiale 100 mp

2. Cheltuieli cu munca vie, din care: 100 mp 75.922000

Salarii 100 mp 57.822700

CAS 15.80% 100 mp 13.229300

Fond de somaj: 0.50% 100 mp

CASS 5.2% 100 mp

Fond accidente si boli profesionale 0.279% 100 mp

Cota de contributii pentru concedii si indemnizatii 0.85% 100 mp

Font garantare creante salariale 0.25% 100 mp

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masa) 100 mp 4.870000

3. Taxe licente (A.N.R.S.C.) 0.12% 100 mp 0.092498

4. Cheltuieli cu inchirierea utilajelor 100 mp

5. Cheltuieli cu depunerea in rampa 100 mp

6. Fond pentru inchiderea depozitului de deseuri si urmarirea

acestuia post inchidere 100 mp

7. Alte cheltuieli 100 mp 12.999223

A. Cheltuieili de exploatare (1+2+3+4+5+7) 100 mp 90.173427

B. Cheltuieli financiare 100 mp

I. Cheltuieli totale (A+B) 100 mp 90.173427

II. Profit 100 mp 2.705203

III. Cota de dezvoltare 100 mp

IV. Venituri obtinute din activitatea de DDD (I+II+III) 100 mp

V. Cantitatea programata 100 mp

VI. Tarif, exclusiv T.V.A. (IV : V) 100 mp 92.88

VII. TVA 19% 100 mp 17.65

VIII. Tarif, inclusiv T.V.A. 100 mp 110.53

S.C. SERVICII PUBLICE S.A.

Director general Contabil sef Intocmit, redactat

Casian Feodor Ghiban Mirela Marilena Mocanu Iulian

FISA DE FUNDAMENTAREpentru stabilirea tarifelor in municipiul Tulcea privind activitatea de iarna

Curatat manual zapada inghetata cu grosimea stratului de la 16 cm la 25 cm

Page 13: HOTĂRÂREA NR. 15 pentru aprobarea tarifelor privind ... · Anexa nr. 16 Pentru curatarea zapezii de pe strazi ore stationare cu Tractorul U650 cu plug 33.20 ORA Anexa nr. 17 Incarcarea

Anexa nr. 11 la HCL nr ____/____

SPECIFICATIE U.M.PROGRAMAT

ANNUAL LEI

TARIF PROPUS

LEI/100 MP

1. Cheltuieli materiale, din care: 100 mp 1.290746

Combustibil si lubrifianti 100 mp

Energie electrica tehnologica 100 mp

Piese de schimb, utilaje 100 mp

Materii prime si materiale consumabile 100 mp 0.799400

Echipament de lucru si protectia muncii 100 mp 0.491347

Reparatii 100 mp

Amortizarea utilajelor si a mijloacelor de transport 100 mp

Redeventa 100 mp

Cheltuieli cu protectia mediului 100 mp

Alte servicii executate de terti 100 mp

Alte cheltuiei materiale 100 mp

2. Cheltuieli cu munca vie, din care: 100 mp 84.711000

Salarii 100 mp 64.511400

CAS 15.80% 100 mp 14.759600

Fond de somaj: 0.50% 100 mp

CASS 5.2% 100 mp

Fond accidente si boli profesionale 0.279% 100 mp

Cota de contributii pentru concedii si indemnizatii 0.85% 100 mp

Font garantare creante salariale 0.25% 100 mp

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masa) 100 mp 5.440000

3. Taxe licente (A.N.R.S.C.) 0.12% 100 mp 0.103202

4. Cheltuieli cu inchirierea utilajelor 100 mp

5. Cheltuieli cu depunerea in rampa 100 mp

6. Fond pentru inchiderea depozitului de deseuri si urmarirea

acestuia post inchidere 100 mp

7. Alte cheltuieli 100 mp 14.503517

A. Cheltuieili de exploatare (1+2+3+4+5+7) 100 mp 100.608466

B. Cheltuieli financiare 100 mp

I. Cheltuieli totale (A+B) 100 mp 100.608466

II. Profit 100 mp 3.018254

III. Cota de dezvoltare 100 mp

IV. Venituri obtinute din activitatea de DDD (I+II+III) 100 mp

V. Cantitatea programata 100 mp

VI. Tarif, exclusiv T.V.A. (IV : V) 100 mp 103.63

VII. TVA 19% 100 mp 19.69

VIII. Tarif, inclusiv T.V.A. 100 mp 123.32

S.C. SERVICII PUBLICE S.A.

Director general Contabil sef Intocmit, redactat

Casian Feodor Ghiban Mirela Marilena Mocanu Iulian

FISA DE FUNDAMENTAREpentru stabilirea tarifelor in municipiul Tulcea privind activitatea de iarna

Curatat manual zapada inghetata cu grosimea stratului de la 26 cm la 35 cm

Page 14: HOTĂRÂREA NR. 15 pentru aprobarea tarifelor privind ... · Anexa nr. 16 Pentru curatarea zapezii de pe strazi ore stationare cu Tractorul U650 cu plug 33.20 ORA Anexa nr. 17 Incarcarea

Anexa nr. 12 la HCL nr ____/____

SPECIFICATIE U.M.PROGRAMAT

ANNUAL LEI

TARIF PROPUS

LEI/100 MP

1. Cheltuieli materiale, din care: 100 mp 1.351847

Combustibil si lubrifianti 100 mp

Energie electrica tehnologica 100 mp

Piese de schimb, utilaje 100 mp

Materii prime si materiale consumabile 100 mp 0.837241

Echipament de lucru si protectia muncii 100 mp 0.514606

Reparatii 100 mp

Amortizarea utilajelor si a mijloacelor de transport 100 mp

Redeventa 100 mp

Cheltuieli cu protectia mediului 100 mp

Alte servicii executate de terti 100 mp

Alte cheltuiei materiale 100 mp

2. Cheltuieli cu munca vie, din care: 100 mp 88.638000

Salarii 100 mp 67.503800

CAS 15.80% 100 mp 15.444200

Fond de somaj: 0.50% 100 mp

CASS 5.2% 100 mp

Fond accidente si boli profesionale 0.279% 100 mp

Cota de contributii pentru concedii si indemnizatii 0.85% 100 mp

Font garantare creante salariale 0.25% 100 mp

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masa) 100 mp 5.690000

3. Taxe licente (A.N.R.S.C.) 0.12% 100 mp 0.107988

4. Cheltuieli cu inchirierea utilajelor 100 mp

5. Cheltuieli cu depunerea in rampa 100 mp

6. Fond pentru inchiderea depozitului de deseuri si urmarirea

acestuia post inchidere 100 mp

7. Alte cheltuieli 100 mp 15.176079

A. Cheltuieili de exploatare (1+2+3+4+5+7) 100 mp 105.273914

B. Cheltuieli financiare 100 mp

I. Cheltuieli totale (A+B) 100 mp 105.273914

II. Profit 100 mp 3.158217

III. Cota de dezvoltare 100 mp

IV. Venituri obtinute din activitatea de DDD (I+II+III) 100 mp

V. Cantitatea programata 100 mp

VI. Tarif, exclusiv T.V.A. (IV : V) 100 mp 108.43

VII. TVA 19% 100 mp 20.60

VIII. Tarif, inclusiv T.V.A. 100 mp 129.03

S.C. SERVICII PUBLICE S.A.

Director general Contabil sef Intocmit, redactat

Casian Feodor Ghiban Mirela Marilena Mocanu Iulian

FISA DE FUNDAMENTAREpentru stabilirea tarifelor in municipiul Tulcea privind activitatea de iarna

Curatat manual zapada inghetata cu grosimea stratului de la 36 cm la 50 cm

Page 15: HOTĂRÂREA NR. 15 pentru aprobarea tarifelor privind ... · Anexa nr. 16 Pentru curatarea zapezii de pe strazi ore stationare cu Tractorul U650 cu plug 33.20 ORA Anexa nr. 17 Incarcarea

Anexa nr. 13 la HCL nr ____/____

SPECIFICATIE U.M.PROGRAMAT

ANNUAL LEI

TARIF PROPUS

LEI/UM

1. Cheltuieli materiale, din care: to 0.527481

Combustibil si lubrifianti to

Energie electrica tehnologica to

Piese de schimb, utilaje to

Materii prime si materiale consumabile to 0.430850

Echipament de lucru si protectia muncii to 0.096632

Reparatii to

Amortizarea utilajelor si a mijloacelor de transport to

Redeventa to

Cheltuieli cu protectia mediului to

Alte servicii executate de terti to

Alte cheltuiei materiale to

2. Cheltuieli cu munca vie, din care: to 15.147000

Salarii to 11.537400

CAS 15.80% to 2.639600

Fond de somaj: 0.50% to

CASS 5.2% to

Fond accidente si boli profesionale 0.279% to

Cota de contributii pentru concedii si indemnizatii 0.85% to

Font garantare creante salariale 0.25% to

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masa) to 0.970000

3. Taxe licente (A.N.R.S.C.) 0.12% to 0.018809

4. Cheltuieli cu inchirierea utilajelor to

5. Cheltuieli cu depunerea in rampa to

6. Fond pentru inchiderea depozitului de deseuri si urmarirea

acestuia post inchidere to

7. Alte cheltuieli to 2.643378

A. Cheltuieili de exploatare (1+2+3+4+5+7) to 18.336668

B. Cheltuieli financiare to

I. Cheltuieli totale (A+B) to 18.336668

II. Profit to 0.550100

III. Cota de dezvoltare to

IV. Venituri obtinute din activitatea de DDD (I+II+III) to

V. Cantitatea programata to

VI. Tarif, exclusiv T.V.A. (IV : V) to 18.89

VII. TVA 19% to 3.59

VIII. Tarif, inclusiv T.V.A. to 22.48

S.C. SERVICII PUBLICE S.A.

Director general Contabil sef Intocmit, redactat

Casian Feodor Ghiban Mirela Marilena Mocanu Iulian

FISA DE FUNDAMENTAREpentru stabilirea tarifelor in municipiul Tulcea privind activitatea de iarna

Raspandire manuala, din autocamion cu nisip

Page 16: HOTĂRÂREA NR. 15 pentru aprobarea tarifelor privind ... · Anexa nr. 16 Pentru curatarea zapezii de pe strazi ore stationare cu Tractorul U650 cu plug 33.20 ORA Anexa nr. 17 Incarcarea

Anexa nr. 14 la HCL nr ____/____

SPECIFICATIE U.M.PROGRAMAT

ANNUAL LEI

TARIF PROPUS

LEI/UM

1. Cheltuieli materiale, din care: to 0.474733

Combustibil si lubrifianti to

Energie electrica tehnologica to

Piese de schimb, utilaje to

Materii prime si materiale consumabile to 0.387765

Echipament de lucru si protectia muncii to 0.086968

Reparatii to

Amortizarea utilajelor si a mijloacelor de transport to

Redeventa to

Cheltuieli cu protectia mediului to

Alte servicii executate de terti to

Alte cheltuiei materiale to

2. Cheltuieli cu munca vie, din care: to 17.578000

Salarii to 13.385500

CAS 15.80% to 3.062500

Fond de somaj: 0.50% to

CASS 5.2% to

Fond accidente si boli profesionale 0.279% to

Cota de contributii pentru concedii si indemnizatii 0.85% to

Font garantare creante salariale 0.25% to

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masa) to 1.130000

3. Taxe licente (A.N.R.S.C.) 0.12% to 0.021663

4. Cheltuieli cu inchirierea utilajelor to

5. Cheltuieli cu depunerea in rampa to

6. Fond pentru inchiderea depozitului de deseuri si urmarirea

acestuia post inchidere to

7. Alte cheltuieli to 3.044451

A. Cheltuieili de exploatare (1+2+3+4+5+7) to 21.118848

B. Cheltuieli financiare to

I. Cheltuieli totale (A+B) to 21.118848

II. Profit to 0.633565

III. Cota de dezvoltare to

IV. Venituri obtinute din activitatea de DDD (I+II+III) to

V. Cantitatea programata to

VI. Tarif, exclusiv T.V.A. (IV : V) to 21.75

VII. TVA 19% to 4.13

VIII. Tarif, inclusiv T.V.A. to 25.89

S.C. SERVICII PUBLICE S.A.

Director general Contabil sef Intocmit, redactat

Casian Feodor Ghiban Mirela Marilena Mocanu Iulian

FISA DE FUNDAMENTAREpentru stabilirea tarifelor in municipiul Tulcea privind activitatea de iarna

Raspandire manuala, din autocamion cu sare si inhibitor de coroziune

Page 17: HOTĂRÂREA NR. 15 pentru aprobarea tarifelor privind ... · Anexa nr. 16 Pentru curatarea zapezii de pe strazi ore stationare cu Tractorul U650 cu plug 33.20 ORA Anexa nr. 17 Incarcarea

Anexa nr. 15 la HCL nr ____/____

SPECIFICATIE U.M.PROGRAMAT

ANNUAL LEI

TARIF PROPUS

LEI/O.F.

1. Cheltuieli materiale, din care: ora 42.7606

Combustibil si lubrifianti ora 27.2370

Energie electrica tehnologica ora

Piese de schimb, utilaje ora 3.3900

Materii prime si materiale consumabile ora 0.0045

Echipament de lucru si protectia muncii ora 0.1064

Reparatii ora 2.2600

Amortizarea utilajelor si a mijloacelor de transport ora 9.5100

Redeventa ora

Cheltuieli cu protectia mediului ora

Alte servicii executate de terti ora 0.2528

Alte cheltuiei materiale ora

2. Cheltuieli cu munca vie, din care: ora 27.5508

Salarii ora 21.4450

CAS 15.80% ora 4.9060

Fond de somaj: 0.50% ora

CASS 5.2% ora

Fond accidente si boli profesionale 0.279% ora

Cota de contributii pentru concedii si indemnizatii 0.85% ora

Font garantare creante salariale 0.25% ora

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masa) ora 1.2000

3. Taxe licente (A.N.R.S.C.) 0.12% ora 0.0844

4. Cheltuieli cu inchirierea utilajelor ora

5. Cheltuieli cu depunerea in rampa ora

6. Fond pentru inchiderea depozitului de deseuri si urmarirea acestuia

post inchidere ora

7. Alte cheltuieli ora 11.8575

A. Cheltuieili de exploatare (1+2+3+4+5) ora 82.2533

B. Cheltuieli financiare ora

I. Cheltuieli totale (A+B) ora 82.2533

II. Profit ora 2.2881

III. Cota de dezvoltare ora

IV. Venituri obtinute din activitatea de DDD (I+II+III) ora

V. Cantitatea programata ora

VI. Tarif, exclusiv T.V.A. (IV : V) ora 84.54

VII. TVA 19% ora 16.06

VIII. Tarif, inclusiv T.V.A. ora 100.60

S.C. SERVICII PUBLICE S.A.

Director general Contabil sef Intocmit, redactat

Casian Feodor Ghiban Mirela Marilena Mocanu Iulian

FISA DE FUNDAMENTAREpentru stabilirea tarifelor in municipiul Tulcea privind activitatea de iarna

Pentru curatarea zapezii de pe strazi ore functionare cu Tractorul U650 cu plug

Page 18: HOTĂRÂREA NR. 15 pentru aprobarea tarifelor privind ... · Anexa nr. 16 Pentru curatarea zapezii de pe strazi ore stationare cu Tractorul U650 cu plug 33.20 ORA Anexa nr. 17 Incarcarea

Anexa nr. 16 la HCL nr ____/____

SPECIFICATIE U.M.PROGRAMAT

ANNUAL LEI

TARIF PROPUS

LEI/O.S.

1. Cheltuieli materiale, din care: ora

Combustibil si lubrifianti ora

Energie electrica tehnologica ora

Piese de schimb, utilaje ora

Materii prime si materiale consumabile ora

Echipament de lucru si protectia muncii ora

Reparatii ora

Amortizarea utilajelor si a mijloacelor de transport ora

Redeventa ora

Cheltuieli cu protectia mediului ora

Alte servicii executate de terti ora

Alte cheltuiei materiale ora

2. Cheltuieli cu munca vie, din care: ora 27.5508

Salarii ora 21.4450

CAS 15.80% ora 4.9060

Fond de somaj: 0.50% ora

CASS 5.2% ora

Fond accidente si boli profesionale 0.279% ora

Cota de contributii pentru concedii si indemnizatii 0.85% ora

Font garantare creante salariale 0.25% ora

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masa) ora 1.2000

3. Taxe licente (A.N.R.S.C.) 0.12% ora 0.033061

4. Cheltuieli cu inchirierea utilajelor ora

5. Cheltuieli cu depunerea in rampa ora

6. Fond pentru inchiderea depozitului de deseuri si urmarirea acestuia

post inchidere ora

7. Alte cheltuieli ora 4.646230

A. Cheltuieili de exploatare (1+2+3+4+5) ora 32.230117

B. Cheltuieli financiare ora

I. Cheltuieli totale (A+B) ora 32.230117

II. Profit ora 0.966904

III. Cota de dezvoltare ora

IV. Venituri obtinute din activitatea de DDD (I+II+III) ora

V. Cantitatea programata ora

VI. Tarif, exclusiv T.V.A. (IV : V) ora 33.20

VII. TVA 19% ora 6.31

VIII. Tarif, inclusiv T.V.A. ora 39.50

S.C. SERVICII PUBLICE S.A.

Director general Contabil sef Intocmit, redactat

Casian Feodor Ghiban Mirela Marilena Mocanu Iulian

FISA DE FUNDAMENTAREpentru stabilirea tarifelor in municipiul Tulcea privind activitatea de iarna

Pentru curatarea zapezii de pe strazi ore stationare cu Tractorul U650 cu plug

Page 19: HOTĂRÂREA NR. 15 pentru aprobarea tarifelor privind ... · Anexa nr. 16 Pentru curatarea zapezii de pe strazi ore stationare cu Tractorul U650 cu plug 33.20 ORA Anexa nr. 17 Incarcarea

Anexa nr. 17 la HCL nr ____/____

SPECIFICATIE U.M.PROGRAMAT

ANNUAL LEI

TARIF PROPUS

LEI/OF

1. Cheltuieli materiale, din care: ora 42.2291

Combustibil si lubrifianti ora 23.0131

Energie electrica tehnologica ora

Piese de schimb, utilaje ora 3.0180

Materii prime si materiale consumabile ora 0.0045

Echipament de lucru si protectia muncii ora 0.1064

Reparatii ora 2.0120

Amortizarea utilajelor si a mijloacelor de transport ora 13.1200

Redeventa ora

Cheltuieli cu protectia mediului ora

Alte servicii executate de terti ora 0.9552

Alte cheltuiei materiale ora

2. Cheltuieli cu munca vie, din care: ora 27.5508

Salarii ora 21.4450

CAS 15.80% ora 4.9060

Fond de somaj: 0.50% ora

CASS 5.2% ora

Fond accidente si boli profesionale 0.279% ora

Cota de contributii pentru concedii si indemnizatii 0.85% ora

Font garantare creante salariale 0.25% ora

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masa) ora 1.2000

3. Taxe licente (A.N.R.S.C.) 0.12% ora 0.0837

4. Cheltuieli cu inchirierea utilajelor ora

5. Cheltuieli cu depunerea in rampa ora

6. Fond pentru inchiderea depozitului de deseuri si urmarirea acestuia

post inchidere ora

7. Alte cheltuieli ora 11.7678

A. Cheltuieili de exploatare (1+2+3+4+5) ora 81.6315

B. Cheltuieli financiare ora

I. Cheltuieli totale (A+B) ora 81.6315

II. Profit ora 2.2503

III. Cota de dezvoltare ora

IV. Venituri obtinute din activitatea de DDD (I+II+III) ora

V. Cantitatea programata ora

VI. Tarif, exclusiv T.V.A. (IV : V) ora 83.88

VII. TVA 19% ora 15.94

VIII. Tarif, inclusiv T.V.A. ora 99.82

S.C. SERVICII PUBLICE S.A.

Director general Contabil sef Intocmit, redactat

Casian Feodor Ghiban Mirela Marilena Mocanu Iulian

Incarcarea zapezii si a materialelor antiderapante ore functionare cu tractor hidraulic (T.I.H.-445)

pentru stabilirea tarifelor in municipiul Tulcea privind activitatea de iarna

FISA DE FUNDAMENTARE

Page 20: HOTĂRÂREA NR. 15 pentru aprobarea tarifelor privind ... · Anexa nr. 16 Pentru curatarea zapezii de pe strazi ore stationare cu Tractorul U650 cu plug 33.20 ORA Anexa nr. 17 Incarcarea

Anexa nr. 18 la HCL nr ____/____

SPECIFICATIE U.M.PROGRAMAT

ANNUAL LEI

TARIF PROPUS

LEI/OS

1. Cheltuieli materiale, din care: ora

Combustibil si lubrifianti ora

Energie electrica tehnologica ora

Piese de schimb, utilaje ora

Materii prime si materiale consumabile ora

Echipament de lucru si protectia muncii ora

Reparatii ora

Amortizarea utilajelor si a mijloacelor de transport ora

Redeventa ora

Cheltuieli cu protectia mediului ora

Alte servicii executate de terti ora

Alte cheltuiei materiale ora

2. Cheltuieli cu munca vie, din care: ora 27.5508

Salarii ora 21.4450

CAS 15.80% ora 4.9060

Fond de somaj: 0.50% ora

CASS 5.2% ora

Fond accidente si boli profesionale 0.279% ora

Cota de contributii pentru concedii si indemnizatii 0.85% ora

Font garantare creante salariale 0.25% ora

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masa) ora 1.2000

3. Taxe licente (A.N.R.S.C.) 0.12% ora 0.033061

4. Cheltuieli cu inchirierea utilajelor ora

5. Cheltuieli cu depunerea in rampa ora

6. Fond pentru inchiderea depozitului de deseuri si urmarirea acestuia

post inchidere ora

7. Alte cheltuieli ora 4.646230

A. Cheltuieili de exploatare (1+2+3+4+5) ora 32.230117

B. Cheltuieli financiare ora

I. Cheltuieli totale (A+B) ora 32.230117

II. Profit ora 0.966904

III. Cota de dezvoltare ora

IV. Venituri obtinute din activitatea de DDD (I+II+III) ora

V. Cantitatea programata ora

VI. Tarif, exclusiv T.V.A. (IV : V) ora 33.20

VII. TVA 19% ora 6.31

VIII. Tarif, inclusiv T.V.A. ora 39.50

S.C. SERVICII PUBLICE S.A.

Director general Contabil sef Intocmit, redactat

Casian Feodor Ghiban Mirela Marilena Mocanu Iulian

FISA DE FUNDAMENTAREpentru stabilirea tarifelor in municipiul Tulcea privind activitatea de iarna

Incarcarea zapezii si a materialelor antiderapante ore stationare cu tractor hidraulic (T.I.H.-445)

Page 21: HOTĂRÂREA NR. 15 pentru aprobarea tarifelor privind ... · Anexa nr. 16 Pentru curatarea zapezii de pe strazi ore stationare cu Tractorul U650 cu plug 33.20 ORA Anexa nr. 17 Incarcarea

Anexa nr. 19 la HCL nr ____/____

SPECIFICATIE U.M.PROGRAMAT

ANNUAL LEI

TARIF PROPUS

LEI/OF

1. Cheltuieli materiale, din care: ora 65.1896

Combustibil si lubrifianti ora 44.9984

Energie electrica tehnologica ora

Piese de schimb, utilaje ora 7.5600

Materii prime si materiale consumabile ora 0.0045

Echipament de lucru si protectia muncii ora 0.1064

Reparatii ora 5.0400

Amortizarea utilajelor si a mijloacelor de transport ora 5.3400

Redeventa ora

Cheltuieli cu protectia mediului ora

Alte servicii executate de terti ora 2.1403

Alte cheltuiei materiale ora

2. Cheltuieli cu munca vie, din care: ora 27.5508

Salarii ora 21.4450

CAS 15.80% ora 4.9060

Fond de somaj: 0.50% ora

CASS 5.2% ora

Fond accidente si boli profesionale 0.279% ora

Cota de contributii pentru concedii si indemnizatii 0.85% ora

Font garantare creante salariale 0.25% ora

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masa) ora 1.2000

3. Taxe licente (A.N.R.S.C.) 0.12% ora 0.1113

4. Cheltuieli cu inchirierea utilajelor ora

5. Cheltuieli cu depunerea in rampa ora

6. Fond pentru inchiderea depozitului de deseuri si urmarirea acestuia

post inchidere ora

7. Alte cheltuieli ora 15.6399

A. Cheltuieili de exploatare (1+2+3+4+5) ora 108.4916

B. Cheltuieli financiare ora

I. Cheltuieli totale (A+B) ora 108.4916

II. Profit ora 3.1205

III. Cota de dezvoltare ora

IV. Venituri obtinute din activitatea de DDD (I+II+III) ora

V. Cantitatea programata ora

VI. Tarif, exclusiv T.V.A. (IV : V) ora 111.61

VII. TVA 19% ora 21.21

VIII. Tarif, inclusiv T.V.A. ora 132.82

S.C. SERVICII PUBLICE S.A.

Director general Contabil sef Intocmit, redactat

Casian Feodor Ghiban Mirela Marilena Mocanu Iulian

FISA DE FUNDAMENTAREpentru stabilirea tarifelor in municipiul Tulcea privind activitatea de iarna

Pentru imprastierea si transportul materialelor antiderapante ore functionare cu

Autocisterna cu motor raba 8.5 to

Page 22: HOTĂRÂREA NR. 15 pentru aprobarea tarifelor privind ... · Anexa nr. 16 Pentru curatarea zapezii de pe strazi ore stationare cu Tractorul U650 cu plug 33.20 ORA Anexa nr. 17 Incarcarea

Anexa nr. 20 la HCL nr ____/____

SPECIFICATIE U.M.PROGRAMAT

ANNUAL LEI

TARIF PROPUS

LEI/OS

1. Cheltuieli materiale, din care: ora

Combustibil si lubrifianti ora

Energie electrica tehnologica ora

Piese de schimb, utilaje ora

Materii prime si materiale consumabile ora

Echipament de lucru si protectia muncii ora

Reparatii ora

Amortizarea utilajelor si a mijloacelor de transport ora

Redeventa ora

Cheltuieli cu protectia mediului ora

Alte servicii executate de terti ora

Alte cheltuiei materiale ora

2. Cheltuieli cu munca vie, din care: ora 27.5508

Salarii ora 21.4450

CAS 15.80% ora 4.9060

Fond de somaj: 0.50% ora

CASS 5.2% ora

Fond accidente si boli profesionale 0.279% ora

Cota de contributii pentru concedii si indemnizatii 0.85% ora

Font garantare creante salariale 0.25% ora

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masa) ora 1.2000

3. Taxe licente (A.N.R.S.C.) 0.12% ora 0.033061

4. Cheltuieli cu inchirierea utilajelor ora

5. Cheltuieli cu depunerea in rampa ora

6. Fond pentru inchiderea depozitului de deseuri si urmarirea acestuia

post inchidere ora

7. Alte cheltuieli ora 4.646230

A. Cheltuieili de exploatare (1+2+3+4+5) ora 32.230117

B. Cheltuieli financiare ora

I. Cheltuieli totale (A+B) ora 32.230117

II. Profit ora 0.966904

III. Cota de dezvoltare ora

IV. Venituri obtinute din activitatea de DDD (I+II+III) ora

V. Cantitatea programata ora

VI. Tarif, exclusiv T.V.A. (IV : V) ora 33.20

VII. TVA 19% ora 6.31

VIII. Tarif, inclusiv T.V.A. ora 39.50

S.C. SERVICII PUBLICE S.A.

Director general Contabil sef Intocmit, redactat

Casian Feodor Ghiban Mirela Marilena Mocanu Iulian

FISA DE FUNDAMENTAREpentru stabilirea tarifelor in municipiul Tulcea privind activitatea de iarna

Pentru imprastierea si transportul materialelor antiderapante ore stationare cu

Autocisterna cu motor raba 8.5 to

Page 23: HOTĂRÂREA NR. 15 pentru aprobarea tarifelor privind ... · Anexa nr. 16 Pentru curatarea zapezii de pe strazi ore stationare cu Tractorul U650 cu plug 33.20 ORA Anexa nr. 17 Incarcarea

Anexa nr. 21 la HCL nr ____/____

SPECIFICATIE U.M.PROGRAMAT

ANNUAL LEI

TARIF PROPUS

LEI/OF

1. Cheltuieli materiale, din care: ora 46.3873

Combustibil si lubrifianti ora 26.3222

Energie electrica tehnologica ora

Piese de schimb, utilaje ora 9.7370

Materii prime si materiale consumabile ora 0.0035

Echipament de lucru si protectia muncii ora 0.1064

Reparatii ora 4.1730

Amortizarea utilajelor si a mijloacelor de transport ora 5.3700

Redeventa ora

Cheltuieli cu protectia mediului ora

Alte servicii executate de terti ora 0.6751

Alte cheltuiei materiale ora

2. Cheltuieli cu munca vie, din care: ora 27.5508

Salarii ora 21.4450

CAS 15.80% ora 4.9060

Fond de somaj: 0.50% ora

CASS 5.2% ora

Fond accidente si boli profesionale 0.279% ora

Cota de contributii pentru concedii si indemnizatii 0.85% ora

Font garantare creante salariale 0.25% ora

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masa) ora 1.2000

3. Taxe licente (A.N.R.S.C.) 0.12% ora 0.0887

4. Cheltuieli cu inchirierea utilajelor ora

5. Cheltuieli cu depunerea in rampa ora

6. Fond pentru inchiderea depozitului de deseuri si urmarirea acestuia

post inchidere ora

7. Alte cheltuieli ora 12.4691

A. Cheltuieili de exploatare (1+2+3+4+5) ora 86.4959

B. Cheltuieli financiare ora

I. Cheltuieli totale (A+B) ora 86.4959

II. Profit ora 2.3236

III. Cota de dezvoltare ora

IV. Venituri obtinute din activitatea de DDD (I+II+III) ora

V. Cantitatea programata ora

VI. Tarif, exclusiv T.V.A. (IV : V) ora 88.82

VII. TVA 19% ora 16.88

VIII. Tarif, inclusiv T.V.A. ora 105.70

S.C. SERVICII PUBLICE S.A.

Director general Contabil sef Intocmit, redactat

Casian Feodor Ghiban Mirela Marilena Mocanu Iulian

FISA DE FUNDAMENTAREpentru stabilirea tarifelor in municipiul Tulcea privind activitatea de iarna

Pentru transportul materialelor antiderapance ore functionare cu Autoutilitara TL 19 SSP

Page 24: HOTĂRÂREA NR. 15 pentru aprobarea tarifelor privind ... · Anexa nr. 16 Pentru curatarea zapezii de pe strazi ore stationare cu Tractorul U650 cu plug 33.20 ORA Anexa nr. 17 Incarcarea

Anexa nr. 22 la HCL nr ____/____

SPECIFICATIE U.M.PROGRAMAT

ANNUAL LEI

TARIF PROPUS

LEI/OS

1. Cheltuieli materiale, din care: ora

Combustibil si lubrifianti ora

Energie electrica tehnologica ora

Piese de schimb, utilaje ora

Materii prime si materiale consumabile ora

Echipament de lucru si protectia muncii ora

Reparatii ora

Amortizarea utilajelor si a mijloacelor de transport ora

Redeventa ora

Cheltuieli cu protectia mediului ora

Alte servicii executate de terti ora

Alte cheltuiei materiale ora

2. Cheltuieli cu munca vie, din care: ora 27.5508

Salarii ora 21.4450

CAS 15.80% ora 4.9060

Fond de somaj: 0.50% ora

CASS 5.2% ora

Fond accidente si boli profesionale 0.279% ora

Cota de contributii pentru concedii si indemnizatii 0.85% ora

Font garantare creante salariale 0.25% ora

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masa) ora 1.2000

3. Taxe licente (A.N.R.S.C.) 0.12% ora 0.033061

4. Cheltuieli cu inchirierea utilajelor ora

5. Cheltuieli cu depunerea in rampa ora

6. Fond pentru inchiderea depozitului de deseuri si urmarirea acestuia

post inchidere ora

7. Alte cheltuieli ora 4.646230

A. Cheltuieili de exploatare (1+2+3+4+5) ora 32.230117

B. Cheltuieli financiare ora

I. Cheltuieli totale (A+B) ora 32.230117

II. Profit ora 0.966904

III. Cota de dezvoltare ora

IV. Venituri obtinute din activitatea de DDD (I+II+III) ora

V. Cantitatea programata ora

VI. Tarif, exclusiv T.V.A. (IV : V) ora 33.20

VII. TVA 19% ora 6.31

VIII. Tarif, inclusiv T.V.A. ora 39.50

S.C. SERVICII PUBLICE S.A.

Director general Contabil sef Intocmit, redactat

Casian Feodor Ghiban Mirela Marilena Mocanu Iulian

FISA DE FUNDAMENTAREpentru stabilirea tarifelor in municipiul Tulcea privind activitatea de iarna

Pentru transportul materialelor antiderapance ore stationare cu Autoutilitara TL 19 SSP

Page 25: HOTĂRÂREA NR. 15 pentru aprobarea tarifelor privind ... · Anexa nr. 16 Pentru curatarea zapezii de pe strazi ore stationare cu Tractorul U650 cu plug 33.20 ORA Anexa nr. 17 Incarcarea

Anexa nr. 23 la HCL nr ____/____

SPECIFICATIE U.M.PROGRAMAT

ANNUAL LEI

TARIF PROPUS

LEI/OF

1. Cheltuieli materiale, din care: ora 46.2407

Combustibil si lubrifianti ora 28.1027

Energie electrica tehnologica ora

Piese de schimb, utilaje ora 12.9975

Materii prime si materiale consumabile ora 0.0045

Echipament de lucru si protectia muncii ora 0.1064

Reparatii ora 4.3325

Amortizarea utilajelor si a mijloacelor de transport ora

Redeventa ora

Cheltuieli cu protectia mediului ora

Alte servicii executate de terti ora 0.6971

Alte cheltuiei materiale ora

2. Cheltuieli cu munca vie, din care: ora 27.5508

Salarii ora 21.4450

CAS 15.80% ora 4.9060

Fond de somaj: 0.50% ora

CASS 5.2% ora

Fond accidente si boli profesionale 0.279% ora

Cota de contributii pentru concedii si indemnizatii 0.85% ora

Font garantare creante salariale 0.25% ora

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masa) ora 1.2000

3. Taxe licente (A.N.R.S.C.) 0.12% ora 0.0885

4. Cheltuieli cu inchirierea utilajelor ora

5. Cheltuieli cu depunerea in rampa ora

6. Fond pentru inchiderea depozitului de deseuri si urmarirea acestuia

post inchidere ora

7. Alte cheltuieli ora 12.4444

A. Cheltuieili de exploatare (1+2+3+4+5) ora 86.3244

B. Cheltuieli financiare ora

I. Cheltuieli totale (A+B) ora 86.3244

II. Profit ora 2.4239

III. Cota de dezvoltare ora

IV. Venituri obtinute din activitatea de DDD (I+II+III) ora

V. Cantitatea programata ora

VI. Tarif, exclusiv T.V.A. (IV : V) ora 88.75

VII. TVA 19% ora 16.86

VIII. Tarif, inclusiv T.V.A. ora 105.61

S.C. SERVICII PUBLICE S.A.

Director general Contabil sef Intocmit, redactat

Casian Feodor Ghiban Mirela Marilena Mocanu Iulian

Transportul zapezii si a materialelor antiderapante ore functionare cu Autocamion 8.5 to

pentru stabilirea tarifelor in municipiul Tulcea privind activitatea de iarna

FISA DE FUNDAMENTARE

Page 26: HOTĂRÂREA NR. 15 pentru aprobarea tarifelor privind ... · Anexa nr. 16 Pentru curatarea zapezii de pe strazi ore stationare cu Tractorul U650 cu plug 33.20 ORA Anexa nr. 17 Incarcarea

Anexa nr. 24 la HCL nr ____/____

SPECIFICATIE U.M.PROGRAMAT

ANNUAL LEI

TARIF PROPUS

LEI/OS

1. Cheltuieli materiale, din care: ora

Combustibil si lubrifianti ora

Energie electrica tehnologica ora

Piese de schimb, utilaje ora

Materii prime si materiale consumabile ora

Echipament de lucru si protectia muncii ora

Reparatii ora

Amortizarea utilajelor si a mijloacelor de transport ora

Redeventa ora

Cheltuieli cu protectia mediului ora

Alte servicii executate de terti ora

Alte cheltuiei materiale ora

2. Cheltuieli cu munca vie, din care: ora 27.5508

Salarii ora 21.4450

CAS 15.80% ora 4.9060

Fond de somaj: 0.50% ora

CASS 5.2% ora

Fond accidente si boli profesionale 0.279% ora

Cota de contributii pentru concedii si indemnizatii 0.85% ora

Font garantare creante salariale 0.25% ora

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masa) ora 1.2000

3. Taxe licente (A.N.R.S.C.) 0.12% ora 0.033061

4. Cheltuieli cu inchirierea utilajelor ora

5. Cheltuieli cu depunerea in rampa ora

6. Fond pentru inchiderea depozitului de deseuri si urmarirea acestuia

post inchidere ora

7. Alte cheltuieli ora 4.646230

A. Cheltuieili de exploatare (1+2+3+4+5) ora 32.230117

B. Cheltuieli financiare ora

I. Cheltuieli totale (A+B) ora 32.230117

II. Profit ora 0.966904

III. Cota de dezvoltare ora

IV. Venituri obtinute din activitatea de DDD (I+II+III) ora

V. Cantitatea programata ora

VI. Tarif, exclusiv T.V.A. (IV : V) ora 33.20

VII. TVA 19% ora 6.31

VIII. Tarif, inclusiv T.V.A. ora 39.50

S.C. SERVICII PUBLICE S.A.

Director general Contabil sef Intocmit, redactat

Casian Feodor Ghiban Mirela Marilena Mocanu Iulian

FISA DE FUNDAMENTAREpentru stabilirea tarifelor in municipiul Tulcea privind activitatea de iarna

Transportul zapezii si a materialelor antiderapante ore stationare cu Autocamion 8.5 to

Page 27: HOTĂRÂREA NR. 15 pentru aprobarea tarifelor privind ... · Anexa nr. 16 Pentru curatarea zapezii de pe strazi ore stationare cu Tractorul U650 cu plug 33.20 ORA Anexa nr. 17 Incarcarea

Anexa nr. 25 la HCL nr ____/____

SPECIFICATIE U.M.PROGRAMAT

ANNUAL LEI

TARIF PROPUS

LEI/OF

1. Cheltuieli materiale, din care: ora 94.5297

Combustibil si lubrifianti ora 68.7319

Energie electrica tehnologica ora

Piese de schimb, utilaje ora

Materii prime si materiale consumabile ora 10.3980

Echipament de lucru si protectia muncii ora 0.1064

Reparatii ora 6.9320

Amortizarea utilajelor si a mijloacelor de transport ora 6.9800

Redeventa ora

Cheltuieli cu protectia mediului ora

Alte servicii executate de terti ora 1.3814

Alte cheltuiei materiale ora

2. Cheltuieli cu munca vie, din care: ora 27.5508

Salarii ora 21.4450

CAS 15.80% ora 4.9060

Fond de somaj: 0.50% ora

CASS 5.2% ora

Fond accidente si boli profesionale 0.279% ora

Cota de contributii pentru concedii si indemnizatii 0.85% ora

Font garantare creante salariale 0.25% ora

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masa) ora 1.2000

3. Taxe licente (A.N.R.S.C.) 0.12% ora 0.1465

4. Cheltuieli cu inchirierea utilajelor ora

5. Cheltuieli cu depunerea in rampa ora

6. Fond pentru inchiderea depozitului de deseuri si urmarirea acestuia

post inchidere ora

7. Alte cheltuieli ora 20.5879

A. Cheltuieili de exploatare (1+2+3+4+5) ora 142.8150

B. Cheltuieli financiare ora

I. Cheltuieli totale (A+B) ora 142.8150

II. Profit ora 4.4444

III. Cota de dezvoltare ora

IV. Venituri obtinute din activitatea de DDD (I+II+III) ora

V. Cantitatea programata ora

VI. Tarif, exclusiv T.V.A. (IV : V) ora 147.26

VII. TVA 19% ora 27.98

VIII. Tarif, inclusiv T.V.A. ora 175.24

S.C. SERVICII PUBLICE S.A.

Director general Contabil sef Intocmit, redactat

Casian Feodor Ghiban Mirela Marilena Mocanu Iulian

FISA DE FUNDAMENTAREpentru stabilirea tarifelor in municipiul Tulcea privind activitatea de iarna

Pentru indepartarea zapezii si imprastierea materialelor antiderapante ore functionare cu

Autospeciala sararita cu lama

Page 28: HOTĂRÂREA NR. 15 pentru aprobarea tarifelor privind ... · Anexa nr. 16 Pentru curatarea zapezii de pe strazi ore stationare cu Tractorul U650 cu plug 33.20 ORA Anexa nr. 17 Incarcarea

Anexa nr. 26 la HCL nr ____/____

SPECIFICATIE U.M.PROGRAMAT

ANNUAL LEI

TARIF PROPUS

LEI/OS

1. Cheltuieli materiale, din care: ora

Combustibil si lubrifianti ora

Energie electrica tehnologica ora

Piese de schimb, utilaje ora

Materii prime si materiale consumabile ora

Echipament de lucru si protectia muncii ora

Reparatii ora

Amortizarea utilajelor si a mijloacelor de transport ora

Redeventa ora

Cheltuieli cu protectia mediului ora

Alte servicii executate de terti ora

Alte cheltuiei materiale ora

2. Cheltuieli cu munca vie, din care: ora 27.5508

Salarii ora 21.4450

CAS 15.80% ora 4.9060

Fond de somaj: 0.50% ora

CASS 5.2% ora

Fond accidente si boli profesionale 0.279% ora

Cota de contributii pentru concedii si indemnizatii 0.85% ora

Font garantare creante salariale 0.25% ora

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masa) ora 1.2000

3. Taxe licente (A.N.R.S.C.) 0.12% ora 0.033061

4. Cheltuieli cu inchirierea utilajelor ora

5. Cheltuieli cu depunerea in rampa ora

6. Fond pentru inchiderea depozitului de deseuri si urmarirea acestuia

post inchidere ora

7. Alte cheltuieli ora 4.646230

A. Cheltuieili de exploatare (1+2+3+4+5) ora 32.230117

B. Cheltuieli financiare ora

I. Cheltuieli totale (A+B) ora 32.230117

II. Profit ora 0.966904

III. Cota de dezvoltare ora

IV. Venituri obtinute din activitatea de DDD (I+II+III) ora

V. Cantitatea programata ora

VI. Tarif, exclusiv T.V.A. (IV : V) ora 33.20

VII. TVA 19% ora 6.31

VIII. Tarif, inclusiv T.V.A. ora 39.50

S.C. SERVICII PUBLICE S.A.

Director general Contabil sef Intocmit, redactat

Casian Feodor Ghiban Mirela Marilena Mocanu Iulian

pentru stabilirea tarifelor in municipiul Tulcea privind activitatea de iarna

Autospeciala sararita cu lama

Pentru indepartarea zapezii si imprastierea materialelor antiderapante ore stationare cu

FISA DE FUNDAMENTARE

Page 29: HOTĂRÂREA NR. 15 pentru aprobarea tarifelor privind ... · Anexa nr. 16 Pentru curatarea zapezii de pe strazi ore stationare cu Tractorul U650 cu plug 33.20 ORA Anexa nr. 17 Incarcarea
Page 30: HOTĂRÂREA NR. 15 pentru aprobarea tarifelor privind ... · Anexa nr. 16 Pentru curatarea zapezii de pe strazi ore stationare cu Tractorul U650 cu plug 33.20 ORA Anexa nr. 17 Incarcarea
Page 31: HOTĂRÂREA NR. 15 pentru aprobarea tarifelor privind ... · Anexa nr. 16 Pentru curatarea zapezii de pe strazi ore stationare cu Tractorul U650 cu plug 33.20 ORA Anexa nr. 17 Incarcarea

Anexa nr. 30 la HCL nr ____/____

FISA DE FUNDAMENTARE

SPECIFICATIE U.M.PROGRAMAT

ANNUAL LEI

TARIF PROPUS

LEI/ORA

1. Cheltuieli materiale, din care: ora 0.0000

Combustibil si lubrifianti ora 0.0000

Energie electrica tehnologica ora

Piese de schimb, utilaje ora

Materii prime si materiale consumabile ora 0.0000

Echipament de lucru si protectia muncii ora 0.0000

Reparatii ora 0.0000

Amortizarea utilajelor si a mijloacelor de transport ora 0.0000

Redeventa ora

Cheltuieli cu protectia mediului ora

Alte servicii executate de terti ora 0.0000

Alte cheltuiei materiale ora

2. Cheltuieli cu munca vie, din care: ora 18.7025

Salarii ora 14.2440

CAS 15.80% ora 3.2590

Fond de somaj: 0.50% ora

CASS 5.2% ora

Fond accidente si boli profesionale 0.279% ora

Cota de contributii pentru concedii si indemnizatii 0.85% ora

Font garantare creante salariale 0.25% ora

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masa) ora 1.2000

3. Taxe licente (A.N.R.S.C.) 0.12% ora 0.022443

4. Cheltuieli cu inchirierea utilajelor ora

5. Cheltuieli cu depunerea in rampa ora

6. Fond pentru inchiderea depozitului de deseuri si urmarirea acestuia

post inchidere ora

7. Alte cheltuieli ora 3.154030

A. Cheltuieili de exploatare (1+2+3+4+5) ora 21.878979

B. Cheltuieli financiare ora

I. Cheltuieli totale (A+B) ora 21.878979

II. Profit ora 0.656369

III. Cota de dezvoltare ora

IV. Venituri obtinute din activitatea de DDD (I+II+III) ora

V. Cantitatea programata ora

VI. Tarif, exclusiv T.V.A. (IV : V) ora 22.54

VII. TVA 19% ora 4.28

VIII. Tarif, inclusiv T.V.A. ora 26.82

S.C. SERVICII PUBLICE S.A.

Director general Contabil sef Intocmit, redactat

Casian Feodor Ghiban Mirela Marilena Mocanu Iulian

pentru stabilirea tarifelor in municipiul Tulcea privind activitatea de iarna

Ore suplimentare muncitor necalificat