Ghidul Bobocului Farmacist 2014

66

description

Farmacie

Transcript of Ghidul Bobocului Farmacist 2014

Page 1: Ghidul Bobocului Farmacist 2014
Page 2: Ghidul Bobocului Farmacist 2014

 

CUPRINS

Cuvânt de bun venit / 3 

Gândurile absolvenților / 4 

Despre Facultatea de Farmacie / 5 

Disciplinele Facultății de Farmacie / 7 

Disciplinele anului I / 9 

Harta facultății/ 14 

Ce mai trebuie să ș i? / 15 

Burse / 18 

Regulamentul studentului / 19 

Organizarea studenților / 20 

Documente și facilități / 21 

Oportunitățile absolventului farmacist / 23 

Procesul Bologna / 26 

De ce să faci parte dintr‐o asociație studen‐

țească? / 28 

Gândurile unui voluntar / 29 

Legea Voluntariatului 2014 / 30 

 

 

Asociațiile pentru studenții farmaciș  

SSFB / 31 

FASFR / 38 

EPSA / 38 

IPSF / 39 

UNSR / 39 

Ai mai putea și să . . .  / 40 

Ș ai asta despre Bucureș ? / 42 

Biblioteci / 43 

Ins tute / 46 

Bancomate și Ins tuții / 48 

Restaurante & Can ne / 50 

Cafenele & Ceainării / 52 

Teatre, Operă, Muzică clasică / 54 

Cinematografe / 56 

Muzee / 58 

Cele mai frumoase parcuri din Bucureș  / 60 

Baruri & Cluburi / 62 

Page 3: Ghidul Bobocului Farmacist 2014

 

Cuvânt de bun venit  

Bine ai venit, bobocule farmacist! 

Bine ai venit în locul unde îți vei cunoaște cei mai buni prieteni și vei petrece cele mai tumultoase și memorabile amin ri! 

Ș m că acum te simți s ngher și străin în acest loc, dar așteaptă doar puțin și ai să vezi cum această facultate îți va deveni ca o a doua casă. 

Cu toții ș m cum sunt pașii făcuți de un boboc în prima zi de fa‐cultate.  Emoțiile  și  curiozitatea  sunt  într‐o  con nuă  întrecere. Tocmai de aceea, noi, echipa SSFB suntem aici și îți pregă m nu‐meroase  proiecte  care  să  te  ajute  în  îmbrățișarea  profesiei  de farmacist. 

Nu e nimic mai frumos ca anii studenției! Bucură‐te de ei, dragă     bobocule! Fii deschis și curios, fii interesat și implicat, fii un viitor farmacist demn de apela vul „profesionist” ! 

Ține doar de  ne ca tot ceea ce am enumerat mai sus să se  în‐tâmple. Noi îți urăm succes și îți dorim curaj să îți desfaci aripile, iar la finalul celor 5 ani de studiu, să priveș  cu mândrie în oglin‐dă și să constați ce lebădă minunată ai devenit. 

 

Încă o dată, bine ai venit! 

Page 4: Ghidul Bobocului Farmacist 2014

 

Facultatea de Farmacie reprezintă pentru mine ins tuția care a avut cel mai important rol în dezvoltarea mea profesională și personală. Cursurile teore ce complexe și laboratoarele prac ce mi‐au oferit cu‐noș nțele necesare exercitării profesiei de farmacist în mai multe arii ale domeniului farmaceu c. În plan personal, facultatea mi‐a oferit oportunitatea de a relaționa cu persoane deosebite și de a mă implica direct în mai multe ac vități extracurriculare, lucru pe care îl recomand fiecărui student. La început de drum le doresc bobocilor Facultății de Farmacie multă perseverență la cursuri și entuziasm în savurarea vieții de student.

Răzvan Neagu, promoția 2012 

Bun‐venit într‐o etapă foarte frumoasă din viața voastră, dificilă pe alocuri, nu o să vă mint, e grea prin multe locuri, dar mereu antrenantă! Este o etapă definitorie în carieră, cu implicații în dezvoltarea personală. Pentru asta trebuie să acordați importanță studiului la facultate, dar mai ales cercetării personale, să căutați mereu subiecte noi, studii și ar cole. Să vedeți în cadrele didac ce persoane mereu dispuse să vă explice, să vă sfătuiască!

Și pe final, poate cel mai important sfat: profitați de orice oportu‐nitate, de orice implicare în proiecte, atât ș ințifice, cât și sociale, de congrese și întâlniri interstudențeș !

Cu drag și dor de facultate,

Carmen    

Carmen Sultan, promoția 2013 

Pentru mine, Facultatea de Farmacie nu este un vis devenit realitate, ci o oportunitate nesperată pentru o viață plină de noutăți, curiozități și prietenii.

10 sesiuni de examene +/‐ încă 4 sunt dovezile vii, scrise și ros te ale efortu‐lui prin care trec viitorii farmaciș ... dar lumea farmaciei nu înseamnă doar "tratate", ci și distracție și prietenii pe care le puteți întâlni în sediul SSFB, la con‐ferințe și congrese naționale sau internaționale.

Bucurați‐vă de studenție! Până la ul ma picătură! De la bucuria notei primite la admitere până la susținerea licenței și aruncarea tocilor în aer când veți fi declarați absolvenți!

Dar călătoria nu se oprește nici atunci și multe alte experiențe minunate vă vor surprinde în viața de farmacist!

Anca‐Mihaela Tudor, promoția 2014 

Gândurile absolvenților

Page 5: Ghidul Bobocului Farmacist 2014

 Despre Facultatea de Farmacie

Ac vitatea farmaceu că a avut de‐a lungul  mpului o impor‐tanță deosebită, în trecut farmacii‐le fiind înființate prin ordin domnesc.  

Profesia farmaceu că a suferit schimbări radicale odată cu progre‐sul ș inței și al tehnologiei. Dacă în trecut poțiunile, elixirele, praful de mumie, lipitorile sau sângele de dragon erau elemente des întâlnite în „farmacii”, în prezent putem vorbi despre noi ramuri ale farmacologiei (ca de exemplu farmacogenomica) sau ale profesiei de farmacist (exemplu: farmacist clinician). 

Prima farmacie de pe teritoriul țării noastre este atestată documen‐tar din anul 1494 (în Sibiu). 

Învățământul medico‐farmaceu c a fost înființat în anul 1855 din iniția va Dr. Carol Davila. Înainte de această dată cei care doreau să devină farmaciș  efectuau un stagiu de prac că în țară, apoi urmau o școală în străinătate pentru a obține diploma de magistru în farmacie (licențiat). 

Deși exista o Școală Națională de Medicină și Farmacie, încercări de a separa învățământul farmaceu c de cel medical au existat încă din anul 1880.  

În anul 1883 Societatea farmaciș lor și unele cadre didac ce au solicitat Ministerului Învățământului separarea facultății de farmacie de cea de medicină din mai multe mo ve: 

Se dorea ca Școala de farmacie să aibă profesori farmaciș  “spre a putea aplica mai cu înlesnire la diferitele specialități, care formea‐ză ramurile ș ințelor farmaceu ce, fără a căror pătrundere, far‐macistul nu este decât comerciant”. 

Recunoașterea  tlurilor de licențiat în farmacie, doctor în farmacie, farmacist clasa I etc. 

Propunerea nu a fost aprobată din lipsa unei baze materiale și a unui ca‐dru didac c corespunzător. 

Datorită perseverenței Prof. Ștefan Minovici (profesor de chimie anali că), învățământul farmaceu c devine universitar în anul 1898, absolvenții obținând  tlul academic de farmacist. În același an se înfiin‐țează și doctoratul de farmacie. 

Majoritatea cursurilor se vor ține într‐una din sălile IV/7 sau V/5, verifică orarul! 

Page 6: Ghidul Bobocului Farmacist 2014

 

În anul 1923, învățământul farmaceu c se separă de cel medical, as el fiind înființată Facultatea de Farmacie (la aproxima v 40 de ani de la primele solicitări de separare!!). 

Începutul ac vității Facultății de Farmacie s‐a desfășurat în condiții deosebit de grele, neexistând o clădire pentru desfășurarea cursurilor sau a laboratoarelor. Majori‐tatea laboratoarelor se desfășurau în diverse clădiri închiriate. Ulterior, o parte din acestea au fost mutate într‐o aripă a Universității, în săli neadecvate desfășurării labo‐ratoarelor. O mare parte din baza materială a fost distrusă de războiul din 1944. 

Cu toate acestea, în anul 1974 Facultatea s‐a mutat în noul sediu de pe strada Traian Vuia nr. 6, funcționând o bună perioadă de  mp ca unitate complexă de în‐vățământ‐cercetare‐producție. În această ac vitate un rol important l‐au avut stu‐denții și cadrele didac ce care erau implicate în sinteza și producția medicamente‐lor la nivel național. 

În ceea ce privește învățământul postuniversitar, acesta a fost înființat în anul 1952.  

În anul 1993 Facultatea de Farmacie din Bucureș  era prima organizatoare a rezidențiatului în specialitățile: Farmacie generală, Farmacie Clinică, Laborator Cli‐nic, Industrie farmaceu că și cosme că. În prezent mai există numai două din aces‐te specializări: Farmacie Clinică și Laborator Clinic. 

Conducerea Facultății de Farmacie, U.M.F. ”Carol Davila”, Bucureș  

D  Prof. Univ. Dr. Farm. Dumitru Lupuliasa 

Prodecan pentru probleme de învățământ universitar de licență și de master Prof. Univ. Dr. Farm. Doina Drăgănescu  

Prodecan pentru probleme de învățământ postuniversitar Prof. Univ. Dr. Farm. Adrian Andrieș 

Prodecan pentru probleme de cercetare ș ințifică Prof. Univ. Dr. Farm. Cris na Elena Dinu‐Pîrvu  

Prodecan pentru probleme studențeș  Conf. Univ. Dr. Farm. Elena Mihaela Pahonțu  

Prodecan pentru cooperare europeană și internațională Prof. Univ. Dr. Farm. Simona Negreș 

Încearcă să ajungi cu cel puțin 10 de minute înainte de începerea cursurilor  

Page 7: Ghidul Bobocului Farmacist 2014

 

A  V  Toxicologie  Controlul medicamentului  Industria medicamentului și bio‐

tehnologii farmaceu ce  Tehnologie Farmaceu că  Legislație, management și marke‐

ng farmaceu c  Farmacie clinică  D     Biologie celulară și moleculară 

umană  Terminologie medicală  Istoria farmaciei  Imunologie  Dermatofarmacie și cosmetologie  Metodologia cercetării ș ințifice  Materiale de îngrijire la domiciliu  Urgențe medicale  Fitoterapie  Toxicomanii  Medicamente biologice  Drept farmaceu c  Medicamente de uz veterinar  Principii de asigurare a calității  Comunicarea cu pacientul  Strategii de drug design  D     Psihologie medicală  Pedagogie  Merceologie și este că farmaceu că  Metodică  Prac că pedagogică  Farmacodinamie fundamentală  Homeopa e  Antreprenoriat farmaceu c  Metode sta s ce în sistemul cali‐

tății totale 

A  I 

Matema că Aplicată  

Fizică Farmaceu că și Informa că  

Chimie Anorganică  

Botanică Farmaceu că 

Chimie Anali că 

Propedeu că farmaceu că 

Limbi străine 

Educație fizică 

 

A  II 

Chimie Anali că 

Microbiologie 

Chimie Organică 

Anatomie, fiziologie, fiziopatologie 

Chimie‐Fizică și Coloidală 

Biologie celulară vegetală 

Limbi străine 

Educație Fizică  

 

A  III 

Chimie‐Fizică și Coloidală 

Biochimie 

Farmacognozie, Fitochimie și Fitoterapie  

Chimie Farmaceu că  

Tehnologie Farmaceu că 

Farmacologie generală 

Patologie 

 

A  IV 

Chimie Farmaceu că  

Tehnologie Farmaceu că 

Farmacologie și farmacoterapie 

Laborator clinic și igiena alimentației 

Legislație, management și marke ng farmaceu c 

Biosta s că 

Toxicologie 

Disciplinele Facultății de Farmacie

Page 8: Ghidul Bobocului Farmacist 2014

 

R  reprezintă organul de conducere al unei ins tuții de învăță‐mânt superior. Clădirea rectoratului Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din Bucureș  se găsește pe strada Dionisie Lupu, nr. 37, sector 1, în apropierea Facultății de Farmacie. Rectorul acesteia este Acad. Ioanel Sinescu, ce conduce sub raport ș ințific și administra v, facultățile ce sunt sub egida UMF „Carol Davila” Bucureș . 

Din cadrul rectoratului fac parte Direcția Social, Biroul Acte Studii, Birou Studenți Străini, Casieria, Registratura, Secretariatul, ce vă pot oferi informații cu privire la decontarea abonamentelor, rezolvarea diferitelor probleme referitoare la cazarea studenților, condiții de transfer, încasări taxe, rambursări, plăți, elibe‐rări diplome și alte lămuriri referitoare la viața de student. 

Programul de lucru cu publicul al rectoratului este de luni până joi, între orele 12.30‐ 15.00, numerele de telefon ale secretariatului sunt 021. 318 0722 sau 021. 318 0721, iar adresa de mail este [email protected]

D  S  oferă informații despre metodolo‐gia și repar zarea locurilor de cazare, situația de‐contărilor abonamentelor RATB, burse, tabere și nu numai. 

Sediul acesteia este pe strada Tudor Arghezi nr. 8 (fostul sediu Sahia), Cămin Davila, etaj 1, cu intra‐rea prin strada Dimitrie Gerota, nr. 19‐21, în cur‐tea în care se află Catedra de Gene că. 

Ți‐ai uitat halatul acasă?  Poți împrumuta unul din sediul 

SSFB!  

Vei avea nevoie de halat la toate laboratoarele, așa că vino pregă t!  

Page 9: Ghidul Bobocului Farmacist 2014

 

C  G    A  

Șef disciplină: Prof. Univ. Dr. Uivaroși Valen na 

Chimia Anorganică, disciplină cu caracter fundamental, urmărește însușirea de către studenții anului I, a principalelor noțiuni teore ce și prac ce de chimie anorganică, cu scopul de a pune bazele pregă rii de specialitate a viitorilor farmaciș . 

Chimia Anorganică apare în planul de învățământ încă de la înființarea Școlii de Medicină și Farmacie, în primele decenii ale sec. XIX. 

Cursul de Chimie (3 ore în semestrul I și 2 ore în semestrul al II‐lea) anorganică predat studenților anului I, oferă doar o parte din volumul imens de cunoș n‐țe din domeniu. Sunt prezentate metodic cele mai importante noțiuni funda‐mentale de chimie anorganică. 

Totodată, se urmărește formarea unui mod de gândire rațional în domeniul chimiei, apelând la legi și concepte general valabile, ca: legile conservării ma‐sei și a echivalenților, concepte: legătura chimică, echilibru chimic, acid și ba‐

ză, oxidant, reducător, combinație complexă, etc. 

Lucrările prac ce de chimie anorganică au o pondere mai ma‐re compara v cu cursul (3 ore pe săptămână), în concordanță cu specificul prac c al profesiei de farmacist. În cadrul lucrări‐lor prac ce de chimie anorganică se urmărește, pe de o parte, punerea în prac că a unor noțiuni predate la curs, pe de altă parte, însușirea de către studenți a principalelor tehnici de la‐borator specifice chimiei. 

Catedra de Chimie Anorganică se află la etajul 2 al facultății, pe partea dreaptă, pornind dinspre li . 

Disciplinele anului I La Facultatea de Farmacie, în primii doi ani se studiază ș ințe fundamentale și primele noțiuni de tehnică farmaceu că (propedeu că și materiale de îngrijire), urmând ca mai apoi să se studieze ș ințele de specialitate. 

Fiecare disciplină este împărțită în cursuri – expunerea noțiunilor teore ce – și     lucrări prac ce (LP) – aplicarea noțiunilor teore ce însușite în urma cursurilor. 

Page 10: Ghidul Bobocului Farmacist 2014

10 

 

B  F  

Șef disciplină: Conf. Univ. Dr. Dinu Mihaela 

Botanica Farmaceu că se studiază în anul I, 3 ore de curs și 3 ore de lu‐crări prac ce.  

Principalele capitole care se studiază în semestrul I sunt: 

Citologia ‐ cu date despre structura și ultrastructura celulară (celula ve‐getală), componentele celulare pentru celula procariotă și eurocariotă. 

Histologia ‐ studiul țesuturilor vegetale, cu par cularități privind iden ‐ficarea organelor vegeta ve și de reproducere. 

Organografia ‐ studiul organelor unei plante superioare (cu accent pe plantele medicinale): rădăcina, tulpina, frunza, floarea, fructul și să‐mânța. 

La lucrările prac ce, studenții lucrează individual, cu ajutorul aparatelor op ce (lupa și microscopul). Toate lucrările prac ce cuprind acele teme legate direct de profesia de farmacist și mai ales de specialist în dome‐niul plantelor medicinale. Problema ca abordată va ajuta studentul în anii superiori la disciplinele de Biologie celulară și Farmacognozie. 

În semestrul II se studiază Sistema ca vegetală (Fitotaxonomia). De ase‐menea, se pune un accent deosebit pe plantele medicinale. La curs și la lucrările prac ce se analizează organele plantei medicinale în vederea iden ficării ei pe teren, în arealul corespunzător. Studen‐ții au posibilitatea să cunoască direct unele plante pe care le în‐grijesc, plante din Grădina Botanică a Facultății de Farmacie din Bucureș . 

Laboratorul în care se vor ține lucrările prac ce se află la etajul 2, în apropierea laboratorului de Chimie Anorganică. 

Vrei să ai un ierbar super? Apucă‐te să cauți plante de acum!  

Page 11: Ghidul Bobocului Farmacist 2014

11 

 

F  F    I  

Șef disciplină: Prof. Univ. Dr. Drăgănescu Doina 

a) Disciplina de Fizică 

Fizica Farmaceu că cuprinde 2 ore de curs și 3 ore de lucrări prac ce săptămânal în cele două semestre ale anului I. Se reiau noțiunile fundamentale din programa de liceu, dezvoltând capitole în strânsă legătură cu profesia de farmacist. 

b) Disciplina de Informa că 

Disciplina de Informa că a fost înființată în 1990. Cuprinde 1 oră de curs și 2 ore de lucrări prac ce săptămânal ‐ anul I, semestrul I.  

Cursurile de Informa că se referă la noțiunile fundamentale ale sistemului Win‐dows, aplicațiile pachetului Office (Word, Excel, PowerPoint), noțiuni privind trans‐misiile de date (inclusiv rețele), algoritmizarea problemelor, baze de date. 

Ambele discipline se studiază în cadrul laboratoarelor existente la etajul 5 al Facultății de Farmacie, pe care le găseș  urcând pe scările de la intrarea principală în facultate. 

M      B  

Șef disciplină: Conf. Univ. Dr. Dimcevici Poesina Nicoleta 

Începând cu anul universitar 2001‐2002 materia se studiază pe parcursul a două semestre, și anume: anul I ‐ primul se‐mestru 2 ore curs și 2 ore seminar, săptămânal; anul IV ‐ pri‐mul semestru 2 ore curs și 2 ore seminar, săptămânal. 

Tema ca orelor de curs și de seminar este alcătuită as el în‐cât să asigure limbajul matema c și  noțiunile necesare stu‐diului altor discipline cum ar fi: Fizica, Chimia‐Fizică și Coloi‐dală, Farmacologia. 

Cursurile de Matema că aplicată se țin în sălile P1 și P2 din corpul Facultății de Geologie, la care se ajunge urcând pe scă‐rile de lângă intrarea în Aulă. 

Pentru a te feri de eventuale întâlniri neplăcute cu focul, ai grijă să îți ții părul prins în 

mpul laboratoarelor.  

Page 12: Ghidul Bobocului Farmacist 2014

12 

  C  A  

Șef disciplină: Conf. Univ. Dr. Aramă Corina Cris na 

Chimia Anali că face parte din grupul disciplinelor fundamenta‐le, dar prin importanța noțiunilor teore ce și prac ce are un rol important în formarea viitorilor specialiș  și reprezintă o disci‐plină de profil. 

În actualul plan de învățământ, disciplina de Chimie Anali că fi‐gurează cu un buget de ore de curs și de laborator repar zat du‐pă cum urmează: în semestrul II al anului I, 3 ore de curs și 3 ore de lucrări prac ce săptămânal, rezervate analizei calita ve; în semestrul I al anului II, 3 ore de curs și 3 ore de lucrări prac ce săptămânal, în care se studiază principiile analizei instrumentale și ale metodelor de separare. 

Un semestru întreg este dedicat studiului metodelor fizico‐chimice de analiză și de separare (metodele electrometrice ‐ conductometrice, potențiometrice, voltampermetrice; metode op ce ‐ spectrofotometrice în UV, VIS, IR; fluorimetrie, turbidi‐metrie, extracția cu solvenți, cromatografie pe coloană și plană; metode de analiză termică ‐ TG, DTG, ATD, DSC), în acord cu ro‐lul și cu importanța lor tot mai mare în controlul medicamentu‐lui. În semestrul II al anului II există 3 ore de curs și 3 ore de lu‐crări prac ce săptămânal. 

Catedra de Chimie Anali că se află la parterul facultății, iar laboratoarele în care au loc lucrările prac ce se găsesc la subsol. 

Vrei să te fereș  de accidente în labo‐rator? Nu uita să te speli pe mâini  

după ce a ngi substanțele!  

O pereche de ochelari de protecție te va păzi de furia acizilor, a bazelor sau a altor 

antagoniș  prezenți în laboratoare.  

Page 13: Ghidul Bobocului Farmacist 2014

13 

 

E    

Atât în primul an de facultate, cât și în anul doi, studenții au posibilitatea de a alege pentru ora de educație fizică între aerobic, înot sau bas‐chet. Există, de asemenea, pentru băieți, opțiu‐nea de a alege fotbalul. Orele de educație fizică se țin atât în cadrul Facultății de Farmacie, în sala de sport, de la subsol, cât și în cadrul Fa‐cultății de Medicină. (Autobuz: 601, Metrou: stația Eroilor) 

Catedra de Educație Fizică și Sport organizează în fiecare primăvară, în luna aprilie concursul de gimnas că aerobică, Cupa “Carol Davila”. 

Examen: Probe prac ce 

 

P      

Stagiul de prac că se desfășoară pe parcursul verii,  mp de 2 săptămâni și are ca scop aco‐modarea studentului cu cerințele unei farmacii comunitare. De asemenea, se dorește ca pe parcursul acestor săptămâni, studentul să ajungă să cunoască categoriile de produse exis‐tente în farmacie, modul lor de formulare, pre‐pararea și conservarea formelor farmaceu ce. 

La finalul fiecărui an de studiu, studentul pri‐mește Programa anali că privind Prac ca de Specialitate, dar și Convenția‐Cadru. 

Studentul își poate face prac ca atât în farma‐cia comunitară, cât și în farmacia de circuit în‐chis, în cadrul unui spital. 

Perioadă de desfășurare: începutul lunii iulie 

Durată: 2 săptămâni 

După prac ca de vară veți susține un examen, în ul ma săptămână a lunii septembrie. Pentru a intra în examen, este necesar să aveți un ca‐iet de prac că și convenția cadru completată. Convenția o ridicați de la catedra de tehnică, în sesiunea din vară. Tot de aici vă puteți lua caie‐tul de prac că, după susținerea examenului.  

P    

Cursul de propedeu că farmaceu că re‐prezintă o introducere, o inițiere privind medicamentul ca mijloc de tratament, pre‐venire sau de diagnos c al bolilor. 

Propedeu ca farmaceu că este predată de profesorii din cadrul disciplinei de Tehnolo‐gie farmaceu că, materie care urmează a fi studiată începând cu anul 3 de facultate. 

În ceea ce privește numărul de ore, aceas‐tă materie se ține o dată pe săptămână, mp de o oră, în Aula Facultății de Farma‐

cie și este predată de Dl. Decan al facultă‐ții, Prof. Dr. Farm. Dumitru Lupuleasa. 

Examen:  p sinteză 

Perioada de examinare: presesiune 

 

L  S  

Atât în primul an de facultate, cât și în al doilea, atât studenții români, cât și cei stră‐ini urmează seminarul de limbi străine, ca‐re se desfășoară o dată pe săptămână, mp de 2 ore. Studenții români au ocazia 

pe parcursul acestui seminar să aprofunde‐ze limba engleză aplicată în domeniul me‐dical, iar studenții străini, aprofundează limba română aplicată, de asemenea do‐meniul medical. 

Locație: Sala P1 si P2 

Examen:  p grilă 

Perioada examinare: presesiune 

Alături de aceste discipline, se află și cele op‐ționale, dintre care se vor pune la dispoziție în fiecare an una sau mai multe pentru a fi alese as el încât în fiecare an să se fi parcurs cel puțin 1 dintre acestea (în anul I semestrul II, spre exemplu, aveți posibilitatea de a ur‐ma cursul de Materiale de îngrijire). 

Page 14: Ghidul Bobocului Farmacist 2014

14 

 

Poți fi şi TU parte din reţetă!

Etaj  Săli Corp Farmacie  Săli Corp Geologie 

V/5  

(acces pe la scările mici) 

Lab. Fizică +  

Lab. Informa că 

(acces pe scările mari) 

P1, P2  

(acces pe la intrarea din spate ‐ dreapta) 

4                       IV/7 

(acces pe scările mici)  

3  Bibliotecă   

2 Lab. Chimie Anorganică   

Lab. Botanică  

1     

Mezanin   AULA MAGNA 

(acces pe la intrarea din spate ‐ stânga) 

Parter         Sediul    

Demisol Lab. Chimie Anali că  

(acces rapid: scările mari) Sală de sport  

LOVE is about chemistry,LOVE is about chemistry,

so is PHARMACY!so is PHARMACY!

Dacă ai nevoie de mai multe informații sau doar de un pic de îndrumare, te așteptăm în 

sediul SSFB la parterul facultății!  

Page 15: Ghidul Bobocului Farmacist 2014

15 

 

P    A  

Regulile sunt un pic diferite pentru cursuri și laboratoare după cum  urmează:  

Cursuri  

Pentru a fi admis în examen este necesară o prezență la curs de mi‐nim 70% (aproxima v 10 din 14 cursuri). 

Nu există o sesiune specială de recuperare a acestora, singura mo‐dalitate de a le recupera fiind de a par cipa la cursul unei alte serii în aceeași săptămână. 

Cele determinate de par ciparea la evenimente naționale și inter‐naționale sunt mo vate și nu au impact asupra totalului de 70%. 

În funcție de materie, poți primi o parte din punctajul de la examen bazat pe prezențele la curs. 

Laboratoare  

Este necesară prezența la toate ședințele de laborator pentru a putea fi admis în examen. 

Ele se pot reface în aceeași săptămână la o altă grupă cu acordul în prealabil al ambelor cadre didac ce (cel care susține ședința pentru grupa de care aparții și cel care o va susține pe cea la care vei par ‐cipa). 

Absențele se mai pot reface și în săptămâna specială de recuperări de la sfârșitul semestrului. 

Ai voie la un maxim de 3 absențe care se recuperează fără plată, pentru restul percepându‐se o taxă. 

Ce mai trebuie să știi?

E  se realizează la sfârșitul fiecărui semestru și constă în susținerea unui examen prac c (noțiunile și ap tudinile însușite în ur‐ma lucrărilor prac ce) și un examen teore c (noțiunile însușite în ur‐ma cursurilor). În funcție de preferințele fiecărei catedre, examenele pot fi sub formă scrisă (grilă sau subiecte descrip ve) sau orală. Con‐form sistemului național de notare, în UMF „Carol Davila” aprecierea cunoș nțelor se face pe bază de note de la 1 la 10. Nota 5 reprezintă nota minimă pentru promovarea examenului la o disciplină. 

Page 16: Ghidul Bobocului Farmacist 2014

16 

 

S  E    C    S  T  (ECTS) 

Media notelor obținute în urma unei sesiuni de examene sau a întregului an este o medie ponderată, însemnând că nota obținută la o anumită disciplină are o anumită valoare, o anumită pondere în media finală. Valoarea numerică alocată fiecărei discipline reprezintă creditul.  Aceste unități apreciază can tatea medie de muncă efectuată de student pentru însușirea unei discipline. În total se acor‐dă 60 de credite pe an de studiu. 

Creditele mai au și rolul de a permite sau nu trecerea în următorul an universitar. În cazul nepromovării unor examene, pentru a con nua studiul în anul următor trebuie ca suma creditelor să fie egală cu 50. 

De asemenea, un student poate intra în noul an universitar cu mai mult de 60  de credite, în cazul în care a parcurs mai multe discipline opționale. 

Disciplină Credite 

Sem. I  Sem. II  Total 

Matematică  5  ‐  5 

Fizică farmaceutică  6  5  11 

Chimie anorganică  8  5  13 

Botanică farmaceutică  8  6  14 

Chimie analitică  ‐  8  8 

Propedeutică farmaceutică  3  ‐  3 

Limbi străine  ‐  2  2 

Educație fizică  ‐  2  2 

Practica de vară  ‐  2  2 

Page 17: Ghidul Bobocului Farmacist 2014

17 

 

S      

Pentru a vă face o imagine despre cum se desfășoară ac vitatea unui an universitar, aveți ca exemplu structura anului 2014‐2015. 

Semestrul I – 14 săptămâni 

01.10.2014 ‐ 19.12.2014  Proces de învățământ 

20.12.2014 ‐ 04.01.2015  Vacanță 

05.01.2015 ‐ 18.01.2015  Proces de învățământ 

19.01.2015 ‐ 08.02.2015  Sesiune de examene 

09.02.2015 ‐ 15.02.2015  Vacanță 

Semestrul II – 14 săptămâni 

16.02.2015 ‐ 12.04.2015  Proces de învățământ 

13.04.2015 ‐ 19.04.2015  Vacanță de Paște 

20.04.2015 ‐ 31.05.2015  Proces de învățământ 

01.06.2015 ‐ 28.06.2015  Sesiune de examene 

29.07.2015 ‐ 12.07.2015  Practica de vară 

13.07.2015 ‐ 30.08.2015  Vacanță 

01.09.2015 ‐ 30.09.2015  Sesiune de restanțe, Măriri de note 

01.10.2015 ‐ 15.10.2015  Sesiune de credite 

Pasajele către sălile din Facultatea de Geo‐logie se găsesc la subsol și etajele 1 și 2 ;)  

Page 18: Ghidul Bobocului Farmacist 2014

18 

 

B        se acordă la cerere :  

studenților integraliș  din in‐s tuțiile de învățământ superi‐or de stat, care atestă calitatea lor, ori a unuia dintre părinți “Luptători pentru Victoria Re‐voluției Române din Decem‐brie 1989” sau “Erou‐mar r”; 

studenților orfani, celor prove‐niți din casele de copii sau pla‐sament familial, care nu reali‐zează venituri; 

studenților bolnavi, care se află în evidența unităților me‐dicale 

studenților a căror familie nu realizează pe ul mele 3 luni, un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe econo‐mie (700 lei net). 

Burse

B     ,            se acordă studenților integraliș , numai la 

începutul anului universitar, în funcție de media ge‐nerală obținută în anul universitar anterior, fără a fi revizuite la sfârșitul semestrului I. 

În cazul în care există mai mulți studenți cu ace‐eași medie criteriul de departajare pentru acor‐darea bursei este media obținută în anul univer‐sitar precedent. 

Valoarea bursei de ajutor social este de 150 Ron/lună. 

Valoarea bursei de merit este de 340 Ron/lună (se acordă bursă de merit numai studenților ca‐re au media generală (10), obținută în anul uni‐versitar, fără măriri de notă) 

Valoarea bursei de studiu este de 290 Ron/lună. 

B  F  reprezintă un element de interes pentru studenții anului I ai 

Facultății de Farmacie care sunt interesați de istoria profesiei lor. Aceasta constă în acordarea unui premiu în valoare de 1000 de euro studentului care realizează o lucrare de excelență în domeniul istoriei farmaciei. 

Lansarea acestei burse a fost realizată în anul 2010 de către fiica fostului cadru di‐dac c de la disciplina de Istoria Farmaciei, Conf. Dr. Farm. Zisi Fârșirotu, cu scopul s mulării ac vității de cercetare ș ințifică. 

Bursa, pe lângă valoarea financiară considerabilă, oferă o serie de avantaje, stu‐dentul luând la cunoș nță modul de realizare a unei lucrări ș ințifice și chiar și a lucrării de licență.  De asemenea, câș gătorul și ceilalți concurenți vor primi auto‐mat carnet de membru al Societății Române de Istoria Farmaciei. As el, aceș a vor putea par cipa la reuniunile societății și cu alte lucrări și vor regăsi un mediu propice de socializare cu reprezentanți de seamă ai profesiei.  

Bursa reprezintă un mijloc de dezvoltare personal și profesional remarcabil la care studenții sunt invitați să aplice la începutul facultății. 

Page 19: Ghidul Bobocului Farmacist 2014

19 

 Regulamentul studentului h p://www.umfcaroldavila.ro/index.php/studen /informa i‐pentru‐studen  

Regulamentul studentului definește relațiile profesionale care guvernează ac vi‐tatea didac că, stabilite între studenții programelor de studii universitare de li‐cență și Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din Bucureș .  

Este esențial să cunoașteți acest regulament, deoarece el conține informații im‐portante referitoare la drepturile și obligațiile studentului. De asemenea, el re‐prezintă un set de reguli referitoare la organizarea, desfășurarea și finalizarea studiilor. 

Având în vedere că profesiile din domeniul medical sunt reglementate specific prin norme, recomandări sau bune prac ci la nivelul Uniunii Europene, în cadrul facultăților de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie, ciclul I (studii de licență) și ciclul II (studii de master) se efectuează comasat, într‐un program unitar de studii universitare cu o durată de 5‐6 ani, diplomele obținute fiind echivalente și diplomei de master. 

Regulamentul studentului cuprinde mai multe capitole în care sunt detaliate ur‐mătoarele: 

Studentul – cuprinde informații despre dobândirea, respec v încetarea calită‐ții de student 

Înmatricularea. Înscrierea la studii – face referire la dosarul personal al stu‐dentului și documentele studentului pe perioada studiilor universitare 

Contractul individual de studii. Taxe 

Evaluarea performanțelor. Examinarea – cuprinde: ac vitatea profesională a studentului, promovarea anului universitar, sesiuni de examinare, programa anali că, desfășurarea examenelor, promovarea, reexaminarea pentru mări‐rea notei, răspundere și sancțiuni 

Frecvența – se referă la refacerea și mo varea absențelor 

Prelungirea medicală a școlarității. Creditele în avans 

Întreruperea studiilor. Transferarea. Retragerea de la studii 

Echivalarea studiilor 

Clasificarea studenților pe locurile de studiu bugetate în funcție de perfor‐manțele acestora  în procesul didac c 

Recompense și sancțiuni 

Page 20: Ghidul Bobocului Farmacist 2014

20 

 Organizarea studenților

Studenții unui an universitar sunt împărțiți pe serii, care conțin aproxima v 6 grupe a câte 12‐13 persoane. Laboratoarele se des‐fășoară cu câte 3 grupe, iar cursurile cu una sau mai multe serii. 

La nivelul întregului an va fi ales un reprezentant, șeful de an, a cărui îndatorire este de a menține legătura dintre studenți și ca‐drele didac ce, de a comunica studenților informațiile importante și de a fixa examenele sesiunii. Are, de asemenea, datoria de a lua la cunoș nță problemele studenților și de a le dezbate în încerca‐rea de a găsi o soluție. Șeful de an se poate alege prin vot de către studenți prin majoritate absolută (cel puțin 50% + 1) după prezen‐tarea candidaturii sale în fața întregului an. 

Fiecare grupă trebuie de asemenea să aibă un reprezentant care să exprime dorințele studenților din acea grupă și să comunice acestora informațiile necesare preluate de la șeful de an. Acesta poate fi ales prin vot deschis de către colegii săi din acea grupă sau prin majoritate absolută (cel puțin 50% +1). 

Pentru a primi bursa sau de‐contarea abonamentelor RATB îți poți face card la 

Banca Transilvania sau BRD!  

Page 21: Ghidul Bobocului Farmacist 2014

21 

 Documente și facilități

În primul an de studiu vei primi câteva documente importan‐te: contractul individual de studii, carnetul de student, legi ‐mația de student pentru transport și carnetul de cupoane. 

C         

Contractul individual de studii cuprinde drepturile și obligațiile studentului. La înce‐putul fiecărui an universitar, studentul semnează obligatoriu acest contract individual de studii cu Universitatea. Contractul prevede și obligațiile financiare ale studentului. 

În cazul anulării sau rezilierii Contractului individual de studii, precum și la încetarea și finalizarea studiilor, studentul are obligația de a parcurge procedura de lichidare a obligațiilor/datoriilor față de Universitate. 

 

C      

Carnetul de student este important pentru consemnarea notelor obținute în  mpul anului universitar, prezentarea sa profesorului examinator fiind obligatorie și în ace‐lași  mp recomandată pentru a evita eventualele încurcături care se pot produce cu notele. De asemenea, este important în toate situațiile în care se cere demonstrarea calității de student (îți poate permite intrarea gratuită sau redusă în cadrul unor mu‐zee, expoziții sau în cazul eliberării unor rețete). Nu uita că pentru a‐și păstra valabili‐tatea, carnetul de student trebuie vizat la începutul fiecărui an de către decan. 

L          

Îți asigură o reducere de 50% la abonamentele RATB, Metrorex și la călă‐toria cu trenuri CFR regio, clasa a II‐a. Ea se eliberează la începutul peri‐oadei de studiu, dar este de datoria ta să o vizezi la începutul fiecărui an la decanat pentru a beneficia de facilitățile sale. Atenție!! Nu o pierde de‐oarece ea nu poate fi înlocuită!  

În plus, abonamentul RATB se decontează, prin depunerea chitanței ștampilate primită de la oficiile RATB în fiecare lună la Direcția Social din cadrul Rectoratului UMF, banii urmând a‐ți fi res tuiți la finele lunii. 

Page 22: Ghidul Bobocului Farmacist 2014

22 

 

C  ISIC 

Interna onal Student Iden ty Card (ISIC) se adresează elevilor cu vârsta de peste 12 ani și studenților la cursuri de zi (inclusiv maste‐ranzi sau doctoranzi) care studiază la ins tuții de învățământ acredi‐tate. Este cardul cu care îți poți demonstra calitatea de student în străinătate. Posesorii cardului ISIC devin parte a unei comu‐nități internaționale de peste 4,5 milioane de  neri care se bucură de peste 42.000 de discounturi și alte beneficii în România și în lume (rețeaua ISIC cuprinde 124 țări). 

h p://www.isic.ro/ 

h ps://www.facebook.com/isic.romania 

 

C  E <26 

Este des nat  nerilor studenți sau liceeni. Peste 4 milioane de  neri se bucură prin acest card de 300.000 de reduceri europene, naționa‐le și locale, în 42 de țări, iar numărul lor este în creștere.  

h p://euro26.ro/ 

C      

Îți asigură o reducere de 50% la călătoria cu trenul CFR interregio, clasa a II‐a și conține 24 de file corespunzătoare la 24 de călătorii cu reducere. Carnetul de cupoane este valabil doar împreună cu legi ‐mația de student pentru transport! 

Page 23: Ghidul Bobocului Farmacist 2014

23 

 

I  M  P  (IMP) 

Unul dintre cele mai importante proiecte oferite de EPSA (European Pharmaceu cal Students’ Associa on) este IMP, prin intermediul căruia studenții farmaciș  din anii terminali și proas‐peții absolvenți pot beneficia de internship‐uri plă te la unele dintre cele mai importante companii farmaceu ce din Europa (GSK, Yes Pharmaceu cals etc.). Printre principalele avantaje ale acestui proiect se numă‐ră ghidarea profesională, accesul la numeroase subdomenii ale ariei farmaceu ‐ce din afara țării, precum și experimentarea unui mediu mul cultural. 

h p://www.epsa‐online.org/index.php/imp/about‐imp 

Oportunitățile absolventului farmacist

M  

Facultatea de Farmacie a Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, Bucureș  , în cola‐borare cu Facultatea de Matema că și Informa că a Universității din Bucureș , organizează în‐cepând din anul universitar 2006‐2007, masterul interdisciplinar „Biosta s că”. 

Admiterea la acest master se face pe bază de dosar, în a doua jumătate a lunii iulie. 

Taxa de înscriere este de 150 RON. 

Criteriul de selecție este media anilor de studii, fără luarea în considerare a mediei de licență. 

Media minimă de admitere este 7 (șapte). 

Criteriu de departajare: în caz de medii egale, departajarea candidaților se va face pe baza mediei de licență. 

Taxa anuală de școlarizare este de 3100 RON, plă bilă în două rate semestriale. 

Numărul de locuri aprobat este de 25. 

Master ‐ IF (învățământ cu frecvență), doar la taxă. 

Cursurile cu specific de analiză a datelor rezultate din experimentele clinice sunt prezentate de cadre didac ce ale Facultății de Medicină și Farmacie, iar cele de sta s că și informa că sunt prezentate de cadrele didac ce de la Facultatea de Matema că și Informa că.  

Acest master respectă întocmai cerințele formei de învățământ de zi, prin următoarele:  

durata studiilor este de 4 semestre; 

absolvenții vor susține o lucrare de disertație; 

toate cursurile se găsesc în format electronic pe pagina Web a Facultății de Matema că și In‐forma că a Universității din Bucureș  și sunt accesibile cursanților pe bază de parolă; 

cursurile/seminariile/laboratoarele sunt organizate modular și programate după ora 16 și sâmbăta și duminica dimineața. 

Absolvenții cu lucrare de disertație al acestui masterat primesc diploma corespunzătoare  

eliberată de Universitatea din Bucureș .  

În urma acestui master, aveți posibilități de angajare atât în cercetare cât și în administrație. Po‐tențiali angajatori: industria farmaceu că, spitalele, laboratoarele de analize, universitățile și agențiile guvernamentale implicate în serviciile de sănătate. 

Page 24: Ghidul Bobocului Farmacist 2014

24 

 

D  

Admiterea la programul de doctorat se desfășoară în sesiunea septembrie‐octombrie, pentru absolvenți licențiați ai Universității de Medicină și Farmacie și pentru absolvenți ai altor facultăți, cu diplomă de master sau echivalentă acesteia (minimum 300 de credite). 

Începând cu anul universitar 2011‐2012, studiile universitare de doctorat se desfă‐șoară numai la forma cu frecvență, cu sau fără taxă (6.000 lei pe an). 

Concursul de admitere constă într‐o probă scrisă, pentru care tema ca și biblio‐grafia sunt accesibile pe site‐ul web al U.M.F. „Carol Davila”, un interviu vizând ap‐tudinile pentru cercetare ș ințifică și un examen de competență lingvis că într‐o 

limbă de circulație internațională. Doctoratul durează 4 ani și este structurat în două cicluri de studii doctorale. 

Primul ciclu (Școala doctorală) durează un an, pe parcursul lui doctoranzii par ci‐pând la cursuri, seminarii și laboratoare organizate în module urmate de evaluări. La sfârșitul acestui an, doctoranzii vor susține un examen care constă în prezenta‐rea unui proiect de cercetare în fața unei comisii alcătuite din Conducătorul de Doctorat (Președintele comisiei) și doi membri ‐ din catedră sau specialitate cu gradul didac c minim de conferențiar. 

Proiectul de cercetare este realizat în domeniul de competență al conducătorului de doctorat și  întocmit în acord cu metodologia cercetării ș ințifice însușită de către doctorand în primul an de studii doctorale. Comisia apreciază proiectul de cercetare susținut cu califica vul ADMIS sau RESPINS. 

Doctoranzii respinși au posibilitatea de a repeta susținerea proiectului îmbunătă‐țit, într‐un interval de 30 zile, în fața aceleași comisii. 

Doctoranzii respinși și după a doua susținere a proiectului nu vor putea accede la etapa următoare, eliberându‐li‐se o adeverință care va atesta absolvirea ciclului de studii universitare avansate, desfășurat pe parcursul primului an de doctorat. 

Al doilea ciclu de studii doctorale durează 3 ani, cu posibilitate de prelungire 2 ani, și reprezintă cercetarea propriu‐zisă și întocmirea tezei de doctorat. Programul de cercetare ș ințifică se realizează sub îndrumarea unui conducător de doctorat, în cadrul unei echipe de cercetare ș ințifică. 

În  mpul celor 4 ani, doctorandul trebuie să publice cel puțin două ar cole. 

Finalizarea studiilor universitare de doctorat se realizează prin elaborarea și susți‐nerea publică a unei teze de doctorat. 

Page 25: Ghidul Bobocului Farmacist 2014

25 

 

R  

Rezidențiatul durează 3 ani și se organizează pentru două specializări: farma‐cie clinică și laborator farmaceu c. Se împarte în două categorii: pe loc (în Bucureș ) și pe post (într‐un spital din țară care scoate locuri pentru concurs, urmând ca după terminarea rezidențiatului farmacistul să ocupe postul res‐pec v pentru minimum 3 ani).  

La concursul de admitere pentru rezidențiat, organizat în luna noiembrie a fiecărui an, se pot prezenta candidații care au diplomă de licență în profil me‐dico‐farmaceu c uman sau o diplomă echivalentă cu aceasta. 

Tema cile și bibliografia aferente sunt asemănătoare celor pentru licență și pot fi accesate pe site‐ul web h p://www.ms.ro/ și  respec v pe site‐urile ofi‐ciale ale universităților de medicină și farmacie din România. 

Concursul se desfășoară sub formă de test‐grilă cu 200 de întrebări (25% complement simplu, 75% complement mul plu) și durează 4 ore. Punctajul minim de promovare reprezintă 60% din punctajul maxim realizat la cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu. 

Ocuparea locurilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obținut, pe fiecare centru universitar, în limita locurilor publicate pentru fie‐care domeniu în centrul respec v. Pentru rezidențiatul pe post clasificarea se face pe fiecare post. 

Page 26: Ghidul Bobocului Farmacist 2014

26 

 

Pe data de 19 iunie 1999, la un an după Declarația de la Sorbona, miniștri responsabili pentru învățământul superior din 29 de țări europene au sem‐nat Declarația de la Bologna, convenind asupra a șase obiec ve comune importante pentru dezvoltarea coerentă și armonioasă în domeniul învăță‐mântului superior pentru anul 2010. 

România a semnat Declarația de la Bologna în 1999, angajându‐se as el să includă obiec vele stabilite în prioritățile învățământului superior românesc. 

La următoarea conferință ce a avut loc la Praga pe data de 19 mai 2001, numărul obiec velor a crescut de la 6 la 9, iar statele semnatare și‐au rea‐firmat obligațiunile de a forma Spațiul european al învățământului superior până în 2010. 

Câteva dintre schimbările generale ce și‐au pus amprenta asupra învăță‐mântului universitar românesc sunt: 

1.     Modificarea duratei și structurii studiilor: 

reducerea duratei ciclului universitar de licență; 

mărirea duratei și importanței ciclului universitar de masterat; 

restructurarea sistemului doctoral; 

2.     Promovarea mobilităților pentru studenți și cadre didac ce; 

3.     Recunoașterea diplomelor la nivel european; 

4.     Controlul calității ofertei academice; 

5.     Implementarea sistemului de credite (ECTS); 

6.     Promovarea cooperării europene în domeniul asigurării calității. 

Cu siguranță nu îți este total necunoscută asocierea celor două cuvinte, însă noi am vrea să afli mai exact în ce a constat acest proces și ce importanță a avut asu‐pra învățământului universitar românesc. 

Procesul Bologna

Page 27: Ghidul Bobocului Farmacist 2014

27 

 

Page 28: Ghidul Bobocului Farmacist 2014

28 

Îți dă ocazia să faci ceva u l și plăcut cu  mpul liber și să fii ceva mai mult decât  picul student care merge la cursuri, seminarii și laboratoare. 

Ac vitatea în cadrul unei asociații nu urmează un program fix, ca o slujbă sau un stagiu, ci unul flexibil, dar destul de variat în‐cât să nu te plic seș  niciodată. 

Este o sursă foarte bună pentru a câș ga acea „experiență” atât de căutată de angajatori chiar și când vine vorba de proaspăt absolvenți. 

Poți dobândi sau perfecționa abilități foarte folositoare nu doar pe piața muncii, dar și în viața socială: de lucru în echipă, de co‐municare și de prezentare, de organizare a evenimentelor, de vorbit în public etc. 

Cunoș  persoane care îți pot înfrumuseța viața prin diversitatea lor. 

Prin intermediul unui proiect al asociației poți pleca în             străinătate prin schimburi de  neri, la școli de vară, training‐uri, conferințe etc. 

De multe ori, printre foș i membri cu care se păstrează legătura se găsesc și manageri sau directori ai unor firme de profil, pe ca‐re ai ocazia să‐i impresionezi prin calitățile tale și în fa‐ța cărora te poți prezenta după absolvi‐re cu un CV în servietă. 

De ce să faci parte dintr-o asociație studențească?

Nu îți fie teamă să apelezi la colegii mai mari! Toți am fost boboci cândva ;)  

Page 29: Ghidul Bobocului Farmacist 2014

29 

Cunoaște‐ți viitorul. Implică‐te! 

La un moment dat în viață, toți vrem să facem ceva, mai mult decât am fă‐cut ieri și ceva ce simțim că ne va aduce mereu un zâmbet pe buze.  

Momentul meu a fost decizia de a face parte din lumea UMF, din planeta FARMACIE și din familia SSFB.  

Odată ajunsă în acest nou loc, am vrut mai mult. Auzisem de ceva vreme de o societate de studenți, de proiectele lor, de cât de bine se simt  învățând și distrându‐se pe măsură. Așa a început aventura mea: găsirea sediului, în‐scrierea, prima ședință.  

Impactul a fost pe măsură! Am găsit oameni dornici să se implice, să facă ceva cu viața lor, nu doar să învețe… ci să aibă o zi, un an sau momente care îi facă fericiți. Am început cu ce ni s‐a oferit: Studențiada, Campania An Diabet, Campania An sida, un teambuilding realizat de fetele din execu‐v, și vor mai urma…  

Studențiada, Campania  An Diabet și Campania An sida, care au fost pri‐mele în care m‐am implicat, mi s‐au părut cele mai frumoase.  Atunci am văzut ce înseamnă să aplici cu adevărat ideea de „farmacie” în afara facultă‐ții, în afara cărților. Proiectele acestea au creat momente frumoase, pe care nu le voi uita niciodată. Au fost primii mei pași în lumea conexiunii cu oame‐nii, în care te implici direct în tot ceea ce înseamnă "sănătate".  

Cu foarte multe oportunități, cu un bagaj de cunoș nțe extrem de variat, cu o dorință atât de mare de a face mai mult, SSFB‐ul mi‐a dat sprijinul de care aveam nevoie ca să învăț, să mă bucur la fel de mult de tot ceea ce fac. De aceea încerc să le spun tuturor cât de frumos este să faci parte dintr‐un ase‐menea mediu, că dacă te implici nu înseamnă că nu înveți! NU! Înseamnă că îți construieș  viitorul… aflând care poate fi acel viitor.  

A fost cel mai frumos ”bun venit” pe care facultatea putea să mi‐l ofere! Simt că nu este decât începutul și că nu doar învăț; ci fac ceva important! Sper doar ca într‐o zi să pot să povestesc tuturor celor care vor vrea să as‐culte, încercând să‐i fac să vadă că pot și ei. Trebuie doar să vrea! 

 

Mădălina Gulerez, studentă anul II 

Gândurile unui voluntar

Page 30: Ghidul Bobocului Farmacist 2014

30 

Legea Voluntariatului 2014

Legea Voluntariatului  din România (Legea 78/2014) a luat o nouă formă! Aceasta a intrat în vigoare în data de 26 iulie 2014, aducând schimbări atât pentru organizații, cât și pentru voluntari. Proiectul de lege a fost inițiat de deputatul PSD Mihai Sturzu, fost membru al formației Hi‐Q. 

Conform acesteia, voluntariatul reprezintă o ac vitate pe care persoana im‐plicată o desfășoară în mod liber și conș ent, fără a primi în schimbul mun‐cii sale o remunerație, având posibilitatea retragerii în orice moment din ac‐vitatea de voluntariat prin anularea contractului cu un preaviz de 15 zile. 

Cele mai importante modificări aduse de noua lege constă în următoarele: 

1.    Stagiile de voluntariat sunt recunoscute ca experiență profesională. Ac vitatea de voluntariat se consideră experiență profesională de specialita‐te dacă aceasta este realizată în domeniul studiilor absolvite. Însă acest lu‐cru nu este echivalent cu vechimea în muncă.  

2.    Încheierea unui contract de voluntariat este obligatorie, as el încât în spatele voluntariatului să nu se mai ascundă munca la negru. Contractul conține drepturile și obligațiile fiecărei părți și se înregistrează doar intern, fără să fie necesară înregistrarea la Forțele de Muncă. 

3.    Perioadele de voluntariat vor fi recunoscute prin cer ficate de volunta‐riat. Cer ficatul se va elibera după un stagiu de minimum 120 de ore, doar dacă voluntarul și‐a încheiat atribuțiile. În caz contrar, organizația poate re‐fuza eliberarea cer ficatului. Este important de reținut că în ar colul 22 din noua lege este prevăzut că angajatorii pot să acorde punctaj suplimentar în cadrul unui proces de recruta‐re în cazul în care au doi candidați cu competențe si‐milare și este necesar un criteriu de departajare. 

„Sper ca de acum înainte nerii din România să par ‐cipe mai mult la acțiuni de voluntariat, pentru că, de fapt, principalul beneficiar al voluntariatului este chiar voluntarul însuși” (Mihai Sturzu) 

Page 31: Ghidul Bobocului Farmacist 2014

31 

C   ? 

Înființată în 1895, dizolvată în  mpul regimului comunist și reînființată în 1991, Societatea Studenților în Far‐macie Bucureș  – SSFB, este o organizație studențească independentă, apoli că și nonprofit, ce funcționează în cadrul Facultății de Farmacie, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, Bucureș , și a că‐rei ac vitate este bazată pe munca de voluntariat a membrilor săi. Sco‐pul societății este de a apăra interesele studenților farmaciș , în plan ș ințific, cultural și social. 

Proiectele organizate de SSFB sunt, în general, adresate studenților de la Facultatea de Farmacie și implicit, viitorilor lor pacienți. Obiec vul principal este de a oferi studentului farmacist șansa de a‐și îmbogăți cu‐noș nțele, de a dobândi abilități noi, dar și de a‐și dezvolta abilitățile pe care le are deja. 

Proiectele sunt posibile datorită voluntarilor care, implicați în asociație, reușesc să organizeze și să coordoneze evenimentele SSFB, dezvoltând abilități empa ce, de comunicare, de înțelegere, de colaborare și lucru în echipă și de integrare într‐un mediu nou.  

Mărturie a ac vităților de voluntariat ale membrilor SSFB sunt absolvenții Facultății de Farmacie, care ajung să ocupe funcții im‐portante în cadrul companiilor farmaceu ce și nu numai, con nuându‐și ac vitatea de voluntariat în cadrul asociațiilor euro‐pene sau internaționale. 

www.ss ucures .ro 

www.facebook.com/SSpHarmaBucures  

Asociațiile pentru studenții farmaciști

Societatea Studenților în Farmacie Bucureș  (SSFB)Societatea Studenților în Farmacie Bucureș  (SSFB)  

Page 32: Ghidul Bobocului Farmacist 2014

32 

D    S  P  

Strategii de reducere a stresului (10 octombrie) 

Cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății Mentale, dorim să îi educăm pe studenți învățându‐i să atenueze stresul nega v și să profite de cel pozi v. Acest lu‐cru va fi realizat printr‐o campanie online și printr‐un workshop oferit pentru 40 de studenți. 

Studențiada ‐ Fes val Studențesc (octombrie) 

Studențiada este un eveniment UNSR (Uniunea Națională a Studenților din Ro‐mânia), în care voluntarii SSFB promovea‐ză rolul farmacistului în societate prin: 

susținerea de conferințe pe diverse te‐me: Infecții cu transmitere sexuală, Di‐abet, An Tabac, Automedicație; 

măsurarea unor parametri ai sănătății (glicemie, indice de masă corporală, tensiune arterială); 

promovarea un s l de viață sănătos prin organizarea unui cross al bicicletelor – „Sănătate pe două roți”, distribuie prezerva ve și pliante. 

InfoDiabet (14 noiembrie) ‐ Campania urmărește să aducă atât persoanelor care prezintă risc de boală, cât și celorlalți, infor‐mațiile necesare privind îngrijirea și controlul diabetului. 

 

An SIDA (1 decembrie) ‐ Campania oferă  nerilor in‐formațiile și educația necesară pentru a conș en za pericolele pe care le poate aduce SIDA. Fundițele roșii (simbolul internațional al campaniei) sunt nelipsite, se împart flyere și sunt susținute prezentări interac ve de către cadre didac ce ale Facultății de Farmacie din Bu‐cureș . 

Ce proiecte desfășurăm?

Page 33: Ghidul Bobocului Farmacist 2014

33 

An Cancer (9‐13 decembrie) ‐ Acest proiect urmărește informarea asupra apariției canceru‐lui (prin împărțirea de flyere și susținerea unor prezentări interac ve de către cadre didac ce ale Facultății de Farmacie din Bucureș ) și creș‐terea gradului de conș en zare în ceea ce pri‐vește cancerul.  

Ziua An TBC (24 mar e) ‐ Proiectul urmărește colaborarea cu companiile far‐maceu ce pentru a afla informații despre tratamentul disponibil pentru bolnavii de TBC, organizarea unui workshop despre prevenirea TBC și susținerea de con‐ferințe și prezentări în scopul informării studenților farmaciș  cu privire la efec‐tele actuale ale tuberculozei. 

Săptămâna Europeană a Imunizării (aprilie) – Proiectul urmărește implementa‐rea unei campanii online pe parcursul ul mei săptămâni a lunii aprilie și organi‐zarea unor conferințe pentru informarea studenților farmaciș , urmărind un im‐pact pozi v asupra societății. 

oBIGsity (11‐15 mai) – Scopul acestei cam‐panii este promovarea unui s l de viață să‐nătos. Atenția  nerilor este captată printr‐un panou deschis spre completare cu „alimentație sănătoasă” / „alimentație ne‐sănătoasă”, aceș a fiind apoi răsplă ți cu o gustare sănătoasă. De asemenea, se împart pliante ce conțin informații despre efectele nega ve ale obezității. 

An Tabac (25‐30 mai) ‐ Campania are ca punct culminant „confiscarea” țigărilor și oferirea de fructe „la schimb”. Informarea asupra efectelor nefavorabile asu‐pra organismului se face cu ajutorul pliantelor și fil‐mulețelor sau a unor prezentări pe diferite teme: ris‐curile consumului, combaterea obiceiului, educație mpurie, afectarea persoanelor dragi. 

Automedicația – proiectul urmărește consolidarea relației pacient ‐ farmacist, prin consilierea asupra problemelor de sănătate, și conș en zarea de către populație a efectelor grave ce pot apărea datorită combinării întâmplătoare sau chiar administrării în mod frecvent a unor medicamente uzuale. 

Page 34: Ghidul Bobocului Farmacist 2014

34 

D    E    P    

Oportunitățile studentului farmacist (6 noiembrie) – Proiectul vine în sprijinul  nerilor farmaciș , oferindu‐le acestora ocazia de a‐și contura și îmbunătăți materi‐alul ș ințific, de a lua contact cu diversele domenii în care pot ac va după terminarea studiilor. 

Ziua Europeană a Informării despre An bio ce (18 noiembrie) ‐ Proiectul își propune să promoveze folosi‐rea responsabilă a an bio celor în rândul  nerilor farmaciș  și a populației pentru a evita apariția rezis‐tenței la an bio ce. 

Ziua Porților Deschise (aprilie) ‐ este proiectul dedicat informării liceenilor în legătură cu profesia de farma‐cist și cu Facultatea de Farmacie, în Săptămâna Al el (6‐10 aprilie).

Simularea Examenului de Admitere la Facultatea de Farmacie (mai) – Acest eveniment are ca scop mo varea și orientarea eficientă a candidaților spre reușita la admitere, sprijinirea acestora în acțiunea de învățare, precum și fa‐miliarizarea par cipanților cu  m‐pul, condițiile de examen și metoda de examinare. 

D    P  

Revista “pHarmaStudent” – „Doza ta de informație” (noiembrie) 

pHarmaStudent încearcă să țină pasul cu noutățile din domeniul ș inței și al cercetării, să vorbească despre evenimente importan‐te din domeniul sănătății (congrese, simpozioane, conferințe) și despre proiectele organizate de echipa SSFB. 

Page 35: Ghidul Bobocului Farmacist 2014

35 

D    R  U  

Campania de recrutare ‐ Studenții de la Facultatea de Farmacie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, Bucureș  pot intra în echipă prin completarea cererii de înscriere și încheierea unui contract de voluntariat.  Anual sunt desfășurate două campanii de recrutare, între 1‐31   octombrie și pe parcursul primei luni din al doilea semestru. 

Petrecerea Halatelor Albe (mar e) ‐ Se desfășoară în fiecare an, la finalul Sesiunii de Comunicări Ș ințifice Studențeș . După ce au par cipat  mp de două zile la prezentări ale lucrărilor de cercetare și la concursurile care le‐au pus la încercare cunoș nțele acumulate în  mpul studiilor,  nerii studenți farmaciș  schimbă „sensul” halatului alb pentru o noapte plină de distracție alături de prieteni. 

 

Page 36: Ghidul Bobocului Farmacist 2014

36 

B  B  (20 noiembrie) 

Balul Bobocilor este evenimentul de la care nu trebuie să lipsească niciun tânăr în viața lui de student! Această petrecere este conturată de tema ca variată, dar și de tradițiile adaptate domeniului de ac vitate: ștampile speciale cu structuri chi‐mice, proba „halatelor” în cadrul concursului de M M , surprize pregă te bobocilor „curajoși”. 

Page 37: Ghidul Bobocului Farmacist 2014

37 

C    

Prescrie un zâmbet!  (decembrie) 

Acest proiect cons tuie o ac vitate caritabilă, care se desfășoară  mp de două săptămâni, perioadă în ca‐re se strâng donații (bani, rechizite, jucării, dulciuri, hăinuțe etc.) pentru copiii dintr‐un centru de plasa‐ment. Proiectul se încheie cu vizita voluntarilor la centrul de plasa‐ment, unde copiii așteaptă cu ne‐răbdare să primească darurile din partea studenților, cadrelor didac ce și a echipei SSFB. 

 

B  SSFB – Aceasta a fost înființată cu scopul de a oferi studenților fa‐cultății oportunitatea de a împrumuta atât cărți și cursuri specifice materiilor din fiecare an, cât și cărți de beletris că, reviste din domeniul farmaceu c etc.  

 

PaperMania ‐ inițiat în urmă cu doi ani, reprezintă o campanie de reciclare a 

hâr ei, ce se desfășoară pe întreaga durată a anului universitar. Atât studenții, cât și cadrele didac ce universitare sunt încurajați să colecteze hâr a și, prin in‐termediul nostru, aceasta să fie depusă la un centru specializat de reciclare. 

Page 38: Ghidul Bobocului Farmacist 2014

38 

FASFR este organizația națională a studenților farmaciș  din România. În prezent este formată din 7 organizații membre cu drepturi depline (SSF Bucureș , OSF Cluj, OSF Craiova, SSF Iași, LSF Timișoara, ASF Târ‐

gu‐Mureș, ASF Oradea) și o organizație asociată din Chișinău. 

Prin intermediul acesteia se asigură o co‐municare și colaborare con nuă între studenții farmaciș  din întreaga țară, precum și contactul cu structurile superi‐oare din țară și străinătate. 

Cu ajutorul proiectelor de mobilitate și educație de la nivel național, studenții au oportunitatea să ia contact cu colegii lor din alte centre, petrecând o săptămână într‐un alt cen‐tru universitar (InterFarma), respec v să desfășoare un internship pe  mpul verii în diferite domenii: farmacie co‐munitară, farmacie de spital, industrie, într‐unul dintre ce‐lelalte centre universitare (interPRACTIS).  

În ceea ce privește evenimentele naționale la care pot par‐cipa studenți din întreaga țară, în fiecare an se desfășoară 

Gala Studenților Farmaciș  din România și Congresul Națio‐nal al Studenților Farmaciș  din România. Acestea sunt un prilej foarte bun pentru stu‐denții Facultăților de Farmacie din România să interacționeze și să lege noi prietenii. 

www.facebook.com/fasfr 

Federația Asociațiilor Studenților Farmaciș  din România (FASFR)Federația Asociațiilor Studenților Farmaciș  din România (FASFR)  

După cum v‐ați putut da seama și din nume, EPSA este asociația europeană a studenților farmaciș . Reprezentând peste 160 000 de studenți și absolvenți din 34 de țări europene, are ca scop apărarea intereselor membrilor săi precum și dezvoltarea unui contact mai strâns între aceș a, lucru evidențiat și prin mo o‐ul “Bringing Pharmacy, Knowledge and Students closer together”.  

Evenimentele anuale ale asociației (Annual Congress, Autumn Assembly, Annual Recep on și Summer University) reprezintă un prilej pentru studenții din toată Eu‐ropa să se întâlnească, să discute probleme de asemănare și de diferențiere exis‐tente în domeniu, as el găsind noi soluții de a îmbunătăți sistemul educațional far‐maceu c și, în același  mp, de a se dezvolta pe ei înșiși. 

 www.epsa‐online.org www.facebook.com/epsaonline 

European Pharmaceu cal Students’ Associa on (EPSA)European Pharmaceu cal Students’ Associa on (EPSA) 

Page 39: Ghidul Bobocului Farmacist 2014

39 

Fondată în 1949 la Londra de către 8 asociații stu‐dențeș  naționale, Federația Internațională a Stu‐denților Farmaciș  reprezintă în prezent peste 350 000 de studenți și absolvenți farmaciș  din 84 de țări. 

Ac vând la nivel internațional, IPSF este împărțită în 5 regiuni (African, Asia Pacific, Eastern Mediterranean, Pan‐American, European), fiecare cu eveni‐mente și congrese proprii, dar care sunt deschise tuturor membrilor. În fie‐care vară, pe durata a 10 zile, se organizează Congresul Mondial care adu‐nă peste 400 de studenți din întreaga lume pentru a par cipa la programe educaționale și sociale, pentru a discuta probleme de actualitate din dome‐niu, dar și pentru a crea noi prietenii în afara granițelor. 

www.ipsf.org www.facebook.com/IPSForg 

Interna onal Pharmaceu cal Students’ Federa on (IPSF)Interna onal Pharmaceu cal Students’ Federa on (IPSF) 

Societatea Studenților în Farmacie Bucureș  (SSFB) a devenit în 2006 membru fondator al Uniunii Naționa‐le a Studenților din România (UNSR) ‐ o federație stu‐dențească, apoli că și nonguvernamentală, care are ca scop reprezentarea interese‐lor sociale, educaționale, culturale și economice ale tuturor studenților din Româ‐nia, la cel mai înalt nivel.  

Printre proiectele demarate se numără două fes valuri studențeș : Săptămâna Vo‐luntarului UNSR (în luna mai) și Studențiada (în luna octombrie), care asigură acce‐sul gratuit în cadrul unui set de acțiuni cultural‐educa ve, sociale și spor ve, pentru informarea și culturalizarea  nerilor. În calendarul organizației sunt incluse și cam‐paniile de donare de sânge ‐ „Sângele înseamnă viață”, organizate de două ori pe an, Campionatul Național de Fotbal UNSR, Radio‐ul UNSR – un radio cu și despre studenți, campanii de ecologizare și proiectul „Fii student pentru un weekend!” – dedicat elevilor de liceu, care vor să experimenteze viața de student pentru 3 zile. 

www.unsr.ro www.facebook.com/unsr.romania 

Uniunea Națională a Studenților din România (UNSR)Uniunea Națională a Studenților din România (UNSR) 

Page 40: Ghidul Bobocului Farmacist 2014

40 

S    C  Ș  S  

Eș  interesat de cercetare? În primăvara fiecărui an, SSFB organizează Sesiunea de Comunicări Ș ințifice Studențeș , în ca‐drul căreia ai oportunitatea de a îți pre‐zenta rezultatele cercetărilor desfășurate pe parcursul anului universitar, sub aten‐ta îndrumare a cadrelor didac ce, de a afla mai multe despre recentele descope‐riri ale colegilor tăi, sau de a îți testa abi‐litățile de comunicare în cadrul concursu‐lui „Comunicarea cu pacientul”.  

Ai mai putea și să . . .

Ș      SSFB 

Hai să te distrezi cu noi în vacanța de vară! SSFB Summer School se desfășoară în fiecare an în lunile iulie‐august și aduce împreună studenții farmaciș  din întreaga țară pentru 5 zile încărcate de ac vități. Programul zilnic cu‐prinde sesiuni de educație non‐formală (workshop‐uri și training‐uri) care te vor ajuta să te dezvolți pe plan per‐sonal, dar și concursuri și petreceri care îți vor da opor‐tunitatea să îți cunoș  colegii din toată țara. 

I F  

InterFarma îți oferă ocazia să îmbini u lul cu plăcutul și să vezi viața de student dintr‐un alt centru univer‐sitar pentru o săptămână (inclusiv cursuri și labora‐toare). Proiectul are două ediții pe an, în octombrie, respec v mar e, fiind deschis pentru studenți de la anul I până la anul V. Înscrierile pentru ediția de toamnă vor începe chiar în prima săptămână de fa‐cultate, așa că profită și TU! 

Page 41: Ghidul Bobocului Farmacist 2014

41 

S  E  P  (SEP) 

SEP este un program de exchange oferit prin in‐termediul IPSF, care îți dă oportunitatea să faci un stagiu de prac că într‐o altă țară din întreagă lume (de la Polonia sau Portugalia, până la Taiwan sau Peru). Înscrierile încep la începutul lui noiembrie, așa că dacă eș  inte‐resat, te așteptăm în sediul SSFB pentru a îți răspunde la întrebări.  

h p://sep.ipsf.org/index 

 

E  FASFR, EPSA, IPSF 

Evenimentele asociațiilor naționale și internaționale sunt ocazii unice de a îți pe‐trece o scurtă perioadă de  mp (de la 4 zile la 10 zile) cu alți studenți farmaciș , de a par cipa la un program educațional format din training‐uri, workshop‐uri și pre‐zentări alături de aceș a, de a lega noi prietenii și a trece prin experiențe inedite.  

Următoarele evenimente la care poți par cipa sunt: 

La nivel național, evenimente FASFR 

Gala Studenților Farmaciș  ‐ Decembrie 2014, Oradea 

Congresul Studenților Farmaciș  ‐ Aprilie 2014, Cluj 

La nivel european și internațional, evenimente EPSA și IPSF 

EPSA Autumn Assembly  ‐ Hradec Kralove, Cehia, 28 Oct. ‐ 2 Nov. 2014  

EPSA Annual Congress ‐ Toulouse, Franța, Aprilie 2015  

EPSA Summer University ‐ Portugalia, 20 – 26 Iulie 2015  

IPSF World Congress ‐ India, August 2015  

Pentru a afla impresiile celor care au par‐cipat, încearcă revista pHarmaStudent! 

O găseș  pe site‐ul SSFB 

 h p://www.ss ucures .ro/ 

Page 42: Ghidul Bobocului Farmacist 2014

42 

Primul drum din Bucureș  s‐a numit Drumul de lemn pentru că era pavat cu lemn; astăzi se numește Calea Victoriei. 

Varianta inițială a Arcului de Triumf a fost din lemn, ca apoi să fie construit din beton între anii 1936‐1937, cu scopul comemorării vic melor din cel de‐al doilea război mondial. 

Bulevardul Elisabeta era considerat un Broadway autohton; acolo se aflau cele mai mari cinematografe din Capitală: Bucureș , Bulevard, Capitol, Corso, Fes val și Lumina (este vorba de axa bulevardul Elisabeta ‐ Cișmigiu).  

Cimi rul Bellu era locul în care se ascundeau hoții căciulilor de blană; aceș a se urcau pe zid și agățau căciulile de pe capetele trecătorilor, ca apoi să le vândă în parcul Tineretului. 

Foișorul de foc are 42 metri înălțime, a fost construit în 1890 și era folosit pentru observarea incendiilor de către pompieri. Odată cu apariția clădirilor înalte și a telefoniei a fost scos din uz. 

Capitala noastră este al 6‐lea oraș ca mărime în U.E., pe locul 1 aflându‐se Londra ca fiind cea mai mare zonă metropolitană. 

Se zice că mi teii, un cunoscut preparat culinar spe‐cific românesc, a fost "inventat" la sfârșitul secolului al XIX‐lea, când Iordache Ionescu, proprieta‐rul restaurantului numit "La o idee", rămăsese fără mațe pentru cârnați și a fost nevoit să pregătească doar carnea cu bicarbonat de sodiu. 

Bucureș ul a fost printre primele orașe din Europa în care a apărut ca mijloc de transport omnibuzul cu cai. 

În urma lui Constan n Brâncoveanu a rămas atât s lul arhitectural care îi poartă numele (s lul brâncovenesc), cât și cea mai importantă stradă a Bucureș ului, Calea Victoriei, numită inițial Podul Mogoșoaiei (1692), care unea Curtea Dom‐nească din centru cu Palatul Mogoșoaiei. 

Știai asta despre București?

În primele zile de facultate ia‐ți de la bibliotecă manualele necesare.  

Grăbește‐te! Numărul lor este limitat! 

Page 43: Ghidul Bobocului Farmacist 2014

43 

B  F    F  

Biblioteca Facultății de Farmacie aparține de Biblioteca Centrală a Facultății de Medicină și Farmacie „Carol Davila” Bucureș  și a fost înființată în 1923. Inițial, ea a funcționat în clădirea din strada Alexandru Sahia, iar din 1976 se află în actualul sediu al Facultății din strada Traian Vuia nr.6. 

Anual, fondul Bibliotecii s‐a îmbogățit cu tratate, reviste româneș  și străine din toate domeniile ș ințelor farmaceu ce, cu teze de doctorat și lucrări de diplomă, as el că, în momentul de față, ea dispune de peste 50 000 de volume. De aseme‐nea, Biblioteca posedă toate edițiile Farmacopeei Române, de la ediția I, cea apă‐rută în anul 1863 și până la cea mai recentă, ediția a X‐a, apărută în 1993. Nu în ul mul rând, Biblioteca deține 15 000 de cursuri și manuale universitare pentru secția de împrumut, studenții beneficiind de posibilitatea acestui împrumut pe termen lung (un semestru sau un an universitar). 

Deși în prezent ea nu este dotată cu o rețea de calculatoare, cărțile și colecțiile existente se regăsesc cu ușurință în cataloage, sistema zate alfabe c, pe autori și tluri, în catalogul de periodice (950 de  tluri), în cel de cursuri universitare sau 

al lucrărilor de diplomă și al tezelor de doctorat. 

Este singura bibliotecă cu profil farmaceu c din Bucureș , cu un fond de publica‐ții diversificat, de serviciile ei beneficiind atât studenții, cadrele didac ce, rezi‐denții, cercetătorii ș ințifici, doctoranzii farmaciș , cât și cei de la alte facultăți cu profil apropiat: medicină, chimie, biologie etc. 

Ea reprezintă o ins tuție în care se află concentrate valențe indispensabile reali‐zării unor cercetări complexe, ca și elemente ce contribuie la formarea specialiș ‐lor în domeniul ș ințelor farmaceu ce. 

Sala de Lectură este amplasată la etajul III al Facultății de Farmacie. În luna oc‐tombrie 2014 aceasta are orar de Luni până Vineri între orele 8:00 – 16:00, iar din luna noiembrie este deschisă între orele 10:00 – 18:30. 

Accesul în bibliotecă se face pe baza Permisului de ci tor, care se procură de la Sala de Lectură, în intervalul orar de mai sus. 

Actele necesare pentru eliberarea permisului de ci tor pentru studenții români: carte de iden tate, o fotografie  p C.I. 

Actele necesare pentru eliberarea permisului de ci tor pentru studenții străini: pașaport (sau legi mație provizorie), adeverință de înscriere de la Decanat, o fotografie  p pașaport. 

// De asemenea se achită pe loc o taxă de 15 lei. 

Biblioteci

Page 44: Ghidul Bobocului Farmacist 2014

44 

B  C  U    B  

Biblioteca Centrală Universitară este principala bibliotecă cu caracter uni‐versitar din Bucureș . Prin serviciile oferite și lucrările specifice editate, răspunde unor cerințe complexe de studiu, cercetare și informare ale stu‐denților, cadrelor didac ce, cercetătorilor din centrul universitar din Bu‐cureș . Dezvoltându‐și enciclopedic colecțiile, BCU asigură baza docu‐mentară necesară procesului de învățământ. 

În noul proces de educație a u lizatorilor, BCU creează facilități sporite pentru accesul rapid la informație (prin informa zarea proceselor de bi‐bliotecă), pentru studiul la domiciliu, adoptă programe de funcționare fle‐xibile, urmărește dinamica lecturii și a solicitării u lizatorilor. Conectarea la baze de date naționale și internaționale de nivel academic asigură sin‐cronizarea cu tendințele contemporane ale cunoașterii,oferind u lizatori‐lor un potențial remarcabil pentru studiu și cercetare. 

Pentru eliberarea permisului este nevoie de fotografie  p, bule n și legi‐mație de student. Taxa pentru înscriere pentru prima dată este de 25 

lei, iar pentru con nuarea abonamentului este de 10 lei. În sălile de lec‐tură, respec v în zona de internet, se intră fără lucrurile personale (rucsac, mâncare, haine mai groase); acestea se lasă la garderobă unde sunt și dulăpioare închise cu cheie, iar în săli se intră doar cu materialele de studiu și cu o s clă de apă cel mult.  

www.bcub.ro 

Page 45: Ghidul Bobocului Farmacist 2014

45 

B  N    R   

Biblioteca Națională a României (BNR, în trecut Biblioteca Centrală de Stat) este cea mai mare bibliotecă din România, aflată în Bucureș . Din 23 aprilie, sediul nou al bibli‐otecii este pe Bulevardul Unirii nr. 22. Această ins tuție asigură accesul liber la colecți‐ile sale – parte esențială a memoriei poporului român – atât generației de azi, cât și celor viitoare, în scop de educare, cercetare, studiu și informare. 

Fondul bibliotecii este de aproxima v 13.000.000 de unități bibliografice cu caracter enciclopedic. Ele sunt organizate în Fonduri curente (publicații româneș  și străine ‐ cărți, ziare și reviste) și Fondurile colecțiilor speciale (bibliofilie, manuscrise, arhiva is‐torică, periodice româneș  vechi, stampe, fotografii, cartografie, audio‐vizual). 

Permisul de ci tor este gratuit, netransmisibil și se realizează pe loc la biroul de infor‐mații. Acte necesare pentru obținerea permisului de ci tor:  carte de iden tate/pașaport. 

Acces la Internet gratuit în spațiile deschise des nate publicului de la parter, mezanin și etajul I. 

Programul bibliotecii: Luni –Vineri:  8:00 ‐  18:00 

Programul sălilor de lectură: Luni – Vineri: 10.00 – 18.00 

Sâmbăta și duminica biblioteca este închisă. 

h p://www.bibnat.ro/ 

Ai nevoie de informații în plus?  Împrumută o carte de la bibliotecă!  

Page 46: Ghidul Bobocului Farmacist 2014

46 

      I  G    B  

Programul Centrului Cultural German se adresează tuturor celor care sunt interesați de cultura germană. 

Expoziții, concerte, ateliere, seri literare și de film ‐ un program diversifi‐cat, care oferă posibilitatea de a cunoaște scena culturală germană con‐temporană. Centrul Cultural German încurajează dialogul creatorilor de cultură și al  nerilor și susține acțiuni ale societății civile.  

Goethe‐Ins tut Bukarest

Str. Tudor Arghezi 8‐10, Bucureș

Tel.: 021/311 9762

[email protected]

I  F    B  este unul dintre cele mai importante in‐

s tute culturale străine din capitala României. 

În prezent, Ins tutul Francez din Bucureș  dispune de o mediatecă (bibliotecă pentru adulți, bibliotecă pentru  neret și sono‐videotecă) ce deține aproxima v 35 000 de documente. Sala de cinema de 240 de locuri oferă, în fiecare zi, un pro‐gram de proiecții de filme, în cea mai mare parte franceze și europene. Spațiul re‐zervat cursurilor de limbă din cadrul Ins tutului găzduiește, anual, în jur de 2 500 de elevi care au la dispoziție un centru de documentare lingvis că și pedagogică, o sală de studiu individual, cărora le sunt oferite cursuri de limba română, cursuri de franceză generală, cursuri de specialitate adaptate unor cerințe specifice. 

În fiecare săptămână sunt organizate conferințe pe diverse teme legate de Europa, de problemele societății sau dezbateri literare și filozofice. Pe tot parcursul anului, anumite manifestări culturale din toate domeniile ar s ce sunt organizate în par‐teneriat cu ins tuții culturale și cu reprezentanți ai vieții cultu‐rale bucureștene. 

Ins tut Français de Roumanie

Bd. Dacia, nr.77, Bucureș

Tel.: 021/210 0224

anca.rusescu@culture‐france.ro

Institute

Page 47: Ghidul Bobocului Farmacist 2014

47 

C  B  își desfășoară ac vitatea în România încă din 1938. În 

2013, Bri sh Council a sărbătorit 75 de ani de relații culturale cu România. În prezent, există 3 centre în orașe precum Bucureș , Cluj‐Napoca și Iași. Prin ser‐viciile și proiectele oferite, ai ocazia să îți dezvolți cunoș nțele de limba engleză, să dai un examen de cer ficare internațională a acestor cunoș nțe, să îți îmbu‐nătățeș  tehnicile de predare a limbii engleze, să par cipi la programe de artă, educație sau societate și să iei legătura cu alți profesioniș . 

În cadrul Consiliului Britanic există posibilitatea de a par cipa la cursuri de lim‐bă engleză adresate celor interesați de învățarea sau îmbunătățirea abilităților de engleză, fie ea generală sau pentru scopuri specifice (de afaceri, financiară, legală etc.), cursuri de pregă re pentru cer ficatele britanice de limbă engleză, IELTS și Cambridge, precum și cursuri dedicate mediului de afaceri. 

Proiectele desfășurate în domenii precum artă, educație și societate, au ca scop sprijinirea ar ș lor, liderilor culturali, studenților,  nerilor lideri, profesorilor și ins tuțiilor guvernamentale și non‐guvernamentale.  

Bri sh Council

Calea Dorobanților, nr.14, Bucureș

Tel.: 021/307 9600

contact@bri shcouncil.ro

C    L  S  A  

Centrul de limbi străine Ariel este o iniția vă a Facultății de Limbi și Literaturi Străine din cadrul Universității din Bucureș . Înființat în 2001, Centrul Ariel organizează cursuri de limbi străine pentru diferite niveluri, pe tot parcursul anului școlar, în grupe restrânse (în general de maxim 17 cursanți). 

Structura cursurilor diferă în funcție de limba străină predată, iar durata unui curs com‐plet (de la începători până la avansați) este de aproxima v doi ani.  

Structura tuturor cursurilor de limbi străine cuprinde un număr variabil de module, cu o durată între 32 și 64 de ore, ce se desfășoară în ritm de 2 ședințe a câte 2 ore pe săptă‐mână. La finalul unui modul, cursanții primesc un cer ficat de par cipare în care se pre‐cizează  pul și durata cursului, precum și califica vul obținut de cursant în urma evaluă‐rii profesorului. Cer ficatele sunt recunoscute de Universitatea din Bucureș . 

Centrul de Limbi Străine Ariel

Str. Pitar Moș, Nr. 7 – 13, et. 1, Bucureș

Tel.: 021/318 15 86

[email protected]

Page 48: Ghidul Bobocului Farmacist 2014

48 

Bancomate și Instituții

Page 49: Ghidul Bobocului Farmacist 2014

49 

Page 50: Ghidul Bobocului Farmacist 2014

50 

L   A  

Caru’ cu bere   Str. Stavropoleos, nr. 5 (Centrul Vechi)  

City Grill  Str. Lipscani, nr. 12 (Centrul Vechi)  

Pizza Hut Blvd. Regina Elisabeta, nr. 15‐19 (vis‐a‐vis Casa Cen‐

trală a Armatei)  

Restaurant Ba ștei – autoservire  Str. David Praporgescu, nr. 1‐5  

Restaurant Crilis Gorjeana  Str. C. A. Rose , nr. 20  

Restaurant La Calderon 80  Str. Calderon Jean Louis, nr. 80  

Dianei 4  Str. Dianei, nr. 4  

Gregory’s  Str. Ba ștei, nr. 22  

frufru  Str. Ba ștei (vis‐a‐vis de Intercon nental)  

L   A  

Can na Mihail Kogălniceanu (Drept)  Blvd. Mihail Kogălnicea

Can na Campus Politehnică  Str. Economu Cezăresc

Can na Tei  Str. Oltețului, nr. 30  

Can na Leu  Blvd. Iuliu Maniu, nr. 1

Can na Facultății de Instalații  Blvd. Pache Protopope

Can na McMoni’s Rose   Piața Rose , Sector 2

Restaurante

Cantine

Page 51: Ghidul Bobocului Farmacist 2014

51 

O   P  

L‐V: 10.00‐18.00  Meniu studențesc  ‐ 11.9 lei 

L‐J și D: 08.00‐00.00 

V‐S: 08.00‐02.00  Meniuri studențeș  – 13 lei 

‐ L‐V: 10.00‐23.00 

S‐D: 11.00‐23.00  Meniu studențesc – 17 lei (2 persoane) 

L‐V: 06.30‐21.30   Meniul zilei – 12 lei 

L‐D: 08.00‐23.00   Meniul zilei: 15‐20 lei 

L‐V : 11.00‐17.00   Meniul zilei: 15‐17 lei 

L‐D: 10.00‐03.00  Supa zilei – 10 lei 

L‐V: 07.00‐18.00 

S: 08.00‐15.00   

L‐V: 10.00‐21.00 

S: 12.00‐20.00   

O  

anu, nr. 36‐46   L‐V: 11.30‐17.00, 18.00‐19.00  

u, nr. 50   L‐V: 09.00‐15.30  

L‐V:  12.00‐16.00, 17.30‐21.00  

‐3, Complex Studențesc Leu   L‐S: 07.00‐21.00  

escu, nr. 66   L‐V:  09.00‐19.00  

  L‐V: 09.30‐18.00 

Page 52: Ghidul Bobocului Farmacist 2014

52 

L   A  

Lente Café‐bar   Str. General Praporgescu, nr. 31  

Cafeneaua Actorilor  Blvd. Nicolae Bălcescu, nr. 2  

French Bakery  Str. Smârdan, nr. 13  

Origo   Str. Lipscani, nr. 9  

Co ale  Str. Ștefan Mihăileanu, nr. 42  

Acuarela  Str. Polonă, nr. 40  

InfiniTea  Str. Dr. Grigore Romniceanu, nr. 7  

Joie de Vivre  Str. N. Paulescu, nr. 61  

Bohemia Tea House  Str. Poiana Narciselor, nr. 1 (vis‐a‐vis de Conservator)  

Ceai la Cotroceni  Blvd. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 25  

Caffé D'arthé  Str. Popa Nan, nr. 7  

Ceainăria Camera din Față  Str. Mendeleev,  nr. 22  

Cafenele & Ceainării

Page 53: Ghidul Bobocului Farmacist 2014

53 

P   L  

Espresso ‐ 6‐7 lei Ceai ‐ 8 lei  

aici  

Espresso ‐ 8 lei Ceai ‐ 8 lei  

aici  

Espresso ‐ 7 lei Ceai ‐ 9.9 lei  

aici  

Espresso ‐ 5 lei 

Ceai ‐ 13 lei  aici  

Espresso ‐ 7 lei 

Ceai ‐ 10 lei  aici  

Espresso ‐ 7 lei 

Ceai ‐ 8 lei  aici  

Cafea la ibric ‐ 6 lei 

Ceaiuri ‐ 10‐25 lei  aici  

Espresso ‐ 7 lei 

Ceaiuri ‐ 10‐12 lei  aici  

Ceaiuri ‐ 10‐15 lei   aici  

Ceaiuri ‐ 8‐10 lei   aici  

Ceaiuri ‐ 9‐12 lei    

P  

D‐J: 11.30 – 24.00 V‐S: 11.30‐01.00  

D‐J: 09.00‐03.00 V‐S: 09.00‐05.00  

L‐D: 09.30‐22.30  

L‐V: 07.30‐02.00 S: 09.00‐04.00 D: 09.00‐02.00  

L‐D: 10.00–22.00 

L‐D: 10.00‐24.00  

L‐D: 15.00‐23.00  

L‐D: 12.00‐00.00  

L‐D: 12.00‐23.00  

L‐D: 15.00‐24.00  

Ma‐J: 14.00‐23.00 V‐D: 14.00‐01.00  

L‐S: 08.00‐22.00 D: 10.00‐22.00  

Ceaiuri ‐ 7‐12 lei   aici  

Ai o „fereastră” în orar? Vino în sala de lectură a bibliotecii!  

Page 54: Ghidul Bobocului Farmacist 2014

54 

C     A  

Teatrul Național Bucureș   Blvd. Nicolae Bălcescu, nr. 2 

Teatru Odeon  Calea Victoriei, nr. 40‐42 

Teatrul Mic  Str. Constan n Mille  

Teatrul foarte mic   Blvd. Carol, nr. 21  

Teatrul Act  Calea Victoriei, nr. 126 

Teatrul No ara  Blvd. General Gheorghe Magheru, nr. 20 

Teatrul Evreiesc de Stat  Str. Iuliu Barasch, nr. 15 

Teatrul Masca  Blvd. Uverturii, nr. 70‐72 

Teatrul Ion Creangă  Sala Rapsodia, Str. Lipscani, nr. 53 

Teatrul Bulandra ‐  Sala Toma Caragiu  

Str. Jean Louis Calderon, nr. 76A  

Teatrul Bulandra ‐  Sala Liviu Ciulei  

Blvd. Schitu Măgureanu, nr. 1 

Teatrul Național de Operetă ”Ion Dacian” 

Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 2 

Opera Națională Bucureș   Bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 70‐72 

Filarmonica George Enescu  Str. Franklin, nr. 1‐3 

Sala Radio   Str. Gen. H. M. Berthelot, nr. 60‐64 

Teatre, Operă, Muzică clasică

Page 55: Ghidul Bobocului Farmacist 2014

55 

P         P  

L: 10.00‐16.00 Ma‐D: 10.00‐19.00  

reducere 50% pentru elevi și studenți  

L‐D: 11.30‐14.30, 15.00‐19.00   12‐16 lei pentru elevi și studenți  

Ma‐D: 11.00‐19.00 (Blvd. Carol, nr. 21)   10‐20 lei pentru elevi și studenți  

Ma‐D: 11.00‐19.00 (Blvd. Carol, nr. 21)   10‐20 lei pentru elevi și studenți  

L‐V: 11.00‐18.30   20‐60 lei pentru elevi și studenți  

L‐V: 10.00‐20.00   8‐15 lei pentru elevi și studenți  

L‐V: 09.00‐17.00 

S‐D: 09.00‐13.00  12 lei pentru elevi și studenți  

L‐S: 11.00‐19.00 

D: 09.00‐19.00  reducere 50% pentru elevi și studenți  

Mi,V: 10.00‐18.00 

J: 10.00‐17.00 

S‐D: 09.00‐14.00  

11‐16 lei pentru elevi și studenți  

L  

aici  

aici  

aici  

aici  

aici  

aici  

aici  

aici  

aici  

L‐D: 12.00‐20.00   reducere 50% pentru elevi și studenți   aici  

L‐D: 12.00‐20.00   reducere 50% pentru elevi și studenți   aici  

Ma‐S: 11.00‐18.00 

D: 14.00‐18.00  10‐22 lei pentru elevi și studenți    

L‐D: 9.00‐13.00, 15.00‐19.00   8‐18 lei pentru elevi și studenți   aici  

Ma‐V: 12.00‐19.00   15‐55 lei pentru elevi și studenți   aici  

L‐V: 09.00‐20.00   50% reducere pentru elevi și studenți   aici  

Page 56: Ghidul Bobocului Farmacist 2014

56 

C   A  

Glendale Studio  Șoseaua Cotroceni, nr.9 

Cinema Pro  Str. Ion Ghica, nr. 3 

Cinema Patria  Bd. Magheru, nr. 12‐14 

The Light Cinema  Liberty Center Mall: Str. Progresului, nr. 151‐171 

Grand Cinema Digiplex  Băneasa Shopping City: Șos. Bucureș ‐Ploieș , nr. 42D 

Cinema City Cotroceni  AFI Palace Cotroceni: Bd. Vasile Milea, nr. 4 

Cinema City Sun Plaza   Bucureș  Sun Plaza: Calea Văcăreș , nr. 391 

Hollywood Mul plex  Bucureș  Mall: Calea Vitan, nr. 55‐59 

Cinema Europa  Calea Moșilor, nr. 127 

Cinema Corso  Blvd. Regina Elisabeta, nr. 27 

Cinema Scala  Blvd. Gheorghe Magheru, nr. 2‐4 

Cinematografe

Page 57: Ghidul Bobocului Farmacist 2014

57 

P   L  

15‐22 lei (popcorn inclus)   aici  

L‐J până în ora 17: 14 lei, după ora 17: 18 lei V‐D: 16‐18 lei Luni: 2 bilete la preț de 1  

aici  

Primul spectacol al zilei (ora 11): 8 lei În rest: 15 lei.  În fiecare miercuri: Orange film  

aici  

Studenți pe baza legi mației: 12‐20 lei 

În fiecare miercuri: Orange film  aici  

Studenți pe baza legi mației: 16 lei   aici  

Studenți pe baza legi mației: 15‐20 lei 

În fiecare miercuri: Orange film  aici  

Studenți pe baza legi mației: 15‐20 lei 

În fiecare miercuri: Orange film  aici  

Studenți pe baza legi mației: 13‐20 lei 

În fiecare miercuri: Orange film  aici  

5 lei 

În fiecare miercuri: Orange film  aici  

8‐10 lei   aici  

8‐10 lei  aici 

Dacă vrei să ș i mai multe despre EPSA încearcă h p://www.epsa‐online.org/ 

Page 58: Ghidul Bobocului Farmacist 2014

58 

M   A   P

Muzeul Național al Satului ”Dimitrie Gus ” 

Str. Kiseleff Pavel Dimitrievici, nr. 30 L: 09.00‐17.0Ma‐D: 09.00

Muzeul Național de  Artă Bucureș  

Calea Victoriei, nr. 49‐53 (Piața Revoluției)  Mi‐D: 10.00‐

Muzeul Național de  Artă Contemporană 

Str. Izvor, nr. 2‐4, Palatul Parlamentului, ari‐pa E4 

Mi‐D: 10.00‐

Muzeul Național Cotroceni  Bulevardul Geniului, nr. 1  Ma‐D: 09.00

Muzeul Țăranului Român   Șoseaua Kiseleff, nr. 3  Ma‐D: 10.00

Muzeul Național de Istorie  Naturală ”Grigore An pa” 

Sos. Kiseleff, nr. 1 (Piața Victoriei) Vara: Ma‐D: Iarna: Ma‐V:             S‐D: 1

Casa Poporului  Str. Izvor, nr. 2‐4  L‐D: 10.00‐16

Gradina Botanică Bucureș   Șos. Cotroceni, nr. 32 Vara: L‐V: 08Iarna: L‐V: 09

Muzee

Page 59: Ghidul Bobocului Farmacist 2014

59 

  P   L  

00 ‐19.00  

Studenți: 2.5 lei   h p://www.muzeul‐satului.ro/  

18.00  Bilete întregi: 8‐20 lei Reduceri pentru studenți de 75% Gratuit în prima miercuri a fiecărei luni  

h p://mnar.arts.ro/Home  

18.00   Studenți: 5 lei   h p://www.mnac.ro/  

‐17.00   Studenți: 6 lei   h p://www.muzeulcotroceni.ro/  

‐18.00   Studenți: 2 lei   h p://www.muzeultaranuluiroman.ro/  

10.00‐20.00 10.00‐18.00 0.00‐19.00  

Studenți: 5 lei   h p://www.an pa.ro/  

6.00  Gratuit pentru studenți pe baza legi ‐

mației. h p://www.cdep.ro/  

.00‐20.00 9.00‐17.00  

Studenți: 1‐4 lei   h p://www.gradina‐botanica.ro/  

Page 60: Ghidul Bobocului Farmacist 2014

60 

Cele mai frumoase parcuri din București P  H  

Parcul Herăstrău este situat în partea de nord a orașului Bucureș , fiind cel mai mare parc cu o suprafață de 110 ha.  

Parcul numără astăzi printre atracțiile sale un teatru de va‐ră, pavilioane de expoziții, cluburi nau ce și de sport, cafe‐nele, cluburi și restaurante, un hotel și multe alte facilități, lacul Herăstrău fiind u lizat pentru agrement, pescuit spor‐v, sporturi nau ce și navigație. 

Metrou: stația Aviatorilor 

Tramvai: 41, 42 Autobuz: 105, 131, 148, 149, 182, 261, 282, 301, 304, 330, 331, 335 

Linie specială: 449, Bucharest City Tour

 

P  K  

Parcul Kiseleff a fost odinioară o frumoasă pădure ce a fost transformată în parc, odată cu ex nderea orașului. Parcul este traversat de șoseaua ce poartă numele generalului rus, Pavel Kiseleff și este amplasat în triunghiul format de bulevardele Ion Mihalache cu Aviatorilor și Str. Ion Mincu.  

În parcul Kiseleff te poți bucura de: 

*  aparate de fitness 

*  închirieri biciclete 

*  piste de biciclete 

Autobuz: 105, 135, 205, 282, 300, 301, 635, 780 

Tramvai: 20, 24, 42, 45 

Metrou: Piața Victoriei, Aviatorilor  

P  T  

Parcul Tineretului are o suprafață de peste 80 ha și este situat la capătul Bd. Dimitrie Cante‐mir, la mică distanță de centru. 

Parcul este locul ideal pentru copii și  neri, oferindu‐le acestora un spațiu de relaxare, miș‐care și distracție în aer liber, ferit de praful și aglomerația capitalei, o adevărată oază verde în centrul orașului. 

Metrou: Tineretului (prima stație de la Piața Unirii), Eroii Revoluției, Constan n Brâncoveanu 

Page 61: Ghidul Bobocului Farmacist 2014

61 

P  C  

Parcul Carol, numit Parcul Libertății în anii 1948‐1991, este un parc amplasat în secto‐rul 4 al Bucureș lor, pe Dealul Filaretului. 

Printre principalele obiec ve turis ce ale parcului se numără: 

Fântâna Cantacuzino, realizată în s l neoclasic în anul 1870;  Statuile Giganții realizate de sculptorul Dumitru Paciurea;  Monumentul Eroilor (1962), opera arhitecților Horia Maicu și Vasile Cucu;  Monumentul Eroului Necunoscut, adus de la Mărășeș  în 1991;  Muzeul Național Tehnic Prof. Ing. Dimitrie Leonida, inaugurat în anul 1909;  Fântâna cu Zodiac;  Ins tutul Astronomic al Academiei Române;  Arenele romane, cu o capacitate de 5000 de locuri.  

P  C  

Parcul Cișmigiu este situat în centrul orașului Bucureș  și este cea mai veche gră‐dină publică din Bucureș , amenajată în s lul parcurilor englezeș . Parcul are o supra‐față de 15,59 ha, fiind delimitat de Bd. Regina Elisabeta, Bd. Schitu Măgureanu și Str. Ș rbei Vodă. 

Atracții: 

Grădinița de trandafiri Rondul roman Foișorul fanfarei Lacul, unde vara se pot face plimbări cu barca, iar iarna se transformă în pa noar  Izvorul lui Eminescu 

Metrou: M1, M3, stația Izvor Autobuz: 122, 126,137, 138, 168, 226, 268, 366, 601 Troleibuz: 61, 66, 69, 70, 85, 90, 91, 92  

P  IOR 

Parcul Alexandru Ioan Cuza (cunoscut și ca Parcul Titan sau Parcul IOR) este situat în partea central‐es că a Bucureș ului, în sectorul 3, în perimetrul delimitat de străzile Camil Ressu, Liviu Rebreanu, Câmpia Libertății, C‐ n Brâncuși, Baba Novac și Nicolae Grigorescu. 

Autobuz: 19, 23 Tramvai: 70, 92, 101, 102, 253, 311, 330, 335 Metrou: Titan 

Page 62: Ghidul Bobocului Farmacist 2014

62 

L   A  

Hard Rock Cafe  Kiseleff, nr. 32, lângă Pavilionul H, Parc Herăstrău  

Berăria H  Kiseleff, nr. 32, Parc Herăstrău (fostul Pavilion H)  

Bar A1  Str. Piața Amzei, nr. 1  

Ludic  Str. Aaron Florian, nr. 3A  

Oktoberfest  Str. Șelari, nr. 9‐11  

Cercul Militar Național Str. Constan n Mirea, nr. 1‐3 (colț cu Calea Victoriei și Bd. Regina Elisabeta)  

Fire Club  Str. Gabroveni, nr. 12  

Anton Pub Str. Șepcari, nr. 22 (Piața Sf. Anton, vis‐a‐vis de Hanul lui Manuc)  

Club Șurubelnița  Calea Moșilor, nr. 100, zona P‐ța Rose   

Club Silver Church  Calea Plevnei, nr. 61  

Club A  Str. Blănari, nr. 14  

Club Revenge  Str. Șelari, nr. 9‐11 (în Curtea S clarilor la subsol)  

Baruri & Cluburi

Page 63: Ghidul Bobocului Farmacist 2014

63 

P   P   L  

L‐D: 12.00‐1.00  Bere: 10 lei Sucuri: 10 lei 

aici  

L‐D: 10.00‐02.00  Beri: 7‐14 lei Suc: 8 lei  

aici  

L‐D: 08.00‐24.00  Beri: 8‐15 lei Sucuri: 6‐10 lei  

aici  

L‐J: 12.00‐01.00 V:12.00‐04.00 S: 02.00‐04.00 D: 02.00‐01.00  

Beri: 7‐11 lei 

Sucuri: 7‐11 lei  aici  

non‐stop  Beri: 5,5‐10 lei 

Sucuri: 6‐12 lei  aici  

L‐D: 13.00‐22.00  Beri: 3,5‐5 lei 

Sucuri: 5 lei  aici  

L‐J: 10.00‐05.00 V‐S: 10.00‐06.00 D: 10.00‐05.00  

Beri: 5‐10 lei 

Sucuri: 6‐10 lei  aici  

L‐D: 10.00‐05.00  Beri: 5‐14 lei 

Sucuri: 5‐7 lei  aici  

L‐J: 10.00‐02.00 V: 10.00‐06.00 S: 04.00‐06.00 D: 04.00‐02.00  

Bere (studenți): 3 lei 

 Sucuri: 5‐7 lei  aici  

evenimente: 22.00‐05.00  Beri: 5‐10 lei 

Sucuri: 6‐10 lei  aici  

L‐V: 10.30‐05.00 S‐D: 12.00‐06.00  

Beri: 5‐10 lei Sucuri: 5‐10 lei  

aici  

L‐J: 17.00‐07.00 V‐S: 17.00‐08.30 D: 17.00‐07.00  

Beri: 6‐11 lei Sucuri: 6‐9 lei  

aici  

Page 64: Ghidul Bobocului Farmacist 2014

64 

L   A  

Hangover  Str. Șelimbăr, nr. 1  

El Comandante Junior  Str. Lipscani, nr. 43, Intrarea Șelari  

Expirat  Str. Actor Ion Brezoianu, nr. 4  

Control Club  Str. Constan n Mille, nr. 4  

La Muse  Str. Lipscani, nr. 53  

Bordello  Str. Șelari, nr. 11  

The Vintage Pub  Str. Smârdan, nr. 43  

Old City  Str. Lipscani, nr. 45  

Tribute  Calea Victoriei, nr. 118  

Le Gaga  Str. Oltețului, nr. 30  

Player Club  Aleea Primo Nebiolo, nr. 1  

Fratelli  Str. Glodeni, nr. 1‐3  

Bamboo  Str. Tuzla, nr. 50  

Princess  Str. Ghercu Constan n, nr. 24  

Baruri & Cluburi

Page 65: Ghidul Bobocului Farmacist 2014

65 

P   P   L  

Mi‐S: 22.00‐06.00  Beri: 8‐14 lei Sucuri: 7‐8 lei  

aici  

Ma‐S: 22.00‐ul mul client  Beri: 8‐13 lei Sucuri: 6 lei  

aici  

J‐S: 21.00‐06.00  Beri: 7‐12 lei Sucuri: 6 lei‐10 lei  

aici  

L‐J: 13.00‐05.00 V: 13.00‐07.00 S: 15.00‐07.00 D: 15.00‐05.00  

Beri: 8‐14 lei Sucuri: 7‐10 lei  

aici  

L‐J: 10.00‐01.00 V‐S: 10.30‐05.30 D: 10.30‐01.00  

Beri: 7‐12 lei Sucuri: 8 lei  

aici  

L‐V: 10.00‐02.00 S‐D: 15.00‐03.00  

Beri: 11‐25 lei Sucuri: 9 lei  

aici  

Ma‐S: 22.00‐06.00  Beri: 7‐13 lei Sucuri: 7‐9 lei  

aici  

L‐V: 10.00‐05.00 S‐D: 11.00‐05.00  

Beri: 7‐13 lei Sucuri: 7‐8 lei  

aici  

Mi: 21.00‐02.00 J‐S: 21.00‐05.00  

Beri: 8‐12 lei Sucuri: 9‐12 lei  

aici  

J‐S: 11.00‐05.00  Beri: 13‐15 lei Sucuri: 9 lei  

aici  

Ma‐D: 10.00‐06.00   măricele   aici  

V‐S: 23.30‐04.00   Sucuri: 15 lei   aici  

V‐S: 23.00‐06.00  Beri: 13‐15 lei Sucuri: 9 lei  

aici  

Mi‐D: 22.00‐06.00   măricele   aici  

Page 66: Ghidul Bobocului Farmacist 2014