Foaie colectiva de prezenta

3
FOAIE COLECTIVĂ DE PREZENŢĂ APROBAT: VIZAT DIRECTOR, MPIS Secţia ____________________ na ................................. Nr.crt. NUMELE ŞI PRENUMELE din care: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Sist.p.pro Suplim. Noapte Cond.per. Cond.gr. Cond.iz. C.O. B.O. Sist.p.pro- Ore lucra program Con în condiţii periculoa Cond.gr.- Ore lucrate Co în condiţii izolate C.O.- Concediu odihnă cetăţeneşti B.O.- B N.- Absenţe nemotivat Învoiri Număr de marcă Total ore Total 1 - 15 Total ore lucrat e

Transcript of Foaie colectiva de prezenta

Page 1: Foaie colectiva de prezenta

FOAIE COLECTIVĂ DE PREZENŢĂ APROBAT: VIZATDIRECTOR, MPIS

Secţia ____________________ pt. luna ...................................2011

Nr.c

rt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

din care:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tota

l 1 -

15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Sis

t.p.p

ro.

Sup

lim.

Noa

pte

Con

d.pe

r.

Con

d.gr

.

Con

d.iz

.

C.O

.

B.O

.

O.

I. N.

Prm

.

Prb

.

Sist.p.pro- Ore lucrate sistematic peste program Cond.per.- Ore lucrate în condiţii periculoase Cond.gr.- Ore lucrate în condiţii grele Cond.iz.- Ore lucrate în condiţii izolate C.O.- Concediu odihnă O.- Obligaţii cetăţeneşti B.O.- Boală obişnuită N.- Absenţe nemotivate Î.- Învoiri M.-Maternitate

Număr de marcă

Tota

l ore

nelu

crat

eTotal ore lucrate

Page 2: Foaie colectiva de prezenta

ŞEF SECŢIE ÎNTOCMIT,