FIŞA DISCIPLINEI elearning .unitbv.ro

14
1 FIŞA DISCIPLINEI FIŞA DISCIPLINEI http:// elearning .unitbv.ro Universitatea Universitatea Transilvania din Bra Transilvania din Bra şov şov Ghidul profesorului Ghidul profesorului

description

FIŞA DISCIPLINEI http:// elearning .unitbv.ro. Universitatea Transilvania din Bra şov. Ghidul profesorului. FIŞA DISCIPLINEI. Fişa disciplinei are la bază formularul aprobat de conducerea universităţii - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of FIŞA DISCIPLINEI elearning .unitbv.ro

Page 1: FIŞA DISCIPLINEI elearning .unitbv.ro

1

FIŞA DISCIPLINEIFIŞA DISCIPLINEIhttp://elearning.unitbv.ro

Universitatea Universitatea Transilvania din BraTransilvania din Braşovşov

Ghidul profesoruluiGhidul profesorului

Page 2: FIŞA DISCIPLINEI elearning .unitbv.ro

2

FIŞA DISCIPLINEIFIŞA DISCIPLINEI Fişa disciplinei are la bază formularul

aprobat de conducerea universităţii

Fişa disciplinei este o resursă obligatorie a cursului eLearning de pe platforma universităţii

Fişa disciplinei poate fi întrodusă în format html (editare locală) şi/sau ca fişier editat extern

Page 3: FIŞA DISCIPLINEI elearning .unitbv.ro

3

Fişa disciplineiFişa disciplinei

Fişa disciplinei – format HTML

Fişa disciplinei – Link către fişier

(PDF)

Click pentru editare

Page 4: FIŞA DISCIPLINEI elearning .unitbv.ro

4

Fişa disciplinei – Fişa disciplinei – Editare format HTMLEditare format HTML

Titlul ResurseiA NU SE

MODIFICA!

Descrierea resursei

Page 5: FIŞA DISCIPLINEI elearning .unitbv.ro

5

Fişa disciplinei – Editare format HTMLFişa disciplinei – Editare format HTML

După selectare, fişa disciplinei se deschide într-o fereastră nouă

CONŢINUTUL FIŞEIFormat html preformatat

după şablonul de fişă aprobat în universitate.Campurile pot fi editate

direct în această fereastră a editorului grafic după principiul de lucru în MS

Word.

Recomandăm editarea

conţinutului în varianta extinsă a editorului grafic

Page 6: FIŞA DISCIPLINEI elearning .unitbv.ro

6

Fişa Fişa disciplinei – disciplinei –

Editare Editare format format HTMLHTML

Date despre titularul de curs (de disciplină)

Înlocuiţi caracterele X cu informaţia solicitată.

Unde este cazul, eliminaţi X.

Editaţi textul direct în celulă

Page 7: FIŞA DISCIPLINEI elearning .unitbv.ro

7

Fişa Fişa disciplinei – disciplinei –

Editare Editare format format HTMLHTML

Eliminaţi X dacă este cazul,

introduceţi noi linii unde este necesar

Fiecare capitol poate fi descris pe o linie nouă,

care se introduce în acest tabel prin acţionarea butonului Insert Row

After

La finalul editării, click pentru a

reveni în pagina de salvare a modificărilor

În editorul grafic, textul dintr-o celulă poate fi copiat în alta

prin Copy-Paste.

Dacă aveţi textul editat în Word, se poate transfera aici

prin metoda Copy-Paste numai după ce se salvează fişierul doc

în fomat txt (în Word, File-> Save As…) sau trecand cu

textul mai întâi prin Notepad (Start->Programs-

>Accessories).Atenţie: aplicând Copy-Paste direct dintr-un fişier doc se distruge preformatarea aplicată acestei fişe.

NOTĂSeminificaţia butoanelor din barele de instrumente ale

editorului grafic va fi prezentată într-un alt ghid.

Page 8: FIŞA DISCIPLINEI elearning .unitbv.ro

8

Fişa disciplinei – Fişa disciplinei – fişier editat externfişier editat extern

Dacă aţi optat pentru menţinerea fişei ca resursă PDF, click pentru editare.

Dacă aveţi fişa disciplinei editată în format HTML,

resursa PDF poate fi ascunsă, eliminată sau menţinută.

Page 9: FIŞA DISCIPLINEI elearning .unitbv.ro

9

Fişa disciplinei – Fişa disciplinei – fişier editat externfişier editat extern

Click pentru a crea link-ul către fişierul care conţine

Fişa Disciplinei

Recomandăm formatul PDF pentru fişierul asociat resursei Fişa

disciplinei.

Acest fişier poate avea orice format (doc, rtf, jpg etc.), caz în care modficaţi textul PDF cu cel al

formatului corespunzător fişierului.

Page 10: FIŞA DISCIPLINEI elearning .unitbv.ro

10

Fişa disciplinei – Fişa disciplinei – fişier editat externfişier editat extern

Sistemul de fişiere al cursului este configurat cu mai multe foldere

(directoare) în care vor fi introduse şi stocate diverse fişiere, în funcţie

de destinaţia lor.

Click pe Fisa_Disciplinei

Page 11: FIŞA DISCIPLINEI elearning .unitbv.ro

11

Fişa disciplinei – Fişa disciplinei – fişier editat externfişier editat extern

Folderul conţine macheta de fişă în format Word (doc editabil). Fişierul

poate fi descărcat pe PC dvs, pentru editare conţinului.

Dacă nu aveţi fişa disciplinei deja redactată, Click pe Fisa_Disciplinei-

dec-07-f.doc pentru a descărca macheta fişei pe

Pc dvs.Dacă aveţi fişa disciplinei deja redactată, Click pe

Încarcă un fişier pentru a prelua fişa de pe Pc dvs.

Page 12: FIŞA DISCIPLINEI elearning .unitbv.ro

12

Fişa disciplinei – Fişa disciplinei – fişier editat externfişier editat extern

1. Browse

2. Identificaţi şi selectaţi fişierul-fişă PDF de pe PC-

ul dvs

3. Open

4. Încarcă acest fişier

Page 13: FIŞA DISCIPLINEI elearning .unitbv.ro

13

Fişa disciplinei – Fişa disciplinei – fişier editat externfişier editat extern

1. Click Opţiunea

Fişierul încărcat se află acum în folderul local

cursului

Page 14: FIŞA DISCIPLINEI elearning .unitbv.ro

14

Fişa disciplinei – fişier editat Fişa disciplinei – fişier editat externextern

1. Click Salvează schimbările.

După salvare, link-ul corespunzător fişei din

pagina principală a cursului este către fişierul selectat

anterior

Fişierul anterior este selectat pentru Link.