Extinderea ș i Modernizarea Sistemelor de Alimentare cu Ap ă ș i Canalizare

27
Extinderea și Modernizarea Sistemelor de Alimentare cu Apă și Canalizare în județul Satu Mare POS MEDIU 2014 - 2020

description

Extinderea ș i Modernizarea Sistemelor de Alimentare cu Ap ă ș i Canalizare î n jude ț ul Satu Mare POS MEDIU 2014 - 2020. Extinderea și Modernizarea Sistemelor de Alimentare cu Apă și Canalizare în județul Satu Mare. Infrastructura de apa - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Extinderea ș i Modernizarea Sistemelor de Alimentare cu Ap ă ș i Canalizare

Page 1: Extinderea ș i Modernizarea Sistemelor de Alimentare cu Ap ă ș i Canalizare

Extinderea și Modernizarea Sistemelor de Alimentare cu Apă și Canalizare

în județul Satu MarePOS MEDIU 2014 - 2020

Page 2: Extinderea ș i Modernizarea Sistemelor de Alimentare cu Ap ă ș i Canalizare

24 – Feb - 2014 2

Extinderea și Modernizarea Sistemelor de Alimentare cu Apă și Canalizare în județul Satu Mare

INFORMATII PRIVIND SITUATIA ACTUALA A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA LA NIVELUL

JUDETULUI SATU MARE

Infrastructura de apa155 din totalul de 231 de localitati beneficiaza de sisteme centralizate de alimentare cu apa;Gradul de acoperire cu retele de distributie la nivelul judetului este de 79%.

Infrastructura de apa uzata66 din totalul de 231 de localitati beneficiaza de sisteme centralizate de colectare a apelor uzate menajere;Gradul de acoperire cu retele de canalizare la nivelul judetului este de 57%.

Page 3: Extinderea ș i Modernizarea Sistemelor de Alimentare cu Ap ă ș i Canalizare

24 – Feb - 2014 3

Extinderea și Modernizarea Sistemelor de Alimentare cu Apă și Canalizare în județul Satu Mare

NECESARUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNGIDENTIFICATE LA ACTUALIZAREA MASTER PLANULUI

Zone de alimentare cu apa66 de zone de alimentare cu apa, din care 60 necesita investitii Cost estimat investitii necesare pe termen lung pentru infrastructura de apa din judetul Satu Mare: 84,893,114 EuroAglomerari/ Clustere38 de aglomerari/clustere, din care 25 necesita investitii;Cost estimat investitii necesare pe termen lung pentru infrastructura de apa uzata din judetul Satu Mare: 135,897,083 Euro

Cost total investitii pe termen lung la nivelul judetului Satu Mare220,790,197 Euro

Page 4: Extinderea ș i Modernizarea Sistemelor de Alimentare cu Ap ă ș i Canalizare

24 – Feb - 2014 4

Extinderea și Modernizarea Sistemelor de Alimentare cu Apă și Canalizare în județul Satu Mare

CRITERII DE PRIORITIZAREINFRASTRUCTURA DE APA UZATA

In selectarea investițiilor propuse pentru Lista prioritară, au fost avute in vedere următoarele aspecte:Termenele de conformare la Directivele relevante ale UE conform Tratatului de aderare;Apartenenta UAT-ului la OR (OR deja operează sistemele UAT-ului), sau intenția confirmata (membru ADI) ori declarata (dorește sa devina membru ADI) a UAT-ului de a fi parte a operatorului regional;Suportabilitatea care limitează anvelopa financiara a Listei prioritare;Numărul de locuitori beneficiari ai investițiilor propuse;Impactul asupra mediului si/sau a sanatatii populației;Creșterea eficientei si/sau imbunatatirea funcționarii sistemelor existente;Alte considerente ale Operatorului Regional si ale ADI.

Page 5: Extinderea ș i Modernizarea Sistemelor de Alimentare cu Ap ă ș i Canalizare

24 – Feb - 2014 5

Extinderea și Modernizarea Sistemelor de Alimentare cu Apă și Canalizare în județul Satu Mare

COSTURILE AFERENTE MASURILOR INVESTITIONALE IDENTIFICATE SI SURSELE DE FINANTARE PROPUSE

OBIECT

Costuri cu investitia totala pentru investitiile prioritare (euro)/ Sursa de finantare propusa

Pos Mediu Alte FonduriInfrastructura de apa 31,951,323 39,081,274Infrastructura de apa uzata 94,235,625 41,661,458Total/ sursa de finantare 126,186,948 80,742,732Total general 206,929,680

Page 6: Extinderea ș i Modernizarea Sistemelor de Alimentare cu Ap ă ș i Canalizare

24 – Feb - 2014 6

Extinderea și Modernizarea Sistemelor de Alimentare cu Apă și Canalizare în județul Satu Mare

IMPACTUL INVESTITIILOR PRIORITARE ASUPRA GRADULUI DE CONECTARE

LA SERVICII DE ALIMENTARE CU APA, RESPECTIV APA UZATA

SERVICIUL

GRADUL DE CONECTARE LA NIVELUL JUDETULUI SATU MARE

2013 2020

Alimentare cu apa 71% 93%

Colectare si epurare ape uzate menajere 54% 75%

Page 7: Extinderea ș i Modernizarea Sistemelor de Alimentare cu Ap ă ș i Canalizare

24 – Feb - 2014 7

Extinderea și Modernizarea Sistemelor de Alimentare cu Apă și Canalizare în județul Satu Mare

ZONE DE ALIMENTARE CU APAINCLUSE IN INVESTITIILE PRIORITARE

Page 8: Extinderea ș i Modernizarea Sistemelor de Alimentare cu Ap ă ș i Canalizare

24 – Feb - 2014 8

Extinderea și Modernizarea Sistemelor de Alimentare cu Apă și Canalizare în județul Satu Mare

INDICATORI FIZICI PENTRU INVESTITIILE PRIORITARE IN INFRASTRUCTURA DE APA

INDICATORI FIZICISursa de finantare propusa

TotalPos Mediu Alte Fonduri

Foraje 23 20 43Captari cu dren 2 0 2Statii de tratare/clorare noi 4 6 10Statii de tratare extinse/ reabilitate 2 2 4Numar rezervoare noi 7 16 23Statii de pompare/ hidrofor 14 26 40Extinderi conducte de aductiune [km] 75 96 171Inlocuiri conducte de aductiune [km] 10 4 14Extinderi retele de distributie [km] 189 320 509Inlocuiri retele de distributie [km] 26 38 64

• 66 zone de alimentare cu apa in total;• 60 zone de alimentare cu apa necesita investitii;• 30 zone de alimentare cu apa cuprinse in investitii prioritare.

Page 9: Extinderea ș i Modernizarea Sistemelor de Alimentare cu Ap ă ș i Canalizare

24 – Feb - 2014 9

Extinderea și Modernizarea Sistemelor de Alimentare cu Apă și Canalizare în județul Satu Mare

ZONE DE ALIMENTARE CU APAPROPUSE A FI FINANTATE PRIN FONDURI DE COEZIUNE

Page 10: Extinderea ș i Modernizarea Sistemelor de Alimentare cu Ap ă ș i Canalizare

24 – Feb - 2014 10

Zona de alimentare cu apă - Satu Mare

Articol Descriere UM CantitateValoarea investiției (EURO)

Val. inv. /pop.

afectată (EURO)

Mun. Satu Mare

Reabilitarea instalaţiei de medie tensiune de la frontul de captare

Înlocuire cabluri, posturi de transformare, conductori linie eletrică aeriană, izolatoare, separatoare, stâlpi.

unit. 1

2,649,388 20Reabilitarea instalaţiei de medie tensiune de la Stația de Conexiuni

Înlocuire cabluri, posturi de transformare, conductori linie eletrică aeriană, izolatoare, separatoare, stâlpi.

unit. 1

Conductă de aducţiune apă tratată Conductă de aductiune noua Dn 200 mm m 1,430Orașul ARDUD

Conductă de aducţiune apă tratatăConductă de aducţiune nouă:    

1,548,232 379

Dn 200 mm m 13,621Dn 160 mm m 2,304

Stații de pompare Stații de pompare unit. 1

Stație de tratareStație de reclorare nouă unit. 1Rezervor nou 2x350 m3 unit. 1

Loc. BABA NOVACReţea de distribuţie Rețea de distribuție nouă Dn 110 mm m 3,145 201,532 626Loc. GELUConducta de aducţiune apă tratată Conducta de aducţiune nouă Dn 315 mm m 8,965

817,510 116Stații de pompare Stație de pompare nouă Grup

pomp 1

Loc. MEDIEȘU AURITConductă de aducţiune apă tratată Conducta de aductiune nouă Dn 250 mm m 2,759

1,422,255 861Stații de pompare Stație de pompare nouă unit 1

Reţea de distribuţieReţea de distribuţie extindere Dn 160 m 1,509 Dn 110 m 10,895

Loc. ROMÂNEȘTIReţea de distribuţie Reţea de distribuţie nouă Dn 110 m 3,463 225,813 307Loc. BĂBĂȘEȘTIConductă de aducţiune apă tratată Conducta de aductiune nouă Dn 315 m 9,345

1,406,259 290Reţea de distribuţie Reţea de distribuţie nouă Dn 110 m 3,632Loc. ODOREUReţea de distribuţie Înlocuire reţea de distribuţie Dn 315 m 6,157 888,451 557

           TOTAL INVESTIȚII ZONA DE ALIMENTARE CU APĂ SATU MARE 9,159,440 70

Page 11: Extinderea ș i Modernizarea Sistemelor de Alimentare cu Ap ă ș i Canalizare

24 – Feb - 2014 11

Zonele de alimentare cu apă - Carei și Tășnad

Articol AGL. CAREI

Descriere UM CantitateValoarea investiției (EURO)

Val. inv. /pop.

afectată (EURO)

Loc. TIREAMStaţii de pompare Staţie de pompare nouă unit. 1

564,687 250Conducta de aductiune Conducta de aductiune noua Dn 160 m 5,130Loc. GHENCIConductă de aducţiune Conductă de aducţiune nouă Dn 160 m 6,347

1,053,946 477Reţea de distribuţie

Reţea de distribuţie nouăDn 140 mm m 1,929Dn 125 mm m 3,763Dn 110 mm m 3,209

Mun.CAREIStaţii de pompare Extindere staţie de pompare buc. 1

1,069,416 54Rețea de distribuție Extindere rețea de distribuțieDn 110 mm m 12,843

TOTAL INVESTIȚII ZONA DE ALIMENTARE CU APĂ CAREI 2,688,049 596

Articol AGL. TĂȘNAD

Descriere UM CantitateValoarea investiției (EURO)

Val. inv. /pop. afectată (EURO)

Loc. TĂȘNAD

Reţea de distribuţie si rezervoare

Înlocuire reţea de distribuţie

776,867 205Dn 200 mm m 484Dn 250 mm m 2,196Dn 280 mm m 1,470

Rezervor nou 2x600 m3 unit. 1Loc. CĂUAȘConductă de aducţiune Conductă de aducţiune nouă Dn 180 mm m 8,088

941,273 1,274Reţea de distribuţie Reţea de distribuţie nouă Dn 110 mm m 6,980Loc. SANTĂUConductă de aducţiune Conductă de aducţiune nouă Dn 225 mm m 5,429

1,446,512 958Reţea de distribuţie

Extindere reţea de distribuţie Dn 110 m 12,001

Înlocuire reţea de distribuţie Dn 110 mm m 2,794TOTAL INVESTIȚII ZONA DE ALIMENTARE CU APĂ TĂȘNAD 3,164,652 836

Page 12: Extinderea ș i Modernizarea Sistemelor de Alimentare cu Ap ă ș i Canalizare

24 – Feb - 2014 12

Zonele de alimentare cu apă Negrești Oaș, Gherța Mică și Târșolț

Articol Descriere UM CantitateValoarea investiției (EURO)

Val. inv. /pop. afectată (EURO)

Orașul NEGREȘTI OAȘ

Sursa de apăDren m 500

2,381,337 259Puţ colector unit. 1

Conductă de aducţiune apă brutăÎnlocuire conductă aducţiune apa brută

Dn 400 mmm 9,664

Rezervoare Rezervor nou V=700 m3 unit. 1

TOTAL INVESTIȚII ZONA DE ALIMENTARE CU APĂ NEGRESTI OAS 2,381,337 259

Articol Descriere UM CantitateValoarea investiției (EURO)

Val. inv. /pop. afectată (EURO)

Loc. GHERȚA MICĂSursa de apă Foraje noi Buc. 2

1,015,295 338Stații de pompareInlocuire pompe existene cu (2+1) pompe noi

unit. 1

Statie tip hidrofor unit. 1

Reţea de distribuţie Extindere reţea de distribuţie Dn 110 m 10,287

TOTAL INVESTIȚII ZONA DE ALIMENTARE CU APĂ GHERTA MICA 1,015,295 338

Articol Descriere UM CantitateValoarea investiției (EURO)

Val. inv. /pop. afectată (EURO)

Loc. TÂRȘOLȚ

Sursă de apă Puţuri forate noi buc. 5

2,677,165 586

Staţie de clorare Staţie de clorare nouă unit. 1

Reţea de distribuţie şi rezervoare

Reţea de distribuţie nouă

Dn 140 mm m 2,501

Dn 125 mm m 2,555

Dn 110 mm m 22,854

Rezervor nou 2x400 m3 unit. 1Loc. CĂMÂRZANA

Conducta de aducţiune Conducta de aducţiunenouă Dn 140 mm m 1,447

1,715,413 801Reţea de distribuţie

Reţea de distribuţie nouă

Dn 125 mm m 5,579

Dn 110 mm m 17,628TOTAL INVESTIȚII ZONA DE ALIMENTARE CU APĂ TÂRȘOLȚ 4,392,578 961

Page 13: Extinderea ș i Modernizarea Sistemelor de Alimentare cu Ap ă ș i Canalizare

24 – Feb - 2014 13

Zonele de alimentare cu apă Halmeu, Turț și Tarna Mare

Articol Descriere UM CantitateValoarea investiției (EURO)

Val. inv. /pop. afectată (EURO)

Loc. HALMEU

Sursă de apă Foraje noi Buc. 3

332,148 33Rezervoare Rezervor nou V= 500 m3 unit. 1

Staţii de pompareÎnlocuire pompe existente cu (2+1) pompe noi

unit. 1

TOTAL INVESTIȚII ZONA DE ALIMENTARE CU APĂ HALMEU 332,148 33

Articol Descriere UM CantitateValoarea investiției (EURO)

Val. inv. /pop.

afectată (EURO)

Loc. TURȚ

Sursa de apă Foraje noi buc 4

2,104,149 256

Tratare Extindere staţie tratare unit. 1

Stații de pompareÎnlocuire pompe existene cu (2+1) pompe noi

unit. 1

Staţie tip hidrofor unit. 2

TOTAL INVESTIȚII ZONA DE ALIMENTARE CU APĂ TURT 2,104,149 256

Articol Descriere UM CantitateValoarea investiției (EURO)

Val. inv. /pop. afectată (EURO)

Loc. TARNA MARE

Sursa de apăDren m 250

1,404,777 412

Puţ colector unit. 1

Conductă de aducţiune apă brutaConductă de aductiune nouaDn 125 mm m 1000

Tratare Extindere staţie tratare unit. 1

Reţea de distribuţie și rezervoare Rezervor nou V=300 m3 unit. 1Extindere reţea de distribuţieDn 110 m 1,651

TOTAL INVESTIȚII ZONA DE ALIMENTARE CU APĂ TARNA MARE 1,404,777 412

Page 14: Extinderea ș i Modernizarea Sistemelor de Alimentare cu Ap ă ș i Canalizare

24 – Feb - 2014 14

Zona de alimentare cu apă Craidorolt

Articol Descriere UM CantitateValoarea investiției (EURO)

Val. inv. /pop. afectată (EURO)

Loc. CRAIDOROLŢ

Sursă de apă Puţuri forate noi buc. 1

396,039 198Conductă de aducţiune

Conductă de aducţiune nouă

Dn 110 mm m 905Staţie de clorare Staţie de clorare nouă unit. 1

Reţea de distribuţie şi rezervoare Rezervor nou 300 m3 unit. 1

Loc. ERIU SÂNCRAI

Conductă de aducţiune Conductă de aducţiune nouă

758,220 1,319Dn 110 mm m 4,462

Staţii de pompare Staţie tip hidrofor unit. 1

Reţea de distribuţie Reţea de distribuţie extindere

Dn 110 mm m 6,733Loc. CRISENI

Conductă de aducţiune Conductă de aducţiune nouă

328,528 1,634Dn 110 mm m 2,466

Staţii de pompare Staţie tip hidrofor unit. 1

Reţea de distribuţie Reţea de distribuţie extindere

Dn 110 mm m 1,923Loc. SATU MIC

Conductă de aducţiune Conductă de aducţiune nouă

270,585 1,326Dn 110 mm m 1,240

Staţii de pompare Staţie tip hidrofor unit. 1

Reţea de distribuţie Reţea de distribuţie extindereDn 110 mm m 1,842

Loc. TEGHEA

Conductă de aducţiune Conductă de aducţiune nouă

282,192 5,226Dn 110 mm m 2,782

Staţii de pompare Staţie tip hidrofor unit. 1

Reţea de distribuţie Reţea de distribuţie extindereDn 110 mm m 1,263

TOTAL INVESTIȚII ZONA DE ALIMENTARE CU APĂ CRAIDOROLŢ 2,035,564 1,019

Page 15: Extinderea ș i Modernizarea Sistemelor de Alimentare cu Ap ă ș i Canalizare

24 – Feb - 2014 15

Zonele de alimentare cu apă Certeze

Articol Descriere UM CantitateValoarea investiției (EURO)

Val. inv. /pop. afectată (EURO)

Loc. MOIŞENI

Sursă de apă Puţuri forate noi buc. 6

1,258,242 245

Staţie de clorare Staţie de clorare nouă unit. 1

Reţea de distribuţie şi rezervoareReţea de distribuţie nouă

Dn 110 mm m 8,860

Rezervor nou 800 m3 unit. 1Loc. CERTEZE

Reţea de distribuţie Reţea de distribuţie extindere

1,535,040 547Dn 110 mm m 17,077

Loc. HUTA CERTEZE

Reţea de distribuţie Reţea de distribuţie extindere

480,055 470Dn 110 mm m 5,102

TOTAL INVESTIȚII ZONA DE ALIMENTARE CU APĂ CERTEZE 3,273,337 636

Page 16: Extinderea ș i Modernizarea Sistemelor de Alimentare cu Ap ă ș i Canalizare

24 – Feb - 2014 16

Extinderea și Modernizarea Sistemelor de Alimentare cu Apă și Canalizare în județul Satu Mare

AGLOMERARI/CLUSTERECUPRINSE IN INVESTITIILE PRIORITARE

Page 17: Extinderea ș i Modernizarea Sistemelor de Alimentare cu Ap ă ș i Canalizare

24 – Feb - 2014 17

Extinderea și Modernizarea Sistemelor de Alimentare cu Apă și Canalizare în județul Satu Mare

INDICATORI FIZICI PENTRU INVESTITIILOR PRIORITARE IN INFRASTRUCTURA DE APA UZATA

INDICATORI FIZICISursa de finantare propusa

TotalPos Mediu Alte Fonduri

Extinderi retele de canalizare [km] 427 147 574Reabilitari retele de canalizare [km] 0 0 0Statii de pompare apa uzata 148 59 207Lungime conducte de refulare [km] 75 22 97Statii de epurare noi 4 2 6Statii de epurare reabilitate/extinse 3 2 5

• 38 aglomerari/clustere in total• 25 necesita investitii;• 25 sunt cuprinse in investitiile prioritare.

Page 18: Extinderea ș i Modernizarea Sistemelor de Alimentare cu Ap ă ș i Canalizare

24 – Feb - 2014 18

Extinderea și Modernizarea Sistemelor de Alimentare cu Apă și Canalizare în județul Satu Mare

AGLOMERARI/CLUSTEREFINANTATE PRIN FONDURI DE COEZIUNE

Page 19: Extinderea ș i Modernizarea Sistemelor de Alimentare cu Ap ă ș i Canalizare

24 – Feb - 2014 19

Clusterul Satu Mare

Articol Descriere UM CantitateValoarea investiției (EURO)

Val. inv. /P.E. afectată (EURO)

Mun. Satu Mare

Utilaje si echipamente de transport

Autospeciala combinata Spalator-Vidanjor, capacitate rezervor 12 mc (6 mc apa + 6 mc namol) 

buc. 1

761,305 3Autospeciala combinata Spalator-Vidanjor- capacitate rezervor 8 mc (4 mc apa + 4 mc namol) 

buc. 1

Vidanjor 8 mc - 2 buc buc. 2

Dotari Autolaborator detectare pierderi  buc. 1

Loc. PETEA

Stații de pompare Stații de pompare noi unit. 3

695,438 1,588Rețea de canalizare

Extindere reţea Dn 250 mm  m  3,421

Extindere refulare Dn 63 mm  m 30

Dn 90 mm m 236

Dn 110 mm m 328

Loc. DECEBAL

Stații de pompare Stații de pompare noi unit. 3

2,082,381 1,599Rețea de canalizare

Extindere reţea Dn 250 mm m  10,238Extindere refulare Dn 90 mm m 119 Dn 110 mm m 990

Loc. MARTINESTI

Stații de pompare Stații de pompare noi unit. 2

1,308,180 4,361Rețea de canalizare

Extindere reţea Dn 250 mm m 6,374

Extindere refulare Dn 75 mm m 181

Dn 90 mm m 727

Loc. APATEU Stații de pompare Stații de pompare noi unit. 2

599,276 1,746Rețea de canalizare

Extindere reţea Dn 250 mm m 2,498

Extindere refulare Dn 63 mm m 664

Dn 90 mm m 220

TOTAL INVESTIȚII CLUSTER SATU MARE 5,446,580 21

Page 20: Extinderea ș i Modernizarea Sistemelor de Alimentare cu Ap ă ș i Canalizare

24 – Feb - 2014 20

Articol Descriere UM CantitateValoarea investiției (EURO)

Val. inv. /P.E. afectată (EURO)

Loc. TIREAM

Staţii de pompare Staţii de pompare noi unit. 3

2,946,764 1,403Reţea de canalizare

Reţea de canalizare nouă Dn 250 mm m 10,788

Conductă de refulare nouă Dn 160 mm m 5,346

Dn 63 mm m 556

Loc. SANISLĂU

Staţii de pompare Staţii de pompare noi unit. 9

4,985,202 1,511Reţea de canalizare

Reţea de canalizare nouă Dn 250 mm m 19,948

Conductă de refulare nouă Dn 180 mm m 478

Dn 125 mm m 1063

Dn 110 mm m 983

Dn 90 mm m 739

Dn 75 mm m 754

Dn 63 mm m 171

Loc. URZICENI

Staţii de pompare Staţii de pompare noi unit. 2

2,071,550 1,036Reţea de canalizare

Reţea de canalizare nouă Dn 250 mm m 9,700

Conductă de refulare nouă Dn 63 mm m 356

Mun. Carei

Rețea de canalizare Extindere reţea2,686,026 2,173

Dn 250 mm m 10,862

TOTAL INVESTIȚII CLUSTER CAREI 12,689,542 1,352

Clusterul Carei și Aglomerarea Doba

Articol Descriere UM CantitateValoarea investiției (EURO)

Val. inv. /P.E. afectată (EURO)

Loc. DOBAStaţie de epurare Staţie de epurare nouă – 1,300 L.E. unit. 1

2,830,572 2,177Staţii de pompare Staţii de pompare noi unit. 1

Reţea de canalizareReţea de canalizare nouă Dn 250 mm m 10,655Conductă de refulare nouă Dn 75 mm m 152

TOTAL INVESTIȚII AGLOMERARE DOBA 2,830,572 2,177

Page 21: Extinderea ș i Modernizarea Sistemelor de Alimentare cu Ap ă ș i Canalizare

24 – Feb - 2014 21

Articol Descriere UM CantitateValoarea investiției (EURO)

Val. inv. /P.E. afectată (EURO)

Orasul TASNADStaţii de pompare Staţii de pompare noi unit. 2

783,623 1,634Reţea de canalizare

Extindere reţea Dn 250 mm m 3,269

Extindere refulare Dn 90 mm m 2,454 Dn 75 mm m 39

Loc. SANTĂUStaţii de pompare Staţii de pompare noi unit. 4

3,273,361 1,637Reţea de canalizare

Extindere reţea Dn 250 mm m 13,491Extindere refulare Dn 140 mm m 5,334 Dn 110 mm m 724 Dn 90 mm   1,106 Dn 75 mm   1,121

TOTAL INVESTIȚII CLUSTER TĂȘNAD 4,056,984 1,636

Clusterele Tășnad și Tirșolț

Articol Descriere UM CantitateValoarea investiției (EURO)

Val. inv. /P.E. afectată (EURO)

Loc. TIRȘOLȚStaţie de epurare Staţie de epurare nouă – 5,600 L.E. unit. 1

7,564,498 1,351

Staţii de pompare Staţii de pompare noi unit. 4

Reţea de canalizare

Reţea de canalizare nouă Dn 250 mm m 27,175Conducte de refulare noi Dn 180 mm m 494 Dn 90 mm m 376 Dn 63 mm m 266

Loc. CĂMÂRZANAStaţii de pompare Staţii de pompare noi unit. 4

4,512,512 1,736Reţea de canalizareReţea de canalizare nouă Dn 250 mm m 21,777

Conducte de refulare noi Dn 160 mm m 481

  Dn 63 mm m 516TOTAL INVESTIȚII CLUSTER TIRȘOLȚ 12,077,010 1,930

Page 22: Extinderea ș i Modernizarea Sistemelor de Alimentare cu Ap ă ș i Canalizare

24 – Feb - 2014 22

Clusterul Valea Vinului

Articol Descriere UM CantitateValoarea investiției (EURO)

Val. inv. /P.E. afectată (EURO)

Loc. VALEA VINULUI

Stații de pompare Staţii de pompare noi unit. 5

1,130,784 1,256Rețea de canalizare

Extindere reţea Dn 250 mm m 5,114Extindere refulare Dn 63 mm m 449 Dn 90 mm m 833

Loc. ROȘIORI

Stații de pompare Staţii de pompare noi unit. 1890,739 1,485

Rețea de canalizareExtindere reţea Dn 250 mm m 4,637Extindere refulare Dn 90 mm m 208

Loc. CĂRĂȘEU

Stații de pompare Extindere staţii de pompare existente unit. 2299,650 272

Rețea de canalizare Extindere reţea Dn 250 mm m 683

Loc. LIPĂU

Stații de pompare Staţii de pompare nit. 2

975,110 1,950Rețea de canalizare

Extindere reţea Dn 250 mm m 5,206

Extindere refulare Dn 63 mm m 289

Loc. CULCIU MARE

Stații de pompare Stații de pompare noi unit. 4

1,307,997 1,635Rețea de canalizare

Extindere reţea Dn 250 mm m 3,551Extindere refulare Dn 63 mm m 174 Dn 90 mm m 24

Dn 110 mm m 278

Dn 125 mm m 366

Loc. CULCIU MIC

Stații de pompare Stații de pompare noi unit. 2968,650 1,384

Rețea de canalizareExtindere reţea Dn 250 mm m 3,535Extindere refulare Dn 110 mm m 649

Loc. COROD

Stații de pompare Stații de pompare noi unit. 1816,672 1,633

Rețea de canalizareExtindere reţea Dn 250 mm m 3,219Extindere refulare Dn 110 mm m 1,000

TOTAL INVESTIȚII CLUSTER VALEA VINULUI 6,389,602 1,486

Page 23: Extinderea ș i Modernizarea Sistemelor de Alimentare cu Ap ă ș i Canalizare

24 – Feb - 2014 23

Clusterele Turulung si Ardud

Articol Descriere UM CantitateValoarea investiției (EURO)

Val. inv. /P.E. afectată (EURO)

Loc. TURULUNG

Staţii de pompare Staţii de pompare noi unit. 2

5,605,107 966Reţea de canalizare

Extindere reţea Dn 250 mm m 15,291

Extindere refulare Dn 75 mm m 926

Dn 90 mm m 265

Staţie epurare Extindere SE existenta cu 6.100 L.E. unit. 1

Loc. HALMEU

Staţii de pompare Staţii de pompare noi unit. 6

4,819,105 1,339Reţea de canalizare

Extindere reţea Dn 250 mm m 20,935

Extindere refulare Dn 75 mm m 1,126

Dn 110 mm m 190

Dn 160 mm m 995

Loc. MESTEACĂN

Reţea de canalizare Extindere reţea Dn 250 mm m 6,339 1,608,938 731

Loc. PORUMBEȘTI

Staţii de pompare Staţii de pompare noi unit. 3

1,969,808 1,159Reţea de canalizare

Extindere reţea Dn 250 mm m 8,026

Extindere refulare Dn 75 mm m 631 Dn 110 mm m 561

Loc. CIDREAG

Staţii de pompare Staţii de pompare noi unit. 3

980,476 817Reţea de canalizare

Extindere reţea Dn 250 mm m 3,206

Extindere refulare Dn 75 mm m 1,888

Dn 90 mm m 1,140

TOTAL INVESTIȚII CLUSTERUL TURULUNG 14,983,434 1,513

Articol Descriere UM CantitateValoarea investiției (EURO)

Val. inv. /P.E. afectată (EURO)

Orasul ARDUD

Staţii de pompare Staţii de pompare noi unit. 3

946,429 1,893Reţea de canalizare

Extindere reţea Dn 250 mm  m 4,133

Extindere refulare Dn 63mm m 1,044

TOTAL INVESTIȚII CLUSTER ARDUD 946,429 1,893

Page 24: Extinderea ș i Modernizarea Sistemelor de Alimentare cu Ap ă ș i Canalizare

24 – Feb - 2014 24

Articol Descriere UM CantitateValoarea investiției (EURO)

Val. inv. /P.E. afectată (EURO)

Loc. MEDIEȘU AURIT

Stație de epurareStație de epurare – extinderea capacităţii cu 3,100 L.E.

unit. 1

3,809,131 1,360

Stații de pompare Staţii de pompare noi unit. 3

Rețea de canalizare

Extindere reţea Dn 400 mm m 740 Dn 315 mm m 1,096 Dn 250 mm m 8,943Extindere refulare Dn 90 mm m 1,049 Dn 110 mm m 436 Dn 140 mm m 590

Loc. ROMÂNEȘTIStații de pompare Stații de pompare noi unit. 2

760,412 845Rețea de canalizare

Extindere reţea Dn 250 mm m 3,427Extindere refulare Dn 63 mm M 873

TOTAL INVESTIȚII AGLOMERAREA MEDIEȘU AURIT 4,569,543 1,474

Aglomerarile Medieșu Aurit, Turț și Tarna Mare

Articol Descriere UM CantitateValoarea investiției (EURO)

Val. inv. /P.E. afectată (EURO)

Loc. TURȚ

Staţii de pompare Staţii de pompare noi unit. 7

6,365,026 1,632Reţea de canalizare

Extindere reţea Dn 250 mm m 29,014

Extindere refulare Dn 75 mm m 3,475

TOTAL INVESTIȚII AGLOMERAREA TURȚ 6,365,026 1,632

Articol Descriere UM CantitateValoarea investiției (EURO)

Val. inv. /P.E. afectată (EURO)

Loc. TARNA MARE

Reţea de canalizare Extindere reţea Dn 250 mm m 7,810 1,440,540 1601

TOTAL INVESTIȚII AGLOMERAREA TARNA MARE 1,440,540 1,601

Page 25: Extinderea ș i Modernizarea Sistemelor de Alimentare cu Ap ă ș i Canalizare

24 – Feb - 2014 25

Articol Descriere UM CantitateValoarea investiției (EURO)

Val. inv. /P.E. afectată (EURO)

Loc. BATARCI

Staţii de pompare Staţii de pompare noi unit. 1

4,772,807 1,290Reţea de canalizareExtindere reţea Dn 250 mm m 16,144

Extindere refulare Dn 75 mm m 1,392

Staţie de epurare Staţie de epurare nouă (3,700 L.E.) unit. 1

Loc. TĂMĂȘENI

Staţii de pompare Staţii de pompare noi unit. 3

844,290 1,689Reţea de canalizare

Extindere reţea Dn 250 mm m 3,174

Extindere refulare Dn 75 mm m 1,233

Loc. COMLĂUȘA

Staţii de pompare Staţii de pompare noi unit. 2

1,197,023 1,330Reţea de canalizare

Extindere reţea Dn 250 mm m 5,622

Extindere refulare Dn 75 mm m 1,566

TOTAL INVESTIȚII AGLOMERAREA BATARCI 6,814,120 1,842

Aglomerarile Batarci, Racșa și Gherța Mică

Articol Descriere UM CantitateValoarea investiției (EURO)

Val. inv. /P.E. afectată (EURO)

Loc. GHERȚA MICĂ

Staţii de pompare Staţii de pompare noi unit. 6

3,588,127 970Reţea de canalizare

Extindere reţea Dn 250 mm  m 16,785

Extindere refulare Dn 75 mm m 2,463

TOTAL INVESTIȚII AGLOMERAREA GHERTA MICA 3,588,127 970

Page 26: Extinderea ș i Modernizarea Sistemelor de Alimentare cu Ap ă ș i Canalizare

24 – Feb - 2014 26

Articol Descriere UM CantitateValoarea investiției (EURO)

Val. inv. /P.E. afectată (EURO)

Loc. BARSAU DE SUS

Staţii de pompare Staţii de pompare noi unit. 12

2,134,912 1,124Reţea de canalizare

Reţea de canalizare nouă Dn 250 mm m 8,354

Extindere refulare Dn 75 mm m 2302

Loc. BARSAU DE JOS

Staţii de pompare Staţii de pompare noi unit. 5

1,180,646 1,687Reţea de canalizare

Reţea de canalizare nouă Dn 250 mm m 3,986

Extindere refulare Dn 75 mm m 595

TOTAL INVESTIȚII AGLOMERAREA BARSAU 3,315,558 1,275

Aglomerarea Barsau, Aglomerarea Orasu Nou si Clusterul Micula

Articol Descriere UM CantitateValoarea investiției (EURO)

Val. inv. /P.E. afectată (EURO)

Loc. Micula

Staţii de pompare Staţii de pompare noi unit. 6

571,051 816Reţea de canalizare

Reţea de canalizare nouă Dn 250 mm m 2,034

Extindere refulare Dn 75 mm m 829

TOTAL INVESTIȚII CLUSTER MICULA 571,051 816

Articol Descriere UM CantitateValoarea investiției (EURO)

Val. inv. /P.E. afectată (EURO)

Loc. ORASU NOU

Staţii de pompare Staţii de pompare noi unit. 1

3,060,171 1,522Reţea de canalizareExtindere reţea Dn 250 mm m 9,919

Extindere refulare Dn 75 mm m 719

Staţie de epurare Staţie de epurare nouă unit. 1

TOTAL INVESTIȚII AGLOMERAREA ORASU NOU 3,060,171 1,522

Page 27: Extinderea ș i Modernizarea Sistemelor de Alimentare cu Ap ă ș i Canalizare

24 – Feb - 2014 27

Aglomerarea Negresti Oas

Articol Descriere UM CantitateValoarea investiției (EURO)

Val. inv. /P.E. afectată (EURO)

Loc. NEGREŞTI OAŞ

Staţii de pompare Staţii de pompare noi unit. 2

1,230,625 822Reţea de canalizareExtindere reţea Dn 250 mm m 5,281

Extindere refulare Dn 75 mm m 593

Staţie de epurare Staţie de epurare nouă (3,700 L.E.) unit. 1

Loc. LUNA

Reţea de canalizare Extindere reţea Dn 250 mm m 1,891 434,926 1,835

Loc. TUR

Staţii de pompare Staţii de pompare noi unit. 2

3,425,786 1,579Reţea de canalizare

Extindere reţea Dn 250 mm m 16,976

Extindere refulare Dn 75 mm m 291

Extindere refulare Dn 110 mm m 4,163

TOTAL INVESTIȚII AGLOMERAREA NEGREŞTI OAŞ 5,091,337 1,662