EXPERTIZARE BA - 4

download EXPERTIZARE BA - 4

of 116

Transcript of EXPERTIZARE BA - 4

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  1/116

  Expertizareai consolidareaseismic a construciilor din

  beton armatCursul 4

  1

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  2/116

  REABILITAREA SEISMIC

  Terminologie:

  CONSOLIDARE = refacerea sau nnoirea oricrei pr i aunei construc ii (a unor elemente sau ansamblu de

  sporite (capacitate de rezisten , rigiditate, ductilitate); REPARA IE = refacerea sau nnoirea oricrei pr i degradate sau avariate a unei construc ii cu scopul de aob ine acela i nivel de rezisten , rigiditate i/sau

  , REMODELARE = refacerea sau nnoirea oricrei pr i aunei construc ii avnd ca efect schimbarea func iunii sau a

  gradului de ocupare; 2

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  3/116

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  4/116

  STRATEGIA DE INTERVENIE

  Redobndirea

  Scopul interveniei Msurile de intervenie

  performaneiseismice iniiale

  Repararea elementelor structurale degradate

  Sporirea rigiditii de ansamblu a structurii

  Reabilitareaseismic

  Sporireaperformanei

  Sporirea rezistenei elementelor structuralevulnerabile

  se sm ce

  Remedierea neregularitilor n plani/sau n

  postelastic (sporirea ductilitii)

  Reducerea

  Introducerea unor sisteme de disipare aenergiei

  4

  rspunsuluiseismic

  Reducerea maselor de nivel

  Izolarea seismic a bazei

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  5/116

  SOLUII PENTRU REMEDIEREANEREGULARITILOR PE VERTICAL

  Modificarea componentelor structuraleelimina sau a reduce aceste neregulariti;

  La n ve ur e s a e, aco o un e se ntrerup un perei structurali, se impune fie consolidareast p or, e, ac este accepta unc ona ,

  prevederea unor elemente verticale (perei deeton armat, contrav ntu r meta ce etc. c ar sub peretele superior.

  5

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  6/116

  SOLUII PENTRU REMEDIEREANEREGULARITILOR PE VERTICAL

  Dac nu este posibil s se elimine sau s serecomand aplicarea unor metode avansate de

  seismici s identifice zonele ce trebuie ntrite.o carea structur vert ca e a un anum t

  nivel antreneaz, de regul, i interven ii asupra p an ee or a ragme or mp cate, ast e nc tacestea s poat transfera forele seismicener a e c tre e emente e nou- ntro use.

  6

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  7/116

  NEREGULARITILOR N PLAN Introducerea unor componente rigide i rezistente, care

  reducerea forelor i deplasrilor din torsiunei lacreterea general a capacitii de rezisten la fore

  laterale.CR

  CM

  CR

  CM

  CR Centrul de rezisten (rigiditate) Perei existeni

  7

  CM Centrul maselor Perei nou introdui

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  8/116

  NEREGULARITILOR N PLANEfectul defavorabil al unor forme neregulate n plan

  construciei prin rosturi seismice.

  Prevederea rosturilor implic o detaliere foarte atent

  structural i arhitectural i, de regul, este mai costisitoaredect consolidarea structurii existente.

  Element nou-introdusRost seismic

  8a. Cldirea existent b. Intervenie prin realizareaunui rost seismic

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  9/116

  SOLUII PENTRU CORECTAREADEFICITULUI DE REZISTEN ,RIGIDITATE I/SAU DUCTILITATE

  nt rirea individual a elementelor structurilorelementelor de beton armat, adugarea de piese

  elementelor din oel etc.).ntro ucerea unor e emente sau su s steme

  structurale noi , n msur s protejeze (s escarce e emente e structur ex stente ce au oalctuire neadecvat

  9

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  10/116

  SOLUII DE CONSOLIDAREPrevederea unor

  structuri exterioareCadre spaiale exterioareContraforturi(a) sporirea rezistenei

  consolidareastructurii

  (b) sporirea rezisteneii a ductilitii

  Perei de b.a. monolitPerei prefabricai de b.a.

  Umplereacadrelor existente

  (c) sporirea ductilitii

  Panouri metalice

  Diagonale de oelagona e e .a.

  Diagonale de b.precomp.Cabluri pretensionate

  cadrelor existente(a)

  R e z i s t e n

  Cmi continue de oelCmi din benzi de oelCmi de beton armatCmuireaelementelor existente

  (c)Cerina seismic

  Cmi din polimeriarmai cu fibre (FRP)

  nainte deconsolidare

  asociat consolidrii

  Ductilitate 10

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  11/116

  SOLUIILOR DE INTERVENIECaracterizarea funcional a cldirii (tipul de cldire,

  ,diferite tipuri; gradul de ocupare; perioada de exploatareulterioar );

  Caracterizarea siguranei cldirii fa de aciunile deexploatare, n special a celor seismice (vulnerabilitateastructural; vulnerabilitatea elementelor nestructurale);

  Stabilirea nivelurilor de performan necesar nunc e e c asa e mportan expunere a cutremur;Posibilitile economice, tehnologice, de resurse de

  11

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  12/116

  SOLUIILOR DE INTERVENIE

  Gradul de afectare a func iunii construc iei pee exemp u, pr nnecesitatea de a evacua cldirea);

  os e concre e e execu e peamplasament referitoare la amenajareaantierului, a,

  montrii macaralelor etc.

  n cadrul studiului de fezabilitate se vor analiza dou sau mai multescheme alternative de intervenie. Pentru fiecare din acestea, se vaevalua reducerea vulnerabilit ii fa de sursele de hazard seismic e

  amplasamenti se va selecta cea mai eficient soluie pe baza celor mai importante criterii pentru cazul considerat. 12

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  13/116

  CADRE DE BETON ARMAT

  A. Posibile deficien e de sistemi. Slab rezisten de ansamblu Este dificil, de multe ori, inclusiv din considerente practice,

  s se sporeasc suficient de consistent rezistena structuriinumai prinsporirea rezistenelor individualeale elementelor .

  contravntuiri metalice, a unor perei de beton armat, etc.

  Pe lng msurile de ntrire structural sau, eventual, nocu acestora, se pot ua m sur e re ucere a cer ne or seismice prinintroducerea unor amortizori, sau prinreducerea masei construciei i a eforturilor din for eleverticalei laterale, reducndu-se prin demolare unul sau maimulte niveluri de la partea superioar . 13

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  14/116

  CADRE DE BETON ARMAT

  A. Posibile deficien e de sistemii. Insuficient rigiditate lateral Msurile de remediere sunt similare cu cele utilizate pentruspor rea rez s en e a era e a s ruc ur .

  iii. Configura ie structural defectuoas n cazulrezemrilor indirectesoluiile de remediere constaun ntrirea grinzilor de reazem, eventual n introducerea

  . n cazulnivelurilor flexibilesau slabe ca rezisten (dincauza nlimilor mari), intervenia poate consta fie n ntrireaoca su stan a a st p or, e n ntro ucerea unor pere suplimentari sau contravntuiri. 14

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  15/116

  CADRE DE BETON ARMAT

  A. Posibile deficien e de sistemiii. Configura ie structural defectuoas n cazul n care pot apreaefecte de torsiune general din

  cauza maselor distribuite neuniform sau cnd cadrele nu suntomogene, soluiile de consolidare implic adugarea unor , ,

  sistemului.

  n cazul n care n planee apar goluri mari sau col uri ntr n e, se va comp eta p aneu cu centur corz e or aredin beton armat sau oel.

  15

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  16/116

  CADRE DE BETON ARMAT

  A. Posibile deficien e de sistemiii. Configura ie structural defectuoas O alt deficien estedistribu ia neordonat a pere ilor deump u ur n re e emen e e ca ru u , care poa e provoca e ec ede torsiune de ansamblu, sau niveluri slabei/sau flexibile.Sunt posibile mai multe soluii de remediere:

  separarea pereilor de elementele cadrului;armarea pereilor i angajarea lor ca elemente structurale

  ntrirea structurii de beton, astfel nct pereii deumplutur , chiar n contact cu cadrul de beton armat, s fie protejai la cutremurele mai frecvente asociate SLS.

  16

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  17/116

  CADRE DE BETON ARMAT

  B. Posibile deficien e de alctuire ae emente or structura ei. Alctuirea tip stlpi slabi grinzi puternice

  Remediul const n cmuirea continu a stlpilorcu beton armat. . ez sten a nsu c ent a st p or a or t etoare

  n aceast situaie se impunecmuirea stlpilorcu, , .

  iii. Alctuirea incorect a nodurilor.

  beton armat,i, uneori, cu piese metalice, cu o preocuparespecial pentru confinarea miezului de beton al nodului. 17

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  18/116

  CADRE DE BETON ARMAT

  B. Posibile deficien e de alctuire ae emente or structura eiv. Lipsa de ductilitate i/sau nndiri prin

  suprapuneri insuficiente. Se impunecmuirea stlpilorcu beton armat, piese de, .

  v. Deficien ele de alctuire a plan eelor Rezisten a insuficient entru for e n lanul lan eului (n cazul unor structuri cu distane mari ntre stlpii/sau plcisubiri) se remediaz prinsuprabetonareacu un strat de beton

  , , ,

  pentru a prelua eforturi de ntindere. 18

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  19/116

  CADRE DE BETON ARMAT

  B. Posibile deficien e de alctuire ae emente or structura ev. Deficien ele de alctuire a plan eelor

  lipsa monolitismului la unele structuri cu planeeprefabricate, cu mbinri slabe, se remediaz prinsolidarizarea elementelor refabricate i turnarea unor suprabetonri suficient de groase (> 60 mm), armate adecvat.

  lipsa armturilor pentru preluarea eforturilor din jurul,

  deschiderea de fisuri, se repar prinprevederea unor centuriadecvate, ancorate n masa betonului.

  19

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  20/116

  CADRE DE BETON ARMAT

  Soluiile de consolidare a structurilor nca re e eton armat se mpart n oumari categorii: I. Interven ii care nu implic modificarea

  sistemului structural II. Interven ii cu modificarea sistemului

  20

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  21/116

  INTERVENII CARE NU IMPLICMODIFICAREA SISTEMULUI STRUCTURAL

  Aceste intervenii se bazeaz pe tehnici de cmuire a, ,

  cu polimeri armai cu fibre de diferite naturi.Solu iile de cm uire a elementelor existente nu

  modific caracteristicile de comportare iniiale aleacestor structuri caracterizate prinsolicitarea relativuniform a cadrelori diafragmelor orizontale;Ca urmare, aceste soluii de cmuire duc lacerin e derez sten r g tate a e n rastructur un a or sensibil mai mici , comparativ cu tehnicile de intervenie

  ,

  perei de umplutur sau contravntuite etc.); 21

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  22/116

  INTERVENII CARE NU IMPLICMODIFICAREA SISTEMULUI STRUCTURAL

  Ierarhizarea prin proiectare a rezistenelor elementelor

  impunerea unuimecanism de plastificare de tip stlpi puternici grinzi slabe;

  Interveniile pot avea ca obiectivecre terea rezisten ei lafor tietoare, la moment ncovoietor i/sau for axial,cre terea rigidit ii saumrirea ductilit ii ;Execuia soluiilor de cmuire a elementelor existente poate a ecta n m sur mportant e emente enestructurale ale construc iei, astfel nct costul i

  soluii de intervenie. 22

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  23/116

  STLPILOR Pentru a fi egal eficient n cele dou direcii, cmuireastl ilor trebuie realizat e toate fe ele.Grosimea cm ii trebuie s fie 100 mm n cazul executriidin beton turnat n cofraji 60 mm n cazul betonuluitorcretat.

  23

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  24/116

  STLPILOR Dac grosimea cm ii este 120 mm trebuie ca armarea s se realizeze din cte dou lanuri de armturi.Cnd cmuirea nu poate fi executat pe toate cele patrulaturi trebuie luate msuri pentru prevenirea desprinderiicm ii de stlpul existent.

  Ancore post- Se ndeprteaz stratulinstalate e acoper e cu eton

  Stlpul existent Stlpul existentStlpul existent 24

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  25/116

  STLPILOR

  25

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  26/116

  STLPILOR Pentru a evita sporirea rezistenei la ncovoiere, cmaa seo re te la cca. 30 mm de rind res ectiv de fa a lan eului.Dac stlpul este adiacent unui parapet de beton armat degrosime redus se va executa un rost verticali se va efectuacmuirea pe ntreaga nlime a stlpului.

  ~ 30mm~ 30mm

  ~ 30mm~ 30mm

  ~ 30mm

  ~ 30mm

  26Parapet din beton armatde grosime redusParapet din beton armatde grosime mare

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  27/116

  STLPILOR Alternativ, stlpul poate fi cmuit pe toate laturile, pentrea a nl ime f r executarea rosturilor verticale rinsuprapunerea etrierilor cu bare introduse n guri forate nelementele adiacente.

  Cma de beton armat

  Cma de beton armat

  Mortar

  Seciune transversal

  27

  Parapet din beton armat

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  28/116

  STLPILOR Pentru a spori rezistena la compresiune excentric, armturilelon itudinale trebuie s treac continuu rin laca lan eului.

  28

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  29/116

  GRINZILOR Dac grinda face parte dintr-un planeu sunt necesare perfor riale lcii adiacente rinzii entru trecerea armturilor i pentru turnarea betonului. Dac golurile de turnare secioneaz placa pe mai mult din jumtatea deschiderii se va analiza dac es e necesar spr n rea prov zor e a p c .

  Piuli Plac sau cornier deancoraj (t 8 mm)

  Prinderea etrierului prin sudur

  Bar de oel nform de U cu

  Betonul cm ii Betonulcm ii

  29

  (min12/150mm)

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  30/116

  GRINZILOR

  ecupare oca agrinzii la parteasuperioar

  us ner provizorii

  30 b. Amplasarea armturilor longitudinalesuperioare n grosimea plcii existentea. Amplasarea armturilor longitudinalesuperioare n grosimea straturilor de pardoseal

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  31/116

  NODURILOR Armtura orizontal pe nlimea nodului trebuie s fiecontinu. Aceast condi ie se oate realiza fie rin traversareagrinzilor prin guri perforate; fie prin ancore chimice post-instalate n inima grinzilor ce intr n nod.

  gol de turnare gol de turnare

  etrieri n nodtrecui pringolurile din

  armturi verticale n

  completare etrier

  31

  cma ancor aderent

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  32/116

  STLPILOR profil cornier din oelmortar cu vscozitate

  redus

  mortar fluid

  (grout)

  tabl deoel

  tabl deoel

  platband de oel

  mortar fluid

  ssu ur peantier

  su ur peantier

  antier

  profil cornier de oel

  tabl de

  oel

  tabl de

  oel

  platband de oel

  sudur peantier

  sudur antier

  sudur peantier

  32(c)(b)(a)

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  33/116

  STLPILOR Dac stlpul este adiacent unui perete nestructural se va creaun rost vertical suficient de lar ntre cele dou elemente cares permit execuia n bune condiii a lucr rilor de consolidare

  Sudur de antier

  Tabl de oel

  Perete adiacent

  Pereteadiacent

  Rost vertical

  33

  Rost verticalTabl de oel

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  34/116

  STLPILOR n cazul n care stlpul este legat de parapei de beton armatitrebuie mbunt ite condi iile de solicitare ale acestuia la for etietoare se poate proceda ca n cazul cmuirii cu betonarmat.

  Tabl de oelTabl de oel

  Rost verticalRost etanat pentru a se preveni curgerea mortarului

  34Parapet de grosime redusParapet de grosime mare

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  35/116

  GRINZILOR Pentru cmuirea cu tabl de oel a grinzilor se pot utilizadiferite solu ii: cu tabl continu cu benzi din latbande sauetrieri de oel beton aparent.Rostul dintre tabla de oel i elementul de beton armat se vaumple cumortar sub presiune. n cazul n care este posibil(suprafee netede ale grinzilor), elementele de tabl se pot lipi

  Plac sau cornier deancoraj (t 8mm)

  BulonfiletatMortar

  Tabl de o el lipit cu

  35Piuli

  Ta de o el

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  36/116

  GRINZILOR

  Platband deoel

  Piuli e pentru prinderea etrierilor

  Platband deo el

  Etrier filetat

  Bare de o el n form Bar cu profil Bar cu profil

  e etate a capete corn er e o e

  36

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  37/116

  NODURILOR n cazul n care cmuirea stlpilor este executat cu piesemetalice cornierele dis use e col urile stl ului se continu pe vertical perfornd placa planeului, seciunea continu deoel n direcie orizontal fiind realizat de bare de oel betoncare raverseaz gr nz e care se su eaz e corn ere.

  Detaliul AA bar de oel

  n grind

  pat de mortar

  37(a) (b) (c)

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  38/116

  NODURILOR Dac diferena dintre l imile stlpilor i grinzilor nu estemare consolidarea nodului se oate realiza rin montarea unor corniere de seciune mare la colurile stlpilor legate cu guleremetalice puternice, situate imediat deasupra plcii i subg r n z .

  B-BA-A

  A Acornier din o el

  p a an

  din o el

  grinzi existente

  38

  B Bsuduri de

  antier

  platband stlp existent

  de beton armat

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  39/116

  CU FIBRE (FRP)

  39

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  40/116

  CU FIBRE (FRP)Fibrele de carbon: rezistena la traciune = 2500 4000 MPa

  modul de elasticitate ~ 230000 MPaalungirea la rupere ~ 1,5 %

  40

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  41/116

  CU FIBRE (FRP)Lungimea de

  suprapunere

  Foi de FRP

  Suprapunerea se va facealternant pe cele patru fee

  Tipul foii(fibre de carbon)

  Lungimea minim de suprapunere(mm)Foile se nf oar strns pe stlp

  a e s pu u

  300 g/m2 250

  41

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  42/116

  CU FIBRE (FRP)Dac stlpul este adiacent unui parapet sau unui peretenestructural se va realiza un rost vertical ntre cele dou elemente care s permit cmuirea stlpului pe ntreaganlime.

  Foi deFRP

  Foaie de FRP

  Parapet / Perete

  Rost vertical

  42(a) (b)

  RostParapet

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  43/116

  CU FIBRE (FRP)Dac seciunea stlpului prezint o concavitate, este indicat caaceasta s se com leteze realiznd o sec iune f r intrnduridup care se poate executa cmuirea.

  Foaie de FRP

  cu beton

  Perete adiacent

  43

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  44/116

  COMPARAIE Teste experimentale

  200

  100

  150

  0

  50

  - - - - o r a

  [ k N ]

  -100

  -50. . . . . . . .

  C1-200

  -

  44

  a. Stlp corect conformat [n=0.2; pe=0.6%]

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  45/116

  COMPARAIE Teste experimentale

  200

  100

  150

  0

  50

  r a [ k N ]

  -100

  -50- . - . - . - . . . . . F

  -200

  -150

  r

  45b. Stlp slab armat transversal [n=0.2; pe=0.1%]

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  46/116

  COMPARAIE Teste experimentale

  150

  200

  0

  50

  o r a

  [ k N

  ]

  -150

  -100

  -- . - . - . . . . . F

  C5-250

  -

  Drift [%]

  46c. Stlp slab armat transversal [n=0.4; pe=0.1%]

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  47/116

  COMPARAIE Teste experimentale

  200

  250

  50

  100

  ( k N )

  -100

  -50

  0

  -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5

  F

  o r t a

  200

  -250

  -200

  -150

  C11

  100

  150

  o r t a

  ( k N )

  C5

  0

  50 F

  Utilizarea unei cantiti minime defibre s-a dovedit a fi o soluie

  47d. Stlp cmuit cu benzi de FRP

  . .

  Drift(%) ineficient de consolidare

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  48/116

  COMPARAIE Teste experimentale

  250

  300

  100

  150

  200

  -50

  0

  50

  -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F o r t a (

  k N )

  -200

  -150

  -100

  C16

  -300

  -

  Drift(%)

  48e. Stlp cmuit cu o cma continua de FRP

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  49/116

  COMPARAIE Teste experimentale300

  Stlp C9

  100

  200

  860

  0

  -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 o r t a ( k

  N )

  20

  -100

  C9

  440

  -300

  -200

  412+4106/250

  440

  Drift(%)

  49e. Stlp cmuit cu BETON ARMAT

  8/60 (RC jacket)

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  50/116

  COMPARAIE Teste experimentale400

  200

  300

  0

  100

  -3 -2 -1 0 1 2 3

  -200

  -100

  -400

  -300

  50e. Stlp cmuit cu CMAA DE OEL

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  51/116

  COMPARAIE Teste experimentale

  300

  100

  200

  ( k N )

  d e d r i f t

  - 1 / 2 0 0 6 )

  Cmuire cu beton armatCmuire cu oel

  0

  -3 -2 -1 0 1 2 3

  F o r

  L i m i t

  ( P 1 0

  Cmuire cu fibre de carbon

  -200

  -100

  d e d r i f t

  1

  / 2 0 0 6 )

  -300Drift (%)

  L i m i t

  ( P 1 0 0

  51Toate cele trei metode de consolidarei-au dovedit eficiena

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  52/116

  CADRE DE BETON ARMAT

  Soluiile de consolidare a structurilor nca re e eton armat se mpart n oumari categorii:

  I. Interven ii care nu implic modificareasistemului structural II. Interven ii cu modificarea sistemului

  52

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  53/116

  SISTEMULUI STRUCTURAL

  Soluii tipice:Introducerea unor contravntuiri metalice

  Introducerea unor ere i structurali sau nuclee de

  beton armat;

  cu panouri metalice;

  Ataarea unor construcii noi, puternice, atuncic n neces a ea e ex n ere a c r o perm e;

  53

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  54/116

  SISTEMULUI STRUCTURAL

  Transformarea structurii n cadre de beton armat este

  localizate.n eneral introducerea unor elemente mult mai ri ide i rezistente fa de cadreleexistente poate determina o reducere sensibil a cerinelor de rezisten i ductilitate nelementele neconsolidate ale cadrului. Astfel este posibil s se evite o interveniegeneralizat asupra majoritii elementelor structurale.

  Dac elementele structurale nou introduse nu relaxeaz suficient cerinele de rezisten i/sau ductilitate ne emente e neconso ate, poate ap rea necesar s seconsolideze, prin cmuire,i o parte din elementele

  .

  54

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  55/116

  SISTEMULUI STRUCTURAL

  Introducerea unor elemente noi, rigidei rezistente,

  componentele structurii laterale. Pereii de beton armati panourile de cadru contravntuite vor prelua o parteimportant din aceste ncrcri, pe care trebuie s letransmit la terenul de fundare. Ca urmare,aceste soluiie n erven e mpun uarea unor m sur e n r re

  dezvoltare a sistemului de fundaie existent.

  ,capabile s preia eforturile ce le revin dup consolidarea structurii verticale.n multe situa ii estenecesar cai planeele s fie, la rndul lor, consolidate.

  55

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  56/116

  CONTRAVNTUIRI DE OEL

  Avantaje:creterea su stan a a rez stene a r g t ;elementele metalice se execut uzinati astfel durata

  .o cretere redus a masei totale prin ataarea

  ,n raport cu alte soluii de intervenie);

  iluminatul natural sau circulaie, n panourile n carese intervine etc.

  56

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  57/116

  CONTRAVNTUIRI DE OEL

  Amplasarea sistemelor de contravntuiri: - permite n general oexecu ie mai

  facil i cu costuri mai mici , ns soluia de consolidare estevizibil i poate avea un impact negativ asupra aspectuluiestetic al faadelor. n plus,elementele metalice sunt direct expuse agen ilor corozivi din mediul nconjur tor i, nconsecin vor necesita lucr ri de ntre inere mai frecvente.LA INTERIOR , n lungul cadrelor existente, astfel ncts se asigure ointerac iune optim ntre cadrele existente i contravntuiri , iar grinzile existente s poat fi utilizate dreptelemente de colectare a ncrcrilor iner iale.n unele situa ii elementele de contravntuire sunt lasatealturi de cadrul existent, soluie care permite simplificarealegturiii, n general, o execuie mai simpl. 57

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  58/116

  CONTRAVNTUIRI DE OEL

  Tipuri de sisteme de contravntuiri:ontrav ntu r N ENTRI E

  caracterizate prin incursiuni post-elastice ale

  barelor comprimate

  energia indus de cutremur prin deformarea ciclic a barelor disipative (link-urilor) n domeniul plastic. Link-urile scurteevideniaz deformaii de forfecare, link-urile lungi se plastific prin deformaii de ncovoiere.

  MPIEDICAT (BRB)(Buckling Restrained Braces) 58

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  59/116

  CONTRAVNTUIRI DE OEL

  Sisteme de contravntuiriCONCENTRICE

  a) contravntuiri cu b) contravntuiri n X,

  59

  agona e n v ua e

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  60/116

  CONTRAVNTUIRI DE OEL

  Sisteme de contravntuiriCONCENTRICE

  c) contravntuiri n, cu bare d) contravntuiri n V, f r bare

  60

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  61/116

  CONTRAVNTUIRI DE OEL

  Sisteme de contravntuiriCONCENTRICE

  e) contravntuiri n X, f) contravntuiri n X,

  61

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  62/116

  CONTRAVNTUIRI DE OEL

  Sisteme de contravntuiriCONCENTRICE

  62

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  63/116

  CONTRAVNTUIRI DE OEL

  Sisteme de contravntuiriCONCENTRICE

  Contravntuiri din beton

  precomprimat

  Contrav.metalice

  63

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  64/116

  CONTRAVNTUIRI DE OEL

  Sisteme de contravntuiriCONCENTRICE

  64

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  65/116

  CONTRAVNTUIRI DE OEL

  Sisteme de contravntuiriCONCENTRICE

  65

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  66/116

  CONTRAVNTUIRI DE OEL

  Sisteme de contravntuiriEXCENTRICE

  66

  a) contravntuiri excentrice n form de Y ntors

  b) contravntuiri excentrice n form de Y

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  67/116

  CONTRAVNTUIRI DE OEL

  Contravntuiri cuFLAMBAJUL MPIEDICAT

  Miezde oelMaterial Mortar

  Tubde oel

  NM T NM T NM T N T N T

  67

  M mortar de ciment necontractil

  T tub metalic exterior

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  68/116

  CONTRAVNTUIRI DE OEL

  Contravntuiri cuFLAMBAJUL MPIEDICATFlambaj

  ntindereF F

  ntindere

  Compresiune

  68

  Compresiune

  (a) Diagonale convenionale (b)Diagonale BRB

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  69/116

  CONTRAVNTUIRI DE OEL

  Contravntuiri cuFLAMBAJUL MPIEDICAT

  69

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  70/116

  CONTRAVNTUIRI DE OEL

  Contravntuiri cuFLAMBAJUL MPIEDICAT

  70Cldirea Meiji Seimei (Tokyo) Consolidarea prin introducerea unor nuclee custructur metalic contravntuite cu diagonale BRB

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  71/116

  CONTRAVNTUIRI DE OEL

  Contravntuiri cuFLAMBAJUL MPIEDICAT

  71Cldirea Meiji Seimei (Tokyo) Consolidarea prin introducerea unor nuclee custructur metalic contravntuite cu diagonale BRB

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  72/116

  CONTRAVNTUIRI DE OEL

  Soluii de conectare a contravntuiriloronectare d rect

  n planul cadrului prin intermediul unor guseur so ar zate e gu ere meta ceaplicate pe capetele de grinzii de stlpi

  a ex er oru ca ru u pr n n erme uunor scaune metalice prinse direct de

  Conectare indirect prin intermediul unei-,

  un strat de mortar armat72

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  73/116

  CONTRAVNTUIRI DE OEL

  Soluii de conectare a contravntuiriloronectare d rect - n planul cadrulu

  Grind deeton armat

  Stlp de beton armat

  Guseumetalic

  ContravntuireGuseumetalic

  Guler metalic

  73Guler metalic

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  74/116

  CONTRAVNTUIRI DE OEL

  Soluii de conectare a contravntuiriloronectare d rect la exter or

  pretensionate

  Stlp Scaun

  74Contravntuire

  on rav n u re

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  75/116

  CONTRAVNTUIRI DE OEL

  Conectare direct la exterior

  profil cornier sudur uzinat

  gaur forat

  a

  bar orizontal a cadruluimetalic contravntuit

  grindinterioar

  conector cuaderen chimic

  conectori cu

  bar orizontal a cadruluimetalic contravntuit

  a eren c m c

  guri forate(b)

  75grind

  marginal

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  76/116

  CONTRAVNTUIRI DE OELConectare direct la exterior

  conectori cuaderen chimic

  guri forate

  aderen chimic

  gaur forat

  sudur uzinat sau deantier

  montant vertical profil dublu T

  stlp marginal

  stlp interior

  76

  mon an ver ca profil dublu T

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  77/116

  CONTRAVNTUIRI DE OELConectare direct la exterior

  77

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  78/116

  CONTRAVNTUIRI DE OELConectare indirect Componenta de oel a sistemuluide cadre contravntuite

  Componenta de beton armat asistemului de cadre contravntuite

  u on cu cap

  Contravntuire metalic-

  Rama metalic se introduce la interiorul cadrului de beton

  78

  prevenirea flambajuluiarmat, iar n interspaiul perimetralse injecteaz cu

  presiune mortar necontractil.Gujoanele cu cap se sudeaz pe ntreg

  perimetrul ramei metalice.

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  79/116

  CONTRAVNTUIRI DE OELConectare indirect

  Cadru de beton armat

  Conectori post-instalai Conectori post-instalaiFret transversal

  Gujon cu cap SuprafaRam metalic

  re ransversaMortar necontractilinjectat cu presiune

  ContravntuireRamSuprafa Contravntuire

  metalicmetalic

  79

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  80/116

  CONTRAVNTUIRI DE OELConectare indirect

  80

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  81/116

  STRUCTURALI DE BETON ARMATAmplasarea pereilor nou-introdui:

  - permite unacces mai simplu pentruexecuie i un cost mai mic. De asemenea,afectareafunciunii cldirii pe durata execuiei este minim. Pe dealt parte,intervenia este vizibil, afecteaz finisajelei esteexpus mediului. De asemenea, modific nf iarea faadeiioate im lica nchiderea sau reducerea unor oluri de ferestre.LA INTERIOR , prezint unele dezavantaje legate de ntreruperea funcionalitii, modificarea compartimentriiinterioarei implicitafectarea funciunilor existente. Acestemodificri implic, de regul, nlocuirea par ial a instalaiilor existente, ceea cesporete costurile de execuie.

  81

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  82/116

  STRUCTURALI DE BETON ARMATAmplasareaLA EXTERIOR

  82

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  83/116

  STRUCTURALI DE BETON ARMATAmplasareaLA EXTERIOR

  Nuclee de beton armatadosate cldirii

  Tirani din oelsau beton armat

  colectori

  83

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  84/116

  STRUCTURALI DE BETON ARMATAmplasareaLA INTERIOR

  cur e elumin

  84

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  85/116

  STRUCTURALI DE BETON ARMATSoluii constructive

  (a)

  Inim de b.a.nou-introdus

  Stlp

  existent

  Grind

  existent

  Perete de b.a.nou-introdus

  Stlpexistent

  Grind

  (b)

  85

  existentCmade b.a.

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  86/116

  STRUCTURALI DE BETON ARMATSoluii constructive

  marginea grinziiexistente A

  A-Aancor chimic

  ancor chimic A

  astlp existent

  B-B

  cma beton armatB gol deturnare

  86stlp existent

  grind existentB

  (b)

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  87/116

  STRUCTURALI DE BETON ARMATExecuia inimii amplasate n planulme an a ca ru u

  a) Turnarea betonului pn la cca. 200 mm subgrinda existent, urmat de injectarea cupresiune a unui mortar necontractil n zona de.

  b) Turnarea betonului prin goluri perforate n

  -intradosul grinzii existente.

  87

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  88/116

  STRUCTURALI DE BETON ARMATExecuia inimii amplasate n planulme an a ca ru u Gol perforat n plac

  pentru turnarea betonului

  Conector ost-instalat

  Fret pentru prevenireadespicrii betonului

  Mortar necontractil injectat 200mm

  Surplusul de beton

  88(a)

  se n ep r eaz

  (b)

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  89/116

  STRUCTURALI DE BETON ARMATExecuia pereilor amplasai laexter oru ca ru u

  Betonul se toarn de la nivelul superior prin guri de.

  golurile de turnare se concentreaz armturile de continuitate.Pentru a evita tierea armturilor din placa existent de betonarmat se interzice utilizarea unor dispozitive de tiere a betonului. Se vor utiliza doar dispozitive roto-percutoare.

  plcii existente se umplu, dup caz, prin matare cu mortar vscos sau prin injecie cu mortar necontractil.

  ac este cazu se prev pop meta c pentru spr n rea provizorie plcii existente.

  89

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  90/116

  STRUCTURALI DE BETON ARMATExecuia pereilor amplasai laexter oru ca ru u

  ls = lungimea de suprapunere

  ls

  PlacGol de

  a

  45 oexistent

  a/2Gaur de dimensiuni marirealizat cu dispozitiverotopercutoare fr a setia armturile din plac

  90

  Sunt figurate numai

  barele verticale

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  91/116

  STRUCTURALI DE BETON ARMATSoluii de conectare

  Cu conectori post-instalaiCu expansiune mecanicCu aderen chimic

  Prin intermediul unor ene de forfecarePene prefabricate lipite cu adezivepoxidicPene obinute prin tierea unor bucidin stratul de beton de acoperire alelementelor cadrului existent

  91

  STRUCTURALI DE BETON ARMAT

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  92/116

  STRUCTURALI DE BETON ARMATCu conectori post-instalai

  Grindaexistent existent

  Fret 6

  Pereteleintrodus

  Pereteleintrodus

  Armturi verticale

  92

  STRUCTURALI DE BETON ARMAT

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  93/116

  STRUCTURALI DE BETON ARMATCu conectori post-instalai

  existent Grinda

  existent

  min.12 la interfa

  scri e din

  ~100 mm

  Peretele Peretele

  plase sudatemin.12

  93

  STRUCTURALI DE BETON ARMAT

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  94/116

  STRUCTURALI DE BETON ARMATCu pene de forfecare

  GrindaGrinda

  Pan Adezivexistent

  PeretelePeretele

  Conector Armtur n form de U

  94

  n ro usntro usmin.10

  STRUCTURALI DE BETON ARMAT

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  95/116

  STRUCTURALI DE BETON ARMATCu pene de forfecare

  Pan deGrinda Grindaor ecareex s en ex s en

  Pereteleintrodus

  PereteleintrodusArmturi n form de U

  95

  m n

  SOLUII COMBINATE

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  96/116

  SOLUII COMBINATEContravntuiri metalice + contrafort din B.A

  Contrafort. .

  96

  SOLUII COMBINATE

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  97/116

  SOLUII COMBINATEContravntuiri metalice + contrafort din B.A

  Contrafortdin B.A.

  ma continu de oel

  97

  REDUCEREA RSPUNSULUI SEISMIC

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  98/116

  REDUCEREA R SPUNSULUI SEISMIC Reducerea maselor de nivel , inclusiv prin

  Introducerea unor sisteme de disipare aenerg e , urmrete mo carea propr et or dinamice ale structurii pentru a reducer spunsu nam c Izolarea seismic a bazei cu scopul de a reducesubstanial intensitatea micrii seismiceresimit la baza construciei

  98

  SISTEME DE DISIPARE

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  99/116

  SISTEME DE DISIPAREControl PASIV- dispozitive care nu necesit surse externe deenergie pentru a fi activate

  amortizori cu lichid vscosi visco-elasticidisipatori cu mas acordat (TMD)

  amortizori histeretici

  Control ACTIV- dis ozitive care necesit o surs de ener ieextern pentru a fi efective n reducerea vibraiilor structurii

  disipatori cu mas acordat activ (AMD)

  s pa or cu en oane ac vesisteme cu contravntuiri active-

  surse proprii de energie i modific caracteristicile n funcie de

  viteza micrii 99

  SISTEME DE DISIPARE

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  100/116

  SISTEME DE DISIPAREControlPASIV

  Disipatori histeretici, cu lichid vscos, visco-elasticii defrecare, care sunt inserate n structur pentru asigurarea

  100

  SISTEME DE DISIPARE

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  101/116

  SISTEME DE DISIPAREControl PASIV

  3.50

  2.50

  3.00

  c e

  l e r a

  t i e

  P100-1/2006

  =5%

  =10%

  1.50

  2.00

  a l i z a

  t d e a =25%

  =50%

  - Fraciunea din

  0.50

  1.00

  p e c

  t r u

  l n o r

  Pt. accelero rama INCERC N-S 1977

  amortizarea critic

  0.000.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

  T [s]

  101

  Soluie eficient doar pentru un domeniul relativ

  ngust de frecvene proprii centrat n jurulT c

  SISTEME DE DISIPARE

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  102/116

  SISTEME DE DISIPAREControl PASIV

  40.00

  45.00

  50.00

  c m

  ] ( ) ( )[ ]22

  22

  =

  =

  T T a

  T T S d g e s

  30.00

  35.00

  s a r e

  S d

  15.00

  20.00

  25.00

  l d e

  d e p

  l

  P100-1/2006

  =5%

  5.00

  10.00

  S p e c t r =10%

  =25%

  =50%Pt. accelerograma INCERC N-S 1977

  -amortizarea critic

  102

  0.000.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

  T [s]

  SISTEME DE DISIPARE

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  103/116

  SISTEME DE DISIPAREControl PASIV

  103Amortizori cu lichid vscos

  SISTEME DE DISIPARE

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  104/116

  SISTEME DE DISIPAREControlACTIV

  sensori: pentru msurarea aciunii seismice, arspunsului structurii la aceasta sau a ambelordispozitivul de control: proceseaz informaia msurat

  i calculeaz forele de control necesare obicei acionai de surse externe de energie

  R spunsul dinamic al structurii este parial eliminat de

  forele externe aplicate de actuatoriAvantaje: sunt eficiente pentru un domeniu larg de frecvene

  Dezavantaje: cost ridicati necesitatea unei surse externe de

  mare putere 104

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  105/116

  IZOLAREA SEISMIC A BAZEI

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  106/116

  IZOLAREA SEISMIC A BAZEIComponentele sistemului de izolare a bazei:

  micri lateralei rigiditate mare pe direcie vertical pentrutransferul ncrcrilor gravitaionale): zo ator n cauc uc natura Izolatori din cauciuc natural cu miez de plumb (LRB) Izolatori din cauciuc sintetic ce posed proprieti de amortizare (HDRB) Izolatori ce permit alunecarea (SB)

  Amortizori(disipatori de energie cu au rolul de a reduce deplasarea

  Amortizori hidraulici amortizori vscoi Amortizori din plumb amortizori histeretici

  106

  IZOLAREA SEISMIC A BAZEI

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  107/116

  IZOLAREA SEISMIC A BAZEIPrin izolarea bazei se urmrete:

  creterea perioadei proprii de vibraie pentru a-

  intensitatea forelor seismiceDisi area ener iei seismice entru:

  a mri amortizarea i a reduce suplimentaracceleraiilei mai ales pentru a reducedeplasrile laterale

  107

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  108/116

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  109/116

  IZOLAREA SEISMIC A BAZEI

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  110/116

  IZOLAREA SEISMIC A BAZEISoluia de izolare a bazei impune realizarea spaiului

  deplasrile orizontale ale izolatorilor

  110

  IZOLAREA SEISMIC A BAZEI

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  111/116

  n general, atunci cnd se utilizeaz izolarea bazei pentru

  ,realiza un sistem de fundaii suplimentar, sub cel existent

  111Excavarea terenului de sub fundaiile existentei realizarea sistemului de fundare suplimentar

  IZOLAREA SEISMIC A BAZEI

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  112/116

  Oil Dampers

  Rubber Bearing

  112Componentele sistemului de izolare a bazei utilizat pentru consolidarea unei cldiri existente

  IZOLAREA SEISMIC A BAZEI

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  113/116

  Amortizor

  113Cele dou sisteme de fundaii (deasupra cel existent, dedesubt cel nou-realizat)

  rau c

  IZOLAREA SEISMIC A BAZEI

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  114/116

  Sliding bearing Rubber bearin

  114

  (Izolator ce permite alunecarea) (Izolator din cauciuc natural)

  IZOLAREA SEISMIC A BAZEI

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  115/116

  Prinderea denoua fundaie

  de fundaiaexistent

  115Oil damper

  (Amortizor hidraulic)

  IZOLAREA SEISMIC A BAZEI

 • 8/3/2019 EXPERTIZARE BA - 4

  116/116

  Soluia de izolare a bazei impune realizarea unor

  conductele cldirii, care s nu fie afectate dedeplasrile laterale ale izolatorilor.

  116