Exercitii Hidrocarburi

download Exercitii Hidrocarburi

of 65

Transcript of Exercitii Hidrocarburi

Hidrocarburi2.1. Alcani, alchene, alcadiene, alchine1*. Care din urmatoarele afirmatii este incorecta? a) alchinele prezinta izomerie de catena, de pozitie si de functiune; b) formula moleculara a alchinelor este CnH2n+2; c) alchinele au proprietati asemanatoare alcanilor si alchenelor cu acelasi numar de atomi de carbon; d) acetilena este partial solubila n apa si are caracter slab acid; e) flacara oxiacetilenica obtinuta prin arderea acetilenei este folosita la taierea si sudarea metalelor. 2*. La ncalzirea n-hexanului n prezenta clorurii de aluminiu, prin transformare completa, rezulta: a) n-hexan, 2-metilpentan, 3-metilpentan, 2,2-dimetilbutan, 2,3-dimetilbutan; b) 3-metilpentan, 2,2-dimetilbutan, 2,3-dimetilbutan; c) 2-metilpentan, 3-metilpentan, 2,2-dimetilbutan, 2,3-dimetilbutan; d) n-hexan, 2-metilpentan, 3-metilpentan, 2,2-dimetilbutan; e) 2-metilpentan, 3-metilpentan, 2,2-dimetilbutan. 3*. Oxidarea cu dicromat de potasiu si acid sulfuric a unui amestec echimolecular de alchene izomere posibile, duce la obtinerea unui amestec de acid acetic, acid propionic, acetona, metil-etil-cetona, acid butiric, acid izobutiric, dioxid de carbon si apa. Formula moleculara a alchenelor este: a) C4H8; b) C5H10; c) C7H14; d) C6H12; e) C4H6.

4*. Halogenarea fotochimica a metanului cu un amestec de clor si brom conduce teoretic la obtinerea a: a) 2 compusi micsti; b) 5 compusi micsti; c) 6 compusi micsti; d) 4 compusi micsti; e) 3 compusi micsti. 5*. Care este numarul de cicloalcani cu formula moleculara C5H10 ce contin n molecula un singur atom de carbon tertiar? a) 1; b) 2; c) 3; d) 4; e) nici unul.

6*. Pentru alcanii este caracteristica: a) izomeria de functiune; b) izomeria de catena; c) izomeria geometrica; d) tautomeria; e) izomeria de pozitie. 7*. Numarul de izomeri ce corespund formulei moleculare C8H18 este: a) 16; b) 15; c) 18; d) 14; e) 17. 8*. Cti izomeri corespunzatori formulei moleculare C6H14 contin atomi de carbon cuaternar? a) 1; b) 3; c) 2; d) 4; e) 5. 9*. Cantitatea cea mai mare de agent oxidant folosit la oxidarea energica a alchenelor este consumata de: a) R-CH=CH-R; b) R-CH=CH2;

10*. Denumirea incorecta este: a) 2,3,3-trimetilhexan; b) 2-etil-2-metilbutan; c) 2,2-dimetillhexan; d) 3-etil-3-metilpentan; e) 2,2-dimetilbutan. 11*. Alegeti hidrocarbura cu M=72 care prin clorurare fotochimica formeaza 4 izomeri monoclorurati: a) n-pentanul; b) 2-metilpentanul; c) 2-metilbutanul; d) izobutanul; e) neopentanul. 12*. Cti radicali monovalenti se pot obtine din alcanii cu cinci atomi de carbon n molecula? a) 4; b) 5; c) 6; d) 9; e) 8 13*. Cti radicali divalenti se pot obtine pornind de la butan? a) 6; b) 5; c) 4; d) 2; e) 3. 14*. Cti compusi monoclorurati se pot obtine prin clorurarea fotochimica a neopentanului?

a) 2; b) 4; c) 5; d) 3; e) 1. 15*. ntre ciclobutan si ciclohexan este o relatie de: a) izomerie de pozitie; b) izomerie geometrici; c) izomerie de catena; d) nici o relatie; e) izomeri de functiune. 16*. Hidrocarbura cu M=72 care prin clorurare la lumina formeaza doi izomeri diclorurati este: a) izopentan; b) neopentan; c) 2-metilbutan; d) n-pentan; e) 2,2-dimetilbutan. 17*. Alcanii reactioneaza direct la lumina cu: a) numai cu clorul; b) numai cu iodul; c) numai cu bromul; d) numai cu fluorul; e) att cu clorul ct si cu bromul. 18*. Alegeti afirmatia corecta referitoare la alcani: a) legaturile C-H sunt nepolare; b) sunt solubili n apa; c) au densitatea mai mare dect unitatea;

d) atomii de C au hibridizare sp2; e) raportul dintre numarul atomilor de C si H din molecula este n/2n-2. 19*. Numarul minim de atomi de carbon din molecula unui alcan prin a carui cracare sa rezulte si 1-hexena este de: a) 8 atomi; b) 6 atomi; c) 5 atomi; d) 7 atomi; e) 4 atomi. 20*. Fie ecuatia reactiei A > B + C. stiind ca C este o alchena, B ocupa locul doi n seria de omologi iar C ocupa locul trei, rezulta ca substanta A este: a) n-hexan; b) n-butan; c) n-octan; d) n-heptan; e) n-pentan. 21*. n ecuatia reactiei generale de ardere a alchinelor coeficientul x are valoarea: CnH2n-2 + x O2 > n CO2 + (n-1) H2O a) 3(n-1)/2; b) (3n-1)/2; c) 3n/2; d) 2n/2; e) 2n+1. 22*. Se ard complet etena si etanul. n care din aceste procese raportul molar hidrocarbura:oxigen este 1:3?

a) arderea completa nu este posibila dect la alcani; b) la arderea etenei; c) la arderea etanului; d) n ambele cazuri; e) n nici unul din cele doua procese. 23*. Denumirea corecta a hidrocarburii de mai jos este:

a) 1-izopentil-1,2,3,5-tetrametilhexan; b) 1-izopentil-1,2,4,5-tetrametilhexan; c) 1-izopentil-1,2,3,4-tetrametilpentan; d) 3,5,6,7,8-pentametilnonan; e) 2,3,4,5,7-pentametilnonan. 24*. Derivatul diclorurat vicinal al etanului se numeste: a) clorura de etilen; b) 1,1-dicloroetan; c) clorura de etil; d) clorura de etiliden; e) clorura de etin. 25*. n conditii normale, sunt lichizi alcanii: a) C4-C17;

b) C5-C17; c) C5-C15; d) C4-C15; e) C4-C18. 26*. Indicati afirmatia corecta referitoare la alcani: a) punctele de fierbere cresc cu ramificarea catenei; b) se dizolva n solventi polari; c) densitatea scade cu cresterea numarului de atomi de carbon; d) termenii gazosi au miros specific; e) se mai numesc parafine. 27*. Alcanii se mai numesc si parafine deoarece: a) contin numai legaturi multiple; b) au reactivitate mica comparativ cu celelalte clase de hidrocarburi; c) dau numai reactii de substitutie; d) au o reactivitate crescuta comparativ cu celelalte clase de hidrocarburi; e) contin numai atomi de carbon primari si secundari. 28*. Izomerizarea alcanilor decurge n urmatoarele conditii: a) Pt, 10000C; b) 50-1000C, Al2O3; c) 50-1000C, AlCl3; d) Ni, 8000C; e) n prezenta luminii. 29*. Gazul de sinteza este:

a) monoxid de carbon; b) amestec de monoxid de carbon si dioxid de carbon; c) dioxid de carbon; d) amestec de monoxid de carbon si hidrogen;

e) amestec de dioxid de carbon si hidrogen. 30*. Prin reactia metanului cu vapori de apa (Ni, 8000C), rezulta: a) metanal; b) metanol; c) gaz de sinteza; d) formaldehida; e) acid cianhidric. 31*. Legaturile C-C din alcani se desfac n reactiile de: a) dehidrogenare; b) hidrogenare; c) halogenare; d) substitutie; e) cracare. 32*. Reactiile de izomerizare ale alcanilor sunt: a) reactii de hidrogenare a alcanilor; b) reactii n care normal alcanii se transforma n izoalcani; c) transformari ale alcanilor n alchene; d) procese chimice prin care alcanii se ciclizeaza; e) reactii n care alcanii se oxideaza.

33*. Clorurarea sau bromurarea alcanilor sunt procese ce pot avea loc n prezenta: a) sarurilor de amoniu; b) oxizilor metalici; c) luminii; d) V2O5; e) P2O5. 34*. La cracarea n-heptanului se poate obtine un amestec format din: a) trei alcani si doua alchene; b) doi alcani si doua alchene; c) doi alcani si trei alchene; d) cinci alcani si cinci alchene; e) patru alcani si patru alchene. 35*. n molecula metilciclohexanului se gasesc: a) numai atomi de C hibridizati sp2; b) numai atomi de C hibridizati sp3; c) numai catene de atomi de carbon ramificate; d) atomi de C hibridizati sp2 ct si sp3; e) numai atomi de C primari. 36*. La izomerizarea n-pentanului rezulta un amestec ce contine: a) 4 izomeri; b) 2 izomeri; c) 3 izomeri; d) 6 izomeri;

e) 5 izomeri. 37*. Cte metilciclobutene exista? a) trei; b) patru; c) doua; d) cinci; e) una singura. 38*. 3-Metil-1-butena se poate obtine prin eliminarea apei, n prezenta de acid sulfuric, din: a) 3-hidroxi-3-metilbutan; b) 2-hidroxi-2-metilbutan; c) 1-hidroxi-3-metilpentan; d) 1-hidroxi-3-metilbutan; e) 1-hidroxi-2-metilbutan. 39*. Formula moleculara C6H12 corespunde la: a) alcadiene; b) arene; c) cicloalchene; d) alcani; e) alchene. 40*. La aditia acidului bromhidric la 2-metil-1-butena se formeaza: a) bromura de izobutil b) bromura de secbutil; c) 2-bromo-3-metilbutan;

d) 2-bromo-2-metilbutan; e) 1-bromo-2-metilbutan. 41*. Regula lui Markovnikov se aplica: a) numai n cazul hidracizilor; b) tuturor reactiilor de aditie la alchene; c) aditiei apei si hidracizilor la alchenele nesimetrice; d) numai la aditia acidului sulfuric la alchene; e) doar la aditia apei. 42*. Reactia prin care se poate diferentia 1-pentina de 1-pentena este: a) reactia cu apa de brom; b) formarea de acetiluri; c) reactia de hidrogenare; d) aditia hidracizilor; e) aditia apei. 43*. Ce tip de izomerie pot prezenta alchenele cu 6 atomi de carbon? a) de catena si de pozitie; b) de pozitie si geometrica; c) de catena, geometrica si de pozitie; d) de catena, geometrica, optica si de pozitie; e) de catena si geometrica. 44*. Prin oxidarea unei alchene cu dicromat de potasiu n mediu acid (H2SO4) se obtine un acid monocarboxilic, dioxid de carbon si apa. Indicati natura atomilor de carbon implicati n legatura dubla: a) secundari;

b) unul secundar, celalalt tertiar; c) unul secundar, celalalt cuaternar; d) tertiari; e) cuaternari. 45*. Alchena, obtinuta prin eliminarea apei din alcoolii izomeri (A si B) cu formula moleculara C8H18O formeaza, prin oxidare cu dicromat de potasiu si acid sulfuric, acetona si acid 3-metilbutanoic. Care sunt cei doi alcooli izomeri? a) A: 2,5-dimetil-1-hexanol, B: 2,5-dimetil-2-hexanol; b) A: 2,3-dimetil-2-hexanol, B: 2,3-dimetil-3-hexanol; c) A: 2,3-dimetil-1-hexanol, B: 2,3-dimetil-2-hexanol; d) A: 2,5-dimetil-2-hexanol, B: 2,5-dimetil-3-hexanol; e) nici una din perechile de mai sus. 46*. Alcoolul cu formula moleculara C6H14O prin deshidratarea caruia se obtine o alchena ce formeaza prin oxidare numai acetona este: a) 2-metil-1-pentanol; b) 3-metil-2-pentanol; c) 2-metil-2-pentanol; d) 3,3-dimetil-2-butanol; e) 2,3-dimetil-2-butanol. 47*. Se poate obtine 3,6-dimetiloctanul prin hidrogenarea a: a) doua alchene; b) cinci alchene; c) patru alchene; d) sase alchene; e) trei alchene.

48*. Denumirea corecta a compusului de mai jos este:

a) 2,5-dietil-4-hexena; b) 2-etil-5-metil-1-heptena; c) 3-etil-5-metil-1-heptena; d) 2,5-dimetil-2-heptena; e) 2,5-dietil-5-hexena. 49*. Prin oxidarea alchenelor cu KMnO4, n solutie slab bazica (reactiv Bayer), se obtin: a) dioli vicinali; b) aldehide; c) cetone; d) hidroxiacizi; e) acizi carboxilici. 50*. Prin tratarea cu clor a 2-metil-1-butenei, la 5000C, se formeaza: a) doi izomeri monoclorurati; b) un derivat diclorurat geminal; c) trei izomeri monoclorurati; d) un derivat trihalogenat geminal; e) un singur compus monoclorurat. 51*. Indicati alchena formata prin deshidratarea unui alcool primar C6H14O care prin oxidare energica conduce la 2-pentanona, dioxid de carbon si apa: a) 2-pentena; b) 1-pentena;

c) 2-metil-1-butena; d) 2-metil-1-pentena; e) 2-metil-2-pentena. 52*. La oxidarea blnda a propenei se observa: a) decolorarea solutiei; b) colorarea solutiei; c) mentinerea culorii initiale; d) decolorarea solutiei si formarea unui precipitat brun de dioxid de mangan; e) aparitia unui precipitat. 53*. Alchena, prin a carei oxidare cu permanganat de potasiu n mediu de acid sulfuric rezulta un mol de acetona si un mol de acid pentanoic, este: a) 3-metil-1-heptena; b) 2-metil-2-heptena; c) 2-metil-3-heptena; d) 2-metil-1-heptena; e) 2,3-dimetil-2-hexena. 54*. Hidrocarbura nesaturata cu cinci atomi de carbon care prin oxidare cu dicromat de potasiu si acid sulfuric formeaza numai acid cetopropionic, dioxid de carbon si apa este: a) 1,3-butadiena; b) 2-butina; c) 2-metil-1,3-butadiena; d) 2-butena; e) 1,2-butadiena. 55*. Alchena prin oxidarea careia, cu dicromat de potasiu si acid sulfuric, se formeaza acid 2-metilbutanoic si metil-tertbutil-cetona este:

a) 2,2,4-trimetil-3-hexena; b) 2,3,4,5-tetrametil-3-hexena; c) 2,3,5-trimetil-3-hexena; d) 2,2,3,5-tetrametil-3-hexena; e) 2,3,4-trimetil-3-hexena. 56*. Prin eliminare de apa nu formeaza alchena: a) 2-hidroxi-2-metilbutanul; b) 2-hidroxipentanul; c) 1-hidroxipentanul; d) 3-hidroxipentanul; e) 1-hidroxi-2,2-dimetilpropanul. 57*. La deshidratarea 2,2-dimetil-1-pentanolului se obtine o alchena n care legatura dubla este: a) disubstituita simetric; b) alcoolul nu poate fi deshidratat; c) trisubstituita; d) monosubstituita; e) disubstituita asimetric. 58*. Alchena cu formula moleculara C5H10, care n reactia de oxidare consuma cea mai mica cantitate de dicromat de potasiu, n prezenta acidului sulfuric, este: a) 2-metil-propena; b) 2-metil-1-butena; c) 2-metil-2-butena; d) 1-pentena;

e) 2-pentena. 59*. Hidrocarbura care prin oxidare cu dicromat de potasiu, n mediu de acid sulfuric, formeaza acid oxalic, butanona si acid propionic n raportul molar 1:1:1 este: a) 5-metil-2,5-octadiena; b) 5-metil-2,4-octadiena; c) 2-metil-3,5-octadiena; d) 3-metil-2,4-octadiena; e) 3-metil-3,5-octadiena. 60*. Prin aditia bromului la 2-metil-1,3-butadiena se obtine ca produs majoritar: a) 1,4-dibromo-2-metil-2-butena; b) 1,3-dibromo-2-metil-2-butena; c) 1,2-dibromo-3-metil-2-butena; d) 1,4-dibromo-2-metil-1-butena; e) 2,3-dibromo-3-metil-1-butena. 61*. Diena cu formula moleculara C8H14 care formeaza prin oxidare energica si compusul de mai jos este:

a) 2,4- dimetil-2,4-hexadiena; b) 2,4-dimetil-1,5-hexadiena; c) 2,5-dimetil-1,5-hexadiena; d) 3,4-dimetil-1,4-hexadiena; e) 3,4-dimetil-1,2-hexadiena. 62*. Acetilena se solubilizeaza partial n apa:

a) pentru ca este primul termen al seriei omoloage; b) datorita faptului ca are tripla legatura; c) datorita absentei polarizarii moleculei; d) datorita polarizarii legaturii C-H. e) datorita prezentei celor 2 atomi de carbon triplu legati. 63*. La 800C, n prezenta clorurii cuproase si a clorurii de amoniu, acetilena reactioneaza cu: a) acidul clorhidric; b) acidul cianhidric; c) acidul acetic; d) acidul sulfuric; e) apa. 64*. La oxidarea acetilenei cu KMnO4, n mediu slab bazic, conform reactiei: x C2H2 + y KMnO4 +z H2O coeficientii x, y, z au valorile: a) 2, 7, 3; b) 2, 8, 4; c) 3, 6, 2; d) 3, 8, 4; e) 3, 6, 3. 65*. Dintre compusii de mai jos formeaza acetiluri cu metalele tranzitionale: a) izoprenul; b) 1-hexina; c) 2-hexina; x C2H2O4 + y MnO2 + y KOH

d) 4-metil-2-pentina; e) 2-pentina. 66*. Reactia acetilenei cu hidroxidul de diaminoargint (I) este o reactie: a) de tip redox; b) de reducere; c) de substitutie; d) de oxidare; e) cu transfer de electroni. 67*. Clorhidratul de hidroxilamina se ntrebuinteaza la: a) formarea acetilurii monopotasice; b) oxidarea etenei; c) formarea acetilurii de dicupru; d) formarea acetilurii disodice; e) formarea acetilurii de diargint. 68*. Reactia de hidrogenare a acetilenei cu formare de etena are loc n prezenta: a) Na metalic; b) Pd (depus pe un suport solid) fin divizat; c) Ni fin divizat; d) oricarui oxid metalic; e) Pd (depus pe un suport solid) otravit cu saruri de Pb. 69*. Reactia de aditie a acidului clorhidric la acetilena are loc n urmatoarele conditii: a) KOH/solutie alcoolica; b) HgCl2/t0C;

c) (CH3COO)2Zn/2000C; d) HgSO4/H2SO4; e) Cu2Cl2/NH4Cl. 70*. 1-Pentina n amestec cu 2-pentina, se poate recunoaste prin: a) reactia de hidrogenare; b) reactia cu permanganat de potasiu n solutie bazica; c) reactia cu apa de brom; d) reactia cu clorura de diamino-cupru (I); e) reactia cu permanganat de potasiu n solutie acida. 71*. Un amestec format dintr-un mol de acetilura monopotasica, un mol de acetilura de diargint, si un mol de acetilura de dicupru (I) formeaza n urma reactiei cu apa: a) un mol de acetilena si un mol de hidroxid de potasiu; b) un mol de acetilena si un mol de hidroxid de argint (I); c) doi moli de acetilena, hidroxid de cupru (I) si hidroxid de argint (I); d) un mol de acetilena si un mol de hidroxid de cupru (I); e) doi moli de acetilena. 72*. n acetilurile metalelor alcaline si alcalino-pamntoase, legatura C-metal este: a) covalenta, slab polarizata; b) covalenta, puternic polarizata; c) covalenta, nepolara; d) covalent-coordinativa; e) ionica; 73*. Prin oxidare cu permanganat de potasiu n mediu bazic, acetilena se transforma n: a) cetona;

b) aldehida; c) -dicetona; d) acid dicarboxilic; e) diol vicinal. 74*. Care este compusul ce se obtine n urma reactiei dintre varul nestins si carbune, n cuptoarele electrice, la 25000C? a) acetilura monosodica; b) acetilura de calciu; c) acetilura disodica; d) acetilena; e) oxidul de calciu. 75*. n reactia:

X, Y, Z sunt: a) X-H2SO4; b) X-H2O; c) X-H2O; d) X-O2; e) X-O3; Y-KMnO4; Y-KMnO4; Y-HgSO4; Y-Ag; Y-H2O2 Z-H2O; Z-H2SO4; Z-H2SO4; Z-H2O; Z-Zn.

76*. La trecerea succesiva a unui amestec de C3H8, C3H6 si C3H4 prin doua vase spalatoare care contin, n exces, solutie cuproasa amoniacala si, respectiv apa de brom, gazele retinute sunt: a) C3H8, C3H6 si C3H4; b) C3H6 si C3H4;

c) C3H8 si C3H4; d) C3H8; e) C3H8 si C3H6 . 77*. PNA-ul se obtine prin polimerizarea: a) cloroprenului; b) clorurii de vinil; c) acetatului de vinil; d) acetilenei; e) acrilonitrilului. 78*. Care dintre urmatoarele perechi de alcani sunt omologi? a) nonan-decan; b) butan-hexan; c) pentan-octan; d) octan-decan; e) heptan-nonan . 79*. Pentru acetilena Cu2Cl2 si NH4Cl sunt catalizatori n reactia de: a) aditie a apei; b) aditie a bromului; c) aditie a hidrogenului; d) aditie a HCl; e) aditie a HCN. 80*. n secventa de reactii:

substanta A este o hidrocarbura, iar F este un compus organic monoclorurat cu molecula formata din 10 atomi si cu masa moleculara 88,5. Substanta F este: a) 1-cloro-2-butena; b) 2-cloro-1,3-butadiena; c) 1-clorobutadiena; d) 2-clorobutan; e) 1-cloro-1-butena. 81*. Care este substanta H din succesiunea de reactii de mai jos, stiind ca A este CaO?

a) alcool vinilic; b) clorura de vinil; c) alcoolul etilic; d) acetaldehida; e) acetatul de vinil. 82. Afirmatiile corecte referitoare la aditia halogenilor la alchene sunt: a) reactia cu bromul are loc n prezenta luminii; b) reactia nu decurge n aceleasi conditii pentru toti halogenii; c) reactia cu fluorul are loc n prezenta luminii;

d) aditia de brom este instantanee si este folosita pentru recunoasterea alchenelor; e) reactia cu clorul sau bromul are loc n solventi inerti. 83. Care sunt afirmatiile incorecte referitoare la acetilura dipotasica? a) are culoare rosie; b) reactioneaza usor cu apa; c) este un precipitat insolubil n apa; d) explodeaza usor; e) are miros neplacut. 84. Alegeti afirmatiile incorecte: a) datorita polarizarii legaturii H-C acid; b) propina nu formeaza acetiluri; c) alchinele se oxideaza mai greu dect alchenele; d) aditia hidracizilor la alchene nesimetrice nu respecta regula lui Markovnikov; e) alchinele prezinta izomerie geometrica. 85. Afirmatiile corecte sunt: a) unghiurile de valenta din alcani sunt de 109028'; b) temperaturile de fierbere ale izoalcanilor sunt mai mari dect ale n-alcanilor corespunzatori; c) cicloalcanii contin n molecula numai atomi de carbon primari; d) dehidrogenarea alcanilor este o reactie de substitutie; e) temperaturile de fierbere ale izoalcanilor sunt mai mici dect ale n-alcanilor corespunzatori. 86. Alcanii ce pot fi obtinuti prin hidrogenarea unei alchene sunt: a) 2,2-dimetilpropan; , atomii de hidrogen din acetilena au caracter slab

b) 2,3-dimetilbutan; c) 2,2,3,3-tetrametilbutan; d) 2,2,3,3-tetrametilpentan ; e) 2,2,3-trimetilbutan. 87. Referitor la n-hexan sunt corecte afirmatiile: a) prin cracare conduce la un amestec de opt hidrocarburi; b) n conditii normale este gaz; c) combustia n-hexanului este un proces exoterm; d) din n-hexan deriva patru radicali monovalenti; e) din n-hexan deriva trei radicali monovalenti. 88. Au aceeasi nesaturare echivalenta: a) cicloalcanii si alcanii; b) alchenele si alchinele; c) alcadienele, cicloalchenele, alchinele; d) alchenele si cicloalchenele; e) alchenele si cicloalcanii. 89. Care din urmatoarele amestecuri echimoleculare reactioneaza cu aceeasi cantitate de clorura de diaminocupru (I)? a) 1-butina + acetilena + 1-pentina; b) acetilena + fenilacetilena + vinilacetilena; c) 1-butina + propina + 2-butina; d) 2-butina + vinilacetilena + 2-pentina; e) alilacetilena + vinilacetilena + fenilacetilena. 90. n conditii adecvate, acetilena se poate transforma n:

a) etena; b) vinilacetilena; c) etan; d) clorura de vinil; e) ciclopropan. 91. Alegeti afirmatiile incorecte referitoare la alcanii lichizi si solizi sunt: a) au densitate mai mare dect a apei si creste cu cresterea numarului de atomi de carbon; b) sunt insolubili n apa; c) sunt insolubili n solventi organici nepolari; d) punctele de fierbere scad cu cresterea masei moleculare; e) punctele de fierbere cresc cu cresterea masei moleculare. 92. Afirmatiile corecte referitoare la ciclopentan sunt: a) este o hidrocarbura saturata cu N.E.=1; b) se obtine prin hidrogenarea catalitica a benzenului; c) este izomer cu pentenele; d) este un omolog al ciclohexanului; e) prezinta numai atomi de carbon primar. 93. Referitor la alcani, care din afirmatiile de mai jos sunt incorecte? a) termenii consecutivi ce difera printr-o grupa metin formeaza o serie omoloaga; b) n molecula alcanilor toti atomii de C sunt hibridizati sp3; c) au densitati mai mari dect apa; d) au formula generala CnH2n+2; e) de la alcanul cu patru atomi de carbon apare izomeria de pozitie.

94. Alcanii nu participa la reactii de: a) oxidare; b) aditie; c) izomerizare; d) reducere; e) substitutie. 95. Legatura C-H se rupe la: a) ardere; b) substitutie; c) dehidrogenare; d) oxidare; e) izomerizare. 96. Industrial, descompunerea termica a alcanilor se clasifica dupa temperatura de lucru, astfel: a) cracare, la t>6500C; b) piroliza, la t5500C. 97. Metanul poate forma prin oxidare n diferite conditii: a) alcool etilic; b) gaz de sinteza; c) formaldehida; d) acid cianhidric;

e) alcool metilic. 98. Gazul de sinteza se obtine prin oxidarea cu vapori de apa a metanului: a) n prezenta nichelului; b) n prezenta Pd/Pb2+; c) la 13000C; d) la 600-8000C; e) n prezenta platinei. 99. Ciclopropanul si ciclobutanul sunt: a) compusi cu formula generala CnH2n+2; b) omologi; c) hidrocarburi nesaturate ciclice; d) compusi ce contin atomi de carbon n stare de hibridizare sp2; e) compusi ce contin atomi de carbon n stare de hibridizare sp3. 100. Radicalii monovalenti ai propanului se numesc: a) propenil; b) izopropil; c) propiliden; d) propil; e) propilen. 101. Referitor la izoalcanii cu formula moleculara C6H14 afirmatiile incorecte sunt: a) sunt izomeri de pozitie cu n-hexanul; b) au puncte de fierbere mai mici dect n-hexanul; c) sunt n numar de 4;

d) sunt izomeri de catena cu n-hexanul; e) au puncte de fierbere mai mari dect n-hexanul. 102. Afirmatiile corecte sunt: a) alcanii reactioneaza prin procedee indirecte cu iodul si fluorul; b) reactiile de izomerizare ale alcanilor au loc la temperaturi de 50-1000C, n absenta catalizatorilor; c) prin cracarea n-butanului la 400-6000C, rezulta metan, propena, etan, etena; d) n reactia de amonoxidare a metanului, raportul molar CH4/O2 este 2:3; e) reactia de izomerizare completa a n-pentanului duce la obtinerea unui amestec de izopentan si neopentan. 103. Dintre hidrocarburile de mai jos pot forma trei izomeri monoclorurati prin monoclorurare fotochimica: a) n-butanul; b) n-pentanul; c) propanul; d) 2-metilbutanul; e) 2,4-dimetilpentanul. 104. Afirmatiile incorecte referitoare la alchene sunt: a) au puncte de fierbere mai mari dect ale alcanilor corespunzatori; b) sunt insolubile n apa; c) sunt lichide si solide; d) izomerii geometrici au puncte de topire identice; e) sunt solubile n solventi organici. 105. n functie de structura alchenele pot prezenta: a) izomerie conformationala;

b) izomerie de pozitie; c) izomerie geometrica; d) izomerie optica; e) izomerie de catena. 106. Sunt lichide n conditii normale: a) propena; b) pentan; c) hexena; d) izopren; e) propina. 107. Alchenele ce prezinta doua pozitii alil sunt: a) izobutena; b) 1-butena; c) propena; d) 2-pentena; e) 2-hexena. 108. Legaturile duble >C=C< se pot rupe n prezenta: a) permanganatului de potasiu n mediu neutru; b) permanganatului de potasiu n solutie apoasa; c) dicromatului de potasiu n solutie acida; d) permanganatului de potasiu n mediu bazic; e) permanganatului de potasiu n solutie acida. 109. Catalizatorii folositi la hidrogenarea hidrocarburilor nesaturate pot fi:

a) Zn si NaOH; b) Ni; c) Pt; d) V2O5; e) Pd. 110. Se pot oxida cu dicromat de potasiu si acid sulfuric: a) 1-pentena; b) butanul; c) propanul; d) izopren; e) 2,3-dimetil-2-butena. 111. Prin reactia metanului cu amoniac si oxigen (Pt/10000C) se formeaza: a) oxidul de propena; b) acidul acetic; c) acidul cianhidric; d) acrilonitrilul; e) apa. 112. Alchena care prin oxidare cu dicromat de potasiu si acid sulfuric formeaza o cetona, dioxid de carbon si apa este: a) 3-metil-2-pentena; b) 2-metil-2-pentena; c) 2,3-dimetil-1-pentena; d) 3-metil-1-pentena; e) 2-metil-1-pentena.

113. Referitor la procesele de oxidare a alchenelor sunt corecte afirmatiile: a) se pot oxida, n prezenta KMnO4/H3O+; b) sunt rezistente la oxidare; c) la oxidare energica, se scindeaza att legatura ct si ; d) se pot oxida, n prezenta KMnO4/HO-; e) la oxidare blnda, se scindeaza numai legatura . 114. Care sunt afirmatiile corecte referitoare la izopren? a) prin reactia de oxidare (K2Cr2O7/H+) formeaza acid lactic, dioxid de carbon si apa; b) prin reactia de oxidare (K2Cr2O7/H+) formeaza acid cetopropionic, dioxid de carbon si apa; c) prin reactia de polimerizare formeaza poliizopren; d) prin reactia de hidrogenare formeaza izopentan; e) prin reactia de oxidare (K2Cr2O7/H+) formeaza 2-metil-butantetrol. 115. Cloroprenul este: a) 3-cloro-1,2-butadiena; b) 2-clorobutadiena; c) produsul de aditie a acidului clorhidric la vinilacetilena; d) un polimer important; e) produsul obtinut prin eliminarea unui mol de HCl din 3-cloro-1-butena. 116. Caracteristicile comune 1,3-butadienei si ciclobutenei sunt: a) prezinta doi atomi de carbon asimetric; b) nu prezinta izomerie geometrica; c) au N.E. = 2; d) nu pot da reactii de hidrogenare catalitica;

e) sunt izomeri de functiune cu 1-butina. 117. Referitor la alchine sunt corecte afirmatiile: a) densitatile alchinelor sunt putin mai mari dect ale alcanilor si alchenelor cu acelasi numar de atomi de carbon; b) punctele de fierbere ale alchinelor sunt mai mici dect ale alchenelor cu acelasi numar de atomi de carbon; c) punctele de fierbere ale alchinelor sunt putin mai mari dect ale alcanilor si alchenelor cu acelasi numar de atomi de carbon; d) n seria omoloaga a alchinelor punctele de fierbere cresc cu cresterea masei moleculare; e) atomii de carbon implicati n tripla legatura sunt hibridizati sp2. 118. Alegeti afirmatiile corecte: a) n cicloalcani, atomii de carbon sunt hibridizati sp2 ca si atomii de carbon implicati n legatura dubla; b) raportul dintre numarul de atomi de carbon si hidrogen din alchine este 1:1; c) alchinele sunt izomeri de functiune cu alcadienele; d) alcadienele, alchinele si cicloalchenele au N.E. = 2; e) alchenele sunt hidrocarburi nesaturate aciclice. 119. Cu metalele tranzitionale reactioneaza: a) 3-metil-1-hexina; b) 2-metil-1,3-butadiena; c) etina; d) 2-hexina; e) vinilacetilena. 120. Sunt corecte afirmatiile: a) 2-pentina poate reactiona cu sodiu metalic;

b) 1-pentina poate reactiona cu hidroxid de diaminoargint (I); c) acetilena prin oxidare, cu KMnO4/HO- formeaza acid etandioic; d) 1-pentina si 2-pentina se transforma n pentanal prin reactia cu apa; e) 1-pentina, aflata n amestec cu 2-pentina, se poate recunoaste prin reactia cu apa de brom. 121. Acetilena da reactii de substitutie cu: a) clorura diaminocuprica; b) clorura de diaminocupru (I); c) potasiu; d) hidroxid de diaminoargint (I); e) calciu. 122. Afirmatiile incorecte referitoare la acetilura de diargint sunt: a) se obtine din acetilena si hidroxid de diaminoargint (I); b) este stabila la ncalzire; c) la obtinerea ei se foloseste si clorhidratul de hidroxilamina; d) se foloseste la identificarea C2H2; e) este stabila n mediu apos. 123. Afirmatiile incorecte referitoare la acetilura disodica sunt: a) este un compus ionic; b) este un compus cu legaturi preponderent covalente; c) se obtine din acetilura monosodica si sodiu, la 2000C; d) este stabila fata de apa; e) reactioneaza energic cu apa. 124. Formeaza, prin hidroliza, acetilena:

a) carbura de calciu; b) acetilura de dicupru (I); c) acetilura monopotasica; d) acetilura monosodica; e) acetilura de diargint (I). 125. Referitor la clorura de vinil sunt corecte afirmatiile: a) se obtine prin aditia HCl la etina, n prezenta HgCl2 la 120-1700C; b) se obtine prin aditia HCl la etena, n prezenta HgCl2 la 120-1700C; c) se obtine prin aditia HCl la etena, n prezenta Cu2Cl2/NH4Cl la 120-1700C. d) nu se poate polimeriza; e) se poate polimeriza. Raspunsuri:

1. b 2. c 3. b 4. c 5. b 6. b 7. c 8. a 9. b 10. b 11. c

12. e 13. a 14. e 15. d 16. b 17. e 18. a 19. d 20. a 21. b 22. b 23. e 24. a 25. b 26. e 27. b 28. c 29. d 30. c 31. e 32. b 33. c 34. d

35. b 36. c 37. c 38. d 39. e 40. d 41. c 42. b 43. d 44. b 45. d 46. e 47. b 48. b 49. a 50. a 51. d 52. d 53. b 54. c 55. d 56. e 57. b

58. c 59. e 60. a 61. c 62. d 63. b 64. d 65. b 66. c 67. c 68. e 69. b 70. d 71. a 72. e 73. d 74. b 75. c 76. b 77. e 78. a 79. e 80. b

81. d 82. b, d, e 83. a, c, d, e 84. b, c, d, e 85. a, e 86. b, d, e 87. a, c, e 88. c, e 89. a, b 90. a, b, c, d 91. a, c, d 92. a, c, d 93. a, c, e 94. b, d 95. a, b, c, d 96. c, d 97. b, c, d, e 98. a, d 99. b, e 100. b, d 101. a, e 102. a, c, d, e 103. b, e

104. a, c, d 105. b, c, d, e 106. b, c, d 107. d, e 108. c, e 109. b, c, e 110. a, d, e 111. c, e 112. c, e 113. a, c, d 114. b, c, d 115. b, c 116. b, c, e 117. a, c, d 118. c, d, e 119. a, c, e 120. b, c 121. b, c, d, e 122. b, c 123. b, d 124. a, c, d 125. a, e

2.2. Arene

1*. Care din afirmatiile de mai jos referitoare la arene este incorecta? a) sunt hidrocarburi care contin n molecula unul sau mai multe nuclee benzenice; b) caracterul aromatic scade odata cu cresterea numarului de nuclee benzenice condensate; c) sunt insolubile n apa, dar solubile n solventi organici; d) caracterul aromatic creste odata cu cresterea numarului de nuclee benzenice condensate; e) cele mononucleare sunt lichide, iar cele polinucleare sunt solide. 2*. Care din substantele urmatoare sublimeaza? a) fenantrenul; b) benzenul; c) antracenul; d) naftalina; e) difenilul. 3*. n reactia de oxidare reactivitatea arenelor scade n ordinea: a) naftalina, benzen, antracen; b) naftalina, fenantren, benzen; c) benzen, naftalina, antracen; d) antracen, naftalina, benzen; e) benzen, antracen, naftalina. 4*. Reactioneaza cu clor, n tetraclorura de carbon, urmatoarea hidrocarbura: a) toluen; b) difenil; c) vinilbenzen;

d) 1,2-difeniletan; e) o-xilen. 5*. Cti monobromoderivati se pot obtine prin bromurarea catalitica a p-dietilbenzenului? a) 2; b) 4; c) 1; d) 3; e) 5. 6*. Derivatii disubstituiti ai benzenului pot prezenta: a) izomerie de catena; b) izomerie geometrica; c) izomerie de functiune; d) izomerie de pozitie; e) izomerie de conformatie. 7*. Punctul de topire al benzenului (+5,250C) este superior celui al toluenului (-95,180C) deoarece: a) are masa moleculara mai mica; b) are structura simetrica; c) are numar par de atomi de carbon; d) prezinta numai atomi n acelasi plan; de carbon hibridizati sp2 care nu sunt dispusi

e) toluenul nu prezinta structura plana. 8*. Formula moleculara a arenelor ce contin 9 atomi de carbon si au nesaturarea echivalenta 5 este: a) C9H12; b) C9H18; c) C9H9; d) C9H10; e) C9H16.

9*. Care este afirmatia adevarata referitoare la distribuirea electronilor din molecula benzenului? a) sunt cuplati doi cte doi formnd trei legaturi duble alternante cu trei legaturi simple; b) fiecare atom de carbon are cte un orbital monoelectronic; c) toate raspunsurile anterioare sunt corecte; d) sunt delocalizati si distribuiti uniform pe ntreaga molecula; e) nici un raspuns anterior nu este corect. 10*. Despre care din compusii de mai jos se poate afirma ca, n functie de reactiile pe care le da, poseda un caracter "saturat" pronuntat? a) benzenul; b) fenantrenul; c) -metil-naftalina; d) antracenul; e) naftalina. 11*. Izopropilbenzenul poate fi obtinut prin reactia: a) benzen si clorura de acetil, AlCl3 anhidra; b) benzen si clorura de metil, AlCl3 umeda; c) alcool benzilic si clorura de metil, AlCl3 umeda; d) benzen si clorura de propionil, AlCl3 anhidra; e) benzen si propena, AlCl3 umeda. 12*. Formula moleculara a difenilului este: a) C12H14; b) C14H14; c) C12H10;

d) C10H12; e) C14H10. 13*. Care este denumirea corecta a hidrocarburii?

a) 5-fenil-4-metil-4-pentena; b) 1-fenil-2-metil-2-pentena; c) 1-fenil-3-metil-1-pentena; d) 2-propil-1-fenil-butena; e) 1-fenil-2-metil-1-pentena. 14*. Reactia de aditie a hidrogenului la benzen are loc: a) n prezenta luminii; b) n conditii normale; c) n prezenta de Ni, la 170-2000C; d) la temperaturi ridicate; e) benzenul nu da reactii de aditie. 15*. Cti izomeri ai trimetilbenzenului se pot scrie? a) 2; b) 3; c) 4; d) 5; e) 6. 16*. Fenantrenul are nesaturarea echivalenta egala cu: a) 10; b) 6; c) 8; d) 4; e) 9. 17*. Hidrocarbura aromatica C9H12 prin a carei clorurare catalitica se formeaza un singur monocloroderivat este: a) m-metil-vinilbenzenul; b) p-metil-etilbenzenul;

c) 1,2,4-trimetilbenzenul; d) 1,3,5-trimetilbenzenul; e) cumen. 18*. Prin clorurarea metilbenzenului cu doi moli de clor, la lumina, rezulta: a) clorura de benziliden; b) feniltriclorometan; c) clorura de benzil; d) para-clorotoluen; e) orto-clorotoluen. 19*. Prin oxidarea benzenului cu KMnO4/H2SO4 se formeaza: a) acid maleic; b) acid oxalic; c) anhidrida maleica; d) 1,2-dihidroxibenzen; e) reactia nu are loc. 20*. Se dau urmatoarele hidrocarburi aromatice: p-metil-etilbenzenul (I), p-divinilbenzen (II), oxilen (III), propilbenzen (IV), p-xilen (V). Care sunt substantele ce dau prin oxidare, ca produs principal, acidul tereftalic? a) I, IV, V; b) I, II, V; c) I, II, III, IV, V; d) IV si V; e) III, IV, V. 21*. Dintre compusii: fenantren (I), izopren (II), etenilbenzen (III), cumen (IV), antracen (V), cel mai greu da reactii de aditie:

a) I; b) II; c) III; d) IV; e) V. 22*. La clorurarea benzenului se foloseste drept catalizator: a) HgCl2/carbune poros; b) HgSO4; c) NaOH; d) FeCl3; e) H2SO4. 23*. Aditia clorului la benzen are loc: a) n solvent inert (CCl4); b) n prezenta luminii (h); c) clorul nu se aditioneaza la benzen; d) la temperaturi ridicate; e) n prezenta AlCl3. 24*. Benzenul se sulfoneaza n urmatoarele conditii: a) cu acid sulfuric diluat; b) cu acid sulfuros; c) cu acid sulfhidric; d) cu acid sulfuric concentrat; e) cu amestec sulfonitric.

25*. Prin clorurarea benzenului, n prezenta FeCl3, se obtine: a) 1,3,5-triclorobenzen; b) hexaclorociclohexan; c) 1,4-diclorociclohexadiena; d) 1,3-diclorobenzen; e) monoclorobenzen. 26*. Acilarea arenelor, n prezenta clorurii de aluminiu, se poate realiza cu: a) cetone; b) acizi carboxilici; c) anhidride acide; d) derivati halogenati; e) alcooli. 27*. Grupa -NO2 este substituent: a) de ordinul II, activeaza nucleul benzenic si orienteaza substitutia n pozitia meta; b) de ordinul I, activeaza nucleul benzenic si orienteaza substitutia n pozitiile orto si para; c) de ordinul I, dar nu influenteaza substitutia ulterioara; d) de ordinul II, dezactiveaza nucleul benzenic si orienteaza substitutia n pozitia meta; e) de ordinul II, dezactiveaza nucleul benzenic si orienteaza substitutia n pozitiile orto si para. 28*. Nitroderivatii sunt compusi organici ce contin grupa -NO2 legata direct de: a) un atom de O; b) un atom de N; c) un atom de C;

d) un atom de S; e) un atom de X. 29*. Nitroderivatii se pot obtine prin: a) nitrarea arenelor cu amestec sulfonitric; b) nitrarea alcanilor cu amestec sulfonitric; c) nitrarea arenelor cu acid azotic diluat; d) nitrarea alcoolilor cu acid azotic; e) nitrarea arenelor cu acid azotic concentrat. 30*. Substituent de ordinul I este: a) grupa -NO2; b) grupa -CONH2; c) grupa -CN; d) grupele -NHR; e) grupele -COR. 31*. Substituent de ordinul II este: a) grupa -SO3H; b) grupa -NH2; c) grupele -CH2X; d) grupele -NR2; e) grupa -CH3. 32*. Alegeti radicalii aril dintre: I) p-fenilen; II) vinil; III) benziliden; IV) -naftil; V) hexil; VI) o-tolil: a) III, IV, V; b) II, III, IV;

c) IV, V, VI; d) I, II, III; e) I, IV, VI. 33*. Se trateaza benzenul succesiv cu 2 moli de clorura de acetil, n prezenta clorurii de aluminiu. Produsul de reactie se reduce cu borohidrura de sodiu, apoi se deshidrateaza, obtinndu-se: a) o-divinilbenzen; b) p-divinilbenzen; c) o-dietilbenzen; d) m-divinilbenzen; e) p-dietilbenzen. 34*. Numarul arenelor izomere cu formula moleculara C10H14 ce formeaza prin oxidare la catena laterala acid o-ftalic este: a) 6; b)3; c) 4; d) 2; e) 7. 35*. Prin nitrarea acidului benzensulfonic, la un raport molar acid benzensulfonic:acid azotic = 1:2, se obtine compusul: a) acid 3-nitro-benzensulfonic; b) acid 5-nitro-benzensulfonic; c) acid 1-nitro-2,6-benzendisulfonic; d) acid 3,5-dinitro-benzensulfonic; e) acid 1-nitro-3,5-benzendisulfonic. 36*. Hidrocarbura cu formula moleculara C12H18, cu 4 atomi de carbon primari, care prin substitutie catalitica formeaza un singur derivat monosubstituit este: a) 2,4,5-trimetil-n-propilbenzen; b) 2,4,6-trimetil-n-propilbenzen; c) 2,4,6-trimetil-izopropilbenzen;

d) 2,3,4-trimetil-izopropilbenzen; e) 2,6-dimetil-tert-butilbenzen. 37*. Care este hidrocarbura cu formula C10H14 ce contine un centru de chiralitate si care prin oxidare cu permanganat de potasiu si acid sulfuric formeaza acid benzoic? a) izobutilbenzen; b) tert-butilbenzen; c) sec-butilbenzen; d) 2,3-dimetil-etilbenzen; e) 4-metil-n-propilbenzen. 38*. Alegeti compusii ce se pot oxida cu dicromat de potasiu n mediu acid: cumen (I); etilbenzen (II); 1-butena (III); butan (IV); antracen (V); ciclobutan (VI): a) II si VI; b) III si V; c) I si II; d) IV si VI; e) III si VI . 39*. Care dintre compusii de mai jos poate fi folosit n reactia de acilare Friedel-Crafts? a) clorura de alil; b) clorura de acetil; c) clorura de vinil; d) clorura de n-propil; e) clorura de etil. 40*. La sulfonarea etilbenzenului rezulta: a) acid m-etilbenzensulfonic;

b) numai acid o-etil-benzensulfonic; c) numai acid p-etilbenzensulfonic; d) acid o-etil- si p-etilbenzensulfonic. e) acid o-metil- si p-metilbenzensulfonic. 41*. Etil-fenil-cetona se obtine, n prezenta AlCl3, n urma reactiei dintre: a) benzen si clorura de acetil; b) benzen si clorura de propanoil; c) benzen si clorura de propil; d) benzen si propena; e) benzen si clorura de etil. 42*. Prin introducerea a doi substituenti, X si Y, pe nucleul unui alchilbenzen, C 6H5R, vor rezulta: a) 7 izomeri; b) 6 izomeri; c) 8 izomeri; d) 10 izomeri; e) 4 izomeri. 43*. Difenilmetanul se poate obtine prin reactia de alchilare Friedel-Crafts dintre: a) benzen si clorura de benzil; b) benzen si clorobenzen; c) metilbenzen si clorobenzen; d) benzen si clorura de metil; e) benzen si clorura de benziliden. 44*. La hidrogenarea completa a fenantrenului, raportul molar fenantren:hidrogen este:

a) 1:5; b) 1:7; c) 1:1; d) 1:6; e) 1:4. 45*. Antracenul si difenilul sunt hidrocarburi aromatice: a) polinucleare cu nuclee condensate; b) polinucleare cu nuclee condensate sau izolate; c) polinucleare cu nuclee izolate; d) policiclice condensate; e) polinucleare cu nuclee izolate. 46*. Compusul ce se obtine prin reactia nitrobenzenului cu acidul sulfuric, la un raport molar 1:1, este: a) acid o-nitrobenzensulfonic; b) acid m-nitrobenzensulfonic; c) acid 1-nitro-2,4-benzendisulfonic; d) acid 1-nitro-3,5-benzendisulfonic; e) acid p-nitrobenzensulfonic. 47*. Referitor la oxidarea antracenului, este incorecta afirmatia: a) oxidarea se face cu dicromat de potasiu si acid acetic b) pozitiile cele mai reactive sunt 9 si 10; c) se oxideaza mai usor dect naftalina; d) se oxideaza mai greu dect naftalina; e) se formeaza antrachinona. 48*. Prin oxidarea acetatului de o-crezil, urmata de hidroliza, rezulta: a) acid m-hidroxibenzoic; b) acid o-hidroxibenzoic; c) acid benzoic;

d) acid p-hidroxibenzoic; e) acid ftalic. 49*. Care din urmatoarele amestecuri de substante nu decoloreaza solutia bazica de permanganat de potasiu (KMnO4 /HO-)? a) acetilena si benzen; b) etena si etan; c) acetilena si etena; d) etan si benzen; e) benzen si propina. 50*. Cti izomeri aromatici corespund formulei moleculare C8H10 (I) si cti dintre acestia dau prin oxidare cu KMnO4/H+ acizi policarboxilici din care se pot obtine anhidride acide (II)? a) I = 3 si II = 1; b) I = 4 si II =2; c) I = 4 si II = 1; d) I = 5 si II = 1; e) I = 5 si II = 2; 51*. n succesiunile de reactii de mai jos:

E este o hidrocarbura nesaturata, iar G este o hidrocarbura ce contine 92,3% C si are masa moleculara 104. Care sunt substantele A si K? a) A-toluenul, K-o-nitrotoluenul; b) A-etilbenzenul, K-m-nitroetilbenzenul;

c) A-o-xilenul, K-1,3,5-trinitrobenzenul; d) A-benzenul, K-nitrobenzenul; e) A-benzenul, K-m-nitrotoluenul. 52*. stiind ca A este primul termen din seria alcanilor care este substanta E?

a) toluenul; b) clorura de benzil; c) difenilmetanul; d) clorobenzenul; e) clorura de benziliden. 53. Care din denumirile de mai jos sunt corecte? a) 2,3-dimetilbenzen; b) orto-xilen; c) orto-dimetilbenzen; d) 2-metil-etilbenzen; e) 4-metil-etilbenzen. 54. n legatura cu naftalina afirmatiile adevarate sunt: a) are proprietatea de a sublima; b) are caracter aromatic mai slab dect benzenul; c) are caracter aromatic mai puternic dect benzenul; d) este insolubila n apa; e) este insolubila n solventi organici.

55. Referitor la alchilarea benzenului, alegeti afirmatiile corecte: a) se realizeaza cu izoalcani n prezenta clorurii de aluminiu anhidra; b) este o reactie de substitutie; c) este o reactie Friedel-Crafts; d) se realizeaza cu derivati halogenati cu reactivitate normala sau marita, n prezenta clorurii de aluminiu anhidra;

e) se realizeaza cu alcooli, n prezenta acidului sulfuric. 56. Care dintre derivatii halogenati de mai jos pot fi folositi n reactia de alchilare Friedel-Crafts? a) clorura de alil; b) clorura de benzil; c) clorura de vinil; d) clorura de n-propil; e) clorura de fenil. 57. Alegeti afirmatiile incorecte referitoare la tetralina: a) se obtine prin aditia clorului la naftalina; b) se obtine prin hidrogenarea totala a naftalinei; c) se obtine prin oxidarea naftalinei; d) este o hidrocarbura saturata cu doua cicluri condensate; e) este o hidrocarbura aromatica cu catena laterala. 58. Care sunt afirmatiile corecte referitoare la benzen? a) se foloseste la obtinerea de medicamente; b) se foloseste n industria maselor plastice; c) se foloseste ca materie prima la obtinerea cloroprenului; d) se foloseste la obtinerea cauciucului sintetic;

e) se foloseste ca insecticid. 59. Substituenti de ordin II sunt: a) -COOH b) -CHO; c) -CONH2; d) -CH2NH2; e) -CH2R 60. Sunt hidrocarburi n stare de agregare solida: a) fenantrenul; b) xilenii; c) antracenul; d) toluenul; e) naftalina. 61. Care dintre reactiile de mai jos pot fi date de toluen? a) oxidarea; b) substitutia; c) polimerizarea; d) alchilarea; e) acilarea. 62. Referitor la benzen si toluen sunt adevarate urmatoarele afirmatii: a) punctul de topire al toluenului este mai mare dect al benzenului; b) sunt lichide; c) sunt solubili n apa;

d) sunt solubili n solventi organici; e) punctul de topire al toluenului este mai mic dect al benzenului. 63. Sunt radicali aril: a) fenil si o-tolil; b) -naftil si o-fenilen; c) -naftil si p-fenilen; d) benzil si benziliden; e) hexil si benzil. 64. Hidrocarburile aromatice cu mai multe nuclee benzenice condensate au urmatoarele caracteristici: a) sunt lichide; b) dau reactii de substitutie mai greu dect benzenul; c) caracterul aromatic este mai slab dect al benzenului; d) se oxideaza mai usor dect benzenul; e) sunt solide. 65. Omologii superiori ai benzenului se pot obtine, n prezenta clorurii de aluminiu umede, din benzen si: a) clorura de metil; b) clorura de etil; c) propena; d) clorura de acetil; e) etena. 66. Afirmatiile incorecte sunt: a) radicalul monovalent la catena laterala a toluenului se numeste tolil ;

b) radicalul monovalent la catena laterala a toluenului se numeste benzil; c) radicalul divalent la catena laterala a toluenului se numeste benzil; d) radicalul divalent al benzenului se numeste fenilen; e) radicalul monovalent la nucleul aromatic al toluenului se numeste tolil. 67. Hidrocarbura aromatica mononucleara cu 8,7% H din succesiunea de reactii de mai jos este:

a) metilbenzenul; b) p-xilenul; c) toluenul; d) o-xilenul; e) m-xilenul. 68. Printr-o reactie Friedel-Crafts se pot obtine: a) aldehida benzoica; b) cumenul; c) acetofenona; d) toluenul; e) etilbenzenul. 69. Care sunt afirmatiile incorecte? a) acilarea arenelor este o reactie de substitutie; b) alchilarea arenelor cu alcooli se face n prezenta AlCl3 umeda; c) sulfonarea arenelor se face cu amestec sulfonitric; d) nitrarea arenelor este o reactie de aditie ;

e) acilarea arenelor este o reactie Friedel-Crafts. 70. Prin nitrarea benzenului, cu amestec sulfonitric, se pot obtine: a) nitrobenzenul; b) 1,4-dinitrobenzenul; c) 1,2,5-trinitrobenzenul; d) 1,3-dinitrobenzenul; e) 1,3,5-trinitrobenzenul. 71. Substituenti de ordinul I sunt: a) -NO2; b) -OH; c) -SO3H; d) -NH2; e) -OR. 72. Alegeti afirmatiile incorecte: a) substituentii de ordinul II au n structura lor numai legaturi ; b) substituentii de ordinul I orienteaza noul substituent n pozitia meta; c) substituentii de ordinul I, cu exceptia halogenilor, activeaza nucleul benzenic; d) substituentii de ordinul I, dezactiveaza nucleul benzenic; e) substituentii de ordinul II au n structura lor cel putin o legatura . 73. Prin clorurarea toluenului, n prezenta luminii, se pot forma: a) feniltriclorometan; b) o-clorotoluen; c) clorura de benzil;

d) clorura de benziliden; e) p-clorotoluen. 74. Acizi ftalici se pot obtine prin oxidarea: a) toluenul; b) o-xilenul; c) benzenul; d) difenilul; e) p-xilenul. 75. Afirmatiile incorecte sunt: a) benzenul se oxideaza cu permanganat de potasiu n mediu acid; b) nitrarea benzenului se face cu acid azotic diluat; c) reactiile de aditie decurg mai usor la naftalina dect la benzen; d) oxidarea antracenului cu dicromat de potasiu, n prezenta acidului acetic, conduce la antrachinona; e) aditia clorului la benzen are loc n prezenta FeCl3. 76. Alegeti dintre compusii de mai jos pe cei care, prin nitrare cu amestec sulfonitric, conduc la nitroderivati cu grupa functionala grefata la un atom de carbon tertiar: a) clorobenzenul; b) etina; c) toluenul; d) 1-butina; e) etilbenzenul. 77. Referitor la oxidarea omologilor benzenului afirmatiile incorecte sunt: a) se face cu permanganat de potasiu si acid sulfuric;

b) n cazul catenelor laterale mai lungi, are loc la atomul de carbon direct legat de nucleul aromatic; c) conduce la formarea de anhidride acide; d) se face n prezenta V2O5; e) se face cu dicromat de potasiu si acid sulfuric. 78. n functie de structura oxidarea arenelor se poate face cu: a) dicromat de potasiu si acid acetic; b) reactiv Fehling; c) oxigen atomic provenit din sistemul oxidant KMnO4/H+; d) reactiv Tollens; e) oxigen molecular si catalizator V2O5, la temperaturi ridicate. 79. Afirmatiile incorecte sunt: a) prin nitrarea naftalinei cu amestec sulfonitric se obtine -nitronaftalina; b) naftalina se hidrogeneaza mai greu dect benzenul; c) prin oxidarea naftalinei cu O2/V2O5 la 3500C se obtine anhidrida ftalica; d) naftalina are caracter aromatic mai pronuntat dect benzenul; e) naftalina se oxideaza mai greu dect benzenul. 80. Hidrocarburile aromatice cu N.E = 7 sunt: a) -nitronaftalina; b) stirenul; c) 1,4-dietilnaftalina; d) m-divinilbenzenul; e) 1,4-dimetilnaftalina. 81. n legatura cu oxidarea la naftalina, care sunt afirmatiile corecte?

a) decurge mai greu, n comparatie cu benzenul; b) duce la formarea acidului tereftalic; c) decurge mai usor, n comparatie cu benzenul ; d) decurge mai greu ca la antracen; e) duce la formarea antrachinonei. 82. Afirmatiile incorecte referitoare la tetralina sunt: a) se obtine prin hidrogenarea totala a naftalinei; b) are caracter aromatic mai slab dect al naftalinei; c) are caracter aromatic comparabil cu al benzenului; d) are N.E. = 5; e) are N.E. = 2. 83. Antrachinona este rezultatul oxidarii antracenului: a) n pozitiile 9,10; b) n pozitiile 1,4; c) cu dicromat de potasiu si acid acetic; d) cu reactiv Tollens; e) cu reactiv Fehling. Raspunsuri:

1. d 2. d 3. d 4. c 5. c 6. d 7. b 8. d 9. d 10. a 11. e 12. c 13. e 14. c 15. b 16. a 17. d 18. a 19. e 20. b 21. d 22. d 23. b

24. d 25. e 26. c 27. d 28. c 29. a 30. d 31. a 32. e 33. d 34. b 35. d 36. b 37. c 38. b 39. b 40. d 41. b 42. d 43. a 44. b 45. b 46. b

47. d 48. b 49. d 50. c 51. e 52. c 53. b, c, d, e 54. a, b, d 55. b, c, d, e 56. a, b, d 57. a, b, c, d 58. a, b, d, e 59. a, b, c 60. a, c, e 61. a, b, d, e 62. b, d, e 63. a, b, c 64. b, c, d, e 65. c, e 66. a, c 67. a, c 68. b, c, d, e 69. b, c, d

70. a, d, e 71. b, d, e 72. a, b, d 73. a, c, d 74. b, e 75. a, b, e 76. a, c, e 77. c, d, e 78. a, c, e 79. b, d, e 80. c, e 81. c, d 82. a, b, e 83. a, c