Europa de nord

4
BRAD STEJAR ARŢAR TEI ELAN URSUL BRUN CASTORUL LUPI Europa de Nord este o regiune în Europa care include următoarele ări: ț Danemarca ,Finlanda ,Islanda ,Norvegia ,Suedia ,Estonia ,Letonia ,Lituania Elementul caracteristic al acesteia îl constituie pădurea (îndeosebi de conifere) cu excep ia ț Islandei în care pădurile sunt aproape absente. În pădurile de conifere putem găsi: elani, urşi bruni, cerbi, râşi, veveri e, dar şi animale cu blănuri scumpe ț cum ar fi castorul. În pădurile de foioase putem găsi, în plus fa ă de pădurile de conifere, lupi, vulpi, etc ț . În pădurile de foioase din Norvegia cresc stejari, tei, ulmi, ar ari, iar în pădurile de conifere molizi, brazi şi pini. De asemenea, există o mare varietate de flori. ț

Transcript of Europa de nord

Page 1: Europa de  nord

BRAD STEJARARŢAR TEI

ELANURSUL BRUN CASTORUL

LUPI

Europa de Nord este o regiune în Europa care include următoarele ări:ț Danemarca,Finlanda,Islanda,Norvegia,Suedia,Estonia,Letonia,Lituania

Elementul caracteristic al acesteia îl constituie pădurea (îndeosebi de conifere) cu excep ia ț Islandei în care pădurile sunt aproape absente. În pădurile de conifere putem găsi: elani, urşi bruni, cerbi, râşi, veveri e, dar şi animale cu blănuri scumpe țcum ar fi castorul. În pădurile de foioase putem găsi, în plus fa ă de pădurile de conifere, lupi, vulpi, etcț . În pădurile de foioase din Norvegia cresc stejari, tei, ulmi, ar ari, iar în pădurile de conifere molizi, brazi şi pini. De asemenea, există o mare varietate de flori.ț

Page 2: Europa de  nord

BRAD STEJARARŢAR TEI

ELANURSUL BRUN CASTORUL

LUPI

Europa de Nord este o regiune în Europa care include următoarele ări:ț Danemarca,Finlanda,Islanda,Norvegia,Suedia,Estonia,Letonia,Lituania

Elementul caracteristic al acesteia îl constituie pădurea (îndeosebi de conifere) cu excep ia ț Islandei în care pădurile sunt aproape absente. În pădurile de conifere putem găsi: elani, urşi bruni, cerbi, râşi, veveri e, dar şi animale cu blănuri scumpe țcum ar fi castorul. În pădurile de foioase putem găsi, în plus fa ă de pădurile de conifere, lupi, vulpi, etcț . În pădurile de foioase din Norvegia cresc stejari, tei, ulmi, ar ari, iar în pădurile de conifere molizi, brazi şi pini. De asemenea, există o mare varietate de flori.ț

Page 3: Europa de  nord

BRAD STEJARARŢAR TEI

ELANURSUL BRUN CASTORUL

LUPI

Europa de Nord este o regiune în Europa care include următoarele ări:ț Danemarca,Finlanda,Islanda,Norvegia,Suedia,Estonia,Letonia,Lituania

Elementul caracteristic al acesteia îl constituie pădurea (îndeosebi de conifere) cu excep ia ț Islandei în care pădurile sunt aproape absente. În pădurile de conifere putem găsi: elani, urşi bruni, cerbi, râşi, veveri e, dar şi animale cu blănuri scumpe țcum ar fi castorul. În pădurile de foioase putem găsi, în plus fa ă de pădurile de conifere, lupi, vulpi, etcț . În pădurile de foioase din Norvegia cresc stejari, tei, ulmi, ar ari, iar în pădurile de conifere molizi, brazi şi pini. De asemenea, există o mare varietate de flori.ț

Page 4: Europa de  nord

BRAD STEJARARŢAR TEI

ELANURSUL BRUN CASTORUL

LUPI

Europa de Nord este o regiune în Europa care include următoarele ări:ț Danemarca,Finlanda,Islanda,Norvegia,Suedia,Estonia,Letonia,Lituania

Elementul caracteristic al acesteia îl constituie pădurea (îndeosebi de conifere) cu excep ia ț Islandei în care pădurile sunt aproape absente. În pădurile de conifere putem găsi: elani, urşi bruni, cerbi, râşi, veveri e, dar şi animale cu blănuri scumpe țcum ar fi castorul. În pădurile de foioase putem găsi, în plus fa ă de pădurile de conifere, lupi, vulpi, etcț . În pădurile de foioase din Norvegia cresc stejari, tei, ulmi, ar ari, iar în pădurile de conifere molizi, brazi şi pini. De asemenea, există o mare varietate de flori.ț