DUHAN_GEORGE...Cine a realizat venitul Sursa venitului: Nume, adresa Serviciul prestat/obiectul...

6

Transcript of DUHAN_GEORGE...Cine a realizat venitul Sursa venitului: Nume, adresa Serviciul prestat/obiectul...

Page 1: DUHAN_GEORGE...Cine a realizat venitul Sursa venitului: Nume, adresa Serviciul prestat/obiectul generator de venit Venitul anual încasat 7. Venituri din premii dinjocuri de noroc
Page 2: DUHAN_GEORGE...Cine a realizat venitul Sursa venitului: Nume, adresa Serviciul prestat/obiectul generator de venit Venitul anual încasat 7. Venituri din premii dinjocuri de noroc
Page 3: DUHAN_GEORGE...Cine a realizat venitul Sursa venitului: Nume, adresa Serviciul prestat/obiectul generator de venit Venitul anual încasat 7. Venituri din premii dinjocuri de noroc
Page 4: DUHAN_GEORGE...Cine a realizat venitul Sursa venitului: Nume, adresa Serviciul prestat/obiectul generator de venit Venitul anual încasat 7. Venituri din premii dinjocuri de noroc
Page 5: DUHAN_GEORGE...Cine a realizat venitul Sursa venitului: Nume, adresa Serviciul prestat/obiectul generator de venit Venitul anual încasat 7. Venituri din premii dinjocuri de noroc
Page 6: DUHAN_GEORGE...Cine a realizat venitul Sursa venitului: Nume, adresa Serviciul prestat/obiectul generator de venit Venitul anual încasat 7. Venituri din premii dinjocuri de noroc