Daune Moratorii Speta CAB Comercial

4
Daune moratorii. Dobanzi. Conditii de acordare. Repararea prejudiciul cauzat prin simpla intarziere in executarea obligatiei ce are ca obiect plata unei sume de bani. Data publicarii: 2003-06-01 Tematica: Comercial Nota: 0 Daune moratorii. Dobanzi. Conditii de acordare. Repararea prejudiciul cauzat prin simpla intarziere in executarea obligatiei ce are ca obiect plata unei sume de bani. Prin sentinta nr.570/1999, pronuntata de Judecatoria Bolintin Vale s-a admis in parte actiunea formulata de F.P.S., dispunandu-se obligarea paratei S.C. ?C.P.S.M.I.? Bolintin Vale la plata, cu titlu de dividende, a sumei de 195.630 lei si cheltueili de judecata. A fost respins, ca nefondat, capatul de cerere privind plata daunelor moratorii in cuantum de 262.259 lei. Tribunalul Giurgiu, prin decizia nr.872/1999 a respins, ca nefondat, apelul promovat de F.P.S., prin care a fost criticata sentinta pentru neacordarea daunelor moratorii sub forma dobanzii. Instanta de apel a apreciat ca daunele moratorii trebuie evaluate anticipat, printr-o clauza penala accesorie contractului, in speta, obligatia paratei de a plati dividende derivand din lege nefiind o obligatie contractuala. Intre parti neincheindu-se nici o conventie accesorie, care sa prevada o clauza penala si nici nu a fost stabilita print-un act normativ plata de penalitati, majorari sau dobanzi pentru neachitarea in termen a

description

law, spete drept, practica judiciara CAB

Transcript of Daune Moratorii Speta CAB Comercial

Page 1: Daune Moratorii Speta CAB Comercial

Daune moratorii. Dobanzi. Conditii de acordare.

Repararea prejudiciul cauzat prin simpla intarziere in executarea obligatiei ce are ca obiect plata unei sume de bani.

Data publicarii: 2003-06-01Tematica: ComercialNota: 0

Daune moratorii. Dobanzi. Conditii de acordare.

Repararea prejudiciul cauzat prin simpla intarziere in executarea obligatiei ce are ca obiect plata unei sume de bani.

Prin sentinta nr.570/1999, pronuntata de Judecatoria Bolintin Vale s-a admis in parte actiunea formulata de F.P.S., dispunandu-se obligarea paratei S.C. ?C.P.S.M.I.? Bolintin Vale la plata, cu titlu de dividende, a sumei de 195.630 lei si cheltueili de judecata. A fost respins, ca nefondat, capatul de cerere privind plata daunelor moratorii in cuantum de 262.259 lei.Tribunalul Giurgiu, prin decizia nr.872/1999 a respins, ca nefondat, apelul promovat de F.P.S., prin care a fost criticata sentinta pentru neacordarea daunelor moratorii sub forma dobanzii.Instanta de apel a apreciat ca daunele moratorii trebuie evaluate anticipat, printr-o clauza penala accesorie contractului, in speta, obligatia paratei de a plati dividende derivand din lege nefiind o obligatie contractuala. Intre parti neincheindu-se nici o conventie accesorie, care sa prevada o clauza penala si nici nu a fost stabilita print-un act normativ plata de penalitati, majorari sau dobanzi pentru neachitarea in termen a dividendelor, pretentiile banesti cerute cu acest titlu de reclamanta, sunt nefondate.Impotriva deciziei a promovat recurs reclamantul F.P.S., care, in esenta, a invederat ca se impune casarea acestei hotarari, bazata pe o greseala grava de fapt, decurgand dintr-o apreciere eronata a probelor administrate.Recurentul a sustinut ca in cazul intarzierii in executarea unei obligatii banesti, debitorul datoreaza dobanzi, care sunt daune moratorii, avand rolul de a repara prejudiciul suferit prin intarzierea executarii obligatiei. Recursul a fost admis, pentru urmatoarele considerente:In obligatiile comerciale, daunele moratorii, sub forma dobnzii, au menirea de a repara prejudiciul cauzat prin simpla intarziere in executarea obligatiei ce are ca obiect plata unei sume de bani.In asemenea obligatii, creditorul nu trebuie sa faca dovada ca intarzierea in executare i-a provocat vreo paguba, aceasta fiind prezumat de lege.Conform art.43 C.com., datoriile lichide si platibile in bani produc de drept dobanzi din ziua cand devin exigibile. Nu se cere notificarea expresa a debitorului in intarziere, acesta fiind de drept in intarziere, din momentul scadentei obligatiei

Page 2: Daune Moratorii Speta CAB Comercial

comerciale.In speta, obligatia platii dividendelor fiind scadenta de la data adoptarii de catre adunarea generala a actionarilor societatii intimate a bilantului contabil aferent anului 1993, prin care s-a prevazut plata de dividende, debitul obligatiei exigibile tebuie sa suporte, conform art.43 C.com. si plata dobanzii comerciale, accesorie debitului principal.Dobanda comerciala nu trebuie prestabilita de parti printr-o clauza penala sanctionatorie, in practica fiind echivalenta cu dobanda practicata de instituitiile bancare specializate pentru depozitele constituite.Se au in vedere si prevederile art.68 din Legea nr.31/1990, care exclud numai aportul la capital social de la suportarea unor eventuale dobanzi comerciale.

Curtea de Apel Bucuresti, Sectia comerciala, decizia nr.37/2000

 

Alte spete

Circumstante atenuante judiciare - decizia nr. 433 din 25 octombrie 2000Contestatie in anulare. Faliment.Contract de cercetare. Principiul relativitatii efectelor contractului.Contract de inchiriere - Decizie nr. 252 din 23 iunie 1993Contract de garantie imobiliara. Investire cu formula executorie.Contract de inchiriere spatiu comercial. Tacita relocatiune.Contract de transport feroviar de marfuri. Raspunderea carausului.Asociatie constituita potrivit legii nr. 21/1924. - Decizie nr. 180 din 6 octombrie 1992Apel - decizia nr. 1060 din 20 decembrie 2000Confiscarea speciala - decizia nr. 1148 din 31 decembrie 2000Inmatricularea in Registrul Comertului. - Decizie nr. 265 din 15 decembrie 1992Cerere de chemare in judecata. - Decizie nr. 406 din 19 noiembrie 1991Actiune intemeiata pe Legea nr. 189/2000 - Decizie nr. 33 din 12 februarie 2002Schimbarea incadrarii juridice - decizia nr. 1493 din 6 aprilie 2000Procedura prealabila - Decizie nr. 143 din 2 aprilie 2002Hotarare AGA. Actiune in anulare. Termen. Suspendarea executarii.Recurs - decizia nr. 3 din 6 ianuarie 1999Hotarare AGA. Opozitie formulata de actionar.Actiune vizand acordarea unor drepturi salariale - Decizie nr. 232 din 21 mai 2002