Curs Patologia Chirurgicala a Splinei

91
PATOLOGIA PATOLOGIA CHIRURGICAL CHIRURGICAL Ă A Ă A SPLINEI SPLINEI

description

cirururgia splinei fundeni

Transcript of Curs Patologia Chirurgicala a Splinei

PATOLOGIA PATOLOGIA CHIRURGICALCHIRURGICALĂ A Ă A

SPLINEISPLINEI

PATOLOGIA PATOLOGIA CHIRURGICALCHIRURGICALĂ A Ă A

SPLINEISPLINEI

““Splina este ca o femeie: enigmatică, aparent Splina este ca o femeie: enigmatică, aparent capricioasă şi ascunde resurse nebănuite; capricioasă şi ascunde resurse nebănuite; viaţa fără ea este posibilă,dar nu mai este viaţa fără ea este posibilă,dar nu mai este aceiaşi viaţă…aceiaşi viaţă…””

Talmud, MidrashTalmud, Midrash

Hippocrate, Platon, AristotelHippocrate, Platon, Aristotel

Vesalius, Galen, MalpighiVesalius, Galen, Malpighi

Campos Cristo 1962 Campos Cristo 1962

SplinaSplinaSplinaSplina

SplinaSplinaSplinaSplina

Organ aparteOrgan aparte

AntichitateAntichitate

Sec. 16 - Sec. 16 - „„SpleenSpleen””

Sindromul Sindromul postsplenectomiepostsplenectomie

„„SpleenSpleen””

SplinaSplinaSplinaSplina

Organ aparteOrgan aparte Pulpa albăPulpa albă Pulpa roşiePulpa roşie

Funcţii:Funcţii: HemodinamicăHemodinamică HemobolicăHemobolică ImunologicăImunologică MetabolicăMetabolică EndocrinăEndocrină

SplinaSplinaSplinaSplina

FCŢ. HEMODINAMICĂFCŢ. HEMODINAMICĂ

- Şunt arterio – - Şunt arterio – venosvenos

- Rezervor- Rezervor

- Regulator - - Regulator -

HipoxilieninaHipoxilienina

FCŢ. HEMOBOLICĂ:FCŢ. HEMOBOLICĂ: HematopoiezăHematopoieză CitolizăCitoliză

- eritrocite- eritrocite

- 70 % trombocite- 70 % trombocite

- leucocite - 40% / - leucocite - 40% / fondul stagnant fondul stagnant - - particule străineparticule străine

Inhibiţie medularăInhibiţie medulară

SplinaSplinaSplinaSplina

FCŢ. IMUNOLOGICĂ:FCŢ. IMUNOLOGICĂ:

25% SRH25% SRH – Organul central – Organul central

Maturizarea imunologică Maturizarea imunologică

la la 4 – 5 ani !4 – 5 ani !

SplinaSplinaSplinaSplina

FCŢ. METABOLICĂ:FCŢ. METABOLICĂ:

Metabolism lipide şi proteineMetabolism lipide şi proteine

Depozit / epurare fier, bilirubină, Depozit / epurare fier, bilirubină, enzimeenzime

SplinaSplinaSplinaSplina

FCŢ. ENDOCRINĂ:FCŢ. ENDOCRINĂ:

Diferenţiere limfociDiferenţiere limfocitte e TT şi şi BB Producere anticorpi şi interferon – Producere anticorpi şi interferon –

SSplenină, plenină, SSplenopentinăplenopentină

Procesul de creştereProcesul de creştere Circuitul hormonilor sexualiCircuitul hormonilor sexuali Secreţie eritropoetinăSecreţie eritropoetină

SplinaSplinaSplinaSplina

CONSECINŢELE SPLENECTOMIEICONSECINŢELE SPLENECTOMIEI

1.CONSECINŢE HEMATOLOGICE:1.CONSECINŢE HEMATOLOGICE: Eritrocite:Eritrocite: - Leptocite - Leptocite

- Eritrocite vacuolizate- Eritrocite vacuolizate

- Siderocite- Siderocite

- Macrocite – corpusculi - Macrocite – corpusculi Howell – JollyHowell – Jolly şi şi HeinzHeinz

Leucocite:Leucocite: - Leucocitoză - Leucocitoză Trombocite:Trombocite: - Trombocitoză - Trombocitoză

Consecinţele splenectomieiConsecinţele splenectomieiConsecinţele splenectomieiConsecinţele splenectomiei

2.CONSECINŢE IMUNOLOGICE:2.CONSECINŢE IMUNOLOGICE: Depresie imunitară !Depresie imunitară !

Scăderea capacităţii imunitareScăderea capacităţii imunitare Scăderea titrului opsoninelorScăderea titrului opsoninelor Scăderea properdineiScăderea properdinei Scăderea IgM şi autoanticorpilorScăderea IgM şi autoanticorpilor Scăderea activităţii limfocitelor T şi helperScăderea activităţii limfocitelor T şi helper

! Sdr. Postsp! Sdr. Postspllenectomieenectomie : : OPSIOPSI

OVERWHELMING OVERWHELMING POSTSPENECTOMY POSTSPENECTOMY INFECTIONINFECTION

Consecinţele splenectomieiConsecinţele splenectomieiConsecinţele splenectomieiConsecinţele splenectomiei

INDICAŢIILE SPLENECTOMIEIINDICAŢIILE SPLENECTOMIEI

De ordin chirurgical:De ordin chirurgical:

- pe splină normală- pe splină normală - pe splină patologică - pe splină patologică

De ordin medicalDe ordin medicalIndicaţii relativeIndicaţii relativeContraindicaţiile splenectomieiContraindicaţiile splenectomiei

Indicaţiile splenectomieiIndicaţiile splenectomieiIndicaţiile splenectomieiIndicaţiile splenectomiei

Indicaţiile chirurgicale Indicaţiile chirurgicale pe splină normalăpe splină normală

Indicaţiile chirurgicale Indicaţiile chirurgicale pe splină normalăpe splină normală

TraumatismeTraumatisme Rupturi “ spontane ”Rupturi “ spontane ” Torsiunea de pediculTorsiunea de pedicul Anevrism arteră Anevrism arteră

splenicăsplenică

Indicaţiile chirurgicale Indicaţiile chirurgicale pe splină patologicăpe splină patologică

Indicaţiile chirurgicale Indicaţiile chirurgicale pe splină patologicăpe splină patologică

AbceseAbcese Infecţii specifice (TBC, lues)Infecţii specifice (TBC, lues) Parazitoze (chist hidatic, malarie)Parazitoze (chist hidatic, malarie) TumoriTumori Infarct splenicInfarct splenic Tromboza venei spleniceTromboza venei splenice

Icterul hemolitic familialIcterul hemolitic familial

((MINKOWSKI-MINKOWSKI-CHAUFFARDCHAUFFARD))

Eliptocitoza ereditarăEliptocitoza ereditară Trombocitemia esenţialăTrombocitemia esenţială ((WERLHOFFWERLHOFF))

Thalasemia majorăThalasemia majoră B. HODGKINB. HODGKIN şi limfoamele nonhodgkiniene şi limfoamele nonhodgkiniene Mielofibroza idiopaticăMielofibroza idiopatică

Indicaţiile medicaleIndicaţiile medicaleIndicaţiile medicaleIndicaţiile medicale

Indicaţiile hematologice ale Indicaţiile hematologice ale splenectomieisplenectomiei

Indicaţiile hematologice ale Indicaţiile hematologice ale splenectomieisplenectomiei

AfecAfecţţiuni ale celulei stemiuni ale celulei stem--mieloaplazii, mielodisplaziimieloaplazii, mielodisplazii,, sdr. mieloproliferativesdr. mieloproliferative

Anemii hemoliticeAnemii hemolitice

Afecţiuni ale sistemului leucocitarAfecţiuni ale sistemului leucocitar--neutropenii, leucemii leucemice şi limfatice, neutropenii, leucemii leucemice şi limfatice,

limfoamelimfoame

Trombocitopenii primare şi secundareTrombocitopenii primare şi secundare

Indicaţiile relativeIndicaţiile relativeIndicaţiile relativeIndicaţiile relative

Splenomegalii importanteSplenomegalii importante Tezaurismoze ( ex. Tezaurismoze ( ex. B. GAUCHERB. GAUCHER)) Anemii aplasticeAnemii aplastice Indicaţii extraspleniceIndicaţii extrasplenice

ContraiContraindicaţiile ndicaţiile splenectomiei splenectomiei ContraiContraindicaţiile ndicaţiile splenectomiei splenectomiei

Bolnavi în stare precarăBolnavi în stare precară Copii miciCopii mici Splenomegalia din infecţii şi septicemiiSplenomegalia din infecţii şi septicemii Coagulopatii severeCoagulopatii severe Infarcte splenice necomplicateInfarcte splenice necomplicate HTP cu obstacol extraportalHTP cu obstacol extraportal Anemii severe Anemii severe Anemii hemolitice ereditare moderateAnemii hemolitice ereditare moderate Leucemii acute şi agranulocitozeLeucemii acute şi agranulocitoze Afecţiuni ce răspund la terapie medicalăAfecţiuni ce răspund la terapie medicală

Leziunile traumatice ale splineiLeziunile traumatice ale splineiLeziunile traumatice ale splineiLeziunile traumatice ale splinei

Organ friabilOrgan friabil Hemoragie internăHemoragie internă ! !

40 – 60%40 – 60% din patologia traumatică din patologia traumatică abdominalăabdominală

RupturiRupturi PlăgiPlăgi Sdr. de hemoragie internă !Sdr. de hemoragie internă ! Splenoza !Splenoza !

Leziunile traumatice ale splineiLeziunile traumatice ale splineiLeziunile traumatice ale splineiLeziunile traumatice ale splinei

Rupturile splineiRupturile splinei

Factori exogeniFactori exogeni Factori iatrogeniFactori iatrogeni

Rupturi “spontane”Rupturi “spontane”

Factorii exogeni:Factorii exogeni: Mecanism direct – indirectMecanism direct – indirect Leziuni concomitenteLeziuni concomitente Procese patologice preexistenteProcese patologice preexistente

HEMORAGIA INTERNHEMORAGIA INTERNĂ !Ă !

Hemoragie extracapsularăHemoragie extracapsulară::• HemoperitoneuHemoperitoneu• Hematom Hematom MORENSTINMORENSTIN

Hematom intrasplenicHematom intrasplenic::• Hemostază, organizareHemostază, organizare• Ruptură Ruptură ““în doi timpi în doi timpi ” – 5% ” – 5%

Rupturile splineiRupturile splineiRupturile splineiRupturile splinei

Ruptură splenicăRuptură splenică

Rupturile splineiRupturile splineiRupturile splineiRupturile splinei

Factori iatrogeniFactori iatrogeni

Rupturi “spontane”Rupturi “spontane” MalarieMalarie MononucleozăMononucleoză LeucemiiLeucemii LimfoameLimfoame

SplenozaSplenoza

Rupturile splineiRupturile splineiClinicaClinica

Rupturile splineiRupturile splineiClinicaClinica

DurereDurere (s (semnemn KEHRKEHR)) MeteorismMeteorism abdominal abdominal Semne de hemoragie internăSemne de hemoragie internă Şoc !Şoc ! ObiectivObiectiv::

- Stigmate traumatice- Stigmate traumatice- Fracturi costale stângi- Fracturi costale stângi- Matitate deplasabilă (semn - Matitate deplasabilă (semn BALLANCEBALLANCE))- Contractură musculară- Contractură musculară- Bombare - Bombare DOUGLASDOUGLAS

Rupturile splineiRupturile splineiParaclinicParaclinic

Rupturile splineiRupturile splineiParaclinicParaclinic

HBHB., ., HTHT. scăzute – dinamica !. scăzute – dinamica ! LL. crescute. crescute ParacentezaParacenteza şi şi puncţiapuncţia - - lavajlavaj RX. simplăRX. simplă toraco - abdominală toraco - abdominală ECOECO, , TCTC, , ArteriografiaArteriografia

Hematom intrasplenic

Hematom intrasplenic

Hemoragie extracapsulară prin ruptură de splinăHemoragie extracapsulară prin ruptură de splină

Hematom perisplenic MORENSTIN

Rupturile splineiRupturile splineiTratamentTratament

Rupturile splineiRupturile splineiTratamentTratament

Conservator:Conservator:- Reechilibrare- Reechilibrare

- Cazuri selecţionate- Cazuri selecţionate ChirurgicalChirurgical

- Instabilitate hemodinamică- Instabilitate hemodinamică

- Leziuni asociate- Leziuni asociate- Lipsa diagnosticului cert- Lipsa diagnosticului cert- Vârsta înaintată- Vârsta înaintată

SPLENECTOMIASPLENECTOMIA CHIRURGIA CONSERVATOARECHIRURGIA CONSERVATOARE IMPLANT HETEROTOPIC AUTOLOGIMPLANT HETEROTOPIC AUTOLOG

Plăgile splineiPlăgile splineiPlăgile splineiPlăgile splinei

EXPLORARE CHIRURGICALĂ !EXPLORARE CHIRURGICALĂ !

Splenomegalia şi hipersplenismulSplenomegalia şi hipersplenismulSpenomegaliaSpenomegalia

Splenomegalia şi hipersplenismulSplenomegalia şi hipersplenismulSpenomegaliaSpenomegalia

Dim.= Dim.= 12 / 6 / 3 cm12 / 6 / 3 cm. Gr.= . Gr.= 100-150 g100-150 g..

Mecanisme:Mecanisme: Congestie vascularăCongestie vasculară Hematopoieză extramedularăHematopoieză extramedulară Proliferare limfocite, fagociteProliferare limfocite, fagocite Infiltraţii celule neoplazice, macrofageInfiltraţii celule neoplazice, macrofage

Stări patologice diverseStări patologice diverse Tulburări mecaniceTulburări mecanice

SplenomegaliaSplenomegaliaSplenomegaliaSplenomegalia

Splenomegalia şi hipersplenismulSplenomegalia şi hipersplenismulSplenomegaliaSplenomegalia

Splenomegalia şi hipersplenismulSplenomegalia şi hipersplenismulSplenomegaliaSplenomegalia

Grade I, II, III, IV.Grade I, II, III, IV.

SPLENECTOMIASPLENECTOMIA::- Precizare diagnostic- Precizare diagnostic- Durere + tulburări mecanice - Durere + tulburări mecanice

gravegrave- Corectare citopenie- Corectare citopenie

Excepţii:Excepţii: leucoze cronice, poliglobulia, neo- leucoze cronice, poliglobulia, neo- plasmele generalizate plasmele generalizate

Splenomegalie gr. III

Splenomegalie gigantă

Splenomegalie tumoralăSplenomegalie tumorală

SplenomegalieSplenomegalie

Splenomegalia şi hipersplenismulSplenomegalia şi hipersplenismulHipersplenismulHipersplenismul

Splenomegalia şi hipersplenismulSplenomegalia şi hipersplenismulHipersplenismulHipersplenismul

CHAUFFARD:CHAUFFARD: Exacerbarea activităţii splenice normaleExacerbarea activităţii splenice normale

EPPINGER:EPPINGER: SPLENOMEGALIESPLENOMEGALIE MONO, BI-, PAN- CITOPENIEMONO, BI-, PAN- CITOPENIE MĂDUVĂ NORMO / HIPERCELULARĂMĂDUVĂ NORMO / HIPERCELULARĂ VINDECARE / AMELIORARE DUPĂ SPLENECTOMIEVINDECARE / AMELIORARE DUPĂ SPLENECTOMIE

HIPERSPLENISMHIPERSPLENISM - Primar- Primar

- Secundar- Secundar Etiologie hipersplenism Etiologie hipersplenism ~~ splenomegalie splenomegalie

HipersplenismulHipersplenismulHipersplenismulHipersplenismulHipersplenismul primarHipersplenismul primar

PTI PTI (B. WERLHOFF)(B. WERLHOFF)

Anemia hemolitică congenitalăAnemia hemolitică congenitală (MINKOWSKI – CHAUFFARD)(MINKOWSKI – CHAUFFARD)

Neutropenia splenică primarăNeutropenia splenică primară

Pancitopenia splenică primarăPancitopenia splenică primară

Anemia hemolitică congenitalăAnemia hemolitică congenitală - - ((MINKOWSKI – MINKOWSKI –

CHAUFFARDCHAUFFARD))

- MicrosferociteMicrosferocite- Permeabilitate membrană ioni Na+ Permeabilitate membrană ioni Na+ ↑↑- Icter hemolitic, anemie, splenomegalie variabilăIcter hemolitic, anemie, splenomegalie variabilă- Litiaza pigmentarăLitiaza pigmentară

SplenectomiaSplenectomia( Splinele accesorii ! – 10-35%( Splinele accesorii ! – 10-35%

Splenoza !Splenoza ! ) )

Hipersplenismul primarHipersplenismul primarHipersplenismul primarHipersplenismul primar

Anemia hemolitică congenitalăAnemia hemolitică congenitală

Purpura trombocitopenică idiopatică Purpura trombocitopenică idiopatică ((B. WERLHOFFB. WERLHOFF))

Sdr. hemoragipar purpuricSdr. hemoragipar purpuric ??- Splină normală sau mărităSplină normală sau mărită- TrombocitopenieTrombocitopenie- Megacariocite netrombocitoformatoare Megacariocite netrombocitoformatoare

medularemedulare Splenectomia Splenectomia

((<< 50.000/mmc., eşec trat. medical ) 50.000/mmc., eşec trat. medical )

Hipersplenismul primarHipersplenismul primarHipersplenismul primarHipersplenismul primar

Neutropenia splenică primarăNeutropenia splenică primară- NeutropenieNeutropenie- Tendinţă la infecţii repetateTendinţă la infecţii repetate

Pancitopenia splenică primarăPancitopenia splenică primară- PancitopeniePancitopenie- AnemieAnemie- Rezistenţă scăzută la infecţiiRezistenţă scăzută la infecţii- Accidente hemoragice cutaneo - mucoaseAccidente hemoragice cutaneo - mucoase

Hipersplenismul primarHipersplenismul primarHipersplenismul primarHipersplenismul primar

Hipersplenismul secundarHipersplenismul secundarHipersplenismul secundarHipersplenismul secundar

Splenomegalii cu cauze decelabileSplenomegalii cu cauze decelabile

SplenectomieSplenectomie – cu excepţia: – cu excepţia:

-Cirozei decompensate-Cirozei decompensate-Leucozelor -Leucozelor -Neoplasmelor decompensate-Neoplasmelor decompensate

Hipersplenism hematologic – Ciroză hepatică

Splenomegalia şi hipersplenismul Splenomegalia şi hipersplenismul DiagnosticDiagnostic

Splenomegalia şi hipersplenismul Splenomegalia şi hipersplenismul DiagnosticDiagnostic

SplenomegaliaSplenomegalia – – Sdr. tumoral de hipocondru Sdr. tumoral de hipocondru stângstâng

HipersplenismulHipersplenismul – – Tetrada Tetrada EPPINGEREPPINGER

SplenectomiaSplenectomia::

Hipersplenism manifestHipersplenism manifest Hipersplenism persistent / evolutivHipersplenism persistent / evolutiv Tulburări mecanice graveTulburări mecanice grave Eşecul tratamentului medicalEşecul tratamentului medical

ArterialăArterială – Ischemia: Infarctul splenic – Ischemia: Infarctul splenic

VenoasăVenoasă – Congestia: Splenomegalia – Congestia: Splenomegalia congestivăcongestivă

Tulburările circulatorii ale splineiTulburările circulatorii ale splineiTulburările circulatorii ale splineiTulburările circulatorii ale splinei

Tulburările circulatorii ale splineiTulburările circulatorii ale splineiInfarctul splenicInfarctul splenic

Tulburările circulatorii ale splineiTulburările circulatorii ale splineiInfarctul splenicInfarctul splenic

EmboliaEmbolia a. splenicea. splenice AnevrismulAnevrismul a. splenicea. splenice Compresiuni hilareCompresiuni hilare Torsiunea pediculului splenicTorsiunea pediculului splenic Afecţiuni hematologice Afecţiuni hematologice – anemie falciformă, – anemie falciformă,

leucemii, limfoame, mielofibrozăleucemii, limfoame, mielofibroză

- splenomegalii excesive- splenomegalii excesive

- anemii- anemii

- blocarea circulaţiei de întoarcere prin celule - blocarea circulaţiei de întoarcere prin celule leucemice leucemice

Tulburările circulatorii ale splineiTulburările circulatorii ale splineiInfarctul splenicInfarctul splenic

Tulburările circulatorii ale splineiTulburările circulatorii ale splineiInfarctul splenicInfarctul splenic

EvoluţieEvoluţie Vindecare prin sclerozăVindecare prin scleroză PseudochistPseudochist AbcesAbces

ClinicaClinica – Tablou dramatic – Tablou dramatic DiagnosticDiagnostic TratamentTratament

- Conservator- Conservator

- Chirurgical - - Chirurgical - splenectomiesplenectomie

- - TTratamentul afecţiunii cauzatoareratamentul afecţiunii cauzatoare

Infarct splenic

Anevrism a. splenică

Anevrism a. splenică

Tulburările circulatorii ale splineiTulburările circulatorii ale splineiSplenomegalia congestivăSplenomegalia congestivă

Tulburările circulatorii ale splineiTulburările circulatorii ale splineiSplenomegalia congestivăSplenomegalia congestivă

Hipertensiune portală extra sau Hipertensiune portală extra sau intrahepatică:intrahepatică:

Fistule Fistule aa--vv splenice splenice Tromboza Tromboza vv. splenice. splenice Tromboza Tromboza vv. porte. porte Ciroza şi fibroza hepaticăCiroza şi fibroza hepatică Tromboza Tromboza vvvv. . ssuprahepaticeuprahepatice Insuficienţa cardiacă congestivă Insuficienţa cardiacă congestivă

Tulburările circulatorii ale splineiTulburările circulatorii ale splineiSplenomegalia congestivăSplenomegalia congestivă

Tulburările circulatorii ale splineiTulburările circulatorii ale splineiSplenomegalia congestivăSplenomegalia congestivă

DiagnosticDiagnostic Tratament Tratament

SplenectomiaSplenectomia - HT splenică regională - HT splenică regională ContraindicaţiiContraindicaţii

- Influenţă pasageră asupra HTP- Influenţă pasageră asupra HTP

- Risc intervenţie- Risc intervenţie

- Risc infecţii- Risc infecţii

Splenomegalie congestivă

Infecţiile şi inflamaţiile splineiInfecţiile şi inflamaţiile splineiInfecţiile şi inflamaţiile splineiInfecţiile şi inflamaţiile splinei

AcuteAcute - Infecţii piogene - Infecţii piogene

- Infecţii nepiogene- Infecţii nepiogene

Cronice Cronice - Infecţii specifice - Infecţii specifice

- Infestări parazitare - Infestări parazitare

- Inflamaţii cronice- Inflamaţii cronice

Infecţiile şi inflamaţiile splineiInfecţiile şi inflamaţiile splineiInfecţii acuteInfecţii acute

Infecţiile şi inflamaţiile splineiInfecţiile şi inflamaţiile splineiInfecţii acuteInfecţii acute

Nepiogene Nepiogene –– afecţiuni virale sistemice, febră afecţiuni virale sistemice, febră tifoidă, ricketsioze, tifoidă, ricketsioze,

Splenectomia contraindicată ! Splenectomia contraindicată ! PiogenePiogene - Splenite acute – septicemii, - Splenite acute – septicemii,

septico-pioemiiseptico-pioemii Splenectomia contraindicată ! Splenectomia contraindicată !

- Abcese - piogene- Abcese - piogene- fungice- fungice- sterile- sterile

Diagnostic Diagnostic Splenectomia de elecţie ! Splenectomia de elecţie !

Abcese splenice multiple - Septicemie

Abcese splenice multiple – Peritonită generalizată

Infecţii cronice specificeInfecţii cronice specifice: TBC I, : TBC I, IIIISplenectomia !Splenectomia !

Infecţiile şi inflamaţiile splineiInfecţiile şi inflamaţiile splineiInfecţii croniceInfecţii cronice

Infecţiile şi inflamaţiile splineiInfecţiile şi inflamaţiile splineiInfecţii croniceInfecţii cronice

Infecţiile şi inflamaţiile splineiInfecţiile şi inflamaţiile splineiInfestări parazitareInfestări parazitare

Infecţiile şi inflamaţiile splineiInfecţiile şi inflamaţiile splineiInfestări parazitareInfestări parazitare

Echinococoza splenicăEchinococoza splenicăTenia echinococusTenia echinococus

Sdr. tumoral de hipocondru stângSdr. tumoral de hipocondru stângRisc rupturăRisc rupturăSplenectomia !Splenectomia !

Malaria (Paludismul)Malaria (Paludismul)Plasmodium malariaePlasmodium malariae

HHieprtermieieprtermie, frisoane, splenomegalie, anemie , frisoane, splenomegalie, anemie Ruptura aşa-zis Ruptura aşa-zis „spontan㔄spontană”

Splenectomia !Splenectomia !

Inflamaţiile cronice ale splineiInflamaţiile cronice ale splineiInflamaţiile cronice ale splineiInflamaţiile cronice ale splinei

Lupus eritematos diseminatLupus eritematos diseminat

Sdr. F ELTYSdr. F ELTY - Artrită reumatoidă - Artrită reumatoidă

- Splenomegalie- Splenomegalie

- Neutropenie- Neutropenie SarcoidozăSarcoidoză

Splenectomia !Splenectomia !

Inflamaţie cronică splenică

Chisturile şi tumorile solide ale Chisturile şi tumorile solide ale splineisplinei

Chisturile şi tumorile solide ale Chisturile şi tumorile solide ale splineisplinei

Chisturile splinei:Chisturile splinei: Chisturi parazitareChisturi parazitare Chisturi neparazitareChisturi neparazitare

Adevărate (primare)Adevărate (primare) False (pseudochisturiFalse (pseudochisturi))

Tumorile solide:Tumorile solide: Tumori benigneTumori benigne Tumori maligneTumori maligne

PrimarePrimare MetastazeMetastaze

Chisturile splineiChisturile splineiChisturile splineiChisturile splinei Chisturi parazitareChisturi parazitare- chistul hidatic splenic- - chistul hidatic splenic- Splenectomia!Splenectomia!

Chisturi adevărateChisturi adevărate Chisturi endoteliale:Chisturi endoteliale:

- Chistul seros- Chistul seros- Hemangiomul chistic- Hemangiomul chistic- Limfangiomatoza chistică- Limfangiomatoza chistică

Chisturi epiteliale:Chisturi epiteliale:- Chisturi epidermoide- Chisturi epidermoide- Chisturi dermoide- Chisturi dermoide

Psudochistele splenicePsudochistele splenice PosttraumaticePosttraumatice PostnecroticePostnecrotice

- postinfarct- postinfarct- pseudochiste pancreatice intrasplenice- pseudochiste pancreatice intrasplenice

Chist seros splenic

Chist hidatic splenic

Chist hidatic splenic

Malarie

Chist dermoid splenic

Chisturile splineiChisturile splineiChisturile splineiChisturile splinei

Sdr. tumoral de hipocondru stângSdr. tumoral de hipocondru stâng ComplicaţiiComplicaţii

MecaniceMecanice SepticeSeptice HemoragiceHemoragice RupturaRuptura

Tratament – Splenectomia !Tratament – Splenectomia !

Tumorile solide ale splineiTumorile solide ale splineiTumorile solide ale splineiTumorile solide ale splinei

BENIGNEBENIGNE: hemangiom, hamartom, : hemangiom, hamartom, limfangioame, mioame.limfangioame, mioame.

Trat. chirurgicalTrat. chirurgical

MALIGNEMALIGNE::- Sarcoame (limfo- şi reticulosarcoame)Sarcoame (limfo- şi reticulosarcoame)

Trat. chirurgicalTrat. chirurgical- Limfoame (hodgkiniene sau nonhodgkiniene)Limfoame (hodgkiniene sau nonhodgkiniene)

ChimioterapieChimioterapie / / chirurgiechirurgie

Hamartom splenic

Limfom malign non-hodgkinianLimfom malign non-hodgkinian

Limfom malign non-hodgkinianLimfom malign non-hodgkinian

Reticulosarcom splenic

Limfosarcom splenic

Metastază splenică – cancer ovarian

Metastază splenică – cancer colon

Tendinţe actuale în chirurgia Tendinţe actuale în chirurgia splineisplinei

Tendinţe actuale în chirurgia Tendinţe actuale în chirurgia splineisplinei

Tendinţe actuale în chirurgia Tendinţe actuale în chirurgia splineisplinei

Tendinţe actuale în chirurgia Tendinţe actuale în chirurgia splineisplinei

Chirurgia laparascopică

Tendinţe actuale în chirurgia Tendinţe actuale în chirurgia splineisplinei

Tendinţe actuale în chirurgia Tendinţe actuale în chirurgia splineisplinei

Chirurgia conservatoare

Tendinţe actuale în chirurgia Tendinţe actuale în chirurgia splineisplinei

Tendinţe actuale în chirurgia Tendinţe actuale în chirurgia splineisplinei

Autotransplantul splenic