Curriculum Vitae Europass -...

6
Pagina 1 / 6 Curriculum vitae Andreea Alina Mogoş Curriculum Vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Mogoş Andreea Alina Adresa Str. Traian Moşoiu no.71 400132 Cluj Napoca Telefon fix: 0264 405300 E-mail [email protected] Naţionalitate română Data naşterii 19 iunie 1976 Experienţa profesională Perioada 1/10/1998 - prezent Gradul didactic Conferențiar universitar doctor Funcţia ocupată Prodecan, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării - FSPAC (2012-2016) Coordonator departamental Erasmus (2000-prezent) Activităţi si responsabilităţi principale - Activități didactice (Cursuri şi discipline practice: Fotojurnalism, Genuri jurnalistice, Metode de cercetare în media, Introducere in studii media, Comunicare organizațională) - prodecan responsabil de relația cu studenții și relații internaționale - coordonare activități din cadrul programului Erasmus LLLP - coordonator Fotoclub 50mm (activitate extracurriculară cu studenții din cadrul FSPAC) Numele angajatorului Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Departamentul de Jurnalism Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior Educaţie şi formare Perioada noiembrie 2011 Calificarea / diploma obţinută Formator autorizat CNFPA Disciplines principale studiate / competenţe dobândite Metode de instruire, Tehnici de predare,Tehnica predării în echipă, Predarea și învățarea la adulți Numele furnizorului de formare Centrul National de Training EDUEXPERT Perioada noiembrie 2011 Calificarea / diploma obţinută Manager de proiect autorizat CNFPA Disciplines principale studiate Definirea proiectului, Formularea bugetului, Managementul proiectelor Numele furnizorului de formare KAIZEN Training & Consulting Perioada 18-22 ian.2010 Calificarea/diploma obţinută Auditor in domeniul calității autorizat CNFPA Disciplinele principale studiate Managementul calității, Managementul calității în învățământul superior, sistememele ISO Numele furnizorului de formare SC TQA Services SRL acreditat de Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și Ministerul Educației și Cercetării Perioada 27-29 sept. 2010 Calificarea/diploma obţinută Specialist calitate autorizat CNFPA

Transcript of Curriculum Vitae Europass -...

Page 1: Curriculum Vitae Europass - doctorat.ubbcluj.rodoctorat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2016/05/CV-EUROPASS-ANDR… · de cercetare în media, Introducere in studii media, Comunicare

Pagina 1 / 6 Curriculum vitae Andreea Alina Mogoş

Curriculum Vitae Europass

Informaţii personale

Nume / Prenume Mogoş Andreea Alina

Adresa Str. Traian Moşoiu no.71 400132 Cluj Napoca

Telefon fix: 0264 405300

E-mail [email protected]

Naţionalitate română

Data naşterii 19 iunie 1976

Experienţa profesională

Perioada 1/10/1998 - prezent

Gradul didactic Conferențiar universitar doctor

Funcţia ocupată Prodecan, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării - FSPAC (2012-2016) Coordonator departamental Erasmus (2000-prezent)

Activităţi si responsabilităţi principale - Activități didactice (Cursuri şi discipline practice: Fotojurnalism, Genuri jurnalistice, Metode de cercetare în media, Introducere in studii media, Comunicare organizațională)

- prodecan responsabil de relația cu studenții și relații internaționale - coordonare activități din cadrul programului Erasmus LLLP - coordonator Fotoclub 50mm (activitate extracurriculară cu studenții din cadrul FSPAC)

Numele angajatorului Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Departamentul de Jurnalism

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior

Educaţie şi formare

Perioada noiembrie 2011

Calificarea / diploma obţinută Formator autorizat CNFPA

Disciplines principale studiate / competenţe dobândite

Metode de instruire, Tehnici de predare,Tehnica predării în echipă, Predarea și învățarea la adulți

Numele furnizorului de formare Centrul National de Training EDUEXPERT

Perioada noiembrie 2011

Calificarea / diploma obţinută Manager de proiect autorizat CNFPA

Disciplines principale studiate Definirea proiectului, Formularea bugetului, Managementul proiectelor

Numele furnizorului de formare KAIZEN Training & Consulting

Perioada 18-22 ian.2010

Calificarea/diploma obţinută Auditor in domeniul calității autorizat CNFPA

Disciplinele principale studiate Managementul calității, Managementul calității în învățământul superior, sistememele ISO

Numele furnizorului de formare SC TQA Services SRL acreditat de Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și Ministerul Educației și Cercetării

Perioada 27-29 sept. 2010

Calificarea/diploma obţinută Specialist calitate autorizat CNFPA

Page 2: Curriculum Vitae Europass - doctorat.ubbcluj.rodoctorat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2016/05/CV-EUROPASS-ANDR… · de cercetare în media, Introducere in studii media, Comunicare

Pagina 2 / 6 Curriculum vitae Andreea Alina Mogoş

Disciplinele principale studiate Principiile managementului calităţii şi terminologie, elaborarea planurilor de calitate

Numele furnizorului de formare SC TQA Services SRL acreditat de Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și Ministerul Educației și Cercetării

Perioada 1/10/2003- 14/12/2009

Calificarea/diploma obţinută Doctorat în Ştiinţele informaţiei şi ale comunicării

Thèse: Réalités sociales médiatisées, Représentations des roumains dans la presse écrite française

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Université Paris 8 – Vincennes Saint-Denis

Perioada 1/10/2002- 3/04/2009

Calificarea/diploma obţinută Doctorat în Sociologie

Teza: Realităţi sociale mediate: reprezentări ale românilor în presa scrisă franceză

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Perioada 01/10/2001 - 30/06/2002

Calificarea/diploma obţinută Masterat în Comunicare socială şi Relaţii publice

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea Babes Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Perioada 01/10/1997 - 30/06/2001

Calificarea/diploma obţinută Licență în Sociologie

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Perioada 01/10/1994 - 30/06/1998

Calificarea/diploma obţinută Licență în Jurnalism

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Departamentul de Jurnalism

Aptitudini şi competenţe personale

Limba maternă româna

Limbi străine cunoscute

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie

Discurs oral

Engleză C1 C1 C1 C1 C1

Franceză C1 C1 C1 C1 C1

Germană B1 B1 B1 A2 B1

Italiană B2 B2 B1 B1 B1

Spaniolă B2 B2 B1 B1 B1

Maghiară A1 A1 A1 A1 A1

(*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi

Afiliere la organisme de cercetare European Sociological Association (ESA) – RN18 - Sociology of Communications and Media Research Societatea Sociologică Română (SSR) Centrul de cercetare a sistemelor și limbajelor media (Departamentul de Jurnalism, UBB)

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Microsoft Word, Excell, Powerpoint, Corel Draw, Adobe Photoshop, Picasa, Adobe Premiere, SPSS.

Page 3: Curriculum Vitae Europass - doctorat.ubbcluj.rodoctorat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2016/05/CV-EUROPASS-ANDR… · de cercetare în media, Introducere in studii media, Comunicare

Pagina 3 / 6 Curriculum vitae Andreea Alina Mogoş

Abilităţi şi competenţe sociale Abilităţi comunicaţionale (redactare texte, prezentări orale, conducere dezbateri). Capacitate de analiză şi sinteză. Abilităţi de lucru în echipă, respectiv coordonare echipe de lucru.

Abilităţi şi competenţe organizaţionale Coordonare activităţi, concepere planuri de activitate.

Abilităţi şi competenţe tehnice Utilizare aparat de fotografiat DSLR și accesorii, camera video.

Utilizare aparatură specifică domeniului tipografic (biguitor, fălţuitor, capsator, broşator).

Mobilităţi academice internaţionale de predare / iniţiere parteneriate

Université de Nantes, Département d'information et de communication (2001, 2004) Universidad Carlos III de Madrid, Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual (2010) Universidad Cardenal Herrera (Valencia), Departamento de Comunicación Audiovisual, Publicidad y Tecnología de la Información (2011) Université Paris 8 – Vincennes Saint-Denis, Centre d’études sur les médias, les technologies et l’internationalisation (2011) Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Facultad de Comunicación (2012) Kobe University, Faculty of Intercultural Studies (2015)

Participări la conferințe internaționale (selecții)

Mogoș Andreea, Online communication research methods, Interdisciplinary New Media Studies, Universitatea Babeș-Bolyai, Departamentul de Jurnalism, 21-22 mai 2009. Mogoș Andreea, Analytic journalism tools: data visualization and information design ‘Beyond Globalization?’The 2nd International Conference of the Romanian Sociological Society (RSS) Universitatea București, 31 mai – 3 iunie 2012 Mogoș Andreea, Science 2.0 - between effective networking and edutainment, The International Conference on Science Communication 2012, Université de Nancy, Franța, 4-7 septembrie 2012. Mogoș Andreea, The influence of digital cultures on individuals, New Media and the Public Sphere, Copenhagen University, 8-9 noiembrie 2012. Mogoș Andreea, Data analysis and visualisation. Theory and tools, Shaping the Future of News Media Conference, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 17-19 iunie 2015.

Publicații

Articole publicate in reviste recunoscute ISI 1. Mogos Andreea, Danciu Ion Maxim, La presse ecrite roumaine post-transition: Structurations institutionnelles et discursives, TRANSYLVANIAN REVIEW, vol.XIX, nr.4, 2010, P.141 - 147 2. Mogos Andreea, Danciu Ion Maxim, Culture journalistique et mutations sociales en Roumanie au debut du troisieme millenaire, TRANSYLVANIAN REVIEW, vol.XX, nr.4, 2011, P.139 – 145 3. Mogos Andreea Alina, The Social Construction of Scientific Culture. Forms of Romanian Popular Science, Social_Sciences_Citation, TRANSYLVANIAN REVIEW, Vol. XXI, No. 4, Winter 2012, 2012, P.113 - 122

Articole publicate in reviste recunoscute CNCSIS 1. Mogos Andreea, Imaginea electorala a lui Petre Roman în afise (1990-1999), STUDIA UNIVERSITAS BABES-BOLYAI. EPHEMERIDES, Studia Universitatis Babeş-Bolyai – Ephemerides , 1999, P.107 - 118 2. Mogos Andreea, Elemente de ritual religios în naţionalismul populist a lui Ghe. Funar, STUDIA UNIVERSITAS BABES-BOLYAI. EPHEMERIDES, no.1, 2000, P.131 - 138 3. Mogos Andreea, Reprezentari mediatice ale minerilor în cotidianele românesti (1990, 1991, 1999), , STUDIA UNIVERSITAS BABES-BOLYAI. EPHEMERIDES, no.1, 2001, P.73 - 96 4. Mogos Andreea, Actori în teatrul terorii - terorişti şi victime, politicieni şi mass media, STUDIA UNIVERSITATIS BABES BOLYAI - POLITICA, no.1, 2002, P.81 - 88 5. Mogos Andreea, Reprezentări sociale ale alterităţii în presa scrisă românească - 2001, STUDIA UNIVERSITAS BABES-BOLYAI. EPHEMERIDES, no.1, 2002, P.43 - 66 6. Mogos Andreea, Cultura secretului, inamic al accesului la informaţiile publice, REVISTA TRANSILVANA DE STIINTE ADMINISTRATIVE, 1(9)/2003, 2003, P.173 - 178 7. Mogos Andreea, Funcţiile sociale ale umorului în cadrul grupului, STUDIA UNIVERSITATIS BABES BOLYAI. SOCIOLOGIA, no.1-2, 2003, P.61 - 66 8. Mogos Andreea, Feţele terorii - 11 martie 2004 în imagini , STUDIA UNIVERSITAS BABES-BOLYAI. EPHEMERIDES, Categ CNCSIS D, no.1 , 2004, P.71 - 83 9. Mogos Andreea, Le message publicitaire dans l'enjeu de la communication interculturelle , STUDIA UNIVERSITAS BABES-BOLYAI. EPHEMERIDES, no.2 , 2005, P.61 - 65 10. Mogos Andreea, Alternative mediatice în informarea europeană, SAECULUM,1, 2006, P.43 - 47 11. Mogos Andreea, Analiza discursului mediatic, STUDIA UNIVERSITAS BABES-BOLYAI.

Page 4: Curriculum Vitae Europass - doctorat.ubbcluj.rodoctorat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2016/05/CV-EUROPASS-ANDR… · de cercetare în media, Introducere in studii media, Comunicare

Pagina 4 / 6 Curriculum vitae Andreea Alina Mogoş

EPHEMERIDES, nr.2, 2006, P.34 - 45 12. Mogos Andreea, Réalités sociales médiatisées, Représentations des roumains dans la presse écrite française, STUDIA UNIVERSITAS BABES-BOLYAI. EPHEMERIDES, 2, 2008, P.121 - 136 13. Mogos Andreea, Réalités sociales médiatisées.Représentations des roumains dans la presse écrite française , STUDIA UNIVERSITAS BABES-BOLYAI. EPHEMERIDES, vol.2 , 2008, P.121 - 136 14. Mogos Andreea, Construirea realitatii sociale. Sarkozy vs. români în Le Figaro, Le Monde si Libération , SAECULUM, 1-2 (28) , 2009, P.78 - 99 15. Mogos Andreea, Reprezentari ale romanilor in presa scrisa franceza. Domeniile arte-cultura, STUDIA UNIVERSITAS BABES-BOLYAI. EPHEMERIDES, 2, 2009, P.3 - 30 16. Mogos Andreea, Comunicarea stiintei prin mass-media. Cercetatori versus jurnalisti?, SAECULUM, 1, 2010, P.127 - 132 17. Mogos Andreea, Les representations des sportifs Roumains dans les journaux francais , STUDIA UNIVERSITAS BABES-BOLYAI. EPHEMERIDES, 1 , 2010, P.37 – 44 18. Mogos Andreea, România liberă – profil, rubrici și genuri reprezentative. STUDIA UNIVERSITAS BABES-BOLYAI. EPHEMERIDES, 2, 2011, P.97-112 19. Mogos Andreea Alina, Jurnalismul analitic și vizualizarea științifică, STUDIA UNIVERSITAS BABES-BOLYAI. EPHEMERIDES, Categ CNCSIS D, vol.57, nr.2, 2012, P.31 - 42 20. Mogos Andreea Alina, Digital Culture’s Influence on the Individuals, CEEOL, EBSCO, STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ–BOLYAI EPHEMERIDES, 2012, P.15-24 21. Mogos Andreea Alina, Scientific images and visualisations in Digital Age, Ceeol, GESIS, EBSCO, Journal of Media Research, 2012, P.10-20 22. Mogos Andreea Alina, Radu Meza, New trends in Journalism curriculum development. Romania within the international context, STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ–BOLYAI EPHEMERIDES, vol.58, nr.1, 2013, P.107-118 23. Mogos Andreea Alina, The framing of Romanian Presidential elections’ surprise result in the international media, STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ–BOLYAI EPHEMERIDES, vol.60, nr.2, 2014, P.81-92 24. Mogos Andreea Alina, Trofin Constantin, You Tube Video Genres. Amateur How-To Videos versus Professional Tutorials, Acta Universitatis Danubius. Communicatio, 2015, P.38-48 Carti și capitole publicate: 1. Mogos Andreea, capitol, Ipostaze ale mesajului publicitar în contextul comunicării interculturale, PR trend, ACCENT, CLUJ-NAPOCA, 2005, P. 93-99 2. Mogos Andreea, studiu, Alteritatea ca reprezentare mediatică, Curente şi tendinţe în jurnalismul contemporan, ED. LIMES, CLUJ-NAPOCA, Editor: Rad Ilie, 2005, P. 175-181 3. Mogos Andreea, studiu, Structura de proprietate versus politica editorială - România şi Franţa, Perspective asupra producţiei media, ACCENT, CLUJ-NAPOCA, Editor: Abrudan Elena, 2007, P. 42-63 4. Mogos Andreea, studiu, Ipostaze ale discursului vizual mediatic, Jurnalism şi publicitate - de la idee la produsul media, ACCENT, CLUJ-NAPOCA, Editor: Abrudan Elena, 2007, P. 11-26 5. Mogos Andreea, capitol, Reading Visuals in Newspapers în Media Literacy, ACCENT, CLUJ-NAPOCA, 2008, P. 78-97 6. Mogos Andreea Alina, Danciu Ioan Maxim, capitol, Zece genuri reprezentative pentru presa generalista actuală, Gen, text și discurs jurnalistic, TRITONIC, BUCURESTI, 2011, P. 76-92 7. Mogos Andreea Alina, capitol, România liberă, Gen, text și discurs jurnalistic, TRITONIC, BUCURESTI, 2011, P. 104-114 8. Mogos Andreea Alina, capitol, Cotidianul, Gen, text și discurs jurnalistic, TRITONIC, BUCURESTI, 2011, P. 115-124 9. Mogos Andreea Alina, capitol, Interviul, Gen, text și discurs jurnalistic, TRITONIC, BUCURESTI, 2011, P. 180-188 10. Mogos Andreea Alina, Danciu Ioan Maxim, capitol, Editorialul, Gen, text și discurs jurnalistic, TRITONIC, BUCURESTI, 2011, P. 189-198 11. Mogos Andreea Alina, carte, Realites sociales mediatisees. Representations sociales des roumains dans la presse ecrite francaise, Atelier National de Reproduction des Theses, Lille, 2012, P. 260 12. Mogos Andreea Alina, carte, Realități sociale mediate. Reprezentări sociale ale românilor în presa scrisă franceză – Cluj-Napoca : Limes, 2013. 13. Mogos Andreea Alina, capitol, Data analysis and visualisation. Theory and tools, in Carles Singla, Irene Da Rocha, Xavier Ramon (eds.) Shaping the Future of News Media, Integrated Journalism in Europe, Barcelona, 2015, P.59-92.

Page 5: Curriculum Vitae Europass - doctorat.ubbcluj.rodoctorat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2016/05/CV-EUROPASS-ANDR… · de cercetare în media, Introducere in studii media, Comunicare

Pagina 5 / 6 Curriculum vitae Andreea Alina Mogoş

Volume/lucrări coordonate: 1. Mogos Andreea, Anghelcev George, Interetnica - culegere de texte ale studentilor Rromi, CENTRUL DE RESURSE PENTRU DIVERSITATE ETNOCULTURALA (CRDE) , CLUJ-NAPOCA, 2002, P. 85 2. Meza Radu-Mihai, Abrudan Elena, Mogos Andreea, Interdisciplinary New Media Studies Conference Proceedings, Napoca Star, CLUJ-NAPOCA, 2009, P. 130 3. Mogoș Andreea Alina (coord.) Meza Radu, Prundaru George, Literature and Interviews on Romanian Journalism Education. 2014 – Integrated Journalism in Europe project WP3 report http://integratedjournalism.upf.edu/wp-content/uploads/2015/06/NR_UBB.pdf Burse de cercetare:

iunie și septembrie 2012 – stagiu de cercetare postdoctorală la CEMTI - Centre d’études sur les médias, les technologies et l’internationalisation, Université Paris 8.

octombrie 2011 – martie 2013 – Bursă de cercetare postdoctorală, Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. (CommScie).

martie – iunie 2006 – stagiu de cercetare la Université Paris 8 (Franţa), bursă guvernamentală

de doctorat în cotutelă (Guvernul Franţei)

ianuarie – sept. 2006 – cercetarea Changes in the Curricula of the Faculties of Social Sciences

during their 15 years of existence in Romania, Curricullum Research Fellowship (Central

European University)

martie – iunie 2005 - stagiu de cercetare la Université Paris 8 (Franţa), bursă guvernamentală

de doctorat în cotutelă (Guvernul Franţei)

martie – iunie 2004 – stagiu de cercetare la Université Paris 8 (Franța), bursă guvernamentală

de doctorat în cotutelă (Guvernul Franţei)

martie – iunie 2003 – stagiu de cercetare la Université de Nantes (Franţa), bursă

guvernamentală (Guvernul României) (tema cercetării : Imaginea românilor în Le Monde)

Proiecte institutionale-director pentru partenerul UBB:

1. Mogos Andreea (2011-2013), VEHMED - Vehicule media pentru formarea abilitatilor practice, televiziuni si ziare operate de studenti pentru studenti, POSDRU 90/2.1/S/64002, AUR - Asociatia Nationala a Specialistilor in Resurse Umane/beneficiar, Facultatea de Jurnalism/UNIVERSITATEA HYPERION/ partener, UNIVERSITATEA DANUBIUS/ partener, ASOCIATIA JURNALISTILOR DIN ROMANIA/partener, Revista 22/partener , Asociatia Romana pentru Managementul Proiectelor/partener , Filmnotic/partener.

2. Mogos Andreea Alina (2012-2015), Integrated Journalism in Europe, Erasmus Multilateral, 528057-LLP-1-2012-1-ES-ERASMUS-FEXI JURNALISM, Abrudan Elena/membru echipa, Meza Radu-Mihai/membru echipa, Costina Andrei/membru echipa, Prundaru George-Adrian/membru echipa , Constantin Trofin/membru echipa. Universitat Pompeu Fabra (Spain)/1 / partener , Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis (France)/ partener , Danish School of Media and Journalism (Denmark)/partener , University Babes-Bolyai (Romania)/partener , Linnaeus University (Sweden)/partener.

3. Mogos Andreea Alina (2012-2014), Production de l’information et pratiques journalistiques en Europe, JURNALISM , Meza Radu-Mihai/membru echipa, Prundaru George-Adrian/membru echipa, Universite Paris 8 Vincennes (France)/1 / partener , Universitat Pompeu Fabra (Spain)/ partener , University of Westminster (UK)/partener , University Babes-Bolyai (Romania)/partener .

Proiecte institutionale – membru echipa:

1. Abrudan Elena (2008), Interferente comunicationale in Jurnalism, Relatii Publice si Publicitate, JURNALISM , Abrudan Mirela-Codruta /membru echipa, Hosu Ioan/membru echipa, Mogos Andreea/membru echipa, Muresan Mihaela/membru echipa , UBB/Catedra de Comunicare si Relatii Publice/ partener , Universitatea de Stat din Istanbul/Comunicare/ partener, Paris 1 Sorbona/Euraegis/ partener .

2. Florea Ligia Stela (2009-2011), GENUL JURNALISTIC CA PRACTICA DISCURSIVA SI CULTURALA. TIPOLOGIA SI DINAMICA GENURILOR JURNALISTICE IN PRESA SCRISA DE INFORMARE ROMANA SI FRANCEZA, LINGVISTICA , Mogos Andreea/membru echipa, Mateiu Iuliana Anca/membru echipa, Motei Anamaria Iulia/membru echipa, Danciu Ion Maxim/membru echipa , Facultatea de Stiinte Politice si Administrative/UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA/ partener.

3. Expert din partea partenerului UBB în proiectul POSDRU/86/1.2/S/60881, J.O.B.S. (Jurnalismul, Ocupație în Beneficiul Societății) 2010-2013.

4. Expert învățământ în proiectul POSDRU/156/21.2/G/136147 „Creşterea calităţii programelor

Page 6: Curriculum Vitae Europass - doctorat.ubbcluj.rodoctorat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2016/05/CV-EUROPASS-ANDR… · de cercetare în media, Introducere in studii media, Comunicare

Pagina 6 / 6 Curriculum vitae Andreea Alina Mogoş

de licenţă în domeniul administraţiei publice. Calitate în Administraţie Publică/C.A.P. – creştere şi dezvoltare prin programe de studii îmbunătăţite” (2014)

5. Expert în relatia cu studenții in proiectul POSDRU/156/1.2/G/134774 - ”Imbunătățirea interacțiunii universității cu mediul de afaceri” A5. Organizarea de întâlniri între studenți și reprezentanți ai mediului de afaceri sub egida ”Săptămâna carierei” pentru studenți” (2015)"

6. Expert în proiectul Erasmus LLLP The iProfessional PROJECT (2015) 7. Expert dezvoltare programe in proiectul POSDRU/156/1.2/G/136845 „Calitate în

învățământul superior” (2015)

3.05.2016, Cluj-Napoca

Andreea Alina Mogoş