Cuprins - Www.tocilar.ro

of 3 /3
Vizitati www.tocilar .ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori. Cuprins CAP.1 Introducere 1.1 Abordă ri cu privire la violenta domestica 1.2. Justificarea alegerii temei 1.3. Mituri despre violenta domestica CAP. 2. Descrierea fenomenului 2.1. Definiia violentei domestice in literatura de specialitate 2.2. !i olenta domestica" o problema de sănătate publica 2.3. !i#ibilitatea violentei domestice 2.$. !i olenta domestica" percepii si servicii de suport a victimelor 2.%. &ormele violentei domestice 2.%.1. !iolenta psi'ologica 2.%.2. !iolenta fi#ica 2.%.3. !iolenta se(uala 2.%.$. !iolenta sociala 2.%.%. !iolenta economica CAP.3. Incidena si prevalenta violentei 3.1. Condiionări cultural ) educaionale 3.2. Condiionări de ordin economic 3.3. Condiionări individuale 3.3.1. Portretul victimei 3.3.2. Portretul agresorului 3.$. *fectele violentei domestice CAP.$. Masuri legislative care urmăresc combaterea violentei domestice $.1. Masuri legislative pe plan internaional $.2. Abord ări legislative ale violentei domestice in diferite tari europene $.3. +orme internaionale si prevederi constituionale in ,om-nia $.3.1. Prevederi constituionale $.3.2. +orme internaionale Pagina 1 din 2

Embed Size (px)

description

jhjhj

Transcript of Cuprins - Www.tocilar.ro

Page 1: Cuprins - Www.tocilar.ro

7/21/2019 Cuprins - Www.tocilar.ro

http://slidepdf.com/reader/full/cuprins-wwwtocilarro-56d97b1d69685 1/2

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Cuprins

CAP.1 Introducere

1.1 Abordări cu privire la violenta domestica

1.2. Justificarea alegerii temei

1.3. Mituri despre violenta domestica

CAP. 2. Descrierea fenomenului

2.1. Definiia violentei domestice in literatura de specialitate

2.2. !iolenta domestica" o problema de sănătate publica

2.3. !i#ibilitatea violentei domestice

2.$. !iolenta domestica" percepii si servicii de suport a victimelor 

2.%. &ormele violentei domestice

2.%.1. !iolenta psi'ologica

2.%.2. !iolenta fi#ica

2.%.3. !iolenta se(uala

2.%.$. !iolenta sociala

2.%.%. !iolenta economica

CAP.3. Incidena si prevalenta violentei

3.1. Condiionări cultural ) educaionale

3.2. Condiionări de ordin economic

3.3. Condiionări individuale

3.3.1. Portretul victimei3.3.2. Portretul agresorului

3.$. *fectele violentei domestice

CAP.$. Masuri legislative care urmăresc combaterea violentei domestice

$.1. Masuri legislative pe plan internaional

$.2. Abordări legislative ale violentei domestice in diferite tari europene

$.3. +orme internaionale si prevederi constituionale in ,om-nia

$.3.1. Prevederi constituionale

$.3.2. +orme internaionale

Pagina 1 din 2

Page 2: Cuprins - Www.tocilar.ro

7/21/2019 Cuprins - Www.tocilar.ro

http://slidepdf.com/reader/full/cuprins-wwwtocilarro-56d97b1d69685 2/2

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

$.3.3. Prevederile Codului Penal

$.3.%. !iolul domestic

$.$. egea specifica privind combaterea si prevenirea violentei domestice

$.$.1. Aplicabilitatea legii si re#istenta la sc'imbare

$.$.2. egea romaneasca privind violenta domestica

CAP.%. De#voltarea serviciilor de suport a victimelor 

%.1 Instituii implicate in combaterea violentei domestice

%.2 Coaliia +aionala a /+0)urilor implicate in programe cu privire la violenta

domestica

%.3 Campanii de succes pentru combaterea si prevenirea violentei domestice

CAP.. Implicarea comunităii in reducerea violentei domestice

.1 iserica

.2 Politia

.3 Autoritatile locale

CAP.. 4tudii de ca# privind violenta domestica

.1 Metodologia de cercetare

.2 Metode si te'nici de cercetare

.3 4tudii de ca#

Conclu#ii

ibliografie

Pagina 2 din 2