Contributiile Datorate de Personalul Militar

of 33 /33
ROMANIA MINISTERUL APARARII NATIONALE SCOALA DE APLICATIE PENTRU LOGISTICA “GENERAL CONSTANTIN ZAHARIA” LUCRARE DE CURS ASPECTE TEORETICE PRIVIND CONTRIBUTIILE

Embed Size (px)

Transcript of Contributiile Datorate de Personalul Militar

Page 1: Contributiile Datorate de Personalul Militar

ROMANIAMINISTERUL APARARII NATIONALE

SCOALA DE APLICATIE PENTRU LOGISTICA “GENERAL CONSTANTIN ZAHARIA”

LUCRARE DE CURS

ASPECTE TEORETICE PRIVIND CONTRIBUTIILE

Page 2: Contributiile Datorate de Personalul Militar

BUCURESTI -2014-

CUPRINS

IntroducereCapitolul IContributii obligatorii de asigurari de sanatateCapitolul IIContributiile de asigurari sociale de sanatate datorate la fondul national unic de asigurari sociale de sanatateCapitolul IIIContributii bugetului asigurarilor de somajCapitolul IVDeclararea obligatiilor de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominal a persoanelor asigurate

4.1 Sumele ce nu se cuprind în baza lunară a contribuţiilor sociale obligatorii4.2 Venituri ce se excepteaza de la plata contributiilor

Capitolul VContributii salariale privind anul 2014Capitolul VIStudiu de caz privind realizarea “Centralizator state decembrie 2013” si a “Centralizator baza de calcul a contributiei pentru asigurarile sociale decembrie 2013”ConcluzieBibliografie.Anexa

2

Page 3: Contributiile Datorate de Personalul Militar

INTRODUCERE

Introducerea pentru prima dată a asigurărilor sociale le este atribuită reformatorilor conservatori von Bismarck şi von Taffe care între 1871 şi 1891 au introdus primele legi asiguratorii în Germania. Iniţiativa lor nu a fost una umanitară, fără motivaţii politice. Cele două scopuri urmărite se constituiau de fapt în politica de clasă, cu implicaţii majore în stratificarea socială:

1. Se urmărea să se accentueze diviziunea socială între diferite categorii/clase de salariaţi prin instituirea unor legi şi privilegii diferite de la un grup de angajaţi la altul.

2. Să fie legată loialitatea individului direct de monarhie sau de autoritatea centrală de stat (Esping-Andersen, 1990).Dincolo de aceste obiective, drepturile sociale al angajatului nu se îmbunătăţeau prea mult. Drepturile economice se suprapuneau de fapt peste obligaţii clar stipulate de legislaţie.

Bismarck vedea de fapt anagajaţii ca pe nişte "soldaţi ai muncii într-o economie funcţionând ca o armată", cu autoritatea deplină a statului (în calitate de general) asupra managerilor ( în calitate de căpitani ).1

Cancelarul von Bismark rămâne promotorul primelor legi din domeniul asigurărilor sociale care au însemnat o primă implicare a statului modern în protectia sociala a indivizilor pe baze contributorii.

Primele astfel de legi introduse în Germania au fost: - Asigurarea pentru accidente industriale (introdusă în anul 1871) ;- Asigurarea de sănătate (1883) ;- Asigurarea de Pensii (1891, Franţa o introdusese deja cu doi ani înainte). De menţionat că deşi multe ţări (în special Europene) au urmat imediat

modelul Germaniei, alte ţări au introdus mult mai tărziu aceleaşi legi (în special SUA, Canada si Australia) (Pierson, 1991).

În România au fost înregistrate încă din 1872 asocieri ale muncitorilor care prevedeau şi măsuri de întrajutorare în caz de boală sau deces. A.I. Cuza a introdus chiar o lege de plată a unor pensii pentru funcţionarii statului ‘civili, militari sau eclesiastici’ dar drepturile erau destul de limitate iar numărul celor incluşi era foarte redus. În 1902, prin ‘Legea Missir’ s-a introdus un sistem de asigurare a meseriaşilor pe baze corporatiste.

Prima lege modernă de asigurări sociale care prevedea principiul asigurării obligatorii a fost introdusă în ianuarie 1912 (Legea Neniţescu) şi prevedea asigurări de boală, invaliditate, accidente, maternitate şi pensii pentru toţii membrii 1 Esping-Andresen, 1990, pag. 24,40,59,108

3

Page 4: Contributiile Datorate de Personalul Militar

corporaţiilor muncitoreşti. În 1933 a fost introdusă o lege prin care a fost unificat la nivel naţional sistemul asigurărilor sociale din România (S. Ghimpu şi alţii, 1998). Perioada comunistă a adus schimbări majore în sistemul de asigurări sociale din România, începând din ianuarie 1949 egalizarea drepturilor de asigurări fiind promovată de diverse acte legislative. Prin industrializarea forţată şi creşterea populaţiei angajate, asigurările sociale s-au extins la aproape întreaga populaţie iar fondurile de asigurări au fost trecute complet sub controlul statului şi incluse în bugetul de stat. În plus, şomajul fiind un fenomen social nerecunoscut de regimul comunist asigurările împotriva şomajului s-au desfiinţat. De asemenea, agricultorii asociaţi forţat în CAP-uri falimentate ulterior de politicile economice aberante ale regimului comunist nu au fost introduşi în sistemul de stat al asigurărilor de pensii fapt ce a creat după 1989 o problemă majoră în sistemul de pensii împovărat şi cu pensiile pentru agricultori, introduse în 1992. Deşi benefice pentru populaţia anterior neacoperită, în special pentru populaţia rurală, măsurile au afectat în timp calitatea unor drepturi (serviciile medicale, de exemplu, erau adesea de proastă calitate şi erau condiţionate de oferirea unor ‘mici atenţii’ către medici) şi atitudinea cetăţenilor faţă de ideea de asigurare socială. După Revoluţia din 1989 fondurile de asigurări au fost o bună perioadă sub controlul guvernului, fapt ce a condus la utilizarea abuzivă a unora dintre ele. De abia în 1991 a fost introdusă Legea Ajutorului de Şomaj, în 1997 Legea Asigurărilor de Sănătate şi în 2000 o nouă lege a pensiilor prin care se separă de fapt fondurile de asigurări de Guvern şi se plasează în casele de asigurări de sănătate şi respectiv de pensii. Spre deosebire de riscul de a ieşi la pensie care este uniform distribuit în populaţie şi pentru care acceptarea contribuţiei este facilă, asigurările de sănătate şi mai ales cele de şomaj nu presupun un risc uniform distribuit între asiguraţi şi nici un risc uşor de calculat, de anticipat.

Asigurările de sănătate se confruntă cu tendinţa de fraudare prin subdeclararea riscului (nu se declară la asigurare anumite boli deşi probabilitatea apariţiei lor este cunoscută de asigurat) şi, în plus, dreptul la îngrijire medicală (cel puţin cea de bază) este considerat de mulţi a fi universal aşa că în unele ţări serviciile de sănătate sunt parţial sau total furnizate de stat, de la buget, fără o contribuţie separată. Oricum, dacă există, contribuţia trebuie să fie obligatorie măcar pentru acoperirea costurilor serviciilor minimale.

Asigurările de şomaj se deosebesc de celelalte două prin faptul că riscul este complet dezechilibrat distribuit între asiguraţi, cei din anumite sectoare, din anumite meserii, cu resurse umane mai reduse fiind mult mai expuşi riscului de şomaj. Astfel, unii contribuabili cu un risc extrem de redus de a intra în şomaj nu ar fi deloc interesaţi să contribuie în mod benevol la un fond de şomaj; dintre cei cu risc ridicat, cei interesaţi să contribuie, mulţi ar intra efectiv în şomaj după o perioadă aşa că povara contribuţiei pe contribuabilii rămaşi la un moment dat ar fi

4

Page 5: Contributiile Datorate de Personalul Militar

atât de mare încât aceştia ar renunţa să-şi mai asigure riscul de şomaj, costurile depăşind beneficiul (reducerea incertitudinii, vulnerabilităţii, prin asigurare). În plus, riscul de a intra în şomaj este şi neuniform distribuit în timp aşa că este greu de calculat contribuţia pe această bază, perioadele de declin economic, cu şomaj foarte ridicat fiind greu de anticipat. Rezultă că fondurile de şomaj nu pot fi private ele trebuie să se bazeze pe o contribuţie obligatorie şi să fie garantate de Stat. Chiar şi aşa se consideră că la rate ale şomajului foarte mari, de peste 20%, cu greu se pot plăti ajutoare de şomaj acoperitoare ale minimului de subzistenţă, criza fondului fiind foarte gravă şi nevoia de intervenţie masivă a Statului imperioasă. (Le Grand şi alţii, 1992, Barr, 1998)

Capitolul I

Contributiile obligatorii de asigurari de sanantate

Obligatiile de plata ale contributiilor sociale obligatorii si impozitului pe venituri din solde si salarii, precum si evidenata nominala a persoanelor asigurate, se declara de catre -unitatile militare platitoare de solde si salarii (structurile militare platitoare de venituri de natura salariale sau asimilate salariilor), ale caror comandanfi/sefi au calitatea de ordonatori secundari sau tertiari de credite si de Directia financiar-contabil.

Contributiile sociale obligatorii platite, potrivit legii, de catre unitatile militare platitoare de solde si salarii sunt urmatoarele:

Contributiile de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat:

i) cota de contributie individuala de asigurari sociale, datorate de personalul militar si civil este de 10,5%, in aceasta cota de contributie individuala de asigurari sociale este inclusa si cota de 4% aferenta fondurilor de pensii administrate privat, prevazute de Legea nr. 4 /1/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

ii) cota de contributie de asigurari sociale pentru conditii normale de munca, datorate de unitatile militare platitoare de solde si salarii (structurile militare platitoare de venituri de natura salariilor sau asimilate salariilor) este de 20,8%;

iii) cota de contribute de asigurari sociale pentru conditii deosebite de rnunca datorata de unitatile militare platitoare de solde si salarii (structurile militare platitoare de venituri de natura salariala sau asimilate salariilor) este de 25,8% ;

locuri de muncă în condiţii deosebite – locurile de muncă unde gradul de expunere la factorii de risc profesional sau la condiţiile specifice unor categorii de servicii publice, pe toată durata timpului normal de muncă, poate conduce în timp la îmbolnăviri profesionale, la comportamente riscante în

5

Page 6: Contributiile Datorate de Personalul Militar

activitate, cu consecinţe asupra securităţii şi sănătăţii în muncă a asiguraţilor”2;

iv) cota de contributie de asigurari sociale pentru conditii speciale de munca, si pentru alte conditii de munca, datorata de unitatile militare platitoare de solde si salarii (structurile militare platitoare de venituri de natura salariala sau asimilate salariilor) este de 30,8%;

locuri de muncă în condiţii speciale – locurile de muncă unde gradul de expunere la factorii de risc profesional sau la condiţiile specifice unor categorii de servicii publice, pe durata a cel puţin 50% din timpul normal de muncă, poate conduce în timp la îmbolnăviri profesionale, la comportamente riscante în activitate, cu consecinţe grave asupra securităţii şi sănătăţii în muncă a asiguraţilor”3 .

Categoriile de persoane asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii sunt grupate după cum urmează4:

1. a) persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă, inclusiv soldaţii şi gradaţii voluntari;

b) funcţionarii publici;c) cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi

funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;

d) persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, din drepturi de autor şi drepturi conexe, definite potrivit art. 7, alin. (1), pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din contracte/convenţii încheiate potrivit Codului civil. („ dreptul de autor şi drepturile conexe – constituie obiect al acestora operele originale de creaţie intelectuală în domeniul literar, artistic sau ştiinţific, oricare ar fi modalitatea de creaţie, modul sau forma de exprimare şi independent de valoarea şi destinaţia lor, operele derivate care au fost create plecând de la una sau mai multe opere preexistente, precum şi drepturile conexe dreptului de autor şi drepturile sui-generis, potrivit prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.”)

2. persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile prezentei legi, cu cele ale persoanelor prevăzute la pct. I;

2art. 3, lit. g din Legea nr. 263/2010

3 art. 3, lit. g din Legea nr. 263/20104 art. 6, alin. 1 din Legea nr. 263/2010

6

Page 7: Contributiile Datorate de Personalul Militar

3. persoanele care beneficiază de drepturi băneşti lunare, ce se asigură din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii, denumite în continuare şomeri;

4. persoanele care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de patru ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (pe anul 2013, salariul mediu brut este de 2.223 de lei) şi care se află în una dintre situaţiile următoare:

a) administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management;

b) membri ai întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale;c) persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice;d) persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii

acestora;e) alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale;5. cadrele militare trecute în rezervă, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut

special din sistemul administraţiei penitenciare ale căror raporturi de serviciu au încetat, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, care beneficiază de ajutoare lunare ce se asigură din bugetul de stat, în condiţiile legii.

Conform alin. 2 al aceluiaşi articol mai sus menţionat, opţional, “se pot asigura în sistemul public de pensii, pe bază de contract de asigurare socială, în condiţiile prezentei legi5 , avocaţii, personalul clerical şi cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate în sistemul public, precum şi orice persoană care doreşte să se asigure, respectiv să îşi completeze venitul asigurat.”

Capitolul IIContributiile de asigurari sociale de sanatate datorate la fondul

national unic de asigurari sociale de sanatate

a) cota de contributie individuala de asigurari sociale de sanatate, datorata de personalul militar si civil este de 5,5%;

b) cota de contributie de asigurari sociale de sanatate, datorata de unitatile militare platitoare de solde si salarii (structurile militare platitoare de venituri de natura salariaia sau asimilate salariilor) este de 5,2%; c) cota de contributie pentru concedii si indemnizati de asigurari sociale de sanatate datorata de unitatile militare platitoare de solde si salarii (structurile militare platitoare de venituri de natura salariala sau asimilate salariilor) pentru soldatii si gradatii profesionisti, precum si pentru personalul civil, este de 0,85%;

5 Legea nr. 263/2010

7

Page 8: Contributiile Datorate de Personalul Militar

Capitolul IIIContributii bugetului asigurarilor de somaj

Contributile datorate la bugetul asigurarilor de somaj:i) cota de contributie individuala la bugetul asigurarilor de somaj, datorata

de personalul civil este de 0,5%;ii) cota de contributie la bugetul asigurarilor de somaj, datorata de unitatile

militare platitoare de solde si salarii (structurile militare platitoare de venituri de natura salariala sau asimilate salariilor) pentru personalul civil este de 0,5%.

Calculul contributiilor sociale individuale obligatorii se realizeaza prin aplicarea cotelor specificate la alin. (1) asupra bazei lunare de calcul prevazuta de Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, la titlul IX2 - Contributii sociale obligatorii.

(1) Baza de calcul a contributiei de asigurari sociale, datorate de unitatile militare nu poate fi mai mare decat produsul dintre numarul asiguratilor din luna pentru care se calcuteaza contributia si valoarea corespunzatoare a de cinci ori castigul salarial mediu brut de 2.223 lei utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2013. In situatia depasirii acestui plafon, in cazul unitatilor miiitare care datoreaza contributie diferentiata in functie de conditiile de munca, baza de calcul la care se datoreaza contributia de asigurari sociale corespunzatoare fiecarei conditii de munca se stabileste proportional cu ponderea, in totalul bazei de calcul a castigurilor salariale brute realizate in fiecare dintre conditiile de munca6.

Suma datorată la CAS pentru angajaţi se plafonează la valoarea a de cinci ori câştigul salarial mediu brut (actualmente 5 * 2.223 lei * 10.5 % = 1.170 lei). În acest sens, dacă baza de calcul depăşeşte suma de 11.115 lei (cinci salarii medii brute), suma de plată la CAS rămâne 1.170 lei.

(2) Baza lunara de calcul la care persoana juridica din Romania datoreaza contributia de asigurari sociale pentru personalul roman trimis in misiune permanenta in strainatate o constituie totalilatea sumelor la care s-a calculat contributia individuala de asigurari sociale7.

Cota de impozit pentru veniturile din solde si salarii (veniturile de natura salariala sau asimilate salariilor), datorata de personalul militar si civil este de 16%.

(3) Personalul militar si civil care beneficiaza de venituri din solde sau salarii datoreaza la locul unde se afla functia de baza un impozit lunar, care se calculeaza si se retine de catre unitatile militare platitoare de solde si salarii

6 Art.34 din Legea nr.263/2010 si ale art. 296 alin.(l) din Codul fiscal7 Art. 2 9 6 a l i n . ( 2 ) d i n Codul fiscal

8

Page 9: Contributiile Datorate de Personalul Militar

(structurile militare platiroare de venituri de natura salariala sau asimilate salariilor):

(4) Impozitul lunar la locul unde se afla functia de baza se calculeaza prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul, determinata ca diferenta intre venitul net din solde sau salarii (veniturile de natura salariala sau asimilate salariilor), calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor sociale individuale obligatorii, aferente unei luni si, dupa caz, a deducerii personale acordate pentru luna respective a cotizatiei sindicale platita in luna respective si a contributiei pentru fondurile de pensii facultative, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei a 400 euro.

Pentru anul 2013, cota contributiei individuate la bugetul asigurarilor pentru somaj datorata de persoanele asigurate obligatoriu prin efectul legii, respectiv, demnitari, functionari publici si personal civil contractual, este de 0.5% aplicata asupra totalului castigurilor brute realizate lunar de unitatile militare platitoare de venituri salariale la bugetul asigurarilor pentru somaj8.

Contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj nu se retine pe perioada in care raporturile de munca sunt suspendale potrivit legii, cu exceptia perioadei de incapacitate temporara de munca, suportata de angajator.

Baza lunara de calcul a contributiei individuate la bugetul asigurarilor pentru somaj o reprezinta venitul brut realizat lunar, care include si indemnizatia pentru incapacitatea temporara de munca. suportata de unitatea militara. pentru primele 5 zile de concediu medical, din fondul de salarii. precum si indemnizatia pentru incapacitatea temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, suportata integral de unitatea militara9.

Castigul brut realizat care constituie baza lunara de calcul a contributiei individuate pentru somaj, este cel reglementat de lege10 .

Avand in vedere prevederile, drepturile de solda lunara, acordate personalului militar se excepteaza de la plata contributiei de asigurari pentru somaj11.

In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr.5/2013 pentru anul 2013 cotele contributiilor pentru asigurari sociale de sanatate se stabilesc astfel12:

a) contributia individuala lunara a persoanei asigurate este de 5.5% si se aplica asupra veniturilor din solde/salarii sau asimilate acestora;

8 Art.27 din Legeau nr. 76 /20029 Art.27 alin.(l) din Legea nr. 76 /200210 Art.2964 din Codul fiscal.11 Art.296 6 lit.c) pet.c1 din Codul fiscal12 Art.2964, art.296' alin.(2) si art.29618 alin.(3) lit.b) din Codul fiscal/2013

9

Page 10: Contributiile Datorate de Personalul Militar

b) contributia lunara a unitatilor militare platitoare de venituri salariale este de 5.2% ,calculate asupra fondului de salarii reprezentand suma castigurilor brute realizate din venituri salariale sau asimilate salariilor.

In conformitate cu art.4 alin.(2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr 158/2005 privind concediile si indemnizaliile dc asigurari sociale de sanatate aprobata cu modificari prin Legea nr 399/2000, cu modificarile si completarile ulterioare. pentru anul 2013, cota contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, destinata exclusiv finantarii cheltuielilor cu plata drepturilor reprezentand indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, pentru personalul civil si soldatii si gradatii profesionisti in activitate este de 0.85% aplicata asupra fodulului de salarii (totalitatea sumelor utilizate pentru plata drepturilor salariale sau asimilate salariilor platite pcrsonalului civil, precum si soldatilor si gradatilor profesionisti in activitate.

Contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate se achita la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

Baza lunara de calcul a contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanate poate fi mai mare decat produsul dintre numarul asiguratilor din luna pentru care se caculeaza contributia si valoarea corespunzatoare a 12 salarii minime brute pe tara garantate in plata (750 lei pentru perioada 01.02-30.02.2013 si 800 lei pentru perioada 01.07-31.12.2013).

Pe perioada concediilor medicale acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr 158/2005 incepand cu 01.01.2013, soldatii si gradatii profesionisti in activitate nu beneficiaza de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca. In aceasta situatie se aplica prevederile privind salarizarea si alte drepturi ale presonalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii cu modificarile si completarile ulterioare si se acorda solda lunara13. i) Pentru cazul specificat mai sus se calculeaza si se retin potrivit legii, contributii sociale obligatorii si impozit pe venit, pentru soldatii si gradatii profesionisti in activitate. ii) Pe durata concediului pentru cresterea copilului, cota contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate se calculeaza asupra sumei reprezentand valoarea indemnizatiei, se suporta de la bugetul de stat si se vireaza la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate. iii) Pentru personalul din cadrul Ministerului Apararii Nationale care, solicita program de lucru redus la 4 ore, drepturile salariale cuvenite se stabilesc proportional cu perioada lucrata, respectiv ½ din solda lunara bruta individuala

13 Art.42, alin(1) din Legea nr 138/1999

10

Page 11: Contributiile Datorate de Personalul Militar

pentru cadrele militare si soldatii si gradatii profesionisti in activitate si 1/2 din salariul brut pentru personalul civil, calculate potrivit legii14.

Potrivit art.l alin. (1) si (2) din Hotararea Guvernului nr. 23/2013 pentru slabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, incepand cu 1 februarie 2013 salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 750 lei lunar si incepand cu 1 iulie 2013 salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 800 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 ore in medie pe luna in anul 2013.

La art.2 din Hotararea Guvernului nr.23/2013 se stipuleaza ca, pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de baza, potrivit incadrarii, nu poate fi inferior nivelului salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata mentionat la alin.(l).

Pentru anul 2013, cuantumul ajutorului de deces se stabileste. in condiliile legii, astfel15:a) in cazul asiguratului sau pensionarului, la 2,223 lei;b) in cazul unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la 1.112 lei.

Pentru determinarea bazei de calcul a impozitului deductibil din venitul brut obtinut din solde/salarii, la functia de baza, reprezentand contributia la fondul de pensii facultative, s-a stabilit la echivalentul in lei a 400 euro la nivelul anului16.

Reglementarile precizate de prezenta dispozitie se pun in practica o data cu aplicarea prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr.5/2013, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, nr 106 din 22.02.2013 si ale Legii bugetului asigurarilor sociale pe anul 2013 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea 1, nr. 107 din 22.02.2013.

Capitolul IVDeclararea obligatiilor de plata a contributiilor sociale,

impozitului pe venit si evidenta nominal a persoanelor asigurate

Pentru aplicarea dispozitiilor specifice de Instructiuni de completare, de punere, utilizare si de gestionare a “Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominal a persoanelor asigurate” pentru personalul din institutiile de aparare, ordine publica si siguranta nationala, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.S.648/2011 si de Ordinul ministrului finantelor publice, ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si a persoanelor varstnice si ministrului sanatatii nr. 105/2048/793/2012 pentru 14 Art.32 alin.(l) lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 111/201015 Legea nr.6/21.02.2013-legea bugetului asigurarilor sociale de stat16 Art.57 alin,(2) lit.a) din Legea nr.571/2003. modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr,127/2008,

11

Page 12: Contributiile Datorate de Personalul Militar

aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a “Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominal a persoanelor asigurate”, in temeiul prevederilor art.33 alin. (2) din Legea nr.346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.6 alin.(3) din Ordinul ministrului Apararii Nationale si indeplinirea obligatiilor declarative de catre unitatile militare platitoare de venituri salariale, se emite prezenta dispozitie.

Evidenta nominala lunara a cadrelor militare in activitate si a soldatilor si gradatilor profesionisti in activitate, asigurati in sistemul public de pensii, precum si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat se realizeaza pe baza formularului "Declaratie privind evidenta nominala a personalului militar asigurat in sistemul public de pensii si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat".

”Declaratia privind evidenta nominala a personalului militar asigurat in sistemul public de pensii a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat” se completeaza de catre unitatile militare platitoare de solde lunare brute personalului militar, in conformitate cu prcizarile Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apararii Nationale.

”Declaratia privind evidenta nominala a personalului militar asigurat in sistemul public de pensii si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat se depune in conformitate cu precizarile Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apararii Nationale.

Unitatile militare platitoare de solde personalului militar depun, lunar, pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza, la bugetul asigurarilor sociale de stat, contributiile de asigurari sociale, “Declaratia privind evidenta nominal a personalului militar asigurat in sistemul public de pensii si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat”.

Obligatiile de plata lunare ale contributiilor de asigurari sociale pentru cadrele militare in activitate si soldatii si gradatii profesionisti in activitate, asigurati in sistemul public de pensii se declara si prin formularul 112 “Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominal a persoanelor asigurate”, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice, ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si a persoanelor varstnice si ministrului sanatatii nr. 1045/2084/793/2012, in anexa nr.3 la aceasta declaratie.

Evidenta nominala lunara a cadrelor militare in activitate si a soldatilor si gradatilor profesioniti in activitate asigurati in sistemul national de asigurari sociale de sanatate, precum si a obligatiilor de plata catre fondul national unic de asigurari sociale de sanatate se realizeaza pe baza formularului “Declaratiei privind evidenta nominal a personalului militar asigurat in sistemul national de asigurari

12

Page 13: Contributiile Datorate de Personalul Militar

sociale de sanatate si a obligatiilor de plata catre fondul national unic de asigurari sociale de sanatate” – “S.I.U.I.-C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.”

“Declaratia privind evidenta nominal a personalului militar asigurat in sistemul national de asigurari sociale de sanatate si a obligatiilor de plata catre fondul national unic de asigurari sociale de sanatate” – “S.I.U.I.-C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.” se completeaza de catre unitatile militare platitoare de solde personalului militar, in conformitate cu aplicatia informatica privind culegerea, procesarea, verificarea, validarea si transmiterea electronica a datelor– “S.I.U.I.-C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.”

Directia financiar-contabila asigura mentenanta si dezvoltarea aplicatiei informatice privind culegerea, procesarea, verificarea, validarea si transmiterea electronica a datelor– “S.I.U.I.-C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.”, conform cerintelor formulate de Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti.

“Declaratia privind evidenta nominal a personalului militar asigurat in sistemul national de asigurari sociale de sanatate si a obligatiilor de plata catre fondul national unic de asigurari sociale de sanatate” - “S.I.U.I.-C.A.S.A.O.P.S.N.A.J” se depune la organul fiscal militar din cadrul Directiei financiar-contabile, de catre unitatile militare platitoare de solde personalului militar, lunar, pana la data de 16 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza si se platesc, la fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, contributiile de asigurari sociale de sanatate, dupa cum urmeaza:

a) ordonatorii tertiari de credite, din finantarea Directiei financiar-contabile, gestioneaza si actualizeaza baza de date din evidenta proprie, asigura integrarea bazei de date primita de la ordonatorii tertiari de credite din finantare, dupa caz, si transmit in format electronic, prin aplicatia informatica privind culegerea, procesarea, verificarea, validarea si transmiterea electronica a datelor “S.I.U.I.-C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.” la organul fiscal militar, din cadrul Directiei financiar-contabile , evidenta nominal actualizata a personalului militar si civil asigurat, precum si a coasiguratilor acestora (sotie/sot, parinti fara venituri proprii, aflati in intretinere) si a persoanelor care beneficiaza de asigurare, fara plata contributiei ( toti copii pana la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani, daca sunt elevi, inclusiv absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, studenti s.a., daca nu realizeaza venituri din munca) in sistemul national de asigurari sociale de sanatate.

4.1 Sumele ce nu se cuprind în baza lunară a contribuţiilor sociale obligatorii17:17 art. 296^15 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal

13

Page 14: Contributiile Datorate de Personalul Militar

a) sumele primite de membrii fondatori ai societăţilor comerciale constituite prin subscripţie publică;

b) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii ca urmare a calamităţilor naturale, ajutoarele pentru bolile grave şi incurabile, ajutoarele pentru naştere, veniturile reprezentând cadouri pentru copiii minori ai salariaţilor, cadourile oferite salariatelor, contravaloarea transportului la şi de la locul de muncă al salariatului, costul prestaţiilor pentru tratament şi odihnă, inclusiv transportul pentru salariaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariaţii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă. Cadourile oferite de angajatori în beneficiul copiilor minori ai angajaţilor, cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum şi cadourile oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie nu intră în baza de calcul, în măsura în care valoarea cadoului oferit fiecărei persoane, cu orice ocazie dintre cele de mai sus, nu depăşeşte 150 de lei;

b^1) ajutoarele de deces, indemnizaţiile acordate urmaşilor personalului militar din armată decedat ca urmare a participării la acţiuni militare şi indemnizaţiile lunare de invaliditate acordate personalului militar din armată ca urmare a participării la acţiuni militare;

c) contravaloarea folosinţei locuinţei de serviciu sau a locuinţei din incinta unităţii, potrivit repartiţiei de serviciu, numirii conform legii sau specificităţii activităţii prin cadrul normativ specific domeniului de activitate, compensarea chiriei pentru personalul din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi compensarea diferenţei de chirie, suportată de persoana fizică, conform legilor speciale;

d) cazarea şi contravaloarea chiriei pentru locuinţele puse la dispoziţia oficialităţilor publice, a angajaţilor consulari şi diplomatici care lucrează în afara ţării, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

e) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protecţie şi de lucru, a alimentaţiei de protecţie, a medicamentelor şi materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protecţie a muncii, precum şi a uniformelor obligatorii şi a drepturilor de echipament, ce se acordă potrivit legislaţiei în vigoare;

f) contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul dintre localitatea în care angajaţii îşi au domiciliul şi localitatea unde se află locul de muncă al acestora, la nivelul unui abonament lunar, pentru situaţiile în care nu se asigură locuinţă sau nu se suportă contravaloarea chiriei, conform legii;

g) indemnizaţiile primite pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, şi orice alte sume de aceeaşi natură,

14

Page 15: Contributiile Datorate de Personalul Militar

în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice, precum şi sumele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare (modificat de pct. 81 al art. I din Ordonanta nr. 8/2013);

h) sumele primite, potrivit dispoziţiilor legale, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului;

i) indemnizaţiile de instalare ce se acordă o singură dată, la încadrarea într-o unitate situată într-o altă localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor, în limita unui salariu de bază la angajare, precum şi indemnizaţiile de instalare şi mutare acordate, potrivit legilor speciale, personalului din instituţiile publice şi celor care îşi stabilesc domiciliul în localităţi din zone defavorizate, stabilite potrivit legii, în care îşi au locul de muncă;

j) sumele sau avantajele primite de către persoane fizice rezidente din activităţi dependente desfăşurate într-un stat străin, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte;

k) cheltuielile efectuate de angajator pentru pregătirea profesională şi perfecţionarea angajatului în legătură cu activitatea desfăşurată de acesta pentru angajator;

l) costul abonamentelor telefonice şi al convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu;

m) avantajele sub forma dreptului la stock options plan, la momentul acordării şi la momentul exercitării acestuia;

n) diferenţa favorabilă dintre dobânda preferenţială stabilită prin negociere şi dobânda practicată pe piaţă, pentru credite şi depozite;

o) tichetele de masă, tichetele de vacanţă, tichetele cadou şi tichetele de creşă, acordate potrivit legii;

p) următoarele avantaje primite în legătură cu o activitate dependentă:1. utilizarea unui vehicul din patrimoniul afacerii, în vederea deplasării de la

domiciliu la locul de muncă şi invers;2. cazarea în unităţi proprii;3. hrana acordată potrivit legii;4. permisele de călătorie pe orice mijloc de transport, acordate în interes de

serviciu;5. contribuţiile plătite la fondurile de pensii ocupaţionale, contribuţiile

plătite la fondurile de pensii facultative, primele aferente asigurărilor profesionale şi asigurărilor voluntare de sănătate, suportate de angajator pentru salariaţii proprii, în limitele de deductibilitate prevăzute de lege, după caz.

4.2 Venituri ce se excepteaza de la plata contributiilor18: 18 art. 296^16 din Legea nr 571/2003 privind Codul Fiscal;

15

Page 16: Contributiile Datorate de Personalul Militar

- indemnizaţiile lunare de neconcurenţă prevăzute în contractele individuale de muncă, în condiţiile legii;

- indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, suportate de angajator, potrivit legii;

- indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, suportate de la Fondul naţional de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, potrivit legii;

- ajutoarele lunare şi plăţile compensatorii care se acordă, conform legii, personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;

- veniturile acordate la momentul disponibilizării, venitul lunar de completare sau plăţile compensatorii, suportate din bugetul asigurărilor de şomaj, potrivit actelor normative care reglementează aceste domenii;

- indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate suportate de angajator, potrivit legii, pentru partea care depaseste baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat ca fiind suma reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical.

- indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate suportate de la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii, pentru partea care depaseste baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat ca fiind suma reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical.

Capitolul VContributii salariale privind anul 2014

Pentru anul 2014 avem urmatoarele modificari :

16

Page 17: Contributiile Datorate de Personalul Militar

- incepand cu data de 1 ianuarie 2014, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 850 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 ore in medie pe luna, reprezentand 5,059 lei/ora19;

- incepand cu data de 1 iulie 2014, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 ore in medie pe luna, reprezentand 5,357 lei/ora20;

- castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat este de 2298 lei;

- cuantumul ajutorului de deces se stabileste, in conditiile legii, in cazul:a) asiguratului sau pensionarului, la 2298 lei;b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la

1149 lei.- valoarea punctului de pensie este de 790,7 lei;-cotele de contributii obligatorii sunt cele prevazute in Legea nr.571/2003

privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare21;-in cota de contributie individuala de asigurari sociale este inclusa si cota de

4.5 % aferenta fonfurilor de pensii administrate privat22;-cota contrbutiei prevazute la art.28 din Legea nr 76/2002 privind sistemul

asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2014, este suma cotelor contributiilor la bugetul asigurarilor sociale de stat.

In concluzie..

…asigurările sociale sunt partea componentă a sistemului de securitate socială care are drept obiectiv principal compensarea prin beneficii în bani sau în servicii a prejudiciilor suferite în anumite situaţii de risc (incapacitate temporară sau permanentă de muncă, bătrâneţe, şomaj, etc ) cu care se confruntă cei asiguraţi.

19 Art.108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art.164 alin (1) din Legea nr.53/2003-Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;20 Art.108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art.164 alin (1) din Legea nr.53/2003-Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;21 Art 296x18, alin(3) lit a) /Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare22 Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

17

Page 18: Contributiile Datorate de Personalul Militar

Sistemul de asigurări sociale se bazată pe colectarea resurselor ( fondurilor ) de la cei asiguraţi în sistem contributoriu şi distribuirea beneficiilor/primelor de asigurare către cei confruntaţi cu situaţia de risc asigurată sau către urmaşii acestora în concordanţă cu contractul de asigurare. Asigurările sociale pot fi de stat (sau publice) sau private. Împreună cu asistenţa socială, asigurările sociale alcătuiesc sistemul de securitate socială

Bibliografie

1) Legea nr 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii.

18

Page 19: Contributiile Datorate de Personalul Militar

2) Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca,publicata in Monitorul Oficial nr.103/06.02.20023) Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare4) Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;5)Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare6) Legea nr 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice7) Legea nr.6/21.02.2013-legea bugetului asigurarilor sociale de stat;8) Dispozitia nr.A4969/13.07.2012 privind principalele aspect legate de intocmirea si depunerea declaratiilor referitoare la evidenta nominal a persoanelor asigurate;9) Dispozitia nr.A2050/27.02.2013 privind aplicarea unitara, in anul 2013, a prevederilor legale, referitoare la contributiile sociale obligatorii pentru personalul care realizeaza venituri din solde sau salarii;10) Dispozitia nr.A2051/27.02.2013 privind aplicarea unitara a cadrului normativ care reglementeaza declararea obligatiilor de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominal a persoanelor asigurate;11) Dispozitia nr.A2052/27.02.2013 privind aplicarea unitara, in anul 2013, a prevederilor legale privitoare la intocmirea si depunerea declaratiei informative referitoare la impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate de personalul militar si civil, pe beneficiari de venit;

Anexa privind obligatiile de plata bugetare salariale, precum si nivelurile unor prestatii sociale pentru anul 2013

19

Page 20: Contributiile Datorate de Personalul Militar

Nr.Crt

PersonalulMinisteruluiApararii Nationale

Ocupatia de plata Total din care suportat de :

Angajat

1 Cadre militare in activitate, personal civil, soldati si gradate profesionisti in activitate .

Contributia de asigurari sociale

Conditii normale de munca 10.5%

Conditii deosebite de munca 10.5%Conditii special si alte conditii de munca

10.5%

2 Contributia de asigurari sociala de sanatate 5.5%

3 Personal civil, soldati si gradate voluntary

Contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate

0%

4 Personal civil Contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj 0.5%

5 Ajutor de deces Asigurat pentru pensioner 2223 lei

5 Membru de familie 1112 lei

6 Salariu de baza minim brut garantat in plata Incepand cu 01.01.2013 Incepand cu 01.01.2013

Incepand cu 01.07.2013

20