CONTRACT DE PARTENERIAT EDUCATIONAL · PDF fileARGUMENT Copilul este minunea suprema. Noi...

6
Scoala cu clasele I-VIII Maltezi G.P.N. Stelnica CONTRACT DE PARTENERIAT EDUCATIONAL COORDONATOR: Educatoare Dobrica Marcela DIRECTOR: Prof. Austrianu Florica PARTENERI: Biblioteca ,,Ion Ghelu Destelnica" Educator, Dobrica M & §coala cu els. I-VIII Maltezi G.P.N. Stelnica :,Austrian Initiator, Educ. Dobrica M Reprezentant - E^ibliotecar, §erban I. STELWJCA

Transcript of CONTRACT DE PARTENERIAT EDUCATIONAL · PDF fileARGUMENT Copilul este minunea suprema. Noi...

Scoala cu clasele I-VIII MalteziG.P.N. Stelnica

CONTRACT DE PARTENERIAT EDUCATIONAL

COORDONATOR: Educatoare Dobrica MarcelaDIRECTOR: Prof. Austrianu Florica

PARTENERI:

Biblioteca ,,Ion Ghelu Destelnica"

Educator,Dobrica M

& §coala cu els. I-VIII MalteziG.P.N. Stelnica

:,Austrian

Initiator,Educ. Dobrica M

Reprezentant - E^ibliotecar,§erban I.

STELWJCA

PARTENERIAT EDUCATIONAL,,I isus se nastc astazi, copile pentru tine"

(Obiceiuri §i Traditii din Comuna Natala)

indicia! intre:

GRADINITA CU PROGRAM NORMALSTELNICA

BIBLIOTECA COMUNALA,,ION GHELU DESTELNICA"

ARGUMENT

Copilul este minunea suprema. Noi parintii, educatoarele, comunitatea(§coala, biblioteca, primarie), purtam responsabilitatea metodelor atitudinale§i suntem datori sa le cream situatii de invatare cat mai diverse, a§a incat,experienta lor de viata sa se imbogateasca.

Parteneriatele intre unitatile de invatamant §i comunitate, reprezinta cadruexcelent in care copii au prilejul sa traiasca experiente inedite iar societateasa-§i afirme calitatea de mediu educogen. Copii se cunosc mai bine intre ei,se imprietenesc cu partenerii participant! la acest parteneriat (bibliotecar,primar) au prilejul sa cunoasca realitatea in profunzimea ei, cuparticularitatile locale specifice. Comunicand, copii devin mai bogati s.i maiintelepti in gandire, traind nemijlocit experiente noi §i ne aduc satisfactiileprofesionale a§teptate. Invatarea in grup exerseaza capacitatea de decizie s,iinitiativa de a da o nota mai personals muncii §i o complementaritate maimare aptitudinilor si talentelor, ceea ce asigura o stimulare reciproca decooperare fructuoasa.

Sa oferim copiilor trairi inedite, cu valoare de amintire, care peste ani, sepot transforma in ,,comori ale copilariei".

PARTENERIAT EDUCATIONALOPORTUNITATE IN DEZVOLTAREA COPILULUI

Initiator: G.P.N. Stelnica

Membrii echipei:- Educator - Dobrica Marcela- Bibliotecar - Serban lonelia

Buget estimat:

- Cheltuieli necesare, oferite copiilor pentru deplasare intre cele douainstitutii, in judet si in afara judetului si stimulente materiale.

ALTI PARTENERIIMPLICATE

- Primaria comunei Stelnica - primar, Costel BratesBibliotecar, Serban loneliaScoala cu els. I-VIII Maltezi - director, prof. Austrianu Florica

PRINCIPII PARTENERIALE

Seriozitate- Reciprocitate- Profesionalism

Echilibru- Interactivitate- Oferta de alternative

OBIECTIVE

- Diversiflcarea tipologiei de valori cu care copii vin in contact: atasament,acceptare, considerate, generozitate, compromis.

GRUP TINTA:Biblioteca, scoala, primarie, familie, copii din gradinita

CALENDARUL ACTIUNILOR IN ANUL §COLAR2011-2012

OCTOMBRIE: ,,PRIETENH POVE§TILOR"vizionare de pove§ti §i povestiri prin video-proiectie, la biblioteca ;excursii in judet si in afara judetului;

NOIEMBRIE: ,,IN A$TEPTAREA LUI MO$ NICOLAE"

povesti si povestiri despre ,,Mo$ Nicolae"din tot sufletul, daruim cat putem celor mai saraci decat noi: jucarii,dulciuri, imbracaminte, incaltaminte;Scrisoare catre ,,Mo§ Nicolae".

DECEMBRIE: ,,FLORILE DALBE, FLOW"Colindam, colindam iarna;^

In asteptarea lui ,,Mo§ Craciun";Spectacol de: colinde, sorcova, capra, plugusor...;Colindam, colindam, pe la casele din sat pentru a observa, a invata cumse pregatesc gospodarii pentru intampinarea ,,Na§terii Domnului lisusHristos";

lANUARIE: ,,EMINESCU- POETUL TUTUROR ROMANILOR"„$! EU AM POST LA ALBA IULIA!"

MARTIE: ,,PENTRU TINE, IUBITAMAMA!"pregatim martisoare pentru surioare, mame si bunici;Expozitie : ,,Cel mai frumos martisor!"Spectacol dedicat zilei de ,,8 MARTIE"

APRILIE: IEPURA$UL- decoram oua- expozitie de desene si lucrari practice

23 Aprilie ,,ZIUA BIBLIOTECARULUI"

9 MAI: ZIUA EUROPEI,,EUROPA VAZUTA PRIN OCHII COPIILOR"Expozitii si prezentari de carte: "Europa $i unitatea europeana oglindite inliteraturd "

Spectacol literar-muzical: ,,Oda Bucuriei"Expozitie de creatie plastica a copiilor: „ Culorile Europei Unite "( arta decorativa, pictura,)

IUNIE: COPILARIE FERICITA !concursuri de desene, expozitie de desene;concursuri sportive;spectacol dedicat zilei de ,,1 IUNIE".