Contract Cadru Furnizare Energie Electrica

of 67 /67
1 DECIZIE nr. 57 din 11 octombrie 1999 (*actualizată*) pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice (actualizată până la data de 12 septembrie 2005*) EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI ----------- *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 21 decembrie 1999. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 12 septembrie 2005, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 12 din 24 aprilie 2002 abrogat de ORDINUL nr. 22 din 21 august 2002 ; ORDINUL nr. 5 din 21 februarie 2003 ; ORDINUL nr. 37 din 2 septembrie 2005 . Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în temeiul art. 6 lit. h) şi al art. 9 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, precum şi al art. 70 lit. a) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrica şi termica, emite următoarea decizie: ART. 1 Se aproba: a) Contractul-cadru de furnizare a energiei electrice la consumatorii casnici, cuprins în anexa nr. I; b) Contractul-cadru de furnizare a energiei electrice la micii consumatori finali, industriali şi similari, la tarife reglementate, cuprins în anexa nr. II; c) Contractul-cadru de furnizare a energiei electrice la marii consumatori finali, industriali şi similari, la tarife reglementate, cuprins în anexa nr. III. ART. 2 (1) Contractele încheiate în baza contractelor cadru cuprinse în anexa la Decizia preşedintelui ANRE nr. 1 din 8 martie 1999 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 30 martie 1999, rămân valabile şi pot fi actualizate în conformitate cu noile contracte-cadru, prin acte adiţionale, la initiativa oricăreia dintre părţi. (2) Contractele de furnizare a energiei electrice, încheiate în baza Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 236/1993 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 24 iunie 1993, rămân valabile pana la semnarea noilor contracte. (3) Încheierea noilor contracte prevăzute la art. 1 lit. b) şi c) va fi finalizată pana cel târziu la data de 30 iunie 2000. ART. 3

Embed Size (px)

Transcript of Contract Cadru Furnizare Energie Electrica

DECIZIE nr. 57 din 11 octombrie 1999 (*actualizat*) pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice (actualizat pn la data de 12 septembrie 2005*) EMITENT: AUTORITATEA NAIONAL DE REGLEMENTARE N DOMENIUL ENERGIEI ----------*) Textul iniial a fost publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 21 decembrie 1999. Aceasta este forma actualizat de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neam pn la data de 12 septembrie 2005, cu modificrile i completrile aduse de: ORDINUL nr. 12 din 24 aprilie 2002 abrogat de ORDINUL nr. 22 din 21 august 2002; ORDINUL nr. 5 din 21 februarie 2003; ORDINUL nr. 37 din 2 septembrie 2005. Preedintele Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei, n temeiul art. 6 lit. h) i al art. 9 alin. (4) i (5) din Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 29/1998 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei ANRE, precum i al art. 70 lit. a) din Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrica i termica, emite urmtoarea decizie: ART. 1 Se aproba: a) Contractul-cadru de furnizare a energiei electrice la consumatorii casnici, cuprins n anexa nr. I; b) Contractul-cadru de furnizare a energiei electrice la micii consumatori finali, industriali i similari, la tarife reglementate, cuprins n anexa nr. II; c) Contractul-cadru de furnizare a energiei electrice la marii consumatori finali, industriali i similari, la tarife reglementate, cuprins n anexa nr. III. ART. 2 (1) Contractele ncheiate n baza contractelor cadru cuprinse n anexa la Decizia preedintelui ANRE nr. 1 din 8 martie 1999, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 129 din 30 martie 1999, rmn valabile i pot fi actualizate n conformitate cu noile contracte-cadru, prin acte adiionale, la initiativa oricreia dintre pri. (2) Contractele de furnizare a energiei electrice, ncheiate n baza Regulamentului pentru furnizarea i utilizarea energiei electrice, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 236/1993, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 134 din 24 iunie 1993, rmn valabile pana la semnarea noilor contracte. (3) ncheierea noilor contracte prevzute la art. 1 lit. b) i c) va fi finalizat pana cel trziu la data de 30 iunie 2000. ART. 3 Prezenta decizie va fi publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. La data publicrii prezentei decizii i nceteaz valabilitatea Decizia preedintelui ANRE nr. 1 din 8 martie 1999. ART. 4 Departamentul tarife, reglementri comerciale i protecia consumatorilor din cadrul ANRE i furnizorii vor asigura i vor controla modul de aducere la ndeplinire a prevederilor prezentei decizii. Preedintele Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei,

1

Jean Constantinescu

ANEXA 1 -------CONTRACT-CADRU de furnizare a energiei electrice la consumatorii casnici nr. ............. din anul ......, luna ........., ziua ........... 1. Prile contractante ntre ........., reprezentat legal prin ..................., cu sediul n .........., str. ................ nr. ..........., denumita furnizor, n calitate de vnztor, i ..........., avnd buletinul/cartea de identitate seria ..... nr. ....., eliberat/eliberata la data de ........ de ctre ......., cod numeric personal ........, locul naterii ......, fiul (fiica) lui .......... i al (a) ............, domiciliat n ........, str. ...... nr. ....., bl. ......., sc. ......., et. ......., ap. ......, judeul ......., cu locul de munca la ........., denumit consumator, n calitate de client, s-a ncheiat la data de ............ prezentul contract. 2. Date generale Locul de consum ................./(localitatea, comuna, strada, numrul, blocul, scara, etajul, apartamentul, numrul de telefon), contul n banca ...................., avnd actul de proprietate nr. ...................., contractul de nchiriere nr. .............. sau alte acte prevzute de lege ............. Aviz de racordare nr. ........ din data de ........, emis de ......... Dosar tehnic nr. ............................................... Puterea maxima absorbit de consumator*1) .................... kW Tensiunea electrica de alimentare ................................. V 10%*2) c.a. la frecventa de 50 Hz 1%, n conformitate cu standardul de performanta*3). 3. Obiectul i durata contractului ART. 1 Obiectul contractului: furnizarea energiei electrice la locul de consum i reglementarea raporturilor dintre furnizor i consumator privind furnizarea, condiiile de consum, facturarea i plata energiei electrice. ART. 2 Delimitarea instalaiei, proprietate a consumatorului, fata de instalatia, proprietate a furnizorului, se face la bornele de ieire din contorul aparinnd furnizorului. ART. 2 (1) Punctul de decontare este la bornele de ieire din contor. (2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), n cazul n care consumatorul este alimentat pe medie tensiune, punctul de decontare este punctul de delimitare patrimonial ntre instalatia electrica a consumatorului i cea a furnizorului. -------------

2

Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 5 din 21 februarie 2003, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 27 februarie 2003. ART. 3 Utilizarea energiei electrice se va face n scop propriu, numai pentru iluminat i receptoare electrocasnice*4). ART. 4 Modalitatea de citire a contorului este ...................... . ART. 5 Contractul de furnizare s-a ncheiat pentru durata ................ (nedeterminat sau convenit de pri). 4. Drepturile i obligaiile furnizorului ART. 6 Furnizorul are urmtoarele drepturi i obligaii: a) sa furnizeze consumatorului energie electrica n mod continuu, cu excepia perioadei pentru revizia i reparaia instalaiilor energetice de distribuie, care se anuna cu minimum 24 de ore nainte, i a duratei de remediere a avariilor i deranjamentelor, n conformitate cu standardul de performanta; b) sa asigure parametrii de calitate ai energiei electrice furnizate n conformitate cu standardul de performanta; c) sa factureze consumatorului energia electrica furnizat cu tariful ales de acesta dintre tarifele legale n vigoare; d) sa verifice contorul periodic, la termenele stabilite de legislaie i la sesizarea scris a consumatorului (n cazul sesizarilor ce se dovedesc a fi nejustificate costul verificrilor va fi suportat de consumator, conform tarifelor n vigoare) sau ori de cte ori este necesar; e) sa furnizeze consumatorului informaii privind istoricul de consum i eventualele penaliti pltite de acesta conform standardului de performanta; f) sa rspund la orice sesizare scris a consumatorului privind serviciul de furnizare conform standardului de performanta; g) sa recalculeze consumul pentru perioada anterioar, atunci cnd se constata defectarea contorului; h) sa aplice prevederile legislaiei n vigoare n cazul n care constata consum fraudulos de energie electrica i intervenii necontrolate sau intenionate la instalaiile furnizorului. 5. Drepturile i obligaiile consumatorului ART. 7 Consumatorul are urmtoarele drepturi i obligaii: a) sa consume energie electrica n conformitate cu prevederile prezentului contract; b) sa aleag, dintre tarifele legale n vigoare, tariful pentru decontarea energiei electrice consumate; c) sa achite integral i la termen contravaloarea energiei electrice furnizate, prin urmtoarele modaliti de plata*5): 1. ...................................................................;

3

2. ...................................................................; c) sa achite integral i la termen contravaloarea energiei electrice furnizate, prin urmtoarele modaliti de plata: 1. .......... 2. .......... (Se vor trece doua modaliti de plata - normal i de rezerva dintre urmtoarele: - la domiciliul consumatorului, persoanei desemnate de furnizor, o data cu prezentarea facturii de ctre aceasta; - la casieria furnizorului, n perioada convenit ntre pri, pe baza indexului autocitit; - la banca, prin transfer bancar n contul furnizorului; - prin card bancar; - orice alt mod prevzut n dispoziiile legale privitoare la plata, acceptat de furnizor.) ------------Lit. c) a art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 5 din 21 februarie 2003, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 27 februarie 2003. d) sa nu permit altor persoane sa se racordeze la instalatia electrica de utilizare proprie; e) sa permit accesul delegatului furnizorului n punctul de msurare, pentru a verifica respectarea prevederilor contractuale; f) sa pstreze intacte contorul de decontare, plombele metrologice i plombele furnizorului de la capacul de borne al acestuia i de la firida individual de bransament, precum i toate celelalte instalaii ale furnizorului aflate pe proprietatea consumatorului; g) sa nu permit altor persoane, cu excepia personalului furnizorului, sa intervin la contorul de decontare sau la instalatia furnizorului; h) sa menin starea tehnica corespunztoare a instalaiei electrice interioare i proprii n conformitate cu prescripiile tehnice; modificrile sau extinderile acesteia se vor efectua numai prin electricieni autorizai sau prin ageni economici atestai de furnizor; i) sa sesizeze imediat furnizorul n legtura cu orice defectiune pe care o constata n funcionarea contorului de decontare; j) sa utilizeze n instalatia electrica numai sigurante calibrate; k) sa permit furnizorului inventarierea receptoarelor electrice n scopul recalcularii consumului n condiiile art. 6; l) sa se prezinte la sediul furnizorului n termen de 10 zile calendaristice de la data avizrii, pentru a stabili, de comun acord cu acesta, o data pentru citirea indexului contorului, n cazul n care cititorul-incasator nu a avut acces la contor n doua perioade de facturare consecutive. In caz contrar, se va proceda la ntreruperea alimentrii cu energie electrica i la emiterea unei facturi din oficiu. ART. 8 In cazul n care consumatorul a ales un tarif ce conine taxa de abonament, garania de furnizare depusa la furnizor se va restitui ealonat din valoarea acestei taxe. 6. Rspunderea contractual ART. 9

4

(1) Furnizorul este obligat sa plteasc despgubiri consumatorului n cazul deteriorrii unor receptoare electrice, cu excepia lampilor i a receptoarelor electrotermice, n situaia n care au aprut tensiuni mai mari dect cele admise de normele tehnice n vigoare n punctul de delimitare a instalaiilor furnizor-consumator, din vina dovedit a furnizorului. (2) Plata acestor despgubiri se face cu respectarea urmtoarelor condiii: a) consumatorul a anunat n scris furnizorul n termen de cel mult 3 zile lucrtoare de la data apariiei socului de tensiune care a produs deteriorarea unor receptoare electrice; b) din analiza efectuat de furnizor rezulta ca a avut loc socul de tensiune invocat de consumator i ca au fost afectate receptoarele electrocasnice indicate de consumator; c) consumatorul prezint furnizorului chitanele n care sunt menionate sumele pltite la o unitate autorizata sa repare receptoare electrocasnice, n termen de 60 de zile de la apariia socului de tensiune respectiv. Furnizorul poate solicita probe prin care se dovedete dreptul de proprietate al consumatorului asupra receptoarelor defecte/reparate; d) furnizorul, n urma analizei solicitrii de despgubire formulate de consumator, se convinge ca receptoarele defecte au fost omologate i au fost alimentate cu energie electrica prin circuite prevzute cu protecii la scurtcircuit i supracurenti, corect dimensionate, corespunztoare prescripiilor tehnice n vigoare. ART. 10 In cazul n care tensiunea electrica de alimentare nu se ncadreaz n limitele prevzute la cap. 1, la cererea scris a consumatorului, furnizorul va practica reduceri tarifare de 1% pentru fiecare procent de abatere n afar limitelor. Reducerile tarifare se aplica pe durata neincadrarii n limite a tensiunii electrice de alimentare. ART. 11 Neachitarea contravalorii facturii de ctre consumator n termen de 7 zile calendaristice de la data ntiinrii de plata atrage dup sine: a) perceperea de penaliti de 0,2% pentru fiecare zi de ntrziere, ncepnd cu a 8-a zi calendaristic pana la achitarea facturii; a) perceperea de penaliti de 0,1% pentru fiecare zi de ntrziere, ncepnd cu a 8-a zi calendaristic pana la achitarea facturii; -----------Lit. a) a art. 11 a fost modificat conform art. 1 din ORDINUL nr. 12 din 24 aprilie 2002, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 14 mai 2002. ORDINUL nr. 12 din 24 aprilie 2002, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 14 mai 2002 a fost abrogat de art. 3 din ORDINUL nr. 22 din 21 august 2002, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 17 septembrie 2002. NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam: Conform art. 1 din ORDINUL nr. 12 din 24 aprilie 2002, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 14 mai 2002, penalitile datorate pentru neplata n termen a facturilor la energia electrica prevzute n contractele-cadru aprobate prin Decizia preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei nr. 57/1999 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 623 din 21 decembrie 1999, sunt egale cu cele utilizate pentru neplata obligaiilor fata de bugetul de stat, respectiv 0,1% pentru fiecare zi de ntrziere, la data emiterii prezentului ordin.

5

a) perceperea de penaliti de 0,07% pentru fiecare zi de ntrziere, ncepnd cu a 8-a zi calendaristic pana la achitarea facturii; -----------Lit. a) a art. 11 a fost modificat conform art. 1 din ORDINUL nr. 22 din 21 august 2002, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 17 septembrie 2002. NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam: Conform art. 1 din ORDINUL nr. 22 din 21 august 2002, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 17 septembrie 2002, penalitile datorate pentru neplata n termen a facturilor la energia electrica prevzute n contractele-cadru aprobate prin Decizia preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei nr. 57/1999 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 623 din 21 decembrie 1999, sunt egale cu cele utilizate pentru neplata obligaiilor fata de bugetul de stat, respectiv 0,07% pentru fiecare zi de ntrziere, la data intrrii n vigoare a prezentului ordin. b) ntreruperea furnizarii energiei electrice, cu un preaviz de 3 zile lucrtoare, dup cea de a 30-a zi calendaristic de percepere a penalitilor; c) rezilierea contractului i desfiinarea racordului sau a bransamentului de alimentare, dup 15 zile calendaristice de la data ntreruperii, n cazul n care consumatorul nu a achitat integral consumul de energie i penalitile datorate furnizorului. ART. 11 (1) Factura emis pentru plata contravalorii energiei electrice va fi achitat n termenul de scadenta de 15 zile de la data emiterii facturii, data emiterii facturii i termenul de scadenta fiind nscrise pe factura. (2) Neachitarea facturii de ctre consumator n termen de 30 de zile de la data scadentei atrage penaliti de ntrziere, dup cum urmeaz: a) penalitile sunt egale cu nivelul dobnzii datorate pentru neplata la termen a obligaiilor bugetare, stabilit conform reglementrilor legale n vigoare; b) penalitile se datoreaz ncepnd cu prima zi dup data scadentei; c) valoarea total a penalitilor nu poate depi valoarea facturii. (3) In cazul n care consumatorul achit factura pana n cea de-a 30-a zi de la data scadentei, acesta nu datoreaz penaliti. (4) Dac factura i penalitile datorate nu au fost achitate, dup 35 de zile de la data scadentei furnizorul transmite consumatorului un preaviz (document distinct de factura, care se transmite numai consumatorilor care nu si-au achitat factura n termenul legal), iar dup 45 de zile de la data scadentei, dar nu mai devreme de 5 zile de la data transmiterii preavizului, poate ntrerupe furnizarea energiei electrice. (5) Reluarea furnizarii energiei electrice dup ntreruperea prevzut la alin. (4) se realizeaz n ziua lucrtoare imediat urmtoare efecturii plii integrale ctre furnizor a facturii, a penalitilor datorate i a cheltuielilor ocazionate de ntreruperea i reluarea furnizarii. (6) In cazul n care consumatorul nu efectueaz n termen de 60 de zile de la data ntreruperii furnizarii energiei electrice plata integrala a facturii i a penalitilor datorate, furnizorul are dreptul sa rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice, urmnd sa recupereze sumele datorate conform dispoziiilor legale n vigoare. -------------

6

Art. 11 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 5 din 21 februarie 2003, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 27 februarie 2003. ART. 12 (1) Orice schimbare a destinaiei consumului de energie electrica, n sensul utilizrii acesteia n scopuri lucrative, va fi adus la cunotina furnizorului, n scris, n termen de 3 zile calendaristice de la data modificrii. (2) Neanuntarea schimbrii destinaiei consumului de energie electrica da dreptul furnizorului de a recalcula contravaloarea acestuia la tariful corespunztor noii categorii n care se ncadreaz consumatorul. (3) In cazul n care consumatorul folosete receptoare electrice improvizate sau care influeneaz parametrii de calitate ai energiei electrice (de exemplu, aparat de sudura) ori care pericliteaz continuitatea n alimentarea cu energie electrica a altor consumatori, acesta urmeaz sa suporte plata daunelor justificate pe care le-a produs. 7. Alte clauze specifice ART. 13 (1) In toate aspectele care nu sunt prevzute n prezentul contract prile se supun prevederilor Codului civil, Codului comercial i legislaiei specifice n vigoare. (2) Forta major apara de rspundere partea care o invoca, n termenele i n condiiile legii. ART. 14 Consumatorul poate solicita rezilierea contractului cu un preaviz de 30 de zile calendaristice de la data nregistrrii cererii la furnizor. ART. 15 Furnizorul poate solicita rezilierea contractului n caz de consum fraudulos, n condiiile art. 10 lit. c), n cazul pierderii de ctre consumator a calitii de deintor al spaiului pentru care se asigura furnizarea energiei electrice sau n alte situaii prevzute de lege. ART. 16 Alte clauze .......................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... Prezentul contract a fost ncheiat n doua exemplare, cte unul pentru fiecare parte contractant. Furnizor, Consumator, ............... .............. -------------*1) Valoare negociata de pri. Nu poate depi puterea de proiect a instalaiei electrice a consumatorului. *2) Conform SR EN50160. *3) Standardul de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate. *4) Receptoarele electrocasnice cuprind totalitatea bunurilor de larg consum destinate uzului propriu (nu sunt destinate realizrii de activiti industriale sau agricole) i care sunt alimentate cu energie electrica la tensiunea de 230 V/400V. *5) Se vor trece doua modaliti de plata (normal i de rezerva) dintre urmtoarele:

7

- la domiciliul consumatorului, prin personalul furnizorului, o data cu prezentarea facturii de ctre acesta; - la casieria furnizorului, n perioada convenit ntre pri, pe baza indexului autocitit; - la filiala C.E.C. sau la o alta banca, prin cont curent personal. ANEXA 2 -------CONTRACT-CADRU de furnizare a energiei electrice la micii consumatori finali, industriali i similari, la tarife reglementate nr. ....... din anul ......, luna ...... ziua ........... 1. Prile contractante ntre ..........., reprezentat legal prin ............, cu sediul n ......., judeul ........, cod potal ........., telefon ........, fax ......, telex ......, cod fiscal ......., nscris n registrul comerului la nr. ......, cod SIRUES ........, cont virament nr. ..........., deschis la ......., reprezentat prin ........./(director) i prin ........../(director economic), denumita furnizor, avnd calitatea de vnztor, pe de o parte, i ........, cu sediul n ......., judeul .........., cod potal .......... telefon .........., fax ........., telex ........, cod fiscal ....., nscris n registrul comerului la nr. ......, cod SIRUES ......., cont de virament nr. ..........., deschis la ..........., reprezentat prin ............./(director) i prin ............./(director economic), denumita consumator, n calitate de cumprtor, pe de alta parte, s-a ncheiat prezentul contract. 2. Obiectul contractului ART. 1 (1) Obiectul contractului: furnizarea energiei electrice la locul de consum .......... din localitatea ............, adresa*1) ............, i reglementarea raporturilor dintre furnizor i consumator privind furnizarea, facturarea, plata i alte servicii, precum i condiiile de consum al energiei electrice. (2) Instalaiile electrice aparinnd prilor se delimiteaz potrivit anexelor nr. 4 i 5 la prezentul contract. (3) Termenii utilizai n prezentul contract sunt definii n anexa nr. 1 la acesta. 3. Durata contractului ART. 2. - Contractul de furnizare a energiei electrice se ncheie pe perioada ............, convenit de pri, furnizarea fcndu-se n condiiile stabilite prin Avizul de racordare nr. ....... din ......., emis de ......... (anexa nr. 2 la prezentul contract), i prin convenia de exploatare (anexa nr. 5 la prezentul contract). 4. Energie electrica i puteri contractate ART. 3

8

(1) Cantitatea de energie electrica i puterile maxime contractate care pot fi absorbite din instalaiile de alimentare n regim normal de funcionare sunt prevzute n anexa nr. 6 la prezentul contract. Modificarea acestor valori se poate efectua de comun acord, la initiativa oricreia dintre pri, cu minimum 5 zile lucrtoare naintea nceperii perioadei pentru care se solicita modificarea. (2) Consumatorii intreruptibili pot negocia clauze suplimentare de diminuare a puterii absorbite si/sau de ntrerupere, n condiiile obinerii unor reduceri tarifare compensatorii i ale existenei unor reglementri legale. 5. Determinarea puterilor absorbite cantitilor de energie electrica furnizate i a

ART. 4 Determinarea puterilor maxime absorbite i a cantitilor de energie electrica furnizate se face pe baza indicaiilor grupurilor de msurare/contoarelor pentru decontare, instalate de ctre furnizor, la care se fac coreciile prevzute n anexele nr. 3 i 4 la prezentul contract. ART. 5 Condiiile de msurare a cantitilor de energie electrica furnizate i a puterilor absorbite sunt prevzute n anexa nr. 7 la prezentul contract, pana la intrarea n vigoare a Codului de msurare. 6. Tarife i preul energiei electrice. Modaliti i condiii de plata ART. 6 (1) Tariful este ales liber de ctre consumator dintre tarifele practicate de furnizor pentru nivelul de tensiune i categoria respectiva de consumatori, cu respectarea prevederilor legale. Pentru aplicarea tarifului trebuie sa existe tipul de grup de msurare adecvat, care poate fi procurat i de ctre consumator n condiiile pct. 2 din anexa nr. 7 la prezentul contract; (2) Alegerea altui tarif se poate efectua cel mult o data pe an; (3) Puterea contractat poate fi modificat de cel mult doua ori pe parcursul lunii calendaristice respective. ART. 7 (1) Corespunztor tipului de tarif stabilit, furnizorul emite, de regula, o factura la data de 5 a lunii de facturare, iar consumatorul va achit, pana la data de 15 a lunii, aceasta factura ce conine: a) o valoare estimat pentru luna n curs, calculat astfel: - pentru consumatorul la care se aplica tariful binom, contravaloarea taxei de putere, la valoarea puterilor contractate lunar, conform anexei nr. 6 la prezentul contract; - pentru consumatorul cu tarif monom, contravaloarea a jumtate din consumul de energie electrica activa contractat, conform anexei nr. 6 la prezentul contract; b) o valoare de regularizare pentru luna precedenta. (1) Corespunztor tipului de tarif stabilit, furnizorul emite o factura n primele 5 zile ale perioadei de facturare, coninnd: a) o valoare estimat pentru perioada de facturare n curs, calculat astfel:

9

- pentru consumatorul la care se aplica tariful binom, contravaloarea taxei de putere, la valoarea puterilor contractate lunar, conform anexei nr. 6 la prezentul contract; - pentru consumatorul cu tarif monom, contravaloarea a jumtate din consumul de energie electrica activa contractat, conform anexei nr. 6 la prezentul contract; b) o valoare de regularizare pentru perioada de facturare precedenta. ------------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDINUL nr. 5 din 21 februarie 2003, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 27 februarie 2003. (2) Facturile privind energia electrica se vor achit conform modalitilor de plata prevzute de legislaia n vigoare. ART. 8 (1) La finele perioadei de facturare se face citirea grupurilor de msurare/contoarelor, consemnndu-se ntr-un proces-verbal semnat de pri cantitile de energie electrica activa i reactiva livrate, precum i puterile electrice absorbite. Cu acordul prilor se admite citirea de la distanta sau autocitirea efectuat de contor, respectiv de consumator. 2) Citirea contoarelor se va efectua n perioada ............ (convenit ntre pri), consumatorul fiind obligat sa asigure prezenta delegatului mputernicit pentru semnarea procesului-verbal de citire. In situaia n care grupurile de msurare/contoarele se afla instalate la consumator, acesta are obligaia sa asigure accesul reprezentantului furnizorului. In cazul absentei delegatului consumatorului, procesulverbal de citire a contoarelor se ncheie de ctre furnizor, consemnnduse absenta consumatorului. 7. Obligaiile furnizorului ART. 9 Furnizorul are urmtoarele obligaii: a) sa dein licena de furnizare a energiei electrice i sa respecte prevederile acesteia privind alimentarea consumatorilor; b) sa asigure consumatorului puterea i energia electrica n termenii prezentului contract i n conformitate cu standardul de performanta*2); c) sa asigure continuitatea n alimentare n limitele nivelului de sigurana precizat n anexa nr. 3 la prezentul contract, dac au fost executate integral lucrrile prevzute n avizul de racordare; d) sa asigure n punctul de delimitare parametrii de calitate, respectiv frecventa i tensiunea la valorile nominale, cu abaterile prevzute de reglementrile n vigoare, conform standardului de performanta*2); e) sa verifice funcionarea echipamentelor de msurare a energiei electrice, conform reglementrilor legale n vigoare; f) sa reconsidere marimile de reglaj ale protectiilor din instalaiile de distribuie/transport, la cererea justificat a consumatorului; g) sa asigure efectuarea reviziilor i reparaiilor programate ale echipamentelor i instalaiilor de distribuie/transport; h) sa anune consumatorul, cu minimum 3 zile lucrtoare nainte, despre ntreruperile programate n furnizarea energiei electrice; i) n cazul unor defeciuni n instalatia de utilizare a consumatorului, sa ia msuri, la cererea acestuia, de ntrerupere a

10

furnizarii energiei electrice i de separare vizibila a instalaiei de utilizare a consumatorului de instalatia de alimentare; j) sa citeasc la datele convenite contoarele de energie electrica, pentru stabilirea cantitilor facturate; k) sa initieze modificarea i completarea contractului de furnizare a energiei electrice sau a anexelor la acesta ori de cte ori apar elemente noi, inclusiv prin acte adiionale, atunci cnd considera necesar detalierea, completarea sau introducerea unor clauze noi; l) sa nu deterioreze bunurile consumatorului i sa readuca prile de construcii legal executate aparinnd consumatorului la starea lor funcional, dac au fost deteriorate din vina sa, conform prevederilor legale privind respectarea calitii n construcii; m) sa permit accesul delegatului consumatorului la grupurile de msurare/contoare, atunci cnd acestea sunt montate n instalatia furnizorului; n) sa factureze consumatorului energia electrica i puterea la tarifele legale n vigoare; o) sa verifice n cel mai scurt timp situaiile deosebite sesizate de consumator i sa rspund n termen legal tuturor reclamatiilor i sesizarilor scrise ale acestuia, conform standardului de performanta*2); p) sa planifice lucrri de ntreinere, revizii i reparaii ale instalaiilor de alimentare a unui consumator sezonier, n perioada n care acesta nu este n campanie; q) sa acorde despgubiri pentru daunele dovedite, provocate de ntreruperi n alimentare, conform art. 19; r) sa acorde reduceri de tarif la achitarea integrala n avans a consumului de energie electrica, n condiiile existenei unor prevederi legale n acest sens; s) sa furnizeze consumatorului informaii privind istoricul de consum i eventualele penaliti pltite de acesta, conform standardului de performanta*2). 8. Drepturile furnizorului ART. 10 Furnizorul are urmtoarele drepturi: a) sa intrerupa furnizarea energiei electrice n conformitate cu prevederile art. 27; b) n regim de limitri i restricii, n scopul prevenirii sau lichidrii unor avarii n S.E.N. sau atunci cnd este deficit de putere si/sau de energie n S.E.N., sa ia msuri de deconectare a consumatorului. Aceste msuri se aplica conform standardului de performanta*2); c) sa aib acces n incinta consumatorului, pentru verificarea instalaiei de alimentare i utilizare a energiei electrice, a grupurilor de msurare/contoarelor i a respectrii prevederilor contractuale; accesul se va efectua n prezenta delegatului mputernicit al consumatorului; d) poate sa solicite consumatorilor rau platnici constituirea unor garanii. Valoarea acestora nu poate depi valoarea consumului pentru o luna, calculat pe baza puterii contractate conform anexei nr. 6 la prezentul contract. 9. Obligaiile consumatorului ART. 11

11

Consumatorul are urmtoarele obligaii: a) sa achite integral i la termen facturile emise de furnizor, eventualele corecii sau regularizari ale acestora urmnd sa fie efectuate la urmtoarea facturare; b) sa asigure prin soluii proprii, tehnologice si/sau energetice, evitarea unor efecte deosebite la ntreruperea alimentrii cu energie electrica din S.E.N. n cazul n care exista echipamente sau instalaii la care ntreruperea alimentrii cu energie electrica peste o durata critica mai mica dect cea corespunztoare nivelului de sigurana nscris n contract poate duce la incendii, accidente umane, explozii, deteriorri de utilaje etc.; c) sa ia msurile necesare din punct de vedere al schemelor interne de alimentare a instalaiilor i echipamentelor tehnologice, inclusiv din punctul de vedere al instalaiilor de protecie i automatizare, pentru asigurarea funcionarii n continuare a receptoarelor importante n cazul funcionarii automaticii din instalaiile furnizorului sau ale consumatorului, n scopul exploatrii sigure i economice a instalaiilor electrice; d) sa respecte normele i prescripiile tehnice n vigoare n vederea eliminrii efectelor negative asupra calitii energiei electrice; e) sa respecte dispoziiile dispecerului energetic; f) sa nu modifice valorile parametrilor de protecie i de reglaj stabilite cu furnizorul; g) sa ntocmeasc i sa pun la dispoziie furnizorului, la cererea acestuia, curbele de consum zilnice, pe perioada solicitat, iar consumatorii care au centrale electrice proprii interconectate la S.E.N. sa comunice i datele privind funcionarea acestora; h) sa ia msuri de evitare a supracompensarii energiei reactive; i) sa comunice n scris furnizorului orice modificare a elementelor care au stat la baza ntocmirii contractului; j) sa suporte, n limitele prevederilor art. 24, orice consecine asupra subconsumatorilor, ce decurg din restrictionarea sau din ntreruperea furnizarii energiei electrice ctre subconsumatori ca urmare a nerespectrii prevederilor prezentului contract, inclusiv n cazul neplatii energiei electrice; k) sa permit furnizorului, la solicitarea acestuia, ntreruperea planificata a alimentrii cu energie electrica pentru ntreinere, revizii i reparaii executate n instalaiile furnizorului; l) sa suporte costul remedierii defectiunilor produse n instalaiile furnizorului din vina consumatorului, al contravalorii justificate a pagubelor produse furnizorului i altor consumatori, inclusiv prin nelivrarea energiei electrice, n limitele prevederilor art. 24. 10. Drepturile consumatorului ART. 12 Consumatorul are urmtoarele drepturi: a) sa consume energie electrica din instalaiile furnizorului, n conformitate cu prevederile prezentului contract; b) sa solicite furnizorului modificarea i completarea prezentului contract i a anexelor la acesta sau sa initieze acte adiionale la contract, atunci cnd apar elemente noi sau cnd considera necesar detalierea ori completarea unor clauze contractuale;

12

c) sa beneficieze contra cost de serviciile furnizorului, n condiiile negocierii unor contracte pentru prestri de servicii energetice, conform prevederilor legale; d) sa verifice respectarea prevederilor prezentului contract n prezenta delegatului mputernicit al furnizorului; e) sa aib acces la grupurile de msurare/contoare n vederea decontrii, chiar dac acestea se afla n incinta furnizorului; f) sa racordeze la instalaii proprii, cu avizul scris al furnizorului, n condiii legale, consumatori de energie electrica (subconsumatori). Cu excepia retransmiterii energiei electrice la joasa tensiune, consumatorul trebuie sa dein licena de distribuie n acest scop; g) sa solicite furnizorului msuri pentru remedierea defectiunilor i a deranjamentelor survenite la instalaiile de distribuie/transport; h) sa solicite furnizorului plata daunelor provocate ca urmare a intreruperilor cauzate de acesta, n condiiile cap. 11; i) sa solicite furnizorului reduceri tarifare pentru energia electrica furnizat la o tensiune si/sau frecventa n afar limitelor prevzute n prezentul contract, n condiiile cap. 11. 11. Rspunderea contractual ART. 13 Pentru neexecutarea n totalitate sau n parte a obligaiilor prevzute n prezentul contract prile rspund conform prevederilor Codului civil, Codului comercial i ale celorlalte acte normative n vigoare. ART. 14 (1) Pentru neachitarea facturii emise de furnizor, n termen de 10 zile lucrtoare de la nregistrarea acesteia la consumator, se percepe o penalizare pentru fiecare zi de ntrziere, cu ncepere din prima zi dup expirarea termenului de plata i pana la achitarea ei. Valoarea procentual a penalitii este de 0,3% pe zi calendaristic de ntrziere. (1) Pentru neachitarea facturii emise de furnizor, n termen de 10 zile lucrtoare de la nregistrarea acesteia la consumator, se percepe o penalizare pentru fiecare zi de ntrziere, cu ncepere din prima zi dup expirarea termenului de plata i pana la achitarea ei. Valoarea procentual a penalitii este de 0,1% pe zi calendaristic de ntrziere. ---------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat conform art. 1 din ORDINUL nr. 12 din 24 aprilie 2002, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 14 mai 2002. ORDINUL nr. 12 din 24 aprilie 2002, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 14 mai 2002 a fost abrogat de art. 3 din ORDINUL nr. 22 din 21 august 2002, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 17 septembrie 2002. NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam: Conform art. 1 din ORDINUL nr. 12 din 24 aprilie 2002, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 14 mai 2002, penalitile datorate pentru neplata n termen a facturilor la energia electrica prevzute n contractele-cadru aprobate prin Decizia preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei nr. 57/1999 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 623 din 21 decembrie 1999, sunt egale cu cele utilizate pentru neplata obligaiilor fata de bugetul de stat, respectiv 0,1% pentru fiecare zi de ntrziere, la data emiterii prezentului ordin.

13

(1) Pentru neachitarea facturii emise de furnizor, n termen de 10 zile lucrtoare de la nregistrarea acesteia la consumator, se percepe o penalizare pentru fiecare zi de ntrziere, cu ncepere din prima zi dup expirarea termenului de plata i pana la achitarea ei. Valoarea procentual a penalitii este de 0,07% pe zi calendaristic de ntrziere. -----------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat conform art. 1 din ORDINUL nr. 22 din 21 august 2002, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 17 septembrie 2002. NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam: Conform art. 1 din ORDINUL nr. 22 din 21 august 2002, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 17 septembrie 2002, penalitile datorate pentru neplata n termen a facturilor la energia electrica prevzute n contractele-cadru aprobate prin Decizia preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei nr. 57/1999 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 623 din 21 decembrie 1999, sunt egale cu cele utilizate pentru neplata obligaiilor fata de bugetul de stat, respectiv 0,07% pentru fiecare zi de ntrziere, la data intrrii n vigoare a prezentului ordin. (2) Valoarea total a penalizrilor nu poate depi valoarea facturii. (3) Dup trecerea a 15 zile lucrtoare de la aplicarea penalizrilor, dac factura nu a fost achitat de consumator, furnizorul va proceda la ntreruperea furnizarii energiei electrice, cu un preaviz de 5 zile lucrtoare, iar eventualele consecine ce rezulta din aceasta ntrerupere l privesc n exclusivitate pe consumator. (4) Factura se considera achitat de ctre consumator la data nregistrrii plii n extrasul bancar al consumatorului, la data prelurii cecului de ctre furnizor ori la data intrrii numerarului n casieria furnizorului sau prin orice mod prevzut expres n alte reglementri legate de plata, acceptate de furnizor. (5) Dup efectuarea plii integrale a facturilor i a penalizrilor respective, inclusiv a taxelor de deconectare-reconectare, furnizorul va realimenta consumatorul, n conformitate cu prevederile standardului de performanta*2). (6) In cazul n care consumatorul nu efectueaz n termen de cel mult 15 zile lucrtoare de la data ntreruperii furnizarii energiei electrice plata integrala a consumului i a penalitilor aplicate, furnizorul are dreptul sa rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice i sa desfiinteze instalatia de alimentare, urmnd sa recupereze sumele datorate conform dispoziiilor legale n vigoare. ART. 14 (1) Factura emis pentru plata contravalorii energiei electrice va fi achitat n termenul de scadenta de 10 zile de la data emiterii facturii, data emiterii facturii i termenul de scadenta fiind nscrise pe factura. (2) Factura se considera achitat de ctre consumator la data nregistrrii plii n extrasul bancar al consumatorului, la data prelurii cecului de ctre furnizor ori la data intrrii numerarului n casieria furnizorului sau prin orice mod prevzut expres n alte reglementri legate de plata, acceptate de furnizor. (3) Neachitarea facturii de ctre consumator n termen de 30 de zile de la data scadentei atrage penaliti pentru fiecare zi de ntrziere, dup cum urmeaz:

14

a) penalitile sunt egale cu nivelul dobnzii datorate pentru neplata la termen a obligaiilor bugetare, stabilit conform reglementrilor n vigoare; b) penalitile se datoreaz ncepnd cu prima zi dup data scadentei; c) valoarea total a penalitilor nu poate depi valoarea facturii. (4) In cazul n care consumatorul achit factura pana n cea de-a 30-a zi de la data scadentei, acesta nu datoreaz penaliti. (5) Dac factura i penalitile datorate nu au fost achitate, dup 35 de zile de la data scadentei furnizorul transmite consumatorului un preaviz (document distinct de factura, care se transmite numai consumatorilor care nu si-au achitat factura n termenul legal), iar dup 45 de zile de la data scadentei, dar nu mai devreme de 5 zile de la data transmiterii preavizului, poate ntrerupe furnizarea energiei electrice. (6) Reluarea furnizarii energiei electrice dup ntreruperea prevzut la alin. (5) se realizeaz n ziua lucrtoare imediat urmtoare efecturii plii integrale ctre furnizor a facturii, a penalitilor datorate i a cheltuielilor ocazionate de ntreruperea i reluarea furnizarii. (7) In cazul n care consumatorul nu efectueaz n termen de 15 zile de la data ntreruperii furnizarii energiei electrice plata integrala a facturii i a penalitilor datorate, furnizorul are dreptul sa rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice, urmnd sa recupereze sumele datorate conform dispoziiilor legale n vigoare. ------------Art. 14 a fost modificat de pct. 2 al art. II din ORDINUL nr. 5 din 21 februarie 2003, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 27 februarie 2003. ART. 15 Consumatorul cruia i s-a desfiinat instalatia de alimentare, dup ce a pltit facturile restante i penalitile aferente, poate cere o noua alimentare, urmnd aceeai metodologie ca n cazul unui nou consumator. ART. 16 (1) Refuzul total sau parial al consumatorului de a plati o factura emis de furnizor se va aduce la cunotina acestuia n termen de 5 zile lucrtoare de la data primirii ei. (2) Reclamaiile ulterioare efecturii plii facturilor se conciliaza ntre pri n termen de 10 zile lucrtoare de la data formularii preteniilor de ctre consumator. (3) In cazul n care, ca urmare a unor recalculari conciliate ntre pri, nivelul consumului facturat se reduce, nu se vor incasa penaliti pentru diferena respectiva. ART. 17 In cazul n care consumatorul depete puterea maxima contractat a fi absorbit pe o durata de 15 minute cu peste 15%, acesta va plati pentru puterea corespunztoare depirii de putere de doua ori preul corespunztor tarifului prevzut n contract. ART. 18 Energia reactiva consumat n perioada de facturare cu un factor de putere mai mic de 0,92 se pltete astfel (cu excepia situaiei n care mijloacele de compensare ale consumatorului au fost deconectate din dispoziia dispecerului energetic): a) n cazul n care consumatorul realizeaz un factor de putere mediu lunar sub 0,92, acesta va plati diferena dintre cantitatea de energie electrica reactiva consumat i cantitatea corespunztoare factorului de putere neutral la preul n vigoare;

15

b) n cazul n care consumatorul realizeaz un factor de putere mediu lunar mai mic de 0,65, acesta va plati energia electrica reactiva rezultat din diferena dintre cantitatea consumat i cea corespunztoare factorului de putere de 0,92 cu de trei ori preul n vigoare. ART. 19 (1) Pentru ntreruperile n furnizarea energiei electrice, ale cror cauze s-au identificat a fi din culpa furnizorului, acesta va plati despgubiri pentru daunele dovedite de consumator. (2) Despgubirea nu va depi, pe ntrerupere i n limita prejudiciului suferit de consumator, contravaloarea energiei electrice furnizate n cursul unei zile medii, ziua medie fiind stabilit pe baza ultimei citiri. Pentru ntreruperile din aceeai zi suma despgubirilor nu va depi de doua ori preul energiei electrice furnizate n cursul unei zile medii. (3) In cazul intreruperilor cauzate cu rea-voina sau datorate unor erori umane grave n exploatarea reelelor de alimentare, nu se mai aplica limitarea despgubirilor prevzut la alin. (2). (4) Nendeplinirea de ctre consumator a obligaiilor prevzute la art. 12 lit. b) i c) determina, implicit, riscul consumatorului de a primi o despgubire limitat. ART. 20 (1) Pentru energia electrica furnizat pe o durata mai mare de 30 de minute consecutive, cu o tensiune n afar limitelor prevzute de reglementrile n vigoare, la cererea scris a consumatorului, depusa n termen de 5 zile lucrtoare de la producerea evenimentului, furnizorul va acorda o reducere tarifar pentru energia electrica furnizat cu abaterile menionate de ....... % . Se recomanda valoarea de 12,5% . (2) Furnizorul este exonerat de rspundere pentru creterea tensiunii peste limitele prevzute n reglementrile n vigoare n cazul n care abaterile au avut drept cauza livrarea de putere reactiva de ctre consumator n reelele furnizorului, fr ca acesta din urma sa fi aprobat acest regim. (3) Reducerile tarifare menionate n articolul precedent se acorda numai n situaia n care, n perioada de consum respectiva, consumatorul s-a ncadrat n puterile prevzute n contract i a realizat un factor de putere mai mare sau egal cu 0,92. ART. 21 Pentru energia electrica furnizat pe o durata mai mare de 30 de minute consecutive, cu o frecventa n afar limitelor prevzute de reglementrile n vigoare, la cererea scris a consumatorului, depusa n termen de 5 zile lucrtoare de la producerea evenimentului, furnizorul va acorda o reducere tarifar pentru energia electrica furnizat cu abaterile menionate de ...... % . Se recomanda valoarea de 12,5% . ART. 22 (1) Furnizorul nu rspunde fata de consumator pentru ntreruperea furnizarii energiei electrice sau pentru calitatea energiei electrice furnizate, n cazul unor calamitai sau al unor fenomene ale naturii care au avut o intensitate mai mare dect cele prevzute n prescripiile de proiectare. (2) De asemenea, furnizorul nu rspunde pentru ntreruperile cauzate de consumator. ART. 23 Consumatorul va plati despgubiri pentru pagubele dovedite, produse furnizorului sau altor consumatori, ca urmare a funcionarii

16

necorespunztoare a echipamentelor sau a instalaiilor proprii ori a aciunii personalului propriu, conform prevederilor art. 24. ART. 24 (1) Despgubirea datorat de ctre consumator nu va depi, n limita prejudiciului suferit de furnizor sau de subconsumator, contravaloarea energiei electrice consumate de ctre consumator n cursul unei zile medii, ziua medie fiind stabilit pe baza ultimei citiri. (2) In cazurile provocate cu rea-credina sau datorate unor erori umane grave n exploatarea reelelor sau instalaiilor, nu se mai aplica limitarea despgubirilor prevzut la alin. (1). ART. 25 (1) Situaiile n care furnizorul, ali consumatori sau subconsumatori pretind despgubiri consumatorului i pentru care s-au nregistrat sesizri scrise din partea acestora vor fi analizate de ctre consumator i de prile reclamante. (2) Termenul de depunere a sesizrii scrise de ctre furnizor/ali consumatori/subconsumatori este de maximum 5 zile lucrtoare de la data producerii incidentului reclamat. (3) Sesizarea va fi nsoit de documente justificative din care sa rezulte cu certitudine cele reclamate, inclusiv prejudiciul realizat i modul de acionare a personalului propriu pentru limitarea incidentului reclamat. ART. 26 (1) Consumatorul este obligat sa efectueze mpreun cu furnizorul, cu ali consumatori sau subconsumatori analiza incidentului reclamat n cel mult 10 zile lucrtoare de la primirea sesizrii. (2) Furnizorul, ali consumatori sau subconsumatori vor pune la dispoziie consumatorului toate datele legate de incident i care sunt necesare pentru susinerea sesizrii. 12. ntreruperea furnizarii energiei electrice ART. 27 (1) Furnizorul va ntrerupe furnizarea energiei electrice consumatorului n urmtoarele cazuri: a) consumul de energie electrica cu contract expirat; b) consumul fraudulos de energie electrica; c) depirea puterii aprobate prin avizul de racordare; d) neachitarea facturilor emise de furnizor sau a altor sume datorate acestuia de ctre consumator, n condiiile stabilite; e) mpiedicarea delegatului mputernicit al furnizorului de a monta, verifica, nlocui sau de a citi elementele grupurilor de msurare/contoarele, de a verifica i remedia defeciunile n instalaiile care sunt proprietatea furnizorului, atunci cnd acestea se afla pe teritoriul consumatorului, de a verifica instalaiile proprii ale consumatorului, situate n amonte de alt consumator, sau de a racorda un nou consumator; f) mpiedicarea accesului furnizorului n instalaiile de utilizare ale consumatorului, n scopul de a culege datele necesare pentru recalcularea consumului, n cazul constatrii unor situaii care conduc la nregistrarea eronat a consumului de energie electrica; g) contractul de furnizare a energiei electrice este pe numele alte persoane fizice sau juridice dect al celei care deine de drept locul de consum;

17

h) consumatorul nu aplica reducerea puterii absorbite, cerut de furnizor n regim de restricii, conform contractului i n termenii prevzui n acesta; i) consumatorul nu a luat, la termenele convenite cu furnizorul, msurile de limitare a perturbatiilor pana la valorile normate; j) nerespectarea limitelor zonelor de protecie pentru reelele i instalaiile electrice, conform legislaiei n vigoare; k) periclitarea vieii sau a sntii oamenilor ori a integritii bunurilor materiale; l) pentru prevenirea sau limitarea extinderii avariilor; m) pentru executarea unor manevre i a unor lucrri impuse de situaii de urgenta, care nu se pot efectua fr ntreruperi; n) n alte cazuri n care se specifica acest drept n prezentul contract. (2) ntreruperea furnizarii energiei electrice se realizeaz: a) fr preaviz, n cazurile prevzute la alin. (1) lit. b), f), g), h), k), l) i m); b) cu preaviz de 5 zile calendaristice, n cazurile prevzute la alin. (1) lit. a), c), d), e), i), j) i n). (3) ntreruperile prevzute la lit. m), n) i o) vor fi ulterior justificate cu documente consumatorului, la cererea scris a acestuia, depusa n termen de 5 zile lucrtoare de la producerea evenimentului. (4) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1), cu excepia lit. a), b), j), m), n) i o), spitalele, policlinicile, staiile de salvare, cminele de btrni, creele, colile i organele de trafic aerian, naval i feroviar care concura la sigurana circulaiei. ART. 28 (1) ntreruperile n furnizarea energiei electrice, care depesc limitele prevzute prin contract i pentru care s-au nregistrat sesizri scrise din partea consumatorilor, vor fi analizate de ctre furnizor i consumator, pentru stabilirea responsabilitilor ce decurg din aceste evenimente. (2) Termenul pentru depunerea sesizrii scrise de ctre consumator este de maximum 5 zile lucrtoare de la data ntreruperii furnizarii energiei electrice. ART. 29 (1) Furnizorul este obligat sa efectueze mpreun cu consumatorul analiza intreruperilor menionate la articolul precedent, n maximum 10 zile lucrtoare de la primirea sesizrii consumatorului. (2) Consumatorul va pune la dispoziie furnizorului toate datele legate de ntrerupere i care sunt necesare pentru susinerea sesizrii. (3) Sesizarea consumatorului privind ntreruperile care au avut loc n furnizarea energiei electrice va fi nsoit de documente justificative din care sa rezulte cu certitudine cele reclamate de acesta, inclusiv cantitatea de energie electrica nelivrata, prejudiciul realizat i modul de acionare a personalului propriu pentru limitarea efectelor ntreruperii alimentrii cu energie electrica. 13. Alte clauze specifice ART. 30 (1) In cazul nesemnarii i nedepunerii la furnizor de ctre consumatorul existent a prezentului contract n termen de 10 zile lucrtoare de la primirea lui, furnizorul poate ntrerupe furnizarea energiei electrice cu un preaviz de 24 de ore.

18

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica n cazul semnrii contractului cu divergene, pe durata etapelor de soluionare prevzute la art. 31 alin. (1) lit. a) i b). (3) Contractul de furnizare a energiei electrice intra n vigoare numai dup semnarea de ctre prile contractante, respectiv n cazul unor divergene, dup soluionarea definitiva a acestora. (4) Eventualele datorii reciproce dintre pri, provenite dintr-un contract anterior de furnizare a energiei electrice, se preiau n cadrul prezentului contract. ART. 31 (1) Soluionarea eventualelor divergene precontractuale ntre furnizor i consumator se face dup cum urmeaz: a) pe cale amiabil, prin conciliere ntre pri, n termen de 15 zile lucrtoare de la semnarea cu divergene sau cu obieciuni; b) de ctre ANRE, n cazul meninerii divergenelor sau a obiectiunilor ntre pri, de regula n termen de 15 zile lucrtoare, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice; c) prin contestarea de ctre cel puin una dintre pri a hotrrii ANRE, n termen de 30 de zile lucrtoare de la luarea la cunotina, la organul judectoresc competent. (2) Divergenele ce decurg din interpretarea si/sau din executarea prezentului contract, care nu pot fi soluionate pe cale amiabil, vor fi supuse spre soluionare instanei judectoreti competente. ART. 32 Forta major apara de rspundere partea care o invoca n termenele i n condiiile legii. ART. 33 (1) Rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice din initiativa furnizorului nainte de expirarea acestuia se face n urmtoarele cazuri: a) neplata contravalorii energiei electrice furnizate i a penalitilor legale n condiiile stabilite prin prezentul contract; b) pierderea calitii de persoana juridic a consumatorului, care a stat la baza ncheierii contractului, cu un preaviz de 5 zile lucrtoare; c) pierderea calitii de deintor al spaiului pentru alimentarea cruia s-a ncheiat prezentul contract; d) refuzul consumatorului de a ncheia un nou contract ori de a perfecta sau reactualiza contractul existent, n condiiile modificrii reglementrilor sau a condiiilor tehnico-economice care au stat la baza ncheierii acestuia, cu un preaviz de 30 de zile calendaristice; e) n alte condiii prevzute de reglementrile legale n vigoare. (2) Rezilierea contractului din initiativa consumatorului nainte de data expirrii acestuia se face cu anunarea prealabil, n scris, a furnizorului n termen de 30 de zile calendaristice. In caz contrar, el va fi urmrit pentru plata energiei electrice consumate pana la ncheierea contractului de furnizare a energiei electrice cu un eventual nou consumator. (3) Sistarea temporar a furnizarii energiei electrice se poate efectua fr rezilierea contractului, la solicitarea n scris a consumatorului, pentru o perioada de minimum o luna i de maximum 12 luni. Consumatorul va plati contravaloarea lucrrilor efectuate de furnizor n acest scop. De asemenea, sistarea temporar a furnizarii energiei electrice se poate face i din cauze independente de voina furnizorului (revizii tehnice, deranjamente, lipsa puterii n S.E.N. etc.). ART. 34

19

Anexele nr. 1-7, precum i orice alte anexe agreate de pri fac parte integrant din prezentul contract. ART. 35 Alte clauze: .......................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... Prezentul contract a fost ncheiat la data de ............., n doua exemplare, cte unul pentru fiecare parte contractant, i va intra n vigoare la data de .............. . *T* Furnizor, Consumator, Director, Director economic, Manager/Director, Director economic,

Oficiul juridic Serviciul de marketing Oficiul juridic Energetic *ST* ----------------*1) In cazul consumatorilor industriali cu mai multe locuri de consum pe teritoriul deservit de furnizor se poate ncheia un singur contract de furnizare, iar lista cuprinznd locurile de consum se specifica ntr-o anexa. *2) Standardul de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate. ANEXA 1 -------la Contractul-cadru de furnizare a energiei electrice la micii consumatori finali, industriali i similari nr. ....... din anul ......, luna ......, ziua ....... DEFINIII 1. A furniza energie electrica - a alimenta cu energie electrica, n baza unei nelegeri contractuale, prealabile. 2. ANRE - Autoritatea Naionala de Reglementare n Domeniul Energiei. 3. Aviz de racordare - aviz scris care se emite de ctre furnizor asupra posibilitilor i condiiilor de alimentare cu energie electrica oferite de furnizor pentru satisfacerea cerinelor consumatorului precizate la solicitarea avizului. 4. Consumator final - persoana fizica sau juridic care consuma energie electrica pe baza de contract i ale carei instalaii electrice de utilizare sunt conectate la instalatia de alimentare a furnizorului prin unul sau mai multe puncte de delimitare prin care primete si, n condiii determinate, retransmite energie electrica unor subconsumatori. Consumatorii pot avea unul sau mai multe locuri de consum. 5. Consumator industrial i similar - consumatorul care folosete energia electrica, n principal n domeniul extragerii de materii prime, al fabricrii unor materiale ori al prelucrrii materiilor prime, a

20

materialelor sau a unor produse agricole n mijloace de producie sau bunuri de consum. Prin asimilare, antierele de construcii, staiile de pompare, inclusiv cele pentru irigaii, unitile de transporturi feroviare, rutiere, navale i aeriene i altele asemenea sunt considerate consumatori industriali. Sunt definii ca mici consumatori industriali cei cu puteri contractate de 100 kW sau mai mici pe loc de consum. 6. DASF - Normativul de descrcare automat a sarcinii de scdere a frecvenei. 7. DASU - Normativul de descrcare automat a sarcinii de scdere a tensiunii. 8. DM - Normativul de deconectare manual, care cuprinde consumatorii principali pe transe de deconectare i puteri deconectate, aplicat n cazul penuriei de combustibil sau n situaii excepionale. 9. Grup de msurare - aparatura i ansamblul instalaiilor care servesc la msurarea puterii i energiei electrice furnizate unui consumator sau livrate de ctre acesta n sistemul electroenergetic, n vederea facturarii. In categoria grupurilor de msurare sunt cuprinse urmtoarele echipamente: contoarele de energie electrica activa i reactiva, ceasurile de comutare, sumatorul de putere, transformatoarele de msura pentru intensitate i tensiune, sirurile de cleme, sigurantele fuzibile aferente circuitelor de tensiune i altele asemenea. 10. Furnizor - agentul economic care asigura furnizarea energiei electrice ctre consumatori n calitate de parte contractant a contractului de furnizare. 11. Instalatie de alimentare (bransament la joasa tensiune i racord la medie i nalta tensiune) - instalatia electrica prin care se face legtura dintre reeaua furnizorului n punctul de racordare i instalatia consumatorului n punctul de delimitare. 12. Instalatie de utilizare - ansamblul instalaiilor electrice aparinnd consumatorului, situat n aval de punctul de delimitare. 13. Loc de consum - amplasamentul instalaiilor de utilizare ale unui consumator, inclusiv ale subconsumatorilor si, prin care se consuma energie electrica furnizat prin una sau mai multe instalaii de alimentare. Consumatorii pot avea unul sau mai multe locuri de consum. 14. NL - Normativul de limitare, care cuprinde consumatorii principali pe transe de limitare i puteri reduse, aplicat n cazul penuriei de combustibil sau n situaii excepionale. 15. Ore de vrf de sarcina ale S.E.N. - orele de dimineaa i de seara aprobate, care reprezint vrfuri de consum n S.E.N. 16. Punct de delimitare - locul n care instalaiile consumatorului se racordeaza la instalaiile furnizorului i n care acestea se delimiteaz ca proprietate. 17. Putere contractat - cea mai mare putere medie cu nregistrare orara sau pe 15 minute consecutive, convenit prin contract, pe care consumatorul are dreptul sa o absoarba n perioada de consum, pentru fiecare loc de consum. 18. Putere la orele de vrf ale S.E.N. - cea mai mare putere medie cu durata de nregistrare orara sau pe 15 minute consecutive, convenit prin contract, pentru a fi absorbit de consumator la orele de vrf ale S.E.N. 19. Putere medie - puterea rezultat din raportul dintre cantitatea de energie contractat ntr-o anumit perioada i numrul orelor de funcionare. 20. Putere minima de avarie - puterea strict necesar consumatorului pentru meninerea n funciune a agregatelor care condiioneaz securitatea instalaiilor i a personalului.

21

21. Putere minima tehnologic - cea mai mica putere, n regim de limitri, necesar unui consumator pentru meninerea n funciune, n condiii de sigurana, numai a acelor echipamente i instalaii impuse de procesul tehnologic, pentru a evita pierderi de producie prin deteriorare. 22. Rest de ore ale S.E.N. - orele situate n afar orelor de vrf de sarcina ale S.E.N. 23. Regim de limitare sau restricie - situaia n care este necesar reducerea la anumite limite a puterii electrice absorbite de consumatori, cu asigurarea puterii minime tehnologice de ctre furnizor, pentru meninerea n limite normale a parametrilor de funcionare a sistemului energetic. 24. Sistem electroenergetic naional S.E.N. ansamblul instalaiilor electroenergetice interconectate, situate pe teritoriul tarii, prin care se realizeaz producerea, transportul, distribuia i utilizarea energiei electrice. 25. Sistem pausal - modul de stabilire a consumului de energie electrica n funcie de puterea instalata i de numrul orelor de utilizare pe tipuri de receptoare electrice. 26. Situaie de avarie n S.E.N. - situaia n care, ca urmare a avarierii unor instalaii i agregate energetice sau a ntreruperii intempestive a importului de energie electrica, nu se mai pot menine parametrii principali n limitele normale de funcionare a S.E.N. 27. Staie de primire - prima staie situata pe amplasamentul sau n vecintatea amplasamentului unui consumator, care poate fi staie electrica de transformare sau de conexiuni, post de transformare sau tablou de distribuie i care ndeplinete simultan urmtoarele condiii: a) se afla pe traseul reelelor electrice de legtura dintre furnizor i consumator; b) prin intermediul acesteia se realizeaz nemijlocit alimentarea cu energie electrica a consumatorului; c) tensiunea primara sau tensiunea secundar a staiei este egala cu cea mai mare tensiune din instalatia de utilizare a consumatorului. 28. Subconsumator - persoana fizica sau juridic ale carei instalaii electrice sunt racordate la instalaiile electrice ale unui consumator. Sunt considerai subconsumatori de energie electrica i cei care apar prin divizarea unui consumator iniial n mai muli ageni economici sau persoane fizice. In acest caz devine consumator cel care deine instalatia electrica de alimentare, ceilali fiind considerai subconsumatori. 29. Taxa de putere - suma fixa, stabilit prin tarif pe unitatea de putere contractat sau absorbit pentru o anumit perioada (luna sau an). 30. Taxa de racordare - suma pe care o pltete anticipat un consumator pentru executarea instalaiei de alimentare cu energie electrica i pentru racordarea la reeaua furnizorului. ANEXA 2 -------*T* COMPANIA NAIONALA DE ELECTRICITATE SOCIETATEA finali, COMERCIAL "ELECTRICA" - S.A. similari Sucursala de distribuie ....... la Contractul-cadru de furnizare a energiei electrice la micii consumatori industriali i

nr. ...... din anul .........,

22

Numrul de nregistrare ........

luna ......., ziua ..........

Numrul de nregistrare ..................... Chitana nr. .......... din data de ......... Spre ntiinare ............................ Aviz de racordare nr. ....................... Ctre ......................................... ......................................... *ST* AVIZ DE RACORDARE la instalaiile furnizorului de energie electrica Cu scrisoarea nr. ........ s-a solicitat avizul de racordare n vederea alimentrii cu energie electrica a unitii situate n ........................................................./(adresa), organizat ca .......... i avnd ca obiect de activitate ........... . Puterea total instalata este de ................ kW, n urmtoarele receptoare ..................../(enumerate sau prezentate n anexa cuprinznd caracteristicile) ....................................................... . Ca urmare a analizei tehnice a documentaiei, avizam racordarea consumatorului de mai sus, cu urmtoarea evoluie a puterii maxime simultan absorbite: *T* Puterea aprobat Situaia 1998 1999 2000 2001 2002 Situaia (avizat) existenta finala Puterea maxima simultan absorbit (kW/kVA) *ST* Avizul de racordare este valabil n urmtoarele condiii: 1. Alimentarea cu energie electrica se va face ......................... ........................................................................ (descrierea succint a soluiei i a lucrrilor necesare pentru realizarea instalaiei de alimentare). 2. Punctul de delimitare a instalaiilor, la limita proprietilor, va fi ........... . 3. Durata de restabilire a alimentrii, n cazul unei ntreruperi accidentale, este cea necesar pentru remedierea defectiunilor din instalaiile furnizorului. 4. Pentru alimentarea cu energie electrica ce se va realiza de ctre Sucursala de distribuie .................... urmeaz sa achitati conform Hotrrii Guvernului nr. 2/1992 o taxa de racordare i sa incheiati o

23

convenie prin care se va conveni data de racordare a puterii aprobate prin prezentul aviz. 5. Valoarea taxei de racordare a puterii aprobate, conform Hotrrii Guvernului nr. 2/1992, este de ............ lei. Aceasta valoare este orientativa, ea urmnd sa fie definitivata n momentul ncheierii conveniei pentru realizarea racordarii puterii aprobate. Lucrrile instalaiei de utilizare a energiei electrice (n aval de punctul de delimitare) vor fi executate de ctre o unitate specializat atestata de furnizor i vor fi finanate de consumator. Valoarea acestora nu este inclus n taxa de racordare. O data cu taxa de racordare consumatorul va depune*): a) acordurile deintorilor de teren pentru accesul i execuia lucrrilor de construcie a instalaiei de alimentare cu energie electrica; b) acordurile definitive ale deintorilor de teren pentru ocupare si/sau traversare, n condiiile legii, atunci cnd instalatia de alimentare traverseaz sau ocupa un teren proprietate a consumatorului sau a altor deintori; c) avize de principiu, necesare pentru realizarea instalaiei de alimentare cu energie electrica. 6. Executantul instalaiei de utilizare, precum i consumatorii au obligaia de a respecta normele i reglementrile n vigoare privind realizarea i exploatarea instalaiilor electrice. 6.1. Instalarea unei surse proprii de energie electrica (de exemplu: grup electrogen) va fi fcuta numai cu avizarea de ctre furnizor a schemei de racordare a acesteia la reeaua de utilizare a consumatorului. 7. Puterea aprobat prin aviz (avizat) este avut n vedere la dimensionarea instalaiei de alimentare cu energie electrica din sistem. Puterea efectiv absorbit (care nu va putea depi puterea avizat), precum i cantitatea de energie, specifice unei anumite perioade, vor fi cele prevzute n contractul de furnizare a energiei electrice. 8. Utilizarea receptoarelor neomologate sau a altora n afar celor declarate prin cererea de aviz i consemnate n aceasta, chiar n cadrul puterii aprobate, este interzis. 9. Creterea puterii instalate sau modificarea structurii receptoarelor va putea fi fcuta numai dup obinerea unui nou aviz de racordare. 10. In cazul nerespectrii prevederilor avizului de racordare consumatorul este rspunztor de consecinele ce decurg din acesta, n limitele prevzute n contractul de furnizare. 11. Prezentul aviz de racordare sta la baza contractului de furnizare a energiei electrice i constituie parte integrant a acestuia. 12. Valabilitatea avizului de racordare este de 12 luni de la data emiterii. Dac n acest termen se achit taxa de racordare i se ncheie convenia pentru racordarea puterii aprobate (sau, dup caz, contractul de furnizare), avizul de racordare i menine valabilitatea. Avizul de racordare i pierde valabilitatea n cazul n care se modifica datele energetice ale consumatorului care au stat la baza emiterii lui, indiferent de momentul modificrii acestor date. Director, NOTA:

24

Consumatorii existeni pot prezenta la reactualizarea contractelor de furnizare a energiei electrice avizele obinute anterior, n situaia n care acestea i pstreaz valabilitatea, conform precizrilor din avizele respective i dac nu s-au modificat datele energetice care le-au fundamentat. -------------*) Acordurile i avizele se nominalizeaza, anexndu-se documentaia i planurile necesare pentru obinerea acestora. ------------Anexa 2 la Contractul-cadru de furnizare a energiei electrice la micii consumatori finali, industriali i similari, la tarife reglementate a fost abrogat de art. 4 din ORDINUL nr. 37 din 2 septembrie 2005, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 12 septembrie 2005. NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam: Art. 1 din ORDINUL nr. 37 din 2 septembrie 2005, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 12 septembrie 2005 prevede: "Art. 1 Se aprob avizele tehnice de racordare - coninut-cadru, prevzute n anexa*) care face parte integrant din prezentul ordin. ------*) Coninutul anexei este disponibil n format electronic pe pagina web a Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei (www.anre.ro) la seciunea reglementri tehnice i la seciunea contracte (anexe la contractele-cadru de furnizare/distribuie a energiei electrice)." ANEXA 3 --------la Contractul-cadru de furnizare a energiei electrice la micii consumatori finali, industriali i similari nr. ...... din anul ........, luna ........, ziua ....... CONDIII SPECIFICE la Contractul nr. ...... pentru locul de consum ....... Localitatea ..................... Adresa ........................... 1. Dosarul tehnic al instanei electrice nr. ................. 2. Puterea maxima simultan absorbit ........ kW, conform avizului de racordare nr. ......... din ........., emis de ............. . 3. Punctul de delimitare a instalaiilor electrice: a) furnizorului ii aparin instalaiile din amonte de ........, la tensiunea de ............ kV; b) consumatorului ii aparin instalaiile din aval de ........, la tensiunea de ........... kV. 4. Energia electrica se livreaza n mod continuu, cu excepia perioadei pentru revizia i reparaia instalaiilor energetice, proprietate a furnizorului, i a duratei de remediere a avariilor i a deranjamentelor. 5. Programul de funcionare: a) zilnic, ........ ore: b) sptmnal, .... zile. 6. Locul de montare a echipamentelor de msurare .............

25

7. Factorul de putere natural, determinat prin msurtori, este de ............; energia reactiva consumat sub factorul de putere neutral se pltete conform tarifelor n vigoare. 8. Coreciile indicaiilor echipamentelor de msurare, datorate: a) necoincidentei punctului de delimitare cu locul de montare .........; b) alimentrii de rezerva ............ 9. Valorile proteciei instalaiilor n punctul de delimitare (n cazul n care nu se ncheie convenia de exploatare) ............ A. 10. Tipul de tarif practicat ............ 11. Prezenta anexa s-a ntocmit la data de ........, n doua exemplare, cte unul pentru fiecare parte contractant. Furnizor, ............. Consumator, ..............

ANEXA 4 ------la Contractul-cadru de furnizare a energiei electrice la micii consumatori finali, industriali i similari nr. ..... din anul ....., luna ......., ziua ....... DELIMITAREA instalaiilor electrice ntre furnizor i consumator si caracteristicile echipamentelor de msurare Denumirea consumatorului ................, codul ................ Denumirea locului de consum ................ Localitatea ................, adresa ................ A. Staia de primire este stabilit la ................ B. Punctul de delimitare (PD) este situat: a) n amonte de staia de primire la elementul ................; b) n aval de staia de primire la elementul ................; c) n cadrul staiei de primire la elementul ................ . C. Locul de montare a echipamentului de msurare pentru decontare (PM) ....................................................................... D. Caracteristicile echipamentului de msurare: 1. contor activ tip ................, clasa de precizie .........; 2. contor reactiv tip ............., clasa de precize ............; 3. sumator putere ................; 4. transformator de intensitate ........., clasa de precizie .........; 5. transformator de tensiune ........., clasa de precizie ............; 6. constanta general a echipamentului de msurare (raportul de transformare a transformatoarelor de intensitate, a transformatoarelor de tensiune, constanta contorului): a) energie activa ................; b) energie reactiva ................ . E. Schema electrica monofilara n culori aflat pe verso: a) rou pentru instalaiile furnizorului; b) albastru pentru instalaiile consumatorului. Furnizor, Consumator,

26

.............

..............

ANEXA 4 bis -----------la Contractul-cadru de furnizare a energiei electrice la micii consumatori finali, industriali i similari nr. ...... din anul ......., luna ......., ziua ...... METODOLOGIE privind recalcularea consumului de energie electrica, n cazul defectiunilor la echipamentele de msurare Furnizor, .............. Consumator, ...............

ANEXA 5 -------la Contractul-cadru de furnizare a energiei electrice la micii consumatori finali, industriali i similari nr. ..... din anul ....., luna ......, ziua ....... CONVENIE DE EXPLOATARE ncheiat ntre ....., n calitate de furnizor de energie electrica, i ........, n calitate de consumator de energie electrica Cap. I. - Generalitati: a) scop; b) obligaii reciproce. Cap. II. - Delimitarea instalaiilor: - stabilirea punctelor fizice de delimitare a instalaiilor pentru fiecare loc de consum. Cap. III. - Conducerea operativ prin dispecer: a) ordinea de mprire a instalaiilor; b) executarea manevrelor; c) evidente operative; d) legturi operative radiotelefonice. Cap. IV. - Condiii de exploatare i de ntreinere reciproc a instalaiilor: a) nominalizarea instalaiilor furnizorului, care sunt exploatate i ntreinute de consumator; b) nominalizarea instalaiilor consumatorului, care sunt exploatate i ntreinute de furnizor; c) msuri tehnice i organizatorice de securitate a muncii i condiii de execuie a lucrrilor; d) ntreruperi programate pentru revizii i reparaii. Cap. V. - Reglajul protectiilor: a) obligativitatea corelrii protectiilor la consumator cu protectiile S.E.N.; b) responsabilitatea furnizorului de a stabili i a comunica reglajele; c) obligaia consumatorului de a corela protectiile interne din instalaiile proprii cu cele stabilite de furnizor. Cap. VI. - Alte prevederi i anexe:

27

a) lista cuprinznd persoanele furnizorului i consumatorului, care au dreptul sa solicite, sa execute i sa conduc sau sa dispun executarea manevrelor; b) schema monofilara cu marcarea punctelor de delimitare i a reglajelor protectiilor. Furnizor, ............... Consumator, ............

ANEXA 6 -------la Contractul-cadru de furnizare a energiei electrice la micii consumatori finali, industriali i similari nr. .... din anul ...., luna ......., ziua ....... ENERGIE ELECTRICA SI PUTERI CONTRACTATE DIN S.E.N. Denumirea consumatorului .............................................. Denumirea locului de consum .......................................... Localitatea ............, adresa ..................................... Codul ................ In perioada ..........., ncepnd cu luna ........., anul ............ Furnizorul .................................... Forul tutelar al furnizorului ..................... Codul ................ Cantitatea de energie electrica contractat ............kW. Puterea contractat ................. kW. Dispeceratul energetic poate declara oficial penuria de combustibil, iar Guvernul poate aproba limitarea sau ntreruperea furnizarii energiei electrice, stabilind prin hotrre condiiile de aplicare a acestor msuri. Furnizor, ........... Consumator, .............

ANEXA 7 ........ la Contractul-cadru de furnizare a energiei electrice la micii consumatori finali, industriali i similari nr. ....... din anul ......., luna ......., ziua ....... CONDIII de msurare/determinare a cantitii de energie electrica furnizat i a puterilor maxime realizate (pana la intrarea n vigoare a Codului de msurare) 1. Grupurile de msurare/contoarele utilizate n decontare trebuie sa fie omologate legal, vor fi montate numai de furnizor i vor fi procurate, de regula, de acesta. 2. Elementele grupurilor de msurare/contoarele care vor fi procurate de consumator vor fi avizate n prealabil de furnizor, vor fi predate i devin proprietatea acestuia, iar valoarea lor se va scdea din

28

contravaloarea taxei de racordare sau din costul energiei electrice consumate. 3. Furnizorul stabilete, de comun acord cu consumatorul, pentru fiecare loc de consum, tipul echipamentului de msurare, n funcie de categoria consumatorului i de tariful care urmeaz sa fie aplicat. Instalarea grupurilor de msurare/contoarelor se va face n locuri accesibile pentru citire att furnizorului, cat i consumatorului. 4. Se interzice conectarea la reelele de distribuie/transport a instalaiei de utilizare a unui consumator, dac aceasta nu este prevzut cu grupuri de msurare/contoare. 5. In cazul n care echipamentul de msurare este defect, calculul cantitilor de energie electrica consumat se face potrivit metodologiei stabilite de furnizor mpreun cu consumatorul, conform prevederilor anexei nr. 4 bis. 6. Grupurile de msurare/contoarele vor fi verificate periodic sau ori de cte ori este necesar i vor fi nlocuite, n caz de uzura sau de avariere, de furnizor, pe cheltuiala sa. Verificarea periodic a grupurilor de msurare/contoarelor se face la termenele stabilite prin instruciunile de metrologie legal n vigoare. 7. La constatarea oricrei defeciuni n funcionarea grupurilor de msurare/contoarelor de ctre una dintre prile contractante, aceasta are obligaia sa anune imediat cealalt parte contractant i se va proceda la remedierea defectiunilor i la recalcularea consumului, conform prevederilor anexei nr. 4 bis. 8. In cazul n care deteriorarea, n orice mod, se produce din vina consumatorului, acesta va suporta costul reparatiei echipamentului deteriorat i al lucrrilor de demontare, verificare i remontare, care va fi adus la cunotina consumatorului. 9. In cazul n care se convine prin contract, se admite utilizarea unor sisteme de citire la distanta, sisteme SCADA si/sau a tehnicii de calcul pentru decontarea energiei electrice, cu folosirea unor echipamente acceptate de ambele pri. 10. Contoarele pasante, montate n instalaiile de utilizare de ctre consumatori, nu servesc la decontarea energiei electrice cu furnizorul. De regula furnizorul nu monteaza, nu interpreteaz indicaiile contoarelor pasante i nu se implica n nenelegerile dintre consumator i subconsumatorii acestuia. 11. Elementele grupurilor de msurare/contoarele se monteaza i se sigileaza de ctre furnizor, n mod obligatoriu n prezenta delegatului mputernicit al consumatorului, consemnndu-se aceste operaiuni ntr-un proces-verbal semnat de ambele pri. 12. Consumatorul este obligat sa pstreze intacte grupurile de msurare a energiei electrice, sa nu influenteze funcionarea corecta a acestora, sa nu blocheze accesul furnizorului la echipamentele de msurare i la celelalte instalaii ale sale, interzicandu-i-se orice aciune asupra acestora; consumatorul este obligat sa anune imediat furnizorul n cazul n care constata defeciuni ale elementelor grupurilor de msurare/contoarelor. 13. Ruperea sau violarea sigiliilor aplicate pe elementele grupurilor de msurare/contoarelor, ocolirea acestora sau sustragerea de energie electrica n orice mod, precum i afectarea integritii lor se pedepsesc n conformitate cu prevederile legale n vigoare. 14. Furnizorul are obligaia sa nlocuiasc n termen de cel mult 10 zile de la data nregistrrii sesizrii scrise echipamentul de msurare reclamat ca fiind defect sau suspect de nregistrri eronate. Echipamentul

29

de msurare reclamat n scris de consumator ca fiind defect sau suspect de nregistrri eronate poate fi verificat la locul funcionarii de ctre furnizor, cu acceptul i n prezenta consumatorului respectiv, iar constatrile se vor nscrie ntr-un proces-verbal semnat de pri. Echipamentul de msurare demontat se verifica de ctre un laborator de metrologie autorizat, care stabilete eroarea de nregistrare ce se va utiliza la recalcularea consumului pe perioada nefunctionarii acestuia. Costul verificrii se suporta de furnizor, cu excepia cazurilor n care verificarea se efectueaz la solicitarea consumatorului i reclamaia se dovedete nentemeiat. ANEXA 3 -------CONTRACT-CADRU de furnizare a energiei electrice la marii consumatori finali, industriali i similari, la tarife reglementate nr. ........ din anul ...., luna ........., ziua ........ 1. Prile contractante ntre .........., reprezentat legal prin ..........., cu sediul n ........, judeul ........, codul potal ........., telefon ........, fax ......., telex ........, codul fiscal ......., nscris n registrul comerului la nr. ........, cod SIRUES ......., cont de virament nr. ......, deschis la ......., reprezentat prin .............../(director) i ............./(director economic), denumita furnizor, avnd calitatea de vnztor, pe de o parte, i .........., cu sediul n ........, judeul ........., codul potal ......, telefon ....., fax ......, telex ........, codul fiscal ......., nscris n registrul comerului la nr. ....., cod SIRUES ......, cont de virament nr. ....., deschis la ...., reprezentat prin ........../(director) i ............./(director economic), denumita consumator, n calitate de cumprtor, pe de alta parte, s-a ncheiat prezentul contract. 2. Obiectul contractului ART. 1 (1) Obiectul contractului este furnizarea energiei electrice la locul de consum .......... din localitatea ............. adresa*1) ............. i reglementarea raporturilor dintre furnizor i consumator privind furnizarea, facturarea, plata i alte servicii, precum i condiiile de consum al energiei electrice. (2) Instalaiile electrice aparinnd prilor se delimiteaz potrivit anexelor nr. 4 i 5 la prezentul contract. (3) Termenii utilizai n prezentul contract sunt definii n anexa nr. 1 la acesta. 3. Durata contractului ART. 2 Contractul de furnizare a energiei electrice se ncheie pe perioada de ..............., convenit de pri, furnizarea fcndu-se n condiiile stabilite prin Avizul de racordare nr. ......... din ........, emis de .......... (anexa nr. 2 la prezentul contract), i convenia de exploatare (anexa nr. 5 la prezentul contract). 4. Energie electrica i puteri contractate ART. 3

30

(1) Cantitatea de energie electrica i puterile maxime contractate care pot fi absorbite din instalaiile de alimentare n regim normal de funcionare sunt prevzute n anexa nr. 6 la prezentul contract. Modificarea acestor valori se poate efectua de comun acord, la initiativa oricreia dintre pri, cu minimum 5 zile lucrtoare naintea nceperii perioadei pentru care se solicita modificarea. (2) Pentru regimul de limitare sau de restricie, precum i pentru situaia de avarie n S.E.N., puterile care se pot reduce i puterile care se pot deconecta sunt prevzute n anexa nr. 7 la prezentul contract. (3) Regimul de limitare sau de restricie se aplica n conformitate cu prevederile anexei nr. 8 la prezentul contract, pana la intrarea n vigoare a Codului reelei de transport i a Codului reelei de distribuie. (4) Consumatorii intreruptibili pot negocia clauze suplimentare de diminuare a puterii absorbite si/sau de ntrerupere, n condiiile obinerii unor reduceri tarifare, compensatorii i existenei unor reglementri legale. ART. 4 In cazul consumatorului cu centrala electrica proprie interconectata la reelele electrice de distribuie/transport, eventuala achiziie de energie electrica va forma obiectul unui contract separat de contractul de furnizare. 5. Determinarea cantitilor de energie electrica furnizate i a puterilor absorbite ART. 5 Determinarea puterilor maxime i a cantitilor de energie electrica furnizate se face pe baza indicaiilor grupurilor de msurare/contoarelor pentru decontare, instalate de ctre furnizor, la care se fac coreciile prevzute n anexele nr. 3 i 4 la prezentul contract. ART. 6 Condiiile de msurare a cantitilor de energie electrica furnizate i a puterilor absorbite sunt prevzute n anexa nr. 9 la prezentul contract, pana la intrarea n vigoare a Codului de msurare. 6. Tarife i preul energiei electrice. Modaliti i condiii de plata ART. 7 (1) Tariful este ales liber de ctre consumator dintre tarifele practicate de furnizor pentru nivelul de tensiune i categoria respectiva de consumatori, cu respectarea prevederilor legale. Pentru aplicarea tarifului trebuie sa existe tipul de grup de msurare adecvat, care poate fi procurat i de ctre consumator n condiiile pct. 2 din anexa nr. 9 la prezentul contract. (2) Alegerea altui tarif se poate efectua cel mult o data pe an. (3) Puterea contractat poate fi modificat de cel mult doua ori pe parcursul lunii calendaristice respective. ART. 8 (1) Corespunztor tipului de tarif stabilit, furnizorul emite de regula o factura la data de 5*2) a lunii de facturare, iar consumatorul va achit, pana la data de 15*2) a lunii de facturare, aceasta factura ce conine: a) o valoare estimat pentru luna n curs, calculat astfel: - pentru consumatorul la care se aplica tariful binom, contravaloarea taxei de putere, la valoarea puterilor contractate lunar, conform anexei nr. 6 la prezentul contract;

31

- pentru consumatorul cu tarif monom, contravaloarea a jumtate din consumul de energie electrica activa contractat, conform anexei nr. 6 la prezentul contract; b) o valoare de regularizare pentru luna precedenta. (2) Facturile privind energia electrica se vor achit conform modalitilor de plata prevzute de legislaia n vigoare. (3) Pentru consumatorul cu mai multe locuri de consum alimentate de acelai furnizor se poate emite, la cererea consumatorului i cu acordul furnizorului, o singura factura. ART. 8 (1) Corespunztor tipului de tarif stabilit, furnizorul emite o factura n primele 5 zile ale perioadei de facturare, coninnd: a) o valoare estimat pentru perioada de facturare n curs, calculat astfel: - pentru consumatorul la care se aplica tariful binom, contravaloarea taxei de putere, la valoarea puterilor contractate lunar, conform anexei nr. 6 la prezentul contract; - pentru consumatorul cu tarif monom, contravaloarea a jumtate din consumul de energie electrica activa contractat, conform anexei nr. 6 la prezentul contract; b) o valoare de regularizare pentru perioada de facturare precedenta. (2) Prin excepie, pentru consumatorii cu mai mult de 10 locuri de consum se pot negocia, la ncheierea contractului de furnizare, date de emitere a facturii, respectiv de plata, n limita a 15 zile fata de prevederile alin. (1). ------------Art. 8 a fost modificat de pct. 1 al art. III din ORDINUL nr. 5 din 21 februarie 2003, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 27 februarie 2003. ART. 9 (1) La finele perioadei de facturare se face citirea grupurilor de msurare/contoarelor, consemnndu-se ntr-un proces-verbal semnat de pri cantitile de energie electrica activa i reactiva livrate, precum i puterile electrice absorbite. Cu acordul prilor se admite citirea de la distanta sau autocitirea efectuat de contor, respectiv de consumator. (2) Citirea contoarelor se va efectua n perioada .............. (convenit ntre pri), consumatorul fiind obligat sa asigure prezenta delegatului mputernicit pentru semnarea procesului-verbal de citire. In situaia n care grupurile de msurare/contoarele se afla instalate la consumator, acesta are obligaia sa asigure accesul reprezentantului furnizorului. In cazul absentei delegatului consumatorului procesul-verbal de citire a contoarelor se ncheie de ctre furnizor, consemnndu-se absenta consumatorului. 7. Obligaiile furnizorului ART. 10 Furnizorul are urmtoarele obligaii: a) sa dein licena de furnizare a energiei electrice i sa respecte prevederile acesteia privind alimentarea consumatorilor; b) sa asigure consumatorului puterea i energia electrica n termenii prezentului contract i n conformitate cu standardul de performanta*3); c) sa asigure continuitatea n alimentare n limitele nivelului de sigurana precizat n anexa nr. 3, dac au fost executate integral lucrrile prevzute n avizul de racordare;

32

d) sa asigure n punctul de delimitare parametrii de calitate, respectiv frecventa i tensiunea la valorile nominale, cu abaterile prevzute de reglementrile n vigoare, conform standardului de performanta i anexei nr. 8 la prezentul contract; e) sa verifice funcionarea echipamentelor de msurare a energiei electrice, conform reglementrilor legale n vigoare; f) sa reconsidere marimile de reglaj ale protectiilor din instalaiile de distribuie/transport, la cererea justificat a consumatorului; g) sa asigure efectuarea reviziilor i reparaiilor programate ale echipamentelor i instalaiilor de distribuie/transport; h) sa anune consumatorul, cu minimum 3 zile lucrtoare nainte, despre ntreruperile programate n furnizarea energiei electrice; i) n cazul unor defeciuni n instalatia de utilizare a consumatorului, sa ia msuri, la cererea acestuia, de ntrerupere a furnizarii energiei electrice i de separare vizibila a instalaiei de utilizare a consumatorului de instalatia de alimentare; j) sa citeasc la datele convenite contoarele de energie electrica, pentru stabilirea cantitilor facturate; k) sa initieze modificarea i completarea contractului de furnizare a energiei electrice sau a anexelor la acesta ori de cte ori apar elemente noi, inclusiv prin acte adiionale, atunci cnd considera necesar detalierea, completarea sau introducerea unor clauze noi; l) sa nu deterioreze bunurile consumatorului i sa readuca prile de construcii legal executate aparinnd consumatorului la starea lor funcional, dac au fost deteriorate din vina sa, conform prevederilor legale privind respectarea calitii n construcii; m) sa permit accesul delegatului consumatorului la grupurile de msurare/contoare, atunci cnd acestea sunt montate n instalatia furnizorului; n) sa factureze consumatorului energia electrica i puterea la tarifele legale n vigoare; o) sa verifice n cel mai scurt timp situaiile deosebite sesizate de consumator i sa rspund n termen legal tuturor reclamatiilor i sesizarilor scrise ale acestuia, conform standardului de performanta*3); p) sa planifice lucrri de ntreinere, revizii i reparaii ale instalaiilor de alimentare a unui consumator sezonier, n perioada n care acesta nu este n campanie; q) sa asigure puterea minima tehnologic n regim de limitare sau de restricie specificat n anexa nr. 7 la prezentul contract; r) sa acorde despgubiri pentru daunele dovedite de consumator, provocate de ntreruperi n alimentare, conform art. 20; s) sa acorde reduceri de tarif la achitarea integrala n avans a consumului de energie electrica, n condiiile existenei unor prevederi legale n acest sens; t) sa furnizeze consumatorului informaii privind istoricul consumului i eventualele penaliti pltite de acesta, conform standardului de performanta*3). 8. Drepturile furnizorului ART. 11 Furnizorul are urmtoarele dreptur