CONSILIUL LOCAL SABAOANI JUDETUL NEAMT · CONSILIUL LOCAL SABAOANI JUDETUL NEAMT HOTA RARE Privind...

9
CONSILIUL LOCAL SABAOANI JUDETUL NEAMT HOTA RARE Privind aprobarea Programului de aprovizionare a populatiei cu principalele produse alimentare §i nealimentare rationalizate in caz de mobilizare §i razboi Consiliul local Sabaoani, judetul Neam|; Examinand adresa nr. 9154/13.12.2013 a Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Neamf, prin care solicits aprobarea Programului de aprovizionare a populatiei cu principalele produse alimentare §i nealimentare rationalizate in caz de mobilizare §i razboi; Vazand prevederile art.lO §i 11 din Legea 477/2003 privind pregatirea economiei nationale §i a teritoriului pentru aparare; In temeiul prevederilor art. 36, alin.9 §i ale art. 45 alin.l din Legea 215/2001- Legea administratiei publice locale republicata; HOTARASTE: Art.l. Aproba programul de aprovizionare a populatiei cu principalele produse alimentare §i nealimentare rationalizate in caz de mobilizare §i razboi- conform anexei ce face parte integrants din prezenta hotarare. Art.2. De aducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde secretarul comunei prin comunicarea prezentei autoritajilor in cauza. PRE§EDINTE DE §EDINTA, CONSILIER, VIRGA FLORIN CONTRASEMNEAZA, SECRETAR, EC. ROBU MARICICA

Transcript of CONSILIUL LOCAL SABAOANI JUDETUL NEAMT · CONSILIUL LOCAL SABAOANI JUDETUL NEAMT HOTA RARE Privind...

CONSILIUL LOCAL SABAOANI JUDETUL NEAMT

H O T A R A R E Privind aprobarea Programului de aprovizionare a populatiei cu principalele produse alimentare §i

nealimentare rationalizate in caz de mobilizare §i razboi

Consiliul local Sabaoani, judetul Neam|; Examinand adresa nr. 9154/13.12.2013 a Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Neamf,

prin care solicits aprobarea Programului de aprovizionare a populatiei cu principalele produse alimentare §i nealimentare rationalizate in caz de mobilizare §i razboi;

Vazand prevederile art.lO §i 11 din Legea 477/2003 privind pregatirea economiei nationale §i a teritoriului pentru aparare;

In temeiul prevederilor art. 36, alin.9 §i ale art. 45 alin.l din Legea 215/2001- Legea administratiei publice locale republicata;

H O T A R A S T E :

Art . l . Aproba programul de aprovizionare a populatiei cu principalele produse alimentare §i nealimentare rationalizate in caz de mobilizare §i razboi- conform anexei ce face parte integrants din prezenta hotarare.

Art.2. De aducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde secretarul comunei prin comunicarea prezentei autoritajilor in cauza.

PRE§EDINTE DE §EDINTA, CONSILIER, VIRGA FLORIN

CONTRASEMNEAZA, SECRETAR,

EC. ROBU MARICICA

5>

PROGRAMUL DE APROVIZIONARE A POPULATIEI CU

PRODUSE RATIONALIZATE A

coHciHg^' SfiT^fi^OAfh VALABILTN PERIOADA 2013-2016

APROBATIN^EDINTA CONSILIULUI LOCAL S?^&f^^frrt7

PRIN HOTARAREA NR. ^ DIN

Programul de aprovizionare a populatiei cu produse rationalizate m caz de mobilizare §i razboi

SITUATIA CU POPULATIA DIN LOCALITATEA: SABAOANI

LocalitSfi Total Localita^i

Detalii SABAOANI

< O >< m CO H

Total popula^ie 7512 7512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Barba|i j i baiefi 3746 3746

Femei ?i fete 3766 3766 Rezervijti 2 2 Diabetici 150 150 Condifii speciale 0 0

din care: Gravide 18 : : 18 din care: Mediu toxic 0 : • 0 Cronici 1627 1627 Mame cu sugari 98 98 Copii sub 2 ani 211 211

Populafie Barbati §i baie^i 587 587 evacuata Femei §1 fete 613 613

Total 8710 8710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Barbati ?i bateti 4331 4331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Populatie Femei §1 fete 4379 4379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 indrepta^ita Conditii speciale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Supliment lapte 1954 1954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diabetici 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pagina 1 din 1 • ^ i^^S^I ^ I

Produse alimentare rationalizate Ratii/zi

saptamana Ratii/an

kg;l S u p l i S

pe asv \ Paine (g/zi/persoana) 380 138.7 Came (g/saptamana/persoana) 532 27.664 '% Preparate din came (g/saptamana/persoana) 210 10.92 Lapte (ml/zi/persoana) 185 67.525 297.475 Ulei comestibil (ml/saptamana/persoana) 231 12.012 Zahar (g/saptamana/persoana) (sau lapte praf) 231 12.012 Cartofi (g/saptamana/persoana) 1,100 57.2

Articole de igiena U/M Ratii/an Sapun de rufe, toaleta sau semitoaleta kg 1 Detergent kg 5.5

Denumirea produsului rationalizat Pimctajul necesar

Ratie an/persoana

1. Confectii a) Barbati §i baiefi: - palton sau inlocuitori de palton 200 0.15 - pantaloni §i pantaloni scurfi 70 0.54 - costimie §i compleuri 150 0.25 - cama§i ?i bluze 70 1.54 b) Femei §i fete: - palton sau inlocuitori de palton 200 0.15 - fuste §i fiiste pantalon 70 0.18 - bluze §i cama§i 70 1.54 - rochie 100 0.45

2. Tricotaje - tricouri §i maiouri de corp 20 1 - jerseuri, pulovere 30 0.44 - chiloti 10 1.1 - ciorapi 20 5

3. incaltaminte (numai ghete, pantofi §i cizme din piele sau inlocuitori de piele) - barbati §i femei 100 0.5 - copii, adolescent! 80 0.5

Pagina 1 din 1

Programul de aprovizionare a populatiei cu produse rationalizate in caz de mobilizare §i razboi

NECESARUL DE PRODUSE RATIONALIZATE

. Localita{i Detalii U M

Total SABAOANI

Localitati . Localita{i Detalii U M

Total SABAOANI SABAOANI TRAIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Paine kg. 1,208,077 1,208,077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Came kg. 240,954 240,954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Preparate din came H- 95,114 95,114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lapte 1. 1,169,409 1,169,409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ulei I . 104,625 104,625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zaiiar kg. 102,823 102,823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lapte praf kg. 1,802 1,802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cartofi kg. 498,212 498,212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sapun kg. 8,710 8,710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Detergent kg. 47,905 47,905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Barbati j i baieti:

palton sau inlocuitori de palton

buc. 650 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Barbati j i baieti:

pantaloni §1 pantaloni scurti

buc. 2,339 2,339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Barbati j i baieti:

costume §1 compleuri buc. 1,083 1,083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Barbati j i baieti:

cama?i 5i bluze buc. 6,670 6,670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Femei §i fete:

palton sau inlocuitori de palton

buc. 657 657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Femei §i fete:

fiiste 5i fiiste pantalon buc. 789 789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Femei §i fete:

bluze §i cama§i buc. 6,744 6,744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Femei §i fete:

rochie buc. 1,971 1,971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tricotaje

tricouri §1 maiouri de corp

buc. 8,710 8,710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tricotaje jerseuri, pulovere buc. 3,833 3,833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tricotaje chiloti buc. 9,581 9,581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tricotaje

ciorapi per. 43,550 43,550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

incaltaminte barbati §1 baieti per. 2,166 2,166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 incaltaminte

femei §1 fete per. 2,190 2,190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pagina 1 din 1

Programul de aprovizionare a populatiei cu produse rationalizate in caz de mobilizare §i razboi

R E T E A U A DE MAGAZINE C A R E VOR DISTRIBUI PRODUSE ALIMENTARE § 1 DE IGIENA IN R E G I M RATIONALIZAT

Localitate Magazinul care asigura Populajia Paine Came Preparate Lapte Ulei Zahar Lapte praf Cartofi sapun Detergent Localitate produsele rationalizate deservita (Kg) (Kg) din carne ( 1 ) ( 1 ) (Kg) (kg) (kg) (Kg) (Kg)

SABAOANI SC PRODOZARCOM SA 2,410 334,267 66,670 26,317 323,568 28,949 28,450 499 137,852 2,410 13,255 SABAOANI SC LAPET IMPEX SRL 1,600 221,920 44,263 17,472 214,817 19,219 18,888 331 91,520 1,600 8,800 SABAOANI IF.URSACHE GHE. 1,500 208,050 41,496 16,380 201,391 18,018 17,708 310 85,800 1,500 8,250 SABAOANI SGTRICOALEX 3,200 443,840 88,525 34,944 429,634 38,439 37,777 662 183,040 3,200 17,600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

total 8,710

Pagina 1 din 1

Programul de aprovizionare a populatiei cu produse rationalizate in caz de mobilizare §i razboi

R E T E A U A DE MAGAZINE C A R E VOR DISTRIBUI PRODUSE NEALIMENTARE IN R E G I M RATIONALIZAT

Localitate Magazinul care asigura produsele rationalizate

Populafia Articole pentru bar •)a\i 5i baieti Articole pentru femei ^ }i fete Tricotaje Localitate Magazinul care asigura produsele rationalizate Barbati Femei Palton Pantaloni Gostume Gamaji Incaltaminte Palton Fuste Bluze Rochii Incaltaminte Tricouri Jerseuri Ghiloti Ciorapi

SABAOANI LA PET IMBEX SRL 2,120 2,300 318 1,145 530 3,265 1,060 345 414 3,542 1,035 1,150 4,420 1,945 4,862 22,100 SABAOANI SG TRIGOALEX SRL 2,211 2,079 332 1,194 553 3,405 1,106 312 375 3,202 936 1,040 4,290 1,888 4,719 21,450

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

total 4,331 4,379

Pagina 1 din 1

Programul de aprovizionare a populatiei cu produse rationalizate

Productii anuale

Produs Productie Disponibil finit U/M materie prima produs fmit

Paine To Grau 472.00 275.333 Came To Came 104.68 62.808 Produse din came To Produse din came 41.87 41.872 Lapte HI Lapte 4764.26 3811.408 Ulei To/mii 1 Floarea soarelui 755.00 243.865 Zahar To Sfecla de zahar 0.00 0.000 Cartofi To Cartofi 3000.00 1500.000

Pagina 1 din 1

Programul de aprovizionare a populatiei cu produse rationalizate in caz de mob ASIGURA PRODUSELE RATIONALIZATE

Produse U/M Necesar Asigurat Balanta Resurse Productie anuaia Repartizat Oper^Ve<%^c^3=^^C Paine kg. 1,208,077 1,208,077 0 Gosp. Pop. 275,333 932,744 Came kg. 240.953 240,953 0 Gosp. Pop. 62,808 178,145 Preparate din came kg. 95,113 95,113 0 Gosp. Pop. 41,872 53,241 MARCEL S l ^ i ^ r - — Lapte 1. 1,169,409 1,169,409 0 Gosp. Pop. 381,141 788,268 CAMYTEX PROD COM SRL Ulei 1. 104,625 243,865 139,240 Gosp. Pop. 243,865 ULEIULPROD SRL Zahar kg. 102,823 102,823 0 0 102,823 AGRANA SA Cartofi kg. 498,212 1,500,000 1,001,788 Gosp. Pop. 1,500,000

m

Pagina 1 din 1