comunicarea in AMG curs 2.ppt

50
Comunicarea in asistenta medicala generala Conf .univ.dr . Minerva Ghinescu

Transcript of comunicarea in AMG curs 2.ppt

Page 1: comunicarea in AMG curs 2.ppt

7/23/2019 comunicarea in AMG curs 2.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/comunicarea-in-amg-curs-2ppt 1/50

Comunicarea in asistentamedicala generala

Conf.univ.dr. Minerva Ghinescu

Page 2: comunicarea in AMG curs 2.ppt

7/23/2019 comunicarea in AMG curs 2.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/comunicarea-in-amg-curs-2ppt 2/50

 COMUNICAREA……………………………

Page 3: comunicarea in AMG curs 2.ppt

7/23/2019 comunicarea in AMG curs 2.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/comunicarea-in-amg-curs-2ppt 3/50

OBIECTIVE EDUCATIONALE

•  Comunicarea verbala si nonverbala• Ascultarea activa si arafra!area• Elemente de lim"a# non ver"al

• $loca#e ale comunicarii in timul comunicarii•  Principiile comunicarii efciente • mecanisme de aarare• nevoile acientului % a"ilitatile moasei

• climatul necesar unei comunicari e&ciente• mesa#e o!itive ce se ot adresa in timul comunicarii

Page 4: comunicarea in AMG curs 2.ppt

7/23/2019 comunicarea in AMG curs 2.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/comunicarea-in-amg-curs-2ppt 4/50

COMUNICAEA INTEPE!ONAL"moase #pacient• Orice comunicare decurge e dou' lanuri( unul al con)inutului *i cel al rela)iei( ultimulde&nindu+l e cel dint,i.

• Comunicarea are dou' comonente-

$ Comunicare verbal%& mesa'ul verbal

 )$ Comunicare non&verbal%& limba'ul corpului

• /n m'sura 0n care cele dou' comonente se armoni!ea!'( comunicare devine

e&cient'.

Page 5: comunicarea in AMG curs 2.ppt

7/23/2019 comunicarea in AMG curs 2.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/comunicarea-in-amg-curs-2ppt 5/50

Elementele limba'ului non&verbal

*$ +inuta

)$ Mimica

,$ -estica

.$ Distan/a

0$ Intona/ia

Page 6: comunicarea in AMG curs 2.ppt

7/23/2019 comunicarea in AMG curs 2.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/comunicarea-in-amg-curs-2ppt 6/50

 1INU1A

• Po1i/ia 2n picioare

• Desc3is%- dreat'( 2e3i"il'( cu centrul degreutate e verticala corului( rivirea 0nainte

• 4nc3is%- centrul de greutate se roiectea!'anterior( cu "ra)ele str,nse la iet( umerii

ridica)i *i aleca)i 0n fa)' sau c'!u)i( caul 0n #os( f'r' contact vi!ul sau rivind de #os 0n sus

• 4ncre1ut%5 centrul de greutate lasat 0nsate( cu caul *i trunchiul u*or 0nclinat sre

sate ( rivind de #os 0n sus

Page 7: comunicarea in AMG curs 2.ppt

7/23/2019 comunicarea in AMG curs 2.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/comunicarea-in-amg-curs-2ppt 7/50

 • Po1i/ia 6e17n8• De 9u:%- a*e!at e marginea scaunului( corul *i caul sunt alecate

 0nainte( cu icioarele 0n o!i)ia de a '*i( rivind de #os 0n sus sau f'r'contact vi!ual• Dreapt%; <e=ibil%; 8esc3is% 4 oate indica recetivitate interioar'5(

alecarea u*oar' a corului 0nainte cu men)inerea caului dret *i acontactului vi!ual indic' interes din artea ascult'torului

• 4nclinat% spre spate( rivind de sus 0n #os oate indica arogan)'( dar nu

 0ntotdeauna( deinde foarte mult de conte3t( entru a ne edi&ca se ot un 0ntre"'ri de control 0n rivin)a atitudinii• Orice schimbare bruscă a ţinutei exterioare relectă întotdeauna o modifca

bruscă a ţinutei interioare

Page 8: comunicarea in AMG curs 2.ppt

7/23/2019 comunicarea in AMG curs 2.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/comunicarea-in-amg-curs-2ppt 8/50

MIMICA• /nseamn' fenomenele ce se ot o"serva e fa)a cuiva.

• Tr%s%turile 9e/ei• 7e urm'resc cele 8 !one ale fe)ei- !ona frun)ii( mi#locul fe)ei *i !ona gurii *i a"'r"iei

• 9runtea+ ofer' e3lica)ii cu rivire la rocesele g,ndirii *i ale anali!ei• Mi#locul fe)ei- !ona ochilor( nasului *i a o"ra#ilor ne d' indicii asura re2ect'rii

lumii e3terioare

• Gura rere!int' rela)ia cu lumea 0ncon#ur'toare• :ona "'r"iei( "u!a inferioar'- I se atri"uie via)a afectiv' *i instinctual'( iar "'r"ia

re2ect' caacitate de a se imune• :,m"etul - ;< cine nu aote !,m"i s' nu+*i deschid' maga!in ;<( !,m"etul e3terior

se oate transforma 0n !,m"et interior

Page 9: comunicarea in AMG curs 2.ppt

7/23/2019 comunicarea in AMG curs 2.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/comunicarea-in-amg-curs-2ppt 9/50

Mimica• Contact vi1ual 6i 8irec/ia privirii• =rivirea tre"uie s' &e ferm'(

deschis'( f'r' a & &3'• ='strarea contactului vi!ual rin

riviri de control+ ((lim",ndu+se<< 0ntre fa)' *i trunchi+ rere!int' unasect esen)ial entru o")inerea

succesului 0ntr+o comunicare

Page 10: comunicarea in AMG curs 2.ppt

7/23/2019 comunicarea in AMG curs 2.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/comunicarea-in-amg-curs-2ppt 10/50

-estica

• Rere!int' lim"a#ul m,inilor care ofer' informa)ii 0n ceea ce

rive*te con)inutul ver"al• Amploare :esturilor 4 )inuta( mi*carea leoaelor *imi*c'rile m,inilor nu te ot 0n*ela asura mesa#ului

+ cei care fac gesturi amle doresc s' atrag' aten)ia asura lor

+ cei care fac gesturi de mic' amloare sunt mode*ti( nu vor

s' ias' 0n eviden)' sau doresc s' rovoace inten)ionat oimagine fals'(• ritmul mi6c%rilor• Cu c't cineva este mai sigur e sine( cu at,t este la el mai

mic' osi"ilitatea de a se 0nregistra semnale care s' &e

incongruente cu ersoana sa.E3ist' *i situa)ii de gestic' f'r'con)inut( cu gesturi nemotivate( sacadate( a"rute .

Page 11: comunicarea in AMG curs 2.ppt

7/23/2019 comunicarea in AMG curs 2.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/comunicarea-in-amg-curs-2ppt 11/50

-estica• Gesturile ot re2ecta o atitu8ine 8esc3is%5

gesturi de deschidere( cu m,inile lasate cufa)a almar' 0n sus 4recetivitate5

• Atitu8ine 2nc3is%5 tragerea caului *iumerilor( "ra)e 0ncruci*ate la nivelul ietului

• Men)inerea un o"iect ca e un scut de a'rare>•  1oate semnele lim"a#ului non+ver"al seintreretea!' 0n conte3t. Nici un astfel de semnnu are o semni&ca)ie a"solut'.

Page 12: comunicarea in AMG curs 2.ppt

7/23/2019 comunicarea in AMG curs 2.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/comunicarea-in-amg-curs-2ppt 12/50

E3emle

GESTURI POSIBILE INTREPRETĂRI

Degetele răsfirate de la ambele mâini se unes !rinatingerea buriel"r degetel"r asemenea unui ##"if$$

%nredere sau asigurare a eea e a f"st s!us

O u&"ară ridiare a mâinii sau inde'ului# tragereal"bului ure(ii sau atingerea bu)el"r u inde'ul

D"rin*a de a+l ,ntreru!e !e interl"ut"r

Dregerea -"ii.tergerea u&"ară a nasului u fa*a d"rsală ainde'ului

Res!ingerea sau e'!rimarea de)a"rdului uafirma*ia făută

Ridiare unui deget la bu)e Inten*ia de a su!rima un "mentariu

/ângâierea bărbiei Pregătirea unei dei)ii

0"!erirea gurii u mâna# mângâiatul bu)el"r E'!rimarea unui neade-ăr

%nle&tarea mâinil"r Tensiune !si(iă

/âini ,nrui&ate la !ie!t Gest defensi-# de a!ărare# indiând inseuritate#de)a"rd# sau !ur &i sim!lu " !")i*ie "nf"rtabilă

P")i*ie rela'ată# ,nlinată s!re interl"ut"r Ree!ti-itate la dial"g

Page 13: comunicarea in AMG curs 2.ppt

7/23/2019 comunicarea in AMG curs 2.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/comunicarea-in-amg-curs-2ppt 13/50

Distanta

• >ona intim%- ceea ce 0ncon#oar' truul cu un

al doilea 0nveli* 0n interiorul c'ruia ne sim)imsiguri>

•  /n aceast' !on' l's'm s' 'trund' de"un'voie numai e cei 0n care avem 0ncredere 4familie( rude aroiate( rieteni5

• cel care desconsider' !ona intim' a cuivadesconsider' *i ersoana resectiv'

• 'trunderea f'r' acord 0n !ona intim' a cuivadetermin' secre)ia hormonilor de stres *i

generarea unui mecanism de a'rare

Page 14: comunicarea in AMG curs 2.ppt

7/23/2019 comunicarea in AMG curs 2.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/comunicarea-in-amg-curs-2ppt 14/50

Distanta• >ona personal%- se 0ntinde de la !ona intim' ,n'

la aro3imativ (? m>+ 0nt,lniri o&ciale( ceremonii( 0nt,lniri rietene*ti+  0n ca!ul 0n care e*ti o"ligat s' nu resec)i aceast'

distan)' 4aglomer'ri( lift( transort comun( etc.5+ !ona ersonal' se resect' f'r' a avea schim"uri

ver"ale sau contact vi!ual>• >ona social%5 se 0ntinde dincolo de !ona ersonal'(

entru contactele sociale de natur' suer&cial'-cunoscu)ilor( ma#orit')ii colegilor *i ma#orit')ii *e&lor>

• >ona public%5 /n ca!ul 0n care ne ades'm unui gru

mare de oameni( se 0ntinde ,n' la in&nit>

Page 15: comunicarea in AMG curs 2.ppt

7/23/2019 comunicarea in AMG curs 2.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/comunicarea-in-amg-curs-2ppt 15/50

Intonatia• Intona)ia con)ine nenum'rate unit')i de informa)ie at,t 0n

lanul con)inutului c,t *i 0n cel rela)ional(• modula)iile de&nesc modul 0n care co"or,m sau ridic'm

vocea> sunt utili!ate c'nd dorim s' accentu'm o idee>• vite!a vor"irii( cu c,t informa)iile din con)inutul

comunic'rii sunt mai necunoscute( cu at,t mai mic'tre"uie s' &e vite!a de re!entare a acestora>

• au!a de vor"ire- chiar dac' nu re!int' con)inut(aceasta oate avea o mai mare semni&ca)ie dec,t arcon)ine cuvintele

Page 16: comunicarea in AMG curs 2.ppt

7/23/2019 comunicarea in AMG curs 2.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/comunicarea-in-amg-curs-2ppt 16/50

Intonatia• intensitatea sonor%- de o"icei c,nd cineva dore*te s' se

imun'( dar oate & interretat' ca semn al unei agresiuni- de

aceea este imortant s' efectu'm un control al re!ultatelor>• claritatea cu c,t cineva este mai sigur e su"iectul s'u( cu at,t

mai clar' va & transmiterea con)inutului ver"al( "a mai mult va*ti s' aleag' cuvintele otrivite( adatate la interlocutor(

• ritmul vorbiriri nu con)ine multe informa)ii dar este sesi!at

imediat dac' este rea mult( dac' nu coresunde a*tet'rilor(• mani9est%ri sonore 9%r% con/inut verbal 4 oftat( lesc'it(

tu*it( dresul vocii sau alte sunete5 ot avea in2uen)' mai ales 0ntimul ascult'rii active>

Page 17: comunicarea in AMG curs 2.ppt

7/23/2019 comunicarea in AMG curs 2.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/comunicarea-in-amg-curs-2ppt 17/50

• O comunicare e&cient' are loc atuncic,nd con)inutul mesa#ului ver"al estecongruent cu lim"a#ul non+ver"al.

*$ ascultarea activ%

)$ para9ra1area

ABILITĂŢI DE COMUNICARE INTERPERSONALĂ

Page 18: comunicarea in AMG curs 2.ppt

7/23/2019 comunicarea in AMG curs 2.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/comunicarea-in-amg-curs-2ppt 18/50

*$ Auscultarea activa• ti de comunicare ce aelea!'

e3clusiv la canalul non+ver"al(vi!ual( cororal

• o modalitate de a transmite

celuilalt c' este urm'rit cuinteres *i 0ncura#at(un mod de aconstrui un climat de 0ncredere *i

siguran)'(

Page 19: comunicarea in AMG curs 2.ppt

7/23/2019 comunicarea in AMG curs 2.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/comunicarea-in-amg-curs-2ppt 19/50

• =resuune urm'rirea mesa#ului 9.I.O.R.@• ?- fa)' 0n fa)'

• I- 0nclinare a o!i)iei c'tre interlocutor(• O$ ochi+ men)inerea contactului vi!ual• . o!i)ie rela3at'( conforta"il'

• D. o!i)ie deschis'( de referin)' f'r' m,ini*i icioare 0ncruci*ate(

Page 20: comunicarea in AMG curs 2.ppt

7/23/2019 comunicarea in AMG curs 2.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/comunicarea-in-amg-curs-2ppt 20/50

ETAPE. o"servarea *i citirea comortamentului non+

ver"al al interlocutorului- ostura( e3resiefacial'( mi*care( tonul vocii(

. asculatrea *i 0n)elegerea mesa#ului ver"al(

8. ascultarea ersoanei ca un 0ntregB. ac)iunea de a ne une 0n locul ersoanei

entru a 0n)elege mai "ine mesa#ul(

Page 21: comunicarea in AMG curs 2.ppt

7/23/2019 comunicarea in AMG curs 2.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/comunicarea-in-amg-curs-2ppt 21/50

Elemente5

• ascultarea mesa#ului(• urm'rirea mesa#ului corului(• erceerea con)inutului emo)ional al mesa#ului(

• imortan)a voin)ei transmi)'torului 0ntransmiterea mesa#ului

Page 22: comunicarea in AMG curs 2.ppt

7/23/2019 comunicarea in AMG curs 2.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/comunicarea-in-amg-curs-2ppt 22/50

BAIEE BLOCA@E

.lisa de 0n)elegere

. ierderea unor 'r)i alemesa#ului 

8. incongruen)a 0ntreinforma)ia ver"al' *i non+ver"al' B. e3isten)a unui ((&3<<o!itiv sau negativ

. asculatrea asiv' si g,ndul !"oar' 0n alt'arteascultarea evaluativ' 4 ascult'torul #udec'ceea ce aude 5.ascultarea neatent' 4 distras de "oal'(

emo)ii( diferen)e de cultur'( gender( ras'58. &ltrarea ascult'rii 0n func)ie de roriavi!iune desre lumeB. cum s' r'sund 4 reocuareaascult'torului entru r'suns5?. 0ntreruerea 4 din entu!iasm( ner'"dare(

tensiune( dorin)a dea sune ceva( lisa desensi"ilitate fa)' de ersoana carevor"e*te5D. neresectarea lini*tii imuse de emi)'tordatorit' sentimentului de stinghereal' 0ntimul lini*tii>

. acult'torul se simte dator s' intervin'>

Page 23: comunicarea in AMG curs 2.ppt

7/23/2019 comunicarea in AMG curs 2.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/comunicarea-in-amg-curs-2ppt 23/50

2.Parafrazarea ( reectare înapoi )

. re2ecatrea 0naoi a mesa#ului transmis de interlocutor cu sau f'r' folosirea unor inter#ec)ii 4 ihi(da( hmm..5

. reetarea mesa#ului cu acurate)e- ((dac' am 0n)eles "ine….<<( *i aoi reetarea

8. mesa#ului cu roriile cuvinte ale ascult'torului

B. este imortant s' se re2ecte!e 0naoi at,t sentimentele transmise de emi)'tor c,t *i g,ndurile*i starea de sirit a acestuia>

?. aten)ie la tonul utili!at de ascult'tor( f'r' critic'( interret'ri( oinii ersonale sau lisa de 0n)elegere fa)' de emi)'tor>

Page 24: comunicarea in AMG curs 2.ppt

7/23/2019 comunicarea in AMG curs 2.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/comunicarea-in-amg-curs-2ppt 24/50

Clarifcarea

• Clarifcarea # se face rin adresarea de 0ntre"'ri•  0ntre"'ri deschise4 ai utea clari&ca … ai utea

e3lica…care este 'rerea ta desre…5• /ntre"'ri 0nchise 4 asta dore*ti s' sui …5

• /ntre"'ri afective 4 deschise.- cum te+ai sim)it…5• /ntre"'ri de veri&care 4 este adev'rat c'…..5• /ntre"'ri re2ective 4 referitor la …ce fel de…5

Page 25: comunicarea in AMG curs 2.ppt

7/23/2019 comunicarea in AMG curs 2.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/comunicarea-in-amg-curs-2ppt 25/50

List% 8e control re9eritoare la limba'ul activ alcorpului4 Fera 9. $iren"iehl ( Semnalele corpului 5

. /i rivesc cu aten)ie e ceilal)i( atunci c,nd 0mi vor"esc( resectiv reali!e! contactul nas+ochi

. Gura mea este destins' sau crisat'

8. Hinuta mea este mai cur,nd deschis' sau 0nchis'

B. Alic e3erimentul 7MIE c,nd m' simt su'rat( iritat sau derimat

?. Este gestica mea conving'toare( cu alte cuvinte( este congruent' cu con)inutul( c,t *i otrivit' cuersoana

D. M' g,ndesc la ericolul efectului =JgmalionK mai ales atunci c,nd am tendin)a de a+l 0ncadra ecel'lalt 0ntr+un tiar negativ

. Este tonul meu agresiv( su'rat( didactic( iritat( critic( o"iectiv( rietenos( atre( 0ncet( clar

L. Am tendin)a s' vor"esc rea reede

. @au semne de ne0ncredere( lictiseal'( f'r' s' 0mi dau seama

. /mi veri&c din c,nd 0n c,nd semnaleleentru a+mi detecta di&cult')ile de comunicare

. Efectul =Jgmalion ceea ce se a*teat' de la o ersoan'( ceea ce g,ndim desre ea( imaginea ecare ne+am f'cut+o desre ea se transmite acesteia f'r' cuvinte *i o determin' s' ac)ione!e 0ntim( conform cu tiarul 0n care am 0ncadrat+o

Page 26: comunicarea in AMG curs 2.ppt

7/23/2019 comunicarea in AMG curs 2.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/comunicarea-in-amg-curs-2ppt 26/50

Nevoi pacient Abilitati moase

. 7' &e 0n siguran)'

.s' &e ascultat 4'58.s' &e luat 4 '5 0n seriosB.s' &e 0n)eles4 0n)eleas'5

?.s' &e 0ncura#at4'5D.sa &e resectat 4'5.s' &e informat4'5L.7' 0*i identi&cero"lema *i s' o re!olve

.7' oat' alege. 7' &e motivat

. Ematie

. A"ilit')i de ascultareactiv'

8. EmatieB. A"ilit')i de re2ectare

?. A"ilit')i de 0ncura#areD.A"ilit')i detransmitere amesa#ului>

. A"ilit')i de re!olvare a

ro"lemei(

suortL. A"ilit')i de anticiare

. A"ilit')i de motivare

Page 27: comunicarea in AMG curs 2.ppt

7/23/2019 comunicarea in AMG curs 2.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/comunicarea-in-amg-curs-2ppt 27/50

Con8i/ii pentru alc%tuirea

climatului po1itiv la 2nceputulconsultatiei 

*$ !ala 8e a6teptare 5

)$ Personal5,$ Timp5

.$ Aran'area cabinetuluisalon 5

0$ Moase 5

Page 28: comunicarea in AMG curs 2.ppt

7/23/2019 comunicarea in AMG curs 2.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/comunicarea-in-amg-curs-2ppt 28/50

CAPCANELECON!ULTATIEI• OPINII PE!ONALE Eu 2n locul t%u$ Po1i/ie 8e salvator• O?EIEA DE !?ATUI atitu8ine p%rinteasc%; nepotrivit% rela/iei a8ult&a8ult• INTODUCEEA 4N TIPAE A PACIENTEI 9emeie pl7n:%cioas% care nu vrea s% sc3imbe nimic• DOMINAEA PACIENTEI rol 8e persecutor; impunerea propriei voin/e• PEA MULTE IN?OMA+II ;; !alvator5 e=ces 8e solicitu8ine 2n loc 8e ascultare activ%• AMABILITATE CU O!TENTA+IE care re<ect% 8e 9apt o lips% 8e 8isponibilitate• ACCEPTAEA AMBI-UIT"+ILO5 nu a'ut% la clarifcarea mesa'ului •  @UDECATA CITIC" A ME!A@ULUI ;;Persecutor; mecanism 8e ap%rare• CUIO>ITATEA 2ntreb%ri st7n'enitoare care nu 9olosesc la solu/ionarea problemei• -ENEALI>AEA ;; Victima # toat% lumea are problemeF• E>OLVAEA POBLEMELO asumarea rolului 8e ;; !alvator ; se 9urni1ea1% un r%spuns 9%r% a /ine cont 8e p%rerea clientei• ?U-A mecanism 8e ap%rare 5 8istras 8e tele9on; alte activit%/i• P!IGANALI>A APLICAT" PACIENTULUI #care nu&6i are rostul ; nefin8 acesta scopul CON!ULTATIEI•  

Page 29: comunicarea in AMG curs 2.ppt

7/23/2019 comunicarea in AMG curs 2.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/comunicarea-in-amg-curs-2ppt 29/50

COMUNICAREA /NCA$INE1%sectie

Page 30: comunicarea in AMG curs 2.ppt

7/23/2019 comunicarea in AMG curs 2.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/comunicarea-in-amg-curs-2ppt 30/50

Mi'loace 8e comunicare. Comunicare non+ver"ala• sa)iu+ca"inet%sectie 4?P5• imagine 4?P5

• corul uman 4??P5-

. Comununicare ver"ala 4?P5

Page 31: comunicarea in AMG curs 2.ppt

7/23/2019 comunicarea in AMG curs 2.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/comunicarea-in-amg-curs-2ppt 31/50

A5 Comunicarea non+ver"al'

moase +acienta* Limba'ul spa/iului pro=emica

Recomandări

• cur')enia *i ordinea 4miros de curat alam"ientului5• transaren)a activit')ii 4avi!ier ca"inet5• lisa aglomera)iei !ilnice

• timul de a*tetare la consult 4rogramarecronici5( eviden)' comuteri!at' 4o)ional5

• durata consulta)iei

Page 32: comunicarea in AMG curs 2.ppt

7/23/2019 comunicarea in AMG curs 2.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/comunicarea-in-amg-curs-2ppt 32/50

• Nerecomandat:

+ cur')enie du"ioas'(+ aglomera)ie(

+ tim 0ndelungat de a*tetare(+ tim de consult mai mare de 8 minute(+ discu)ii nemedicale(

+ climat fonic crescut 0n sala de a*tetare

Page 33: comunicarea in AMG curs 2.ppt

7/23/2019 comunicarea in AMG curs 2.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/comunicarea-in-amg-curs-2ppt 33/50

) Limba'ul vestimenta/iei• Recomand'ri-

+ halat curat 4de referin)' colorat5

+ asect 0ngri#it+ folosirea unui arfum discret>

+ "i#uterii c,t mai u)ine>

+ folosirea regulilor universale derotec)ie

Page 34: comunicarea in AMG curs 2.ppt

7/23/2019 comunicarea in AMG curs 2.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/comunicarea-in-amg-curs-2ppt 34/50

, Limba'ul :esturilor 6i al mimicii

• Comortamentul la rimirea acientului-+ rimirea acientului

+ atitudine

+ invit' acientul s' ia loc+ contact vi!ual ermanent

+ ascultare activ' *i concentrat' numai e

ro"lemele medicale

Page 35: comunicarea in AMG curs 2.ppt

7/23/2019 comunicarea in AMG curs 2.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/comunicarea-in-amg-curs-2ppt 35/50

• Nerecomandat

+ nu se fumea!' *i nu se mestec' gum'

+ arfum a"undent 4aten)ie astmaticiQ5>

+ mimic' 0ncruntat'>+ gesturile agresive *i%sau de indeci!ie

Page 36: comunicarea in AMG curs 2.ppt

7/23/2019 comunicarea in AMG curs 2.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/comunicarea-in-amg-curs-2ppt 36/50

. Limba'ul timpului + unctualitatea

0 Limba'ul t%cerii+ nu se discut' ro"leme nemedicale

+ irelevan)a oate & sanc)ionat' cu elegan)'*i diloma)ie rin t'cere

Page 37: comunicarea in AMG curs 2.ppt

7/23/2019 comunicarea in AMG curs 2.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/comunicarea-in-amg-curs-2ppt 37/50

B$ Comunicarea verbal% moase&pacient ANAMNE>A ;

CON!ULTATIE; ECOMANDAI • Recomandabil

@e evitat-+ vor"irea cu voce e ton 0nalt+ e3lica)iile medicale a"stracte+ ironia( arogan)a etc.+ 0ntre"'rile vor & simle( clare>

+ vor & discutate variante ale tratamentului4avanta#e( de!avanta#e5( restric)ii legale4lafoane5>

+ ANAMNE:A va dura( 0n medie( ? minute.

Page 38: comunicarea in AMG curs 2.ppt

7/23/2019 comunicarea in AMG curs 2.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/comunicarea-in-amg-curs-2ppt 38/50

7itua)ii seciale de comunicare laconsulta)ie-

5 Comunicarea cu un acient nou

+ informare cu rivire la achetul de servicii

+ informare cu rivire la rogramul *i modulde lucru+ informare referitoare la serviciile cu lat' 0n afara achetului de servicii contractat

Page 39: comunicarea in AMG curs 2.ppt

7/23/2019 comunicarea in AMG curs 2.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/comunicarea-in-amg-curs-2ppt 39/50

5 Reguli entru comunicarea unui diagnosticgrav-

+ comunicare ersonal' 0ntr+un moment roice

+ asistarea st'rii emo)ionale a acientului

+ rediscutarea 0mreun' cu familia acientului atuturor mi#loacelor medicale de care disune

+ nu se romite vindecarea( ci doar un lan de 0ngri#ire( tratament( recuerare etc.

Page 40: comunicarea in AMG curs 2.ppt

7/23/2019 comunicarea in AMG curs 2.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/comunicarea-in-amg-curs-2ppt 40/50

85 Comunicarea serviciilor medicale cu lat'-• Recomandabil

+ transaren)a+ informare reala"il' acientului

+ educarea acientului

+ re)ul este universal+ 0nm,narea chitan)ei sau a "onului &scal

+ oferirea unor "onusuri

Page 41: comunicarea in AMG curs 2.ppt

7/23/2019 comunicarea in AMG curs 2.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/comunicarea-in-amg-curs-2ppt 41/50

C5 Comunicarea ver"al' ladistan)' 4telefonic'5

• Recomandabil:

+ olite)ea adres'rii

+ rogramarea *i rerogramarea acientului+ oferirea altor informa)ii legate de

furni!area serviciilor medicale

Page 42: comunicarea in AMG curs 2.ppt

7/23/2019 comunicarea in AMG curs 2.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/comunicarea-in-amg-curs-2ppt 42/50

• Nerecomandabil: 

+ l'sarea telefonului s' sune 0n gol

+ l'sarea acientului s' a*tete latelefon tim 0ndelungat

+ r'sunsurile agresive(neoliticoase

Page 43: comunicarea in AMG curs 2.ppt

7/23/2019 comunicarea in AMG curs 2.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/comunicarea-in-amg-curs-2ppt 43/50

@5 Comunicarea scris' non+ver"al' direct'( rin imagine+ &rm'( sigl'( rogram a&*at 0n

e3terior>

+ 0nm,narea unei c'r)i de vi!it'

Page 44: comunicarea in AMG curs 2.ppt

7/23/2019 comunicarea in AMG curs 2.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/comunicarea-in-amg-curs-2ppt 44/50

Managementul comunic'riidintre mem"rii echieimedicale• Recomandabil:

+ rela)ie de ti articiativ>

+ sri#inirea *i 0ncura#area ini)iativeiersonale 0n limitele cometen)ei

+ formularea *i comunicarea

cerin)elor 0n mod clar *i recisentru a nu l'sa loc interret'riloreronate

Page 45: comunicarea in AMG curs 2.ppt

7/23/2019 comunicarea in AMG curs 2.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/comunicarea-in-amg-curs-2ppt 45/50

• Nerecomandabil:

+ comortamentul de ti dictatorial

+ controlul e3cesiv al modului 0n caresunt 0ndelinite sarcinile

+ criticile e3cesive

Page 46: comunicarea in AMG curs 2.ppt

7/23/2019 comunicarea in AMG curs 2.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/comunicarea-in-amg-curs-2ppt 46/50

Managementul comunic'rii cual)i colegi de "reasl'

+ cola"orare rofesional' 0n interesulacientului.

+ comunicarea cu medicul de alta secialitatese face 0n scris

+ transmiterea coresonden)ei se face numai 0n lic 0nchis

+ 0n ca!ul 0n care avem o alt' oinie dec,t ceatransmis' de colegul de secialitate( vomcomunica acest lucru acientului

Page 47: comunicarea in AMG curs 2.ppt

7/23/2019 comunicarea in AMG curs 2.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/comunicarea-in-amg-curs-2ppt 47/50

Mana:ementul comunic%rii8intre me8ic 6i partenerii 8e

contract sau membrii ec3ipei8e control+ accetarea reciroc' a unctelor de vedere>

+ 0ncadrarea 0n limitele legisla)iei>

+ re!entarea actelor de acreditare de c'treechia de control>

+ comortament civili!at e durata controlului

+ modalit')i directe *i indirecte de comunicare

+ c'r)i de vi!it'( documente cu antet( sigl'

+ felicit'ri virtuale sau 7M7 cu oca!ia s'r"'torilor

Page 48: comunicarea in AMG curs 2.ppt

7/23/2019 comunicarea in AMG curs 2.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/comunicarea-in-amg-curs-2ppt 48/50

=RINCI=II IN RE:OFAREA=RO$EMEOR• E-ULA DE AU5 folosi)i inteligent *i creativ rutina( stereotiurile(

reconce)iile> dac' nu le ute)i utili!a astfel( evita)i+le.• )ine)i cont de diferen)ele de erce)ii- &ecare individ are roriul stil de

erce)ie• asigura)i+v' c' a)i identi&cat corect ro"lema• identi&ca)i corect *i anali!a)i cau!ele ro"lemei

• lua)i 0n calcul c0t mai multe alternative ca solu)ii• c0nt'ri)i avanta#ele *i de!avanta#ele &ec'reia dintre alternativele de solu)ionare• &)i deschi*i la schim"are( &)i 2e3i"ili• vi!uali!a)i ro"lema 0n ansam"lu 4nu uita)i de fa"ula cu 0m'ratul chine! *i cei

trei or"i 0n care &ecare descrie un elefant- *are( coloan'( frun!'5• a"orda)i ro"lema sistemati!at( nu s'ri)i etaele( nu trece)i direct la

solu)i%conclu!ii

=RINCI=II IN RE:OFAREA

Page 49: comunicarea in AMG curs 2.ppt

7/23/2019 comunicarea in AMG curs 2.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/comunicarea-in-amg-curs-2ppt 49/50

=RINCI=II IN RE:OFAREA=RO$EMEOR

• asi:ura/i&v% c% ave/i toate in9orma/iile necesare pentru a ve8ea 2ntre:ul; ansamblul• 9ra:menta/i o problem% comple=% 2n mai multe p%r/i; cu care pute/i lucra mai u6or• i8entifca/i p%r/ile a8iacente; problemele incluse 2n problema HmareJ• 8epista/i 6i 2nl%tura/i problemele 9alse$• stabili/i ierar3ia solu/iilor criteriile pot f 8i9erite5 priorit%/i; :ravitate; etc$•

reve8erea 6i clarifc%rile sunt necesare 2n fecare pas 8in re1olvarea problemei• re9ormularea problemei poate evi8en/ia elemente noi; care pot su:era abor8%ri noi; solu/ii noi• re8uce/i problema la o sin:ur% Hnecunoscut%• i8entifca/i p%r/ile ascunse ale problemei; pentru c% acestea pot :enera solu/ii ce 8uc la 8e1astru• verifca/i realist; onest; c2t 8in problem% pute/i solu/iona sin:uri; c2t 8epin8e 8e al/ii• 9olosi/i ambele emis9ere cerebrale stînga5 lo:ic%; ri:oare; e=actitate; etc$; dreapta5 creativitate;

9ante1ie; 3e8onism; etc$

Page 50: comunicarea in AMG curs 2.ppt

7/23/2019 comunicarea in AMG curs 2.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/comunicarea-in-amg-curs-2ppt 50/50

IN1RE$ARI