CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE 23/05/2018 · 28 m 2018 03448 23/05/2018 s.c....

of 14 /14
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI BUCUREŞTI ROMÂNIA CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE 23/05/2018 PUBLICATE ÎN DATA DE 30/05/2018

Transcript of CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE 23/05/2018 · 28 m 2018 03448 23/05/2018 s.c....

 • OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCIBUCUREŞTI ROMÂNIA

  CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE23/05/2018

  PUBLICATE ÎN DATA DE 30/05/2018

 • BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de23/05/2018

  2

  Cereri Mărci publicate în 30/05/2018(în ordinea numărului de depozit)

  Nr.Crt

  Nr. Depozit DataDepozit

  Titular DenumireMarcă

  (0) (210) (151) (732) (540)1 M 2018 03421 23/05/2018 MARCHESA INVEST SA AMANETTO Îți dăm bani, ca să

  faci bani!

  2 M 2018 03422 23/05/2018 ALBERT ATTILA BLAGA AIPKER

  3 M 2018 03423 23/05/2018 BIOTUR EXIM SRL BioCat

  4 M 2018 03424 23/05/2018 JAVAID SAKANDER Cy CIHAN YILDIZÇAMAŞIRLARI

  5 M 2018 03425 23/05/2018 SC CH. PIETROSARATII SRL LES QUATRE TOURS

  6 M 2018 03426 23/05/2018 SC VIA VITICOLA SRL monaster

  7 M 2018 03427 23/05/2018 SC GO GREEN FOOD SRL La Piatza fresh food

  8 M 2018 03428 23/05/2018 SC DOADS SRL DoAds

  9 M 2018 03429 23/05/2018 CRISTIAN TOMA TOM

  10 M 2018 03430 23/05/2018 SC DETAILING AUTOCONCEPT SRL

  Detailing Auto concept

  11 M 2018 03431 23/05/2018 S.C. PIZZA 21 S.R.L. PIZZA 21

  12 M 2018 03432 23/05/2018 PLATINUM SRL Platinum Optic

  13 M 2018 03433 23/05/2018 SC CARVIC-MERCATO SRL Carmen Silvae

  14 M 2018 03434 23/05/2018 S.C. BRASOBERE SRL MUSTAŢĂ POFTĂ DE VIAŢĂ

  15 M 2018 03435 23/05/2018 ACADEMIA OAMENILOR DEŞTIINŢĂ DIN ROMÂNIA

  ACADEMIA OAMENILORDE ŞTIINŢĂ DIN ROMÂNIAFONDATĂ 1935 ACADEMY OFROMANIAN SCIENTISTS

  16 M 2018 03436 23/05/2018 GHEORGHE SĂLAN si sallasinvest

  17 M 2018 03437 23/05/2018 SC DACIA PLANT SRL Dacoderm extract de sănătate

  18 M 2018 03438 23/05/2018 FINROMEX EUROSERVICESRL

  IL DOLCE PECCATO

  19 M 2018 03439 23/05/2018 SC PASSAGE FOOD SRL GELLINI

  20 M 2018 03440 23/05/2018 Next Label SRL NL

  21 M 2018 03441 23/05/2018 ALEXANDRU STAN Hartă răzuibilă

  22 M 2018 03442 23/05/2018 MARIAN NICULAE MARIAN HAIDUCU'

  23 M 2018 03443 23/05/2018 S.C. Johnson & Son, Inc. pronto

  24 M 2018 03444 23/05/2018 SC BOVISELECT SRL BRÂNZĂ SCOAPTĂ

  25 M 2018 03445 23/05/2018 MANAGEMENT FORCE S.R.L. THE SAFETY CULTURE EVENT

 • BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de23/05/2018

  3

  Nr.Crt

  Nr. Depozit DataDepozit

  Titular DenumireMarcă

  (0) (210) (151) (732) (540)26 M 2018 03446 23/05/2018 FLORINA DIANA COSMIN FINE SOCIETY

  27 M 2018 03447 23/05/2018 VOMIDOM SRL UPI CU POFTA

  28 M 2018 03448 23/05/2018 S.C. CUBIC S.R.L. CARMIX

 • BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de23/05/2018

  (210) M 2018 03421(151) 23/05/2018(732) MARCHESA INVEST SA, STR. AV

  PETRE CRETU NR. 34, SECTOR1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,ROMANIA

  (540)

  AMANETTO Îți dămbani, ca să faci bani!

  (531) Clasificare Viena: 24.09.07; 27.05.01;27.05.02; 27.05.21

  (511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

  36. Asigurări, afaceri financiare, afacerimonetare, afaceri imobiliare.

  ───────

  (210) M 2018 03422(151) 23/05/2018(732) ALBERT ATTILA BLAGA, STR.

  AVRAM IANCU NR. 47, AP. 13,JUDEȚUL MUREȘ, TÂRGU-MUREȘ, MUREȘ, ROMANIA

  (540)

  AIPKER

  (531) Clasificare Viena: 01.01.02; 01.01.09;27.05.01; 27.05.02; 27.05.07; 27.05.11

  (511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

  35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,administrație comercială, lucrări de birou.

  ───────

  (210) M 2018 03423(151) 23/05/2018(732) BIOTUR EXIM SRL, STR.

  GENERAL PRAPORGESCU NR.48, JUDEȚUL TELEORMAN,TURNU MĂGURELE,TELEORMAN, ROMANIA

  (740) CABINET INDIVIDUAL DEPROPRIETATE INDUSTRIALĂALECU BOGDAN, STR.LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU NR. 2,SC.B, AP.2, BACĂU, 60

  (540)

  BioCat

  (531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;27.05.03; 29.01.12

  (591) Culori revendicate:roșu(511) Produse și/sau servicii grupate pe

  clase:31. Produse agricole, de acvacultură, horticoleși forestiere, brute și neprelucrate, cereale șisemințe crude și neprocesate, fructe și legumeproaspete, plante aromatice proaspete, plante șiflori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentruplantare, animale vii, hrană și băuturi pentruanimale, malț.

  ───────

 • BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de23/05/2018

  (210) M 2018 03424(151) 23/05/2018(732) JAVAID SAKANDER, STR.

  DOAMNA GHICA NR. 8, BL.1-2, SC. G, AP. 228, SECTOR2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,ROMANIA

  (540)

  Cy CIHAN YILDIZÇAMAŞIRLARI

  (531) Clasificare Viena: 01.01.02; 01.01.10;26.01.16; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

  (591) Culori revendicate:roșu, albastru, gri(511) Produse și/sau servicii grupate pe

  clase:35. Publicitate, managementul afacerilor,administrarea afacerilor, funcții de birou.

  ───────

  (210) M 2018 03425(151) 23/05/2018(732) SC CH. PIETROSARATII SRL,

  STR. AV. FUICA VASILE NR.13, SECTOR 1, BUCUREŞTI,BUCUREȘTI, ROMANIA

  (740) Cabinet individual de proprietateindustrială Ivanescu Gabriel Dan,STR. AVRAM IANCU NR. 48A, SC.B, AP. 10, JUDEȚUL BRAȘOV,BRAȘOV, 500086, BRAȘOV,ROMANIA

  (540)LES QUATRE TOURS

  (511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

  33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).(Solicităm protecție pentru întreaga listă de

  produse incluse în această clasă conformClasificării de la NISA)

  ───────

  (210) M 2018 03426(151) 23/05/2018(732) SC VIA VITICOLA SRL, STR.

  GENERAL CONSTANTINBUDIŞTEANU NR. 26, CORPA1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,ROMANIA

  (740) WEIZMANN ARIANA &PARTNERS AGENTIE DEPROPRIETATE INTELECTUALA,VIVANDO BUILDING,STR.11 IUNIE, NR. 51, BIROURIA14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,ROMANIA

  (540)monaster

  (511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

  33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii),(solicităm protecţie pentru întreaga listă deproduse incluse în această clasă conformClasificării de la Nisa).

  ───────

 • BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de23/05/2018

  (210) M 2018 03427(151) 23/05/2018(732) SC GO GREEN FOOD SRL, STR.

  DRUMUL PADUREA PUSTNICUNR. 127, CORP A, ET. 1, AP.4, SECTOR 1, BUCUREŞTI,BUCUREȘTI, ROMANIA

  (740) WEIZMANN ARIANA &PARTNERS AGENTIE DEPROPRIETATE INTELECTUALA,VIVANDO BUILDING,STR.11 IUNIE, NR. 51, BIROURIA14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,ROMANIA

  (540)

  La Piatza fresh food

  (531) Clasificare Viena: 07.01.24; 10.03.01;10.03.04; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

  (591) Culori revendicate:verde, negru, alb(511) Produse și/sau servicii grupate pe

  clase:43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,cazare temporară (solicităm protecţie pentruîntreaga listă de servicii incluse în această clasăconform Clasificării de la Nisa).

  ───────

  (210) M 2018 03428(151) 23/05/2018(732) SC DOADS SRL, ALEEA

  RUSCIORULUI NR. 4, SC. A, ET.1, AP. 4, JUDEŢUL SIBIU, SIBIU,SIBIU, ROMANIA

  (740) WEIZMANN ARIANA &PARTNERS AGENTIE DEPROPRIETATE INTELECTUALA,VIVANDO BUILDING,STR.11 IUNIE, NR. 51, BIROURIA14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,ROMANIA

  (540)

  DoAds

  (531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;27.05.02; 29.01.12

  (591) Culori revendicate:albastru, alb(511) Produse și/sau servicii grupate pe

  clase:35. Publicitate, managementul afacerilor,administrarea afacerilor, funcţii de birou(solicităm protecţie pentru întreaga listă deservicii incluse în această clasă conformClasificării de la Nisa).41. Educaţie, furnizarea de instruire,divertisment, activităţi sportive şi culturale(solicităm protecţie pentru întreaga listă deservicii incluse în această clasă conformClasificării de la Nisa).

  ───────

 • BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de23/05/2018

  (210) M 2018 03429(151) 23/05/2018(732) CRISTIAN TOMA, BD.

  CONSTANTIN BRANCOVEANUNR. 114, BL. M1/1, SC. 3, ET. 4,AP. 10, SECTOR 4, BUCUREŞTI,BUCUREȘTI, ROMANIA

  (740) WEIZMANN ARIANA &PARTNERS AGENTIE DEPROPRIETATE INTELECTUALA,VIVANDO BUILDING,STR.11 IUNIE, NR. 51, BIROURIA14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,ROMANIA

  (540)TOM

  (511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

  38. Telecomunicaţii (solicităm protecţie pentruîntreaga listă de servicii incluse în această clasăconform Clasificării de la Nisa).

  ───────

  (210) M 2018 03430(151) 23/05/2018(732) SC DETAILING AUTO CONCEPT

  SRL, BD. IULIU MANIU NR. 171 C,PARTER, SECTOR 6, BUCUREŞTI,BUCUREȘTI, ROMANIA

  (740) WEIZMANN ARIANA &PARTNERS AGENTIE DEPROPRIETATE INTELECTUALA,VIVANDO BUILDING,STR.11 IUNIE, NR. 51, BIROURIA14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,ROMANIA

  (540)

  Detailing Auto concept

  (531) Clasificare Viena: 18.01.23; 27.05.01;27.05.02; 27.05.08; 29.01.13

  (591) Culori revendicate:roşu, negru, alb(511) Produse și/sau servicii grupate pe

  clase:35. Publicitate, managementul afacerilor,administrarea afacerilor, funcţii de birou(solicităm protecţie pentru întreaga listă deservicii incluse în această clasă conformClasificării de la Nisa).37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii deinstalaţii (solicităm protecţie pentru întreaga listăde servicii incluse în această clasă conformClasificării de la Nisa).

  ───────

 • BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de23/05/2018

  (210) M 2018 03431(151) 23/05/2018(732) S.C. PIZZA 21 S.R.L., STR.

  TINERETULUI NR. 22, JUD.NEAMŢ, ROMAN, NEAMȚ,ROMANIA

  (740) WEIZMANN ARIANA &PARTNERS AGENTIE DEPROPRIETATE INTELECTUALA,VIVANDO BUILDING,STR.11 IUNIE, NR. 51, BIROURIA14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,ROMANIA

  (540)

  PIZZA 21

  (531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;27.05.02; 27.07.11; 08.07.04

  (591) Culori revendicate:maro, portocaliu(511) Produse și/sau servicii grupate pe

  clase:35. Publicitate, managementul afacerilor,administrarea afacerilor, funcţii de birou.(Solicităm protecţie pentru întreaga listă deservicii incluse în această clasă conformclasificării de la Nisa).43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,cazare temporară. (Solicităm protecţie pentruîntreaga listă de servicii incluse în această clasăconform clasificării de la Nisa).

  ───────

  (210) M 2018 03432(151) 23/05/2018(732) PLATINUM SRL, CORNU LUNCII,

  NR. 161, JUDEŢUL SUCEAVA,CORNU LUNCII, SUCEAVA,ROMANIA

  (740) Cabinet Individual ProprietateIndustriala CATALIN NEAGU,STR. ŢUŢEA PETRE, NR. 5, BL.909, TR. 1, ET. 3, AP. 11, JUD. IAŞI,IAŞI, 700730, ROMANIA

  (540)

  Platinum Optic

  (531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;27.05.02; 02.09.04

  (591) Culori revendicate:albastru închis,albastru deschis

  (511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

  35. Regruparea în avantajul terţilor a ochelarilor,lentilelor şi accesoriilor pentru ochelari(cu excepţia transportului lor) permiţândconsumatorilor să le vadă şi să le cumperecomod, publicitate şi franciză în legătură cuochelari, lentile şi accesorii pentru ochelari.44. Servicii de opticieni, servicii de optometrie(servicii medicale), consultanţă referitoare laoptică şi oftalmologie.

  ───────

 • BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de23/05/2018

  (210) M 2018 03433(151) 23/05/2018(732) SC CARVIC-MERCATO SRL, STR.

  IORDACHI LOZONSCHI NR. 4, BL.B2, ET. 6, AP. 18, JUD. IAŞI, IAŞI,IAȘI, ROMANIA

  (740) Cabinet Individual ProprietateIndustriala CATALIN NEAGU,STR. ŢUŢEA PETRE, NR. 5, BL.909, TR. 1, ET. 3, AP. 11, JUD. IAŞI,IAŞI, 700730, ROMANIA

  (540)

  Carmen Silvae

  (531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;27.05.08; 27.05.22; 09.01.10; 05.03.17

  (511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

  35. Publicitate, managementul afacerilor,administrarea afacerilor, funcţii de birou.43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,cazare temporară.

  ───────

  (210) M 2018 03434(151) 23/05/2018(732) S.C. BRASOBERE SRL, STR.

  CERNEI NR. 14, BL. E8, SC. A,AP. 1, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV,BRAȘOV, ROMANIA

  (740) BRAND LEADER SRL, STR.CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV

  (540)

  MUSTAŢĂ POFTĂ DE VIAŢĂ

  (531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;27.05.02; 05.03.17; 05.07.02; 01.15.21;02.09.12; 11.03.02

  (591) Culori revendicate:galben, portocaliu,maro, alb, negru

  (511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

  32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturinealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri defructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricareabăuturilor.

  ───────

 • BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de23/05/2018

  (210) M 2018 03435(151) 23/05/2018(732) ACADEMIA OAMENILOR DE

  ŞTIINŢĂ DIN ROMÂNIA, SPLAIULINDEPENDENŢEI NR. 54, SECTOR5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,ROMANIA

  (540)

  ACADEMIA OAMENILORDE ŞTIINŢĂ DIN ROMÂNIAFONDATĂ 1935 ACADEMY

  OF ROMANIAN SCIENTISTS

  (531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;29.01.13; 27.01.12; 26.01.14; 26.01.18;01.15.05; 01.05.01; 02.03.16; 02.03.17

  (591) Culori revendicate:negru, albastru,auriu

  (511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

  42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi decercetare şi proiectare în legătură cu acestea,analize industriale şi servicii de cercetare,proiectarea şi dezvoltarea de componentehardware şi software ale calculatorului.

  ───────

  (210) M 2018 03436(151) 23/05/2018(732) GHEORGHE SĂLAN, STR.

  IENĂCHIŢĂ VĂCĂRESCU 22,JUD. DÂMBOVIŢA, TÂRGOVIŞTE,130094, DAMBOVIȚA, ROMANIA

  (540)

  si sallasinvest

  (531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;27.05.02; 27.05.19; 27.05.22

  (591) Culori revendicate:verde, albastru(511) Produse și/sau servicii grupate pe

  clase:42. Inginerie servicii de cercetare şi proiectare,invenţii (servicii ştiinţifice)

  ───────

  (210) M 2018 03437(151) 23/05/2018(732) SC DACIA PLANT SRL , STR.

  HARMANULUI , JUD. BRASOV,BOD, BRAȘOV, ROMANIA

  (540)

  Dacoderm extract de sănătate

  (531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;27.05.04; 29.01.07; 05.03.13; 05.03.14

  (591) Culori revendicate:maro(511) Produse și/sau servicii grupate pe

  clase:3. Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şipreparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuriesenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă dedinţi.

  ───────

 • BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de23/05/2018

  (210) M 2018 03438(151) 23/05/2018(732) FINROMEX EUROSERVICE SRL,

  SAT PETREŞTI, JUD. VRANCEA,COM. VÂNĂTORI, VRANCEA,ROMANIA

  (540)

  IL DOLCE PECCATO

  (531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;27.05.02; 27.03.15; 11.03.02; 01.15.11;26.11.13; 26.11.25

  (591) Culori revendicate:roşu (Pantone485C), verde (Pantone 2271C)

  (511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

  30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparatefăcute din cereale, pâine, produse de patiserie şicofetărie, îngheţată comestibilă, miere şi sirop demelasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet.

  ───────

  (210) M 2018 03439(151) 23/05/2018(732) SC PASSAGE FOOD SRL, STR.

  TULUC NR. 1, HALA 74, BIROU 1,COM. VÂNĂTORI, JUD. GALAŢI,SAT COSTI, GALAȚI, ROMANIA

  (540)

  GELLINI

  (531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02(511) Produse și/sau servicii grupate pe

  clase:16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,articole de legătorie, fotografii, papetărie, adezivi(materiale colante) pentru papetărie sau menaj,materiale pentru artişti, pensule, maşini de scrisşi articole de birou (cu excepţia mobilelor),material de instruire sau pentru învăţământ (cuexcepţia aparatelor), materiale plastice pentruambalaj (folii şi pungi pentru ambalat), caracteretipografice, clişee.21. Ustensile şi recipiente de menaj sau debucătărie (nu din materiale preţioase sauplacate), piepteni şi bureţi, perii (cu excepţiapensulelor), material pentru perii, materialpentru curăţare, bureţi metalici, sticlă brutăsau semiprelucrată (cu excepţia sticlei deconstrucţie), sticlărie, porţelan şi faianţă.28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şisport, decoraţiuni (ornamente) pentru pomul deCrăciun.29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte decarne, fructe şi legume conservate, uscate şifierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şiproduse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparatefăcute din cereale, pâine, produse de patiserie şicofetărie, îngheţată comestibilă, miere, sirop demelasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturinealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropurişi alte produse pentru fabricarea băuturilor.

  ───────

  (210) M 2018 03440(151) 23/05/2018(732) Next Label SRL, STR. ONCESTI

  NR. 14, JUD. SIBIU, SIBIU, SIBIU,ROMANIA

  (540)

  NL

  (531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;26.04.08

 • BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de23/05/2018

  (591) Culori revendicate:roz (HEX=#ff00d9),negru (HEX=#000000), alb

  (511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

  2. Tonere (cerneală) pentru fotocopiator, toner(cerneală) pentru imprimare, toner (cerneală)pentru imprimare offset.16. Etichete autocolante (din hârtie sau carton),etichete (din hârtie sau carton) adezive, etichete(din hârtie sau carton) pentru marcare, etichete(din hârtie sau carton) de preț, hârtie pentruetichete, etichete din hârtie, etichete din carton,etichete tipărite din hârtie, etichete de papetărieîntărite, folie de împachetat cadouri, folie adezivădin plastic pentru ambalat, folie de plastic pentruîmpachetarea alimentelor, hârtie (papetărie).

  ───────

  (210) M 2018 03441(151) 23/05/2018(732) ALEXANDRU STAN, BD. UNIRII

  NR. 7, BL. 1C, SC. 1, ET. 4, AP. 12,SECTOR 4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,ROMANIA

  (540)Hartă răzuibilă

  (511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

  16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole delegătorie, fotografii, articole de papetărie şide birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentrupapetărie sau de uz casnic, materiale de desenşi materiale pentru artişti, pensule, materialedidactice şi educative, folii de plastic pentrudocumente, folii şi pungi pentru ambalat şiîmpachetat, caractere tipografice, forme de tipar.

  ───────

  (210) M 2018 03442(151) 23/05/2018(732) MARIAN NICULAE , B-DUL

  THEODOR PALLADY NR. 25, BL.V11, SC. D, AP. 167, BUCUREŞTI,BUCUREȘTI, ROMANIA

  (540)MARIAN HAIDUCU'

  (511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

  41. Educaţie, furnizarea de instruire,divertisment, activităţi sportive şi culturale.

  ───────

  (210) M 2018 03443(151) 23/05/2018(732) S.C. Johnson & Son, Inc.,

  1525 HOWE STREET, RACINE,WISCONSIN, 53403-2236,STATELE UNITE ALE AMERICII

  (740) SC ROMINVENT SA , STR.ERMIL PANGRATTI NR. 35, ET. 1,SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335,ROMANIA

  (540)

  pronto

  (531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;01.15.15; 01.01.12; 01.01.02; 27.05.08

  (511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

  3. Soluţii/produse universale de curăţare,produse pentru lustruirea mobilei, produsepentru curăţare multi-suprafeţe pardoseli,şerveţele de unică folosinţă, impregnate cusoluţii chimice sau substanţe pentru uz casnic,ceară sau preparate pe bază de ceară pentrulustruirea, curăţarea şi ceruirea suprafeţelor,mobilelor şi pardoselilor.5. Preparat de curaţare dezinfectant pentrusuprafeţe multiple.

  ───────

 • BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de23/05/2018

  (210) M 2018 03444(151) 23/05/2018(732) SC BOVISELECT SRL, STRADA:

  FERMA ZANESTI, NUMAR: 1,JUDET:NEAMT , ZANESTI, 6175158,NEAMȚ, ROMANIA

  (540)BRÂNZĂ SCOAPTĂ

  (511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

  29. Brânzeturi.───────

  (210) M 2018 03445(151) 23/05/2018(732) MANAGEMENT FORCE S.R.L.,

  STR. PRIMĂVERII NR. 13 B,SAT OSTRATU, JUDEŢ ILFOV,CORBEANCA, ILFOV, ROMANIA

  (540)THE SAFETY

  CULTURE EVENT(511) Produse și/sau servicii grupate pe

  clase:35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,administraţie comercială, lucrări de birou.41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţisportive şi culturale.45. Servicii juridice, servicii de securitate pentruprotecţia bunurilor şi indivizilor, servicii personaleşi sociale oferite de către terţi destinate săsatisfacă nevoile indivizilor.

  ───────

  (210) M 2018 03446(151) 23/05/2018(732) FLORINA DIANA COSMIN,

  STR. WASHINGTON NR. 40-42,BL. D, SC. 3, AP. 7, SECTOR1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,ROMANIA

  (540)FINE SOCIETY

  (511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

  35. Publicitate, managementul afacerilor,administrarea afacerilor, funcţii de birou.41. Educaţie, furnizarea de instruire,divertisment, activităţi sportive şi culturale.

  ───────

  (210) M 2018 03447(151) 23/05/2018(732) VOMIDOM SRL, STRADA:

  CORNELIU COPOSU, NUMAR:100, CAMERA 1 DOLJ, JUDET:DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

  (540)

  UPI CU POFTA

  (531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;26.01.18; 26.13.01

  (591) Culori revendicate:portocaliu, negru, gri(511) Produse și/sau servicii grupate pe

  clase:35. Publicitate, administrație comercială, serviciiale camerei de comerț pentru promovareacomerțului, consultanță privind comerțul înbarter, furnizare de informații privind comerțulexterior, servicii de consultanță privind comerțulinternațional.

  ───────

 • BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de23/05/2018

  (210) M 2018 03448(151) 23/05/2018(732) S.C. CUBIC S.R.L., STRADA:

  PRINCIPALĂ, NUMAR: 69, JUDET:TULCEA, POȘTA, 827077,TULCEA, ROMANIA

  (540)CARMIX

  (511) Produse și/sau servicii grupate peclase:

  1. Dextrină (măsură), acizi graşi, gelatinăpentru uz industrial, glucoză pentru industriaalimentară, (produse contra separarea grăsimii),gume (adezivi), altele decât cele pentrupapeterie sau menaj , lactoză pentru industriaalimentară, lecitină pentru uz alimentar, (produsechimice pentru afumarea cărniii), culturi demicroorganisme, altele decât cele de uz medicalsau veterinar, preparate de microorganisme,altele decât cele de uz medical sau veterinar,(făină de cartofi) pentru uz industrial, substanţechimice pentru conservareaa limentelor, saregemă, zaharină, amidon pentru uz industrial.29. Albumină pentru uz culinar, alginaţi pentruuz culinar, concentrate de bulion, concentrate debulion, grăsimi comestibile, grăsime de cocos,substanţe grase pentru fabricarea grăsimilorcomestibile, fermenţi de lapte pentru uz culinar,fulgi de cartofi, gelatină alimentară, untură pentrualimente, extracte de carne, gelatină din carne,alge marine prăjite, legume uscate.30. Mix de condimente, bicarbonat de sodiu,făină de orz, chutney (condimente), cuişoare(condiment), condimente, sare pentru gătit, curry(condiment),esenţe pentru alimente, cu excepţia uleiuriloreterice şi uleiurilor esenţiale, arome, alteledecât uleiurile esenţiale, esenţe pentru alimente,cu excepţia uleiurilor eterice şi uleiuriloresenţiale Ierburi de grădină, conservate ghimbir(condiment), glucoză pentru uz culinar, extractdin malţ alimentar, malţ pentru consum uman,făină de muştar, piper, piper (asezonare),condimente, sosuri (condimente), lianţi pentrucârnaţi, produse de asezonare, pastă din boabede soia (condiment), făină de soia, condimente,amidon alimentar, agenţi de îngroşare pentrugătirea alimentelor, turmeric alimentar, ierburi(condimente).31. Alge pentru consum uman.

  ───────