Cel Mai Bogat Om Din Babylon

79
8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 1/79

Transcript of Cel Mai Bogat Om Din Babylon

Page 1: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 1/79

Page 2: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 2/79

Page 3: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 3/79

Page 4: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 4/79

Page 5: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 5/79

Page 6: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 6/79

Page 7: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 7/79

Page 8: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 8/79

Page 9: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 9/79

Page 10: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 10/79

Page 11: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 11/79

Page 12: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 12/79

Page 13: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 13/79

Page 14: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 14/79

Page 15: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 15/79

Page 16: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 16/79

Page 17: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 17/79

Page 18: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 18/79

Page 19: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 19/79

Page 20: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 20/79

Page 21: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 21/79

Page 22: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 22/79

Page 23: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 23/79

Page 24: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 24/79

Page 25: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 25/79

Page 26: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 26/79

Page 27: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 27/79

Page 28: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 28/79

Page 29: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 29/79

Page 30: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 30/79

Page 31: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 31/79

Page 32: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 32/79

Page 33: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 33/79

Page 34: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 34/79

Page 35: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 35/79

Page 36: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 36/79

Page 37: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 37/79

Page 38: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 38/79

Page 39: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 39/79

Page 40: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 40/79

Page 41: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 41/79

Page 42: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 42/79

Page 43: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 43/79

Page 44: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 44/79

Page 45: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 45/79

Page 46: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 46/79

Page 47: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 47/79

Page 48: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 48/79

Page 49: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 49/79

Page 50: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 50/79

Page 51: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 51/79

Page 52: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 52/79

Page 53: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 53/79

Page 54: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 54/79

Page 55: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 55/79

Page 56: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 56/79

Page 57: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 57/79

Page 58: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 58/79

Page 59: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 59/79

Page 60: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 60/79

Page 61: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 61/79

Page 62: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 62/79

Page 63: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 63/79

Page 64: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 64/79

Page 65: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 65/79

Page 66: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 66/79

Page 67: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 67/79

Page 68: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 68/79

Page 69: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 69/79

Page 70: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 70/79

Page 71: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 71/79

Page 72: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 72/79

Page 73: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 73/79

Page 74: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 74/79

Page 75: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 75/79

Page 76: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 76/79

Page 77: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 77/79

Page 78: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 78/79

*abopolassar. -l plănuia ridicarea unor ziduri gigantice, dar nu a maitrăit ca să'şi vadă opera terminată. -le au fost lăsate în sarcina fiuluisău, Na$uco!o"osor, u" "ume $i"ecu"oscut +" istoria biblică.

Înălţimea şi lungimea acestor ziduri depăşesc imaginaţia. Sursesigure afirmă că aveau aproape cincisprezece metri înălţime 'echivalentul unei clădiri moderne cu cincisprezece eta%e. S'a estimat căerau at!t de lungi înc!t a%ungeau p!nă la paisprezece sau chiarşaptesprezece 5ilometri. /erasa acestor ziduri era at!t de lată înc!t sespune că un car tras de şase cai se putea foarte bine plimba de'a lungulşi de'a latul ei. in această construcţie magnifică, puţine lucruri ne'aumai rămas astăzi ' doar c!teva porţiuni din fundaţia zidurilor şi şanţurilecu apă. ;n afară de distrugerile provocate de natură, arabii au contribuitşi ei la năruirea totală a acestei construcţii e)traordinare, fur!ndcărămida pentru propriile lor construcţii.

Apr oape toate armatele victorioase ale cuceritorilor lumii antice au încercat să distrugă rezistenţa impusă de zidurile (abilonului. "ulţi regiau asediat (abilonul, dar n'au reuşit niciodată să'+ cucerească.

rmatele invadatoare nu sunt deloc un subiect de negli%at. ;storiciivorbesc de unităţi de luptă serioase, din care făceau parte + . decălăreţi, KT. de care de război şi +K de regimente de pedestraşi,unde fiecare regiment în parte avea c!te + de oameni. Cuceritoriiaveau adesea nevoie de doi sau trei ani ca să str!ngă materialele derăzboi necesare şi ca să construiască hambare pentru m!ncare pentrutoată durata asediului.

(abilonul semăna foarte mult cu oraşele lumii moderne. veastrăzi şi magazine. =!nzătorii ambulanţi îşi vindeau marfa prin cartierelerezidenţiale. Preoţii oficiau slu%be în temple magnifice, în interiorul

oraşului e)ista o zonă îngrădită, interzisă muritorilor de r!nd, ce eradestinată palatelor regale. Se spune că zidurile care încon%urau aceastăzonă erau mai înalte dec!t cele care încon%urau oraşul.

(abilonienii erau nişte oameni talentaţi, deţin!nd tainele diverselorarte şi meşteşuguri precum sculptura, pictura, arta ţesutului, a bi%uteriilor,a fabricării armelor din metal, dar şi arta cultivării păm!ntului. (i%utierii lorerau creatorii celor mai frumoase bi%uterii din lume. rheologii au recuperatmulte bi%uterii de o frumuseţe rară din mormintele posesorilor lor bogaţi şiele se află acum în cele mai mari muzee din lume, înc!nt!nd ochii oricăruiprivitor.

Î"tr#o perioadă în care tot restul lumii tăia copacii cu topoare din

piatră sau v!na şi se lupta cu a%utorul suliţelor şi săgeţilor ce aveauv!rfuri din cremene, babilonienii foloseau topoare, suliţe şi săgeţi cuv!rfuri din metal.

(abilonienii erau nişte negustori şi oameni de afaceri desăv!rşiţi.upă c!te ştim, ei sunt inventatorii noţiunilor financiare precum schimb

monetar, obligaţii contractuale şi titluri de proprietate.Rezistenţa (abilonului nu a putut fi niciodată înfr!ntă de armatele

invadatoare p!nă în %urul anului TN înainte de Christos. ar, chiar şiatunci, zidurile nu au cedat în faţa cuceritorilor. Povestea prăbuşirii(abilonului este o poveste ieşită din comun. C?rus, unul dintre cei maimari cuceritori din vremea aceea, intenţiona să atace oraşul, sper!nd sădistrugă rezistenţa zidurilor ine)pugnabile. Sfetnicii lui *abonidus,regele (abilonului, +'au determinat să pornească în înt!mpinarea luiC?rus, fără să mai aştepte ca acesta să asedieze oraşul. Suferind însă o

Daca-ti place cartea cumpar-o! Autorul isi merita banii.()

Page 79: Cel Mai Bogat Om Din Babylon

8/13/2019 Cel Mai Bogat Om Din Babylon

http://slidepdf.com/reader/full/cel-mai-bogat-om-din-babylon 79/79

înfr!ngere dureroasă, armata babiloniană a fugit din faţa duşmanului. 7iastfel, C?rus ' găsind porţile deschise ' a intrat în oraş si +'a cucerit fărăsă mai înt!mpine rezistenţă.

poi, puterea şi prestigiul (abilonului au început să dispară puţinc!te puţin p!nă c!nd ' în decurs de c!teva sute de ani ' a devenit unoraş pustiu, lăsat în voia sorţii, a v!nturilor şi furtunilor, care +'au

îngropat din nou în nisipurile deşertului din care c!ndva s'a înălţat cufală şi grandoare. (abilonul s'a prăbuşit şi nu se va mai ridica niciodată,dar civilizaţia lumii întregi îi va fi veşnic recunoscătoare.

/impul implacabil a transformat în praf zidurile falnice aletemplelor (abilonului, dar înţelepciunea lui va dăinui în veci.

0ilioane de cititori au ajuns să cunoască celebrele (parabole babilonieni1+1 alelui 2eorge !. #la on. #onsiderate a fi adevărate surse de inspiraţie, ce tratează atâtsubiecte dureros de actuale precum planificarea si obţinerea succesului financiar,asigurarea unui venit solid pentru viitor, dar şi principii financiare e trem de solide,deşi vec"i de m ii de ani+ aceste po"estiri fascinante, bogate în sfaturi şi informaţii e tremde utile, au devenit un model demn de urmat pentru toţi autorii lumii moderne ce"otărăsc să scrie despre toate aceste subiecte.

/entru cei care au citit Artavânzării de $ig $iglar, numele lui 2eorge !. #lason nueste o necunoscută, iar această carte vine după o îndelungă aşteptare. Paginile ei văvor purta doar aparent înapoi în timp, tocmai în îndepărtatul &abilon, leagănul

principiilor de bază ale lumii financiare, preţuite si în zilele noastre şi puse în practicăîn întreaga lume.

0olosind un limba la el de simplu, dar si profund, precum cel biblic, acest g"id deînţelegere a lumii financiare ne sc"iţează o cale sigură spre pr osperitateşi, implicit, sprefericire. 'otodată, ne ajută să înţelegem problemele financiare cu care ne confruntăm,oferindu-ne şi o soluţie ce ne va călăuzi pe toată durata vieţii noastre. #el mai bogatom din &abilon este o carte pe care trebuie s-o citiţi fără întârziere, s-o recomandaţi

prietenilor si s-o dăruiţi tinerilor ce fac primii paşi în lu mea a acerilor .