file*Categoriilc indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar...

5

Transcript of file*Categoriilc indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar...

Page 1: file*Categoriilc indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau echivalente; (3) Fonduri dc investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private
Page 2: file*Categoriilc indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau echivalente; (3) Fonduri dc investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private
Page 3: file*Categoriilc indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau echivalente; (3) Fonduri dc investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private
Page 4: file*Categoriilc indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau echivalente; (3) Fonduri dc investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private
Page 5: file*Categoriilc indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau echivalente; (3) Fonduri dc investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private