catalog prezentare MULTICARE-romana importante. £n faza acut££ poate fi vorba, de...

download catalog prezentare MULTICARE-romana importante. £n faza acut££ poate fi vorba, de exemplu, de dozarea

of 25

 • date post

  15-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of catalog prezentare MULTICARE-romana importante. £n faza acut££ poate fi vorba, de...

 • H E

  A LT

  H C

  A R

  E

  ®Multicare Pat pentru terapie intensivã

 • 3 2

 • 3 2

 • Prevenirea complicaþiilor pulmonare

  [01] [02]

  TERAPIE LATERALÃ AUTOMATÃ (ALT®) |

  Lipsa capacitãþii de miþcare îi supune pe pacienþii din

  saloanele de reanimare þi terapie intensivã riscului de a

  dezvolta mai multe complicaþii medicale. Reducerea

  capacitãþii pulmonare reziduale, atelectazia þi pneumonia

  sunt câteva complicaþii medicale grave care afecteazã

  tractul respirator al pacienþilor cu imobilitate de lungã

  duratã. Poziþionarea pacientului joacã aici un rol

  preventiv foarte important.

  REFERINÞE 1. Dodek P. et al.: Ghid de practicã clinicã bazat pe dovezi pentru

  prevenirea pneumoniei asociate ventilaþiei mecanice. Ann Intern Med.

  17 Aug. 2004; 141(4):305-13.).

  2. Muscedere J. et al.: Ghid complet de practicã clinicã bazat pe dovezi

  pentru prevenirea pneumoniei asociate ventilaþiei mecanice: Prevenire.

  Jurnal de îngrijire pacienþi critici (2008) 23, 126-137.

  3. Fink M. P. et al.: Eficienþa unui pat cu miþcare oscilantã în prevenirea

  infecþiilor tractului respirator inferior la pacienþii critici, victime ale

  unor traume masive.

  Perspectivã de studiu. Chest. ian. 1990; 97(1):132-7.

  [01] PAT ÎN MIÞCARE

  Terapia lateralã automatã (ALT®)

  este o funcþie care menþine patul

  þi pacientul într-un ciclu permanent

  de înclinãri laterale programate. Ea

  înlocuieþte parþial miþcarea naturalã

  a corpului þi acþioneazã preventiv

  împotriva complicaþiilor respiratorii

  severe. [02] PREVENIREA COMPLICAÞIILOR PULMONARE Poziþionarea automatã permanentã face

  parte dintr-o strategie modernã 1,2 de

  prevenire a complicaþiilor respiratorii

  grave þi ajutã la reducerea riscului de

  atelectazie þi a riscului de pneumonie

  asociatã ventilaþiei mecanice3 (VAP).

  4

  5

 • Prevenirea complicaþiilor pulmonare

  [01] [02]

  TERAPIE LATERALÃ AUTOMATÃ (ALT®) |

  Lipsa capacitãþii de miþcare îi supune pe pacienþii din

  saloanele de reanimare þi terapie intensivã riscului de a

  dezvolta mai multe complicaþii medicale. Reducerea

  capacitãþii pulmonare reziduale, atelectazia þi pneumonia

  sunt câteva complicaþii medicale grave care afecteazã

  tractul respirator al pacienþilor cu imobilitate de lungã

  duratã. Poziþionarea pacientului joacã aici un rol

  preventiv foarte important.

  REFERINÞE 1. Dodek P. et al.: Ghid de practicã clinicã bazat pe dovezi pentru

  prevenirea pneumoniei asociate ventilaþiei mecanice. Ann Intern Med.

  17 Aug. 2004; 141(4):305-13.).

  2. Muscedere J. et al.: Ghid complet de practicã clinicã bazat pe dovezi

  pentru prevenirea pneumoniei asociate ventilaþiei mecanice: Prevenire.

  Jurnal de îngrijire pacienþi critici (2008) 23, 126-137.

  3. Fink M. P. et al.: Eficienþa unui pat cu miþcare oscilantã în prevenirea

  infecþiilor tractului respirator inferior la pacienþii critici, victime ale

  unor traume masive.

  Perspectivã de studiu. Chest. ian. 1990; 97(1):132-7.

  [01] PAT ÎN MIÞCARE

  Terapia lateralã automatã (ALT®)

  este o funcþie care menþine patul

  þi pacientul într-un ciclu permanent

  de înclinãri laterale programate. Ea

  înlocuieþte parþial miþcarea naturalã

  a corpului þi acþioneazã preventiv

  împotriva complicaþiilor respiratorii

  severe. [02] PREVENIREA COMPLICAÞIILOR PULMONARE Poziþionarea automatã permanentã face

  parte dintr-o strategie modernã 1,2 de

  prevenire a complicaþiilor respiratorii

  grave þi ajutã la reducerea riscului de

  atelectazie þi a riscului de pneumonie

  asociatã ventilaþiei mecanice3 (VAP).

  4

  5

 • Radiografiere în siguranþã

  RADIODIAGNOSTICARE ÎN PAT | Riscul unei hemoragii

  interne asociate cu accidentãri grave ale scheletului þi ale

  organelor „moi” sau starea pacientului dupã o intervenþie

  chirurgicalã majorã pot reprezenta o contraindicaþie strictã de a

  miþca pacientul. În astfel de condiþii, examinarea radiograficã a

  toracelui fãrã o soluþie tehnicã pregãtitã devine o sarcinã greu de

  executat.

  [01]

  [01] TÃVIÞÃ LATERALÃ PENTRU CASETA RADIOLOGICÃ Suportul lateral pentru caseta

  radiologicã permite

  radiografierea în siguranþã a

  toracelui fãrã a fi necesarã

  repoziþionarea pe pat a

  pacientului. Suportul este echipat

  cu un sistem glisant pentru

  casetã, pentru poziþionarea

  exactã sub pacient, permiþând

  radiografierea pe film radiologic

  în format carte poþtalã þi portret.

  [02] COMPATIBILITATE BRAÞ-C

  Platforma pentru saltea

  radiotransparentã permite

  examinarea pacientului începând

  din zona pelvianã, pânã în zona

  capului, cu ajutorul braþului C. De

  exemplu, pot fi efectuate unele

  proceduri cardiologice invazive

  precum þi examinãri controlate,

  direct pe pat.

  PROCEDURI CARDIOLOGICE INVAZIVE EFECTUATE PACIENTULUI AÞEZAT PE PAT

  Introducerea sau localizarea

  stimulatorului cardiac temporar,

  montarea balonului de contrapulsaþie

  aorticã sau a cateterelor care mãsoarã

  parametrii hemodinamici din artera

  pulmonarã sunt câteva dintre

  procedurile cardiologice invazive

  care pot fi efectuate cu pacientul

  aþezat direct pe pat.

  [02]

  6

  Cântarire automatã

  CÂNTÃRIREA PACIENTULUI | Cunoaþterea greutãþii unui

  pacient în stare criticã poate simplifica foarte mult o serie de decizii

  importante. În faza acutã poate fi vorba, de exemplu, de dozarea

  exactã a medicaþiei. Pe termen lung, informaþiile despre greutatea

  pacientului vor fi folositoare personalului pentru a avea o imagine

  asupra stãrii nutriþionale curente þi pentru a oferi informaþii despre

  balanþa fluidelor1.

  [03] CÂNTÃRIRE

  Sistemul Avansat de Cântãrire

  integrat în patul Multicare®

  poate calcula greutatea exactã a

  pacientului aþezat pe pat în orice

  poziþie. Astfel obþineþi nu numai

  valoarea exactã a greutãþii

  pacientului, ci þi informaþii

  preþioase despre modificãrile în

  timp ale greutãþii.

  [04] CLARITATE

  Sistemul de colectare a datelor

  mãsoarã automat þi stocheazã

  regulat în memorie valorile greutãþii

  pacientului. Aceste valori pot fi

  vizualizate în grafice clare care

  prezintã rapoarte zilnice,

  sãptãmânale sau lunare. Exportarea

  datelor mãsurate într-un calculator

  este un proces simplu.

  FUNCÞIA “FREEZE”

  Sistemul de cântãrire include þi

  funcþia “Freeze”. Aceasta permite

  adãugarea sau înlãturarea de

  echipamente de pe pat (stative pentru

  perfuzie, monitor transport, etc.)

  fãrã vreun efect asupra mãsurãrii

  greutãþii pacientului.

  1 Campbell, S., Avenell, A, þi Walker,

  A. (2002). Evaluarea stãrii nutriþionale a

  pacienþilor internaþi. QJM, 95, 83-87.

  [03]

  [04]

  7

 • Radiografiere în siguranþã

  RADIODIAGNOSTICARE ÎN PAT | Riscul unei hemoragii

  interne asociate cu accidentãri grave ale scheletului þi ale

  organelor „moi” sau starea pacientului dupã o intervenþie

  chirurgicalã majorã pot reprezenta o contraindicaþie strictã de a

  miþca pacientul. În astfel de condiþii, examinarea radiograficã a

  toracelui fãrã o soluþie tehnicã pregãtitã devine o sarcinã greu de

  executat.

  [01]

  [01] TÃVIÞÃ LATERALÃ PENTRU CASETA RADIOLOGICÃ Suportul lateral pentru caseta

  radiologicã permite

  radiografierea în siguranþã a

  toracelui fãrã a fi necesarã

  repoziþionarea pe pat a

  pacientului. Suportul este echipat

  cu un sistem glisant pentru

  casetã, pentru poziþionarea

  exactã sub pacient, permiþând

  radiografierea pe film radiologic

  în format carte poþtalã þi portret.

  [02] COMPATIBILITATE BRAÞ-C

  Platforma pentru saltea

  radiotransparentã permite

  examinarea pacientului începând

  din zona pelvianã, pânã în zona

  capului, cu ajutorul braþului C. De

  exemplu, pot fi efectuate unele

  proceduri cardiologice invazive

  precum þi examinãri controlate,

  direct pe pat.

  PROCEDURI CARDIOLOGICE INVAZIVE EFECTUATE PACIENTULUI AÞEZAT PE PAT

  Introducerea sau localizarea

  stimulatorului cardiac temporar,

  montarea balo