Catalog Carrefour Militari 17 Noiembrie

16
MARATONUL PREŢURILOR MICI! Ofertă valabilă în hipermarketul Carrefour Militari, în perioada 17.11 - 23.11.2011 5 19 LEI Ulei de floarea-soarelui 1 L, Lorena, per buc. 10 99 LEI Cafea măcinată 300 g, Doncafé Selected per buc. TRANSPORT GRATUIT la Carrefour Militari! Zilnic între orele 08 00 - 20 00 TRANSPORT GRATUIT PE TRASEUL: Carrefour Militari - Bd. Iuliu Maniu - Moineşti - Bd. Timişoara - Romancierilor - Bd. Drumul Taberei - Valea Argeşului - Valea Oltului - Valea Ialomiţei TRASEUL ESTE TUR - RETUR!

description

Oferta valabila in hipermarketul Carrefour Militari, in perioada 17.11 - 23.11.2011

Transcript of Catalog Carrefour Militari 17 Noiembrie

Page 1: Catalog Carrefour Militari 17 Noiembrie

MARATONUL PREŢURILOR MICI!

Ofertă valabilă în hipermarketul Carrefour Militari, în perioada 17.11 - 23.11.2011

5 19 LEI

Ulei de fl oarea-soarelui1 L, Lorena, per buc.

10 99 LEI

Cafea măcinată300 g, Doncafé Selectedper buc.

TRANSPORT GRATUIT la Carrefour Militari!Zilnic între orele 0800- 2000

TRANSPORT GRATUIT PE TRASEUL:Carrefour Militari - Bd. Iuliu Maniu - Moineşti - Bd. Timişoara - Romancierilor - Bd. Drumul

Taberei - Valea Argeşului - Valea Oltului - Valea Ialomiţei

TRASEUL ESTE TUR - RETUR!

Page 2: Catalog Carrefour Militari 17 Noiembrie

2

MARATONUL PREŢURILOR MICI!

Lapte UHT 1.5% grăsime, 1 L, Poiana Florilor, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry42 59 LEI

Zahăr1 kg, Mărgăritar, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry44 56 LEI

Hârtie igienică parfumată3 straturi, 16 role, Puff, per pachet

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry417 97 LEI

Măsline negre jumboDefne, per kg

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry48 90 LEI

Page 3: Catalog Carrefour Militari 17 Noiembrie

3

MARATONUL PREŢURILOR MICI!

leegegenlegendgenlegendegendegendegendddle degendeee dpr: Prpr: Prpr: Prpr: Pr: Prpr: Prp ice_zice_zlice_zlice_zlice_zlce zlzlce zlzlicece zl_zl_zl_ , , Pr, , Pr, , Pr, P, , PrPr, , P, , Pr,, , Pr, , PrPr, PrPrr, PrPrPrPrr, , PPPrrrr, ,,, , iceiceicee grgrgrgrice grgrgre gicece grecceceee gee grice gceee ggice ggrce grce griiciceice gggggrgrgriiicceceeeice ggricece_eeeice_ggrrice_icicccee_e ggggrgrgrriicce ggggrrgrg______ggg_g_g___g_g_gg NNNNNamNameNNName:ame:NNNamNameameame:NNNamNammmmeNamemeame:amNammmmmeameeNameame:Name:mmNammmmmmeeeameeName:Name:NaaamNamNamameNameNameamemeNameName:Name: NNamammamName:Name: NNNNaaNNNamNNN e: NNNNNNNameNaNameNNNNNNNNNNNNaNaNamName, Name, NNNNNNNName, Name, e,, InnfIn, Infofo, Info, Infonfo, nfo, Innfonfo, o, , PePePePePe, , Pe, , Pe, PePePe, , Pe, , Pe, , Pe, , PeerUnitrUnitrUnitnitrUnitrUnitnnrUnrUnitrUnitnrUnitrUnitrUnitrUnitrUnitrUnittttEntry1Entry1Entry1Entry1EntryntryEntry1Entry1Entry1Entry1EntrEntry1ntry1Entry1111EnEntryEntry1111EntryEntryEntryntryyEntry1ntry1ry1y1Entryyyntry1try1ry1yyyyyyyyyyyyy :E:Entry:Entry:Entry:Entr:EntrEntrynEntryEntryEntryyEntryEntry:E trrEntryEntryntry:Entry:EntryEntrEntryy:Entry:EntryEntry:: nEntEntryEntryyyy::EEEEnnttntr:EntrEntry:EntryyEntryEEEnnttEnttrrEntryy:EntryryE:EnnEnttnttrEntr:EntryEntryEntryEntryyEEnnntt:EntrEntrEntrryEntryntryytryntryyy1111111111111111111111111111111111111

EnEnnEEEntEntrEntrry2ry2ntry2try2trEEn ry2ry2EEntry2EE r 2EE try2E 2E 2EEEnEntEntnnEnEE EEE tt:Entr:EntryE:Entry:EEntryy222EEnEntry3ntry3try3try3:Entry:Entry:Entr:Entryyyyyy3333EEE tE tEntEEEntrEntry4Entry44Entry4Entry4Entry4Entry4Entry4ntry4Entry4EnEntryyntry4ntry4Entry44Entry4nnEntrryyEntryEntryyEntry444444ntrttrrntrryEntryyyyyntry444EEEnnnntttrrry4try4tryy444Entry4EEnEnnnntttrEntrntrEntrntryEntryEntryntry4EEEEntry4n 44EE ry4y4yyy EEEEE:EnntryE t:EnttryE trytryry:EntryntryntntrntrytrEntrEntryEEntr:EntE:EnEnnnnnnttry:EntEEEEEEnnnnn ry:EEE:EEEnnnnnttry:::E:E:EEnnnnntrt:E:EEnnnntnnnEEnnnnnt yEnEn rt yy4444444444444444444444

Pulpe de pui cu spate, per kg

7 79 LEIpr: PPrPPPrPrPpprppp PrrPrp rpr: ice_ze_zl_zzllzliiceicece zllice_ce llzllice lzlic , , P, , , , P, , P, , PrPrPPr, , r, , PrPrrPr, , PPP, , PPPPPrrPPPrPrPriceiiceiceicee_ge_griceee_ge_g_grce gceice_grice_grice griceceiccece_g_ NNamName:NammeName: NNNaName:ame: NName:NNNaa e:: :: NNaNaaNamamemmNameNameNa eNamameNameeNNaammememmmmNamememmmmmeameName,emmmmmmmmememeName,me,ame, ammmmmmeememe,ame, ammmmeme, mmme,me, NNamNamNNNNNaNa , IInInfo, InfoIIInInf, InfoIn , , P, , PerUnitUnitEntry1ntry1:Entry:Entry1

Entry2:Entry2Entry3Entry33:Entry:Entr 3Entry4EntryEntry4y4:Ent:Entr:Entry:Entry:Entry:EntryEntryEntryEntryntryEntryntryyntryntryntryyntrntryntryntrytryrtryyryytt yt yyyyyyyyyyyyyy4444444444444444444444444444444444

Piept de pui dezosat per kg

18 49 LEI

pr:prpr:pr Pr: P: PPpr: Ppr P:pr: Prpr Pr: Prpr: Prpr: PrPPpr: Prr: Prpr: Ppr: Prpr: Prrrr: Pr:pr: Prprpprrrr: Prr: Prpr: Prpppprrprr Prpr: Prprrrpr: Ppppprprpr: Prpr PrPrpp iiceeee ziice zze ziiicicee zle zlzlzliccc zlzlzliicceceee zzzlzlcc zliiciccccee zzzl_zliicicccceeee_zlzl_zlliciccceeee_z_zlzlccceeee_zzzliicccceee z_zzzlzliiccceeee zlc _zl______ PPPP, , PrPr, , Pr, , P, , Pr, , Pr, , Pr, , P, , Pr, , Pr, Priiiceice griceice_gr NNNNNamamamme:NaNNN me:ame:me:NNamNammeme:N me:e:NNaammememe:Name:Name: NNNNaNNaammmNameNameName: NNNNamNaamame: NNNNNNamName, NNNNNaNNNN , Infonfofonfo, , Pe, , Pe, , Pe, , PePerUnitrUrUnitrUnrUnitrUnitUnitUnitUniUnitnitUnitnitnitnitninittitEntry1Entry1:EntryEntryntryntry:EnEn yyyyyyyyyyy11111

Entry2y :Entry:EntryEntry:Entry:Entry:EntryEntryryyEntryntryyytryntryntryEntryntryryEntrEntryyntrynntntryntryyyntryyryryytt yyyyyyyy22222222222222222222222222222222222EntEntrnEntryEntryEntryEntryEntry3EEntryntryEntry3Entry3Entry33Entry3ntry3ntry3Entry3Entry3Entry3EntryyEntry3Entry3ntry3Entry3ry3y3Entry3try3ntry3ry33y3EntryEntrytry33y3ntry3Entry3ntry3yyy3try3ntrntry3ry3n rrry3trnntt y EE:E:Entryt:Entryntry:EntryEEEEEEEEEE::EntrytrEntry:EntryEntryEntry:Entry:EntrtrEntryntEntr:EntryEntryyyyyyy3333333333333333333EEEEEE tE tE tEntryEntry4EEE 4Entry4ntry4EEEEntryEntryEntry4Entry44ry4Entry4EEntry4Entry4ntryEntry4Entry4Entry4Entry4EEnEntry4Entry4Entry4Entry44Entry4ry4ntry4EEntryy4ntry4EEnEn :Entry:EntryEntryEEntry:EntryntryEntryEntryntryEntrEntry:EntryEntry:En:Entryntry:En:En:Entry:Ent:EntEn:EntryE ytrry:EEEnE ryyy4444444444444444

Piept de porc afumat, per kg

17 95 LEIPpr: PPPpr: Pr: PrPpr: PPPPPprpr: PPpr: Prpr: Prpr: Prr: Prppppppprrrr: Prr: Prpr: Ppr: pr: PrPPPrPrrpppppprrr: Pr: Pr: PrPr: PP: PPr Prrrpprpr: Prppr: Prpr: Ppr: PrPr: PPr: PrPrpr:pr: PrPPr: Prprr: Prr: Prpr: Prr: PPr: Ppr: Prpr: P: PP: Ppprr: Pppppppp ce zllzlceice ziiiceiiicee_eice lli eiceeice zl_zliceicei eiceiceiceiciiicccceiceeicecee zzz_zliiceice_zzicececee_zzcceceee_iciceicciceceicecicicece_iiceccei _z______ , ,, , Pr, , PPrice_grice_grce geece_gce_grce_eceeeeeeeeeee_eee gree_eeee_e__ee______gg

NaNNamNamamNamemeNamemeNNaNNamememe: NameNNammeNameme: ameamNammeNaaammmeee:aNaNammNammea eeNN mmmeNNN mmmNNNNNammNNammmN mN Name, NamNameNaamamamName, NamNaamNamNNamaammaaammammammaammaammmaamammaamm , Info, Inf, Infofoo , Pe, , Pe, , PeP, , PePPP, PPPePePPPePPPPePPPePePePeePeePPPeePPePeeerUnrUniUnrUnitUrUrrrUEEEEntry1Entry1Entry1ntrEntry1EEEntry1EnEntry1 E:EntE trytrytryry:Entrytrry:Entryttt y:Entryryrrrryyyyyy11111111111111111111

E tE tEntry2tEntry2EEntry2:Entryntry:E:En 22Entry3Entry3y3:Entry:Entry:Entryyy3333Entry4Entry4Entry4Entry4ntry4ry4ry4tryy4:Ent:En:En:Entr:Entr:Entry:Entry:Entry:Entryyyntry:Entry:Entrryy:EntrytryntryEntryEntrrEntryyEntryEntryE trrrEntrtEnnEEnnEnEEn y4444444444444

File de porc per kg

17 95 LEI

PrPr: PrPPrPrPrPPpr: r: r: Prpr: PPrPPrPrPrppr PrPrpprr:r: PrPrppprrr:pppprrpppprrr: PPrPrPrpppprrrrpppppprr rpppprr: Ppppprrr: rpppprr: Prrpppppppppppppp iceiceice_icece_ice_zle_zlice_zlice_zlice_zliceicee zliceiciceicee ziiceiice_zeicei , ,, , P, , P, , P, PrPPPrPrPrrPP, PPPrrPrrPrPrPPP ice giciceicice__grgrgrice grgrice_grice_ge gr_grice grice__grgre_ggr_ggrr_gggrg_grgrr_ggrgr_gggggggg N mNameaammee:NNNNaNaNaNammme:e::NNNaNaaammammeNNNNameammmmme:NNNamammmmameaammNammeNNaamamemeNNNaameNNNNNammNNNNNNamme::NNNN mmmmmme: mmmmmme: e: mmmammaa NamNamN mame,meeNaNammme,me, NameName, amme,NamNammeNamNaNamee, me,, , Infonfo, InfInI fInfonfofoInnffofonfooIn,, fInfoofofofofffofoofofooooooooofofofo, Infoooo, ,, , PP, PePPee, P, , PPeee, , PPeeeePPeeeePPPPPeeePPPeeePPPPPeeeePeee, PPPePePeee, PPPPPePe,, PPPPPePePeePe,, , PPPPeePe,,, , ,, , PPPPePee, ,,,, , UrUrUrUUnUnrUnrUnirUnrUnirUnitUUUrUniitrUnitrUnitrUrUrUnrUnUninirUnitUrUUnrUnUUrrrrrr

ry1ry1Entry1EntryEEE try11EntrEEEEEEEEEnnttttryEEEE ttEEEEEEnntrytrEEEEEEEnnnttry1rryryyyyy1EEEEEntry1Entnntry1try1rryyy1y1111EEEEntry1Entry1EEntntry1try1y11Entry1Entry1nt :EEEntE:EntryEnntrnttrEntryntryEEnEntrntrrntryEntryEntryntryntry:Entry:EEnntEntry:Entry::EEEEnnnnEnt:Entr:EEEEE:EnE:E:EnEn 111111111111

Entry2:Entry2Entry3:Entryyyy3Entry44try4ry4y4ry4tryy4y4yyyyyyy :EnEnt:EntEn:Ent:Ent:EnEntr:Ent:EntrEntr:Entr:E:Entry:EntryEntry:EntryEntryEntryntryntryryntryt:EntryntryntryEEntrEntrEntr:EntryEntryEntryEntEntrrt:EntrnttEntrEnnEntryEntryEnEnEntEntrnEnEntryEntrEntrEEE 4444444444

Cubulețe de vită per kg

19 95 LEI

Prr: PPrPrPrPPrPrppr:pr: pr: r: Pr: Prpr:pr: r: Pr: P: PPrppr:r: Ppprprppprprrppprr:r: Prrr Prprpr: PPrppr PPrppppr Prp Prpp ice zice_zlice zlice_zlce_zlice_zllice zllice_zlliicic , , PrP, , PrPrPP, Pr, , Pr, , Prrriceice_grice_grice_grice_gice_gr_giceiice grce_gre_gr_ge_grg Name:NaName: amame:amameme: me: NameNamNamName: ame: me: Name:ame:me:Nameme:Name: Name: Name:amamee::me:ameeame:me:eNameme:NameNameme:ame: NNName:me:me: ammmmmeme:me:me: NNN Name, NameName,Name,ammemeName,ameameNameNameNaNamNNNNNNaNNNNNNaNNaaammNNaNa eNNaaaameNNNNNaaaaNNNaNamName,me, NNaameme, NN , InfoInfoInfoInfoInfoInffInfoInfInIn oooInnfoInfo, InfoInfo, Infon, InInfonfoo PPPPPPePePe, , PePe, , PerUnitEEEnEnEEntEntrEntrEntryEntryntry1Entry1Entry1try1EnEn 1Entry11EEEntry1ntry1EnEntrytry1ntry1Ennt y E:E:Entr:Entr:Entry:Entryntryy111

Entry2:Entry2Entry3:Entryntrytrytryryryryyyyyyyy333333333333Entry4Entry4Entry4Entry4Entry4Entry4Entry4ntry4Entryry4ntry4ntry4ntry4ntry4ry4try4try4y4y4ntry4try4ry44y4444y44444yyyyyyyyyyyyyy EE:E:E:E:En:En:En:EnEnt:Ent:Ent:Entry::EntryEnEn:Ent:Entr:Entr:EntryEntry:Entry:EnntrEntryntry:EntryEntryEn:EnEntttntry:EntryEntrynnnnttt:Entryyntrytryy:Ennnn ryEEnnnnEntEntryEntryntryntryntryntryEEnEnntryyEEEntrntrryntryntryryyEEE:EEn rytryEEnttntrrrtryyyttttrryyyyyyyy4444444444444444444444444444444444444

Pui grill pungă per kg

8 69 LEI

pr: Price___zlzlzl,, , ,,, ,,, , ,,,,,, PrPrPrPrPrPrPrPrPrPrPPrPrPrPrPrPrrrrriiicicicicicicicciicicicicciciccciicicicicicciciciciciiciciciciccccccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee_eeee_ee_eeeeee_eeeee__ggggrgrgrgrgrgrgrgrgrgrggggrgrrgrgrgggrgrgrgrgggrgrgrggrgrggrgrgggrggggrgrggggggggggggg NaNaNaNaNaNaNaNaNNaNaaNaaaNammmememememmemememememememeemmemememeemememememmmemememmemeeememmmeee::::::::::::::::::::::: ::::: : NNNNNaNaNNNNaNaNaNNaNaNaNaNaNaNaaNaNaNaNNaNaaNaNNaaaNaNaNaaaaNaNaaNaaNaNaNaaaaNaNaNaaNNaNaNaNNNaNaNNNNaNNNNNNNaNNNNNNNNNN mmmmmmmmmmmmmemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmemeee,,,, , , , ,,,,,,,, ,,,,,,,, ,,,,, , ,,,,, InnnnnInnInInnInnnIInInnInInInnInInInnnnInnInInnInInnnnnnInInnnnffffofoffofoffoffffofofoffofofoffofoffofooofoffooffofoffffofooofofofofofofoofofoffofofoofofofofoffo, ,, ,,, , , ,,, ,,,,, ,, ,, , ,,PPPPPPPePePPPPPPPPPPPPPPPePPPPePPePeeePeeeeeeeeerUrUrUrUrUrUUUrUrUUUUrUrrrUrUUrUrUUrUrUUUrrUUUUUUrUUUUUUUUUnininininiinininiinininininninnnnninnnnninnnniinininininnnniniitttttttttttttttttttttttttttttttttttt

EEEEEnEnEnEEEEEEEEEnEnEnEnnEnEnEntrtrtrtrtrtrtrtrtrtrrryyyy1y1y1y1yy1y1y1y1y1y1y1yyyyyyy :EE:E:E:EE:EE:EEEEEEEEEE:EEEEEE tnnntntntntntnnntntnttntntntntntntnttntntntnnnnttnnnnn ryrryryryryryryryryyryryryyyryyyyyyyyyyyyyyyy1111111111111111111EEnEEnEEEnEEnEnEnEEnEEnEnEEnEEnEnEnEnEnEEEEEE trtrtrtttrtrtrtrrrttrtrtttrttrtr 2y2y2y2y2y2y2y2y2y22y22yy22222222yy :E:E:E:E:EEE:EE:E:EEEE:E:EEEE:E:EEEE:EEEEEEEnnnnntntntnntntntntntnnntntntntnttnntntnttnntntnttntnttrrryryryryryryryryryryryryryryyyryryyryryryyyyy2222222222222222222222EEEEEnEnEnnEEEEEnEEEnnEEEE trtrtrrtrtrrtrrtrtrrrtrrrrtrtrrrtrtrtrrrtrrrtrtrrtrtry3y3y3y3yy3y3yyyy333y3yyyyyyyy3yy3y333y333y3yy3y3y3y3y3y3y33y3333333333y :E:E:E:E:E:EE::EE:E:EEE:E:EE:EEE:EE:E:E:EE:EEEE:E:EE:E:EE:E:E:E:E::EEEEEEEntnnntntntntntntntntntnnntntryryryryryryryryryryyy333333333EEEEEEnEnEnEnnEEEnEnEnEnEEnEnnEEnEEnEnEEEEnEEnnEnEEnEnEEnEEEEEnEnEnnnnnEntrttrtttrtrtrtrtrtrtrtrttrtrrtrtrrtrtrtrtrtrrrtrtrtrrrtrttrrtrtrtrrrrttrtrrrtryy44y4y4y4y4y4yyyy4y4y4yy4y4yy4y4yy4y4yyy4y4yy4yyy4yy :E:::E:E:E:E:E:E:EEntntntntntntntntntryryryryrryryrry44444444

Pulpă de porc fără os per kg

13 95 LEI

Page 4: Catalog Carrefour Militari 17 Noiembrie

4

Împreună învăţăm să mâncăm sănătos!

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4

Ceapă galbenă vracper kg

0 89 LEI

egelegendlegendlegendegendlegendegendegendgenegendgendegendlegendlegendlegendegeegendlegendegendgendgendgendgenddnnddnddndeg ndndpr: Prpr: Prpr: Prpr: PrPpr: Prpr: Prpr: Prpr: Prpr: Prpr: Prpr: Prpr: Prpr: Prpr: Prpr: pr: Prpr: Prpr: Prpr: PrPPrrrr::: Prrp ice_zlice zice_zlic zice_zlice_zlce zlice_zlice_zlice_zlicice_zice_ice_zlice_zlice zlliice_zlicice l PP, Pr, , Pr, , Pr, , Pr, , PrP, , Pr, , PP, , PrP, , P iceice_gice_grice_gice_g_gr Name: Name: Name: Name: me: Name, Name, NameNameNName, Name, Name, N , Info, Info, InfoInf, Infofo, , P, , Pe, , PePePeerUrUrUrUrUnUnitUnitUnitUnUnniititnitUnitUnitUnnniittUnitnnitnUnnninUnnnnninnUnEntry1Entry1EntryEntrEntry :Entry:EntryEEntryry1111

EEntrEnEntEnnntEntrEntryEntry2Entry2EntrEntrEntryEEntrEntry2ry2E ry2y2Entry2EnEntry2ntry2EE trEntry2nt yntry2ntry2tryy tryt:Entry:Entry:Entry:Entr:EntrEE:Entry:EntrEEntryEntr:EntryEEntrEntr:EnEntryEntryEntryEntrnnnt:EntryrryryEntryEntryryyyyyyyyyyyy2222222EEntry3Entry3EntryEnEnEntry3EntryEntry3Entry3Entry3ntry3Entry3ntry3Entry3Entryntry3ntrEEntry3Entry3Entry3Entry3Entry33EEntry3EntryEntry3Entry3Entry3ntr 33EEntry3ntry3EntryyEntEntrEntryE 3EEnnttr 3Entryrntrn :Entry:EntryEntry:EntryEntryEntrntrEntryEntryEntryy:Entr:Entr:Entr:EntryEE:Entr:Entrntry:EntryEntry:EntEntry:EntryEntry:Entry:Entr:EntrntrEntryEntry:Entrntry:Entr:EntrEnt:Ent y:EntryE ryEntryntry:Entr:En:Entry:EntryEntrryntEntryryytryEEntry33333333333333333333333333333EntrEntry4Entry4try4Entry4EntryEntryntryEntry4Entry4Entry4yrEntryEntryEntry4Entry4Entry4EntrEntryEEEntryEntEntrEEntry4EEntry4Entry4Entry4Entry4ntrytryEntry4Entry4Entry4Entry4Entry4ntrEntry4Entry4Entry4Entry4ntryEntry4Entry4y4En yEntryEntryEntry4E rtry4ntry44ntr :EntE:Ent:En:Ent:E:EntryntryyEntryEntry:Ent:EnEnE:EntEntr:Entry:EntryEntryEnEnE:EntEEnEnEnEE:EnEntEntrEntry:E:E:EntryEntrtry:EE 44444444

Clementine Origine: Grecia, per kg

3 39 LEIlegenegenleglegeegenegenegennnddlegelelegegenndlegenleegelegendegenegengeggpr: Ppr: Ppr: Ppr: Ppr: Ppr: Ppr: PPrpr: PrPrPrpr: pr: pr: PPPpr: Ppr: pr: PPrrp Prpp ice_ice_e_ze_zzlz_zlzlzl_zlzlzlice z_zzl_zl_zlzli e__zzlzll_zllz_zzlzll_zl_zl_zl_zl__ , , P, , Pr, , Pr, , Pr, , PrPr, Pr, , Pr, , Pr, Pr, Pr, , , Pr, Pr, PrPrP, , Pr, , , , PrP, PPrrrPPr, , , Pr,,, , ice_grice_grice_grce grce grice_grice_grice_grice_gre grice_ice_grice grce griceice_gre grice_gricee_grice_grice_grice_gggrice_grice_grgrgrrrg NamNaNaNaNamame: ammmme: memme: NName: Nam : NNNamName, NameName, Name, Name, meme, Name, meNNName,Name,NammeNameName,NammeNamNNamemeNNaNamNameame, eNa eN eme, NamNNNN , Info, Inf, Info, Info, InfoInfo, Infofnfofoffo, Info, Info, InfoInfoInfo, InfoInfInfo, Info, Info, Info, Info, Info, In, Inf, InfoInf, oI fofo Pe, , Pe, , Pe, , Pe, , Pe, , Pe, PePe, , Pe, , Pe, , Pe , Pe, , Pe, , Pe, , PPeP, , Pe , , , Pe, , Pee, , P, ,,,, rUnirUnitrUnitrUnitrUnitrUnitUnrUnitrUnitrUnitUnitrUnitUrUnrUnitnitrUnitUrUnitrUrUnUUnEEntryEEEntryEnEnEnEnEntryEntryEntryy1yy111ryy11y111y1y1y1y1ryytryyy1yt yy1yyyyyyy :Entry:Entry:Entry:EntryEntry:Entry:Entry:Entryntry:Ent:Entry:EntryEEntryntryntryEntry:EntryryEntry:Entryn:E:E 1111111111111

Entry2Entry2Entry2Entry2Entry2Entry2Entry2Entry2Entry2Entry2EntEntry2ntry22Entry2EntrEntrntry2Entry2Entry2ntt y :Entry:Entry:Entry:Entry:Entry:Entry:Entry:EntryEntryEntry:Entrytry:En:Entry:EntrEntryrytry:EntryEntry: ntryntryE tryy:EntrntryEntryntry:EntryE yyryy222222222222222222222222Entry3Entry3Entry3Entry3EntryEntry3Entry3Entry3Entry3Entry3EntryEntry3EntryEntry3Entry3EntryEntrytEntry3ntry33EnEntrytrEntry3Entry3Entry3Entry3EnEntry3EntryEntry3Entry3Entry3Entry3nntry3Entryttrtr 33y :EntryE:EE:Entry:EntryE:Entry:Entry:EntrEntry:Entry:EntryE:En:EntryE t:EntEntryEntryEEnt:Entry:EntryE:Entry:Ent yntryEntryyyy333333333333333333Entry4Entry4Entry4Entry4Entry4Entry4Entry4Entry4EntryEntry4Entry4Entry4Entry4Entry4Entry4EntryEntrynttEnEEntry4Entry4t y :En:EnEn:Entr:EntryE:E:EntrnEntr:Entry:Entryntr:EntryntrEntryEntryEntry:EntryE:Ent:EntryEntryEntryEEntEntryE yryryntryrE ry:E yyyyyy4444444444444444444444444444

PomeloOrigine: China, per kg

5 49 LEI

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4

Usturoi 250g Origine:China, per buc.

3 59 LEI

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4

Cartofi roșii vracOrigine: România, per kg

0 79 LEI

leglegegegendendendeeeengendegendendndleglegendenendnendgendeneleeeglegendlegendlegendenendlegeegegendgendeeelegegendgendgendgennlegendlegenendendeeggegggeendggggggpr: Prpr: Prpr: Prpr: Prpr: Prprpr:pr: Prpr: Prpr: Prpr: Ppr: prpr: r: PrPpr:r:prr Prpppp ice_zlicicece zlce_zlice_zle_zlzle zlzl_zle_zllice_zlice_zlce_zle_zlicce lzlcece zle_zle zlice_zle zlz_zlcciceicici __ PrPr, , PrPPPPPPPrPr, , PrPrPPrPrPrPr, , Pr, , Pr, , Pr, Pr, , iciiceiceeceee_ge_grgrgricee ggr_griciceee_ggrgre_e_g_ggr_griceeee ggg_grgrgree ggreee g_grgree ggrri ee ggrcecicicice__ r_gg_gggg NName:NamNamame:ameNamName:ameName:Namame:Namame:NNamName:Name:mmNameameNameNameNameame:ame:Name: ammeme: meeameame:me:ame:NamammNameNameme:ameNNNNaaaameme:meame: mame:NNNNNNaaaaaamamamamememe:eName: NNNaaaameeeeme: NNNNNNammameame:ame: NNNaName NNNameNNNNNNNameNameNameName,NNNNameNamNameNameamNammeNameNameameNameNNNNamNamamaNameNameNameNNaamNamName,meeNNNNamammameeameameName,aNamNameeNameName, NaNaName,Name, NN mamName, NNN e, N me, , II ffI ffoffofooIIIInffInfofofofofoIIInfffofooInInInInfffoofo, Inf, InfffoofofofoIn, Inffoofooffffoo, Innffnffffo, Infnnf , ,, , PePPPP, , PPPPe, Pe, ,, , PPePe, , PePe, ,, ,, eePe, , , , PPeePPeePePePeePPPPeePPee, P,,, rU itrUrUnitrUnitUnitU iiiU itUrUnitUnitrUnitirUnitUnitrUniitrrrUnitnirUniiUUrUnitrrUnitUUnrUnirUnitUninUniUniUnirUninrrUnEEEEntryntryEntry1EntEntrEn yyyy :EntryEntryEntry:Entry1111

EE tr 2try2rytry2try2tryEEnEEntrytry2EEnntry22EEnntntttryy22y22En ryy22t y2y222EnEnt y2222y2EEnt 22EEEnn ry22EnEEEntryy2Entntrtrrryy22ttt yyy EE tEE tEEE tEE tEnEE tE t:Entry:EntrE tEntEntEntryEntry:Entry:EntrEntrEEEnnntEntry:EntryEEntryEntrEnnEntEntryy::EEntryEntrntrytrryyy:E:E:EEntryEntry:Entryy:En:EnEEEntry:En:En:EntryntryEEEEnnttryntrryy:EEnEntrntryy: tttt yyyyyyyyyyyyyy222222222222222222222222222222222222EEEEEE ttntrryyy3y33333EEEEntry333EEntryyyEEntrntryy3EEnnt 3EEEEnntrryyy33EnEEntrEEnEnntrntry3EEntryntry3tryy3EEn y33y :EnEnEEnEntntntrntrytrytrytryry:EnEnEE ttry:E:EE:EEEntntrEEE:EEnt:En 333333EEEEnEnEnntrntrntrntrytryryy44y444EEEn ryE y44EEnnt 4EntntryEEnnt 4tEEn yEnnntryy4nnn y4nntEntry :EEEEEEEnnnnntrtrtryryyEEnntrryynntrryyrE yntryyyn y:EEEn ryyEn:EnEn y4444444444444444444444444444444

CastaneOrigine: China, per kg

9 89 LEI

CEAPA Benefi cii:

antiseptic, antiinfecțios, antireumatismal și antiscorbutic

stimulent general al sistemului nervos, hepatic, renal, puternic diuretic, dizolvant eliminator al ureii și al clorurilor

secretor și expectorant, digestiv, ajută la digestia făinoaselor.

USTUROIUL Benefi cii:

este un puternic antioxidant, antiviral și antifungic

stimulează sistemul imunitar și previne atacurile cardiace

ajută la metabolizarea grăsimilor și implicit ajută la slăbire, contribuie la reglarea nivelului de zahăr în sânge

Principalii constituenți: vitaminele A, B1, B2, E

și C, oligoelemente enzime, proteine,

substanțe minerale lipide, aminoacizi și uleiuri

volatile.

Principalii constituenți: vitaminele A, B și C oligoelemente (fosfor,

magneziu, crom, fi er) sursă foarte puternică de

acid folic, calciu, fosfor, magneziu, crom, fi er și fi bre alimentare.

CARTOFUL Benefi cii:

sănătos, hrănitor, stimulent digestiv aliment ce ajută funcțiile

intestinale extractul (sucul crud) este un

bun diuretic, un calmant un cicatrizant al mucoaselor digestive și un efi cient antispasmodic.

Principalii constituenți: săruri minerale (Ca, Mg) vitaminele din complexul B,

C și K oligoelemente (fosfor, fi er,

mangan, cupru, sulf)

Page 5: Catalog Carrefour Militari 17 Noiembrie

5

MARATONUL PREŢURILOR MICI!

leleeleleleleleleleleleleeeeleeeeeeelleeeeeeleeeeeeeeeeeleleeeleleellleleggggeegegggggeggegegegegeggg ndndndnnndndndnndnddprprprprrprprprprprprprrprprprprprprprprppppp :::::::::::::::: : : PPPPPrPrPrPrPrPrPPrPPrPrPrPrPrPPrPrPPrPrPrPriiiciiiciciciciicicicicciciciicicicicciciciceeeeeeeeeeeeeeeeeee_ee_e__________________ lllllzlzlzlzlzlzzlzlzlzlzlzlzzlzlzlzzllzlzlzlzlzlzlzlzzzlzllzlzzlzllzllzll,,,,,,,,,, , ,,,, ,,,,,, ,,, PPPPPrPPrPrPrPrPrrPrPrPrPrrrPPrPrrPrPrPPrPrPrPrPPPPrPrrPrrPrPPrPrrriiiiiiicicicicicccicciciciccicciccciciiiicciciiciciicicciceeeeeeeeeeeeeeee_e_e_ee_e_e gggrgrgrgrgrgrgrgrggrrggrgrr NaNaNaNNNaNaNNaNaNaaaaNaNNaNaaNaNaNNaNaNNaNaNNNNaNammmmmmemmmemmmmemmememem ::::: : : : NNaNNNaNNaNNNaNaNaaNaNaNaNamemememememememeeme, ,,,, ,, , , , , , InInInInnInInInfofofofoffooofofofofooo, , ,,,,, ,, , ,, , , ,,PPPPPePePePePePePeePePeePePePeePePePePe UrUrUrUrUrUrUrUrUUrUrUrUrUrUrUrUrUniininininninininininninnitttttttttttttttttt

EEEEEEEEnEnEnEnEnEnEnEEnEnEnEnEnnnEnEEnEnEnEnnnnnttttrtrtrtrtrtrrtrtrtrtrtrtrtrrrtrrtrtrtrtrtrtrrtrtrtrtrtrtrtrrr 111y1y1y1y1y1y11y1y1yy1y1y1y1yy1y1y1y11y1yy1y11y1y11y1y1y1y1y1y1y1y1y11y1y1y EEE:E:E:EEE:E:EEE:E:E:EEE:EEEEEEE:E:E:EE:E:E:EEEEEEEEE:E:E:EE:E ttnttntntntntntttnttntntntnnttntnttntntnnnttntnnnntnntntntntntntryryryryryryryryyryyrryyyryryryyryryrryyryryrrryryryryryryryyy11111111111111111111111111EnEEnnEEnEEnEnEnE trtrtrrtrtrtry22y2y222y22y2yyyyy E:E:E:EE:E:E:E:EEntntntntnntntntnttryryryryryryryryryyryryyyy22222222222222EEEEEnEnEEnEnEnEnEEnEnEnEntrttrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtry33y3y3y3y3y3y3y3yy3y333y3y3yy :EEE:E:E:EE:EE:E:EEntntntntntntntnnntntnttryryryrryryryryryryryryyyy33333333333333333EEnEnEnEnEEnEnEnEnEnEEnEnEnEnEEnEntrtttrtrtrttrtrtrtrtrtrrtrtry444y4y4y4y4y4y4y4y4y4y4y4y4yy E:EE:E:EE:EE:EEE:EEE:Entntntnttntntnntnntntntntntryrrryryryryyryryryyryry44444444444444

Păstrav eviscerat per kg

17 99 LEI

pr: Prpr: Prpr: PrP ice_zlice_zll, , Pr, , Pr, P ice_grce grice_gr Name: Name: NNN Name, Name, me , Info, Infon Info, , PePe, , PerUnitrUnitrUnitUnEntry1EEntry1:Entry:EntryEntrytry111

Entry2Entry2Entry2tr :Entry:Entryntry222Entry3Entry3Entry3:Entry:EntryEntry:E: 33Entry4Entry4Entry4En :EntryEntry:E:Ent 4444

Icre hering per kg

24 99 LEIpr: Prpr: Prpr: Prp ice_zlice_zlll, , Pr, , PrPrP, , Pr, , Price_griice_griiiceice_grice_grice NNamNameName: Name: N Name, Name, NaName, ameName, Nameame, eme,me, me,e, ,e,,, InfoInfoInfofInfoInfoInfo, Info, Info, InfoI, Info, Info, Info, Info, InfoInfo, InfoI, Info, Info InfonfonfonfoInfoInfon, InInfoofoofoooofofoffInffooo PPPPePePePePePePePePePPePePePPePe, , Peeeeee, , Pee, , PePPPP, , PPe, , PeePPPPPPe, Pe, ,, UUUrUrUnitUUrUniiUnitUUUrUnUUUrUUUrrUUrUnitrUnitrUnitrrrr itUnitUnitUnittUnitUnitUnitttnitttttttEEEE tEntEntryEntryEntryEntryEntrEntry1Entry1Entry1Entry1Entry1Entry1Entry1yEntryEntry1Entry1try11Entry1111Entry1rntrntryyyyyy1Entry1ntry1nntrrrryyytryntry1nttttrrrtrnnnnnnttEEEEEEnntrEEEE yyyyyyy EEEEE:EntryEE:EntryEEEEE:EnEEEEEEEE::EEntry:En:EntryEntryntry:EntryEntrytryEntry:EntryyynEntntrryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy111111111111111111111

Entry2Entry2Entry2Entry2y2ntry2y2try2yry2ry2yyyyyy :Entr:Entr:EEntryntr:EntrytryEntryEntry:EntryrytryyyEn:EntrEntrEntryEntryEntrytryyEnt:Ent yyy:Entr:EntrrytryyyytrrEntryyyryEntryEntryE:En:EnttrrrrEnEnnttt:EEnnnnnnt yy22222222222222222222222222tEntry3Entry3EEEEEEE tEEE tE tEntEntry3EEEEEnEEEEEEEEEntry3Entry33Entry33Entry33Entry33EntryEntryy3ry3Entrryyyyy3ntry33333yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy EE:En:EntE:EntEntEn:EntrEnntrnt:EntEntEntrntryntrtEntEntrEntryntryttEntr:EntryEntryttttrr:Entrntry:Entry:Entry:EntrynnnttttrntryEntry:EntryEntryEEEEnnnnnttrntrntryEntry:EntryEEEEnnnnnnEntrEntry:EntryEEEEEEEnnEntEntry::EEEEEEEnEntry::EEntrEntr:Enntryyyy3333333333333333333333333333

EntEntrtEntrEntrEntrEntryEntry4Entry4EEEEnEEntrEEEEEntry4Entry4EEEnEntry4Entry4Entry4EEnE try4ry4try4y4y4 EE:Entry:EntryEntry:EntryEntry:Entry444444444

Calamar lamele per kg

26 99 LEIr: Prpr: Prpr: Prpr: Prpr: pr: Prpr: pr: Prpr: pr Prrrppr rpppppppppp ice_zlce_zll_zli zlice_zlice_zice_zice_zzzice_zzeice ziceiccei , ,, PrPrPr, P, , PrPrPrP, PPPPPrPPrPr, ,, , PrPrrr, , PPPrPrr, PPrrrPrice gri e gre griceice grgri e grceiice ge giceiceiiiciciceice ggrcee greee gce gggrrece gggrrriiceiceice ggce gggrrgrrrciceiceice_ggce_ggrrgrricccceceeceice_gce_ggice_grrriceice_ice_gice_gce_ge_gce_ggrgrrrcice gre_ggrrrr_ggggggggggg

NNN me:meme:NNNN e:e:meNNNamemeNaNaNa eNNaNamNammmme:memmee:Nammme:NamNamemme:memeeeeNaNameme:ee:ame::Name:e:Nameameeamme: : NamName, NammName,meeNNNamNaNamName, NamNamamNameamamameNaNaaame,amemmeNameaNameN mName, Name,mememeNNNaNamNameNN mmmeea ,, InInfnnffonffoo,, nffoIn In o, , Infofo,, nnfnnInnIn foo,,, foo, , Pe, , Pe, , Pe, PePe, , Pe, , P, , Pe, rUnitUrUnitUnitUnitnitrUnitUnitUnitUnitUnitrrEntry1Entry1ry1Entry1Entry1Entry1Entry1yy :Entrytt:EntryEntry:Entry:En:EntEnn:EEEE yntryyyyy11111111111111111

EntryEntry2yytry2yyrryyyyryyyyryyy2ry2y2y2:Ent:En:EntEntr:Entr:Entry:En:Ent:Entryyyyy22222EnEntEntEntrEntry3EnE y3y3ry3try3y3ry33y :EnE:EEn:Ent:Entr:Entr:EntryEntr:EntryEntry:EntryEntryEntryntryEntryEntrytrEntryEntryrEntrEntrryEntryEntryEntryntryntryttrEntrrr:EntryEntryEntryntryEntryttrrEntrEntryEntryntryEntttntrntryntrynnnnttntryEnnnnnEntntrytrynntry:EEnnntryyy33333333333333333333333EEEnEnEntEntEntrEntrntrtnttEntrynttry4E tEnEntrEntrEntry4EnEntryEntry4Entry4ttEntrEntry4Entry4Entry4tntrntry4Entry4Entry4ntnttrntrntry4ntry4EnEnnntEntrrntry4nnntEntrEEnEn ry4EEEEnnEnEEEEE ry4y4EEEEEnE 4 E:E:EnEn:Ent:EntryEntryEEntryEntryntryrryntryntryntrytryryryyntt 44444444444444444

Cartofi noi condimentați în coajă, per 100 g

1 79 LEI

prpr:pr: Ppr: Prprpr: Prpr: Prrr: PrPrPriice zi zliice_zlicece zceiceice_zice zlle_zlz_zl_zz_ PrPrPr, , PrP, , Pr, , PrPrr, , Pr, ,, PrPrPr, PrPrPr, iiceiceiceice gice gice grce gice grice grice_grce ggrce_grice_gre grce_gri eceice_grice_grce_grgrgre_grgri _grrgri e_ge_ge_ge_gr_gr_grice_gr___gg NNaNameNameName:Nameme:me:Name: Name: ame: Namame: NNamNameName:ame: ameameme: :me: Nammeeme:e:am :e: me: e: NNNNamNamNamNameNamemeNameNaameName,ameNNamName, NNamNamNameName,Name, Name, N mName, Name,Name, mNameNameName, ame, mameName,Namame, me,ame, NammNameme, mememmeme, mmmeme, me, ,,, IIIIInffInfoInfoInfoInfoInfoInfnfoIInfoInfoInf, Infonfo InfoI, Info, In , , PePePe, , Pe, , Pe, , Pe, , , P rUrUUnrUUnitnitnitrU ititrUUEEEEEEEE tE tE tEntrEntryE tEntry1EntryEntry1ntry1EEEEntrEntry1ntry1ttEEnntry1y1trE y1Entry1EEntryEntry11EntryEntry11Entry1yyyyy :Entr:Entry:Entry:EntryEntry:Entry:Entryt:Entr:EntryEnt:Entry:Entry:Entry:Entrryy:Entrytry:Entry:EntryEntry::Entry:Entryy:EntryEEntry:Entryntryntryyyy111111111111111

Entry2ntry2ntry2ntry2Entry2try2Entry2Entry2Entry2Entry2Entry22Entry2ry2Entry2Entry2ntry2try2Entry2ntry2t yntntry2Entry2Entry2Entrytr :Entry:Entry:Entry:Entry:Entry:EnE:Entry:Entry:EntrEntry:Entry:Entry:EntryEntryEntry:Entry:EntryEntrEntryEnn yyyyyyE 222222222222222222Entry3Entry3Entry3EntryEntry3Entry3EnEntry3ynEn ry3E ry3Entry3EEntry3E yyEntry3Entry33Entry3Entry33Entry3yry3rE y :Ent:EntrE t:Entr:Entry:EntrEE:Entry:Entry:EntryEntryt:Entry:Entry:E:Entry:En:EntryEntry:EntryEEntryEntEntryryy:EEnntryEntryntryyy3333333333333333EnEEntry4EntEntntEntry4ntry4EnttryEntryEntry4EEEnntry4y4EEntry4Entry4try44ntry4EEn 4Entry4ry4y44ry44y :Entr:Entry:::En:Entry:EntryEntry:Entry:Entry:Entry:Entry:EntryEEntrEntryEntryntrryntryyytryyyy4444444444444444

Salată a la Russe per 100 g

0 99 LEIpr: Prpr: PrPpr: Pr: PrPpr: Prrpr: PPPr: Pr: Pr: Prr: PPpr: Prpr: Prrprp :r: Prpr: Pr: P: P PrPrrrpppprrr:pr: Ppr: PPpr: Prrrrpr: Prr::pr: PPrPrrrrPr:: : pr: PrPrr: Prr: PPPrPrPrrr: Prrrr PPPrPrrPrrpp iiiiciceiceiceiceice_zlceceice_zlice_zlice_zlice_zlce_zlce_zliiiceice_ice_ice_ce zlce_zl_zliiceice_zlice_iiiicicice_zlliicice zle_zliiiccce_zliiccicicee l_zliiiic li _zlle_zli le_ le_zle_zce_z , , Pr, , P, , Pr, , P, Pr, , Pr, , Pr, P, , Pr, , Pr, , Pr, , PrPr, , P, , Pr, P, , Pr, PPr, , P, P, , PrPP, , , ,, PrP, PrrPrPrPrPrPPPPrPr, , Prrrriiiiceiceiceicceiceicece gce gce gice_grice_grice_gricece ge griiiceceiiceicececece_grceeiceice_ice_grice_griceeiceicc gr_griiicic grcce_iicciiicce_griic _ggg NNNNNaNaNaNamamNammeme:me: ame:meme:NNNaNaamame:NNNNammme:eme:ame: NNNaNaame: NammeameNNNaNaNaamammmmemeeame:ee::NNaNaNammmmeeNaNammN mmame: mmNammmme::Nammmmme: eamee:NNaNNaaammmmNammeeame::aaammmmmmeee:e: NNameammamameeee: NNaNNNNameNameNamNamamNamNamameameNameName,Name,NNNNNaNamNamNamNamameName, NNaNNamNamNaNamNamName,NNNNNammName, NaNaNamme,aNa eNameeeeNNameeNN eme,ee,Name,Name, ame, me,ame,me,,, , Info, InfoIn, Info, Info, Info, Info, InfoInfoInfo, Info, Info, InfoInfoIn, Info, Info, Infon, InfofofonInfonf, Info, InfInfo, II PePPPePe, , Pe, , Pe, , Pe, , Pe, , PePP, Pe, PPePePerUnitUrUniUrUnitrUnitrUnitrUnitrUnitrUnitnittUniEntry1EEntry1Entry1EntryEntry1try1Entry1EEntry1ntryEntry1Entry1Entry1try1Entry1ry1y :EnE:EnEEEntry:Entry:EntryEntr:Entry:En:Entry:Entry:EntryE:EntryE y:Entryryntryn ryyntryEntryyytryyyyyyy1111111111111

EEEntrEEEEEEntEntr 22tntryEntr 2tr 222EEEEEEntrr 2ntry2EEEnE tntt 2Entry2ry22y2EEntryEEEntrEntrEntryry2222try2EntrEntry2EEntrttryy222222Entry2Entry2EntryEntry2Entry2EEntryyyyy222try2Entry2EntryEntryEntry2Entnnnntrtryyy22Entrnttry2Entry2try2EEntry2ntry2yEntry2yy E:EnEEEEEEEnEntEntr:Entr:EntrEntryEntryEE:EEEn:Enntr:EntryEEEE:Enntntryntry:E trEntr:Entry:EnntryEntry:EntryEntryE try:EntrEntry:Entry:Entryy:En 2222222222222222EEEntry3Entry3Entry3E ry3Entry3Entry3EntrEntry3Entry3yEE yyyyy :Entry:EntryE:Entry:Entry:Entry:Entry::Entry:EntryEntryntrytrntry:Enntryyyyyyy333333333333E tEEntryEnEntryEntry4Entry4Entry4Entry4EntrEntry4Entry4Entry4yEntry4Entry4Entry4tryEntry4EntrEntry4Entry4Entry44ntry4EEntrEntryry4Entry4Entry4Entry4Entry4EEntryEntry4ntry4Entry4Entry4tryy4ntry4ry4Enttrrytryry44y44yyyyyyyy :EnEEEE:En:EntryE t:EntryEntryEntry:EntrytEntr:EntryntryEntry:EntryryEntryEntryn:EntEntr:EntryEn:En y:EntryntryEEnt:EntryyEntryEntryEEnttrtrEntryEntryEn:EnnttEntrEntr:EntryyEntryEntryEEEEnnnnnntrtrntryyEntry:Entry:E:EntEntrrrntryEntryntryy: nnnttryrEntryntryrytryyntryyyyyyyyyyy444444444444444444444444444444444444444444444

Pâine albă Tigris300 g, per buc.

0 99 LEIpr: Prpr: Ppr: Ppr: Prpr: Prpr: PrPpr: Ppr: PPpr: Prpr: Prpr: Prrpr: Prpr: Prr: PrPpr: Prr: PrPrrpr: PPr: PrPrPriciciceicicceiceiceiceice zlice ziceice zlice_zlicece zlice_zliceice zlice zlice zlice_zlice_zlzle_zlice_zlce_zle_zlz_zlzl_zlzl_zlzlzl_zlce lle_z_ , P, PrPrPrPr, , PPrPPPPPP, , P, , P, , PPPPPrPrPPr, ,, , PPr, PPrr,, , , iceice gce_ge ge gice_gice_gggrre gggrrrice_ggrrice_ggrce_e grceee_ge_e_ggr_e_g_ggrg_grg_grg_grre gggrgrrggg_gg NNamNamNNamNamamNamNameNameNameName: me: me: NaNamNameName:e::NamNameee:meamm NNaNNNamNamNaNamNamamamammmemememe,e,ee, NammmeNaNaNammmeNamm , me, NNN mN mNam ,N , In,, , InInInInI f, InfInffnfoInfoInfoo, f, InffoInfoInn, Info InInfo, Infonnnfofo, nfo PPePePePPe, ,, , Pe, PeP, , PePPe, PeP, Pe, , Pe, PePe, PePee UU irUnirUnitrUnitU irUnitUnitrUnitrUniUniUnitrUnitrUnitUninirUnititnirUnitrUnitUnitUnnnrUnirUnitrUnitnitrUUnrUniirUnitUUnitUnitUUUrUnrrUU itUnitnitrrr nitnit

y1EntryEntryEnEntry1Entry1EntryEntrytrEntry1Entry11ntrEntry1Entry1Entry11Enntry1y11Entry1EntryEntryEntry111EntEntryEntryyytry1y1Entry1EEnEntry1ntryntryy1try1yyyyyyy :E:E:E:EntE tE:EnEntEntryEntry:EnEntryE ttEntr:EntryEnEntEntryEE yntry:E:E:EntryyEntryEntry:EEE:EEntEntrEntrtryntryEntryEntry:EEEn y:EEEnntntry:EEEntEntry:EE yyyy11111111111111111

ntry2Entry2Entry2Entry2Entry2Entry2ntryry2Entry2Entry2ntry2Entry2nt E:Entry:Entry:EntryEE:Entry:EntryE:EntryEntry:Entry:EntryEntryEntryntryryt yt yyyyyyyyyyyy2222222222222222222EntryEntrEntEntry3E tntrEntrEntry3Entry3Entryntry3Entry3ry3EEntry3Entry3Entry3Entry3ntry3EnEntrEntryntry3Entry3ntry3Entry3nntryyyEntry3Entry3E rntry33ntry3nntEntry33Entry3trrtryntry3Entry3trEntrytryEntry3E yntry3EE try3ry3y3y EEEEntry:En:Ent:Entry:EntryEEEEnt:Entry:EntryEEEEntryEntryEntryEEntry:Entry:Entry:Entryyyy3333333333333333Entry4Entry4Entry4nEntry4Entry4Entry4Entry4ryn :Ent:E:Entry:Entrntryryryry:Entryryy: try:En ryntry4444444

Cozonac de post cu rahat, 500 g, per buc.

3 49 LEI

Page 6: Catalog Carrefour Militari 17 Noiembrie

6

MARATONUL PREŢURILOR MICI!

Preț per 2 buc.: 18.43 LEI

Preț per 2 buc.: 9.86 LEI

Preț a 2-a buc. la -20%*: 7.59 LEI

Preț a 2-a buc. la -20%*: 4.38 LEI

*Reducerea se aplică la cumpărarea a 2 produse identice. Produsele se iau de către client de la raft.

Lapte de consum1.5% grăsime, 1.5 L, Milliper buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry45 48 LEI

Al 2-lea la -20%!*

Unt65% grăsime, 200 g, Big Pandaper buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry44 29 LEI

Brânză de burduf tip II400 g, Napolact, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry410 84 LEI

*Reducerea se aplică la cumpărarea a 2 produse identice. Produsele se iau de către client de la raft.

Al 2-lea la -30%!*

Cașcaval450 g, Primalactper buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry49 99 LEI

Smântână12% grăsime, 175 g, Zuzuper buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry41 32 LEI

2+1 GRATUIT!*

Iaurt cu fructe Crema di frutta8 x 125 g, Müller, diverse arome, per pachet

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry47 29 LEI

CADOU: Linguriţă cameleon!

Brânză Cottage2% grăsime, 175 g, Tnuva Slimper buc.

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry42 75 LEI

25% REDUCERE!

Delma sandviș, 500 g+ Delma gustoasă, 400 gper pachet

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry47 52 LEI

15% REDUCERE!

Desert Pingui30 g, Kinder, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry41 79 LEI

Iaurt cu fi bre Activia125 g, Danone, diverse arome, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry41 16 LEI

*Produsele trebuie să fi e identice și se iau de către client de la raft.

*Produsele trebuie să fi e identice și se iau de către client de la raft.

3+1

GRATUIT!*

Preț reieșit din pachet:

Preț reieșit din pachet:

3.67 LEI 8.85 LEI

Preț per buc.: 1.98 LEI

Preț per buc.: 1.54 LEI

Preț per pachet: 3.96 LEI

Preț per pachet: 4.62 LEI

7+1 GRATUIT!

Page 7: Catalog Carrefour Militari 17 Noiembrie

7

MARATONUL PREŢURILOR MICI!

Mini cașcaval pane150 g, Delaco, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry47 95 LEI

CADOU: Sos, 40 g!

*Produsele se iau de către client de la raft.

Telemea de vacă, 200 g, Hochland

Emmentaler, 200 g, Hochland

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry412 19 LEI

Cârnați picanți200 g, Aldis, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry46 99 LEI

Salam de Vară Extra300 g, Aldis, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry44 09 LEI

Măsline negre colosal dieteticeAspis, per kg

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry416 69 LEI

Piept de puiCaroli, per kg

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry424 90 LEI

Cotlet haiducescMeda, per kg

legendlegendl dndlegenlegepr: Prpr: Prpr: Price_zlice_zlice zl Pr, , Pr, , Price_grice gricece grice grgr Name: Name: Name: Name, Name, Name, , Info, Info, Info, , Pe, , Pe, , PerUnitrUnitiitirUnitEntry1Entry1Entry1:Entry:Entry:Entry111

Entry2Entryntry2:Entry:Entry22Entry3Entry3Ent :Entry:EntryEntryE 33Entry4EnEntry4ntry4Entry4Entry4ntry4r :Entry:Entry:Entr 429 99 LEI

DelicateseDefne, per kg

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry410 99 LEI

Cașcaval Sofi a/Afumat2 x 450 g, Delaco, per pachet

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry431 21 LEI

Al 2-lea la -20%!

Salam cu Șuncă Țărănesc650 g, Primo, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry48 69 LEI

Cumpărând

ambele produse,

ECONOMISEȘTI

10%!

+

Preț per buc.: 5.18 LEI

Preț per buc.: 8.36 LEI

Preț pentru cele 2 produse*:

Preț per buc.: 17.34 LEI

Preț a 2-a buc. la -20%*: 13.87 LEI

Page 8: Catalog Carrefour Militari 17 Noiembrie

8

MARATONUL PREŢURILOR MICI!

Salam Săsesc300 g, Cris-Tim, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry47 89 LEI

Crenvurști din piept de pui2 x 450 g, Meda, per pachet

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry414 42 LEI

Trunchi de MerluciuAldis, per kg

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry412 99 LEI

KaizerAldis, per kg

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry421 87 LEI

Burtă de vităGastromania, per kg

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry411 99 LEI

Creier de porcIntegra, per kg

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry48 19 LEI

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry48 49 LEI

Mazăre fi nă/Fasole fi nă/Amestec mezican/Spanac tocat1 kg, Edenia, per buc.*Reducerea se aplică la cumpărarea a 2 produse identice. Produsele se iau de către client de la raft.

Al 2-lea la -30%!*

Macrou, No.1 per kg

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry46 99 LEI

Înghețată Roll Cake500 g, Aloma, per pachet

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry418 45 LEI

1+1 GRATUIT!

Mușchi Țărănesc150 g, Aldis, per buc.

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry44 39 LEI

Preț per 2 buc.: 14.43 LEIPreț a 2-a buc. la -30%*: 5.94 LEI

Page 9: Catalog Carrefour Militari 17 Noiembrie

9

MARATONUL PREŢURILOR MICI!

Orez bob mare1 kg, Riso Scotti, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry45 70 LEI

Făină TIP 4801 kg, Carrefour, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry42 59 LEI

Tăiței/fi dea de casă200 g, Carrefour, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry41 69 LEI

Ulei de măsline extravirgin1 L, Mazza, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry419 79 LEI

Bulion 18%1 L, Meniu, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry44 95 LEI

Castraveți în oțet720 ml, Defne, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry43 72 LEI

Roșii întregi decojite400 g, Merve, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry42 10 LEI

Mazăre boabe800 g, D’aucy, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry44 99 LEI

Page 10: Catalog Carrefour Militari 17 Noiembrie

10

MARATONUL PREŢURILOR MICI!

Pate vegetal145 g, Mandy, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry41 85 LEI

145 g la pret de

120 g!

Zacuscă țărănească300 g, Mandy, per buc.

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry43 35 LEI

Ciuperci tăiate425 ml, Cody, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry43 88 LEI

Adaos alimentar legume, 250 g, Delikat+ Bors Magic 2 x 20 g, Delikat, per pachet

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry49 05 LEI

CADOU:

Magnet Disney!

Pate de porc240 g, Bucegi, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry43 10 LEI

240 g la pret de

200 g!

Muștar iute/dulce300 g, Carrefour, per buc.

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry41 99 LEI

Ketchup dulce/iute480 g, Carrefour, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry42 59 LEI

Hrană uscată pentru pisici1.5 kg, Whiskas, diverse sortimenteper buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry416 72 LEI

Ton în ulei vegetal160 g, Mar del Plata, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry43 90 LEI

60.24 LEI

Formulă lapte Milumil Junior 2+2 x 600 g, Milupa, per pachet

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry448 19 LEI

20% REDUCERE!

Page 11: Catalog Carrefour Militari 17 Noiembrie

11

MARATONUL PREŢURILOR MICI!

Bake rolls70 g/80 g, 7Days, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry41 95 LEI

Semințe de fl oarea-soarelui300 g, Nutline, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry44 55 LEI

Biscuiți Familial original252 g, Eugenia, per pachet

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry43 99 LEI Biscuiti cu cacao/

mere Biskrem220 g, Ülker, diverse sortimenteper buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry43 77 LEI

Cafea măcinată2 x 250 g, Tchibo, per pachet

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry419 69 LEI

Cafea măcinată100 g, Nova Brasilia, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry42 39 LEI

Cafea solubilă 3 în 124 x 12 g, Amigo, per pachet

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry48 93 LEI

*Reducerea se aplică la cumpărarea a 2 produse identice. Produsele se iau de către client de la raft.

Ciocolată90 g, Kandia, diverse sortimenteper 2 buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry42 89 LEI

Al 2-lea la -50%!*

Alune sărate și prăjite400 g, Mogyi, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry46 27 LEI

Cereale Cookie Crisp550 g, Nestlé, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry411 31 LEI

Preț a 2-a buc. la -50%*: 1.45 LEI

Preț per buc.: 4.34 LEI

Page 12: Catalog Carrefour Militari 17 Noiembrie

12

MARATONUL PREŢURILOR MICI!

Bere sticlă0.75 L, Tuborg, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry43 98 LEI

Bere pet2.5 L, Skol, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry45 39 LEI

Băutură energizantă0.25 L, Red Bull, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry44 68 LEI

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4

Pepsi-Cola2.5 L, diverse sortimenteper buc.

legendEnEnpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry45 17 LEI

Băutură necarbogazoasă2 L, Giusto Natura, diverse sortimente, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry43 49 LEI Băutură carbogazoasă

2 L, Frutti Fresh, diverse sortimente, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry43 41 LEI

*Reducerea se aplică la cumpărarea a 2 produse identice. Produsele se iau de către client de la raft.

Al 2-lea la -25%!*

Bere doză6 x 0.5 L, Ursus, per pachet

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry411 07 LEI

5+1

GRATUIT!

Bere doză6 x 0.5 L, Bergenbier, per pachet

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry49 78 LEI

5+1

GRATUIT!

Bere doză6 x 0.5 L, Beck’s Green Lemonper pachet

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry413 49 LEI

5+1

GRATUIT!

Preț per 2 buc.: 5.97 LEIPreț a 2-a buc. la -25%*: 2.56 LEI

Page 13: Catalog Carrefour Militari 17 Noiembrie

13

MARATONUL PREŢURILOR MICI!

Vin rosé0.75 L, Busuioacă de Bohotin, Viniaper buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry410 56 LEI

Vin alb/roșu, No.10.75 L, diverse sortimenteper buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry43 89 LEI

Vin alb/roșu0.75 L, Domeniile Tohani, diverse sortimente, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry411 52 LEI

Vin alb/roșu0.75 L, Prahova Valley Special Reserve, diverse sortimente, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry417 48 LEI

Apă minerală carbogazoasă1.5 L, Borsec, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry42 03 LEI

Apă minerală necarbogazoasă6 L, Carrefour, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry43 59 LEI

Whisky40% vol., 0.7 L, Teachers’s per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry436 99 LEI

Cinzano Bianco/ Rosso1 L, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry424 99 LEI

Metaxa 5*0.7 L, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry444 01 LEI

Apă minerală necarbogazoasă1.5 L, Lipova, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry41 01 LEI

Produsele trebuie să fi e identice si se iau de către client de la raft.

2+1

GRATUIT!

Preț per buc.: 1.51 LEI

Preț per pachet: 3.02 LEI

Preț reieșit din pachet:

Page 14: Catalog Carrefour Militari 17 Noiembrie

*Reducerea se aplică la casele de marcat.

TALON DE REDUCERE!*Cumpără orice Aparat de ras

Gillette Fusion și primești un cupon de reducere de 14 LEI la orice rezervă

Gillette Fusion Manual sau Power, 4/8 buc., în perioada 17.11-23.11.2011.

14

MARATONUL PREŢURILOR MICI!

Aparat de rasGillette Fusion Cool White, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry419 15 LEI

Deo gel65 g, Lady Speed Stick, diverse sortimente per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry412 26 LEI

*Reducerea se aplică la cumpărarea a 2 produse identice. Produsele se iau de către client de la raft.

Al 2-lea la -70%!*

Pastă de dinți75 ml, Colgate Total Pro GumHealth/Advance Clean, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry410 28 LEI

*Reducerea se aplică la cumpărarea a 2 produse identice. Produsele se iau de către client de la raft.

Al 2-lea la -60%!*

Pastă de dinți100 ml, Parodontax Fluoride, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry413 04 LEI20%

REDUCERE!

*Cadoul se ia de către client de la raft.

Cremă pentru față “Codul Tinereții”50 ml, L’Oréal, diverse sortimente, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry449 58 LEI

CADOU*:

Mascara, 12 ml,

Volumissime L’Oréal!

Gel de duș400 ml, Elmiplant, diverse sortimenteper buc.

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry48 07 LEI

*Reducerea se aplică la cumpărarea a 2 produse identice. Produsele se iau de către client de la raft.

Al 2-lea la -75%!*

Vopsea de păr100 ml, Perfect Mousse/Syoss Mixing Color, diverse nuanțe, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry419 99 LEI

Gel de duș, 250 ml, Dove + Loțiune de corp, 250 ml Dove, per pachet

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry426 60 LEI

CADOU: Figurină

LEGO!

*Produsele se iau de către client de la raft.

Șampon, 400 ml, Wash&Go, diverse sortimente

Balsam de rufe, 1 L, Lenor, diverse sortimente

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry414 00 LEI

Roll-on50 ml, Nivea, diverse sortimenteper pachet

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry413 52 LEI

Al 2-lea la -70%!

Preț per buc.: 9.00 LEI

Preț per buc.: 8.51 LEI

+

16.30 LEI

Preț per 2 buc.: 15.94 LEIPreț a 2-a bucată la -70%*: 3.68 LEI

Preț per 2 buc.: 14.39 LEIPreț a 2-a bucată la -60%*: 4.11 LEI

Preț per 2 buc.: 10.09 LEIPreț a 2-a bucată la -75%*: 2.02 LEI

Preț per buc.: 10.40 LEIPreț a 2-a bucată la -70%*: 3.12 LEI

Cumpărând

ambele produse,

ECONOMISEȘTI

20%!

Preț pentru cele 2 produse*:

Page 15: Catalog Carrefour Militari 17 Noiembrie

15

MARATONUL PREŢURILOR MICI!

*Produsele trebuie să fi e identice și se iau de către client de la raft.

Detergent automat2 x 6 kg, Omo

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry472 80 LEI

Detergent automat gel3 L, Persil, diverse sortimenteper buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry433 99 LEI

*Produsele trebuie să fi e identice și se iau de către client de la raft.

Detergent lichid vase2 x 1 L, Fairy, diverse sortimente

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry411 48 LEI

Scutece bebe Value Pack PlusPampers, diverse mărimi, per buc.

legenendlpr: Pr: Prricice_ce_zl, , , , PrPrice_ice_ce_gr NaNameme: e: NNamame, , InInfnfo, , PerUnitEEntrntry1ry1:EnEntry11

Entry2:EntryEntrytry22Entry3:EnEntryntry33Entry4:EEntryEntry460 13 LEI

*Produsele se iau de către client de la raft.

Detergent automat capsule, 32 buc., Ariel

Detergent universal, 1 L, Mr. Proper

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry4

40 37 LEI

Detergent special rufe1 L, Perwoll, diverse sortimente, per buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry411 99 LEI

Detergent bucătărie500 ml, Mr. Muscle

+ Detergent baie 500 ml, Mr. Muscle, per pachet

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry411 17 LEI Rezervă

odorizant cu senzor250 ml, Air Wick,diverse sortimenteper buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry413 89 LEI

Soluție parchet750 ml, Carrefourper buc.

legendpr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnitEntry1:Entry1

Entry2:Entry2Entry3:Entry3Entry4:Entry46 59 LEI

Preț per buc.: 39.69 LEIPreț per buc.: 7.80 LEI

+Preț pentru cele 2 produse*:

Cumpărând

ambele produse,

ECONOMISEȘTI

15%! Preț per buc.: 48.52 LEIPreț reieșit din pachet: 36.40 LEI

Preț per buc.: 7.40 LEIPreț reieșit din pachet: 5.74 LEI

Page 16: Catalog Carrefour Militari 17 Noiembrie

PROGRAM MAGAZINE: L-D: 08:00 – 22:00Excepție:Carrefour Unirii:L-D: 07:00 – 22:00

Carrefour Berceni:L-D: 08:00 – 23:00

Carrefour Orhideea:L-S: 07:00 – 23:00D: 07:00 – 22:00

Exemplu de rambursare a valorii de 5.367 lei, tranzacţionată cu “PLATA ÎN RATE”, prin intermediul cardului Carrefour MasterCard: dobândă anuală variabilă=25,8% (06.08.2011-05.11.2011); DAE=36,87%; rată lunară=372 lei (cu excepţia ultimei rate ce poate avea o valoare mai mică); durata contractului de credit=19 luni; costul total al creditului=1.701 lei; valoarea totală a creditului=5.367 lei; valoarea totală platibilă=7.068 lei. La calcularea ratei lunare, nu s-a inclus asigurarea opţională de viaţă. Taxa de emitere a cardului este de 35 lei, iar comisionul lunar de administrare este de 0,5% aplicat soldului tranzacţiilor “PLATA ÎN RATE” şi 4 lei pentru orice tip de utilizare. Prezentele informaţii sunt orientative şi nu au valoare contractuală. Asigurarea de viaţă este opţională in conditiile prezentarii unui girant.

39 90 LEI

Pluş Disney 42.5 cm per buc.

10 49 LEI

Nectar caise + mere verzi3 x 1 L, Santal, per pachet

© Disney

DOAR 3.50 LEI pe buc.!